¿Qué sabes de España?
•Dangoswch eich ateb trwy ddal y
cerdyn A,B,C neu CH i fyny.
•Os yw eich ateb yn anghywir, yna
croeswch y rhif cyntaf i ffwrdd o’ch
cerdyn chwarae.
•Y person sydd â’r mwyaf o arian
ar ôl ar y cerdyn chwarae ar
ddiwedd y cwis yw’r enillydd.
¿Qué sabes de España?
Beth yw enw prifddinas Sbaen?
A:Madrid
A: Madrid
C:
C:Santander
Santander
B: Barcelona
B: Barcelona
D: Salamanca
CH: Marbella
¿Qué sabes de España?
Beth yw enw prifddinas Sbaen?
A:Madrid
A: Madrid
C:
C:Santander
Santander
B: Barcelona
B: Barcelona
D: Salamanca
CH: Marbella
¿Qué sabes de España?
Faint o dwristiaid sydd yn ymweld â
Sbaen bob blwyddyn?
A:1 miliwn
A: Madrid
B: 45 miliwn
B: Barcelona
C:
mil
C:100
Santander
D: Salamanca
CH:23 miliwn
¿Qué sabes de España?
Faint o dwristiaid sydd yn ymweld â
Sbaen bob blwyddyn?
A:1 miliwn
A: Madrid
B: 45 miliwn
B: Barcelona
C:
mil
C:100
Santander
D: Salamanca
CH:23 miliwn
¿Qué sabes de España?
Beth yw poblogaeth Sbaen?
A:1 miliwn
A: Madrid
C:
miliwn
C:70
Santander
B: 10 miliwn
B: Barcelona
CH:39.5
miliwn
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Beth yw poblogaeth Sbaen?
A:1 miliwn
A: Madrid
C:
miliwn
C:70
Santander
B: 10 miliwn
B: Barcelona
CH:39.5
miliwn
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Beth yw enw Brenin Sbaen?
A:Enrique
Iglesias
A: Madrid
C:Juan Carlos
C: Santander
B: Fernando
B: Barcelona
Alonso
CH:Julio
Garcia
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Beth yw enw Brenin Sbaen?
A:Enrique
Iglesias
A: Madrid
C:Juan Carlos
C: Santander
B: Fernando
B: Barcelona
Alonso
CH:Julio
Garcia
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Pa un yw’r ynys fwyaf – Menorca neu
Mallorca?
A:Menorca
A: Madrid
B:Mallorca
¿Qué sabes de España?
Pa un yw’r ynys fwyaf – Menorca neu
Mallorca?
A:Menorca
A: Madrid
B:Mallorca
¿Qué sabes de España?
Pa fath o chwaraeon y mae Rafael
Nadal yn enwog amdano?
A:Tenis
A: Madrid
C: Pêl droed
C: Santander
B: Sgïo
B: Barcelona
CH:Ralïo
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Pa fath o chwaraeon y mae Rafael
Nadal yn enwog amdano?
A:Tenis
A: Madrid
C: Pêl droed
C: Santander
B: Sgïo
B: Barcelona
CH:Ralïo
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Pa un o’r canlynol sydd ddim yn
arlunydd enwog o Sbaen?
A:Claude
Monet
A: Madrid
B: Pablo
B: Barcelona
Picasso
C: Joan Miró
C: Santander
CH:Salvador
D:
Salamanca
Dalí
¿Qué sabes de España?
Pa un o’r canlynol sydd ddim yn
arlunydd enwog o Sbaen?
A:Claude
Monet
A: Madrid
B: Pablo
B: Barcelona
Picasso
C: Joan Miró
C: Santander
CH:Salvador
D:
Salamanca
Dalí
¿Qué sabes de España?
Beth yw crefydd swyddogol Sbaen?
A:Protestant
A: Madrid
C: Moslem
C: Santander
B: Catholig
B: Barcelona
CH:Iddewig
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Beth yw crefydd swyddogol Sbaen?
A:Protestant
A: Madrid
C: Moslem
C: Santander
B: Catholig
B: Barcelona
CH:Iddewig
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Beth yw flamenco?
A:Math o
gar
A: Madrid
C: Dawns
C: Santander
Sbaenaidd
B: Siop
B: Barcelona
ddillad
CH:Math
o fwyd
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Beth yw flamenco?
A:Math o
gar
A: Madrid
C: Dawns
C: Santander
Sbaenaidd
B: Siop
B: Barcelona
ddillad
CH:Math
o fwyd
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Os yw hi’n un o’r gloch yng Nghymru,
faint o’r gloch yw hi yn Sbaen?
A: un o’r
gloch
A: Madrid
C: tri o’r gloch
C: Santander
B: dau o’r
B: Barcelona
gloch
CH:pedwar
o’r
D:
Salamanca
gloch
¿Qué sabes de España?
Os yw hi’n un o’r gloch yng Nghymru,
faint o’r gloch yw hi yn Sbaen?
A: un o’r
gloch
A: Madrid
C: tri o’r gloch
C: Santander
B: dau o’r
B: Barcelona
gloch
CH:pedwar
o’r
D:
Salamanca
gloch
¿Qué sabes de España?
Am beth mae ardal La Rioja yn
enwog?
A: cacennau
A: Madrid
B: siocled
B: Barcelona
C: cig
C: Santander
CH:gwin
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Am beth mae ardal La Rioja yn
enwog?
A: cacennau
A: Madrid
B: siocled
B: Barcelona
C: cig
C: Santander
CH:gwin
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Beth yw’r arian y maent yn ei
ddefnyddio yn Sbaen?
A: peseta
A: Madrid
B: punt
B: Barcelona
Sbaenaidd
C: euro
C: Santander
CH:peso
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Beth yw’r arian y maent yn ei
ddefnyddio yn Sbaen?
A: peseta
A: Madrid
B: punt
B: Barcelona
Sbaenaidd
C: euro
C: Santander
CH:peso
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Beth yw enw’r stadiwm y mae
Barcelona yn chwarae ynddi?
A: Bernabeú
A: Madrid
B: estadio
B: Barcelona
BCN
C: Barceloneta
C: Santander
CH:
Nou Camp
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Beth yw enw’r stadiwm y mae
Barcelona yn chwarae ynddi?
A: Bernabeú
A: Madrid
B: estadio
B: Barcelona
BCN
C: Barceloneta
C: Santander
CH:
Nou Camp
D:
Salamanca
¿Qué sabes de España?
Beth yw enw maes awyr Madrid?
A: Barajas
A: Madrid
B: Aeropuerto
B: Barcelona
C: Madrileño
C: Santander
CH:
Aeropuerto
D:
Salamanca
Madrid
¿Qué sabes de España?
Beth yw enw maes awyr Madrid?
A: Barajas
A: Madrid
B: Aeropuerto
B: Barcelona
C: Madrileño
C: Santander
CH:
Aeropuerto
D:
Salamanca
Madrid
¿Qué sabes de España?
Beth yw’r cyfieithad Cymraeg o’r
Costa Brava?
A: arfordir
braf
A: Madrid
B: arfordir
B: Barcelona
hardd
C: Arfordir
C: Santander
gwyllt
CH:
Arfordir
D:
Salamanca
tywyll
¿Qué sabes de España?
Beth yw’r cyfieithad Cymraeg o’r
Costa Brava?
A: arfordir
braf
A: Madrid
B: arfordir
B: Barcelona
hardd
C: Arfordir
C: Santander
gwyllt
CH:
Arfordir
D:
Salamanca
tywyll
Descargar

¿Qué sabes de España?