¡Tengo hambre y sed!
Jeg er sulten og tørst!
Etter denne leksjonen skal du kunne:
Uttrykk med verbet TENER
Presens av IR-verb
Verbet Tener = å ha
 Verbet tener betyr å ha eller å eie, men
brukes i mange sammenhenger på
spansk der vi på norsk må bruke andre
uttrykk.
 For eksempel heter det ”tengo hambre”
altså ”jeg har sult” i stedet for ”jeg er
sulten”.
Verbet Tener
 Yo
tengo
 Tú
tienes
 Él, ella, usted
tiene
 Nosotros/nosotras tenemos
 Vosotros/vosotras
tenéis
 Ellos,ellas,ustedes
tienen
Merk at vokalen i stammen til tener
endres!!
Tener brukes om alder,
der vi på norsk bruker å
være
¿cuántos años tienes? = hvor gammel er du?
Tengo dieciséis años= jeg er seksten år
Tener brukes i mange
uttrykk der vi beskriver
tilstanden vi er i:








Tener calor = å være varm (egentlig ”å ha varme”)
Tener frio = å fryse, være kald.
Tener hambre= å være sulten
Tener sed= å være tørst
Tener sueño= å være søvning/trett
Tener miedo= å være redd
Tener prisa= å ha det travelt/ha hastverk
Tener ganas de= å ha lyst til (å gjøre noe)
Uttrykk med TENER
Tengo sed= jeg er tørst
Tengo hambre= jeg er sulten
Tengo prisa= jeg har hastverk
Tengo sueño= jeg er trett
Uttrykk med TENER
Tengo miedo= jeg er redd
Tengo calor= jeg er varm
Oppgave med tener
 Fortell hvordan du har det!
 Arbeid sammen to og to. Prøv å mime ulike tilstander
og spør hverandre hvordan dere har det. Dere kan
bruke tilstander fra listen under.
 Eksempel: ¿Cómo estás?
No muy bien, porque tengo fiebre= ikke bra, fordi jeg har
feber.
Tener calor = å være varm (egentlig ”å ha varme”)
Tener frio = å fryse, være kald.
Tener hambre= å være sulten
Tener sed= å være tørst
Tener sueño= å være søvning/trett
Tener miedo= å være redd
Tener prisa= å ha det travelt/ha hastverk
Tener ganas de= å ha lyst til (å gjøre noe)
Descargar

¡Tengo hambre y sed! Jeg er sulten og tørst!