Consolidarea relaţiei medicpacient (health care
practitionner)
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
Contents
Introducere
Importanţa relaţiei medic-pacient
Consideraţii speciale pentru femeile HIV pozitive
Extinderea beneficiilor relaţiei medic-pacient
Studii de caz
2
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
Introducere
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
Parteneriatul de succes dintre pacient şi
medic
•
În general, femeile
relaţionează bine cu
medicii lor, neavând
preferinţe pentru medici
femei sau bărbaţi.1
•
Cei mai mulţi medici se
consideră empatici vizavi de
pacienţii lor.
•
Aşadar susţinerea unei relaţii
de success între pacient şi
medic este importantă.
4
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
Importanţa relaţiei
medic-pacient
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
Care este scopul susţinerii relaţiei medicpacient?
Ajută femeile să
înţeleagă şi să
treacă peste
provocările infecţiei
HIV
Împuterniceşte femeile
să devină parteneri activi în
programul propriu de menţinere a
sănătăţii
\
Suport
Relaţie pozitivă
medic-pacient
Încredere
Respect
Comunicare
deschisă,
Compasiune reciprocă
6
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
Încurajarea femeilor pentru a deveni
parteneri activi în propriul program de
menţinere a sănătăţii
Modelul optim de îngrijire medicală a evoluat către o
abordare gen parteneriat sau alianţă medic-pacient.
Aşadar femeile sunt încurajate să:1–4
Pună întrebări şi să ceară informaţii medicului
Aducă în dicuţie probleme psihologice şi medicale
Se implice în luarea deciziilor
Îşi asume responsabilitatea pentru bunăstarea proprie.
7
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
Beneficiile unei relaţii eficiente
medic-pacient
O alianţă centrată pe colaborarea dintre pacient şi
medic este asociată cu îmbunătăţirea stării
pacientului:
Satisfacţie
Rezultate în sănătate Eficienţă proprie
Încrederea în utilitatea tratamentului
Aderenţa la tratament Îngrijire proprie a pacientului
Implicare activă în decizii legate de sănătatea proprie
. . . Şi ajută pacientul să rămână în grija medicului7
8
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
Beneficiile unei relaţii medic-pacient,
bazată pe îngrijire personalizată
(n=1743)
Pacienţii “trataţi ca o persoană’’ de către medicul lor au fost mai
deschişi faţă de TARV, cu o rată de aderenţă ridicată şi încărcătură
virală nedectabilă. Au mai raportat şi o calitate a vieţii mai bună,
număr relativ mic de consultaţii pierdute, încredere în terapie, mai
puţin stres social, consum diminuat de droguri sau alcol.
Procent pacienţi
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Nu
In terapie HAART
Nu stiu
Da
Aderent to HAART
HIV-RNA nedectabil
9
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
Beach MC et al. J Gen Intern Med 2006
Posibile bariere în relaţia medicpacient
Alte chestiuni1
Chestiuni personale 1
•
•
•
•
•
Dificultatea de a înţelege
informaţiile despre HIV şi
•
Lipsa unei îngrijiri continue
• Diferenţe de ordin
instituţional, cultural sau
tratament
Teama de intra în tratament
Non-aderenţa la tratament
Sentimente negative despre
sine sau despre tratament
Lipsa curajului de a pune
întrebări, teama de a-i
•
•
•
contrazice pe ceilalţi
• Dificultatea de a dezvolta
relaţii sau rapoarte
interumane din cauza
diferenţelor culturale, de
personalitate, de vârstă, etc.
•
•
10
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
lingvistic
Tehnologii medicale noi
Reglementări
guvernamentale, rambursări
şi chestiuni legate de preţ2
Eligibilitatea pentru
tratament
Chestiuni legale
Schimbarea normelor
sociale2
7 elemente esenţiale în relaţia
medic-pacient
Communicare
Experienţe
ambulatorii
Rezultate
7
Luarea
deciziilor
Integrare/
continuitate
Experienţe
din timpul
internărilor
în spital
Educarea
pacientului
11
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
Disease Management Outcomes Summit 2003
Atingerea excelenţei în comuniare şi
educare
Comunicare
•
Educaţie
Pacienţii îşi cunosc
simptomele
•
Discuţii active, reacţie şi
implicarea din partea
•
Programe de îngrijire
proprie
•
Nivele diferite de cunoştinţe
ale pacientului şi medicului
•
Educaţie adaptată la fiecare
pacient în parte
•
Responsabilitatea
pacientului pentru îngrijirea
proprie a sănătăţii
pacienţilor
•
Infomaţii non-medicale
despre pacient
•
Efectele asupra vârstei,
etniei, religiei asupra
îngrijirii
•
O abordare flexibilă a
comunicării
12
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
Atingerea excelenţei: experienţă
clinică/ambulatorie
Clinică
Ambulatoriu
•
Acces oportun şi flexibil la
•
•
consultaţii
• Pregătirea pacienţilor şi a
medicilor pentru vizitele
periodice
• Notiţe luate în timpul
fiecărei vizite şi informaţii
despre politici.
