EL TIEMPO
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Šimonková.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
PROJEKT MŠMT
Název projektu školy
Vybavení odborných učeben moderními technologiemi
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0432
Anotace
El tiempo
Klíčová slova
Nieve, sol, nublado
Předmět
Španělský jazyk
Autor
Mgr. Eva Šimonková
Jazyk
Španělský jazyk
Druh učebního materiálu
Prezentace, výklad, pracovní list
Potřebné pomůcky
PC, interaktivní tabule
Cílová skupina
Žáci střední školy
Druh interaktivity
Výklad pomocí prezentace, procvičení
Zdroje
Seznam viz poslední strana
Popis:
• Seznámení se slovní zásobou týkající se počasí.
• Bubliny s textem se po kliknutí přesunou ke správnému
překladu.
• U fotografií text poskočí, je-li správně. Není-li správně, zmizí.
• Následně žáci popisují fotografie (bez kontroly). V závěru je
uvedeno několik námětů ke konverzaci.
EL VOCABULARIO BÁSICO:
POČASÍ
SLUNCE
TEPLOTA
TEPLO
ZIMA
SNÍH
DÉŠŤ
SNĚŽIT
PRŠET
MRAK
ZAMRAČENO
MLHA
EL TIEMPO
EL SOL
LA TEMPERATURA
EL CALOR
EL FRÍO
LA NIEVE
LA LLUVIA
NEVAR (NIEVA)
LLOVER (LLUEVE)
LA NUBE
NUBLADO
LA NIEBLA
LAS FRASES BÁSICAS:
¿Qué tiempo hace?
Hace buen tiempo.
Hace mal tiempo.
Hace calor.
Hace frío.
Hace sol.
Hace 20 grados sobre/bajo cero.
Llueve.
Nieva.
Hiela.
Está nublado.
Hay niebla.
Jaké je počasí?
Je hezky.
Je ošklivo.
Je teplo.
Je zima.
Svítí slunce.
Je 20 °C nad/pod nulou.
Prší.
Sněží.
Mrzne.
Je zamračeno.
Je mlha.
BUSCA LA TRADUCCIÓN CORRECTA
Jaké je počasí?
Je hezky.
Je ošklivo.
Hace frío
Hace veinte grados
Hace buen tiempo
Je teplo.
¿Qué tiempo hace?
Je zima.
Je 20 °C.
Hace mal tiempo
Hace calor
BUSCA LA TRADUCCIÓN CORRECTA
Prší.
Hace sol
Sněží.
Está nublado
Mrzne.
Hay niebla
Je zamračeno.
Je mlha.
Svítí slunce.
Hiela
Nieva
Llueve
¿QUÉ TIEMPO HACE? ESCOGE LAS FRASES
CORRECTAS.
Hace frío
Está nublado
Hace calor
Llueve
Hace sol
Hace buen tiempo
DESCRIBE LAS SIGUIENTES FOTOS
DESCRIBE LAS SIGUIENTES FOTOS
RESPONDE LAS PREGUNTAS
¿Qué tiempo hace ahora?
¿Qué tiempo prefieres? ¿Por qué?
¿Qué tiempo hace en nuestro país en invierno?
¿Qué tiempo hace en nuestro país en verano?
¿Qué estación de aňo prefieres?
¿Qué tiempo hace en el norte de Europa?
¿Qué tiempo hace en El Caribe?
Zdroje:
Obrázek 1: http://www.flickr.com/people/jeffgunn/. [cit. 2013-12-12] Dostupný pod
licencí Creative Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AIsle_of_Icacos_II.jpg>
Obrázek 2: Forest & Kim Starr. [cit. 2013-12-12] Dostupný pod licencí Creative
Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AStarr_0412282483_Waltheria_indica.jpg>
Obrázek 3: Donarreiskoffer. [cit. 2013-12-12] Dostupný pod licencí Creative Commons
na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eifel_snow.JPG?uselang=cs>
Obrázek 4: Andy Beecroft. [cit. 2013-12-12] Dostupný pod licencí Creative Commons
na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFoggy_Fields__geograph.org.uk_-_686547.jpg>
Obrázek 5: Christine Matthews. [cit. 2013-12-12] Dostupný pod licencí Creative
Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AOakwood_Park%2C_London_N14__geograph.org.uk_-_1047106.jpg>
Descargar

Náhled