Cuadro
Médico
2015
B a rc e l o n a
Quadre Mèdic
(Nombre)
Barcelona
teléfono
y horario)
Ronda(Dirección,
Universitat,
22 - 08007
Barcelona.
Telf.: 93 216 22 00
Horari d'hivern: de dilluns a dijous de 8:00 a 18:00 h.
Divendres de 8:00 a 15:00 h.
Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h.
Cuadro Médico
(Nombre)
Barcelona
y horario)
Ronda (Dirección,
Universitat,teléfono
22 - 08007
Barcelona.
Telf.: 93 216 22 00
Horario de invierno: de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 h.
Viernes de 8:00 a 15:00 h.
Horario de Verano: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.
Quadre Mèdic
Cuadro Médico
Pòlisses Privades
2014
Pólizas Privadas
2014
coordinació general d’urgències 24 h.
coordinación general de urgencias 24 h.
urgències mèdiques i d’infermería a domicili
ambulàncies
urgencias médicas y de enfermería a domicilio
ambulancias
902 109 393
902 109 393
servei d’atenció al client 24 h.
servicio de atención al cliente 24 h.
autoritzacions telefòniques
informació general
contractació de pòlisses
autorizaciones telefónicas
información general
contratación de pólizas
902 345 802
902 345 802
autoritzacions per fax
autorizaciones por fax
902 205 205
902 205 205
Presentació
Presentación
Benvolgut/uda assegurat/ada,
Estimado/a asegurado/a:
Et presentem el nou Quadre Mèdic d’Adeslas.
La informació s’ha organitzat de la manera més
clara possible, i s’ha agrupat en sis aparts diferents.
•
El primer apartat és el d’URGÈNCIES. És on
pots trobar els telèfons i les adreces que pots
necessitar davant d’una emergència.
•
El segon capítol, el d’INFORMACIÓ, recull el
sumari de la guia, les adreces dels punts d’atenció al client a la província i algunes normes
d’ús dels serveis d’Adeslas. Cal que llegeixis
atentament aquest apartat.
•
En el tercer, s’hi especifiquen els serveis sanitaris de la capital de la província, ordenats d’aquesta manera:
• MEDICINA FAMILIAR: s’hi inclouen metges de capçalera, de medicina general, etc.
• PEDIATRIA I PUERICULTURA: especialitat que atén la població de 0 a 14 anys.
• INFERMERIA: sota aquest nom trobaràs
els ajudants tècnics sanitaris (ATS), els
diplomats universitaris en infermeria i els
practicants.
• ESPECIALITATS: en aquest apartat trobaràs, per ordre alfabètic, els professionals
de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques.
• PROVES DIAGNÒSTIQUES: s’hi inclouen
tots els procediments diagnòstics (radiologia, laboratoris d’anàlisi, etc.)
• CENTRES HOSPITALARIS: s’hi recullen
els centres hospitalaris amb els quals
Adeslas compta per a l’assistència hospitalària a cada província.
•
El quart gran apartat s’organitza de la mateixa
manera que el tercer i s’hi indiquen els serveis
sanitaris de la província, excepte els de la
capital. Les poblacions estan ordenades per
ordre alfabètic.
•
En el cinquè apartat hi ha dos índexs alfabètics:
— Per matèries
— Per metges i centres
•
En el darrer capítol, s’hi relacionen els punts
d’assistència de l’assegurat d’arreu d’Espanya
i els telèfons de contacte per a emergències
arreu del món.
Te presentamos el nuevo Cuadro Médico de Adeslas.
La información se ha organizado de la forma más
clara posible, agrupándose en seis diferentes
apartados.
•
El primer apartado es el de URGENCIAS. Es
donde puedes encontrar los teléfonos y
direcciones ante una emergencia.
•
El segundo capítulo, INFORMACIÓN, recoge
el sumario de la guía, las direcciones de los
puntos de atención al cliente en la provincia y
algunas normas de uso de los servicios de
Adeslas. Lee detenidamente ese apartado.
•
En el tercero se especifican los servicios sanitarios de la capital de la provincia, ordenados
de la siguiente forma:
• MEDICINA FAMILIAR: se incluyen médicos
de cabecera, medicina general, etc.
• PEDIATRÍA Y PUERICULTURA: especialidad
que atiende a la población de 0 a 14 años.
• ENFERMERÍA: bajo este nombre se
encuentran los Ayudantes Técnicos Sanitarios (A.T.S.) los Diplomados Universitarios
en Enfermería y Practicantes.
• ESPECIALIDADES: en este apartado encontrarás por orden alfabético a los profesionales de todas las especialidades médicas
y quirúrgicas.
• PRUEBAS DIAGNÓSTICAS: se incluyen
todos los procedimientos diagnósticos:
radiología, laboratorios de análisis, etc.
• CENTROS HOSPITALARIOS: reúne los centros hospitalarios con los que cuenta Adeslas, en cada provincia, para la asistencia
hospitalaria.
•
El cuarto gran apartado está organizado de la
misma forma que el tercero y se indican los
servicios sanitarios de la provincia excluidos
los de la capital. Las poblaciones están ordenadas alfabéticamente.
•
El quinto separador da paso a dos indices
alfabéticos:
— Por materias.
— Por médicos y centros.
•
En el último capítulo se relacionan los puntos
de asistencia del asegurado en toda España,
así como los teléfonos de contacto para emergencias en todo el mundo.
Al final de la guia trobaràs un full en el qual pots
anotar les dades dels metges als quals acudeixes
més sovint.
Tingues sempre a mà el Quadre Mèdic d’Adeslas i
demana’ns assessorament sobre qualsevol dubte que
et pugui aparèixer. Sempre estem a la teva disposició
al 902 345 802, el servei d’atenció al client les 24 h.
Al final de la guía se incluye una hoja en donde
puede anotar los datos de los médicos a los que
acude con más frecuencia.
Ten tu Cuadro Médico Adeslas siempre a mano y
pídenos asesoramiento sobre cualquier duda.
Estamos siempre a tu disposición en el Servicio
de Atención al Cliente 24 h 902 345 802.
3
atenció
les 24 hores
Atención
las 24 horas
Si truques al telèfon:
Llamando al teléfono:
902 345 802
902 345 802
Et podem atendre i et podem facilitar:
Podemos atenderte y resolver:
• Autoritzacions de proves diagnòstiques i tractaments de rehabilitació
• Autorizaciones de pruebas diagnósticas y tratamientos de rehabilitación.
• Gestions administratives com ara
la petició de la targeta sanitària i
dental, la modificació de dades,
informació sobre rebuts, etc.
• Gestiones administrativas tales
como petición de tarjeta sanitaria y
dental, modificación de datos,
información sobre recibos, etc.
• Informació sobre els serveis
d’urgències mèdiques
• Información sobre nuestros servicios de urgencias médicas.
• Informació general sobre el quadre
mèdic
• Información general sobre el Cuadro Médico.
• Informació dels nostres productes
i serveis
• Información de nuestros productos
y servicios.
5
SERVICIOS
SERVICIOSDE
DEURGENCIA
URGENCIA
urgencias
urgencias
médicas
médicas
y de
y de
enfermería
enfermería
a domicilio
a domicilio
ambulancias
ambulancias
902
902109
109393
393
7
7
■
URGENCIAS
URGENCIAS
HOSPITALARIAS /
CLINICAS DE URGENCIAS
URGENCIAS GENERALES
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga 18-20
932906200
Servicio permanente las 24 horas.
CLINICA CORACHAN
Buigas,19
932545800
Servicio permanente las 24 horas.
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI
Escorial, 148
932850010
Servicio permanente las 24 horas
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
935047100
Servicio permanente las 24 horas.
HOSPITAL DELFOS
Av. Vallcarca,151-161
932545000
Servicio permanente las 24 horas.
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comín, 5-7
932850000
Servicio permanente las 24 horas.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747
Servicio permanente las 24 horas
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Viladomat, 288
933221111
Servicio permanente las 24 horas.
URGENCIAS
OFTALMOLOGICAS
CENTRO DE OFTALMOLOGIA
BARRAQUER
Muntaner, 314
932095311
Servicio permanente las 24 horas.
ICR - INSTITUT CATALÀ DE RETINA
C. Ganduxer 117
934187227
Servicio permanente las 24 horas
INSTITUTO CONDAL DE
OFTALMOLOGÍA (ICO
Vía Augusta 61
934155637
Servicio permanente las 24 horas
URGENCIAS PEDIATRICAS
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga 18-20
932906200
Servicio permanente las 24 horas.
CLINICA CORACHAN
Buigas,19
932545800
Servicio permanente las 24 horas.
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI
Escorial, 148
932850010
Servicio permanente las 24 horas
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
935047100
Servicio permanente las 24 horas.
URGENCIAS PSIQUIATRICAS
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
BARCELONA
Passeig Marítim, 25-29
933268500
Servicio permanente las 24 horas.
HESTIA PALAU
Sant Antoni Maria Claret 135
600571540 931172041
Servicio permanente las 24 horas
URGENCIAS
AMBULATORIAS /
URGENCIAS
PERMANENTES
URGENCIAS
ESTOMATOLOGICAS
ADESLAS DENTAL BARCELONA
BALMES
Balmes, 23
902530954
de L. a V. de 08:00 a 22:00 S. de 09:00 a
14:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA
FABRA I PUIG
Pº. Fabra i Puig 215
902530954
de L. a V. de 09:00 a 21:00 S. de 09:00 a
14:00
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
Consell de Cent, 437
932310512
Servicio permanente las 24 horas.
ADESLAS DENTAL BARCELONA GRAN VÍA
Gran Via Corts Catalanes, 327
902530954
de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comín, 5-7
932850000
Servicio permanente las 24 horas.
ADESLAS DENTAL BARCELONA LES
CORTS
Gran Via Carlos III 80
902530954
de L. a V. de 09:00 a 21:00
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747
Servicio permanente las 24 horas
ADESLAS DENTAL BARCELONA
LESSEPS
Avda. República Argentina 28
902530954
de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Viladomat, 288
933221111
Servicio permanente las 24 horas.
ADESLAS DENTAL BARCELONA
MARAGALL
Passeig Maragall, 120
902530954
de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
9
■
ADESLAS DENTAL BARCELONA POBLE NOU
Avda. Diagonal 170
902530954
de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA
SAGRADA FAMILIA
C. Provença 406
902530954
de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
ADESLAS DENTAL BARCELONA SANT
ANDREU
C. Gran de Sant Andreu 311
902530954
de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA VIA
AUGUSTA
Via Augusta 281 285
902530954
de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
CLINICA ADE
Provença, 295
902116403 934760630
Servicio permanente las 24 horas.
CLINICA DENTAL DAVOS
Pelai, 44, 7º
934126633 933013380
Servicio permanente las 24 horas ( llamada
al 933013380).
URGENCIAS
DOMICILIARIAS
URGENCIAS MEDICAS
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
ENFERMERIA
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Servicio permanente las 24 horas.
10
■
Sumario
PRESENTACIÓN .....................................................................................................................................................................
ATENCIÓN LAS 24 HORAS .................................................................................................................................................
SERVICIOS DE URGENCIA
3
5
7
URGENCIAS HOSPITALARIAS / CLINICAS DE URGENCIAS ..........................................................................................
URGENCIAS AMBULATORIAS / URGENCIAS PERMANENTES .....................................................................................
URGENCIAS DOMICILIARIAS ..............................................................................................................................................
AMBULANCIAS ......................................................................................................................................................................
INFORMACIÓN Y NORMAS DE USO
9
9
10
10
15
SUMARIO ...............................................................................................................................................................................
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS ......................................................................................
SERVICIO DE INFORMACIÓN POR FAX .............................................................................................................................
TARJETA SANITARIA ADESLAS .........................................................................................................................................
OFICINAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE ...............................................................................................
CUADRO MEDICO CAPITAL DE PROVINCIA
11
17
19
20
22
27
CENTROS MEDICOS DE REFERENCIA ..............................................................................................................................
MEDICINA FAMILIAR ............................................................................................................................................................
PEDIATRIA Y PUERICULTURA .............................................................................................................................................
ENFERMERIA .........................................................................................................................................................................
ALERGOLOGIA .......................................................................................................................................................................
ANÁLISIS CLÍNICOS, LABORATORIO, BACTERIOLOGÍA .................................................................................................
ANATOMIA PATOLOGICA ....................................................................................................................................................
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR ...............................................................................................................................
APARATO DIGESTIVO ..........................................................................................................................................................
CARDIOLOGIA ........................................................................................................................................................................
CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO ..........................................................................................................
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA ................................................................................................................................
CIRUGIA TORACICA .............................................................................................................................................................
DERMATOLOGIA ...................................................................................................................................................................
DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN ........................................................................................................................................
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION ......................................................................................................................................
ODONTOLOGIA - ESTOMATOLOGIA ..................................................................................................................................
MEDICINA INTERNA .............................................................................................................................................................
NEFROLOGIA .........................................................................................................................................................................
NEUMOLOGIA .......................................................................................................................................................................
NEUROLOGIA ........................................................................................................................................................................
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA ..........................................................................................................................................
OFTALMOLOGIA ....................................................................................................................................................................
ONCOLOGIA MEDICA ..........................................................................................................................................................
OTORRINOLARINGOLOGIA ..................................................................................................................................................
11
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
■
REUMATOLOGIA ...................................................................................................................................................................
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA ......................................................................................................................................
UROLOGIA .............................................................................................................................................................................
CUADRO MÉDICO POR ESPECIALIDAD (FACULTATIVOS) ..............................................................................................
MEDICINA FAMILIAR, MEDIC. GENERAL, MEDIC. DE CABECERA, MÉDICOS DE FAMILIA ...................................
PEDIATRIA Y PUERICULTURA .............................................................................................................................................
ENFERMERÍA, ATS, PRACTICANTES, MATRONAS .........................................................................................................
ESTOMATOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, ODONTOESTOMATOLOGÍA .................................................................................
PODOLOGIA ...........................................................................................................................................................................
ALERGOLOGÍA, ALERGIA, ASMA ......................................................................................................................................
ALERGOLOGIA INFANTIL .....................................................................................................................................................
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR ...............................................................................................................................
DIGESTIVO, APARATO DIGESTIVO ....................................................................................................................................
APARATO DIGESTIVO INFANTIL .........................................................................................................................................
CARDIOLOGÍA, APARATO CARDIOCIRCULATORIO, CORAZÓN .....................................................................................
CARDIOLOGIA INFANTIL ......................................................................................................................................................
CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO ..........................................................................................................
CIRUGIA MAXILOFACIAL .....................................................................................................................................................
CIRUGIA MAXILOFACIAL INFANTIL ...................................................................................................................................
CIRUGIA PEDIATRICA ...........................................................................................................................................................
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA ................................................................................................................................
CIRUGIA TORACICA .............................................................................................................................................................
DERMATOLOGÍA, PIEL, DERMATOVENEREOLOGÍA, ENFERM. DE TRANSMISIÓN SEXUAL ...................................
DERMATOLOGIA INFANTIL ..................................................................................................................................................
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN, DIABETOLOGÍA Y ENFERM. METABÓL., METAB. BASAL ...............................
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION INFANTIL ....................................................................................................................
HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA ......................................................................................................................................
MEDICINA INTERNA .............................................................................................................................................................
NEFROLOGIA .........................................................................................................................................................................
NEFROLOGIA INFANTIL .......................................................................................................................................................
NEUMOLOGÍA, APARATO RESPIRATORIO, PULMÓN .....................................................................................................
NEUMOLOGIA INFANTIL ......................................................................................................................................................
NEUROLOGIA ........................................................................................................................................................................
NEUROLOGIA INFANTIL .......................................................................................................................................................
OBSTETRICIA, GINECOLOGÍA, TOCOLOGÍA, PARTOS ...................................................................................................
OFTALMOLOGIA ....................................................................................................................................................................
OFTALMOLOGIA INFANTIL ..................................................................................................................................................
ONCOLOGIA MEDICA ..........................................................................................................................................................
ONCOLOGIA RADIOTERAPICA ............................................................................................................................................
ACELERADOR LINEAL Previa autorización de la Compañía .........................................................................................
BRAQUITERAPIA Previa autorización de la Compañía ...................................................................................................
OTORRINOLARINGOLOGIA ..................................................................................................................................................
OTORRINOLARINGOLOGIA INFANTIL ................................................................................................................................
PSIQUIATRIA ..........................................................................................................................................................................
PSIQUIATRIA INFANTIL ........................................................................................................................................................
REUMATOLOGIA ...................................................................................................................................................................
12
33
33
33
34
37
40
41
44
45
46
46
47
48
48
50
50
53
53
53
54
54
54
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
65
68
68
69
69
69
69
71
71
72
72
■
REUMATOLOGIA INFANTIL ..................................................................................................................................................
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA ......................................................................................................................................
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA INFANTIL .....................................................................................................................
UROLOGIA .............................................................................................................................................................................
UROLOGIA INFANTIL ...........................................................................................................................................................
MEDICOS CONSULTORES
73
73
76
77
78
78
CIRUGIA CARDIOVASCULAR Previa autorización de la Compañía ..............................................................................
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA Previa autorización de la Compañía ...............................................................
CIRUGIA TORACICA Previa autorización de la Compañía ............................................................................................
NEUROCIRUGIA Previa autorización de la Compañía ....................................................................................................
PRUEBAS DIAGNOSTICAS
78
79
79
79
80
ANÁLISIS CLÍNICOS, LABORATORIO, BACTERIOLOGÍA .................................................................................................
ANATOMIA PATOLOGICA ....................................................................................................................................................
DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN ........................................................................................................................................
DENSITOMETRIA OSEA Previa autorización de la Compañía ......................................................................................
ECOGRAFIAS .........................................................................................................................................................................
MAMOGRAFIAS ....................................................................................................................................................................
ORTOPANTOMOGRAFIAS ....................................................................................................................................................
RADIOLOGIA GENERAL / RADIODIAGNOSTICO ..............................................................................................................
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR (R.M.N.) Previa autorización de la Compañía .............................................
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (T.A.C.-SCANNER) Previa autorización de la Compañía .........................