• Personal profesionist şi
•
•
•
serpozitive HIV
• Gestionarea planificării
• Asigurarea ca
departamentul/camera de
urgenţă este folosit pentru
urgenţe reale
politicos
• Acces flexibil- întâlniri în
afara orelor de program
13
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
Îngrijire personalizată
Rolul medicului- bine definit
Comunicare eficientă
Stabilirea aşteptărilor
pacientului
Comunicare cu familia şi cu
persoanele care oferă
îngrijiri persoanei
Atingerea excelenţei: integrare,
luarea deciziilor şi rezultate
Luarea
deciziilor
Integrare
•
•
Progresul
pacientului facilitat
de sistemul sanitar
• Rezultatele clinice
împărtăşite cu
membrii echpei
sanitare
• Informarea
pacienţilor despre
rezultatele testelor
Considerarea
factorilor religioşi,
economici, şi
psihosociali
• Implicarea
pacientului în luarea
deciziilor
• Cunoaşterea de
către pacient a
opţiunilor
terapeutice
• Discutarea aderenţei
la tratament
14
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un Abbott
Rezultate
•
Discuţie în
prealabil a
rezultatelor
practicilor
medicale
• Înţelegerea
rezultatelor
centrate pe
pacient ca
obiective valide
ale îngrijirii.
Consideraţii speciale
pentru femeile infectate
cu HIV
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Diferenţele sociale şi culturale afectează
modul în care femeile îşi înţeleg şi îngrijesc
infecţia HIV
Control limitat al
comportamentului sexual
cu risc minim
.
Posibiltăţi limitate de
negociere a frecvenţei şi
naturii relaţiilor sexuale
Gestionarea simultană a
tratamentului, serviciului,
familiei şi altor probleme
ginecologice şi medicale
poate fi o provocare.
Femeile emigrante, în
particular, sunt adesea
izolate şi fără susţinere
Acces redus la îngrijire
medicală, educaţie şi
resurse.
Impactul credinţelor
religioase şi culturale
socială.
asupra femeilor
16
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Violenţa poate creşte
vulnerabilitatea femeii
în faţa infecţiei HIV
Barierele lingvistice şi
culturale pot spori lipsa
de susţinere.
Pot proveni din
comunităţile greu
accesibile
Îmbunătăţirea metodei de diseminare a
informaţiilor către femeile HIV pozitive
Medicul poate subaprecia nevoia pacienţilor de
informaţie.
• Medicul poate supraevalua accesul şi valoarea
informaţiilor date.1
• Aşadar informaţiile trebuie adaptate la problemele
femeilor şi la particularităţile culturale ale
fiecăreia.

17
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Corelarea chestiunilor psihosociale cu
cele medicale
Medic
•
Pacient
•
Medicii care iau în considerare
coordonatele psihosociale ale
pacienţilor au dovedit mai multă
siguranţă, empatie, şi grijă. De
asemenea aceştia au formulat
mai multe întrebări deschise,
faţă de alţi colegi care s-au
concentrat numai pe istoria
medicală a unui pacient.
Pacienţii acestor medici s-au
dovedit mai deschişi în a vorbi
despre sentimentele lor, în a
exprima emoţii pozitive şi în a-şi
asuma un rol de partener,
demonstrând nivele mai scăzute
ale anxietăţii şi furiei.
Întrebări şi solicitarea de informaţii
Discutarea problemelor psihosociale şi medicale
Participare la luarea deciziilor
18
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Levinson & Roter. J Gen Intern Med 1995
Îngrijire personalizată
Clasă
socio-economică
Vârstă
Chestiuni de familie
Sarcină
Stadiul
clinico-imunologic
HIV
Chestiuni de ordin
sexual
Istoric medical
Îngrijirea pacientei trebuie
să varieze în funcţie de nevoile unice
şi circumstanţele personale
ale fiecărei femei...
