Ce este
Uniunea Europeană (UE)?
• 28 de state membre
• peste 500 de milioane de cetățeni
• Actualele țări candidate la intrarea în UE: Albania,
Islanda, Muntenegru, Serbia, Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei și Turcia
Care sunt principiile esențiale ale UE?
• Valorile comune: respectarea demnităţii umane,
libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept,
respectarea
drepturilor
omului,
pluralismul,
nediscriminarea, toleranţa, justiţia, solidaritatea (art. 2
din TUE)
• Obiectivul: promovarea păcii, a valorilor UE şi a
bunăstării popoarelor sale (art. 3 din TUE)
• Cele 4 libertăţi: libera circulaţie a persoanelor, a
mărfurilor, a serviciilor şi a capitalurilor
Principalele etape din istoria UE
Anii ’50 – primii paşi,
reconstrucţia postbelică
• 1950:la 9 mai, declaraţia lui Robert Schuman
• 1951: crearea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi
Oţelului (CECO)
6 state membre: Belgia, Franţa, Germania, Italia,
Luxemburg și Ţările de Jos
• 1957: Tratatele de la Roma – iau naştere
Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Euratom
Anii ’60 — temelia
• 1960: crearea Asociației Europene a Liberului
Schimb (EFTA)
• 1962: lansarea politicii agricole comune (PAC)
• 1968: eliminarea taxelor vamale
Anii ‘70
• 1973: prima extindere – aderarea la CEE a
Danemarcei, Irlandei și Marii Britanii
Europa are acum 9 state membre
• 1979: Parlamentul European este ales pentru prima
dată prin vot direct şi universal
Anii ’80 — consolidarea
• Extinderea către ţările din sudul Europei: Grecia
(1981), Spania și Portugalia (1986)
Europa are acum 12 state membre
• 1986: se semnează Actul Unic European de
modificare a Tratatului de la Roma
• 1990: odată cu unificarea Germaniei , fosta RDG
devine parte a CEE
Anii ‘90
• 1993: intrarea în vigoare a pieței unice europene
(Tratatul de la Maastricht)
• 1995: o nouă extindere – Austria, Finlanda și Suedia
Europa are acum 15 state membre
Primul deceniu din secolul 21:
marea extindere
• 1 ianuarie 2002: 12 ţări adoptă moneda euro
• 2004: extinderea către ţările din Europa Centrală şi
de Est - 10 noi state membre: Cipru, Estonia, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia,
Slovenia și Ungaria
Europa are acum 25 de state membre
• 2007: Bulgaria și România aderă la UE
Europa are acum 27 de state membre
• 2013: Croația aderă la UE
Europa are acum 28 de state membre
Primul deceniu din secolul 21
• Necesitatea unei reforme a instituțiilor
• 2005: Constituţia Europeană este respinsă în Franţa
şi Ţările de Jos
• 2009: Adoptarea Tratatului de la Lisabona, care
intră în vigoare la 1 decembrie
Ce face UE pentru tine?
Câteva exemple
• Libertatea de a trăi, studia, munci în oricare dintre
statele membre
• Programe de schimburi pentru tineri: Comenius,
Leonardo Da Vinci şi Erasmus
• O monedă unică pentru 19 țări
• Legislaţie de protecţie a mediului pentru combaterea
schimbărilor climatice
• Egalitatea de șanse
• Costuri de roaming scăzute
• și multe altele...
Instituțiile europene
Parlamentul European
• Împreună cu Consiliului, are competența de a legifera
(de a adopta acte legislative)
• Monitorizează bugetul UE (împreună cu Consiliul) și
supervizează politicile instituțiilor UE
• Are 751 de membri aleși prin vot universal
• Este ales o dată la 5 ani
• Președinte: Martin Schulz
Consiliul European
• Dă un impuls politic Uniunii Europene, îi defineşte
orientările şi priorităţile politice
• Este format din șefii de stat sau de guvern ai statelor
membre, precum și din președintele său și
președintele Comisiei Europene
• Președinte: Donald Tusk
Consiliul Uniunii Europene
• Colegiferează cu Parlamentul European (modifică,
adoptă sau respinge propunerile legislative ale
Comisiei)
• Reuneşte miniştri din cele 28 de state membre, în
funcţie de ordinea de zi
• Preşedinţia prin rotaţie: statul membru care asigură
preşedinţia se schimbă o dată la 6 luni:
1 ianuarie – 30 iunie 2015 – Letonia
1 iulie – 31 decembrie 2015: Luxemburg
Comisia Europeană
• Face propuneri legislative şi pune în aplicare
legislaţia în vigoare (drept de iniţiativă, „gardianul”
tratatelor)
• 28 de comisari (câte unu din partea fiecărui stat
membru), dintre care un preşedinte: Jean-Claude
Juncker și câțiva vicepreședinți (unul dintre aceștia
este Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri
Externe
și
Politica
de
Securitate)
Alte instituții și organisme ale UE
•
•
•
•
•
Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Banca Centrală Europeană
Curtea de Conturi Europeană
Comitetul Economic și Social European (CESE)
Comitetul Regiunilor
Comitetul Economic
și Social European
Ce este CESE?
• Este un organ consultativ înfiinţat prin Tratatul de la
Roma (1957)
• Reprezintă societatea civilă organizată
Comisia
Europeană
Parlamentul
European
Consiliul
Uniunii
Europene
Comitetul Economic și Social European
Ce este societatea civilă organizată?