ENDOSCOPIAS ......................................................................................................................................................................
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS Previa autorización de la Compañía ...............................................................................
BRONCOSCOPIAS Previa autorización de la Compañía .................................................................................................
MEDICINA NUCLEAR Previa autorización de la Compañía ..........................................................................................
NEUROFISIOLOGIA CLINICA ...............................................................................................................................................
ELECTROENCEFALOGRAFIA (E.E.G.) ..................................................................................................................................
ELECTROMIOGRAFIA (E.M.G.) .............................................................................................................................................
POTENCIALES EVOCADOS ..................................................................................................................................................
PRUEBAS CARDIOVASCULARES ........................................................................................................................................
ECOCARDIOGRAFIA / ECOCARDIOGRAMA-DOPPLER ......................................................................................................
ELECTROCARDIOGRAFIA (E.C.G.) .......................................................................................................................................
ERGOMETRIA Previa autorización de la Compañía ........................................................................................................
HEMODINAMICA VASCULAR Previa autorización de la Compañía .............................................................................
DOPPLER ................................................................................................................................................................................
TRATAMIENTOS ESPECIALES
80
81
82
82
82
83
84
85
86
86
87
87
87
87
88
88
88
88
89
89
89
89
89
90
90
LITOTRICIA Previa autorización de la Compañía ............................................................................................................
OXIGENOTERAPIA Previa autorización de la Compañía ................................................................................................
REHABILITACION Previa autorización de la Compañía ..................................................................................................
UNIDAD DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR Previa autorización de la Compañía .......................................................
PSICOTERAPIA Previa autorización de la Compañía ......................................................................................................
UNIDAD DE REHABILITACIÓN CARDIACA Previa autorización de la Compañía .......................................................
13
90
90
90
91
91
92
■
CENTROS HOSPITALARIOS
92
CENTROS PEDIATRICOS ......................................................................................................................................................
CENTROS PSIQUIATRICOS ..................................................................................................................................................
CUADRO MEDICO DE PROVINCIA
POBLACIONES (ORDEN ALFABÉTICO)
92
93
95
..............................................................................................................................
ÍNDICES
97
245
ASISTENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
14
I
INFORMACION
INFORMACIONYYNORMAS
NORMASDE
DEUSO
USO
13 15
13
Normes
d’ús dels
serveis
sanitaris
Normas de
utilización de
los servicios
sanitarios
A. La targeta sanitària d’Adeslas t’acredita com
assegurat d’Adeslas. Sempre que demanis qualsevol mena d’assistència, l’has d’ensenyar.
A. La tarjeta sanitaria te acredita como asegurado
de Adeslas. Al solicitar cualquier tipo de asistencia deberás exhibir siempre tu tarjeta Adeslas.
B. Adeslas no es fa responsable dels honoraris de
cap facultatiu aliè, ni de cap de les despeses
d’internament en sanatoris ni serveis que et
poguessin prescriure.
B. Adeslas no se hace responsable de los honorarios de facultativos ajenos a ella, ni de los gastos
de internamiento sanatorial o servicios que los
mismos pudieran prescribir.
C. Ees proves o els actes que t’especifiquem a continuació te’ls ha de prescriure per escrit un
metge d’Adeslas, i n’has d’obtenir prèviament
la conformitat documentada. Així mateix, és un
requisit imprescindible per obtenir l’autorització
que un facultatiu del quadre mèdic dugui a
terme l’acte mèdic per al qual requereixes
aquesta autorització.
C. Los actos o pruebas que a continuación se especifican, deberán ser prescritos por escrito por un
médico de Adeslas, debiendo obtener el asegurado la previa conformidad documentada. Será
asimismo requisito imprescindible para obtener
la autorización que el acto médico para el que se
requiere la autorización sea realizado por un
facultativo del Cuadro Médico.
Si tens cap dubte sobre aquestes normes o qualsevol altre aspecte de l’assegurança, et pots adreçar
a les nostres oficines o trucar al 902 345 802.
Si tienes alguna duda sobre estas normas o sobre
algún otro aspecto de tu seguro puedes consultar
en nuestra oficinas o en el 902 345 802.
Abans que et facis cap prova o tractament mèdic,
convé que confirmis amb el metge o amb Adeslas
si la prestació que has de rebre requereix cap autorització. Per aquest motiu, llegeix-te amb atenció
les normes següents:
Antes de realizarte una prueba o tratamiento médico, conviene que confirmes con tu médico o en
Adeslas si la prestación que vas a recibir requiere
de autorización. Lee por ello con atención las normas siguientes:
Com a assegurat de qualsevol pòlissa d’Adeslas,
particular o col·lectiva, has d’obtenir l’autorització prèvia de la companyia quan el facultatiu del
quadre mèdic d’Adeslas et prescrigui qualsevol
d’aquestes prestacions:
Como asegurado de cualquier póliza de Adeslas,
particular o colectiva, debes obtener la previa
autorización de la compañía cuando el facultativo del Cuadro Médico Adeslas prescriba alguna
de las siguientes prestaciones:
1. Consultes i hospitalitzacions:
a) Visita a un especialista consultor
b) Cirurgia ambulatòria
c) Internament en un centre hospitalari
d) Hospitalització de dia
1. Consultas y Hospitalizaciones:
a) Visita a especialista consultor.
b) Cirugía ambulatoria.
c) Internamiento en centro hospitalario.
d) Hospitalización de día
2. Tècniques especials de diagnòstic:
a) Anàlisis clíniques especials: cariotips, genotips, immunohistoquímica, biologia molecular
b) Radiologia especialitzada: angioradiologia,
angiografia digital, radiologia intervencionista, densitometria òssia, tomografia per
emissió de positrons (PET), ressonància
magnètica nuclear (RM), tomografia axial
computada (TAC o escàner)
c) Aparell cardiocirculatori: ergometria, hemodinàmica vascular, Holter
d) Medicina nuclear
2. Técnicas especiales de diagnóstico:
a) Análisis clínicos especiales: cariotipos,
genotipos, inmunohistoquímica, biología
molecular.
b) Radiología especializada: angiorradiología,
angiografía digital, radiología intervencionista, densitometría ósea, tomografía por
emisión de positrones (PET), resonancia
magnética nuclear (RM), tomografía axial
computarizada (TAC o Scanner).
c) Aparato cardiocirculatorio: ergometría,
hemodinámica vascular, holter.
d) Medicina nuclear.
17
15
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Fibroendoscòpies: de totes les classes
Neurofisiologia: estudis del son
Ginecologia: amniocentesis i amnioscòpies
Oftalmologia: angiofluoresceingrafies
Urologia: estudis urodinàmics
Proves genètiques
e)
f)
g)
h)
i)
j)
3. Tractaments especials:
a) Oncologia: quimioteràpia, immunoteràpia,
cobaltoteràpia, radioteràpia i isòtops radioactius
b) Rehabilitació: totes les tècniques
c) Oxigenoteràpia, ventiloteràpia i aerosolteràpia a domicili
d) Cirurgia artroscòpica
e) Litotrícia renal
f) Laserteràpia
g) Tractaments de diàlisi peritoneals i hemodiàlisis
h) Tractament a la unitat de dolor
i) Psicoteràpia
Fibroendoscopias: todos los tipos.
Neurofisiología: estudios del sueño.
Ginecología: amniocentesis y amnioscopias.
Oftalmología: angiofluoresceingrafías.
Urología: estudios urodinámicos.
Pruebas genéticas.
3. Tratamientos especiales:
a) Oncología: quimioterapia, inmunoterapia,
cobaltoterapia, radioterapia e isótopos
radiactivos.
b) Rehabilitación: todas las técnicas.
c) Oxigenoterapia, ventiloterapia y aerosolterapia a domicilio.
d) Cirugía artroscópica.
e) Litotricia renal.
f) Laserterapia.
g) Tratamientos de diálisis peritoneales y
hemodiálisis
h) Tratamiento en Unidad de Dolor.
i) Psicoterapia.
16
18
Servei
d'informació
per fax
Servicio de
información
por fax
Tots els assegurats que ho vulguin poden
demanar per fax les prestacions que,
segons els paràgrafs anteriors, requereixen
l’autorització expressa d’Adeslas.
Todos los asegurados que lo deseen podrán
solicitar vía fax las prestaciones que según
los párrafos anteriores necesitan autorización expresa por parte de Adeslas.
Aquestes sol·licituds s’han de fer enviantnos la prescripció del metge, en la qual han
de constar a la força aquestes dades:
Dichas solicitudes se efectuarán remitiéndonos la prescripción del médico, en la que
deberán constar necesariamente los siguientes datos:
– Núm. de pòlissa / núm. de la targeta
sanitària
– N.º de póliza / N.º Tarjeta Sanitaria.
– Nom i cognoms del pacient
– Nombre y apellidos del paciente
– Facultatiu prescriptor i, si es vol, centre
o metge concertat prestador
– Facultativo prescriptor y, si se desea,
centro o médico concertado realizador.
– Núm. de fax al qual s’ha d’enviar l’autorització
– N.º de fax al que debe ser remitida la
autorización.
– Núm. de telèfon de contacte per als
aclariments que hi puguin haver
– N.º de teléfono de contacto para posibles aclaraciones.
FAX D’AUTORITZACIONS
FAX AUTORIZACIONES
902 205 205
902 205 205
19
17
Targeta sanitària
Adeslas
Tarjeta sanitaria
Adeslas
FINALITAT
FINALIDAD
La targeta sanitària d’Adeslas / Targeta
Sanitària Adeslas facilita la identificació de
l’assegurat i la prestació dels serveis mèdics
que li convinguin, ja que en simplifica els tràmits administratius.
La Tarjeta Sanitaria Adeslas facilita la identificación del asegurado y la prestación de los
Servicios Médicos que necesite, cubiertos
según las Condiciones Generales de su póliza, simplificando los trámites administrativos.
VALIDESA
VALIDEZ
Cada persona coberta per l’assegurança d’Adeslas té una targeta pròpia, personal i
intransferible, que ha d’anar signada pel titular corresponent. Abans que s’acabi el període de validesa de la targeta, si és que en té
cap, en rebràs una de nova.
Cada persona cubierta por el seguro de
Adeslas tiene su propia Tarjeta que es personal e intransferible y debe ser firmada por el
Titular de la misma. Antes de terminar el
periodo de validez, en el caso de que lo tuviera, recibirá una nueva.
ASSEGURATS MENORS D'EDAT
ASEGURADOS MENORES DE EDAD
Els menors de 18 anys també tenen una targeta pròpia, que l’ha de signar el pare, la
mare o el tutor.
Los menores de 18 años también tienen su
propia Tarjeta y debe ser firmada por el
padre, la madre o el tutor.
PÈRDUA O DETERIORAMENT
PÉRDIDA O DETERIORO
Si perds la targeta, te la roben, se’t fa malbé
o hi observes cap anomalia, ens ho has de
comunicar al servei d’atenció al client les 24
hores, a través del 902 345 802, o en qualsevol de les nostres oficines: t’anul·larem la targeta actual i t’enviarem una targeta nova.
Cuando se produzca el robo, extravío, deterioro o se advierta alguna anomalía en la Tarjeta, comuníquelo a nuestro Servicio de
Atención al Cliente 24 horas 902 345 802 o a
cualquiera de nuestras oficinas. Se anulará la
anterior y le enviaremos una nueva.
ÚS
UTILIZACIÓN
Sempre que accedeixis a qualsevol dels serveis dels nostres quadres mèdics, cal que
presentis la targeta sanitària i signis el rebut
del servei prestat.
Siempre que se acceda a alguno de los Servicios
de nuestros Cuadros Médicos será necesario
presentar la Tarjeta Sanitaria Adeslas y firmar el
recibo correspondiente al servicio prestado.
Tal com s’indica en el revers de la targeta, els
professionals sanitaris, a més, et poden
demanar un document que t’acrediti com a
titular de la targeta (DNI, passaport…).
Como se indica al dorso de las Tarjetas, los profesionales sanitarios pueden solicitar al asegurado documento acreditativo de su personalidad (DNI, Pasaporte...) como titular de la tarjeta.
20
18
21
DELEGACIÓ D’ADESLAS BARCELONA
Ronda Universitat, 22
08007 Barcelona
DELEGACIÓN ADESLAS BARCELONA
93 216 22 00
Ronda Universitat, 22
08007 Barcelona
93 216 22 00
Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous de 8,00 a
18,00 hores.Divendres de 8,00 a 15,00.
Horari d’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre) de dilluns a
divendres de 8,00 a 15,00 hores.
Horario de atención al público: de lunes a jueves de 8,00 a
18,00 h.Viernes de 8,00 a 15,00 h.
Horario de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre)
de lunes a viernes de 8,00 a 15,00 H.
OFICINES D’ATENCIÓ
COL·LABORADORES
COMERCIAL
OFICINAS DE
COLABORADORAS
OFICINAS
ATENCIÓN COMERCIAL
BARCELONA
Gran Via Carles III, 97
08028 Barcelona
BARCELONA
Gran Via Carles III, 97
08028 Barcelona
93 409 79 30
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 7,30 a 21,30 hores.
Horari d ‘estiu (mes d’ agost)
de dilluns a divendres de 7,30 a 15,00 hores.
BARCELONA
Av. Príncep d’Astúries, 63-65,
08012 Barcelona
93 409 79 30
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 7,30 a 21,30 h.
Horario de verano (mes de agosto)
de lunes a viernes de 7,30 a 15,00 h.
93 218 94 36
BARCELONA
Av. Príncep d’Astúries, 63-65,
08012 Barcelona
93 218 94 36
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9,00 a 14,00 i de 15,00 a 20,00 hores.
Horari d’estiu (mes d’ agost)
de dilluns a divendres de 8,00 a 15,00 hores.
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h y de 15,00 a 20,00 h.
Horario de verano (mes de agosto)
de lunes a viernes de 8,00 a 15,00 h.
BARCELONA
Passeig Torras i Bages, 53
08030 Barcelona
BARCELONA
Passeig Torras i Bages, 53
08030 Barcelona
93 274 49 88
93 274 49 88
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9,00 a 13,30 i de 15,00 a 20,00 hores.
Horari d’estiu (mes d’ agost)
de dilluns a divendres de 8,00 a 15,00 hores.
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 9,00 a 13,30 h y de 15,00 a 20,00 h.
Horario de verano (mes de agosto)
de lunes a viernes de 8,00 a 15,00 h.
BARCELONA
Joan Torras, 25, pl. baja
08030 Barcelona
BARCELONA
Joan Torras, 25, pl. baja
08030 Barcelona
93 274 56 90
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9,00 a 14,00 i de 15,00 a 18,00 hores.
Divendres de 8,00 a 15,00 hores.
Horari d’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)
de dilluns a divendres de 8,00 a 15,00 hores.
93 274 56 90
Horario de atención al público:
de lunes a jueves de 9,00 a 14,00 y de 15,00 a 18,00 h.
Viernes de 8,00 a 15,00 h.
Horario de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre)
de lunes a viernes de 8,00 a 15,00 H.
22
OFICINES D’ATENCIÓ
COMERCIAL
COL·LABORADORES
OFICINAS
ATENCIÓN COMERCIAL
OFICINAS DE
COLABORADORAS
BADALONA
Baldomer Solà, 16-20, baixos
08911 Badalona
BADALONA
Baldomer Solà, 16-20, baixos
08911 Badalona
93 464 31 64
93 464 31 64
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9,30 a 13,30 i de 16,30 a 19,00
hores. Horari d’estiu mes de juny de dilluns a dijous no
canvia, divendres de 9,30 a 13,30 hores. Agost tancat.
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 y de 16,30 a 19,00 h.
Horario de verano mes de junio lunes a jueves no cambia,
viernes de 9,30 a 13,30 h. Agosto cerrado.
CASTELLDEFELS
Carrer de l’Esglèsia, 79
08860 Castelldefels
CASTELLDEFELS
Carrer de l’Esglèsia, 79
08860 Castelldefels
93 636 16 00
93 636 16 00
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9,30 a 13,30 i de 16,00 a 20,00 hores.
Horari d’estiu a consultar.
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 y de 16,00 a 20,00 h.
Horario de verano a consultar.
GRANOLLERS
Plaça de la Corona, 14
08401 Granollers
GRANOLLERS
Plaça de la Corona, 14
08401 Granollers
93 870 38 42
93 870 38 42
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9,00 a 14,00 i de 16,00 a 19,00 hores.
Divendres de 9,00 a 15,00 hores. Horari d’estiu a consultar.
Horario de atención al público:
de lunes a jueves de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 h.
Viernes de 9,00 a 15,00 h. Horario de verano a consultar.
HOSPITALET DE LLOBREGAT
Avda. Pau Casals, 8 - Local 8
08901 Hospitalet de Llobregat
HOSPITALET DE LLOBREGAT
Avda. Pau Casals, 8 - Local 8
08901 Hospitalet de Llobregat
93 260 51 25
93 260 51 25
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a divendres de 10,00 a 14,00 i de 16,30 a 19,30 hores.
Divendres de 10,00 a 14,00 hores.
Horari d’estiu del 15 de juny al 15 de setembre
de 10,00 a 14,00 hores. Agost tancat.
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de 16,30 a 19,30 h.
Viernes de 10,00 a 14,00 h.
Horario de verano del 15 de junio al 15 de septiembre
de 10,00 a 14,00 h. Agosto cerrado.
MANRESA
Plaça Fius i Palà, 1, 1er
MANRESA
Plaça Fius i Palà, 1, 1er
93 872 85 77
93 872 85 77
08240 Manresa
08240 Manresa
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 i de 16,00 a 19,00 hores.
Horari d’estiu del 15 de juny al 15 de setembre
de 9,00 a 14,00 hores.
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 y de 16,00 a 19,00 h.
Horario de verano del 15 de junio al 15 de septiembre
de 9,00 a 14,00 h.
MATARÓ
Calle de la Muralla de Sant Llorenç, 26
08302 Mataró
MATARÓ
Calle de la Muralla de Sant Llorenç, 26
08302 Mataró
93 611 60 29
Horario d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 i de 15,30 a 18,30 h.
