A paprika károsítói és
az ellenük való
védekezés
A paprika betegségei
 Vírusos
betegségek
(bokrosodás, mozaik, érszalagosodás)
 A paprika sztolburja
 Baktériumos betegségek
(pszeudomónászos, xantomónászos
betegség)
 Palántadőlés
 Paprikalisztharmat
 A paprika szklerotíniás betegsége
 A paprika alternáriás magházrothadása
 A paprika botritíszes betegsége
 Növényházban:
tobamovírusok,
paradicsom bronzfoltosság vírus
 Szántóföldön: uborka mozaik vírus,
burgonya Y vírus
 Tobamovírusok: dohány (paprika) mozaik
vírus és a paprika enyhe foltosság vírus
okozza a legnagyobb károkat, mechanikai
úton terjednek (szedés, metszés,kötözés),
vetőmaggal is (fémzárolt vetőmag), talajjal
is (növénymaradványok). Minden
zöldmunka előtt végig kell járni az
állományt, minden sor után fertőtlenítés.
Rezisztens fajták (Tm3) rendelkezésre
állnak
Paradicsom bronz foltosság vírus (TSWV)

1994-1995 körül bukkant fel Mo.-n
 Több mint 900 fajt képes megbetegíteni (át tud
telelni, fel tud szaporodni)
 Vektorok: kaliforniai virágtripsz és a
dohánytripsz, mechanikai úton is
 Tünet: lokális nekrótikus lézók, klorotikus gyűrűk
levélen (kis, kör alakú foltok és sárga pettyek a
leveleknek bronzos kinézést kölcsönöznek),
besüppedő nekrotikus gyűrűk termésen
 Véd.: rezisztencia nemesítés (HR magas fokú
rezisztencia, IR mérsékelt rezisztencia), vektorok
elleni védekezés, megfelelő agrotechnika
(gyomnövények), higénia
A PAPRIKA BOKROSODÁSA, „ÚJHITŰSÉG”
(Cucumber mosaic cucumovirus)
TÜNETEK:
 Rövid szártagú hajtások, sok levéllel.
 A levelek keskenyek, asszimetrikusak,
sárgászöldek.
 Sok virág, de csak kevés köt termést.
 A bogyók aprók és torzak.
Fűszerpaprikán jelentősebb, mint étkezési
paprikán
A terméshozam 10-30%-al csökken
BIOLÓGIA, ÖKOLÓGIA:
 Mechanikailag szövetnedvvel átvihető.
 Levéltetvek terjesztik (nem perzisztens vírus)
VÉDEKEZÉS:
 Ellenálló fajták termesztése.
 Vírusgazda gyomok irtása.
 Izolációs távolság a vírus
gazdanövényeitől.
 Levéltetvek irtása.
 Negatív szelekció.
PAPRIKAMOZAIK (Tobacco mosaic virus)
TÜNETEK:
 Gyenge fejlődés.
 A leveleken világos- és sötétzöld mozaik foltok.
 A száron hosszanti nekrózisok.
 A bogyókon rücskösség, nekrotikus elhalások.
BIOLÓGIA, ÖKOLÓGIA
 Átvitel: - fertőzött talajjal, növényi részekkel,
- vetőmaggal (felületi fertőzés),
- szövetnedvvel (mechanikailag),
- levéltetvekkel.
 Kiterjedt gazdanövénykör, gyors kontakt fertőzés,
a vírus nagyfokú toleranciája  gyors terjedés.
VÉDEKEZÉS:
 Ellenálló fajták termesztése.
 Talajcsere vagy talajgőzölés.
 NaOH-os vetőmag csávázás (2%-os oldatban 10 percig).
 Higénés rendszabályok betartása (kézmosás, fertőtlenítés).
 Levéltetvek irtása.
Mozaikvírus
Mozaikvírus tünete termésen
Vírusos betegségek
elleni védekezés
1. Ellenálló fajtákkal
2. Hajtatóház talajának
cseréje vagy talajgőzölés
3. Vetőmag csávázása 2 %os NaOH-al 10 percig
4. Növényházi munkák során
általános higiéniás
szabályok betartása
5. Támrendszeres művelés
esetén 2 ujjal pattintva
távolítjuk el a hajtásokat
6. Levéltetvek elleni
védekezés
A paprika sztolburja
• Gazdanövény: paprika, paradicsom, burgonya, dohány,
tojásgyümölcs, apró szulák (gyomnövény)!