Toate grupurile şi organizaţiile create de cetăţeni
pentru a le reprezenta interesele, pentru a
îndeplini un obiectiv sau pentru a coopera cu alte
persoane care le împărtăşesc convingerile
Care este rolul CESE?
• Rol consultativ în relaţia cu Parlamentul European,
Consiliul şi Comisia Europeană. CESE are trei sarcini
principale:
• să garanteze că politicile UE reflectă realitatea
economică, socială și civică,
• să promoveze dezvoltarea unei UE mai
participative, mai apropiate de cetăţenii săi și
• să promoveze valorile UE şi organizaţiile
societăţii civile în general
O punte între UE şi societatea
civilă organizată
• Promovează interesele societăţii civile
• Le asigură organizaţiilor societăţii civile din statele
membre posibilitatea de a-şi exprima punctele de
vedere la nivel european
Care este structura CESE?
• Este o adunare constituită din 353 membri numiți pentru un
mandat de 5 ani) din cele 28 de state membre ale UE
• CESE are un președinte și 2 vicepreședinți, aleși o dată la 2 ani și
jumătate
• Reprezintă diversele grupuri de interese economice şi sociale:
angajatori, lucrători, activități diverse (ONG-uri, agricultori,
tineret, protecția consumatorilor etc.)
• Are 6 secțiuni și o Comisie consultativă pentru mutaţii
industriale (CCMI)
• Avizele sunt dezbătute și adoptate cu majoritate simplă în cadrul
sesiunilor plenare (în jur de 9 pe an)
Cum funcţionează CESE?
Elaborarea unui aviz
Adunarea Plenară
GRUPUL II
Lucrători
GRUPUL I
GRUPUL III
Activităţi diverse
Angajatori
SECȚIUNE
6 secțiuni
Grupul de studiu:
Membri și experți
SECȚIUNE
Your Europe, Your Say!
E TIMPUL CA CETĂȚENII SĂ ACȚIONEZE
• UE este un forum democratic esențial pentru peste 500 de
milioane de cetățeni din 28 de țări: legi, regulamente și
directive care ne influențează viața de zi cu zi.
• Ca cetățeni activi, avem la dispoziție o serie de instrumente
pentru a participa direct la modul în care este guvernată
Europa.
• Avem responsabilitatea de manifesta interes și respect față de
problemele noastre comune. Este Europa ta, iar părerea ta
poate, în cele din urmă, să fie hotărâtoare.
• Participarea activă este esențială! Vei avea posibilitatea să
lucrezi pe o temă legată de cetățenia activă la nivel european.
Ce ai de făcut
1. Citești și discuți în clasă „tematica privind acțiunea
cetățenească”, care îți va fi transmisă de CESE
2. Alegi UNA dintre aceste teme și ne comunici alegerea
făcută până la 11 martie
3. Te pregătești pentru vizita la Bruxelles: dezvolți tema
aleasă cu ajutorul profesorului tău
4. La Bruxelles: ședința grupului de lucru, raport,
dezbatere și prezentare în cadrul sesiunii plenare a
tineretului
1. Citești și discuți
tematica privind acțiunea cetățenească
• Până la sfârșitul lunii februarie 2015: vei primi din
partea CESE
„tematica privind acțiunea
cetățenească” în limba engleză
• Acest document de lucru va constitui baza
dezbaterii de la Bruxelles: documentul cuprinde o
listă de teme privind acțiunea cetățenească
• Organizezi o dezbatere în clasă pe aceste teme
pentru a alege UNA
2. Alegi o temă
• În urma dezbaterii organizate în clasă pe marginea
„tematicii privind acțiunea cetățenească”, alegi O
temă
• Alegerea ta trebuie trimisă la CESE în limba engleză,
până la 11 martie
3. Te pregătești pentru vizita la Bruxelles
• Dezvolți tema aleasă: poți elabora un mic proiect de
acțiune. Acesta poate conține, de exemplu, o
prezentare, un scurt spectacol, o mică publicație, o
scurtă dezbatere etc.
• Scopul proiectului: încurajarea participanților să
trateze în profunzime tema aleasă, să-i înțeleagă mai
bine diferitele aspecte și limitele
• Până la sfârșitul lunii martie, vei primi un răspuns cu
privire la temele alese de toate școlile
4. La Bruxelles: ședința grupului de lucru
• Atelierele vor oferi posibilitatea de a examina
experiența fiecărei școli în legătură cu tema
propusă, concluziile desprinse și propunerile cu
privire la modalitățile de a consolida și dezvolta în
continuare cetățenia activă și democrația
participativă
5. La Bruxelles: raport și dezbatere
• Principalele concluzii ale diferitelor grupuri de lucru
vor fi comunicate în cadrul sesiunii plenare finale a
manifestării YEYS și vor fi incluse în documentația
acestei zilei
• Să sperăm că primii pașii realizați pe durata acestui
eveniment vor avea o continuare în întreaga
Europă și îi vor inspira și pe alți tineri să își asume
responsabilitatea participativă!
Termen și date de contact
• Termenul de trimitere în limba engleză a temei
alese privind acțiunea cetățenească este 11 martie
2015
• Pentru informații suplimentare sau ajutor, vă rugăm
să ne contactați la adresa:
• E-mail: youreurope@eesc.europa.eu
• Website: www.eesc.europa.eu
•
Your Europe, Your Say
•
@youreurope
Descargar

Broșura „Your Europe, Your Say”