INS Manuel de Montsuar
Curs 2010-2011
WebQuest sobre el tema de la contaminació acústica
realitzada per l’alumnat de l’optativa de música de 4t
1 - Els periodistes
Nom: Àlex Gerewu Griñó
Joel Vidal Guillaumet
Curs: 4rt ESO A
Adicció al soroll
L'addicció al soroll és un fet irrefutable en la nostra societat. Anem on
anem, difícilment podrem lliurar-nos d'aquesta maledicció humana.
L'educació rebuda a l'escola, però també a casa, pot haver estat un
factor determinant d'aquest fenomen. L'home d'avui en dia se sent
incòmode enfront del silenci; és més, li fa por, el tem. Alguns
atribueixen l'aversió envers el silenci a la ja tan esbombada, però certa,
manca de valors.
OPINIÓ PERSONAL
Creiem que és una noticia molt interessant, ja que ens explica, una
cosa que gairebé tots sabem, però no hi pensem.
Té una gran raó, tots ens queixem del soroll, però molt silenci de
vegades ens provoca por.
El soroll dels generadors
"Si als polítics els hi poséssim un generador a sota de casa
no ho aguantarien ni una setmana"
Qualsevol generador supera els límits de contaminació acústica. Però hi
ha altres generadors que fan menys soroll. Els que hi ha ara a
Barcelona són justament els que més soroll fan. Aquests nivells de
contaminació acústica que s'estan patint, i durant tants dies, són
desaforats. No m'estranya que els veïns comencin a presentar
símptomes i patologies a causa del soroll. Nosaltres recomanem als
veïns que denunciïn la situació i reclamin compensacions a FecsaEndesa, perquè hi ha base legal per fer-ho.
OPINIÓ PERSONAL
Això dels generadors és una cosa molt molesta, n’està ple i a més
funcionen la majoria del dia.
En els temps que vivim podrien trobar generadors menys sorollosos.
Discotecas que no dejan dormir
Las molestias de contaminación acústica que sufren son
«insoportables» y, por ello, renuevan sus quejas.Algunos residentes del
centro de L'Hospitalet de Llobregat exigieron ayer soluciones para
contrarrestar el «martirio» que les supone habitar esa zona debido a la
problemática de ruido e incivismo provocada por los clientes de las
discotecas del polígono Famadas, situadas en suelo de la limítrofe
localidad de Cornellà de Llobregat.
OPINIÓ PERSONAL
És una noticia interesant, perquè la situació que diu que viuen els veins
de Cornellà de Llobregat la viuen moltes altres persones arreu
d’Espanya.
Una solució podria ser posar més vigilància en les zones properes a la
discoteca.
Peñíscola: Dan una paliza a un vecino en
su casa por quejarse del ruido.
Los asaltantes rompieron la puerta de la vivienda y pegaron a la
víctima. El agredido había lanzado agua a los viandantes ante las
molestias acústicas
La mayoría de pubs y locales de ocio se concentran ahora entre las
murallas de Peñíscola.
Un hombre que reside en la zona de la calle Mayor de Peñíscola tuvo
que ser hospitalizado en la madrugada de ayer, después de haber
sufrido una agresión por parte de un grupo de personas que entraron
en su domicilio. Según testigos del hecho, el suceso se originó sobre las
cuatro de la madrugada, cuando el vecino mostró su queja "por el
ruido que causaba la gente que iba por la calle".
OPINIÓ PERSONAL
La gent de vegades pot arribar a ser molt violenta, aqui en tenim una
mostra un vei, que es queixa amb raó i acaba hospitalitzat després de
rebre una pallissa al seu propi domicili!.