Horario d’estiu: agost de 9,00 a 14,00 hores.
93 611 60 29
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 y de 15,30 a 18,30 h.
Horario de verano Agosto de 9,00 a 14,00 h.
23
21
OFICINES
COMERCIAL
OFICINES D’ATENCIÓ
COL·LABORADORES
OFICINAS DE
COLABORADORAS
OFICINAS
ATENCIÓN COMERCIAL
SABADELL
Gracia, 48-A
08201 Sabadell
SABADELL
Gracia, 48-A
08201 Sabadell
93 746 61 04
93 746 61 04
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9,00 a 14,00 i de 16,00 a 19,00 hores.
Divendres de 9,00 a 14,00 hores. Horari d’estiu: agost
primera i quarta setmana, de dilluns a divendres
de 10,00 a 14,00 hores; segona i tercera setmana tancat.
Horario de atención al público:
de lunes a jueves de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 h.
Viernes de 9,00 a 14,00 h. Horario de verano:
agosto primera y cuarta semana, de lunes a viernes
de 10,00 a 14,00 h; segunda y tercera semana cerrado.
SANT CUGAT DEL VALLÉS
Hospital General de Catalunya
Pedro i Pons, 1
08190 Sant Cugat del Vallés
SANT CUGAT DEL VALLÉS
Hospital General de Catalunya
Pedro i Pons, 1
08190 Sant Cugat del Vallés
93 589 54 86
93 589 54 86
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9,00 a 14,00 i de 16,00 a 18,00 hores.
Divendres de 9,00 a 14,00 hores.
Horari d’estiu: agost de dilluns a divendres de 9,00 a 14,00 hores.
Horario de atención al público:
de lunes a jueves de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,00 h.
Viernes de 9,00 a 14,00 h.
Horario de verano: agosto de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h.
SANT CUGAT DEL VALLÉS
Martorell, 21
08172 Sant Cuçat del Vallés
SANT CUGAT DEL VALLÉS
Martorell, 21
08172 Sant Cuçat del Vallés
93 544 19 97
93 544 19 97
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a dijous de 10,00 a 14,00 i de 16,00 a 19,00 hores.
Divendres de 10,00 a 14,00 hores.
Horari d’estiu: agost primera i quarta setmana, de dilluns a
divendres de 10,00 a 14,00 hores; segona i tercera setmana
tancat.
Horario de atención al público:
de lunes a jueves de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 h.
Viernes de 10,00 a 14,00 h.
Horario de verano: agosto primera y cuarta semana, de
lunes a viernes de 10,00 a 14,00 h; segunda y tercera
semana cerrado.
SITGES
Jesus, 35
08870 Sitges
SITGES
Jesus, 35
08870 Sitges
93 894 83 77
93 894 83 77
Horario d’ atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00
hores. Horari d’estiu : el mateix.
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 h.
Horario de verano: el mismo.
TERRASSA
Passeig Vapor Gran, 2, local 1
08221 Terrassa
TERRASSA
Passeig Vapor Gran, 2, local 1
08221 Terrassa
93 537 83 69
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9,00 a 14,00 i de 16,00 a 19,00 hores.
Divendres de 9,00 a 15,00 hores.
Horari d’estiu:
Del 1 de juliol fins el 31 d’agost de 9,00 a 15,00 hores.
93 537 83 69
Horario de atención al público:
de lunes a jueves de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 h.
Viernes de 9,00 a 15,00 h.
Horario de verano:
Del 1 de Julio hasta el 31 de Agosto de 9,00 a 15,00 h.
24
21
OFICINES D’ATENCIÓ
COMERCIAL
COL·LABORADORES
OFICINAS
ATENCIÓN COMERCIAL
OFICINAS DE
COLABORADORAS
VIC
Doctor Junyent, 8
08500 Vic
VIC
Doctor Junyent, 8
08500 Vic
93 883 27 12
93 883 27 12
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9,00 a 14,00 i de 16,00 a 19,00 hores.
Divendres de 9,00 a 17,00 hores.
Horari d’estiu: de l’ 1 de juliol al 15 de setembre
de 8,00 a 14,00 hores.
Horario de atención al público:
de lunes a jueves de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 h.
Viernes de 9,00 a 17,00 h.
Horario de verano: del 1 de julio al 15 de septiembre
de 8,00 a 14,00 h.
VILAFRANCA DEL PENEDÉS
Santa Clara, 34, baixos
08720 Vilafranca
VILAFRANCA DEL PENEDÉS
Santa Clara, 34, baixos
08720 Vilafranca
93 892 05 01
93 892 05 01
Horari d’ atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 i de 16,00 a 20,00 hores.
Horari d’estiu: el mateix.
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 y de 16,00 a 20,00 h.
Horario de verano: el mismo.
VILANOVA I LA GELTRÚ
Av. Jaume Balmes, 35
08800 Vilanova i La Geltrú
VILANOVA I LA GELTRÚ
Av. Jaume Balmes, 35
08800 Vilanova i La Geltrú
93 815 40 00
Horari d’ atenció al públic: de dilluns a divendres de 9,00 a
13,00 hores .
Horari d’estiu: el mateix.
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 .
Horario de verano: el mismo.
25
21
93 815 40 00
■■
CUADRO MEDICO CAPITAL DE PROVINCIA
27
■
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
MEDICINA FAMILIAR
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DRA. ESTEBAN VILLANUEVA,
CARMEN
DRA. MERINO PEÑA, ELENA
DR. PUIGBÓ MILÀ, JOSEP Mª
DR. SORRIBES NAVARRO, JOAN
DR. VILLATE RAMIREZ, DIEGO FELIPE
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. DE MIR MESSA, FCO. JAVIER
DR. DURAN SANCLEMENTE, JULIO
DR. GIMENO VILLAGRASA, JULIO
DRA. MERINO PEÑA, ELENA
DR. TORDERA ALBA, CARLOS
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. GIMENO VILLAGRASA, JULIO
DR. MAS PIQUÉ, AGUSTÍ
DRA. MERINO PEÑA, ELENA
DRA. PORTELLA I LLUCH,
MONTSERRAT
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. CARRASCO PONS, RAMON
DR. CARRERAS VIDAL, CRISTIAN
DR. GIRON MORILLA, SERGIO
DR. GARROS CAROL, RAFAEL
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. NAVARRO, EDUARDO MARIO
DRA. SERRA GARCIA, ELENA
DR. SITJES COSTA, JOAN
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. CASAS RAMISA, ROSALIA
DRA. CLAVER MONZON, ANGELA
DR. NAVARRO, EDUARDO MARIO
DR. SITJES I COSTA, JOAN
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. FERRES GONZALEZ, ROSA
MARIA
DR. GUIMERA SANJUAN, IGNACIO
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. NAVARRO GRACIA, BEGOÑA
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. ANDREU SANTANDREU,
JERONIMO
DRA. CASTRO JIMENEZ, MARIA
ARACELI
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
ENFERMERIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
SRA. GONZALEZ RIUS, CRISTINA
SRA. OLIVERA TEJERO, ELISABET
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
SRA. AHICART ALBERTOS, DIANA
SRA. GARCÍA MEDINA, GEMMA
SRA. GUIRADO, YLENIA
SRA. MARTÍN GOU, MARTA
SRA. OLIVA CANO, PILAR
SRA. ROY GÓMEZ, MONTSE
SRA. SOLIS PEREZ, CRISTINA
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
SRA. GARCIA ALVAREZ, OLGA
SRA. VELASCO ALCANTARA, ISABEL
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
29
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Gran Via Carles III,97
934097930
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
UNILABS
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, 6º 1ª
932376772
de L. a V. de 07,30 a 15,00 h (extracciones
de 8,00 a 11,00 h)
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
GENERAL LAB
Pg. Torras i Bages 53, bajos
932744988
ANATOMIA PATOLOGICA
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. QUINTANA RIERA, FREDERIC
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
■
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
UNIDAD DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
DR. QUINTANA RIERA, FREDERIC
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
DERMATOLOGIA
CLINICA OLIVE GUMA
DR. PANIAGUA VICTORIA, JESUS
DR. ROMERO CARRO, JOSE MARIA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. BARGALLÓ GARCÍA, ANA
DR. BARQUERO DECLARA, DAVID
DRA. VILÀ ROCAFORT, MARTA
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DRA. MARÍN FERNÁNDEZ, INGRID
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. CASTELLARNAU BALCELLS,
CARLES
DRA. MIRO MANERO, SILVIA
EQUIPO DR. BARGALLO CARULLA,
DOMINGO
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. ROIG SEGIMON, ISABEL
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. RODRIGUEZ LARREA, JULIAN
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. LAPORTE ROSELLÓ, ENRIC
DRA. SEMERARO ODDS, CANDY
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. MUÑOZ TABERNERO, CRISTINA
DR. SEGURA MOVELLÁN, JOSE
DR. URGELLÉS I BOSCH, JOAN
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
ENDOS MEDICINA
DR. LORENTE MÁRQUEZ, F. JAVIER
DR. NAVARRO SANAHUJA, JOAQUIN
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DRA. PASCUAL VALDES, CRISTINA
DRA. REPISO MONTERO, TRINIDAD
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. GONZÁLEZ MARTÍN, ALBERTO
DRA. RODRÍGUEZ CANO, LAURA
DRA. VALERO GELI, GALA
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DRA. CREGO DIEGUEZ, M. LORETO
DRA. JAUREGUI PALLARES, LIDIA
DRA. PASCUAL VALDES, CRISTINA
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. FONCILLAS CORVINOS, JOSE
JAVIER
DR. OLIVA SOLER, ANTONIO
DR. PIE GARCIA, JORGE
DR. COMAJUNCOSAS CAMP, JORDI
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. MARQUEZ BARBAS, GEMMA
DR. NAVARRO SOTO, ESTEBAN
DRA. IGLESIAS SANCHO, MARIBEL
DRA. NAVARRA AMAYUELAS,
ESPERANZA
DRA. SASTRE GASPAR, Mª CARMEN
DRA. VILANOVA MATEU, ANNA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CIRUGIA PLASTICA Y
REPARADORA
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. LLIRO BLASCO, ESTHER
DR. BLANCH RUBIO, AGUSTIN
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
CIRUGIA TORACICA
ECOGRAFIAS
CLINICA OLIVE GUMA
DR. CANALIS ARRAYAS, EMILI
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
30
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
CETIR
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
■
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
EQUIPO DR. TORNER BENET, ALBERT
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
ADESLAS DENTAL BARCELONA
SAGRADA FAMILIA
C. Provença 406
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
CETIR
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
CETIR
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
TOMOGRAFIA AXIAL
COMPUTERIZADA
(T.A.C.-SCANNER) Previa
autorización de la Compañía
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. NICOLAU MARTI, EMILI
DR. VIGUERA MONTESINOS, JAIME
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. LLOVERAS RUBIO, ARIADNA
DR. DE UNZUETA MERINO, ABELARDO
DR. NICOLAU MARTI, EMILI
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
ADESLAS DENTAL BARCELONA
BALMES
Balmes, 23
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 08:00 a 22:00 S.
de 09:00 a 14:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA LES
CORTS
Gran Via Carlos III 80
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA
LESSEPS
Avda. República Argentina 28
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA
MARAGALL
Passeig Maragall, 120
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA POBLE NOU
Avda. Diagonal 170
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
31
ADESLAS DENTAL BARCELONA SANT
ANDREU
C. Gran de Sant Andreu 311
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA VIA
AUGUSTA
Via Augusta 281 285
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA
FABRA I PUIG
Pº. Fabra i Puig 215
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 21:00 S.
de 09:00 a 14:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA GRAN VÍA
Gran Via Corts Catalanes, 327
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
MEDICINA INTERNA
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. MORENO GORJÓN, EDUARDO
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. DE MIR MESSA, FCO. JAVIER
DR. GIMENO VILLAGRASA, JULIO
DR. TORDERA ALBA, CARLES
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
■
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. MORENO GORJÓN, EDUARDO
DR. YAGÜE VIDAL, EGMONT
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DRA. BERLANGA MORAN, BEGOÑA
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. FLORES BALANZA, JUAN
DRA. ROS MONLLAO, MAGDALENA
DRA. TORRENT ESPAÑOL, ANNA M.
DRA. SIMONE, MARIA BELEN
DR. CARAL PONS, JESUS
DR. AGUILAR MARTINEZ DE
CARNEROS, IGNACIO
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. ASMARATS MERCADAL, LLUIS
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
NEFROLOGIA
CLINICA OLIVE GUMA
DR. HERNANDEZ SIMANCAS, RAFAEL
DR. MORA MACIA, JOSE
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. BOADA PORT, JOSEP ENRIC
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. SEMINARIO RUIZ, MARIA
ASUNCION
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
NEUROLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. BONED RIERA, SANDRA
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. ALVAREZ RAMO, RAMIRO
DR. ROUSSOS PRINDESIS, JOAN
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. BATALLA GARANGOU, FRANCESC
XAVIER
DRA. JAEN PERAIRE, ANA M
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DRA. ÁLVAREZ VINUESA, MARÍA
DR. BOGUÑA PONSA, JOSEP Mª
DRA. GARRON TORRICO, IDA
DRA. KANJOU AUGE, NADWA
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. ALSINA MAQUEDA, ANNA
DRA. BOMBÍ CIVIT, INES
DRA. CUBO ABERT, MONTSERRAT
DRA. GARRON TORRICO, Mª IDA
DR. MORENO SANCHEZ, JORGE
DRA. PEDAIN, CLAUDIA
DR. PRATS DE PUIG, MIGUEL
DRA. RIBAU DIEZ, Mª ISABEL
DR. SOLER LÓPEZ, JORDI
DR. TORRENT CORREA, JUAN JOSÉ
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. BIARGE GARCES, ISIDRE
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. GAMBOA DE FLEMOS, SÍLVIA
DR. MANTARAS, JUAN MANUEL
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. BIARGE GARCES, ISIDRE
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. ORTIZ CAZAL, JORGE ANIBAL
DR. VERGES ROGER, CARLOS
DR. RUIZ LAPUENTE, CARLOS JAVIER
DR. RIBAS MARTINEZ, JOAN
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
ONCOLOGIA MEDICA
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DRA. GARCIA LAS HERAS, LOURDES
DR. GELY PUJOL, JOSEP MARIA
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
32
CLINICA OLIVE GUMA
DR. LOPEZ POUSA, ANTONIO
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
■
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
OTORRINOLARINGOLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. QUESADA MARTÍNEZ, JUAN LUIS
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
CLINICA OLIVE GUMA
DR. OLIVE MARQUES, ALEJANDRO
DRA. CASTELLANOS DUARTE,
MERITXELL
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. CALVO NAVARRO, CARLOS
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
CENTRE D´ESPECIALITATS O. R. L.
(CEORL)
DR. PEDRA SAGRISTA, JORDI
DR. MONZON DOLDAN, JESUS
MANUEL
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. COLOMER GÓMEZ, JORDI
DR. GASCH BLASI, JORDI
DR. PÉREZ DE ARENAZA MAICAS,
CARLOS
DR. SALA MAGALLON, PEDRO I.
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. DE FRIAS BERZOSA, BEGOÑA
DR. LORENTE GUERRERO, JUAN
DR. MONZON DOLDAN, JESUS
MANUEL
DRA. GUERRERO GILABERT, MARIA
DOLORES
DR. PEDEMONTE SARRIAS, GABRIEL
DR. PEDRA SAGRISTA, JORDI
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
REUMATOLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DRA. GÓMEZ PARDELL, Mª VICTORIA
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. GARCIA GARCIA, ANTONIO M
Passeig Torras i Bages, 53, Baixos
932744988
Cita Previa.
CENTROS MEDICOS
DE REFERENCIA
(CONT.)
CLINICA OLIVE GUMA
DR. CARRERAS VIDAL, CRISTIAN
DRA. MORATONA CAPDEVILA, ANNA
ISABEL
DR. CALVO ARTURO, DAVID
DR. MUSET LARA, ALEXANDRE
DR. SANCHEZ NAVARRO, SERGI
DR. BATALLA SANCHEZ, ANTONIO
DR. BIGAS BONAMUSA, ANGEL
DR. GODALL ARTEAGA, ALEJANDRO
SRA. ALVAREZ FERNANDEZ, LAURA
DRA. VENTURA CARRO, LAURA
DR. MARTIN OLIVA, XAVIER
DR. MASCORT BOIXEDA, IGNACIO
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
UROLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DRA. TORROELLA SANS, VICTORIA
DRA. SOTELO BURILLO, ESTHER
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. ABELLÁN MIRALLES, CÉSAR
DR. COLOMER GÓMEZ, JORDI
DR. GARCÍA MEDINA, JOSÉ RAMÓN.
DR. PAYAN MARTIN, LUIS
DR. PÉREZ DE ARENAZA, CARLOS
DR. SALA MAGALLON, PEDRO
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. SÁNCHEZ MARTÍN, FRANCISCO
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. SALA MAGALLON, PEDRO I.
DR. ZANUI MAESTRE, JUAN
FRANCISCO
EQUIPO DR. MARTIN OLIVA, XAVIER
DRA. FONTOVA MOTA, MONTSERRAT
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. BONET PALAU, ISIDRO
DR. FERNANDEZ ZUAZU, JOSE
DR. PUYOL PALLAS, JOSE MIGUEL
DR. SERRALLACH OREJAS, FRANCESC
DR. URMENETA SANROMA, JOSE Mª
DR. KONSTANTIDIS, CRISTIAN
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
33
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. RODRIGUEZ DE LEDESMA, JOSE M.
DRA. TORROELLA SANS, VICTORIA
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
■
MEDICINA FAMILIAR
08001
DR. GELLIDA TOBELLA, JORDI
Erasmo Janer, 11, 1º 2ª
933297157
Cita Previa. L.X. y V. de 18:00 a 20:00 h.
08002
DR. NUÑEZ TOMAS, JUAN MANUEL
Josep Anselm Clavé, 25, 1º 4ª
933020982
Lunes, Miércoles y Jueves de 9,30 a 13,30H.
Jueves de 16,30 a 19,00H.