•Általános klorózis, hervadás, száradás, a gyökérzet ép
(talajgombák, fonálférgek)
•A újonnan képződő levelek aprók maradnak, majd lehullnak
•A növények lombtalanná válnak, a termés összeaszalódik
•A betegséget kabócák terjesztik
Védekezés
1. Gyomirtás (apró szulák – a kabócák telelőhelyei)
2. Egyéb burgonyafélék családjába tartozó növénytől távol
helyezzük el a paprikatáblát
3. Kabócák elleni védekezés
BAKTÉRIUMOS LEVÉLFOLTOSSÁG ÉS LEVÉLHULLÁS
(Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)
TÜNETEK:
 Levél: apró, vizenyős foltok (hólyagocskák) 
nagyobbodó, szabálytalan, barna szegélyű (sárga gyűrű
veszi körül), középen
kifehéredő foltok  levélhullás.
 Szár: kissé kiemelkedő, kerek vagy ovális barna foltok.
 Bogyó: a levélfoltokhoz hasonló, de sötétebb és varas
jellegű foltok.
BIOLÓGIA, ÖKOLÓGIA:
 Fert. forrás: talaj (növ. maradványok), vetőmag (felületi).
 Vízzel terjed (eső, öntözés)  légzőnyílásokon, sebeken
keresztül fertőz.
 Kedvező a magas hőm.(30°C), 90% feletti páratartalom.
VÉDEKEZÉS:
 3-4 éves vetésváltás.
 Egészséges vetőmag, csávázás (KASUMIN 2L).
 Mérsékelt öntözés, gyakori szellőztetés.
 Permetezés réztartalmú szerekkel vagy
baktericidekkel az első tünetek megjelenésekor.
BAKTÉRIUMOS BOGYÓROTHADÁS
(Pseudomonas viridiflava, Erwinia caratovora)
Szabadföldön nyár végén jelentkezik a betegség  tárolás során tovább terjed.
TÜNETEK:
 A bogyóhús a magházzal együtt lágyan elrothad, de a héj ép marad 
a beteg bogyók lehullnak, száraz körülmények között mumifikálódnak.
 A száron sötétzöld rothadás  kiszáradva megbarnul.
BIOLÓGIA, ÖKOLÓGIA:
 A talajról a felverődő vízcseppekkel kerül
a bogyóra  sebeken át fertőz.
 Csapadékos és meleg (28-30°C)
időjárás kedvez a fertőzésnek.
VÉDEKEZÉS:
 3-4 éves vetésváltás.
 A rothadt bogyókat le kell szedni és
meg kell semmisíteni.
Baktériumos betegségek elleni védekezés
-
A betegség leküzdése csak
védekezéssel eredményes
megelőző
(preventív)
-
A kockázati tényezők (léghőmérséklet, levélfelület
nedvesség, csapadék, levegő magas páratartalma)
Kémiai védekezés
RÉZOXIKLORID 50 WP
PALÁNTADŐLÉS
(Rhizoctonia solani, Pythium debaryanum)
POLIFÁG
90 % - ban a Rhizoctonia okozza a betegséget.
TÜNETEK:
 Csíranövény pusztulás  hiányos kelés.
 A palánták gyökérnyaki része üvegesedik 
elbarnul, befűződik  kidőlnek, elpusztulnak.
BIOLÓGIA, ÖKOLÓGIA:
 Talajlakó gombák, és ott évekig képesek
fennmaradni (álszklerócium, oospóra).
 A nyirkos, levegőtlen, tömör talaj kedvező.
 A Rhizoctonia a hidegebb (15-18°C),
a Pythium a melegebb (28°C) talajokat kedveli.
VÉDEKEZÉS:
 Mérsékelt öntözés, gyakori szellőztetés.
 Talajfertőtlenítés gőzzel vagy fungicides beöntözéssel.
 A palánták fungicides permetezése (PREVICUR ENERGY, MYCOSTOP ).
 A beteg gócok kiemelése és megsemmisítése  a helyét fungicddel beöntözni.