Potenţial
fertil
Violenţă
sau abuz sexua
Cultură
sau religie
Acceptarea
diagnosticului
19
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Suport
Emigrare
Probleme de co-morbiditate
(e.g. alcolism, consum de droguri,
depresie)
Limbă şi nivel de
înţelegere
Îngrijire personalizată
. . . Tineţi cont de
rolul
social
al femeii
de: mamă, partneră,
fiică, susţinător al familiei
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
20
Corelarea îngrijirii cu nevoile
pacientei:
Stigmatizare culturală HIV
• Barieră lingvistică
• Dezechilibru în cazul
neconfirmării
statusului de emigrant
•
Emigrant
Aderenţa: de obiceichestiune dificilă
• Susţinere continuă/
păstrarea unei stări pozitive
•
•
Dificultate în
înţelegere determinată de
educaţia precare
Perioadă preacceptare a
diagnostocului
Pătură
socio-economică
Inferioară
Aderenţa este de obicei ridicată
Alegerea ARV-urilor
care şi-au demonstrat siguranţa
şi eficienţa în limitarea riscurilor
în timpul sarcinii
Sarcină
Concentrare pe contracepţie
• Administrarea
de IP dacă încrederea
în contracepţie este scăzută
Possibilă
sarcină
VS
Nonemigrant
VS
Perioadă
post-acceptare
a diagnsotcului
VS
Pătură
socio-economică
superioară
•
Potenţial mai bun
pentru comunicarea cu medicul
•
(mediu cultural comun)
Mai puţine
bariere lingvistice
Aderenţă îmbunătăţită/tratament
Educaţie şi încurajare
Găsirea unor soluţii în
cazul unui ritm de viaţă
dezechilibrat
•
•
•
•
De obiceimai educaţi
• Uşurinţă
în a accepta o situaţie
•
•
•
VS
Fără sarcină
VS
Contracepţie sigură
sau PFPF
Tratament
conform protocolului
•
Considerată cu potenţial
fertil
•
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant
Abbott
21
•
Mai puţine griji în privinţa unei
sarcini
Cum percep femeile infecţia HIV:
parcursul pacientei
+
Aceptare/de
păşire
Iniţierea
tratmentului
Îmbunătăţirea stării
emoţionale
Dezvăluirea
diagnosticului
(des evitată)
Sarcină, pierderea
locului de muncă,
momente negative
din viaţă
Dacă este
respinsă
de cei
apropiaţi
(la orice stadiu)
Negare
Diagnostic
-
Dacă este
respinsă
de partener
Efecte
adverse
Depresie
(poate
continua)
parcurs optim
Dezechilibre emoţionale şi depresie
Parcursrul pacientelor este caracterizat de o succesiune de stări, unice
de la o femeie la alta. Acesta aderă la modelul clasic de suferinţă.
The Planning Shop International Women Research, iulie 2008
22
Provocarea . . . diagnosticului
Durere
Negare
Întristare
Teamă
Furie
23
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Acceptare
Provocările. . . sarcinii
Posibilitatea unei sarcini reprezintă un subiect
important pentru toate femeile seropozitive HIV cu
potenţial fertil.
• Statusul HIV trebuie
discutat şi considerat
ca parte integrantă
a îngrijirii antenatale.
ŞI
• Sarcina trebuie
considerată parte integrantă
a metodei de îngrijire HIV.
•
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
24
Întrebări generate de o sarcină:
Ce se întâmplă dacă şi copilul meu este HIV pozitiv? Când voi şti acest lucru?
Cum pot rămâne însărcinată fără a-mi infecta partenerul?
Mă va tratata personalul medical diferit?
Statusul meu HIV ar putea determina anomalii copilului meu?
Care este riscul de a-mi infecta partenerul?
Care este riscul ca şi copilul meu să fie infectat?
?
Voi trăi într-atât încât să îmi văd copilul crescut?
Tratamentul ne poate afecta pe mine şi pe copilul meu?
Ce este recomandabil: alătarea sau hrana
artificială?
Sarcina îmi poate înrăutăţi starea de sănătate (HIV)?
