INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Podpora rozvoje cizích jazyků pro Evropu 21. stol.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Imperativo



Španělština si zachovala původní rozkazovací
způsob pouze v 2. osobě jednotného čísla a
množného čísla, a to v rozkazovacích větách
kladných.
Všechny ostatní tvary jsou nahrazeny spojovacím
způsobem
V hovoru je nejpotřebnější rozkaz kladný pro 2. a
3. osobu (tykání a vykání).
Imperativo regular

Při tykání (2. os. sg.):

Při vykání (3. os. sg.):




Tú hablas –¡Habla!
Tú cierras –¡Cierra!
Tú abres – ¡Abre!
Tú comes –¡Come!




Ud. habla –¡Hable!
Ud. cierra –¡Cierre!
Ud. abre – ¡Abra!
Ud. come – ¡Coma!
Eliminamos tú y -s
cambianos -a / -e
- e / -a
Ejemplos
Perdonar
 ¡Perdona! (tú)
 ¡Perdone! (Ud.)
 ¡Perdonad! (vosotr.)
 ¡Perdonen! (Uds.)
Responder
 ¡Responde!
 ¡Responda!
 ¡Responded!
 ¡Respondan!
Entrar
 ¡Entra!
 ¡Entre!
 ¡Entrad!
 ¡Entren!
Subir
 ¡Sube!
 ¡Suba!
 ¡Subid!
 ¡Suban!
Hablar
escribir
1. 2. ¡Habla!
3. ¡Hable!
1. 2. ¡Escribe!
3. ¡Escriba!
1. ¡Hablemos!
2. ¡Hablad!
3. ¡Hablen!
1. ¡Escribamos!
2. ¡Escribid!
3. ¡Escriban!
Imperativos irregulares

Tú- pouze několik sloves má nepravidelný tvar

vosotros – všechna slovesa mají tvar pravidelný

Ud., Uds. - odráží nepravidelnosti 1. osoby
jednotného čísla oznamovacího způsobu.
Imperativos irregulares









Conocer – ¡conoce!, ¡conoced!, ¡conozca!,
¡conozcan!
Salir - ¡sal!, ¡salid¡, ¡salga!, ¡salgan!
Tener - ¡ten!, ¡tened!, ¡tenga!, ¡tengan!
Venir - ¡ven!, ¡venid!, ¡venga!, ¡vengan!
Hacer - ¡haz!, ¡haced!, ¡haga!, ¡hagan!
Ser - ¡sé!, ¡sed!, ¡sea!, ¡sean!
Saber - ¡sabe!, ¡sabed!, ¡sepa!, ¡sepan!
Ir - ¡ve!, ¡id!, ¡vaya!, ¡vayan!
Ver - ¡ve!, ¡ved!, ¡vea!, ¡vean!
Imperativos irregulares




Dar - ¡da!, ¡dad!, ¡dé!, ¡demos!, ¡den!
Decir - ¡di!, ¡decid!, ¡diga!, digamos! ¡digan!
Poner - ¡pon!, ¡poned!, ¡ponga!, ¡pongan!
Estar - ¡está!, ¡estad! ¡esté!, ¡estemos!, ¡estén!
Imperativos irregulares
Poner
  ¡Pon! (tú)
 ¡Ponga! (Ud.)



¡Pongamos! (nos.)
¡Poned! (vosotr.)
¡Pongan! (Uds.)
Hacer
  ¡Haz!
 ¡Haga!



¡Hagamos!
¡Haced!
¡Hagan!
Imperativos irregulares
Venir
  ¡Ven!
 ¡Venga!



¡Vengamos!
¡Venid!
¡Vengan!
Sentarse
  ¡Siéntate!
 ¡Siéntese!



¡Sentémonos!
¡Sentaos!
¡Siéntense!
Irregularidad ortográfica

Clasificar – clasifica (tú)- clasifique (Ud)
Zařaď – zařaďte

Coger – coge (tú)- coja (Ud)
Vezmi – vezměte

Corregir – corrige (tú)- corrija (Ud)
Oprav – opravte

Cruzar – cruza (tú)- cruce (Ud)
přejdi – přejděte

Pagar – paga (tú)- pague (Ud)
zaplať - zaplaťte
Pedirle a alguien que haga algo
 A:
 B:
¿Puede Ud. cerrar la puerta?
Sí, claro.
 A:
 B:
Abre la ventana, Carlos.
¡Vale!
 A:
 B:
Apaga la luz, María.
Sí, ahora mismo.
Ejercicios



Cvičení 36 – imperativo afirmativo
Cvičení 37 - consejos con imperativo afirmativo
Cvičení 39 – poder, permiso

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tato výuková prezentace byla pořízena z finančních
prostředků hrazených Evropským sociálním fondem
a rozpočtem České republiky
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Descargar

Imperativo - esf