PLAN DE EMERGENCIA/LARRIALDIETARAKO PLANA
FACULTAD DE LETRAS / LETREN FAKULTATEA
estás en el AULA CABECERA 0.07
zu 0.07. BURU-IKASGELAn zaude
El/la Docente presente en Ikasgela honetan dagoen
este aula será
irakaslea eremu honetako
RESPONSABLE de Zona y
ARDURADUNA da eta
deberá GARANTIZAR LA
0.07, 0.06, 0.05, 0.04,
EVACUACION completa de 0.03, 0.02, 0.01 ikasgelak,
las aulas 0.07, 0.06, 0.05,
garbiketa gela eta
0.04, 0.03, 0.02, 0.01,
bainugelak
osorik
cuarto de limpieza y baños
EBAKUATU DIRELA
BERMATU beharko du.
PLAN DE EMERGENCIA/LARRIALDIETARAKO PLANA
FACULTAD DE LETRAS / LETREN FAKULTATEA
estás en el AULA CABECERA 0.08
zu 0.08. BURU-IKASGELAn zaude
El/la Docente presente en
este aula será
RESPONSABLE de Zona y
deberá GARANTIZAR LA
EVACUACION completa de
las aulas 0.08, 0.09 y
Salón de Grados
Ikasgela honetan dagoen
irakaslea eremu honetako
ARDURADUNA da eta
0.08, 0.09 ikasgelak, eta
Gradu Aretoa
osorik
EBAKUATU DIRELA
BERMATU beharko du.
PLAN DE EMERGENCIA/LARRIALDIETARAKO PLANA
FACULTAD DE LETRAS / LETREN FAKULTATEA
estás en el AULA CABECERA 0.13
zu 0.13. BURU-IKASGELAn zaude
El/la Docente presente en Ikasgela honetan dagoen
este aula será
irakaslea eremu honetako
RESPONSABLE de Zona y
ARDURADUNA da eta
deberá GARANTIZAR LA
0.13, 0.14, 0.15, 0.16,
EVACUACION completa de 0.17, 0.18, 0.19 ikasgelak,
las aulas 0.13, 0.14, 0.15,
mantenimendu gela eta
0.16, 0.17, 0.18, 0.19,
bainugelak
osorik
cuarto de mantenimiento y
EBAKUATU DIRELA
baños
BERMATU beharko du.
PLAN DE EMERGENCIA/LARRIALDIETARAKO PLANA
FACULTAD DE LETRAS / LETREN FAKULTATEA
estás en el DESPACHO CABECERA 1.15
zu 1.15. BURU-BULEGOAN zaude
El/la Docente presente en
este despacho será
RESPONSABLE de Zona y
deberá GARANTIZAR LA
EVACUACION completa de
los despachos 1.08-1.24
Bulego honetan dagoen
irakaslea eremu honetako
ARDURADUNA da eta
1.08-1.24 bulegoak
osorik EBAKUATU DIRELA
BERMATU beharko du.
PLAN DE EMERGENCIA/LARRIALDIETARAKO PLANA
FACULTAD DE LETRAS / LETREN FAKULTATEA
estás en el DESPACHO CABECERA 1.33
zu 1.33. BURU-BULEGOAN zaude
El/la Docente presente en
este despacho será
RESPONSABLE de Zona y
deberá GARANTIZAR LA
EVACUACION completa de
los despachos 1.25-1.41
Bulego honetan dagoen
irakaslea eremu honetako
ARDURADUNA da eta
1.25-1.41 bulegoak
osorik EBAKUATU DIRELA
BERMATU beharko du.
PLAN DE EMERGENCIA/LARRIALDIETARAKO PLANA
FACULTAD DE LETRAS / LETREN FAKULTATEA
estás en el LABORATORIO DE FONETICA 1.07
zu 1.07. FONETIKAKO LABORATEGIAN zaude
El/la Docente presente en
este despacho será
RESPONSABLE de Zona y
deberá GARANTIZAR LA
EVACUACION completa de
1.07, 1.06, 1.05, 1.04,
1.02, 1.01 y baños
Bulego honetan dagoen
irakaslea eremu honetako
ARDURADUNA da eta
1.07, 1.06, 1.05, 1.04,
1.02, 1.01 eta bainugelak
osorik EBAKUATU DIRELA
BERMATU beharko du.