Palántadőlés
Védekezés
1. Magvetés után
2. Kelés után beöntözéssel
MYCOSTOP, PREVICUR ENERGY
Paprikalisztharmat
•
A hajtatott paprika betegsége
•
Gazdanövénye: paprika, paradicsom
•
A levelek színén szögletes
sárgás foltok, belső élősködő
•
A
levelek
fonákán
penészbevonat
•
fehér
Magas hőmérséklet (25-30
°C)
és
magas
relatív
páratartalom (80-90%) (trópusi
körülmények)
TÜNETEK A LEVÉL SZÍNÉN
Védekezés
AMISTAR TOP, TOPAS 100 EC
TÜNETEK A LEVÉL FONÁKÁN
Erős paprikalisztharmat fertőzés
A paprika szklerotíniás
betegsége
•
Gazdanövényköre széles (kétszikűek)
•
A szártő vizenyős, majd fehér, pókhálós
vattaszerű penészbevonat
•
A szárban fekete szkleróciumok
•
Fertőzési forrás: a hajtatóház talaja
növénymaradványok
Védekezés
- Kiültetés után a növények beöntözése
ROVRAL AQUAFLOW
ALTERNÁRIÁS BOGYÓ- ÉS MAGHÁZPENÉSZ
(Alternaria alternata)
A betegség csak a termést károsítja és a paradicsom-paprikán gyakori.
TÜNETEK:
 A bogyókon barna- fekete besüppedő foltok.
 A magházban a magvak felületén szürke,
vattaszerű bevonat.
 A bogyó húsa keserű, elrothad vagy mumifikálódik.
BIOLÓGIA, ÖKOLÓGIA:
 A fert. Növényi maradványokról konidiumokkal
terjed (szél, víz)  a micélium a bibecsatornán át
jut a magházba vagy sebzéseken fertőz.
 Melegebb időjárási körülmények kedveznek.
VÉDEKEZÉS:
 Ellenálló fajták termesztése.
 A virágzás után rendszeres permetezés.
(DITHANE DG NEO-TEC , JOKER 77 WP
stb,)
A paprika alternáriás magházrothadása
A paprika botritíszes betegsége
•A leveleken, a száron és a bogyón foltok alakulnak ki és
rajta szürke penészgyep jelenik meg, hervadás, majd
elhalás, behatolás sebzésen, kocsányon, elhalt szövetek
Védekezés
1. Növényházakban állandó szellőztetés
2. Gyapottok bagolylepke elleni védelem
3. Csepegtető öntözés
4. Kémiai
ROVRAL AQUAFLOW
A szántóföldi paprika kártevői
 Talajlakó
kártevők (drótféreg, pajor)
 Gyökérgubacs fonálféreg fajok
 Levéltetvek
 Közönséges takácsatka
 Vetési bagolylepke
 Gyapottok bagolylepke
A hajtatott paprika kártevői
 Gyökérgubacs
fonálféreg fajok
 Levéltetvek
 Közönséges
takácsatka
 Gyapottok bagolyepke
 Szélesatka
 Nyugati virágtripsz
 Üvegházi molytetű
 Meztelen csigák
Gyökérgubacs fonálféreg
Nőstény fonálféreg
Hím fonálféreg
Gyökérgubacs-fonálféreg
•
Polifág kártevő (uborka, paradicsom és a paprika a kedvence)
•
A csúcson lévő levelek a levéllemez tövénél lévő területen
sárgulnak. A növények vontatottan fejlődnek, lankadnak, a
gyökereken 1-2 mm nagyságú gubacsokat találunk
•
Növényházakban erősebb fertőzés várható
•
Fejlődésük ütemét kizárólag a hőmérséklet és a tápnövény
határozza meg
•
Növényházban 1 nemzedék 4 hét alatt kifejlődik
•
A nőstények tojászsákjai több éven át életképesek maradnak
•
Próbavetés fonálféreggel való fertőzés megállapítása érdekében
/Szaporítóládába paradicsomot vetünk, majd 4-5 hét elteltével
kiemeljük a növényeket és megvizsgáljuk a gyökereket.