25
Trebuie să optez
pentru naşterea prin cezariană?
Provocările. . . dezvăluirii diagnosticului
Bariere . . .
Motivări . . .
Vină, supărarea familei
Simţul responsabilităţii etice
Respingere, acuzaţie de infidelitate
Preocupare pentru sănătatea pacientului
Abandon
Simptome şi gravitatea bolii
Piederea susţinerii financiare
Nevoia suportului social
Violenţa (până la 60%)1
Nevoia eliberării stresului
nemărturisirii diagnosticului
Stigmatizarea
Facilitarea tratamentului,
contact sexual protejat,
comportament de prevenire HIV
Discriminare
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
26
WHO. Gender inequalities and HIV 2008;
WHO. HIV status disclosure to sexual partners: rates,
barriers and outcome for women
Facilitarea dezvăluirii
diagnosticului
Discutarea în timpul consilierii pre şi post
testare a nevoii de a-i informa pe
ceilalţi despre statusul HIV.
Adresarea problemei de dezvăluire
obligatorie a diagnosticului şi rolul
medicului în această situaţie.
Sublinierea aspectelor pozitive ale
divulgării diagosticului.
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
27
Provocarea....iniţierii tratamentului
Aderenţa la tratament este critică pentru:
1
Nivelul celulelor CD4 şi încărcătura
virală
2
Prevenirea rezistenţei la ARV
Dozele neadministrate pot permite
replicarea mai rapidă a virusului şi
distrugerea sistemului imunitar.
Dozele neadministrate pot determina
dezvoltarea tulpinilor HIV rezistente.
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
28
Provocările iniţierii tratamentului
Bariere de depăşit înaintea
iniţierii tratamentului 1,2
Chestiuni
legate
de stilul de
viaţă
Teama de
efecte
adverse
Refuzul de a
accepta
diagnosticul
Lipsa
încrederii în
medic
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Apreciere de
sine scăzuă
Preferinţă
pentru
tratamente
alternative
29
Probleme de
comunicare
Valorificarea
beneficiilor relaţiei
medic-pacient
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Facilitarea aderenţei la tratament
Număr prea
mare de pastile
Nu am timp de
vizite la medic
Mă simt bine – nu
trebuie să îmi
reînnoiesc reţeta
Nu cunosc
momentul propice
pentru
administrarea
fiecărui medicament
Nu vreau să îmi
iau pastilele
Am uitat să
iau pastilele în
timpul
vacanţei
Medicamentele mi-au
făcut rău, aşa că am
incetat să le mai iau
31
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Mi-e teamă de
felul în care
tratamentul îmi va
modifica aspectul
corpului
Factori de succes ai aderenţei la tratament
Procesul de aderenţă la tratament este
complex, bazându-se pe anumiţi factori:1
Vârstă matură
Non-emigrant
Discutarea problemelor psihologice şi medicale
Implicarea pacienţilor în luarea deciziilor legate de
tratament.
Asumarea repsonsabilităţii de către pacient pentru
menţinerea echilibrului.
Discuţii interactive cu medicul (inclusiv întrebări).
Sherr L et al. AIDS Care 2008; Schneider J et al. J Gen Intern Med 2004
32
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Facilitarea aderenţei la tratament
Măsuri care optimizează aderenţa:
Asigurarea diseminării cunoştinţelor necesare legate de
tratament
Reiterarea importanţei tratamentului
Implicarea pacientului în luarea deciziilor
Selectarea unui regim la care pacientul să adere cu uşurinţă
Asigurarea suportului social şi psihologic
Monitorizarea şi tratarea unor eventuale dezechilibre mentale
Asigurarea unui sprijin suplimentar în timpul primelor luni de
tratament
Monitorizare regulată şi pe termen lung/consolidarea aderenţei
33
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Promovarea nevoii de schimbare a
comportamentului
Relaţie de
conducere
•
Medic:
• Informează şi oferă o
singură soluţie
•
Rezultat:
• Rezistenţa pacientului
• Medicul îşi poate
vedea pacientul
nemotivat sau în stare
de negare
Relaţie de
coordonare
•
Medic:
• Informează şi îşi
intreabă pacientul cum
crede el că se poate
schimba
• Ascultare reflexivă
pentru exploarea
soluţiilor
• Rezultat:
• Implică pacienţii în
identificarea şi
asumarea
responsabilităţii de
schimbare a
comportamentului.
