LSI ES:E
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Laboratori Enginyeria del Software : Especificació
SGPC – Vista del Sistema
Definición del Sistema
1
Visión del Sistema SGPC
SGPC - Vista del Sistema
LSI Laboratori ES:E
CCC
Sistema Gestión Dependencias
Sistema Control Versiones
Participante Proyecto
Participante Proyecto
Sistema Gestión Peticiones de Cambio
Sistema Control Proyectos
Administrador
Gestor Proyecto
2
SGPC - Vista del Sistema
LSI Laboratori ES:E
FIN
3
Descargar

IPMS/PRJS Vista del Sistema