Éghajlat és történelem
Rácz Lajos
raczl@jgypk.u-szeged.hu, raczl@ceu.hu
www.jgypk.u-szeged.hu/~raczl
www.eseh.org
A környezettörténet – environmental history meghatározása
• Joseph Michael Powell: „A környezettörténet
olyan, mint Belgium”
• Paul Sears: „A környezettörténet ’felforgató’
tudomány”
Irányzatai:
• A természeti környezet kutatása
• A természeti környezet és a társadalom
kapcsolatának vizsgálata
• A természeti környezetről való gondolkodás
történetének
A környezettörténeti gondolkodás történeti előzményei
• Biblia, Ószövetség: a
természeti csapások
Isten büntetései, és
egyedi események.
Az emberi
gondnokság
gondolata.
A környezettörténeti gondolkodás történeti előzményei
• Arisztotelész (Kr.e. 384-322) és tanítványa
Theophrastus (Kr.e. 371-287). A physistermészet és a nomos-kultúra elkülönítése.
A tudományok születése, a felvilágosodás kora
 Francis Bacon (15611626): „the world is
made for man, not
man for the world”
A tudományok születése, a felvilágosodás kora
 Anne Robert Jacques
Turgot (1727-1781): „A
természet változatlan
törvények szerint
működik, az embere
világa azonban állandó
változásban van.” (Az
emberi elme fejlődésének
történelméről, 1751)
A tudományok születése, a felvilágosodás kora
 Felvilágosodás, a
világ
„varázstalanítása”
(disenchantment)
és mechanizációja
I. A környezettörténeti gondolkodás előzményei
Emberi
társadalom
Természeti
környezet
Az ember hatása a természeti környezetre
George-Louis Leclerc,
Comte de Buffon
(1707-1788)
• Histoire naturelle,
générale et
particulière. 36 + 8
kötet, 1749-1789.
• Époques de la nature.
Paris 1778.
Az ember hatása a természeti környezetre
George Perkins
Marsh (1801-1882)
 Man and Nature: or
Physical Geography
as Modified by
Human Action, 1864
Az ember hatása a természeti környezetre
 Herman Daly (1938-): „A gazdasági
növekedés általánosan elfogadott célkitűzés
a világon. Kapitalisták, kommunisták,
fasiszták és szocialisták mindannyian a
gazdasági növekedés maximalizálására
törekedtek. Mindenki számára perspektívát
kínáltak, az áldozatok megnevezése nélkül.”
(Steady-State Economics, 1977)
A természeti környezet hatása az emberi társadalomra
Földrajzi vagy környezeti
deterministák:
 Carl Ritter (1779-1859)
Die Erdkunde im
Verhältniss zur Natur
und zur Geschichte des
Menschen, 1817-1859,
19 kötet
‘Lebensraum’ fogalma
A természeti környezet hatása az emberi társadalomra
Földrajzi vagy környezeti
deterministák:
• Friedrich Ratzel
(1844-1904)
Anthropogeographie, I-II.
1882 és 1891.
Politische Geographie,
1897.
Lebesraum, 1901.
‘Geopolitik’ fogalma
A természeti környezet hatása az emberi társadalomra
Posszibilisták
 Paul Vidal de la
Blache (1845-1918)
Tableau géographique
de la France, 1903
A természeti környezet hatása az emberi társadalomra
 Szociológusok: Max Weber(1864-1920), Émile
Durkheim (1858-1917)
Annales iskola, 1929
Első generáció:
Lucien Febvre (1878-1956)
Marc Bloch (1886-1944)
Strasbourgi Egyetem (Université Marc Bloch)
• La Terre et l’évolution humaine, 1922
• Annales d’histoire économique et sociale, 1929
• Annales, Économie, Sociétés, Civilisations, 1946
• ‘Histoire totale’, a múlt valóságának átfogó megismerése
• ‘Longue durée’, a hosszú időtartam
Annales iskola, 1929
Második generáció:
Fernand Braudel (1902-1985)
• La Mediterranée et le monde méditerranéen à l’époque
de Philippe II, 1947.
• Civilisation matérielle, Économie et Capitalisme du XVe
au XVIIIe siècles, I-III. 1979.
Emmanuel Le Roy Ladurie (1929-)
• Les Paysans de Languedoc, 1966.
• Montaillou, village occitan, 1975.
• Histoire du climat depuis l’an mil, 1967.
Az ökológia tudományának születése
Alexander Humboldt
(1769-1859)
 Utazások LatinAmerikában (1799-1804)
 Geobotanika
 Kosmos, I-V. 1845
Az ökológia tudományának születése
Charles Darwin (18091882),
 Utazások a Beagle nevű
hajón, 1831-1836
 On the Origin of Species by
Means of Natural
Selections, or the
Preseravation of Favoured
Races in the Struggle for
Life, 1859
Az ökológia tudományának születése
Ernst Haeckel (18341919)
 az ökológia születése, 1866.
„Öko” oikos=lakás, „lógia”
logos=tudomány
 Miért nem élhetnek az
élőlények bárhol, bármikor,
bármekkora számban a
Földön (Juhász-Nagy Pál)
 „A politika alkalmazott
biológia” – szociáldarwinizmus
Az ökológia tudományának születése
Eduard Suess (18311914)
 Gondwana elmélet,
1861.
 a bioszféra fogalma,
1875.
 Das Antlitz der Erde,
1885-1901.
Az ökológia tudományának születése
Karl Möbius (18251908)
 a biocönózis fogalma,
1877
 Die Auster und die
Austernwirtschaft, 1870
Az ökológia tudományának születése
• Arthur G. Tansley (1871-1955), az
ökoszisztéma fogalma, 1935
• Eugene P. Odum (1913-2002), Fundamentals of
Ecology, 1953. Ökoszisztéma: „Egy adott helyen
található élő organizmusok összessége,
amelyek interaktív kapcsolatban állnak a fizikai
környezetükkel, s a rendszer élő és élettelen
elemei között anyag és energiaáramlás áll fenn.”
Az ökológia tudományának születése
• James Lovelock (1919-), Gaia: A New Look at
Life on Earth, 1979
A környezetpolitika formálódása
Rachel Carson (19071964)
 The Sea Around Us,
1951
 Silent Spring, 1962
A környezetpolitika formálódása
•
•
•
•
•
1970. április 22. a Föld napja
Greenpeace, 1971
Earth First, 1981
1970. A Római-klub megalakulása
1972. június 5. Stockholm, ENSZ konferencia az emberi
környezetről. A környezetvédelem világnapja
• 1984-87. Brundtland bizottság, Our Common Future, a
fenntartható növekedés gondolata
• 1992 Rio de Janeiro, Környezet és fejlődés
világkonferencia, biodiverzitás
• 1997 Kyotoi Egyezmény, üvegházgázok és a klímaváltozás
Descargar

Éghajlat és történelem