Forsknings og utdanningssamarbeid
med Brasil: erfaringer og muligheter
fremover
Benedicte Bull, Senter for Utvikling og Miljø/NorLARNet,
Universitetet i Oslo
Oppsumering
• Kontekst for økt Brasil samarbeid
• Politiske føringer
• Målsetninger på norsk og brasiliansk side
• Nåværende samarbeid med Brasil
• Hindre for økt samarbeid med Brasil
• Tiltak for å øke omfanget av samarbeidet
• Basert på rapporten: Cooperation and exchange between Norway
and Brazil on Research and Higher Education, Thomas Conradi Granli
and Benedicte Bull, 7.3.2012
Politiske føringer på økt samarbeid med Brasil
• Bakgrunn: sterkt økende politisk interesse for etablering av
nært samarbeid med Brasil på flere områder.
• Brasil en ny stormakt, men med betydelige etterslep innen
forsking og utdanning.
• MOU av mars 2008 mellom Teknologi- og
vitenskapsdepartementet i Brasil og
Kunnskapsdepartementet, Norge.
• Regjeringens Brasil strategi (2011):
• Kunnskapssamarbeid med Brasil prioritert som et middel til:
• Å styrke langsiktig norsk-brasiliansk politisk-økonomisk samarbeid
• Fremme norsk forskning på prioriterte felt
• Sikre norske bedrifter tilgang på kvalifisert arbeidskraft
• Prioriterte tema: olje, energi og gass, maritim vitenskap, fisk og
akvakultur, klima og miljø, utvikling og utenrikspolitikk, og urfolk.
Brasilianske prioriteringer
• Sikre teknologi og kunnskapsutvikling for Brasils
utviklingsstrategi
• Sikre tilgang til kvalifisert personell i nøkkelsektorer
• Prioritert program Vitenskap uten grenser (Ciencia Sem
Fronteiras – CSF):
• Målsetning å sende ut 75 000 brasilianske studenter til
utenlandske universitetet er innenfor gitte fagfelt
• Finansiering på ca. 10 milliarder NOK
• Høyt prioritert fra den Brasilianske regjeringens side
• SIU og Forskningsrådet i dialog med forsknings/høyere
utdanningsmyndigheter (CAPES/CNPq)
• De «fem store» (USA, Frankrike, Tyskland, England og Italia) blir
prioritert i første omgang.-
Utveksling og samarbeid i dag
• 15 forskning og høyere utdannings institusjoner har
formalisert bilateralt samarbeid med 25
• På tross av dette er utveksling av studenter og akademisk stab
på et beskjedent nivå.
• Antall Brasilianere som gjennomfører en PhD I Norge er lavt,
men antallet gjeste-PhD og unge forskere på gjesteopphold
har økt pga. Yggdrasil programmet fra 2009.
• Forskningssamarbeid med en rekke norske institusjoner men
med enkelte unntak (f.eks SINTEF, IRIS) lite institusjonalisert og
langsiktig
Antall utenlandske studenter og utvekslingstudenter
i Norge fra BRICS-land 2003-2011
Utenlandske studenter
Russia
China
South
Africa
Brazil
India
2003
453
279
2004
492
365
2005
607
426
2006
682
535
2007
701
582
2008
688
540
2009
698
544
2010
1035
601
2011
1240
624
20
21
71
30
17
85
15
33
89
15
33
87
25
42
104
26
58
106
39
56
83
35
55
130
38
63
176
Utvekslingsstudenter
Brazil
Russia
India
China
South
Africa
2003
2
2004
5
2005
5
2006
6
2007
4
2008
14
2009
18
2010
14
149
3
58
96
3
125
162
0
36
137
9
146
125
6
99
143
18
117
166
8
120
199
15
113
3
11
12
31
38
12
16
13
20
11
10
13
6
13
99
12
90
80
70
60
Deler av studie i Brasil med støtte fra
lånekassen
50
Utveksling til Brasil gjennom avtale, av
minst 3 mnd varighet
40
Gradsstudenter i Brasil
30
20
10
0
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
Antall norske studenter i Brasil
Forskningssamarbeid finansiert gjennom
NFRs Latin-Amerika program
Norwegian institution
Brazilian institution
NIBR
CEBRAP (Centro Brasileiro de Analise e Planejamento), Sao Paulo
NIBR
Observatorio das Metropoles, PUC-SP
NINA
Jaguar Conservation Fund (JCF)
NTNU
Universidade Federal de Santa Catarina (UDSC)
NUPI
UFRJ (Instituto de Economia)
SINTEF
Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) og EnergiaH, Rio
UiB
CEPPAC (Centro de Pesquisa e Posgraduacao sobre as Americas), UnB
UiO
IEB/USP (Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de Sao Paulo
UiT
Universidade Federal de Sao Paulo ( UNIFESP)
UMB
IEB/USP (Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de Sao Paulo
UMB
ISPN (Instituto Sociedade, Populacao e Natureza) Brasilia
UMB
ISPN (Instituto Sociedade, Populacao e Natureza), Brasilia
Sør-Afrika
Russland
Undervisning
Helse/sosial
Kina
Matem./naturvit./tekn.
Samf.fag/øk./admin.
Humaniora/estetikk
India
Brasil
0
10
20
30
40
50
60
Norske studenter i Brasil sortert etter disiplin og land
8
7
6
5
4
Innreisende
3
2
1
0
2009-10
2010-11
2011-12
Antall PhD studenter og yngre forskere fra Brasil på opphold i
Norge med Yggdrasil stipend
Hovedhindre for økt samarbeid
og utveksling
Hindre for student utveksling
• Manglende
finansieringskilder
• Språkbarrierer
• Manglende
informasjon/tradisjon
• Visa-byråkrati
Hindre for forskningssamarbeid
• Manglende
finansieringskilder
• Visa-byråkrati
Hvordan å sikre økt samarbeid
med Brasil
• Rask etablering av fellesaktiviteter mellom brasilianske
forsknings- og høyere utdannings institusjoner (CAPES og
CNPq) og SIU og Norges Forskningsråd.
• En norsk partner bør utpekes og begynne arbeidet med å få
en kontrakt innenfor CSF programme. Norge bør kunne motta
iallefall 100 bachelor/masterstudenter og 10 PhD kandidater
innen 2013.
• Man bør etablere permanent tilstedeværelse I Brasil for å
sørge for bedre informasjon om norske studiesteder, evt. på
modell av det nederlandske Neso (www.nesobrazil.org).
Descargar

Patrones de transnacionalización de los grupos económicos