AUZO ELKARTEAK
Egungo desafioak
Fernando Pindado
Donostia 2013ko apirila
AMODIOZKO POEMA BATZUK,
KANTA BAT BAKAR-MINDUA...
ETA SAIO BAT EZTABAIDA
PIZTEKO
ELKARTZEAREN BALIO ERANTSIA
Te quiero(1)
Mario Benedetti
Si te quiero es porque sos
mi amor, mi cómplice, y todo.
Y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos
Tus manos son mi caricia,
mis acordes cotidianos;
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia.
Te quiero(2)
Mario Benedetti
Tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada;
te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro.
Tu boca que es tuya y mía,
Tu boca no se equivoca;
te quiero por que tu boca
sabe gritar rebeldía.
Te quiero(3)
Mario Benedetti
Y por tu rostro sincero.
Y tu paso vagabundo.
Y tu llanto por el mundo.
Porque sos pueblo te quiero.
Y porque amor no es aurora,
ni cándida moraleja,
y porque somos pareja
que sabe que no está sola.
Te quiero(4)
Mario Benedetti
Te quiero en mi paraíso;
es decir, que en mi país
la gente vive feliz
aunque no tenga permiso.
Si te quiero es porque sos
mi amor, mi cómplice, y todo.
Y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos
ELKARTEAK
Mehatxuz beteriko
aukera
ELKARTE BAT SORTZEKO ARRAZOIAK

Premiak, eskasiak, norberarenak baina partekatuak

Esperientziak partekatu (bi baino askoz gehiago gara)

Ez gaude bakarrik (elkarrekin jardun)
Beste aliatu batzuk
Elkarlan eta antolakuntzarako sareak

Nahi eta xede komunak

Partekaturiko emozioetatik gizarte politikara
Paradigma
Zientziaren filosofian:
zientzia une jakin batean
garatzen den kontzeptuesparrua, bere premisa
teoriko eta oinarri
metodologikoez hornitua.
Zenbakiaren kultua
Asko izateagatik ez
dute elkarteek hiria
hobea egiten.
Asko izateagatik ez
dute elkarteraturiko
lagunek elkartea
bidezkoago bihurtzen.
Baimenik behar ote da jaiotzeko?
Aitortzen da elkartze
eskubidea
Artikulu honen babesean
eratutako elkarteek izena
eman beharko dute
erregistro batean,
publiko egiteko xede
hutsarekin. (EK 22. art)
Elkarterako proiektua. Zein?
Eztabaida gutxi
elkarterako
proiektuaren inguruan
 Ahultasun
estrukturala da
helburuen eta
jardunaren arteko
adostasun eza

Etsipena

Naturaltzat jo ohi da
barne partaidetza eza
Bazkideak edo erabiltzaileak?



Bazkideentzako
zerbitzuak, aukera bat eta
ahultasun bat
Zenbat eta zerbitzu
gehiago eskaini orduan eta
harreman gutxiago
bazkideekin
Zerbitzuen eskaintzak
«merkatari» bihur litzake
elkarteak.
Zergatik elkartera bildu?
Salerosketa
Emaitza
 Ondasun baten
Prezio-gauza trukea
borondatezko
 Nork bere interesen
esleipena musu truk
alde dihardute:
erosleak gauza nahi du  Altruismoz jokatzen
du emaileak
eta saltzaileak prezioa
 Emaileak baizik ez du
 Obligazioak dituzte
obligaziorik
biek

Ahultasun estrukturala
Baliabide ekonomiko
eta materialen
mendean.
 Berezko jarduera
ekonomiko gutxi.
 Egitura eza ez da
garrantzitsutzat
hartzen.

Eta demokrazia?
Zailtasunak
Batzordeak berritzeko
 Jende gutxi
batzarretan
 Emakumeek pisu gutxi
Batzordeetan
 Balio gabezia

Konpromisoen mapa
+
PARADIGMA ALDAKETA
ZAHARRA
Interlokuzioa
 Ordezkariak
 Administrazioak egiten ez
duena egiten dugu
 Sakrifizioa
 Instituzioak edo historiak
legeztatuak
 Bakarrak eta hobeak gara

BERRIA
Berezko proiektua,
herritarrek bultzatua
 Herriaren ordezkariak /
herrian ezagunak
 Sare komunitarioa
 Baliagarritasuna,
konpromisoa
 Proiektuak, jendeak,
legeztatuak
 Balioak, autonomia

Desafioak
Ez ditugu honelako
elkarteak behar:
Honako osagaiak
dituzten elkarteak
behar ditugu:






Berezko proiektu
autonomoa
Ekimen politikoa
Jendea gogoberotzeko
gauza
Balioak eta erantzukizuna
Jardun demokratikoa




Besteren mendekoak eta
proiekturik gabeak
Ekimenik gabeak
Historiak edo instituzioak
legeztatuak
Balio koderik gabeak
Demokrazia formala
baizik ez dutenak
Partaidetzarako plana

Antokuntza zainduz

Gizarteari begira

Zubiak eraikiz

Bideak urratuz

Ubideak irekiz

Jendearen gaitasunaz fio
Partaidetza plana

Zer egin nahi dugun

Zertan ari garen

Gu, gureak eta besteak
Sarera bildu
Bertolt Brecht
Loa del estudio
¡Estudia lo elemental!
Para aquellos
cuya hora ha llegado
no es nunca demasiado tarde.
¡Estudia el «abc»!
No basta, pero estúdialo, ¡ No te
canses!
¡Empieza! ¡Tú tienes que saberlo
todo!
Estás llamado a ser un dirigente.
¡Estudia, hombre en el asilo!
¡Estudia, hombre en la cárcel!
¡Estudia, mujer en la cocina!
¡Estudia, sexagenario!
Estás llamado a ser un dirigente.
¡Asiste a la escuela, desamparado!
¡Persigue el saber, muerto de frío!
empuña el libro, hambriento! ¡Es
un arma!
Estás llamado a ser un dirigente.
No temas preguntar, compañero!
No te dejes convencer!
¡Compruébalo tú mismo!
Lo que no sabes por ti,
No lo sabes
Repasa la cuenta,
Tu tienes que pagarla.
Apunta con tu dedo a cada cosa
Y pregunta: «Y esto, ¿de qué?»
Estás llamado a ser un dirigente.
Eskerrik asko
Descargar

1 Auzo Elkarteak egungo desafioak