Derecho a la intimidad a 47 decibelios
Una mujer condenada por gritar demasiado durante sus
relaciones sexuales se salva de ir a la cárcel
En abril del 2009, un tribunal le prohibió "chillar y dar golpes", o sea, "hacer
demasiado ruido durante el sexo", en cualquier parte de Inglaterra, durante los
próximos cuatro años. Pero recurrió la sentencia porque considera que atenta
contra el derecho a la intimidad.
Caroline Cartwright, de 48 años y residente en Sunderland (Tyne and Wear, al
nordeste del país), no puede ni quiere contener su efusividad. "No entiendo por
qué la gente me pide que sea más silenciosa. Para mí es normal. No lo hago a
propósito", recalca la mujer. "Además, he intentado arreglar la situación
practicando sexo por la mañana en lugar de por la noche", añade.
OPINIÓ PERSONAL
Em posat aquesta noticia, per tres motius. De vegades la llei pot ser molt estúpida, una
altra raó es que té cert punt de divertida, també demostra que són bastant estrictes en
aquest tema...
2 - LES
PERSONES
AFECTADES
Tamy Vicario
4rt – A
Cacereños contra el ruido
 Els habitants de Cáceres
diuen que el problema que
tenen de la contaminació
acústica és un tema complex i
de difícil solució , però que
aquesta complexitat sol obeeix
a “falta de voluntat politica”
diuen que també és una
imcomprensió per part de
l’autoritat judicial.
 Ells tenen una solució :
Traslladar els elements
contaminants lluny de les
zones recidencials.
 Aquest problema no es resol
perquè l’autoritat es manté
totalment inactiva
Castellón sin ruidos
 Els veïns de Castelló
reclamen el dret a la
intimitat i al descans.La
forta presència de locals
d’oci a la zona centre-oeste
i el comportament incivic
dels seus usuaris fa que els
veïns diguin PROU JA de
sorolls,de brutícia de
vandalisme, d’inseguritat...
 Aquesta associació volen
fer un pacte contra el soroll,
el pacte s’articula sobre els
sis objectius generals:
1) Disposar d’una
organització municipal
eficaç i eficient en la
regulació i el control de les
activitats, i en concret de
les productores de seroll
2) Disposar d’un marc legal
suficient i eficient per a
prevenir i perseguir la
contaminació acustica
3) Adaptar l’ordenament
ubanistic per a minimitzar
el impacte de les activitats
generadores de seroll i la
seva concentració a les
zones recidencials.
4) Desenvolupar campanyes
de consciensació
ciutadana referent als
problemes de la
contaminació acústica.
5) Disposar de un ‘’ents’’ de
seguiment de la
contaminació acústica ,
que coordini, informi i
mediï els conflictes.
6) Potenciar alternatives
d’oci per als joves, i
involucrar-los en la
programació d’activitats a
la ciutat.
Segovia contra el ruido
 L’associació va néixer a
Ayllón.
 Està formada per un
col·lectiu de veïns de
Segovia capital
 Totalment independents
amb lo politic, amb un
objectiu comú:
LLUITAR contra el
soroll.
 Consideren que la seva
província està agafant
uns nivells de
contaminació acústica
que exigeixen mesures
IMMEDIATES.
Talavera de la Reina
 A Talavera de la Reina el
31 d’octubre un professor
va fer un documental
sobre el fenomen
‘’botellón’’.
 Els veies de Talavera de
la Reina es queixen dels
joves dels botellons,que
cada cop van a pitjor i
encara més del soroll que
provoquen.
3 - EL VEÏNAT
LA CONTAMINACIÓ
ACÚSTICA
Maria Martos 4rt C
La veïna del 4rt A

