QUÈ ÉS LA QUÍMICA PER
A VOSALTRES?
Clàudia Colomina
Treball de recerca de Batxillerat
Súnion
M’agradaria conèixer-vos una mica i saber
què en penseu i què en sabeu de la química.
Us proposo que reflexioneu una mica i
contesteu el qüestionari inicial.
Us demano que esteu atents, que observeu bé
els experiments que he enregistrat per a
vosaltres i que quan us faci preguntes
m’expliqueu el que penseu.
Voldria que al final torneu a respondre el
qüestionari i que em digueu si heu canviat
alguna de les vostres respostes inicials.
1.- Amb quina de les
dues frases estàs més
d’acord?
Per què?
1A
1B
2.- Quina de les dues
opcions et sembla que
reflecteix millor
l’activitat dels químics?
Per què?
2A Investigar
l’estructura i
propietats de les
substàncies.
2B Inventar
substàncies i
reaccions
perilloses.
3.- Amb quina de les
dues frases estàs més
d’acord?
Per què?
3A
3B
La química porta
molts problemes i
sempre
contamina.
La química només
té lloc als
laboratoris i
indústries.
La química ens
dona qualitat de
vida i ens ajuda a
viure més i
millor.
La química ens
ajuda a explicar
fenòmens de la
vida quotidiana i
de la natura.
4.- Amb quina de les
dues frases estàs més
d’acord?
Per què?
4A El treball al
laboratori pot ser
útil per aprendre
química
5.- Amb quina de les
dues frases estàs més
d’acord?
Per què?
5A
Es poden fer
experiments amb
productes i estris
casolans i
aprendre química.
4B
Aprendre
química
ha
d’ésser difícil i
avorrit.
5B
Per aprendre
química fent
experiments cal
utilitzar material
específic de
laboratori.
1- HOLA!!
1- HOLA!!
• T’ha sorprès aquest experiment?
• Et sorprèn que fem experiments de
química amb productes de neteja?
• Sabies que hi ha unes substàncies que
tenen propietats àcides i altres
propietats bàsiques? Saps a que
s’anomena indicador àcid-base?
2- ELS COLORS DE CATALUNYA I
DEL BARÇA DINS DE TUBS
2- ELS COLORS DE CATALUNYA I
DEL BARÇA DINS DE TUBS
• T’ha sorprès aquest experiment?
• Per què creus que queden les franges de
color una sobre l’altra sense barrejar?
•Què té a veure tot això amb la química?
3- L’AIGUA ES TRANSFORMA EN
VI I EL VI EN AIGUA?
3- L’AIGUA ES TRANSFORMA EN
VI I EL VI EN AIGUA?
• T’ha sorprès aquest experiment?
•Has pensat que podia tenir alguna relació
amb l’experiment on apareixia “HOLA”?
Com podries explicar el què ha passat?
•Què té a veure tot això amb la química?
4- PINTURA MÀGICA
4- PINTURA MÀGICA
• T’ha agradat aquest experiment?
•Segurament ja podries donar alguna
explicació a aquest experiment, està
relacionat amb altres que has vist. Quina
explicació donaries?
•La química serveix per explicar fenòmens
del nostre entorn?
5- NO JUGUIS AMB FOC!!
5- NO JUGUIS AMB FOC!!
• T’ha sorprès aquest experiment?
El foc és un risc, no facis l’experiment.
•Què pot contenir el “Mentol”, substància
per a la higiene bucal, si en apropar un
llumí al bitllet amarat d’aquest producte el
bitllet s’encén? Per què no es crema?
• La química ens ajuda a distingir entre
mescles i substàncies i a interpretar i
predir reaccions.
6- BALL DE PANSES
6- BALL DE PANSES
• T’ha sorprès aquest experiment?
Aquest si vols el pots fer i fins i tot
menjar-te les panses.
• Quins productes s’utilitzen per fer
aquest experiment?
•T’has fixat com queden les panses?
•Per què creus que les panses pugen i
després es tornen a enfonsar?
7- UNA PETITA EXPLOSIÓ
7- UNA PETITA EXPLOSIÓ
• Havies
provat alguna vegada fer algun
experiment similar a aquest? T’ha
sorprès?
• Per què creus que salta el tap?
• Has pres alguna vegada un medicament
en forma de pastilla efervescent? Què
passa quan el poses dins l’aigua?
8- REACCIÓ DINS UNA XERINGA
8- REACCIÓ DINS UNA XERINGA
• T’ha
sorprès aquest experiment?
• Com explicaries que l’èmbol de la xeringa
de la dreta es desplaci fins a un volum tan
gran?
•Recordes algun experiment en el haguem
utilitzat els mateixos productes?
9- QUÈ LI PASSARÀ AL GUANT?
• Imagina
que posem vinagre dins un got li
afegim una mica de bicarbonat de sodi i el
tapem amb un guant de goma làtex.
• Què creus que li passarà al guant? Per
què?
• Has pres alguna vegada un medicament
en forma de pastilla efervescent? Què
passa quan el poses dins l’aigua?
9- QUÈ LI PASSARÀ AL GUANT?
10- EXTINTOR CASOLÀ
10- EXTINTOR CASOLÀ
•T’ha sorprès aquest experiment? Quins
productes s’utilitzen?
•Pots relacionar el què ha passat amb
algun altre experiment?
• Què es necessita sempre per què es
produeixi una combustió?
11- BLANDIBLÚ
11- BLANDIBLÚ
•T’ha sorprès aquest experiment? Quins
productes s’utilitzen?
•Què ha produït el canvi de color?
• Quina diferència hi ha en les propietats
de la cola blanca i el blandiblú? Per què
creus que han canviat?
12- QUINA ÉS QUINA?
12- QUINA ÉS QUINA?
•Veus alguna cosa en comú amb un altre
experiment?
•Quan s’ha produït el canvi de color?
•Quan s’ha produït el canvi de color?
•T’ha agradat aquesta col·lecció
d’experiments?
•Quin t’ha agradat més?
•Què t’ha sorprès més?
MOLTES GRÀCIES
Descargar

Reina Elisenda