Préterito perfecto compuesto
MINULÝ ČAS SLOŽENÝ
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Šimonková
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
(NÚV).
PROJEKT MŠMT
Název projektu školy
Vybavení odborných učeben moderními
technologiemi
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0432
Anotace
Složený minulý čas
Klíčová slova
He hablado, hemos escrito
Předmět
Španělský jazyk
Autor
Mgr. Eva Šimonková
Jazyk
Španělský jazyk
Druh učebního materiálu
Prezentace, výklad, pracovní list
Potřebné pomůcky
PC, interaktivní tabule
Cílová skupina
Studenti střední školy
Druh interaktivity
Výklad pomocí prezentace, procvičení
Zdroje
Seznam viz poslední strana
Popis:
 Po vysvětlení problematiky a uvedení příkladů
následuje procvičení.
 Studenti se vyjádří. Následuje kliknutí a poté se
objeví správné řešení. Případně se nabízený text
přesune na správné místo.
Jak se tvoří?
Je to minulý čas složený. Skládá se tudíž
z pomocného slovesa HABER (vyčasovaného
v přítomném čase) a z příčestí minulého
významového slovesa (participio pasado).
1.
2.
3.
HE
HAS
HA
1.
2.
3.
HEMOS
HABÉIS + PARTICIPIO
HAN
Jak se tvoří příčestí?
Od infinitivu
odtržením koncovek
a přidáním koncovek
Např.
HABLAR
COMER
VIVIR
-
-AR, -ER, -IR
-ADO (pro -ar)
-IDO (pro -er,-ir)
HABLADO
COMIDO
VIVIDO
Ejercicios:
 Forma participio pasado de los siguientes verbos:
HABLAR
COMER
HABLADO BEBER
CENAR
COMIDO
VIVIR
VIVIDO
IDO
ESTADO
QUERIDO
IR
ESTAR
QUERER
DORMIR
JUGAR
SER
MIRAR
VENDER
COCINAR
DORMIDO DIRIGIR
JUGADO CONOCER
BEBIDO
CENADO
SIDO
MIRADO
VENDIDO
COCINADO
DIRIGIDO
CONOCIDO
Participios irregulares (algunos):
HACER
VER
DECIR
MORIR
ROMPER
ABRIR
ESCRIBIR
PONER
VISTO
DICHO
PUESTO
ESCRITO
HECHO
MUERTO
ABIERTO
ROTO
Použití:
 Děje, které se odehrály v neurčitý
okamžik v minulosti. Důležité je to, zda se
děj odehrál či ne. Není důležité kdy. Zážitky,
které jsme do této doby prožili nebo
neprožili. (Pokud bychom o zážitku vyprávěli
dále, použili bychom již jiný čas).
 „Hemos estado en Espaňa muchas veces.“
 Děje probíhající v časovém úseku, který
začal v minulosti a stále trvá. Mluvčí ho
nepovažuje za ukončený.

„Este año hemos decidido ir al norte de
Bohemia.“ – Letos jsme se rozhodli jet do
severních Čech.
„Esta semana ha cumplido 28 años.“ – Tento
týden mu bylo osmadvacet.
 Děje, které samy nebo svými důsledky
zasahují do přítomnosti
 „Ya he comprado los billetes de autobús.“ –
Už jsem koupil lístky na autobus. (Tedy mám
je.)
 „He comprado un coche nuevo.“ – Koupil
jsem nové auto. (Mám ho).
Ejercicios:
 Verbos regulares. Conjuega los verbos entre
paréntesis en pretérito perfecto.
 (Jugar/nosotros) al ajedrez.
HEMOS JUGADO
 ¿Qué nota (sacar/tú) en el examen? HAS SACADO
HABÉIS COMIDO
 ¿(Comer/vosotros) ya?
 Me (comprar) unas entradas al cine. HE COMPRADO
 El pintor (pintar) un cuadro fantástico.
HA PINTADO
Ejercicios:
 Verbos irregulares. Conjuega los verbos entre
paréntesis en pretérito perfecto.
 Nosotros (volver) del viaje.
HEMOS VUELTO
 Te (decir/yo) cien veces que no.
HE DICHO
HAN HECHO
 Esta mañana no (hacer/ellos) nada.
 Los comercios (abrir) ya.
HAN ABIERTO
 Alberto (escribir) su tarea esta tarde.
HA ESCRITO
Ejercicios:
 Conjuega los verbos entre paréntesis en pretérito
perfecto.
 Esta mañana no (desayunar/yo).
HE DESAYUNADO
 ¿Todavía no (poner/tú) la mesa?
HAS PUESTO
 Nunca (escribir/vosotros) un poema. HABÉIS ESCRITO
 Los periódicos (publicar) la noticia. HAN PUBLICADO
 En el accidente (morir) diez personas. HAN MUERTO
Descargar

Náhled