La veïna del 4rt A
és jove, i li agrada
passar bones
estones amb els
seus amics. Però
moltes vegades
perd el control del
volum de música i
no se’n adona de
que hi ha mes gent
al edifici.
La veïna del 4rt B

La veïna del 4rt B és
estudiant universitària i
necessita moltes hores
de treball i dedicació
per poder aprovar els
exàmens. Té un
problema, que la veïna
del 4rt A no la deixa
concentrar-se. S’ ha
queixat varies vegades
però ella no fa cas.
El veí del 4rt C

El veí del 4rt C també
és jove, però ell
treballa en una
empresa i s’ aixeca
molt aviat per anar a
treballar. Ell no s’ ha
queixat mai de la seva
veïna, ni de les seves
festes, però últimament
no dorm, té mal d’
esquena i no pot
portar una vida
saludable a causa del
estrés.
Notícia:

Una família de Madrid
esta patint trastorns
psicològics i físics a
causa de la discoteca
que hi ha al pis baix de
l’ edifici. Han posat
diverses denúncies
però el jutge diu que si
no es produeix un
delicte major no hi
poden fer res, ja què
els decibels no superen
el màxim establert.
Conflictes amb els veïns.





Hi ha moltes coses que
ens poden afectar con
a veïns d’ una
comunitat:
Una discoteca o local
d’ oci.
Una botiga que posa
el volum de la música
massa alt per atreure
als clients.
Un bar o un restaurant.
O molts locals públics
que visita molta gent.
Solucions:




Regular el volum de la música.
Insonoritzar els locals d’ oci que estan
oberts fins altes hores de la nit.
Controlar el volum de la ràdio o de la
televisió si estem a casa i és un certa hora.
Controlar els horaris en dies d’entre
setmana.
4. Els treballadors i les
treballadores
Pau Ballester, Pau Rodrigo i Imanol Hernández
ÍNDEX






- Condicions dels treballadors.
- El soroll en el treball por eliminarse com a un disseny adequat.
-Noticia.
-Altres noticies variades.
-Taula de decibels.
-Opinió personal.
Condicions dels
treballadors
Els Treballadors sotmesos a alts nivells de soroll en el seu
lloc de treball, a part de patir perdues de la Seva capacitat
auditiva poden arribar a la sordesa, i causa una fatiga
nerviosa que és l’origen d'una disminucia de l'eficiència
humana tant en el Treball intel.lectual com en el manual.
És Pot definir el soroll com un so no desitjat i intempestiu i
per tant molesta, desagradable i pertorbador.
El nivell de soroll és mesura en decibels (dB). Hi ha un
nivell de soroll a partir del qual és considera perillós i és fa
necessariu protegir-se d’ell mateix, elements de Seguretat
adequats.
El soroll en el treball pot eliminarse amb un disseny adecuat
Tenir menys soroll en lloc de fer més revisions d'audició és la solució més
adequada per reduir les lesions auditives relacionades amb el treball, segons
investigadors holandesos.
El disseny orientat a reduir el soroll és una alternativa. Els protectors auditius i
les proves d'audició són les precaucions que es prenen habitualment per protegir
els empleats contra la pèrdua d'audició induïda per soroll en el lloc de treball.
No obstant això, segons un estudi realitzat per investigadors holandesos, basat
en la revisió de 21 estudis a tot el món, aquestes precaucions són rarament
efectives.
El mal ús dels equips de protecció auditiva és una de les possibles raons que els
programes preventius fracassin, diu Erik Kateman del centre d'especialització en
problemes d'audició i soroll en Doetinchem, Països Baixos. Kateman determina
que la precaució més efectiva per prevenir la pèrdua d'audició és la reducció del
soroll.
La reducció del soroll comença en les primeres etapes del disseny de les eines i
els equips, a més del de les pròpies instal.lacions de treball. D'altra banda, en el
lloc de treball s'hauria de facilitar també una millor formació per utilitzar les
proteccions auditives d'una manera efectiva, assenyala l’investigador holendes.
.
Notícia
Condemnada una empresa càrnia a indemnitzar als seus
treballadors per excés de soroll. Un jutjat de Girona ha
condemnat a l'empresa càrnia Fibran SA de Sant Joan de les
Abadesses (Girona) a indemnitzar a uns 80 treballadors de la
seva plantilla amb entre 800 i 1.000 euros per l'excés de soroll
que han de suportar durant la jornada laboral i en compliment del
conveni col.lectiu estatal.
El secretari general de la federació Agroalimentària de la UGT de
Girona, Lluís Riera, ha explicat que l'empresa també haurà de
pagar a partir d'ara un complement als treballadors d'entre 60 i
70 euros al mes aproximadament pel mateix motiu. Les
indemnitzacions fixades pel jutge s'estableixen abonar als
treballadors denunciants, uns 80 d'un total d'uns 300 empleats,
amb caràcter retroactiu, l'esmentat complement, recollit en el
conveni col.lectiu estatal del sector agroalimentari en els llocs de
treball en què se superin els 80 decibels.
Riera ha indicat que aquesta és la primera denúncia presentada a
Catalunya per aquest tema i que s'ha impulsat davant del
"sistemàtic incompliment" del conveni estatal , que contemplava
una moratòria de sis mesos durant tot l'any 2005 perquè les
empreses puguin adaptar les seves instal.lacions a aquest
concepte mediambiental.
Notícies variades
1.-Aquesta tendència està òbviament relacionada amb
el fet que hi ha molts més homes que dones que s'han
exposat durant molts anys a nivells excessius de soroll
en el lloc de treball. Tan sols un 3 per cent de les dones
de l'estudi havia treballat més de 10 anys en un entorn
sorollós, en comparació amb el 16 per cent en el cas
dels homes .
2.-Més homes que dones en treballs sorollosos Aquesta
tendència està òbviament relacionada amb el fet que hi
ha molts més homes que dones que s'han exposat
durant molts anys a nivells excessius de soroll en el lloc
de treball. Tan sols un 3 per cent de les dones de
l'estudi havia treballat més de 10 anys en un entorn
sorollós, en comparació amb el 16 per cent en el cas
dels homes.
Taula de decibels
Opinió personal