Amennyiben gombostűfejnyi gubacsokat találunk a gyökereken
védekezni kell a gyökérgubacs-fonálféreg ellen/
Gyökérgubacs-fonálféreg elleni védekezés
1. Zöldségfélék
szaporítása,
palántanevelése,
illetve
termesztése gyökérgubacs-fonálféregtől mentes talajon
történjen
2. Fizikai talajfertőtlenítési módszerek
(talajgőzölés, a talaj átfagyasztása)
3. Kémiai
3/a.
metil-bromidos
gázosítás
(METABROM
980)
–
fitotoxikus, lebomlásához 3-5 hétre van szükség,
bioteszt módszerrel ellenőrizzük a kezelt talajban
szermaradványként lévő növényvédő szer fitotoxikus
hatását (VISSZAVONVA)
3/b.
VYDATE 10 G – nem fitotoxikus, vetés vagy ültetés
előtt juttatjuk ki, felszívódó készítmény, a levelekre
permetezve levándorol a gyökerekbe
Kertészeti gubacs-fonálféreg kártétele
paradicsom gyökerén
Levéltetvek
•
A szabadföldi és a hajtatott
paprika leggyakoribb kártevői
•
Közvetlen kártétel: szívogatás
•
Közvetett kártétel: vírusvektorok
•
Elsősorban a fiatal,
hajtáson szívogatnak
•
Fejlődésük
rendkívülien
gyors
(szűznemzéssel való szaporodás)
növekvő
Védekezés
PIRIMOR 50 WG, DECIS
Vetési bagolylepke
•
Polifág kártevő
•
Fiatal lárva az alsó leveleken
hámozgat és levelet lyuggatja
•
Idős lárva a talajban a
növény
szárát,
gyökerét
szabálytalan
rágással
körberágja, odvasítja
•
A
károsított
paprika
növekedésben
visszamarad,
kidől
•
Fénycsapdára
védelem
•
Védekezés JUDO,
050 EC
alapozott
MATCH
Gyapottok bagolylepke és az ellene való védekezés
•
Polifág kártevő (kukorica, zöldbab, paradicsom,
gerbera, krizantém)
szegfű,
•
A hernyó a bogyóba rág és ott fejlődik ki (magléc rágása
tokoferol tartalom miatt- imágó fertilitása)
•
A károsított termés gyakran elrothad
•
A lepkék érési táplálkozást folytatnak a virágzó növényeken
•
Fény- és szexferomoncsapdára alapozott növényvédelem
•
Nehéz ellene védekezni, mert:
1. A lárva a termés belsejében tartózkodik
2. A károsítási időszak a zöldségéréshez kapcsolódik, így
figyelemmel kell lenni az élelmezésügyi várakozási időre is
Védekezés
Tömeges lárvakeléskor! MATCH
Gyapottok bagolylepke kártétele
Gyapottok bagolylepke kártétele
fűszerpaprikán
Gyapottok bagolylepke kártétele
fűszerpaprikán
2009-ben engedélyezett biológiai rovarölő szerek
II. Élő rovarokat tartalmazó készítmények
TRICHOPLUS
(Trichogamma sp.)
-
Paradicsomban:
gyapottok bagolylepke ellen
-
Káposztában:
káposztamoly ill. káposzta bagolylepke ellen
Trichogramma sp. életciklusa
- 0,5
mm-es
nagyságú
Trichogramma
petefürkész darazsak kizárólag különböző
lepkefajok petéiben képesek kifejlődni
(pl. bagolylepkék)
- a pici fürkészek kiváló szaglásuk
segítségével több 10 m-ről is megtalálják a
növényre lerakott lepkepetét és saját
petéjüket beletojják
- a Trichogramma embrió elfogyasztja a
lepkepete belső anyagát, ezáltal elpusztítja
azt. 8-15 nap elteltével a kártevő hernyó
helyett egy fürkészdarázs hagyja el a
lepkepetét, amely elindul újabb lepkepetéket
parazitálni
TRICHOPLUS kijuttatása
A Trichoplus a Biocont Laboratory saját gyártású
Trichogramma-készítménye. A polisztirol
kapszulás kiszerelésű termékben két, hazánkban
is őshonos Trichogramma faj található: 80%-ban
Trichogramma pintoi, 20 %-ban T. evanescens.