PLAN DE EMERGENCIA/LARRIALDIETARAKO PLANA
FACULTAD DE LETRAS / LETREN FAKULTATEA
estás en el LABORATORIO DE AUDIOVIDUALES 1.49
zu 1.49 IKUS-ENTZUNEZKOEN LABORATEGIAN zaude
El/la Docente presente en Laborategi honetan dagoen
este laboratorio será
irakaslea eremu honetako
RESPONSABLE de Zona y
ARDURADUNA da eta
deberá GARANTIZAR LA 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53
EVACUACION completa de eta bainugelak
osorik
1.49, 1.50, 1.51, 1.52,
EBAKUATU DIRELA
1.53 y baños
BERMATU beharko du.
PLAN DE EMERGENCIA/LARRIALDIETARAKO PLANA
FACULTAD DE LETRAS / LETREN FAKULTATEA
estás en el LABORATORIO DE BECARIOS DE AUDIOVIDUALES 1.46
zu 1.46 IKUS-ENTZUNEZKOEN BEKADUNEN LABORATEGIAN zaude
El/la persona presente en Laborategi honetan dagoen
este laboratorio será
pertsona eremu honetako
RESPONSABLE de Zona y
ARDURADUNA da eta
deberá GARANTIZAR LA
1.46, 1.47, 1.48, 1.45,
EVACUACION completa de 1.44, 1.42 eta 1.43 osorik
1.46, 1.47, 1.48, 1.45,
EBAKUATU DIRELA
1.44, 1.42 y 1.43
BERMATU beharko du.
PLAN DE EMERGENCIA/LARRIALDIETARAKO PLANA
FACULTAD DE LETRAS / LETREN FAKULTATEA
estás en el DESPACHO CABECERA 2.01
zu 2.01. BURU-BULEGOAN zaude
El/la Docente presente en
este despacho será
RESPONSABLE de Zona y
deberá GARANTIZAR LA
EVACUACION completa de
los despachos 2.01-2.21 y
baños
Bulego honetan dagoen
irakaslea eremu honetako
ARDURADUNA da eta
2.01-2.21 bulegoak eta
baiunugelak
osorik
EBAKUATU DIRELA
BERMATU beharko du.
PLAN DE EMERGENCIA/LARRIALDIETARAKO PLANA
FACULTAD DE LETRAS / LETREN FAKULTATEA
estás en el DESPACHO CABECERA 2.36
zu 2.36 BURU-BULEGOAN zaude
El/la Docente presente en
este despacho será
RESPONSABLE de Zona y
deberá GARANTIZAR LA
EVACUACION completa de
los despachos 2.38-2.22 y
la sala de juntas
Bulego honetan dagoen
irakaslea eremu honetako
ARDURADUNA da eta
2.38-2.22 bulegoak eta
batzar gela
osorik
EBAKUATU DIRELA
BERMATU beharko du.
PLAN DE EMERGENCIA/LARRIALDIETARAKO PLANA
FACULTAD DE LETRAS / LETREN FAKULTATEA
estás en el DESPACHO CABECERA 2.52
zu 2.52 BURU-BULEGOAN zaude
El/la Docente presente en
este despacho será
RESPONSABLE de Zona y
deberá GARANTIZAR LA
EVACUACION completa de
los despachos 2.61-2.46
Bulego honetan dagoen
irakaslea eremu honetako
ARDURADUNA da eta
2.61-2.46 bulegoak osorik
EBAKUATU DIRELA
BERMATU beharko du.
PLAN DE EMERGENCIA/LARRIALDIETARAKO PLANA
FACULTAD DE LETRAS / LETREN FAKULTATEA
estás en el DESPACHO CABECERA 2.83
zu 2.83 BURU-BULEGOAN zaude
El/la Docente presente en
este despacho será
RESPONSABLE de Zona y
deberá GARANTIZAR LA
EVACUACION completa de
los despachos 2.88-2.68
Bulego honetan dagoen
irakaslea eremu honetako
ARDURADUNA da eta
2.88-2.68 bulegoak osorik
EBAKUATU DIRELA
BERMATU beharko du.
Descargar

EVACUACIÓN E.U. MAGISTERIO Planta Baja