Declarat com Parc Natural des del 1983, es troba a la
província de Tarragona , a la desembocadura del riu Ebre,
té una superfície total de 7.736 ha. Que equival a uns
77.360.000m². En el paisatge del delta trobem terres
totalment planes que li donen un aspecte peculiar i únic a
Catalunya, ideal per a excursions amb bicicleta. També
trobem els extensos arrossars
El Delta de l’Ebre és la major zona humida de
Catalunya, amb una superfície de 320 km2. un
20% dels quals són àrees naturals, un 75% és
conreable i un 5% urbana. Hi viuen unes
50.000 persones
S'hi practica l'agricultura (cultius de
regadiu, fruiters, arròs), la pesca,
l'aqüicultura i el turisme. Els camps
d‘arròs
cobreixen
uns
1.000
hectàrees.
El delta del Ebro alberga 316
especies de aves comunes y unas
360 de aves registradas de las 600
existentes en toda Europa.
Les terres del delta de l'Ebro
presenten un gradient de salinitat
notable que oscil · la des dels sòls
salats fins a les terres fèrtils
considerablement aptes per al cultiu,
El humedal del delta del Ebro es de importancia
internacional para ocho especies de plantas y
cientos de especies de fauna vertebrada, siendo la
mayoría aves. Aquí nidifican 95 especies, invernan,
reposan y se alimentan durante las migraciones
muchas otras especies
Parc Nacional: Espai natural protegit que consisteix
generalment en un territori extens que presenta
sistemes naturals de particular interès científic,
educatiu i recreatiu, gens o poc transformats per
l’explotació i l’ocupació humanes
Parc Natural: Espai natural protegit que consisteix
generalment en un territori d’una certa extensió i poc
o molt habitat i explotat que presenta valors naturals
de particular interès científic, educatiu i recreatiu i te
cura de les especies animals i vegetals i al mateix
temps treure’ns profit dels recursos naturals es a dir
comptabilitzar les activitats humanes amb el medi
aquest territori es espai natural pel decret del govern
el qual es responsable de la seva protecció.
Casa de fusta
Centro de información y museo
ornitológico donde se muestran una
colección muy completa de las especies
mas representativas de la fauna deltaica.
De una forma didáctica y comprensible el Museo nos
explica tres aspectos de la comarca del Mantisa,
singulares en el conjunto de Cataluña, y que son
imprescindibles para conocerla.
fue inaugurado a al octubre de 1989 . Su función
principal es incorporar a los nuevos en el
peculiar mundo del Delta, especialmente en el
funcionamiento en los aspectos naturales y
humanos del ecosistema
A l’encreuament de la N-340 i la C-235 seguirem
en direcció l’Ampolla. Un cop passat l’hostal
Quimet i des del carrer de l’estació creuarem la
via, del ferrocarril on s’inicia la carretera que
ens durà fins a l’antic nucli de l’Aldea (2 Km).
-Vela
-Passeig pel delta en bici -Iniciació a
-Piragüisme -Multiaventura
-Vídeo Iniciació a
-la hípica
-Barranquisme -Coves de Benifallet
-Paintball
-Perxar -Creuer
-Parc Eòlic
-Centre Astrofísic
Sant Jaume
L’Ampolla
Camarles
L’Aldea
La diversidad de los hábitats y el clima húmedo y
templado propician la aparición de muchos in
vertebrados. En otro tiempo las sanguijuelas eran tan
abundantes que en los arrozales era preciso llevar las
piernas muy protegidas y la exportación de esos
animales a lugares remotos llegaba a ser de centenares
de mi les cada año. Casi han desaparecido algunas
especies, como el hemíptero Naucoris maculatus
(conocido en el delta con el nombre de "cutimaya"), y,
por el contrario, se encuentra en expansión el crustáceo
Procambarus sp o cangrejo de río americano.
:
Rave de mar / Oruga marítima / Sea Rocket
Agram marí / Sporobolus / Sporobolus
Borró / Barrón / Marram Grass
Lliri de mar/Azucena de mar / Sea daffodil
Limoniastre / Limoniastrum / limoniastrun
Bufalaga / Bufalaga marina / Thymelaea Jull de platja / Agropyron / Couch-grass
Salicòrnia / Salicor / Marsh Samphire
Joncs / Juncos / Rush
Salat blanc / Armuelle / Orache
Donzell marí / Boja blanca / Mugwort
Lleterassa marina / Tártago de mar / Spurge
Panical marí / Cardo corredor marino /Sea Holy
Plantatge marí / Llantén marino / Sea Plantain
Limonium / Limonuim / Sea Lavander
Barrella punxosa / Barrilla pinchosa / Saltwort
Salsona / Enula / Golden Samphire
Alfals marí / Mielga marina / Sea Medick
Crucianella / Crucianella / Crucianella
http://www.deltaebro.com/
http://www.deltadelebro.org/
http://ebre.info/delta/index2.ht
m
Descargar

Delta DE L`EBRE lahcen