A petefürkészek a kapszulában fiatal lárva, előbáb és báb állapotban
vannak. Kelésük a növénykultúrába történő kihelyezést követően 1-3 napon
belül indul el. A kapszulákat a kikelt Trichogramma imágók gyárilag
perforált, 4 apró lyukon keresztül hagyják el. Egy-egy kapszulából kb. 18002000 db Trichogramma fürkészdarázs kel ki. Az összes imágó kb. 10-18
nap alatt hagyja el a polisztirol kapszulát, tehát legalább három hétig
hagyjuk a kapszulákat a növényeken!
• A termékhez mellékelt papír akasztó háromszögre
kell rögzíteni a kettesével leválasztott kapszulapárt és
a növény hajtására kell akasztani
• 1 ember 1 óra alatt 3-4 hektárt le tud kezelni
Biocont Laboratory
Példa a kapszulák kihelyezésére
zöldségfélékben és csemegekukoricában*
Dózis: 100 kapszula/hektár
20 m
10 m
(13 sor)*
10 m
(13 sor)*
10 m
(13 sor)*
10 m
(13 sor)*
20 m
20 m
20 m
20 m
TRICHOPLUS kijuttatása
- az első Trichoplus kezelést a célkártevő lepke
rajzásának kezdetén kell elvégezni. A Biocont
Magyarország Kft. a kukoricamoly és a
gyapottok-bagolylepke rajzását az egész ország
területén nyomon követi. Mindazonáltal a
gyapottok-bagolylepke
és
a
káposztabagolylepke helyszíni monitoringja is fontos, a
pontos időzítés és a jó hatékonyság érdekében.
- e célra a varsás feromoncsapdák kiválóan
használhatók.
- a Trichoplus kezelés előtt és azt követően
15-20 napig a Trichogrammákra toxikus
permetszerek használata a hatékonyságot
csökkenti
- mivel a Trichoplus csak rövid ideig tárolható,
ezért az aktuális megrendeléseknek megfelelően
készül
TRICHOPLUS felhasználható
- kukoricában, paprikában, paradicsomban, káposztafélékben és hüvelyesekben
rendelkezik felhasználási engedéllyel kukoricamoly és bagolylepkék ellen.
- A készítmény szabadföldi és hajtatott kultúrákban egyaránt alkalmazható.
Miért jó Önnek Trichogramma
fürkészdarazsakat alkalmazni a
lepkehernyók ellen?
 Mert rejtett életmódú kártevők ellen is
hatékonyak
 Mert már pete alakban elpusztítják a
kártevőt, tehát megelőzik a kártételt
 Mert a vegyszerekkel azonos
hatékonysággal dolgoznak
 Mert nem mérgezik a kijuttatást végző
dolgozót és a termést fogyasztó vásárlót
 Mert nem marad utánuk szermaradvány
 Mert nem alakul ki ellenük rezisztencia
 Mert nem kell várakozási időt számolni
 Mert nem pusztítják el a hasznos
természetes ellenségeket
 Mert nem mérgezik a környezetet
Közönséges takácsatka
•
Polifág kártevő (egyik kedvenc tápnövénye a paprika)
•
Gyomnövényeken felszaporodhat
•
A szívogatása által károsított növények levelei sárgulnak,
barnulnak esetleg elszáradnak
•
A paprika párologtatása a szívogatáskor ejtett sebek nyomán
ugrásszerűen megnő
•
A biológiai ciklus lefolyása nagyon gyors. 10-15 nap, 25°C és 80 %
relatív páratartalom esetén.
•
Szárazság- és melegkedvelő faj
•
Az alsóbb levelek hetenkénti vizsgálatával (kézi nagyító)
Védekezés
1.Kémiai:A levelek fonákára kerüljön a permetezőszer
SANMITE 20 WP, VERTIMEC 1,8 EC
2.Biológiai:Ragadozóatkákkal (Phytoseiulus persimilis)
A kétfoltos takácsatka szövedéke
védelmében szívogat
Szélesatka
•
A hajtatott paprika kártevője (polifág)
•
A szélesatka kifejlett egyedei alig érik el
a 0,15 mm-es méretet, szabad szemmel
nem láthatók
•
A fiatal növényi részeken szívogat
•
A csúcslevelek színe felé besodródik, a
fonákon a főér hullámos lefutásúvá válik
•
Növény satnyulás, élénk
virágok rosszul kötődnek
•
A kötődött bogyók felülete parás lesz
•
Meleget és a magas páratartalmat kedveli
•
Növényházi
dísznövényeken
vándorol át paprikára
Védekezés
VERTIMEC 1,8 EC
zöld
szín,a
áttelelve
•
Polifág kártevő (paprika, uborka, szegfű,
rózsa, gerbera, krizantém)
•
Kárkép: A levelek hullámos felületűekké
válnak, a fiatal bogyó csuma körüli
részén kiemelkedő, parás szemölcsök
formájában kezdődik, majd kiterjed a
bogyó egész felületére is
•
Vírusvektor (TSWV), veszélyes kártevő!
