VERBOS SER, ESTAR,
HABER
sloveso BÝT ve španělštině
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Šimonková.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).
PROJEKT MŠMT
Název projektu školy
Vybavení odborných učeben
moderními technologiemi
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0432
Anotace
sloveso být
Klíčová slova
ser, estar, haber
Předmět
španělský jazyk
Autor
Mgr. Eva Šimonková
Jazyk
španělský jazyk
Druh učebního materiálu
prezentace, výklad, pracovní list
Potřebné pomůcky
PC, interaktivní tabule
Cílová skupina
žáci střední školy
Druh interaktivity
výklad pomocí prezentace,
procvičení
Zdroje
seznam viz poslední strana
POPIS:
Po vysvětlení problematiky a uvedení příkladů následuje
procvičení.
 Žáci se vyjádří. Následuje kliknutí a poté se objeví
správné řešení.

SER, ESTAR A HABER MAJÍ V ČEŠTINĚ
VÝZNAM „BÝT“.
Sloveso HABER – jako významové sloveso
se nečasuje. Má pouze jeden tvar – HAY.
 Vyjadřuje
EXISTENCI něčeho:
¿Hay pan?
¿Hay algo nuevo?
No hay problema.
Je chleba?
Je něco nového?
Není žádný problém.
nějaký neznámý předmět.
Protože daný předmět (věc, osoba) je neznámý a
doposud nezmíněný, tak po hay není nikdy určitý
člen.
 Lokalizuje
¿Hay un supermercado por aquí? – Sí, hay uno.
Je tady nějaká samoobsluha? Ano, je.
¿Qué hay en el armario? – Hay ropa.
Co je ve skříni? – Oblečení.
Al lado de mi casa hay un parque.
Vedle mého domu je park.
Sloveso ESTAR
 Slouží
k lokalizaci někoho
konkrétního v prostoru.
nebo
El coche está en el garaje.
Auto je v garáži.
Oviedo está en el norte de España.
Oviedo je na severu Španělska.
Nosotros estamos en casa.
My jsme doma.
něčeho
¿Dónde está el supermercado? – Está allí.
Kde je samoobsluha? (konkrétní samoobsluha)
¿Dónde está el jersey? – Está en el armario.
Kde je svetr? (konkrétní svetr)
El parque está al lado de mi casa.
Park je vedle mého domu. (konkrétní park)
El hotel está en el centro.
Hotel je v centru. (konkrétní hotel)
 Popisuje
přechodné stavy.
Juan está cansado.
Juan je unavený.
Estamos contentos.
Jsme spokojení.
¿Cómo estás?
Jak se máš?
El coche está roto.
Auto je rozbité.
Sloveso SER
 Obvykle
vyjadřuje původ, národnost, profesi;
Soy de Praga. Soy checo. Soy profesor.
Jsem z Prahy. Jsem Čech. Jsem učitel.
 vlastnictví.
El libro se mío.
Kniha je moje.
 Vyjadřuje trvalé vlastnosti.
Juan es inteligente y simpático.
Juan je inteligentní a sympatický.
 Lokalizuje UDÁLOST v prostoru či čase.
¿Dónde es el concierto? – Es en la plaza.
Kde je koncert? Je na náměstí.
Kromě těchto pravidel existují určitá
ustálená spojení.
¿Qué hora es?
¿Cuánto es?
Estoy de pie.
Es tarde.
Es domingo.
Estoy de vacaciones.
…
Kolik je hodin?
Kolik to stojí?
Stojím (na nohou).
Je pozdě.
Je neděle.
Jsem na dovolené.
SHRNUTÍ
POZOR
Pokud lokalizujeme konkrétní předmět v
prostoru, použijeme ESTAR.
ALE
Pokud lokalizujeme konkrétní událost v prostoru,
použijeme sloveso SER.
El concierto es en museo. El museo está en la plaza.
La fiesta es en casa de Juan. ¿Sabes dónde está?
VŠIMNĚTE SI, ŽE SE JEDNÁ O KONKRÉTNÍ
PŘEDMĚT ČI UDÁLOST!!!!!!
POMOC
POKUD SI NEJSTE JISTÍ, JAKÉ SLOVESO POUŽÍT,
POKUSTE SE NA SPORNOU VĚTU VYTVOŘIT
OTÁZKU. MŮŽETE SE ZEPTAT TŘEMI ZÁKLADNÍMI
ZPŮSOBY:
¿QUÉ
HAY?
¿DÓNDE ESTÁ?
¿CÓMO ES?
CO TAM JE?
KDE JE?
JAKÝ JE?
Např.
La casa está en la playa.
En la playa hay una casa.
La casa es grande.
¿Dónde está la casa?
¿Qué hay en la playa?
¿Cómo es la casa?
Cvičení – zeptejte se na následující pojmy:
Např. ROMÁNTICO
MODERNO
EN EL CENTRO
¿cómo es?
¿cómo es?
¿dónde está?
BUENOS RESTAURANTES
¿qué hay?
EN ESPAŇA
¿dónde está?
MONTAŇAS
¿qué hay?
UN LAGO
CERCA DE MADRID
¿qué hay?
¿dónde está?
INTERESANTE
¿cómo es?
RUIDO
¿qué hay?
UN RÍO
¿qué hay?
EN LA PLAYA
¿dónde está?
UNA PLAYA
¿qué hay?
ESCOGE LAS EXPRESIONES CORRECTAS:
UN HOTEL
¿QUÉ HAY?
ROMÁNTICO
EN LA PLAYA
INTERESANTE
LEJOS DEL CENTRO
CASAS BLANCAS
MUCHO RUIDO
TRANQUILO
UN RÍO
MODERNO
Descargar

VERBOS SER, ESTAR, HABER