Aquest treball ens ha set estrany ja que mai
havíem fet una webquest i ens ha donat
informació que nosaltres no sabíem gaire sobre
aquest tema, el que més ens costarà serà
l’exposició oral…
Pau Rodrigo 4rtA
Pau Ballester 4rtC
Imanol Hdez 4rtC
5 - EL PERSONAL
MÈDIC
Anna Pifarré
Gemma Bossa
Orella Externa
• Parts:
– Pavelló auricular.
– Conducte auditiu extern.
– Cara interna del timpà.
Orella Mitjana
• Parts:
– Cara interna del timpà.
– Caixa timpànica, comunicada
amb la trompa d’Eustaqui,
consta de:
• Martell
• Enclusa
• Estrep
Orella Interna
• Parts:
– Cargol.
– Nervi auditiu.
Decibels
El decibel és una unitat logarítmica de mesura que expressa la magnitud
d'una quantitat física (habitualment la potència) respecte a un nivell de
referència.
Danys Físics Provocats per l’Excés de
Soroll
•
•
A més de 60 dBa.
–
Dilatació de les pupil·les i parpelleig accelerat.
–
Agitació respiratòria, acceleració del pols i taquicàrdies.
–
Augment de la pressió arterial i dolor de cap.
–
Menor irrigació sanguínia i major activitat muscular. Els músculs es posen
tibants i dolorosos, sobretot els de el coll i esquena.
A més de 85 dBa.
–
Disminució de la secreció gàstrica, gastritis o colitis.
–
Augment del colesterol i dels triglicèrids, amb el consegüent risc
cardiovascular. En malalts amb problemes cardiovasculars, arteriosclerosis o
problemes coronaris, els sorolls forts i sobtats poden arribar a causar fins a
un infart.
–
Augmenta la glucosa en sang. En els malalts de diabetis, l'elevació de la
glucèmia de manera continuada pot ocasionar complicacions mèdiques a
llarg termini.
Danys Psicològics Provocats per l’Excès de
Soroll
•
•
•
•
•
•
•
•
Insomni i dificultat per agafar el son.
Fatiga.
Estrès (per l'augment de les hormones relacionades amb
l'estrès com l’adrenalina).
Depressió i ansietat.
Irritabilitat i agressivitat.
Histèria i neurosi.
Aïllament social.
Falta de desig sexual o inhibició sexual.
Recomanacions
•
Amb la finalitat d'erradicar i atenuar una mica els efectes de l'excés de soroll,
molts especialistes en el tema han plantejat alguns mètodes per a aquests: com
l'elaboració d'un mapa acústic, en el qual es tanquen mesures i anàlisis dels
diferents nivells sonors de diversos punts de la ciutat.
Tenint en compte la importància d'aquests mètodes d'erradicació del soroll, a
continuació citarem una breu explicació d'alguns elements que s'implementen
a aquest efecte:
•
–
–
–
•
Taps auditius
Barreres acústiques
Aïllaments de locals
Mesures que s’han de prendre davant la presència de contaminació acústica
–
Eliminar les fonts molestes que produeixen el soroll.
–
Control de producció del soroll (en l'origen).
–
Dur a terme la reducció a través de mesures en l'entorn.
–
Aplicar mesures de tipus individual.
Bibliografia
• http://ca.wikilingue.com/es/Contaminaci%C3
%B3_ac%C3%BAstica
• http://ca.wikipedia.org/wiki/Orella_externa
5b - EL PERSONAL MÈDIC
La música molt alta
●
1. Quins són els perills d’escoltar la
música a un volum massa elevat amb
els auriculars? Pots perdre la capacitat
d'audició fins a un 30% i en alguns casos de
forma irreversible.
Adrià Dueñas Escriba
RECOMANACIONS PER A UNA
BONA SALUT AUDITIVA
●
2. Quines són les recomanacions bàsiques que
caldria seguir per prevenir i tenir una bona salut
auditiva?. Bàsicament cal tenir un control, no porta
auriculars amb el volum molt alt, no escoltat música
que superi el límit per a les nostres orelles i avisar als
veïns si fan un soroll elevat, en cas de que no faixin cas
anar a la autoritat i denunciar aquest fet.
Adrià Dueñas Escriba
Definicions de les següents
paraules
Acufen: és un fenomen perceptiu que consisteix en escoltar
un xiulet intracranial
Hiperacúsia: en medicina, la Hiperacúsia és una síndrome que
produeix una disminució de la tolerància a sons normals i naturals
Presbiacúsia: pèrdua progressiva de la capacitat auditiva
Adrià Dueñas Escriba
OPINIÓ PERSONAL
Jo crec que hi ha molta gent que desconeix lo dolent que pot arribar a ser tenir el
volum de la televisió molt alt, el de les pel·lícules, la música etc...
Hi ha d'haver un autocontrol i saber diferenciar entre fort i fluix.
Adrià Dueñas Escriba
Normativa Municipal
 Normativa Autonòmica
 Normativa Estatal
 Normativa Europea