•
Rejtett életmódot folytató állat
•
Az imágó 1,5 mm nagyságú, sárgásbarna
színű és élénk mozgású
•
A nőstény tojásait a bimbóba, a virágba
vagy a levél szövetébe süllyeszti
•
Nem táplálkozó prenimfává és nimfává a
talaj felső rétegében alakul át
Nyugati
virágtripsz
Nyugati virágtripsz
•
Melegkedvelő faj
•
Növényvizsgálattal
(papírlapos kopogtatás) és
kék színcsapdákkal vizsgáljuk
jelenlétét
Védekezés
A rejtett életmód miatt nehéz!
Tripsz mentes palánták
használata, védőháló
alkalmazása, gyomnövények
elleni védelem
1.Kémiai
VERTIMEC 1,8 EC, SPIN TOR,
MOSPILAN 20 SP
2.Biológiai védelem
- Amblyseius cucumeris ragadozó atkával
(tripszlárvákat fogyaszt, erős szaporodást nem
képes megfékezni)
- Orius ragadozó poloska (felszaporodása 2
hónap), nappalhosszúságra érzékeny, 10 órás
nappalra van szüksége, nálunk márc.-tól van, ettől
akkor térhetünk el, ha van prédaállat (molytojások)
vagy fehérjetáplálék. Szaporodásukhoz 25-28°C és
folyamatos páratelt klíma. Rovartáplálék
hiányában virágport fogyaszt, akárcsak a
ragadozó atka
A nyugati virágtripsz biológiai potenciálja
a különböző hőmérsékleteken
Hőmérséklet (
°C)
Ciklus hossza
(napok)
Élettartam(napok)
Termékenység
(pete/nőstény)
15
39
46
50
20
26
75
126
25
13
31
135
27
10
34
229
30
9
12
40
35
10
10
5
Üvegházi molytetű
•
Polifág kártevő (paprika, paradicsom,
uborka,
tojásgyümölcs,
gerbera,
muskátli, krizantén és fuxia)
•
Az imágó a leveleket szívogatja, az
elvont
tápanyag
egy
részét
mézharmat formájában üríti ki, így a
mézharmaton másodlagosan megtelepedő
korompenész
a
termés
minőségét és a levél asszimilációs
felületét jelentősen csökkenti
•
Vírusvektor
•
1 nemzedéke 3-4 hét alatt kifejlődik
•
Csapdázás sárga színű ragadóslappal
•
Üvegházi molytetű elleni védekezés
1. Kémiai
A rovarölő szerek a mozgó lárvák és imágók ellen hatnak
Az idősebb lárvák viaszburok védelmében, mozdulatlanul
szívogatnak (a kontakt szerek ellenük hatástalanok)
A permetezést az első egyedek észlelésekor el kell kezdeni
Több hatóanyagcsoportból kerüljenek ki a növényvédő szerek, a
rezisztencia elkerülése végett
A
levelek
fonákára
juttassuk
ki
a
permetszert
ADMIRAL 10 EC, KOHINOR 200 SL, CYPERKILL 25 EC
•
2. Biológiai
Nyugat-Európában széles körben elterjedt
Encarsia formosa fürkészdarazsak kibocsátásával
Magyarországon korlát, a növényházak klimatizálatlansága
Üvegházi molytetű
vagy liszteske
Üvegházi molytetű mozgó lárva
Üvegházi molytetű viaszburokban,
mozdulatlan lárva
A fürkészdarazsak (Encarsia formosa)
liszteske lárvákat parazitálnak
Descargar

A paprika