08003
MEDICINA FAMILIAR
(CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
(CONT.)
DR. MUÑOZ LECANDA, ENRIQUE
C. Brusi 45 baixos
934145806
Cita Previa.
DRA. SORT GRANJA, MARIA DOLORS
Avda. Diagonal 331 pral. 1ª
934580149
Cita Previa.
DRA. PAREDES REIG, JULIA
C. Balmes, 200, 7º 4ª
932184553
Cita Previa.
08012
08007
DR. GONZALEZ PLATERO, FCO JAVIER
Rambla Catalunya, 22, 1º 2ª
933021202
Cita Previa. de L. a V. de 16:00 a 20:00 h.
08008
DRA. MARTIN LOPEZ, ADELA
Mendez Nuñez, 14, Pral. 2ª
932681338
Cita Previa. L.X. y V. de 16.00 a 19.00 h.
08005
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DRA. RIBAS DUCH, MONTSERRAT
DRA. BENET GUSTA, MARÍA TERESA
Av. Icaria, 182, Local
932251948
Cita Previa.
DR. RAMON ALIAGA, ALEXANDRE
C. Ramon Turro 185 bjos. esqu. Rbla. Poble
933568124
Cita Previa.
08006
DR. FONT MARSOL, PEDRO
C. Provença 238 bjs
934534543 636819308
Cita Previa.
DR. GALILEA ECHEVARRIA, JESUS
Rambla Catalunya, 85, 1ro 1ra
934672721
Cita Previa.
DR. SANTOLALLA BAS, ERNESTO
Rbla. Catalunya 85 1º
934879448
Cita Previa.
08009
DR. CAPDEVILA ALFONSO, JOAQUIN
Aragó, 346, pral. 1ºB
932023055
Cita Previa.
DR. FUSTE DE NICOLAU, CARLOS
Luis Antúnez, 7, 1º 1ª
932174481
Cita Previa.
CENTRE MEDIC VIVES CRUELLS
DR. VIVES CRUELLS, JUAN
C. Girona 50 baixos 2na
932658910
Cita Previa.
DRA. LOPEZ GRAU, FRANCESCA
Balmes, 262, 3º 2ª
932177380 608138013
Cita Previa.
DR. MARTI GARCES, MIGUEL
C. Diputación 290 entlo. 3ª
933177185 934390051
Cita Previa.
DR. MEJIDE MANRESA, RICARDO
Pl. Manyé i Flaquer, 4, Baixos
932371789
Cita Previa.
DR. RIVERA VALL, ISIDRE
Roger de Lluria, 91, entresol 1ra
934880440
Cita Previa. L. M. X. y J. de 16:00 a 20:00
horas.
34
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. GIMENO VILLAGRASA, JULIO
DR. MAS PIQUÉ, AGUSTÍ
DRA. MERINO PEÑA, ELENA
DRA. PORTELLA I LLUCH,
MONTSERRAT
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
DR. CACHO TORRUELLA, ENRIQUE
Avda. Princep d´Asturies 43 -45
932188212
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. CARRASCO PONS, RAMON
DR. CARRERAS VIDAL, CRISTIAN
DR. GIRON MORILLA, SERGIO
DR. GARROS CAROL, RAFAEL
DR. GUIMERA SANJUAN, IGNACIO
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
DR. CRISTOFOL ALLUE, RAMON
C. Gran de Gracia 16
932188122
Cita Previa.
DR. LOPEZ VENGUT, FRANCISCO
Av. Príncep d´Astúries, 30, entlo. 5
933680066
Cita Previa.
DR. TOUS QUINTANA, RAMON
C. Gran de Gracia 16 1º
932188122 902903277
Cita Previa.
DR. TRISTAN BURGUESA, CARLOS
Travessera de Gràcia 117, entlo. 3ª
934152197
Cita Previa. L. M. X. y J. de 16,00 a 19,30 h.
DR. TRISTAN BURGUESA, ILDEFONS
Travessera de Gràcia 117, entlo. 3ª
934152197
Cita Previa. L. M. X. y J. de 16,00 a 19,30 h.
■
MEDICINA FAMILIAR
(CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
(CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
(CONT.)
08013
DR. VALLS FORNS, CARLOS
Avda. Paral.lel 112 3º,2ª esc izq
934427766
Cita Previa.
08018
DR. CASAÑAS LOPEZ, GUILLERMO
Gran Via Corts Catalanes 701,2º 2ª
932453077
Cita Previa. de L. a V. de 8,00 a 14,00.
08016
DRA. DURAN CASALS, Mª DOLORS
València, 494-498, Entlo.2ª, Esc. A
932311503
Cita Previa.
DR. ARCE GONZALEZ, ANTOLIN
Aritjols, 11
932761351
De lunes a viernes de 17,00 a 19,00 h.
08014
DR. ARTIAGA DAVO, LUIS
Plaça Virrei Amat, 10, entlo. 2ª
933493670 933528347
Cita Previa.
DR. GIMENEZ SEGOVIA, ALBERTO
Robreño, 71, Esc. B,1º 1ª
933212164
Cita Previa.
DR. GOMEZ ROLDAN, LUIS
C. Gaiarre 13 1º3ª
933225712
Cita Previa.
DR. MERCADE ROCA, ANTONI
Plaça Sants, 12, entlo. 2ª
933310882
Cita Previa.
DR. SAENZ REBULL, JULIO
C. Sants, 49, Entlo.
933303588 934222051
Cita Previa.
DR. ZUÑIGA INGLES, EZEQUIEL
C. Gayarre 13 1º,3ª
938935251 934213561
Cita Previa.
DR. ZUÑIGA INGLES, EZEQUIEL
Sants 17 5º 1ª
934324702
Cita Previa.
08015
DRA. BOU CAMPS, FRANCISCA
C. Calabria 126 3º,2ª
934241278
Cita Previa.
DR. GARCIA MATAMALA, ANTONIO
Aragó, 78, 4º 3ª
934262618
Cita Previa.
DR. FERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIO
Bunyola, 14 Bajos
933543781
L. M. y J. de 18,00 a 20,00 h.
08017
DR. AIXENDRI BELTRAN, JOSE MARIA
Guitard, 49-51, 1º 4ª
934905614
Lunes y Martes, Tardes. Cita Previa.
DR. GRAU REINES, MIQUEL ANGEL
CLINICA CORACHAN
Buigas 19
934366000
Lunes de 11,00 a 13,00 h, martes y jueves
de 15,00 a 18,30 h.
DRA. MARTINEZ GISTAU, Mª PILAR
CLINICA CORACHAN
Gironella, 6-8, 2ª pl., desp. 12-B
932545800
Cita Previa. L.X. y V. tardes.
DR. NUÑEZ TOMAS, JUAN MANUEL
CLINICA CORACHAN
C. Buigas, s/n Cl. Corachán
932545800 932545813
Martes y Viernes de 9,30 a 13,30H.
Miércoles de 16,30 a 19,30H. Cita Previa.
DRA. ZARAGOZA DE PEDRO, CRISTINA
CLINICA CORACHAN
Gironella, 6-8, 2 planta Desp. 13
932545800
Cita Previa.
35
DR. ANDRES ORTIZ, TEODORO
Rosendo Nobas 31, Entlo. 2ª
932464346 932322665
Cita Previa.
08020
DRA. FUSTER CASANOVAS, ADELA
Menorca, 92-94, A
933056062
Cita Previa.
DR. GRAU REINES, MIQUEL ANGEL
Agricultura, 258 Entl. 2ª
934366000
Lunes, miércoles y viernes de 16,30 a 18,30
h. Miércoles de 11,00 a 13,00 h.
DR. PIZARRO ROMERO, GREGORIO
Dolça de Provença 4, bajos
933138351
Cita Previa. L. X. y J. de 09:00 a 11:00
08021
DR. ABAD GALLART, GABRIEL
Via Augusta, 137, entlo.-1ª
932096408
Cita Previa.
DRA. FLORES ROURA, THAIS
Borí i Fontestà, 18, 6è 2na
932018541
Cita Previa.
DR. IZQUIERDO ASENSIO, JORDI
Tenor Viñas 5 Pral. 1ª
932001263
Lunes de 15,00 a 18,00 H. Miércoles y
Viernes de 17,00 a 20,00 H. Cita Previa.
DR. MORI HIDALGO, CARLOS
C. Via Augusta 137 entlo. 1ª
932096408
Cita Previa.
DR. TRIAS VILAGUT, FERRAN
Borí i Fontestà, 18, 6è 2na
932018541
Cita Previa.
■
MEDICINA FAMILIAR
(CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
(CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
(CONT.)
08022
DRA. LLADO MORGADES, Mº
ASSUMPCIO
Travessera de Dalt, 122, entlo. 4ª
932138836
Cita Previa.
DR. PARET MASANA, ALBERTO
C. Manigua 17 2º,3ª
933513434
Cita Previa.
DR. CASTELLARNAU IBAÑEZ,
EDUARDO
Buscarons, 12, 1º 2ª
932110318
Diaria. Sábados no Visita. Cita Previa.
CENTRO MEDICO DRES.PEDEMONTE &
SARRIAS
DRA. SARRIAS GALCERAN,
MONTSERRAT
C. Mandri 22 pral 1ª
934880606
Cita Previa.
DR. ESCUDE AIXELA, MANUEL MARIA
C. Ganduxer 107 bjs 1ª
934180767
Cita Previa.
DRA. LLORENS RUFACH, Mª TERESA
Pº. d´Amunt 12 bjs
932850736
Cita Previa.
DR. MARTI CEBRIAN, JOSEP M
Escorial 50, 1º 6ª
934877626
Cita Previa.
DR. SAUQUE ALCRUDO, JORGE
Passeig d´Amunt, 14 2º Consult. Cl.Remei
932850736
Cita Previa.
DRA. PEREZ RODRIGUEZ, ROSA
Torroella de Montgrí, 7, baixos-local
933497429 619920159
Cita Previa.
DR. VILARET REIG, JOAN
Av. Meridiana,302, Entlo 2ª
933491715
Cita Previa. de L. a V. , tardes.
08028
DR. VALLES OSBORNE, RAMON
Pg. Sant Gervasi, 59-61, 6º 2ª
932121962
Cita Previa.
DR. COLELL PALLARES, FRANCISCO
Córsega 515 Es 1ª, esc. B
934368882 608692877
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. DE MIR MESSA, FCO. JAVIER
DR. DURAN SANCLEMENTE, JULIO
DR. GIMENO VILLAGRASA, JULIO
DRA. MERINO PEÑA, ELENA
DR. TORDERA ALBA, CARLOS
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
08023
DR. ESCOLA CAMPABADAL, ALBERTO
C. Sardenya 331 entlo 1ª
934590376
Cita Previa.
DR. CANO MARTI, JOAN
Av. Madrid, 63, Esc. A, Baixos 7
933393071 934914111
Cita Previa. de L. a V. . mañanas.
08026
DRA. CASABLANCA CLARAMUNT,
MONTSERRAT
Avda. Madrid, 63-73 esc a bjs7
933393071
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comin, 5-7
932850000
Cita Previa.
DR. PUYALTO BALLART, EUSEBIO
HOSPITAL DELFOS
Avda. de Vallcarca,151,3ra pl.,desp.71
932545071 931873759
Cita Previa. de L. a V. de 8:00 a 13:00
horas.
08024
DR. DE MIR MESSA, FCO. JAVIER
Travessera de Dalt 36, entlo. 1ª
933225712 932170345
Cita Previa.
DR. ESTEVE PERALTA, ENRIC
Torrent de les Flors, 89, baixos
932192012
los lunes, miércoles y jueves de 16,00 a
18,00 h. Cita Previa.
08025
DR. SESERAS TRUJILLO, JOAN
C. Aragon 633 pl. baja
932456785
Cita Previa.
08027
DR. BOADA MONTAGUT, LLUIS ENRIC
Indústria 331 2º 1ª
934082488 639479934
Cita Previa. de L. a V. de 18,30 a 20,30 h.
CENTRE MEDIC NAVAS
DR. OSSO REBULL, JOSEP
Navas de Tolosa, 292-294, entlo. 1ª
933400208 934084030
Cita Previa.
DR. FORASTER ROSELLO, JORDI
Av. Meridiana, 346, Entlo.-C
933119303
los lunes, miércoles y viernes. Cita Previa.
36
DR. COLLADO ROURA, FRANCESC
Tenor Massini, 6, 1ª planta
933301755
De Lunes a Viernes. Cita Previa.
DRA. GARCIA MENENDEZ, ADELA
C. Gran Via Carles III, 71-75 pl 1ª edif.Ja
935460132
Cita Previa.
08029
DR. BOADA GIL, JOSE MARIA
Numància 4, 2º 2ª
934301836
Cita Previa. L. M. X. y J. de 11:00 a 13:00 y
de 15:30 a 18:00
■
MEDICINA FAMILIAR
(CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
(CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
(CONT.)
DR. CATALA NAVARRO, JOSE M.
Numancia, 47-49 Entl.-1
934051788
de L. a V. de 09,00 a 20,00 h.
DR. LLUCH CASTAÑE, CARLES
Francesc de Bolòs 42, torre
934200452
Cita Previa.
08036
DR. GUERRERO CARREÑO, ANDRES
C. Rocafort,193-197, Esc.-B, Entlo.4ª
934309098
Diaria. Cita Previa.
08032
DR. VILADOMIU CATA, LUIS
Av. Josep Tarradellas, 114, 1º3ª
934309191
Cita Previa.
08030
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DRA. ESTEBAN VILLANUEVA,
CARMEN
DRA. MERINO PEÑA, ELENA
DR. PUIGBÓ MILÀ, JOSEP Mª
DR. SORRIBES NAVARRO, JOAN
DR. VILLATE RAMIREZ, DIEGO FELIPE
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. CARARACH SALAMI, DANIEL
DRA. CHAMOUN VILLACRES,
ANABELLE
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
CENTRO MEDICO LISBOA
DR. CASAS NAVARRO, JAIME
DR. ORDEIG GRIERA, RAMON
Lisboa, 22-24, Entlo 1º
934279121
Cita Previa.
08034
DR. BALADA SORIANO, ANTONIO
Pg. Manel Girona, 57, Baixos 4ª
932053872
Cita Previa.
DR. BERTRAN FOLQUE, SALVADOR
C. Manuel Girona 50 2º,2ª
932801446
Cita Previa.
DR. BUXADE ARRIBAS, JORGE
Doctors Trías I Pujol, 6, esc.B, 3er
932801576
Cita Previa. L. X. y J. de 16:00 a 20:00
DR. GARCIA PONT, JAVIER
C. Francesc Carbonell 35
932052552
Cita Previa.
DR. MORELL CAPELLERA, SANTIAGO
Aribau, 192-198, planta baja
932003434
Cita Previa.
DR. OTERO SERRA, XAVIER
Aribau, 192-198, entlo.
932003440
Cita Previa.
DR. PEREZ DE HARO, SANTIAGO
Còrsega, 209, bajos
933634650
Cita Previa.
DR. XERCAVINS COMAS, XAVIER
C. Aribau 137 pral 2ª
934105348
Cita Previa.
08038
DR. CUATRECASAS ARDID, JOSE M
Pg. Zona Franca 240, Entlo. F
933314953
De M. a D. de 15,30 a 18,30 h.
DR. ESQUINAS DESSY, JUAN CARLOS
Foneria, 46, 1º 2ª
933326991 629772203
Cita Previa.
08041
DRA. CORBELLA HUGUET, CLARA
Sant Sebastià, 30-32, 1º 1ª
933468305 933466441
Cita Previa. M. y J. de 17:00 a 21:00
DRA. LOPEZ GRAU, FRANCESCA
Oriol Mestres, 3-5, baixos
932060919
Cita Previa.
DRA. FERRER FERRAN, Mª
CONCEPCION
Malats, 48-50, Esc.-C, 1º-2ª
933450919
De lunes a viernes. Cita Previa.
MEDICAL SERVICE ISHTAR
DRA. VILADOMIU PASCUAL,
MONTSERRAT
Gran Via de Carles III, 123-125, bajos
932050911
Cita Previa.
08031
CENTRO MEDICO LASERAS
DR. CÁMARA SANCHO, BENJAMÍN
Rambla Volart, 2 Bis, 5º 4ª
933481863
L.X. y V. de 16,00 a 17,30 h.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
08005
08035
DRA. CASTELLANOS DUARTE,
MERITXELL
C. Duero 51
934208880
Cita Previa.
DR. COLOMO SAPERAS, JUAN JOSE
Pº. Vall d´Hebron,135-141 (Llar S.Jordi
934280000
Cita Previa.
37
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DR. CANSECO CABALLÉ, ANTONIO
Av. Icaria, 182, Local
932251948
Cita Previa.
■
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
(CONT.)
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
(CONT.)
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
(CONT.)
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. CASELLAS MONTAGUT, MARTA
C. Ramon Turro 185 Bajos
933568124
Cita Previa.
08012
DR. BRUNA PEREZ, XAVIER
Via Augusta, 293, 5è 2na
932033919
Cita Previa.
DR. DE LA FLOR BRU, JOSEP EMILI
Av. Icària, 182, 6º1ª
935322608 620235947
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes de 18,00
a 21,00 H. Cita Previa.
08006
DRA. BOSCH MORAGAS, MARIA
Via Augusta, 158, 3º 2ª
932004713 932098525
Cita Previa.
DR. BROTONS CUIXART, JOAN
Tuset, 23-25, 3º 4ª
932004697
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. FERRES GONZALEZ, ROSA
MARIA
DR. GUIMERA SANJUAN, IGNACIO
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
DR. HERNANDEZ GOMEZ, JOSE
VICENTE
Gran de Gràcia, 16
932188122
Cita Previa.
08015
DRA. SERRANO BARASONA, Mª
CARMEN
C. Comte Borrell 163 4º,2ª
934534816 639311593
Cita Previa.
08016
DR. LLOBET PASTOR, JOAN LLUIS
C. Tuset, 23-25, 3er 4ta
932002352 932004697
Cita Previa.
08007
DR. BRU DE SALA PAL, JOSE ANTONIO
València, 223, 3º 1ª
932152459
Cita Previa.
