EL FUTURO
Dweud beth rydych yn mynd i’w
wneud.
 Dweud beth fydd yn digwydd.

e.e Rydw i’n mynd i weithio yfory
e.e. Bydda i’n gweithio mewn banc
Dyma batrwm syml i ddilyn pan yn sôn am y dyfodol.
1. Cymerwch y ferf IR yn yr amser presennol.
yo
voy
nosotros/as
vamos
tú
vas
vosotros/as
vais
Él / ella /
usted
va
Ellos / ellas /
ustedes
van
2. Ychwanegwch a + unrhyw ferfenw
EL FUTURO FÁCIL
(yo)
(tú)
(él/ella)
Voy
Vas
Va
Vamos
(vosotros)Vais
(ellos/ellas)Van
(nosotros)
comprar
beber
+
a
+
comer
ver
ir
salir
jugar
trabajar
EL FUTURO (más difícil)
Berfenw + ychwanegu un o’r canlynol at y diwedd:
comprar
-é
beber
-ás
comer
+
-á
ver
-emos
ir
-éis
salir
-án
trabajar
e.e. Comeré = bydda i’n bwyta
Beberé = bydda i’n yfed
Trabajaré = bydda i’n
dawnsio
Berfenw
COMER
HABLAR
VIVIR
Yo
Comeré
Hablaré
Viviré
Tú
Comerás
Hablarás
Vivirás
El/Ella/
usted
Comerá
Hablará
Vivirá
Nosotros
Comeremos
Hablaremos
Viviremos
Vosotros
Comeréis
Hablaréis
Viviréis
Ellos
Ellas/
Ustedes
Comerán
Hablarán
Vivirán
EL FUTURO (más difícil)
Ydych chi wedi sylwi rhywbeth am
derfyniadau’r amser dyfodol?
Mae’r terfyniadau yr un peth ar gyfer befau
–AR, -IR ac –ER!
Verbos irregulares en el futuro
Dysgwch ffurf y person cyntaf y berfau afreolaidd
yma ar eich côf!






Poder (gallu)
Salir (mynd allan)
Tener (cael / perchen )
Poner (rhoi)
Venir (dod)
Hacer (gwneud)






(yo) podré
(yo) saldré
(yo) tendré
(yo) pondré
(yo) vendré
(yo) haré
Cofiwch bod y terfyniadau yr un peth ar
gyfer pob berf eto yma!
HACER
(Gwneud)
SALIR
(Mynd allan)
TENER
(Cael)
Haré
Saldré
Saldrás
Saldrá
Saldremos
Saldréis
Saldrán
Tendré
Harás
Hará
Haremos
Haréis
Harán
Tendrás
Tendrá
Tendremos
Tendréis
Tendrán
Descargar

EL FUTURO