"A mi em funcionen".
Altres miracles químics
pseudocientífics
Curs d'estiu
"La ciència pren la paraula"
Alacant, 25-7-13
Claudi Mans
Departament d’Enginyeria Química
Universitat de Barcelona
Llenguatge científic vs. quotidià
"Com que té sucre a la sang,
no prengui sucre"
natural, energètic, equilibrat
complet, pur, ...
Taller
1. Dir frases on apareguin termes científico-quotidians
2. Anàlisi de cada frase. És correcta? En quin context?
Frases
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
La sal de l’Himalaia és energètica
Puleva, pura leche de vaca Substància pura
Tu enfermedad es debida a energías negativas
Todo el mundo debe tener un huerto en su balcón porque es más sano
La vitamina C alarga la vida
Las isotónicas tienen los electrolitos que tu cuerpo necesita
Una dieta amb prod. naturals facilita mantenir un bon estat de salut
Menja’t la tomaca (arrugada) perquè l’he cultivat al meu hort
Comer fibra es necesario para ir al aseo
Donuts, sin conservantes ni colorantes
Ya no hay tomates como los de antes
Producte energètic per començar bé el dia
Hazme caso: practico la homeostasis
Se puede vivir tomando solo agua del mar
Les medicines alternatives s’haurien d’incloure al curriculum de la
sanitat pública
Tomar naranjas por la noche puede ser perjudicial para tu salud
Detrás de la leche, nada eches
El agua tiene memoria
“Yo tengo una casita en la montaña sin nada y soy feliz”
Marte se verá dos veces como el tamaño de la Luna.
Miracles químics
Memòria de l'aigua i homeopatia
Desincrustants magnètics de l'aigua
www.snopes.com
U
U N IV E R S ITAT D E B A R C E L O N A
B
cmans.wordpress.com
www.angel.qui.ub.es/mans
cmans@ub.edu
Descargar

Altres miracles