Inventar per aprendre
Santa Coloma de Gramenet
14 de febrer de 2006
Inventar:
Trobar, descobrir, a força d’estudi, d’enginy,
alguna cosa nova, no coneguda abans.
Un procés creatiu de
resolució de problemes
Àmbit científictecnològic
Màquines
Partir d’un repte al que
buscar solució
Muntar i desmuntar
Com funciona
Pensar-fer
Dissenyar, representar
Àmbit històric-social
Entendre el context: les
persones i el seu temps
Inventar no és copiar ni reproduir
Màquines
Sílvia Majoral
CEIPM Parc del Guinardó
EI 4 anys
http://www.xtec.net/~mpedreir/escola/maquines/maquina.htm
Pujol, M. i Roca, N. (1991) Treballar per projectes a
parvulari. Vic:Eumo
http://www.xtec.net/~mpedreir/textos/projecte/dinamic.htm
De l’art romànic als castells medievals
Conxa Colom
CEIP Dovella
EI 5anys
Webquest: inventos en la historia
http://www.educa.aragob.es/ryc/wq/inventos/index.htm
Webquest: máquinas ( Interpeques )
http://www.interpeques2.com/trabajos/webquestmaquinas/webquest
principal.html
Díez, M.C. ( 2006 ) Maquinando. Cuadernos de
Pedagogía, 354., pp22-27
Como funcionan las cosas. Zeta Multimedia. CD-Rom
Challoner, J.( 1992). Mi primer libro de pilas e imanes. Molino: Barcelona
Propone actividades científicas experimentales sobre electricidad
magnetismo.
y
Green, J ( 1995 ) Construye máquinas geniales. Parramon: Barcelona. Col. ¡ No
lo tires !
Algunas ideas para ocnsturir máquinas a partir de material de desecho.
Loesching, V.( 2002).Experimentos sencillos con la electricidad. Oniro:
Barcelona
Propuestas experimentales sobre electricidad : corriente eléctrica, chispas,
ondas...
Vancleave, J.( 2001).Guía de los mejores proyectos para la feria de ciencias.
Limusa: México
Propone diferentes temas como proyectos de investigación sobre: astronomía,
biología, ciencias de la Tierra, ciencias físicas, ingeniería y matemáticas.
Vancleave, J.( 2000) Máquinas. Limusa: México
Actividades experimentales sobre el funcionamiento de las máquinas
Vancleave, J.( 2000).Electricidad. Limusa: México
Dues propostes pràctiques
El globus com a motor de vehicles
Una capsa-trampa
http://www.xtec.net/cdec/intercanvi/tubs/tubs.htm
Imaginar el que no es veu a partir
de les evidències
CEIP Lola Anglada, Tiana, 3er primària
Què passa quan
tirem boles pels
diferents tubs ?
Per quin tub surt
olor ?
Jugar per entendre:
representar com deu ser per dintre
Planificació, disseny i construcció
CEIP Torre Balldovina, Santa Coloma de Gramenet, Cicle inicial
CEIP Torre Balldovina, Santa Coloma de Gramenet, Cicle inicial
Descargar

Presentación de PowerPoint