DRA. CASADEMONT FERRER, ROSA
Felip II, 293, 1º 4ª
934364802
Martes y Jueves. Cita Previa.
DR. CASANOVAS GORDO, JOSE
MARIA
Felip II, 293, 1º 4ª
934563006 933491042
Avisos y -Lunes, Martes, Jueves y Viernes.
Cita Previa.
08009
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. ARRUGA FERNÁNDEZ, C.
DR. DE LA ZERDA, F.
DR. FERRER DE PAULA, J.
DR. GRIFUL RAFART, P.
DRA. LLAGOSTERA BENEDICO, J.
DR, PÉREZ FERNÁNDEZ, J. Mª
DR. SORIANO ZAPLANA, V.
DR. TALLO CATARINEU, G.
DRA. VALLS SIRERA, C.
C. Consell de Cent, 437
932310512
Cita Previa.
CENTRE PEDIÀTRIC H&H
DR. HERRANZ PEREZ, BENITO
DR. HERRERO RAMOS, JUAN CARLOS
Felipe II, 244, Bxs
933491878
Cita Previa.
08017
CLINICA CORACHAN
DRA. BALART CARBONELL, MARTA
Plaça Dr. Manuel Corachan, 3
932545800
Cita Previa.
DR. FERRER DE PAULA, JUAN
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga 12, desp. 12
932906412
Cita Previa.
DR. NIETO REY, JOSE L
CLINICA CORACHAN
Pl. Gironella 4
932545800
Cita Previa.
DRA. PALA CALVO, MARIA TERESA
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga 12, desp. 16
932906409
Cita Previa.
DR. SAPENA GRAU, JORDI
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Villalonga, 12
932906412
Cita Previa.
08020
DR. ROQUER GONZALEZ, JOSEP Mª
Menorca, 128, 1er 1ra
933145881
Cita Previa.
DRA. SERRA GARCIA, ELENA
Concilio de Trento, 148, 1º 3ª
934538987
Diaria. Cita Previa.
08021
DR. BARRAGAN MILAN, RAFAEL
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga, 12, desp. 16
932906416
Cita Previa.
38
DRA. BONET MARTI, UMBELINA
C. Via Augusta 137 entlo 1ª
932096408 933223232
Cita Previa.
■
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
(CONT.)
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
(CONT.)
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
(CONT.)
DRA. DE QUIXANO BURGOS, MARTA
Muntaner, 337, 1º 2ª
932017207
Cita Previa.
DR. LOPEZ ALTAMIZA, CESAR
Pl. Lesseps, 6-7, Dcha. 7º
934155413
Cita Previa.
08028
DR. FRANCES TUTUSAUS, JOAN
Freixa, 45, 3º 2ª
932097585
Visita laborables de 18:00 a 21:00 excepto
martes. Cita Previa.
DR. FUMADO PEREZ, IGNACIO
Santalo, 23, Pral. 1ª
654710393 932002358
Cita Previa.
08022
CENTRO MEDICO DRES.PEDEMONTE &
SARRIAS
DR. PEDEMONTE MARCO, CARLOS
C. Mandri 22 pral 1ª
934563006
Cita Previa.
DR. COMAS ROSES, JORGE
Ronda General Mitre, 95, 1º 2ª
934189955
Cita Previa.
DR. GIMENEZ SUBIÑA, ENRIC
Rda. General Mitre 95 1º 2ª
934189955
Cita Previa. L. M. X. y J. de 16:00 a 20:00
DR. MARTIN GONZALEZ, MANUEL
Av. Vallcarca 151, desp. 8
932545008
Diaria. Sábados no Visita. Cita Previa.
08024
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI
DR. MARTIN GONZALEZ, MANUEL
DR. HERRANZ PEREZ, BENITO
DRA. BAYONA FERRER, INMACULADA
Escorial, 148
932850010
Cita Previa.
FORGRADERM
DR. TRIAS BAÑERES, MARTIN
C. Torrent de les Flors 89
932192012
Cita Previa.
DRA. MENA GARCIA, CLARA
Mare de Dèu de Montserrat 49 bajos 2
932842153
Cita Previa. de L. a V. de 16,30 a 19,00 h.
08025
DR. MARI PALACIN, JUAN
Mandri, 10, 2º 2ª
934179249
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. CASAS RAMISA, ROSALIA
DRA. CLAVER MONZON, ANGELA
DR. NAVARRO, EDUARDO MARIO
DR. SITJES I COSTA, JOAN
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
DR. MARIN NOFRERIAS, CARLES
Vilana 12 desp. 158
933933158
Cita Previa.
UNITAT PEDIATRICA ARCC
DRA. CUADRA BODOQUE, DOLORS
DRA. RAGA BALLESTER,
ENCARNACIÓN
Corcega, 516 , 1º (Esquina Sardenya
934368488
Cita Previa. de L. a V. . mañanas y tardes.
08023
08027
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. SALCEDO ABIZANDA,
SALVADOR
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
DR. MARTI SOLE, JOSE J.
Av. Meridiana, 346, Entlo. C.
933119303
Tardes de 16,00 a 20,00 H.Miércoles de
09,00 a 13,00 H. Cita Previa.
39
DRA. RAMOS LOSADA, BEATRIZ
C. Violant d´Hongria, 80 local iz.
933301770
Cita Previa.
DRA. ROQUETA DEL RIEGO, MERCE
Gran Via Carles III, 58-60 , Esc B, Entl
934902869
Cita Previa.
08029
DR. ATARES MARTINEZ, MANUEL
C. Numància 47-49, entlo. 1ª
934051788
Cita Previa.
DR. CLANXET WUST, JORDI
Av. Josep Tarradellas, 114, 1º3ª
934309191 934366000
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. AJRAM, JAMIL
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
DRA. SAMANIEGO
VILLARDEFRANCOS, Mª TERESA
Av. Roma, 107, 2ºA
933218215
L.X. y V. de 17,30 a 19,30 h.
DR. VALLINA JORDANA, ELIAS
Pl. Francesc Macia 8-9 1er 2na
934190538
Cita Previa.
■
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
(CONT.)
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
(CONT.)
08030
DRA. MERINO ALMEDA, JOSEFA
ANDREA
Av. Diagonal 388, 1º-2ª
934575454
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. NAVARRO, EDUARDO MARIO
DRA. SERRA GARCIA, ELENA
DR. SITJES COSTA, JOAN
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. MARTÍ, JOSEP
DRA. SERRA GARCIA, ELENA
DRA. VANACLOCHA NOFRE, ROSA
TERESA
DRA. BOSCH MORAGAS, MARIA
DRA. CAMPS SERRA, FRANCISCA
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DR. MAURI PUIG, JOSEP Mª
Pg. Onze de Setembre, 61-63, ent. 1ª
933115877
Cita Previa.
08036
DR. CALLABED CARRACEDO,
JOAQUIN
C. Provença 152 bjs
933237474 932007163
Cita Previa.
DR. COSTA BOU, XAVIER
Muntaner, 191, 5è 1ra
934194975
Cita Previa.
DR. FURNE ARMENGOL, JOSE MARIA
C. Rossello 171 2º,2ª
933226255
Cita Previa.
08037
DR. FERRER DE PAULA, JUAN
Av. Diagonal, 400, 5º 3ª
932071380
Cita Previa.
ENFERMERIA
ENFERMERIA
(CONT.)
08013
SRA. MORENO CASTAÑO, Mª PILAR
Mallorca 441 bajos 2ª
934556347
de L. a V. de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00
S. de 11:00 a 12:00
08014
08005
SR. FERNANDEZ LOPEZ, EDUARDO
Wellington, 70, 2º 6ª
932210930
Diaria. Cita Previa.
SR. ANTON TORREÑO, ANDRES
Sants, 17, pral. 1ª
934213140
Cita Previa. de L. a V. de 07:30 a 12:00 y de
17:00 a 20:00
08015
08006
SR. GINJAUME BLANCAFORT,
FRANCESC
Plaça Mañe i Flaquer, 4 Baixos
932371789
de L. a V. de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00
SRA. BARRANTES LOPEZ, BEATRIZ
CONSULTORI SANITARI BORRELL
Comte Borrell, 87, bajos
933255788
De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h y de
17:30 a 20:00 h.Sábados de 10:00 a 13:30 h.
08010
08016
CONSULTORI D´INFERMERIA
C. Ausias Marc 9 pral
933176500
de L. a V. de 09:00 a 11:00
SRA. SHARIFINIA KHATAT, HAYDEH
Buñola, 14, Bajos
933543781 934208727
Cita Previa.
08011
08020
SR. ALAMO REDON, JOSE
Valencia, 145, Local
934542148
De lunes a viernes de 9,30 a 13,30 y de
17,00 a 20,00 h.Sábado de 10,00 a 13,00 h.
Festivos de 10,00 a 11,00h.
SRA. ARENAS PEREZ, ANA
Dolça de Provença, 4
933138351
Cita Previa.
08012
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
SRA. GARCIA ALVAREZ, OLGA
SRA. VELASCO ALCANTARA, ISABEL
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
40
CENTRE MÈDIC LA VERNEDA
SRA. SANTAMARIA GARCIA, RAQUEL
Selva de Mar 177
933037137
Cita Previa.
08022
SRA. ERRANDO PUIGMARTI, Mª
IGNACIA
C. Camp 90
934186655 690601836
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 13:00 y de
18:30 a 19:30 S. de 10:00 a 11:00 D. de
10:00 a 11:00
■
ENFERMERIA
(CONT.)
ENFERMERIA
(CONT.)
08026
08038
SRA. GARRIDO MUÑOZ, AMPARO
Ter, 20, Entlo. 1ª
932314578
Cita Previa.
SRA. BELMONTE QUERO, Mº LUISA
Mineria, 17, tienda 2
933321498
Cita Previa.
08028
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
(CONT.)
08007
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
SRA. AHICART ALBERTOS, DIANA
SRA. GARCÍA MEDINA, GEMMA
SRA. GUIRADO, YLENIA
SRA. MARTÍN GOU, MARTA
SRA. OLIVA CANO, PILAR
SRA. ROY GÓMEZ, MONTSE
SRA. SOLIS PEREZ, CRISTINA
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
SR. ANTON TORREÑO, ANDRES
C. Novell, 13-15, baixos
934111289
Sabados y festivos de 10:00 a 11:00 Cita
Previa. de L. a V. de 09:00 a 12:00 y de
17:00 a 19:30
08030
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
SRA. GONZALEZ RIUS, CRISTINA
SRA. OLIVERA TEJERO, ELISABET
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL BARCELONA
BALMES
Balmes, 23
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 08:00 a 22:00 S.
de 09:00 a 14:00
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
08001
CLINICA DENTAL DAVOS
DR. DORESTE BLANCO, GUSTAVO
Pelai, 44, 7º
934126633 933013380
Cita Previa.
08005
ADESLAS DENTAL BARCELONA
BALMES
Balmes, 23
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 08:00 a 22:00 S.
de 09:00 a 14:00
08009
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DRA. AIMAR, ROSSANA NOEMÍ
DR. FÁBREGAS LOBERA, ANTONIO
DR. GANDOLFO, CARLOS E.
Av. Icaria, 182
932251948
Cita Previa.
08006
CLINICA DENTAL MIRAVE
INSTITUT CATALÀ D´ODONTOLOGIA
MIL. LENI
DR. MIRAVÉ GIRALDÓS, FÉLIX
Tuset 36, bajos
932178077
Cita Previa.
08032
CLINICA DENTAL MIRAVE
DR. MIRAVÉ GIRALDÓS, FÉLIX
Travessera de Gràcia, 71, bajos
932176889
Cita Previa.
CENTRO MEDICO LISBOA
SRA. BUENDIA MOYA, OLIVIA
Lisboa, 22-24, Entlo 1º
934279121 934293255
de L. a V. de 16:00 a 19:00 horas.
POLICLINICA BARCELONA
DRA. CELADA PARDO, BEATRIZ
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
41
ESTOMATOLOGIA INFANTIL
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. FLORES MONREAL, S.
DRA. MAURA SOLIVELLAS, I.
DRA. FONT BONET, R.
DRA. FERNANDEZ TIO, L. J.
DRA. HERRERA MARTINEZ, S.
Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
08010
DR. GARCIA GARCIA, JOSE RAFAEL
Bruc, 42, 1º 1ª
933020988 607211389
Cita Previa.
INCADEN.INSTITUT CATALÀ DENTAL
DR. REY DAURIA, JORGE
Pg. de Sant Joan, 50, 1º 1ª
932313650 932311216
Cita Previa.
SR. SANCHEZ SOLER, LUIS ALBERTO
Ausias March, 43, 1º 2ª
932653634
Cita Previa.
■
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
(CONT.)
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
(CONT.)
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
(CONT.)
08014
08017
08021
ADESLAS DENTAL BARCELONA GRAN VÍA
Gran Via Corts Catalanes, 327
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA VIA
AUGUSTA
Via Augusta 281 285
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
DRA. ARRAUT AMAT, PURIFICACION
Beethoven 13, Entlo.
932015572
Cita Previa.
DR. ESPAÑA TOST, ANTONIO JESUS
Berlín 34-36, entlo. 1ª
934393599
Cita Previa.
INSTITUT DR. GIMENO
CLINICA CORACHAN
DR. GIMENO GOMEZ, ENRIC
Pl. Manuel Corachan 4 1ra pl. Desp. 104
932522021
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL BARCELONA GRAN VÍA
Gran Via Corts Catalanes, 327
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
08015
DR. ARNABAT DOMINGUEZ, JOSEP
Av. Roma, 36-40, Esc. A, Entlo. 4º
932263253
Cita Previa.
DRA. EJIMENO ROYO, M LOURDES
Arago, 63, 6º 4ª
932263571
Cita Previa.
08016
ADESLAS DENTAL BARCELONA
FABRA I PUIG
Pº. Fabra i Puig 215
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 21:00 S.
de 09:00 a 14:00
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL BARCELONA
FABRA I PUIG
Pº. Fabra i Puig 215
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 21:00 S.
de 09:00 a 14:00
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL BARCELONA VIA
AUGUSTA
Via Augusta 281 285
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
08018
ADESLAS DENTAL BARCELONA POBLE NOU
Avda. Diagonal 170
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CLINICA DENTAL SANT MARTI
DR. MARTÍNEZ RAMOS, LUIS
Gran Via de les Corts Catalanes 996 1º 4ª
932663535
Cita Previa.
ODONTOCENTRE
DRA. MALET MESTRE, BEATRIZ
DR. UTRILLA CALLE, WALTER
Almogàvers, 66, 1º A
933094134
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL BARCELONA POBLE NOU
Avda. Diagonal 170
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
42
CENTRO ODONTOLOGICO DRS.
MIRAVE
DR. MIRAVE MESEGUE, FRANCISCO
DRA. MIRAVE MESEGUE, MARIA
TERESA
Muntaner, 239, 1º C
932017942
Cita Previa.
CLINICA DENTAL DR. CARO
DR. CARO RIBALTA, ANTONIO
Bernat Metge, 3, entlo. 1ª
933131012
Cita Previa.
DR. DEL VALLE LIÑAN, Mª JOSE
Copernico, 47, Ent. 4ª
932002294
Cita Previa.
DRA. PUIGREFAGUT COMELLA,
MONTSERRAT
Modolell, 51-55, baixos
932011459
Cita Previa.
08022
CLINICA DENTAL BARENBLIT
Mandri 41 pl. baixa
934177804
Cita Previa. L. M. X. y J. de 09:00 a 20:00
V. de 09:00 a 16:00
DR. ZENDRERA ZARIQUIEY, JAVIER
Mandri, 49-63, baixos, local 5
934179394 932124925
Cita Previa.
08023
ADESLAS DENTAL BARCELONA
LESSEPS
Avda. República Argentina 28
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
■
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
(CONT.)
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
(CONT.)
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
(CONT.)
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
DR. PASTOR SUAREZ, JORDI
Pegaso, 2-4, Entlo 3º, Esc. Izq. (Esq.
Meridiana)
933510550
Cita Previa.
08030
ADESLAS DENTAL BARCELONA
LESSEPS
Avda. República Argentina 28
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
08024
DR. QUERALT ARQUE, RAMON
Camelies, 10-12, 2º 2ª
932103511
Cita Previa.
08025
ADESLAS DENTAL BARCELONA
SAGRADA FAMILIA
C. Provença 406
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL BARCELONA
SAGRADA FAMILIA
C. Provença 406
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
08026
C.M.DENTAL SANT JORDI
DR. CLOS IMBERNON, JORDI
Industria, 298-300, bajos
934503111
Cita Previa.
08027
DR. ARNABAT DOMINGUEZ, JOSEP
Av.Meridiana 274, Esc. A, Entlo. 2ª
933516790
Cita Previa.
08028
ADESLAS DENTAL BARCELONA LES
CORTS
Gran Via Carlos III 80
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 21:00
ALDACRIS DENTAL
DRA. GALVE LÓPEZ, MªTERESA
Riera Blanca, 7, 1º 2ª
933337022
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL BARCELONA SANT
ANDREU
C. Gran de Sant Andreu 311
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL BARCELONA SANT
ANDREU
C. Gran de Sant Andreu 311
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
08034
DR. IZQUIERDO Y DR. LOPEZ ESTOM
Cardenal Reig, 31, Bajos
933333934
Cita Previa.
DRA. SUÑOL STUMPE, ICIAR
Muntaner, 498, 1º 3ª
932110136
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
08036
ADESLAS DENTAL BARCELONA LES
CORTS
Gran Via Carlos III 80
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 21:00
08029
CLINICA DENTAL ROSSELLÓ - DRS.
PORTA
Rosselló, 28-30, entresol 1ra
934399541 934393141
Cita Previa.
DR. CIRACH GELABERT, RAMON
Aribau 162-166, Ent. 1ª
932371123
Cita Previa.
08037
CENTRO ODONTOLOGICO DRS.
MIRAVE
DR. MIRAVE MESEGUE, FRANCISCO
DRA. MIRAVE MESEGUE, MARIA
TERESA
Industria, 7, Pral 1ª
934584611 934581599
Cita Previa.
