Autozaintza eta
Errendimendu handirako
programa
Programa de
Autocuidado y Alto
rendimiento
Zein da helburua?
¿Cuáles es el objetivo?
Aprender y practicar técnicas corporales y cognitivas de
autocuidado personal con el objetivo de alcanzar un alto
rendimiento y bienestar.
Pertsonaren
autozaintzarako
gorputz-teknikak
eta
kognitiboak ikastea eta praktikatzea, errendimendu handia
eta ongizatea lortzeko.
Norentzat da?
¿A quién va dirigido?
Cualquier trabajador de las Cooperativas de MONDRAGON
o sus filiales.
La persona que así lo desee, podrá pagárselo por su cuenta.
En tal caso, Otalora facilitará el pago.
MONDRAGONen kooperatibetako edo bere filialetako
edozein langilerentzat.
Nahi duenarentzat, ordainketa bere kontura joango da. Eta
kasu horretan, Otalorak ordainketa erraztuko dio.
-2-
Zein dira edukiak eta irakasleak?
¿Cuáles son los contenidos e impartidores?
1. Autozaintza, errendimendu handia eta ongizatea. (Pilar
Llorente)
2. Joko aukerak: arnasketa, bistaratzeak, automasajeak eta
gorputz ariketak (Pilar Llorente)
3. Sei mailak: (Pilar Llorente)
1. Oina-sustraia
2. Sakro-lunbarra
3. Sabela
4. Bihotza
5. Eztarria
6. Bekokia.
4. Koherentzia kardiakoa. (Iñaki Idiazabal)
5. Zaindu hizkuntza, zu zainduko zaitu eta. (Yolanda Lekuona)
6. Zaindu zure pentsamenduak, zu zainduko zaituzte eta.
(Yolanda Lekuona)
7. Mindfulnessen hastapenak. (Marina Lázaro)
1. El autocuidado, el alto rendimiento y el bienestar. (Pilar
Llorente)
2. Las combinaciones: respiraciones, visualizaciones,
automasajes y ejercicios corporales (Pilar Llorente)
3. Los seis niveles: (Pilar Llorente)
1. Nivel planta-raíz
2. Nivel sacro-lumbar
3. Nivel estómago
4. Nivel corazón
5. Nivel garganta
6. Nivel frontal.
4. La coherencia cardiaca. (Iñaki Idiazabal)
5. Cuida tu lenguaje que cuidará de ti. (Yolanda Lekuona)
6. Cuida tus pensamientos que cuidarán de ti. (Yolanda
Lekuona)
7. Iniciación al Mindfulness. (Marina Lázaro)
-3-
Zein da metodologia?
¿Cuál es la metodología?
• Batez ere praktikoa, gorputzaren eta alderdi
kognitiboaren lanketak uztartuz.
• Gorputzaren lanketan azpimarratzekoak: bistaratzeak,
arnasketak, automasajeak eta posturak, eta ariketa
terapeutikoak.
• Kognitiboaren lanketan azpimarratzekoak: barne
hizkuntza eta erabateko arreta.
1. oharra: lehen 7 saioetara eta azkenera oso arropa erosoa
ekartzea komeni da. Momentuan aldatzeko moduko arropa
ahal bada.
2. oharra: Otalorak behar beste ekipamendu jarriko
saioetarako (esterilak, pilotak, ruloak, zinta elastikoak,
etab.)
• Fundamentalmente práctica, combinando trabajo
corporal y cognitivo.
• En el trabajo corporal destacan: visualizaciones,
respiraciones, automasajes y posturas y ejercicios
terapéuticos.
• En el trabajo cognitivo destaca: lenguaje interno y
atención plena.
Nota 1: conviene traer ropa muy cómoda a las 7 primeras
sesiones y a la última sesión. Preferiblemente ropa para
cambiarse en el momento.
Nota 2: Otalora proveerá de todo el equipamiento
necesario para las sesiones (esterillas, pelotas, rulos, cintas
elásticas, etc.)
Zer tamaina du taldeak?
¿Cuál es el tamaño del grupo?
• Gutxienez 8 pertsona eta gehienez 12.
• Mínimo de 8 personas y máximo de 12 personas.
-4-
Zer egitura du?
¿Cuál es la estructura?
• 10 medias jornadas.
• Separación aproximada de 1-2 semanas entre sesiones.
• 10 egun erdi.
• Saioen artean bat edo bi astebeteko tartea.
Zer egutegi du?
¿Cuál es el calendario?
• 1. taldea:
• Ostiral arratsaldeak: V/15, V/22, VI/05, VI/19,
VII/03, VII/17, VIII/28, IX/11, IX/25, X/16.
• Ordutegia: 14:30etik 18:30era.
• 2. taldea:
• Ostiral goizak: V/15, V/22, VI/05, VI/19, VII/03,
VII/17, VIII/28, IX/11, IX/25, X/16.
• Ordutegia: 09:00etatik 13:00etara.
• Grupo 1:
• viernes por la tarde: 15/05, 22/05, 05/06, 19/06,
03/07, 17/07, 28/08, 11/09, 25/09, 16/10.
