EXPRESAR GUSTOS
Los PRONOMBRES del OBJETO
INDIRECTO
Zájmena předmětu nepřímého ve 3. pádě
(přízvučná a nepřízvučná)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Šimonková.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
PROJEKT MŠMT
Název projektu školy
Vybavení odborných učeben moderními technologiemi
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0432
Anotace
El verbo GUSTAR
Klíčová slova
Me gusta, le, nos encanta, …
Předmět
Španělský jazyk
Autor
Mgr. Eva Šimonková
Jazyk
Španělský jazyk
Druh učebního materiálu
Prezentace, výklad, pracovní list
Potřebné pomůcky
PC, interaktivní tabule
Cílová skupina
Žáci střední školy
Druh interaktivity
Výklad pomocí prezentace, procvičení
Zdroje
Seznam viz poslední strana
Popis:
Po vysvětlení problematiky a uvedení
příkladů následuje procvičení.
 Po kliknutí se objeví správné řešení.
Nabídnutý text se přesune na správné
místo.

EXPRESAR GUSTOS
Sloveso GUSTAR
- líbit se, mít rád, rád dělat, chutnat
- pravidelné sloveso (gusto, gustas, …)
- Nejčastěji se vyskytuje ve 3. osobě
jednotného nebo množného čísla.
- Následuje vyjádření „míry obliby“.
ME ENCANTA
ME GUSTA MUCHO
ME GUSTA BASTANTE
ME GUSTA
NO ME GUSTA MUCHO
NO ME GUSTA
NO ME GUSTA NADA
-
-
-
-
Tvar GUSTA použijeme před
podstatným jménem v jednotném čísle a
před infinitivem.
„Me gusta la música.“
„Me gusta cantar.“
Tvar GUSTAN použijeme před
podstatným jménem v množném čísle.
„Me gustan los libros.“
Sloveso GUSTAR stojí VŽDY se
zájmenem předmětu nepřímého (osobní
zájmeno ve 3. pádě). A naopak tato
zájmena stojí VŽDY pouze se slovesem.
ME
TE
LE
mně
tobě
jemu
jí
Vám
NOS
OS
LES
nám
vám
jim
Vám
Zájmeno vyjadřující, komu se daná věc
líbí, stojí před slovesem.
Me gusta comer chocolate.
Te gusta la literatura.
Le gustan los conciertos.
Nos gusta bailar.
Podmětem věty je věc, člověk, činnost,
která se líbí. Proto je sl. gustar ve 3. os.
Me gusta la música.
Le gustan los ordenadores.
Dále ve španělštině existují tzv. přízvučná
zájmena sloužící k vyjádření 3. pádu.
Tato zájmena stojí ve 3. pádě s předložkou A.
a MÍ
a TI
a ÉL
a ELLA
a USTED
a NOSOTROS,AS
a VOSOTROS,-AS
a ELLOS
a ELLAS
a USTEDES
Tato zájmena mají dvojí použití a stojí:
1.
•
samostatně BEZ slovesa:
Me gusta bailar.
• Y ¿a ti?
• A mí también.
• Pero a él no.
• No me gustan las películas.
• Y ¿a ti?
• A mí tampoco.
• Pero a ella sí.
2. spolu se slovesem gustar a zájmenem
me, te, le, … pro upřesnění či zdůraznění:
zdůraznění
A mí me gusta la música latina.
zdůraznění
A nosotros nos gustan las películas.
upřesnění
A ella le gusta salir por la noche.
EJERCICIOS:
Completa con el verbo GUSTA o GUSTAN
GUSTAN
Me …...............los
libros.
GUSTA bailar?
¿Te …………
A ellos les …………… las películas.
GUSTA beber cerveza.
No nos ………….
GUSTA la poesía?
Seňora García, ¿le …………
GUSTA
¿Os ……………
la lengua espaňola?
GUSTA Praga.
A mis amigos no les …………..
Completa con los pronombres de OD.
ME gustan los libros.
A mí ………..
LE
A él …………
gusta comer en casa.
NOS gusta ir de tiendas.
A nosotros no …………
LE
A Juan ………..
gustan las chicas.
OS
A vosotros no …………
gusta beber vino.
TE
A ti ………….
gusta bailar salsa.
LES
A ellos no …………
gusta la literatura.
LES
A Juan y a María no …………
gusta leer.
LE gusta hablar mucho.
A ella ……..
A ustedes no ……………
gusta estudiar.
LES
Completa frases con los siguientes pronombres:
A MÍ
A MARÍA
A NOSOTROS
A MIS AMIGOS
A VOSOTRAS
A TI
……………….me gustan las películas.
…………………..le gusta dormir hasta las once.
¿……………………….. os gusta bailar?
…………………………..no nos gusta nada tu perro.
………………no te gusta mi novio. ¿Por qué?
………………………….…les gusta salir por la noche.
¿Qué les gusta
hacer ? ¿Y a ti?
¿Qué les
gusta hacer ?
Zdroje:
Obrázek 1: Mirandah. [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Creative Commons na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADrachenflug_live_hamburg.jpg>
Obrázek 2: Michelangelo-36. [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Creative
Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATapeo_en_Etnosur.jpg>
Obrázek 3: [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shopper.gif?uselang=cs>
Obrázek 4: Jamsong. [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Creative Commons na
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASkiplough-wedge.jpg>
Obrázek 5: Flickr.com user "brokenchopstick". [cit. 2013-12-11] Dostupný pod
licencí Creative Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AChild_in_swimming_pool.jpg>
Obrázek 6: [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADancing_at_a_club.JPG>
Obrázek 7: Diane Krauss (DianeAnna). [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí
Creative Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATommy_Haas_serves.jpg>
Descargar

Náhled