CUSTOM DENTAL
DR. SCHIAVONI DONATO, JORGE
Londres, 22
934104947 608449240
Cita Previa.
CLINICA ADE
Provença, 295
934760630
Cita Previa.
DR. GASSO BONCOMPTE, JOSEP M
C. Rosselló, 28-30, entlo. 1ra
934941864 620078300
Cita Previa.
DRA. PUIGPELAT MARTI, ANA Mª
Mineria, 5-7, baixos
932968385
Cita Previa.
43
08038
■
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
(CONT.)
PODOLOGIA (CONT.)
PODOLOGIA (CONT.)
08009
08017
08041
SRA. TORRENT DALMAU, LAURA
C. Bailen 92 7º 4ª, esc. D
932657706
Cita Previa.
CLINICA PODOLOGICA GARCIA-NIETO
& SANCHEZ
SRA. GARCIA_NIETO GUITART, ANA
SRA. SANCHEZ GALERA, ESTHER
Rosario, 17, Sotano 2ª
932522933
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL BARCELONA
MARAGALL
Passeig Maragall, 120
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
C.M.DENTAL SANT JORDI
DR. CLOS IMBERNON, JORDI
Pg. Maragall, 25-27, bajos
934360989
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL BARCELONA
MARAGALL
Passeig Maragall, 120
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
08042
08012
CLINICA OLIVE GUMA
SR. MARTINEZ SOLER, MANUEL
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
08013
SR. PORTELL MUÑOZ, JOSE
Diputació, 382-384, 2º 2ª
932326371
Cita Previa.
08014
SR. MANGRANE GUILLEN, JOSEP
FRANCESC
C. Constitució, 14-16
934419526
Cita Previa.
08015
DR. RAMOS BERTRAN, GUZMAN
Pg.Valldaura, 184, Casa 4, Bajos 1ª
933599252
Cita Previa.
SR. BELVER CAMARERO, VICENTE
C. Tamarit 161 entlo
933259482
Cita Previa.
PODOLOGIA
08005
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
SR. VIDAL GARCIA IVÁN
Avda. Icària 182
932251948
Cita Previa.
CANDINA IBARRONDO
Entença, 102, Entlo. 3ª
934238015
Cita Previa.
08020
NOU DMP
Gran Vía Corts Catalanes 1151 Esc.B, 2on 2na
933135454
Cita Previa.
08021
A.M.J.SERVEIS SANITARIS
Travessera de Gracia 43 entresuelo
932005756
Cita Previa.
08022
CODEBI CENTRE DE RECUPERACIO
FUNCIONAL I FISIOTERAPIA
C. Arimon 8 baixos
932120731
Cita Previa.
08023
CESPEDES I ARGEMI PODOLOGIA
Avda. Republica Argentina 191 Pral. 4ª
932122638
Cita Previa.
08024
08006
08016
FORGRADERM
SRA. SEQUERA MARTINEZ, LAURA
SR. MAÑE CHECA, JORDI
C. Torrent de les Flors 89
932192012
Cita Previa.
SR. MAÑE CHECA, JORDI
Pl. Mañe i Flaque, 4, bajos
932371789
Cita Previa.
SR. CASTELLO CALDENTEY, XAVIER
C. Alcudia 10-12 2º2ª
934360432
Cita Previa.
SR. MAÑE CHECA, JORDI
Torrent de les Flors, 89
932192012 932192454
Cita Previa.
SR. RIERA ARNAN, JOSEP
C. Entença 30 entlo. 6
933256699
Cita Previa.
44
■
PODOLOGIA (CONT.)
08029
SR. FLUVIA CREUS, JORDI
C. Rocafort 246 1º,4ª
933215135
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
08030
CLINICA PODOLOGICA DYN
SR. MARIN SOLE, DAVID
SR. PRIETO JIMÉNEZ, FERNANDO
Segre, 88 (cantonada c/Liuva)
933116524
Cita Previa.
CLINICA PODOLOGICA DYN
SR. MARIN SOLE, DAVID
SR. PRIETO JIMÉNEZ, FERNANDO
Gran de Sant Andreu, 375 1º 1ª
933469166
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. NAVARRO GRACIA, BEGOÑA
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ALERGOLAB
DR. MALET CASAJUANA, ALFONS
C. Laforja, 95, pral. 1ra
934307333
Cita Previa.
ALERGOLAB
DR. MALET CASAJUANA, ALFONS
Torras i Pujalt, 11-29, 2na pl.,desp. 2
935100011
Cita Previa.
HOSPITAL DELFOS
DR. TUBELLA MARTÍ, LUIS MARIO
Avda. Vallcarca, 151-161, 1ra pl.
932545000
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
(CONT.)
ALERGOLOGIA
(CONT.)
ALLERCEN
DR. SOLER ESCODA, JOSE MIGUEL
DR. PERDOMO GUTIERREZ, GUSTAVO
Felip II, 293, 1º 3ª
933226455
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. AGUSTÍ GARCÍA
NAVARRO, CARLOS
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
ALLERCEN
DR. SOLER ESCODA, JOSE MIGUEL
DR. PERDOMO GUTIERREZ, GUSTAVO
C. Paris, 66, Esc. B, 2º 1ª
933226455
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
DRA. CISTERO BAHIMA, ANNA
DRA. BOTEY FARAUDO, ELENA
DRA. NAVARRO GRACIA, BEGOÑA
DR. DE LA BORBOLLA MORAN, JUAN
MARIANO
Sabino Arana, 5-19
935460114 932274747
Cita Previa.
ALLERCEN
DR. SOLER ESCODA, JOSE MIGUEL
DR. PERDOMO GUTIERREZ, GUSTAVO
Escorial 171 3ra planta
932850010
Cita Previa.
DR. BALCELLS MIRO-SANS, JORGE
Pg. de Gràcia, 20, 6º 1ª
933021551
Cita Previa.
CLINICA CORACHAN
DR. ALIAS TUDURI, CESAR
DR. MARTI GUADAÑO, ENRIQUE
DR. PAU CASANOVAS, LEOPOLDO
DR. SCORZA GUTIERREZ, ENRIQUE
ALBERTO
Plaça Manel Corachan 4 pl.1 -desp. 112-114
932545800
Cita Previa. M. y J. de 10:00 a 14:00 V. de
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
CLINICA OLIVE GUMA
DR. ANDREU SANTANDREU,
JERONIMO
DRA. CASTRO JIMENEZ, MARIA
ARACELI
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
DR. MARTÍ GUADAÑO, ENRIQUE
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
DR. KURDI KURDI, FARAJ
Padilla, 393-395, 4º 2ª
902903975 934554627
Cita Previa.
DRA. LUENGO PLANAS, Mª TERESA
Vilana, 12, planta 1ª, Letra I
933933100
Cita Previa.
DRA. LUENGO PLANAS, Mª TERESA
C. Muntaner, 40-42, baixos Desp.111, pl. 1ra
933217912
Cita Previa.
DRA. PINTO NOGUES, ESTHER
Provença 175, 6º 2ª
934548991
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. TUBELLA MARTÍ, LUIS MARIO
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
DRA. BASAGAÑA TORRENTO, MARIA
VICTORIA
C. Guillem Tell 4
934161616
Cita Previa.
G.A.M.A.
DR. GÜELL FIGUERAS, ERNESTO
C. Casanova,154, entlo. 2ª (Esq.Rossello)
934541127
Cita Previa.
DRA. RAGA PEDROSA, ESPERANZA
Balmes, 353, entresol 2-A
932652795
Cita Previa.
45
■
ALERGOLOGIA
(CONT.)
ANGIOLOGIA Y
CIRUGIA VASCULAR
DR. TUBELLA MARTI, LUIS MARIO
C. Villarroel, 172-174 entresol 1ra - esc.esq
934108895
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. QUINTANA RIERA, FREDERIC
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
UNITAT D´AL.LERGIA TEKNON
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. TORRES RODRIGUEZ, JOSEP
MARÍA
Marquesa de Vilallonga, 12, desp.32
932906432 932906431
Cita Previa.
ALERGOLOGIA INFANTIL
ALLERCEN
DR. SOLER ESCODA, JOSE MIGUEL
DR. PERDOMO GUTIERREZ, GUSTAVO
C. Paris, 66, Esc. B, 2º 1ª
933226455
Cita Previa.
ALLERCEN
DR. SOLER ESCODA, JOSE MIGUEL
DR. PERDOMO GUTIERREZ, GUSTAVO
Felip II, 293, 1º 3ª
933226455
Cita Previa.
ALLERCEN
DR. SOLER ESCODA, JOSE MIGUEL
DR. PERDOMO GUTIERREZ, GUSTAVO
Escorial 171 3ra planta
932850010
Cita Previa.
CENTRO MEDICO DRES.PEDEMONTE &
SARRIAS
DR. PEDEMONTE MARCO, CARLOS
C. Mandri 22 pral 1ª
934563006
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. IBERO IBORRA, MARCEL
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. MALET CASAJUANA, ALFONS
DR. PEDEMONTE MARCO, CARLOS
Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. QUINTANA RIERA, FREDERIC
UNIDAD DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
Av. Príncep d´Astúries 63-65, entlo. 2ª
932189436
Cita Previa.
ANGIOGRUP
CLINICA SAGRADA FAMILIA
DR. MESTRES SALES, JOSE M.
Torras i Pujalt, 1
934181166
Cita Previa.
DR. ARIAS BERGADA, ADOLFO
CARLOS
C. Paris 83
934948939
Cita Previa.
DR. ARIAS BERGADA, ADOLFO
CARLOS
C. Vallhonrat 11 baixos
934234430
Cita Previa.
DR. BOFILL BROSA, RAMON
ANGIO-CARE ADVANCE
Plaça Manel Corachán, 4, cons. 227
932545800
Cita Previa.
DR. CAIROLS CASTELLOTE, MARC
HOSPITAL DELFOS
Avda. Vallcarca, 151-161, 5na pl.
932545118
Cita Previa.
DR. CARDONA FONTANET, MIQUEL
Rambla Catalunya, 85, 1º 1ª
934871375
Cita Previa.
DR. CARDONA FONTANET, MIQUEL
Torras i Pujalt, 11-29, 3ª planta (Consultoris
Sagrada Familia)
935100025 934871375
46
ANGIOLOGIA Y
CIRUGIA VASCULAR
(CONT.)
CENTRE MEDIC NAVAS
DR. OSSO PIJUAN, JOSEP
DR. SIMEON NOGUES, JOSEP M.
DR. RIERA BATALLA, SANTIAGO
Navas de Tolosa, 292-294, entlo. 1ª
933400208 934084030
Cita Previa.
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DR. OLLER ARIÑO, ENRIQUE
Av. Icaria, 182
932251948
CENTRO VASCULAR BALLON
Avda. Josep Tarradellas 104 entlo. 3ª
932096222
Cita Previa.
CENTRO VASCULAR DR. CALLEJAS
DRA. PEREZ RAMIREZ, PAULINA
DR. ESTEBAN GRACIA, CARLOS
DRA. GIMENEZ GONZALEZ, MARIA
LUISA
C. Vilana 12 Desp. 121
932547610
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. PANIAGUA VICTORIA, JESUS
DR. ROMERO CARRO, JOSE MARIA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLÍNICA CORACHAN
Corachan 1-Buigas,19,1ra pl.,desp. A-16
932800584
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
DR. MATAS DOCAMPO, MANUEL
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. MIQUEL ABBAD, CARLES
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
■
ANGIOLOGIA Y
CIRUGIA VASCULAR
(CONT.)
ANGIOLOGIA Y
CIRUGIA VASCULAR
(CONT.)
INSTITUT DE MALALTIES D´APARELL
CIRCULATORI (IMAC
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. GIMENEZ GAIBAR, ANTONIO
DR. LATORRE RAEZ, ENRIQUE
C. Vilana 12
932906040
Cita Previa.
VASCUDEX
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino de Arana, 5-19, pl. 3.6 y 3.9
934189612
Cita Previa.
INSTITUTO VASCULAR DRS. FUENTES
DR. FUENTES PEREZ, JOSE MARIA
València, 248, 3º 1ª
934103320 932152741
Cita Previa. L. M. y X. de 15:00 a 19:30 V.
de 10:00 a 13:30
DR. LLAGOSTERA PUJOL, SECUNDINO
CLINICA CORACHAN
Plaça Dr. M. Corachán, 4
932545800
Cita Previa.
DR. MIQUEL ABBAD, CARLOS
C. Paris 83
902392919 934948939
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
DR. CUBELLS FUENTES, JUAN
BAUTISTA
DR. QUINTANA RIERA, FEDERICO
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
DR. PUIG DOMENECH, ANTONI
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DR. ROCHE REBOLLO, ENRIC
Oliana 27 baixos
932099023 636618803
Cita Previa.
UNITAT D´ANGIOLOGIA I CIRURGIA
VASCULAR
DR. JUBERT ESTIVALIZ, JOAQUIM
DR. MONTULL RAFOLS, EDUARD
C. Madrazo, 46-48, 1º 2ª
932065530
Cita Previa.
DR. VIDAL-BARRAQUER MAYOL,
FRANCESC
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras i Pujalt, 11-29
932114400
los martes, miércoles y viernes. Cita
Previa.
APARATO
DIGESTIVO
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. BARGALLÓ GARCÍA, ANA
DR. BARQUERO DECLARA, DAVID
DRA. VILÀ ROCAFORT, MARTA
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DRA. MARÍN FERNÁNDEZ, INGRID
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
DR. ALARCON VEGA, ELADIO
Av. de Madrid 9, esc. A, entlo. 3ª
934406427
Cita Previa.
DR. CASTELLARNAU BALCELLS,
CARLOS
Roger de Lluria 147 entlo. 1ra
628772929
Cita Previa.
CENTRE SERVIDIGEST U.A.DIGESTIU
EQUIPO DR. MERLO MAS, JOSEP
C. Balmes 334 baixos
934153464 934150109
Cita Previa.
CENTRE SERVIDIGEST U.A.DIGESTIU
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
EQUIPO DR. MERLO MAS, JOSEP
Balmes, 271, 5ª Planta
934153464 934150109
Cita Previa.
47
APARATO
DIGESTIVO (CONT.)
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DR. MARTINEZ GOMEZ, ANTONIO
Av. Icaria, 182, local
932251948
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. CASTELLARNAU BALCELLS,
CARLES
DRA. MIRO MANERO, SILVIA
EQUIPO DR. BARGALLO CARULLA,
DOMINGO
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
DR. GUARNER & ASOCIADOS
DR. GUARNER AGUILAR, CARLOS
DR. GUARNER AGUILAR, FRANCISCO
DR. GUARNER ARGENTE, CARLOS
DR. SORIANO PASTOR, GERMAN
DR. VILLANUEVA SANCHEZ, CANDIDO
Av. Vallcarca, 151-161,Pta. 1ª, desp. 52
932113278 932111874
Cita Previa.
ENDOS MEDICINA
HOSPITAL DELFOS
DR. BARGALLO CARULLA, DOMINGO.
DR. MIQUEL COLLELL, J. M.
DR. SERRA PUEYO, J.
DRA. VILA ROCAFORT, MARTA
Av.Vallcarca 151-161
934340416
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
INSTITUTO DE TRASTORNOS
FUNCIONALES Y MOTORES
DIGESTIVOS
DR. ROMERO PELLO, SERGIO
DR SANS CUFFÍ, MIQUEL
Vilana, 12, desp.143 y 162
933933162 933933143
Cita Previa.
DR. ESCODA I BARCELO, JORDI
Provença, 238, 4º 3ª
934511005 933475618
Cita Previa.
DRA. GASCON PEDROLA, LUCIA
Dr. Roux, 8-10, 1º 1ª
932031865 934394999
Cita Previa. de L. a V. de 20:00 a 22:00 h.
■
APARATO
DIGESTIVO (CONT.)
APARATO
DIGESTIVO (CONT.)
APARATO
DIGESTIVO (CONT.)
DRA. GASCON PEDROLA, LUCIA
CENTRO MEDICO SANLUNA
Plaza Dr. I. Barraquer, 6, pral. 2ª
934394999 934106022
Cita Previa. de L. a V. de 8:00 a 21:00 h.
DRA. MIRO MANERO, SILVIA
INSTITUTO NEPP
Equador, 75, baixos
934105975
Cita Previa.
DR. INFANTE PINA, DAMASO
Ronda General Mitre, 93, 1º 1ª
934189955
Cita Previa.
GASTRODEX
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
EQUIPO DR. JUAN_CREIX
COMAMALA, ANTONIO
Sabino de Arana, 5-19
932121212
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
DR. AZPIROZ VIDAUR, FERNANDO
Pl. Alfonso Comin, 5-7
932850000
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. GARRIGÓ FRANCO, JUAN JOSÉ
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
INST.PATOLOGIA MÈDICA-DIGESTIVA
SAN JOSE
DR. SAN JOSE ESPI, LLUIS
DRA. SAN JOSE MATARO, MARIAN
Pg. Fabra i Puig, 51, Pral. 1ª
933115153
Cita Previa.
INST.PATOLOGIA MÈDICA-DIGESTIVA
SAN JOSE
CLINICA SANT JORDI
DR. SAN JOSE ESPI, LLUIS
DRA. SAN JOSE MATARÓ, MARIAN
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DR. LOPEZ BALAGUER, JOSEP Mª
C. Vilana, 12, desp. 162
933933162
Cita Previa.
DR. MASRI MUGARBEL, FESAL
CLINICA CORACHAN
Buigas, 19
932545800 932051883
Cita Previa.
DR. MOZO POUS, FELIX
CLINICA TRES TORRES
C. Dr. Roux 76
932041300
Cita Previa.
DRA. LLORENS JOVE, M ESPERANZA
Tuset, 23-25, 3º 4ª
932008285 932002468
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
POLICLINICA BARCELONA
DR. LAGUNA ZALBA, CARLOS
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. ROIG SEGIMON, ISABEL
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
DR. SEGURA ZARIQUIEY, JORGE
HOSPITAL PLATÓ FUNDACIÓ
PRIVADA
Plató 21 1er piso despacho 1
933069909 601044354
Cita Previa.