• Horario de 14:30 a 18:30.
• Grupo 2:
• viernes por la mañana: 15/05, 22/05, 05/06, 19/06,
03/07, 17/07, 28/08, 11/09, 25/09, 16/10.
• Horario de 09:00 a 13:00.
Taldeak osatu ondoren eskaera gehiago badaude izena
eman duten horiekin antolaturiko egunetatik gertuko
datetan beste talde bat antolatzeko aukerak aztertuko dira.
Si se llenan los grupos y hay más solicitudes, se hablará con
las personas apuntadas sobre la posibilidad de organizar un
nuevo grupo en otras fechas próximas a las organizadas.
-5-
Zer prezio du?
¿Cuál es el precio?
655 euroko kostua du matrikulak.
El coste de la matrícula es de 655 euros.
Izen ematea
Inscripción
Eskaera egiteko, hona zuzendu:
Para realizar las solicitudes, dirigirse a:
Marian Uribarren
muribarren@mondragoncorporation.com
Tlf. 943 71 23 30
Marian Uribarren
muribarren@mondragoncorporation.com
Tlf. 943 71 23 30
Non da?
¿Dónde se imparte?
OTALORA
Aozaratza Auzoa 2
20550 Aretxabaleta (Gipuzkoa)
OTALORA
Aozaratza Auzoa 2
20550 Aretxabaleta (Gipuzkoa)
-6-
Irakasleen CVa
CV de los impartidores
Pilar Llorente es Licenciada en Psicología por la UPV, especialista en Psicología
Clínica y Trastornos de Ansiedad. Durante años, miembro de la SEAS ( Sociedad
Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés). Ha cursado diversos
Programas de postgrado: Psicoterapia Analítica Grupal; Experto en Trabajo
Grupal; Gestalt y Bioenergética; Psicoterapia Breve y Terapia de Interacción
Recíproca. También se ha formado en Psicoterapia Integrativa.
Experta en trabajo corporal por el creador del Método ‘Corps et Conscience’,
Georges Courchinoux. También es especialista en Hipnosis Clínica por el Institut
Milton H. Erickson
Su práctica profesional se desarrolla tanto a nivel clínico como a nivel docente.
Durante 5 años ha sido docente en la Universidad de Deusto (Gestión de Estrés,
Prevención del Estrés Docente). Y en los últimos años trabaja e investiga en el
campo de la Terapia Vibracional Sonora. También ejerce como coach emocional
y corporal. Es creadora y Directora desde el año 2006 del Centro Inckorpora
Psicología y Salud, en Algorta ( Getxo)
Pilar Llorente Psikologian lizentziaduna da EHUn, Psikologia klinikoan eta
antsioetate trastornoetan espezialista. Urteetan SEASeko kidea (Sociedad
Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés). Graduondoko zenbait
programa egin ditu: Taldeko Psikoterapia Analitikoa; Talde lanean aditua; Gestalt
eta Bioenergetika; Psikoterapia laburra eta Elkarrekiko interakzio terapia.
Psikoterapia Integratiboan ere hezitakoa da.
Georges Courchinouxek sortutako ‘Corps et Conscience’ metodoaz gorputza
lantzen aditua. Institut Milton H. Ericksonen Hipnosis klinikoan espezialista da.
Bere jarduera profesionala arlo klinikoan zein irakaskuntzan garatu du.
5 urteetan irakasle aritu izan da Deustuko Unibertsitatean (Estresaren
kudeaketa, Irakasleen estresaren prebentzioa). Eta azken urteotan Bibrazio
Soinu Terapiaren eremua lantzen eta ikertzen ari da. Emozio eta gorputz coach
ere aritzen da. 2006tik Algortako (Getxo) Centro Inckorpora Psicología y Saluden sortzailea eta zuzendaria da.
Marina Lázaro gaur egun Naoi Multicultural Management’-en bazkide
zuzendaria da eta ‘Kairos desarrollo personal y bienestar’-en bazkide
fundatzailea. Enpresen administrazioan lizentziaduna da West Virginia
University-n (AEB) eta honako ziurtagiriak ditu: coach ontologikoa, Newfield
Consulting; Biodantza irakaslea, Escuela Oficial Rolando Toro; ErakundeKonstelazioak eta Coaching Sistemikoa, Fundación EDE eta GeiserWorks; MBSR,
Andrés Martin Asuero (Mindfulness Based Stress Reduction, M.I.T.). Gainera,
Kulturaniztasunaren ziurtagiria du, Cultural Intelligence Center (AEB).
Ibilbide profesionalari dagokionez, bere lehen zortzi urteetan AEBetako zenbait
enpresatan zuzendari jardun zuen. 2005ean beste bazkide batekin batera ‘Kairos
desarrollo personal y bienestar’ enpresa sortu zuen, eta bere zereginak izan dira
prestakuntza ematea, coaching saioak egitea eta marketin eta komunikazio
zuzendari aritzea. Eta 2010ean aldaketa prozesuetarako eta kulturaniztasunaren
kudeaketako prestakuntza eta aholkularitza zerbitzuak eskaintzen dituen ‘Naoi
Multicultural Management’ sortu zuen.