34
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Rollnick S et al. BMJ 2005
Înţelegerea aspectelor şi modelelor
de relaţie medic-pacient
Instrumental
•
Expresiv
•
•
•
•
Grade diferite de putere
în relaţia medic-pacient
Medicul tratează activ
pacientul, pacientul este
pasiv
Pacientul are nevoie de
informaţii şi de asistenţă
tehnică
Medicul ia decizii pe care
pacientul trebuie să le
accepte
Nu este optimă pentru un
succes pe termen lung
Empatie şi căldură în abordarea
relaţiei medic-pacient
Participare
reciprocă
CoordonareCooperare
Activ-Pasiv
•
•
Aspectele tehnice ale îngrijirii:
teste, analize şi stabilirea unei
scheme de tratament.
•
•
•
Medicul recomandă,
pacientul cooperează
“Medicul ştie mai bine” este
o expresie non-autoritară şi
legitmă pentru selectarea
tratamentului optim
Se aşteaptă din partea
pacientului, cu grad mai
mic de putere, să urmeze
recomandările medicului
35
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
•
•
Medicul şi pacientul
împart responsabilitatea
luării deciziilor şi
planficării cursului
tratamentului.
Medicul şi pacientul îşi
respectă reciproc
aşteptările şi valorile
Studii de caz
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Studiu de caz: Rezultat discordant al
testului HIV

•
Pacientă în vârstă de 33 ani şi partenerul se testează
HIV înainte de a renunţa la prezervativ şi de a-şi
forma o familie.
Pacienta HIV+
Partenerul HIV-
Pacienta refuză să îşi informeze
partenerul despre rezutatul de
pozitvitate HIV, din cauza fricii de abandon.

În afara acceptării diagnosticului şi a unei
potenţiale sarcini, ce alte chestiuni ar mai fi
de considerat?
37
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Chestiuni de luat în calcul:
•
Dezvăluirea diagnosticului şi
confidenţialitatea în relaţia pacient-medic:
o
o
o
Multe ghiduri naţionale optează pentru păstrarea
confidenţialităţii, cu excepţia cazurilor excepţionale.
Consilierea pre şi post testare ar trebui să abordeze
dechis problemele pozitivităţii HIV şi să propună un
plan de acţiune pentru primirea veştilor neplăcute.
Dezvăluirea diagnosticului fără acceptul pacientei
poate deveni obligatorie, dar poate avea consecinţe
negative pentru relaţia medic-pacient şi pentru
continuarea acesteia.
38
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Studiu de caz: emigrantă de origine
africană care trăieşte în Europa
Stabilă pe ARV
• Trăieşte într-o locuinţă oferită de stat,
pe care o împarte cu o altă persoană
• Se preocupă de aspectul corpului şi de
consecinţele dezvăluirii diagnosticului
• Plănuieşte să alăpteze
• Se bazează pe ideea că “Dumnezeu va avea
grijă de copil”
•
Pe lângă gestionarea tratamentului, ce
alte chestiuni ar trebui luate în calcul?
39
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Probleme de luat în calcul
Suport social, îngrijire oferită mamei şi
copilului
• Separarea copilului de mamă- ultima soluţie.
• Adresarea problemei legate de locuinţă autorităţilor
competente
• Discutarea temerilor legate de aspectul fizic şi dezvăluirea
diagnosticului
• Poate fi vulnerabilă din punct de vedere psihologic şi poate
crede că prin evitarea efectelor adverse ale tratamentului îşi
asumă responsabilitatea pentru un nou tip de viaţă.
• Luarea în calcul a schimbării tratamentului
• Respect pentru convingerile spirituale şi apropierea de
suportul comunităţii, ex. lideri spirituali.
• Această strategie de susţinere îi poate schimba părerea
despre tratament şi alăptarea sugarului.
40
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Respectarea credinţelor
•
De câte ori situaţia
permite, se recomandă
înţelegerea şi plierea
pe credinţele
pacientelor şi nu
respingerea lor.
•
Colaborarea cu leaderii spirituali ai comunităţii
poate îmbunătăţi relaţia
medic-pacient.
41
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Mulţumesc pentru
atenţie!
Întrebări?
Iniţiativa Women for Positive Action este susţinută de un grant Abbott
Descargar

Slide 1