Kdo jsou jeho otcové a matky
Nejstarší a nejsilnější emocí lidstva je
strach, a nejstarším a nejsilnějším druhem
strachu je strach z neznáma.
H.P. Lovecraft
DEFINICE
• Horror (z angl. horror – hrůza, zděšení)
je umělecký žánr fantastické literatury,
který na rozdíl od fantasy a science
fiction nelze definovat obsahově, ale
pouze esteticky. Jeho jediným cílem je
vyvolat u čtenáře pocit strachu, děsu či
tzv. mrazení v zádech. Horror se dá
dělit jak na realistický, tak na
fantastický (supernatural), který
využívá nadpřirozených prvků.
GOTICKÝ ROMÁN
Gotický (černý) román:
románová forma založená na fascinaci středověkými
příběhy. Odehrává se místech jako staré hrady a
zříceniny, na mlžných blatech, s důrazem na evokaci
silný pocitů od lásky a dojetí až po strach a hrůzu.
Horace Walpole: Otrantský zámek (1764)
Clara Reevová: Starý anglický baron (1777)
William T. Beckford: Vathek (1786)
Ann Radcliffová: Sicilský román (1790)
Ann Radcliffová: Záhady Udolfa (1794)
Matthew Gregory Lewis: Mnich (1796)
Charles Robert Maturin: Poutník Melmoth (1820)
Frankenstein, neboli, Moderní Prométheus
(1818)
Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851)
The Vampyre (1819)
John William Polidori (1795-1821)
Edgar Allan Poe (1809-1849)
Rána bičem působí modřinu, ale rána jazykem drtí kosti
„Edgara Allana Poea jest nade vši
pochybnost pokládati za nejhanebnějšího
chlapa, o němž máme v literárním světě
zachovánu zprávu. Provinil se těžce proti
svému dobrodinci, klamal své přátele,
zahubil milovanou ženu, stal se z něho
žebrák, vagabund, nectiutrhač dam a
nuzácký, opilý delirant, který skončil v
tuctovém špitálu, nenáviděn jedněmi,
druhými opovrhován. Všichni poctivý lidé se
mu vyhýbali.“
Dracula
Bram Stoker (1847-1912)
Howard Phillips Lovecraft
1890 - 1937
Mýtus Cthulhu
"Všechny mé povídky, ať už spolu mají, nebo
nemají souvislost, jsou založeny na základním
mýtu, podle něhož byl tento svět kdysi obydlen
jinou rasou, která při experimentech s černou
magií přišla o svůj domov a byla odtud
vyhoštěna, ale žije dál kdesi Venku, vždy
připravena převzít Zemi zpět do svého
vlastnictví."
„V Nové Anglii“, píše příteli Franku Belknapu Longovi,
„jsme zle postiženi opičáckými Portugalci, odpornými
Jihotaliány a ukecanými Frankokanaďany. Obecně
řečeno, naše postižení je latinské, kdežto vaše je
semitsko-mongolské… Jediné, co činí život snesitelný
tam, kde je hodně negrů, je princip Jima Crowa, a já
bych si přál, aby jej aplikovali v New Yorku jak na
negry, tak na asiatské typy odulých Židů s krysí vizáží.
Češi jsou zvrhlá zvířata, obludy prohnilé fyzicky i
duševně.“
Stephen KING (1947)
„Pojď se na něco mrknout –
vážně se ti to bude líbit. Je to
opravdu dobrý. Pak ho vedu po
ulici a zatáhnu ho za roh, kde se
dějí všechny ty strašné věci. Tam
ho přidržím, dokud nezačne řvát
strachy.“
„Psal bych i v případě, kdybych za
to nic nedostal. Neexistuje totiž pro
mě nic krásnějšího, než nahánět
lidem strach.“
Clive Barker (1952)
Brian Lumley (1937)
Dean R. Koontz (1945)
CENY AKADEMIE SF,F,H 1996 - 2005
Descargar

Snímek 1