-7-
Marina Lázaro es en la actualidad Socia Directora de ‘Naoi Multicultural
Management’ y social fundadora de ‘Kairos desarrollo personal y bienestar’.
Está licenciada en Administración de empresas por la West Virginia University
(USA) y está certificada como: Coach ontológico por Newfield Consulting,
Profesora en biodanza por la Escuela Oficial Rolando Toro, Constelaciones
Organizacionales y Coaching Sistémico por Fundación EDE y GeiserWorks, MBSR
por Andrés Martin Asuero (Mindfulness Based Stress Reduction, M.I.T.). Y
También está certificada en Multiculturalidad por el Cultural Intelligence Center
(USA).
En su trayectoria profesional, en sus primeros ocho años fue ejecutiva en varias
empresas de USA. En 2005 crea junto con otro socio la empresa ‘Kairos
desarrollo personal y bienestar’ ocupándose de impartir formaciones, realizar
sesiones de coaching y llevar la dirección de marketing y comunicación. Y en
2010 funda ‘Naoi Multicultural Management’ ofreciendo servicios formativos y
de consultoría en procesos de cambio y gestión multicultural.
Irakasleen CVa
CV de los impartidores
Iñaki Idiazabal egun Otalorako Lidergoaren eta Ekipo lanaren garapenerako
arloaren arduraduna da. Psikologian lizentziatua da Salamancako
unibertsitatean eta honako ziurtagiriak ditu: Coach ontologiko seniorra,
Newfield Consulting; Gorpuztasun eta emozionalitate coach aurreratua,
Newfield Network; Coach sistemikoa, European Association on Systemic
Consultancy; eta PNL Practitioner, Asociación Española de Programación
Neurolingüística.
Ibilbide profesionalari dagionez, hasieran Fagor Taldean aritu zen hautaketa,
prestakuntza eta komunikazio arduradun. Gero Otaloran aritu zen Hedapen
kooperatiboaren arduradun, eta 2002tik Otalorako Lidergoaren eta Ekipo
lanaren arloko arduraduna da.
Iñaki Idiazabal es en la actualidad Responsable del área de desarrollo del
Liderazgo y Trabajo en equipo de Otalora.
Está Licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca y está certificado
como: Coach Ontológico Senior por Newfield Consulting, Coach Avanzado en
Corporalidad y Emocionalidad por Newfield Network, Coach sistémico por
European Association on Systemic Consultancy y Practitioner en PNL por
Asociación Española de Programación Neurolingüística.
En su trayectoria profesional, inicialmente estuvo en el Grupo Fagor como
responsable de selección, formación y comunicación. Posteriormente pasó a
Otalora, como responsable de Difusión cooperativa y desde 2002 es el
responsable del área de Liderazgo y trabajo en equipo de Otalora.
Yolanda Lekuona Otalorako zuzendaria da gaur egun.
Informatika lizentziaduna da EHUn eta Adimen artifizialean espezializatua
Aberdeen unibertsitatean.
Executive MBA du eta honako ziurtagiriaKI: Coach ontologikoa, Newfield
Consulting; eta Ekipo coach, Europako Coaching Eskola. Gainera erakunde
kulturaren garapen ziurtagiriak ditu, ‘Walking the talk’-ena eta ‘Barrett Values
Centre’-ena.
Bestalde, bere ‘expertise’ garatzen ari da, hizkuntza eta pentsamendu
positiboaren eta sinesmen mugatzaileen aldaketa eremuko ikerlanen bitartez.
Ibilbide profesionalari dagokinez, hasieran, teknologiaren ikerlaria izan zen
eta, ondoren, Ikerlan zentro teknologikoaren antolamendu eta baliabide
zuzendaria. Gero, Euskadiko Kutxaren baliabide zuzendaria izan zen eta
2010eko ekainetik aurrera Otalorako zuzendaria. Zuzendari zereginak
betetzeaz gain erakunde kulturaren inguruan laguntza ematen die
MONDRAGONen kooperatibei.
Yolanda Lekuona es actualmente Directora de Otalora.
Está licenciada en Informática por la UPV y especializada en Inteligencia artificial
por la Universidad de Aberdeen.
Cuenta con un Executive MBA y está certificada como coach ontológico por
Newfield Consulting y como coach de equipos por la Escuela europea del
coaching. También está certificada en el desarrollo de la cultura organizativa por
‘Walking the talk’ y por el ‘Barrett Values Centre’.
Por otro lado, está desarrollando su ‘expertise’ a través de trabajos de
investigación en el ámbito del lenguaje y el pensamiento positivo y el cambio de
creencias limitantes.
En su trayectoria profesional, inicialmente fue investigadora tecnológica y
posteriormente Directora de organización y recursos en el centro tecnológico
Ikerlan. A continuación fue Directora de Recursos de Caja Laboral y desde junio
de 2010 es Directora de Otalora compaginando su labor de dirección con el
apoyo a las cooperativas de MONDRAGON en el desarrollo de la cultura
cooperativa.
-8-
Eskerrik asko
Muchas gracias
-9-
Descargar

Presentación de PowerPoint