DRA. ANGUERA FERRANDO, NURIA
C. Viladomat 288 Hospital Sagrat Cor
934948943
Cita Previa.
DR. SELVA PADRO, JAUME
Pg. Fabra i Puig, 33 , 2º 1ª
933113654
Cita Previa.
DR. TORRES SALINAS, MIQUEL
Av. Josep Tarradellas 114, 1º 3º
934309191
Cita Previa.
DR. VARAS LORENZO, MODESTO
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga, 12, Desp. 34
932906434
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
INFANTIL
CLINICA SANT JORDI
DR. CARNICER DE LA PARDINA, JESÚS
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DRA. BERNAL CUADRAS, C.
DRA. ENGLERT GRANEL, EUGENIA.
DR. MARTÍN ORTE, EMILIO
Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
48
DRA. BATALLA SAHUN, NURIA
C. Viladomat 288 (Hospital Sagrat Cor
934948943
Cita Previa.
DR. BERTRAN FERRUS, MIQUEL
Balmes, 239, 1º 1ª
932376076
Cita Previa.
DR. CAMPILLO PEREZ, MIQUEL
C. Sepulveda 125 bjs
934541221
Cita Previa.
CENTRE DE CARDIOLOGIA
PEDIATRICA I FETAL
DR. RISSECH PAYRET, MIQUEL
DR. CARRETERO BELLON, JUAN
MANUEL
Vilana 12 pl. 1, desp. 148
933933148
Cita Previa.
CENTRE MEDIC VIVES CRUELLS
C. Girona 50 baixos 2na
932658910
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC LA VERNEDA
DR. CASÁN CAVA, JOSEP Mª
Selva de Mar, 177
933037137
Cita Previa.
■
CARDIOLOGIA
(CONT.)
CARDIOLOGIA
(CONT.)
CARDIOLOGIA
(CONT.)
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DR. FONS ESTEBAN, MANUEL S.
Av. Icaria, 182, local
932251948
Cita Previa.
DR. EMETERIO REIG, ENRIQUE
C. Balmes 357 4º4ª
934340801
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. PUJADAS CAPMANY,
RAMÓN
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
DR. CISCAR MARTINEZ, ALBERTO
C. Aribau 175 entlo 2ºA
934143792
Cita Previa.
CLINICA CORACHAN
DR. CARRERAS GERMAIN, SANTIAGO
Buigas,19
932545800
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. SAINZ VIARD, ALVARO
DR. VALLES GRAS, ERMENGOL
C. Ramon Turro 185 Bajos
933568124
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. RODRIGUEZ LARREA, JULIAN
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA SAGRADA FAMILIA
SR. OLIVERO RIGAU, RUPERTO
Torras i Pujalt, 11-29, 1-5
935100003
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. MANSANET MARTINEZ,
FRANCESC
DRA. OLLER VARELA, NIEVES
DRA. ZURITA LUZARRAGA, Mª
LOURDES
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DR. CUSO VALLS, INNOCENTS E.
C. Balmes 271
932035800
Cita Previa.
DR. CASTRO CELS, ALBERTO
Torras i Pujalt 11 (Clínica Sagrada Familia)
935100003
Cita Previa.
DR. EVANGELISTA MASIP, ARTURO
Rda. General Mitre 234 Entlo. 4ª
902105988
Cita Previa.
DR. FADEUILHE FADEUILHE, ALFONSO
C. Roger de Lluria 137 2º,2ª
932155305
Cita Previa.
DR. FREIXA PAMIAS, ROMAN
Av. Diagonal, 519-521, 5è 2na
934535243
Cita Previa.
DR. GALVE BASILIO, ENRIQUE
Gran Via Corts Catalanes, 538, 2º 2ª
934544186
Cita Previa.
DR. GRANJA HERNANDEZ, RAMON
Demestre 15 2º 1ª
932052651
Cita Previa.
DR. GÜELL PERIS, FRANCESC XAVIER
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana 12, desp. 191
933933191
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DRA. TORNOS MAS, PILAR
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
EQUIPO DR. MAQUEDA, GERARDO
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
DR. SOLE SOLANELLAS, ORIOL
DR. JORNET MORERA, AGUSTI
DR. ROVIRA I GIMENO, FELIX
Balmes 271
932035800
Cita Previa.
49
INST. SALUT CARDIOVASCULAR I
REH.CARDIACA DE BARCELONA
DR. PALET BALART, JORDI
C. Escorial 148
932850736
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. FONTANALS ALLUE, CARLES
DRA. RIUS GELABERT, TERESA
Vilana, 12, despatx 112-114
933933112
Cita Previa.
DR. JORNET MORERA, AGUSTI
C. Aragó, 237-239, 2on 2na A
932157600
Cita Previa.
DR. MIRET CARBONELL, JOAN
GIDEC
Arago, 420, 3º 1ª
932459679
Cita Previa.
DR. OLIVERO RIGAU, RUPERTO
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12, Sotano -1
933933106
Cita Previa.
DR. PALLARES MONLEON, CARLOS
Avda. Vallcarca, 151-161
932545000
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
DR. ALONSO BALADO, JOSÉ LUIS
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
DR. PUJADAS CAPMANY, RAMON
C. Viladomat 288 Hospital Sagrat Cor
934948943
Cita Previa.
■
CARDIOLOGIA
(CONT.)
DRA. RAFEL RIVERA, JOSEFA
C. Viladomat 288 Hospital Sagrat Cor
934948943
Cita Previa.
DR. RICHART MARTINEZ, JUAN
ANTONIO
GIDEC
Arago, 420, 3º 1ª
932459679
Cita Previa.
DR. RUIZ MAJORAL, ALEJANDRO
C. Aragó 420 1er 1ra
932650074
Cita Previa.
DR. SANCHEZ-CORRAL MENA, MIGUEL
ANGEL
C. Aragó 420 1er 1ra
932650074
Cita Previa.
DR. SOLE MORO, MANUEL
C. Diputacio, 321, pral. 2ª
934870641
Cita Previa.
DR. TRIAS DE BES CASAMAJO, JORDI
Buigas, 19, 3ª pl, cons. A-28
932806336
Cita Previa.
DR. TUMA MAROKY, SAMIR
C. Viladomat 288 Hospital Sagrat Cor
934948943
Cita Previa.
UCA-MED
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. JAIME PUJADAS Y EQUIPO
Marquesa de Vilallonga, 12, desp 48 y 59
932906459
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL
Y DEL APARATO
DIGESTIVO
CIRUGIA GENERAL
Y DEL APARATO
DIGESTIVO (CONT.)
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. LAPORTE ROSELLÓ, ENRIC
DRA. SEMERARO ODDS, CANDY
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
DR. BONNIN SANCHEZ, JAVIER
Avda. Mare de Déu de la Salut, 78
932196099
Cita Previa.
DR. ABOU-JEIB BEKLBAB, HAISSAM
C. Comte d´Urgell, 259, 6º B
934306600
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. MUÑOZ TABERNERO, CRISTINA
DR. SEGURA MOVELLÁN, JOSE
DR. URGELLÉS I BOSCH, JOAN
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. LORENTE MARQUEZ, F.JAVIER
DR. NAVARRO SANAHUJA, JOAQUIN
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
DR. ARTIGAS RAVENTOS, VICENTE
Provença, 238, 4º 3ª
934511005
Cita Previa.
DR. ARTIGAS RAVENTOS, VICENTE
CENTRO MEDICO TEKNON
C. Marquesa de Vilallonga, 12
932906446
Cita Previa.
CARDIOLOGIA INFANTIL
DR. BALSELLS VALLS, JOAQUIM
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. ISLA CHEE, R.
Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
DR. BARDAJI BOFILL, MANEL
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga, 12, desp. 34
932906434
Cita Previa.
50
DR. BOQUE GENOVARD, RAMON
C. Provença 238 planta baixa
934534543
Cita Previa.
DR. CARBONELL PUIGGROS, JOSE
MARIA
HOSPITAL DELFOS
Av. Vallcarca, 151-161
932113100 932545066
Cita Previa.
DR. CASTELLANOS MATARRODONA,
CARLOS
Sardenya, 513-515, entlo. 2ª
932132145
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAVAS
DR. IBAÑEZ GONZALEZ, LUIS
Navas de Tolosa, 292-294, entlo. 1ª
933400208 934084030
Cita Previa.
CENTRE SERVIDIGEST U.A.DIGESTIU
DR. RODRIGUEZ BLANCO, MANUEL
DR. TARGARONA SOLER, EDUARDO
DR. BASTIDA VILA, F. XAVIER
C. Balmes 334 baixos
934153464 934150109
Cita Previa.
CENTRE SERVIDIGEST U.A.DIGESTIU
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
DR. RODRIGUEZ BLANCO, MANUEL
DR. TARGARONA SOLER, EDUARDO
DR. BASTIDA VILA, F. XAVIER
Balmes, 271, 5ª Planta
934153464 934150109
Cita Previa.
DR. CHARCO TORRA, RAMON
C. Marquesa de Vilallonga 12
932906434
Cita Previa.
■
CIRUGIA GENERAL
Y DEL APARATO
DIGESTIVO (CONT.)
CIRUGIA GENERAL
Y DEL APARATO
DIGESTIVO (CONT.)
CIRUGIA GENERAL
Y DEL APARATO
DIGESTIVO (CONT.)
CLINICA CORACHAN
DR. BOTET DEL CASTILLO, FRANCESC
XAVIER
DR. ALLENDE HONORATO, LLUIS
Buigas,19
932545800
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
935047100
Cita Previa.
FORGRADERM
DR. PIULACHS CLAPERA, JORGE
DR. UBACH SERVET, MARIANO
C. Torrent de les Flors 89
932192012
Cita Previa.
CLINICA CORACHAN
DR. GONZALEZ LOPEZ, OSCAR
Buigas 19 cons. 219
615591134 932545819
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. OTERO XANCO, JOAQUIN
C. Ausias March, 117-119 bajos
932659097
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. OTERO XANCO, JOAQUIN
C. Ramon Turro 185 Bajos
933568124
Cita Previa.
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI
DR. OLIVA SOLER, ANTONIO
Escorial, 148
932850010
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. FONCILLAS CORVINOS, JOSE
JAVIER
DR. OLIVA SOLER, ANTONIO
DR. PIE GARCIA, JORGE
DR. COMAJUNCOSAS CAMP, JORDI
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA SAGRADA FAMILIA
DR. SANCHEZ ORTEGA Y ASOCIADOS
DR. NAVARRO SOTO, SALVADOR
DR. GRIS GARRIGA, PEDRO JACINTO
DR. MARTINEZ VILALTA, MIGUEL
Torras i Pujalt 1
932122300 629327090
Cita Previa.
DR. COMAJUNCOSAS CAMP, JORDI
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana 12 - desp. 100
933933100
Cita Previa.
DERMATOLOGIA -DR. ENRIC ROVIRA
DR. CABALLERO MESTRES, FERRAN
Diputació, 237, 7è 3ra
934882143
Cita Previa.
DR. PUJOL RAFOLS, JOAN
Dr. Roux 76
932041300
Cita Previa.
ENDOS MEDICINA
DR. LORENTE MARQUEZ, F. JAVIER
DR. NAVARRO SANAHUJA, JOAQUIN
Av.Vallcarca 151-161
934340416
Cita Previa.
DR. ESCALANTE MONTERO, JOSE F
Ausias March, 9-11, pral.
933176500
Cita Previa.
DR. ESPASA INIESTA, JAVIER
Av.Tibidabo, 20
932127000
Cita Previa.
DR. FERNANDEZ-CRUZ PEREZ,
LAUREANO
CLINICA TRES TORRES
Dr. Roux, 74, entresol
932058260
Cita Previa.
DR. FONCILLAS CORVINOS, JAVIER
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torres i Pujalt, 1
932122400
Cita Previa.
51
DR. FORT CABAÑES, JORDI
Llansà, 50
932266743
Cita Previa.
DR. GONZALEZ ALBIOL, ESTEBAN
CLINICA SAGRADA FAMILIA
C. Torras i Pujalt, 11-29, 2ª pl.,consulta
932380173
Cita Previa.
HOSPITAL DELFOS
Av. Vallcarca,151-161
932545000
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. DE LACY FORTUNY,
ANTONIO
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
EQUIPO DR. HERNANDEZ GOMEZ,
FRANCISCO
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. FONCILLAS CORVINOS,
XAVIER
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
DR. IGUAL BLANES, JAUME
C. Mallorca, 310, 1º 2ª
932072850
Cita Previa.
■
CIRUGIA GENERAL
Y DEL APARATO
DIGESTIVO (CONT.)
CIRUGIA GENERAL
Y DEL APARATO
DIGESTIVO (CONT.)
INSTITUT COLOPROCTOLOGIC
BARCELONA
DRA. CATOT ALEMANY, LUCIA
DRA. GUERRERO DE LA ROSA, YAIMA
DRA. ALCAIDE GARRIGA, ANA
C. Escorial,171
932854230
Cita Previa.
DR. PIULACHS CLAPERA, JORGE
Aribau, 278, 4º 1ª
932005872
Cita Previa.
INSTITUT J.MARTI RAGUE-A.SAENZ SL
DR. SAENZ COROMINA, ALEJANDRO
DR. MARTI GALLOSTRA, MARCOS
C. Torras i Pujalt 1
934563006 932122300
Cita Previa.
DR. ISBERT TRULLAS, FELIPE
C. Camelias 15
932859957 932859955
Cita Previa.
DR. MARTI SINTES, GABRIEL
Pº. d´Amunt 12 baixos
932850736
Cita Previa.
DRA. MARTI SIRVENT, MARIA
DOLORES
HOSPITAL DELFOS
Av. Vallcarca, 151
932116050 932113100
Cita Previa.
DR. MENDOZA SANTIN, CESAR G.
CENTRO MEDICO TEKNON
C. Vilana 12 Consultorios Vilana
933933100
Cita Previa.
DR. NAVAL ALVARO, JAVIER
C. Buigas 19
932545800
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
DR. GARCIA RUIZ DE GORDEJUELA,
AMADOR
DR. DE ROS SOPRANIS, FCO. MARIA
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
DR. PRADOS GUZMAN, MANUEL
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino de Arana, 5-19, pl. 6, Edif. Cons
934146484
Cita Previa.
PROCTO BCN-DR. CAPELL RICART,
FERRAN
C. Casanova, 154 entlo 2ª
934541127 934308033
Cita Previa.
DR. PUIG PUIG, ORIOL
CLINICA CORACHAN
Buigas, 19
932545800
Cita Previa.
DR. PUIG-LA CALLE GARCIA-MUNTE,
JORDI
Mare de Déu de la Salut, 78
932197595
Cita Previa.
DR. PIE GARCIA, JORDI
Pau Claris, 83, 3º 3ª
933172800
Cita Previa.
DR. PUIG-LA CALLE GARCIA-MUNTE,
JORDI
CENTRO MEDICO TEKNON
C. Vilana, 12, planta 1, cons. 101
933933100
Cita Previa.
DR. PIE GARCIA, JORDI
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI
Pg. d´Amunt 12, Bajos
932850736
Cita Previa.
DR. PUIGDOLLERS PEREZ, ANICETO
Provença 238, planta baja
934534543
Cita Previa.
52
CIRUGIA GENERAL
Y DEL APARATO
DIGESTIVO (CONT.)
QUIRURGICA CIRUJANOS ASOCIADOS
DR. CENTENO FORNIES, JAVIER
DR. DIEZ_CABALLERO ALONSO,
ALBERTO
DR. FARRERAS ROCA, PEDRO
DR. FLOR COSTA, ALEJANDRO
Pº. Bonanova 71 1ºA
934184715
Cita Previa.
QUIRURGICA CIRUJANOS ASOCIADOS
DR. FARRERAS ROCA, PEDRO
DRA. LEQUERICA CABELLO, MARIA
ANTONIA
C. Sabino de Arana, 5-19
935460137
Cita Previa.
QUIRURGICA CIRUJANOS ASOCIADOS
DR. CENTENO FORNIES, JAVIER
DR. DIEZ_CABALLERO ALONSO,
ALBERTO
DR. FLOR COSTA, ALEJANDRO
C. Marquesa de Vilallonga, 12 desp.53
932906453
Cita Previa.
DR. RULL LLUCH, MIQUEL
C. Torras i Pujalt, 11-29 pl. 3ra, cons.6
932112666
Cita Previa.
DR. SARRO ALONSO, MANUEL
C. Provença, 243, 1ª
932150994
Cita Previa.
DR. SEGURA MOVELLAN, JOSE
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12
933933100 932906400
Cita Previa.
DR. SERRA ARACIL, JAVIER
Pl. Manuel Corachan 4 desp.123
932545800
Cita Previa.
DR. SIERRA GIL, ENRIQUE
Passeig d´Amunt, 14, 2on 1ra
932850736 608995000
Cita Previa.
DR. TARGARONA SOLER, EDUARDO Mª
C. Vilana, 12 desp.168
933933168
Cita Previa.
■
CIRUGIA GENERAL
Y DEL APARATO
DIGESTIVO (CONT.)
CIRUGIA
MAXILOFACIAL
(CONT.)
CIRUGIA
MAXILOFACIAL
(CONT.)
DR. TORRES SINTES, ENRIC
CLINICA TRES TORRES
Dr. Roux, 76
932041300
Cita Previa.
FACIAL SURGERY
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12, Despacho 185
933933185
Cita Previa.
DR. MALET HERNANDEZ, DANIEL
C. Casanova 101 pral. 1ra
934537965
Cita Previa.
DR. TRIAS FOLCH, MANUEL
HOSPITAL QUIRON
Plaça Alfons Comin, 5-7, cons. 206
932554084
Cita Previa.
DR. GARCIA-VAQUERO GARCIA, JUAN
ANTONIO
C. Balmes, 199 1ºB (Esq. Trav. de Gracia)
933221692
Cita Previa.
DR. UBACH SERVET, MARIANO
Pº. d´Amunt 12
932850736 937987102
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. GONZÁLEZ LAGUNAS,
JAVIER
Pl. Alfonso Comin, 5-7
902444446
Cita Previa.
