Maria Teresa Gibert Moral,
directora provincial de l’INSS de Barcelona
Maria Teresa Gibert Moral,
directora provincial del INSS de Barcelona
us convida a la sessió informativa que es desenvoluparà
amb motiu de la presentació de la pàgina web
personalitzada de Tu Seguridad Social
les invita a la sesión informativa que se desarrollará con
motivo de la presentación de la página web personalizada
de Tu Seguridad Social
Lloc: Institut Nacional de la Seguretat Social
C/ Sant Antoni Mª Claret,5-11 08037 Barcelona
Dia: 18 de juliol de 2014
Hora: 10:00 h
Lugar: Instituto Nacional de la Seguridad Social
C/ Sant Antoni Mª Claret,5-11 08037 Barcelona
Día: 18 de julio de 2014
Hora: 10:00 h
Sol.licitem confirmeu l´assistència al telèfon 934 345 150
Solicitamos confirme la asistencia al teléfono 934 345 150
Descargar

M ª Teresa Gibert Moral, directora provincial del