Condemnats a pagar 2.000 euros pel
soroll d’una bomba d’agua a Sevilla: Un
jutjat de Sevilla ha condemnat els
ocupants d'un xalet a pagar 2.000 euros
als seus veïns i a deixar d'usar una
bomba d'aigua, ja que els sorolls i
vibracions impedien "la normal
convivència i el necessari descans".

Un matrimoni cobrarà 10.000 euros
desprès de soportar sorolls d’un Pub 25
anys a Àvila: El Jutjat Administratiu
d'Àvila ha condemnat l'Ajuntament de
Arenas de San Pedro (Àvila) a
indemnitzar amb 10.000 euros a un
matrimoni, que va suportar durant 25
anys al seu domicili els sorolls procedents
del pub 'La Herradura', situat sota de
casa seva.
COM SOLUCIONAR-HO?
Es pot acudir a les següents vies:
 Judicial civil
• Si es tracta de sorolls
procedents d'obres o
construccions el jutge pot
ordenar la suspensió de l'obra.
• Si el causant del soroll ocupa
un habitatge llogat, el llogater
pot exercir l'acció de finalitzar el
contracte.
• Si ocupa un habitatge amb
comunitat de veïns, la comunitat
pot iniciar un procediment
judicial per a la privació
temporal del dret a l'ús de
l'habitatge.

