PRÉTERITO INDEFINIDO
VERBOS IRREGULARES
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Šimonková
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
PROJEKT MŠMT
Název projektu školy
Vybavení odborných učeben
moderními technologiemi
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0432
Anotace
Préterito indefinido - IRREGULAR
Klíčová slova
FUIMOS, ESTUVIERON, DIJIMOS
Předmět
Španělský jazyk
Autor
Mgr. Eva Šimonková
Jazyk
Španělský jazyk
Druh učebního materiálu
Prezentace, výklad, pracovní list
Potřebné pomůcky
PC, interaktivní tabule
Cílová skupina
Studenti střední školy
Druh interaktivity
Výklad pomocí prezentace,
procvičení
Zdroje
Seznam viz poslední strana
Popis:
• Po vysvětlení problematiky a uvedení příkladů následuje
procvičení.
• Studenti se vyjádří. Následuje kliknutí a poté se objeví
správné řešení.
• Následuje několik otázek. Lze je využít jako námět ke
konverzaci.
Použití:
• Pro vyjádření dějů, které proběhly v určitý okamžik
nebo v určitém období v minulosti. Jedná se tedy
o časově ohraničené děje, které skončily
v minulosti a nezasahují do přítomnosti.
• Často ho použijeme s následujícími přísl. určeními:
• Ayer
• Anoche
• Anteayer
• El martes
• El fin de semana
• El aňo pasado
• En mayo
• En 1999
• Hace dos meses, días, aňos…
Některá nepravidelná slovesa – tvoření
infinitiv
ESTAR
HACER
PODER
PONER
QUERER
SABER
TENER
TRAER
DECIR
TRADUCIR
kořen min. č.
ESTUV …
HIC/HIZ …
PUD …
PUS …
QUIS …
SUP …
TUV …
TRAJ …
DIJ …
TRADUJ …
-E
-ISTE
-O
-IMOS
-ISTEIS
-IERON/-ERON
Základní nepravidelná slovesa:
• SER + IR mají stejný tvar:
• FUI
FUIMOS
• FUISTE
FUISTEIS
• FUE
FUERON
• ESTAR
• ESTUVE
• ESTUVISTE
• ESTUVO
ESTUVIMOS
ESTUVISTEIS
ESTUVIERON
• TENER
• TUVE
• TUVISTE
• TUVO
• VENIR
• VINE
• VINISTE
• VINO
• SABER
• SUPE
• SUPISTE
• SUPO
TUVIMOS
TUVISTEIS
TUVIERON
VINIMOS
VINISTEIS
VINIERON
SUPIMOS
SUPISTEIS
SUPIERON
• DECIR
• DIJE
• DIJISTE
• DIJO
• QUERER
• QUISE
• QUISISTE
• QUISO
• PODER
• PUDE
• PUDISTE
• PUDO
DIJIMOS
DIJISTEIS
DIJERON
QUISIMOS
QUISISTEIS
QUISIERON
PUDIMOS
PUDISTEIS
PUDIERON
• PONER
• PUSE
• PUSISTE
• PUSO
• TRAER
• TRAJE
• TRAJISTE
• TRAJO
• HABER
• HUBO
PUSIMOS
PUSISTEIS
PUSIERON
TRAJIMOS
TRAJISTEIS
TRAJERON
Completa infinitivo y pronombre:
prét. indefinido
FUE
ESTUVIMOS
DIJERON
QUISO
PUDIMOS
PUSO
TRAJE
FUIMOS
PUDISTEIS
QUISIERON
DIJE
infinitivo
pronombre
SER / IR
ESTAR
DECIR
QUERER
PODER
PONER
TRAER
SER / IR
PODER
QUERER
DECIR
él, ella, usted
nosotros, -as
ellos, ellas, ustedes
él, ella, usted
nosotros, -as
él, ella, usted
yo
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes
yo
Transforma en pasado:
Fui a casa de mis padres pero José no va.
fue
Voy
Vamos al campo juntos. ¿Por qué vosotros no vais?
Fuimos
fuisteis?
fuiste
¿A dónde vas
??
hiciste nada?, ella hace
hizo todo.
¿Por qué no haces
Hago
hacen nada.
Hice todo el trabajo pero ellos no hicieron
Yo estoy
estuve en casa pero ellos no están.
estuvieron
Ellos ponen
los libros en la mesa.
pusieron
¿No podemos
pudimos venir pero ellos pueden.
pudieron
¿Por qué no dices
dije
dijiste la verdad, yo la digo.
tuve mucho trabajo pero ellos no tienen.
tuvieron
Yo tengo
Nosotros queremos
quisimos salir y ellos no quieren.
quisieron
Cuenta:
• ¿Qué hiciste el fin de semana?
• ¿Qué hiciste en vacaciones?
• ¿Qué hiciste hace dos horas?
• ¿Qué hiciste hace cinco minutos?
Descargar

PRÉTERITO INDEFINIDO