Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na
základě řešení projektu OPVK, registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na
gymnáziu podporovaná ICT“.
Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
Zpracováno 13. 3. 2013
autor: Mgr. Dalimil Šebesta
100 = CIEN
u číslovky vyšší než 100 se tvar mění na
CIENTO
100,-Kč
=
CIEN coronas
102,-EUR
=
CIENTO DOS euros
200-900
•
•
•
•
•
•
•
•
200
300
400
500
600
700
800
900
doscientos
trescientos
cuatrocientos
quinientos
seiscientos
setecientos
ochocientos
novecientos
1000 - ......
• 1.000
mil
• 1.000.000
millón
• 1.000.000.000 mil millones
POZOR!!!
• Zkracování UNO na UN: v jakékoliv číslovce, kde se
UNO objeví před podstatnými jmény mužského rodu,
zkracujeme UNO na tvar UN:
- un coche, cincuenta y un días, mil trescientos un libros
- una cama, cincuenta y una casas, mil trescientos una
chicas
Tvar UNO tak používáme je při počítání (uno, dos, tres,
cuatro, cinco...)
• Interpunkce: Ve většině zemí, kde se mluví španělsky,
oddělují tisíce tečkou. Desetinná čárka je stejná jako u
nás, španělsky se vyjadřuje slovem CON:
- 1.234.567,00
• Spojka Y: mezi desítkami a jednotkami (treinta Y dos)
123,-Kč
Ciento veintitrés
coronas
556,-EUR
Quinientos cincuenta
y seis euros
767,-USD
Setesientos sesenta
y siete dólares
924,40
Novesientos veinticuatro
con cuarenta
1.234,99
Mil doscientos treinta y
cuatro con noventa y
nueve
1.998,25
Mil novecientos noventa y
ocho con veinticinco
27.753
Veintisiete mil setecientos
cincuenta y tres
967.834
Novecientos sesenta y
siete mil ochocientos
treinta y cuatro
6.576.984
Seis millones quinientos setenta
y seis mil novecientos ochenta
y cuatro
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Dalimil Šebesta
Descargar

A la izquierda