COM SOLUCIONAR-HO? (II)

Judicial penal
• S'ha de presentar denúncia
(davant el jutjat o la Fiscalia) o
querella davant del Jutjat.
• És convenient comptar amb
testimonis. També seran d'ajuda
certificats mèdics que facin constar
l'efecte possible dels sorolls als quals
s'ha estat sotmès.
• Es poden reclamar més
indemnització per danys i perjudicis.
• Per a interposar querella es
necessita advocat. No cal
presentar denúncia.
7 - La ciència
Emanuella Trifan i Najia Mabrouk
Conceptes clau
• So: nom donat a les vibracions sonores que produeix
cadascun dels instruments musicals. Hom hi distingeix
tres qualitats, que són les que permeten de
diferenciar-los: intensitat, timbre i altura.
• Soroll : so o conjunt de sons inharmoniosos de
qualsevol mena que no és la veu humana o d'un animal,
ni el so d'un instrument musical.
Diferència
La principal
diferència entre els
dos és que el soroll
produeix vibracions
o sons que no son
harmoniosos,
mentre que el so
produeix ones
sonores regulars.
Instrument de mesura de so
Sonòmetre
És un aparell electrònic
que mesura la pressió
del so, habitualment en
el rang audible per
l'orella humana, la qual
se sol expressar en la
unitat de mesura de
decibels.
Els decibels
Són una unitat logarítmica de
mesura que expressa la
magnitud d’una quantitat
física (habitualment la
potència) respecte a un nivell
de referència. L’ús d’una
unitat logarítmica permet
representar magnituds molt
grans i molt petites amb
números més petits. Al ser
una relació respecte a un
nivell de referència el
decibel és una unitat
adimensional.
Mapa sònic
Les zones indicades amb colors blau fosc, rosa, roig i taronja son les mes sorolloses
representades al mapa, mentre que les zones de colors grisos, verds i blau calrs
son las menys sorolloses.
9.ELS I LES ECOLOGISTES
Sònia Checa Salvia
Sergi Solà Ribes
INTRODUCCIÓ:
Per a la majoria de la població, la contaminació tendeix a ser
considerada com un factor mediambiental certament gran,
ja que es trata d'un factor que incideix de manera important
en la qualitat de vida.
El terme contaminació acústica fa referència al soroll quan
aquest es considera com un contaminant; això és, quan es
converteix en un soroll molest que pot arribar a produir
problemes psicològics bastant nocius per una persona
(depressió, ansietat, estrès, insomni...)
PROPOSTES
A CASA:
-Distribuïm els espais del nostre habitatge
de manera que aquests de descans
quedin més aïllats del soroll.
-Fem les obres de la manera menys sorollosa
possible i fora dels horaris de descans.
-Evitem els cops de porta o d’altres objectes
contra el terra o les parets de la casa.
-Tinguem cura a l’hora d’organitzar festes
privades i populars a fi que no afectin el
descans dels nostres conciutadans.
-Utilitzem els aparells de ràdio i televisió
o les cadenes de música a volums que
no destorbin la tranquil·litat dels veïns.
AL COTXE I AL CARRER:
– Conduïm pacíficament tot evitant accelerades
innecessàries.
– Fem servir el clàxon només quan sigui del
tot justificat.
– Els professionals que condueixen vehicles
amb sirenes, han de fer-ne un ús mínim,
responsable i moderat.
– Mantinguem en bon estat els nostres vehicles
i controlem el seu nivell de soroll.
– Si conduïm una motocicleta, revisem el
tub d’escapament i evitem de fer accelerades
brusques.
– Respectem els horaris de llançar el vidre
als contenidors
A LA FEINA:
- Respectem les normes de seguretat i fem
servir els taps i cascs especials per als
entorns de soroll elevat.
– Revisem periòdicament la maquinària
industrial per evitar pèrdues econòmiques,
accidents laborals i sorolls excessius.
– Minimitzem el soroll a les zones properes
als hospitals, residències, centres educatius
i altres espais on calgui mantenir uns
nivells acústics baixs.
OPINIÓ PERSONAL
La contaminació acustica és un problema igualment important
que la contaminació del medi ambient i la lumínica. Com les
altres, es un problema que necessita una solución urgent.
Amb les propostes que hi ha dins el treball en tenim prou,
pero si volem, nosaltres podem fer alguna cosa millor i
intentar que això s’acabi i, si pot se,r que no torni a passar
més. Entre tots ho podem fer, només hem de pensar una
mica en el color verd…
Descargar

Derecho a la intimidad a 47 decibelios Una mujer