Presente de ESTAR + GERUNDIO
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Šimonková
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
(NÚV).
PROJEKT MŠMT
Název projektu školy
Vybavení odborných učeben moderními
technologiemi
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0432
Anotace
Estar + gerundio
Klíčová slova
Estoy hablando, comiendo…
Předmět
Španělský jazyk
Autor
Mgr. Eva Šimonková
Jazyk
Španělský jazyk
Druh učebního materiálu
Prezentace, výklad, pracovní list
Potřebné pomůcky
PC, interaktivní tabule
Cílová skupina
Studenti střední školy
Druh interaktivity
Výklad pomocí prezentace, procvičení
Zdroje
Seznam viz poslední strana
Popis:
 Po vysvětlení problematiky a uvedení příkladů
následuje procvičení.
 Studenti se vyjádří. Následuje kliknutí a poté se
objeví správné řešení.
 Případně se nabízený text přemístí na patřičné
místo.
Jak se tvoří GERUNDIUM?
Gerundium je neosobní slovesný tvar, který se
tvoří od infinitivu.
U sloves končících na:
-AR nahradíme koncovkou -ANDO
(hablar – hablando, estudiar – estudiando)
-ER, -IR nahradíme koncovku -IENDO
(comer – comiendo, vivir – viviendo)
Použití GERUNDIA:
Je velmi časté.
Například se slovesem ESTAR v přítomném čase
vyjadřujeme tzv. průběhový čas.
Tj. daná činnost či děj probíhá právě v tomto okamžiku.
Často používáme ve spojení s ahora, actualmente, en
este momento, en la actualidad, en estos días, …
ESTOY
ESTÁS
ESTÁ
ESTAMOS
ESTÁIS
ESTÁN
+
GERUNDIO
Forma gerundio:
 ABRIR
 COMER
 VIVIR
 CERRAR
 PENSAR
 HACER
 DAR
 JUGAR
 LLOVER
 TENER
ABRIENDO
COMIENDO
VIVIENDO
CERRANDO
PENSANDO
HACIENDO
DANDO
JUGANDO
LLOVIENDO
TENIENDO
Completa con las expresiones adecuadas:
 Los niňos …………………… en el parque.
 No puedo salir, ……………….…………para la clase.
 Estoy cansado, …………………una peli en la cama.
 Tengo mucho calor,……………………….. en el mar.
 Está enamorado, siempre …………………….. en ella.
 Tenemos vacaciones,……………………… por Espaňa.
estoy estudiando
me estoy baňando
están jugando
estoy viendo
estamos viajando
está pensando
Descargar

Presente de ESTAR + GERUNDIO