SOLER TALENS ASSOCIATS
DRA. MAIZCURRANA TORNIL,
ARANZAZU
DR. VALLDOSERA ROSELLÓ, MIGUEL A.
C. Bailén, 150, pral. 2na
934571400
Cita Previa.
DR. VITERI VELASCO, EDUARDO JOSE
C. Bruc 71 bjs
934591543
Cita Previa.
DR. ZANON NAVARRO, VICENTE
Av. Diagonal, 566, 3º
932005738 932098575
Cita Previa.
CIRUGIA
MAXILOFACIAL
DRA. CALEYA ALBIOL, MONICA
Passeig Manuel Girona 63 bjs 2ª
932099838
Cita Previa.
CENTRE MEDIC FERRES
DR. FERRES PADRÓ, EDUARD
L´Avenir 44, entlo. 1ª
932019739
Cita Previa.
CLINICA CORACHAN
DR. ARRANZ OBISPO, CARLOS DAVID
DR. MARI ROIG, ANTONIO
Buigas,19
932545800
Cita Previa.
CLINICA SERRA
DR. SERRA AMENGUAL, SEBASTIA
Manila, 61, 3º 1ª
937277222
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
EQUIPO DR. ARCAS, ANTONIO
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
UNITAT CIRURGIA ORAL I
MAXILOFACIAL
DR. GONZALEZ GODINO, FRANCISCO JOSE
DR. SAEZ BARBA, MANUEL
Balmes 271 desp, 10
933688202
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. BARA CASAUS, JOSÉ
JAVIER
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
INSTITUT DR. GIMENO
CLINICA CORACHAN
DR. GIMENO GOMEZ, ENRIC
Pl. Manuel Corachan, 4, 1ra pl. Desp. 104
932522021
Cita Previa.
INSTITUTO MAXILOFACIAL
BARCELONA
DR. PAMIAS ROMERO, JORGE
C. Calaf 32
932122777
Cita Previa.
53
DR. VAZQUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO
MANUEL
Mare de Dèu de La Salut, 78, 6B
932856475
Cita Previa.
CIRUGIA MAXILOFACIAL
INFANTIL
DR. GARCIA-VAQUERO GARCIA, JUAN
ANTONIO
C. Balmes, 199 1ºB (Esq. Trav. de Gracia)
933221692
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. FERRÉS PADRÓ, EDUARDO
Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
CIRUGIA
PEDIATRICA
DR. BARDAJI PASCUAL, CARLOS
C. Mandri, 36 Pral.-2ª
934188234
Cita Previa.
DR. BLANCO DOMINGUEZ, JOSE
ANTONIO
UNITAT PEDIATRICA ARCC
C. Corsega 516, 1ª (Esq. Sardenya)
934368488
Cita Previa.
DR. BROTO MANGUES, JESUS
C. Paris 83 bajos
934948924 933221111
Cita Previa.
■
CIRUGIA
PEDIATRICA
(CONT.)
CIRUGIA
PEDIATRICA
(CONT.)
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. SALARICH PEDEMONTE, JUAN
CARLOS
C/ Vilana, 12
932906200
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. BROTO MANGUES, JESÚS
ANTONIO
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
CLINICA CORACHAN
DR. KRAUEL GIMENEZ_SALINAS,
LUCAS
Buigas,19
932545800
Cita Previa.
INST.MALFORMACIONES FACIALES
DR. PARRI
DR. PARRI FERRANDIS, FRANCISCO JOSE
Marquesa de Vilallonga, 12, desp.10
932906410
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DRA. CREGO DIEGUEZ, M. LORETO
DRA. JAUREGUI PALLARES, LIDIA
DRA. PASCUAL VALDES, CRISTINA
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DRA. PASCUAL VALDES, CRISTINA
DRA. REPISO MONTERO, TRINIDAD
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. GONZÁLEZ MARTÍN, ALBERTO
DRA. RODRÍGUEZ CANO, LAURA
DRA. VALERO GELI, GALA
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DRA. BRUN LOZANO, NURIA
DR. ILARI ROCABERT, JOAN
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DR. MONTANER BRUNAT, ALBERTO
C. Angli 31, 2º 2ª
932055757
Cita Previa.
DRA. DE DIEGO SUAREZ, MARTA
Escorial 171 (Clínica del Remei)
932850010
Cita Previa.
DR. RODO SALAS, JUAN
Angli, 31, 2º
932055757
Cita Previa.
DRA. DE DIEGO SUAREZ, MARTA
CLINICA CORACHAN
Buigas, 19
932545800
Cita Previa.
DR. ROVIRA RUVIRA, JORGE
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga, 12, desp. 10
932906410
Cita Previa.
DR. ARMENGOL EGEA, PERE
C. Paris, 46-48 7è 1ra esc.esquerre
934391853
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. PEIRO IBÁÑEZ, JOSÉ LUIS
Consell de Cent, 437
932310512
Cita Previa.
CIRUGIA PLASTICA
Y REPARADORA
DR. ASPIOLEA FERRERO, FELIPE
C. Calvet, 30-32 piso 1
932016464
Cita Previa. L. de 16:00 a 20:00
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. LLIRO BLASCO, ESTHER
DR. BLANCH RUBIO, AGUSTIN
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
DR. BALLESTERO COROMINAS,
ALEJANDRO
Avda. Madrid 128 entlo 3ª
934221925 934110060
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. GONZÁLEZ RIVERO,
MIGUEL ANGEL
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
DR. KRAUEL GIMENEZ-SALINAS,
LUCAS
Balmes 271
932035800
Cita Previa.
CIRUGIA TORACICA
CLINICA OLIVE GUMA
DR. CANALIS ARRAYAS, EMILI
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
54
ALLUE
DR. ALLUE BELLOSTA, LUIS
C. Bac de Roda 198 bjs
933032551 933076032
Cita Previa.
DRA. BAUMANN TOBER, EVELYNE
C. Via Augusta 134 1º2ª
932019689
Cita Previa.
DR. BODET CASTILLO, DOMINGO
Passeig Manuel Girona 50 2on 2na
932801446
Cita Previa.
■
DERMATOLOGIA
(CONT.)
DERMATOLOGIA
(CONT.)
DERMATOLOGIA
(CONT.)
INSTITUT INCADE DE DERMATOLOGIA
I CIRURGIA PLASTICA
DR. BRUALLA PALAZON, DANIEL
Vía Augusta, 275
932524315 932065070
Cita Previa.
CLINICA DR. TORNE DE
DERMATOLOGIA
Avda. Sarria 129 1er 1ra
932803426 932803486
Cita Previa.
DERMATOLOGIA -DR. ENRIC ROVIRA
Diputació, 237, 7è 4ta
934882143
Cita Previa.
DR. CAMPO VOEGELI, ANTONIO
C. Valencia 213 1º1ª
934877990
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
C. Ausias March, 117-119 bajos
932659097
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAVAS
DR. MACAYA PASCUAL, ANTONIO
Navas de Tolosa, 292-294, entlo. 1ª
933400208 934084030
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC LA VERNEDA
DRA. PUNSODA BOU, GLÒRIA
Selva de Mar, 177
933037137
Cita Previa.
CENTRO DERMATOLÓGICO DRA.
AMPARO RODRIGUEZ
DRA. RODRIGUEZ ALVARES, MARIA
AMPARO
C. Balmes, 191, 5è 2na
932183801
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. GARCES GATNAU, JUAN RAMON
Vilana 12 cons.126
933933126 933933124
Cita Previa.
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DRA. VALERO GELI, GALA
Av. Icaria, 182
932251948
Cita Previa.
DRA. CERDAN GRASES, MERCEDES
Josep Tarradellas, 130, 2º 2ª
934397575
Cita Previa.
CLINICA DERMATOLOGICA DERMIK
DRA. AGUILERA PEIRO, PAULA
DRA. BALTA CRUZ, SUSANA
DRA. RUIZ SALAS, VERONICA
DRA. NOGUES ANTICH, ELENA
DRA. CATALA GONZALO, ALBA
C. Escoles Pies 7
935464710
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. NASARRE CALVO, JAIME
C. Ramon Turro 185 Bajos
933568124
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. MARQUEZ BARBAS, GEMMA
DR. NAVARRO SOTO, ESTEBAN
DRA. IGLESIAS SANCHO, MARIBEL
DRA. NAVARRA AMAYUELAS,
ESPERANZA
DRA. SASTRE GASPAR, Mª CARMEN
DRA. VILANOVA MATEU, ANNA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. GONZÁLEZ HERRERO, BLAS
DRA. REPISO MONTERO, TRINIDAD
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DR. DE LA MAZA ARGEMI, ILDEFONSO
C. Còrsega 516 1er
934368488
Cita Previa.
DR. DE LA MAZA ARGEMI, ILDEFONSO
Av. Josep Tarradellas, 151, Pral 2º
934393405
Cita Previa.
DRA. DE MENA OBIOLS, M
ESPERANZA
Balmes 239, 1º 1ª
932376076
Cita Previa.
55
EPIDERMOS
DR. DARWICH SOLIVA, ESTEVE
DR. ROMERO RIU, DAVID
DR. MASCARO GALY, JOSE MANUEL
DRA. MARTINEZ DE PABLO, Mª ISABEL
Passeig Bonanova, 61, 1er 1ra
932124299
Cita Previa.
EQUIPO DERMATOLOGICO DR.
IGNACIO UMBERT
Pl. Manuel Corachan 4 4ª planta
932804755
Cita Previa.
EQUIPO DR. LOPEZ GIL
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. LÓPEZ GIL, FRANCESC
DRA. FERNÁNDEZ CHICO, MARIA
NATALIA
DRA. PLA FERRER, CRISTINA
DR. XIFRA SIMÓN, ALBERT
Vilana 12, desp. 125-126
933933125 933933126
Cita Previa.
FORGRADERM
DRA. PEREZ ZARAZAGA, ISABEL
DRA. ROE CRESPO, ESTHER
C. Torrent de les Flors 89
932192012
Cita Previa.
DR. GONZALEZ HERRERO, BLAS
C. Descartes 4
932091483 932009565
Cita Previa.
DR. GUASCH BAGET, PEDRO
HOSPITAL DELFOS
Av. Vallcarca, 151
932545015 932545000
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DRA. GARCIA MURET, M.
PILAR
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
■
DERMATOLOGIA
(CONT.)
DERMATOLOGIA
(CONT.)
DERMATOLOGIA
(CONT.)
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747 932150152
Cita Previa.
DR. PEREZ SANCHEZ, JOSE MARIA
Av. Madrid, 63-73, Esc.C, 1º 3ª
933302644
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. BASSAS BRESCA, SANTIAGO
DRA. MARTÍNEZ DE PABLO, S.
Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
DRA. IGLESIAS SANCHO, MARIBEL
DR. SÁNCHEZ REGAÑA, MANUEL
DR. TOVAR FAJA, RODOLFO
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
INSTITUTO DERMATOLOGICO
DR.SANTIAGO BASSAS
DR. BASSAS BRESCA, SANTIAGO
DR. MORENO ROMERO, JUAN
ANTONIO
C. Via Augusta 168 2º2ª
934144014
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
DR. ESPINOSA VALENTÍ, FCO. JAVIER
DRA. PASCUAL VALDES, CRISTINA
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
DRA. SALLERAS REDONNET,
MONTSERRAT
Castellnou, 2, baixos (cantonada Buigas)
932033415
Cita Previa. L.X. y V. de 15:00 a 19:30 M. y
J. de 16:00 a 20:30
DRA. SOLA CASAS, M.ANGELES
Dr. Carulla 12, pral.
932049112
Cita Previa.
DR. JAMAL ABOALI, SALAH
C. Villarroel 211 1º,1ª
934394264
Cita Previa.
DRA. TORRAS ENRIQUEZ, HELENA
C. Balmes 320 2º,1ª
932018923
Cita Previa.
DRA. MARTIN ORTEGA,
ENCARNACION
Provença, 156, 2º 1ª
934512439
Cita Previa.
DRA. VALERO GELI, GALA
Valencia 213 1º 1ª
934877990 609432798
Cita Previa.
DR. MERCADAL FERNANDEZ, ALEX
C. Mallorca, 228, 3º 2ª
932154861
Cita Previa.
NOVIDERM
DR. PEDRAGOSA JOVE, RAMON
C. Marc Aureli 18
933069939
Cita Previa.
NOVIDERM
DR. PEDRAGOSA JOVE, RAMON
Aribau, 278, 4º 1ª
932005872
Cita Previa.
DRA. OLIVELLA GARCES, MARIA ROSA
C. Gran de Gracia 16 1º
932188122
Cita Previa.
DRA. VILALTELLA DOMENJO, ISABEL
C. Numància, 47-49, Entlo.
934051788
Cita Previa.
DRA. ZEMBA VIEYTES, M.CRISTINA
Av. Meridiana 586, 4º 5ª
933468046
Cita Previa.
DERMATOLOGIA INFANTIL
CLINICA DERMATOLOGICA DERMIK
DRA. BASELGA TORRES, EULALIA
DRA. AGUILERA PEIRO, PAULA
DRA. BALTA CRUZ, SUSANA
DRA. ROE CRESPO, ESTHER
DRA. HERNANDEZ RUIZ, MARIA
EUGENIA
C. Escoles Pies 7
935464710
Cita Previa.
56
INSTITUTO DERMATOLOGICO
DR.SANTIAGO BASSAS
DR. BASSAS BRESCA, SANTIAGO
C. Via Augusta 168 2º2ª
934144014
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. NICOLAU MARTI, EMILI
DR. VIGUERA MONTESINOS, JAIME
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
CENTRE SERVIDIGEST U.A.DIGESTIU
DR. SAIGI ULLASTRE, IGNASI
C. Balmes 334 baixos
934153464 934150109
Cita Previa.
CENTRE SERVIDIGEST U.A.DIGESTIU
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
DR. SAIGI ULLASTRE, IGNASI
Balmes, 271, 5ª Planta
934153464 934150109
Cita Previa.
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DR. ARROYO DÍAZ, JUAN ANTONIO
DR. NICOLAU MARTI, EMILI
Av. Icaria, 182
932251948
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. VILA BALLESTER, LUIS
C. Ausias March, 117-119 bajos
932659097
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. VILA BALLESTER, LUIS
C. Ramon Turro 185 Bajos
933568124
Cita Previa.
■
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION (CONT.)
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION (CONT.)
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION (CONT.)
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. LLOVERAS RUBIO, ARIADNA
DR. DE UNZUETA MERINO, ABELARDO
DR. NICOLAU MARTI, EMILI
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DRA. BURGOS PELÁEZ, ROSA Mª
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
DR. SAHUN DE LA VEGA, MANUEL LUIS
Rosselló, 292, pral. 4ta
934578512
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
EQUIPO DRA. SESMILO LEON, GEMMA
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
DR. SURROCA VILIMELIS, Mª LUISA
Av. Diagonal, 644 Bis, 1º 2ª
932041558 666432349
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. SERRA PLANAS, ENRIC
DR. AMOR FERNANDEZ, ANTONIO
JESUS
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
EQUIPO DR. CUATRECASAS CAMBRA,
GUILLERMO
CENTRO MEDICO TEKNON
C. Vilana, 12, desp. 155
933933155
Cita Previa.
FORGRADERM
DRA. CLARET TORRENTS, CRISTINA
C. Torrent de les Flors 89
932192012
Cita Previa.
DRA. GARCIA PATTERSON, APOLONIA G.
Bac de Roda, 198, baixos
933076032
Cita Previa.
DR. GONZALBEZ MORGAEZ, JOSEP
DANIEL
Vilana 12, Desp. 123
933933123
Cita Previa.
DR. GONZALBEZ MORGAEZ, JOSEP
DANIEL
Avda. Diagonal 410
932121533
Cita Previa.
DR. GONZALEZ ZAMORANO, LUIS
Gran Via Corts Catalanes, 531, 3º 1ª A
933729645
Cita Previa.
DR. GREGORI PELLICER, JUAN
IGNACIO
Provença, 122, Entlo. 2 ª
934392573
L. M. y X. de 16,00 a 20,00 h.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. ALBARRÁN DEOGRACIAS,
JESÚS MANUEL
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
INSTITUTO ENDOCRINOLOGIA
CATALANA (IDECA
EQUIPO DRA. LIÑAN
Passeig Bonanova, 69, semisot. consulta
934183304 609685512
Cita Previa.
DRA. LOPEZ-MOREIRAS, NOEMI
Mallorca, 166, pral. 2na
934530535
Cita Previa.
DR. MESTRON PEREZ, JOSE ANTONIO
C. Muntaner 40 5º3ª
934526568
Cita Previa.
DRA. MINOVES FONT, Mª JOSE
C. Roger de Lluria 110 1º 1ª
932074375
Cita Previa.
DR. NICOLAU MARTI, EMILI
Sicilia, 125-127,Esc.Esq , 1er 8na
932466330
Cita Previa.
DR. NUBIOLA CALONGE, ANDRES
C. Munatner, 479-483, 6è 2na
934517433
Cita Previa.
DR. OLIVA BIELSA, JAVIER
Numància, 47-49, entlo. 1ª
934051788
Cita Previa.
57
DR. TORTOSA HENZI, FREDERIC
Balmes, 357, 5º
934184848
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION INFANTIL
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DRA. PEITX I TRIAY, M.
DRA. CARAVACA RIBERA, Mª
ANTONIA
Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
HEMATOLOGIA Y
HEMOTERAPIA
DR. BESSES RAEBEL, CARLOS
C. Londres 28 3º
934106135
Cita Previa.
DR. BUXO COSTA, JOSEP
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12
935120965
Cita Previa.
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DR. ZARAGOZA MONTPEL, JORDI
Av. Icaria, 182
932251948
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. BASELGA TORRES, JOSEP
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
■
HEMATOLOGIA Y
HEMOTERAPIA
(CONT.)
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
DR. FONCUBERTA BOJ, JORDI
DRA. SANTAMARIA ORTIZ, M.
AMPARO
DRA. SUREDA BALARI, ANNA
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. BERMEJO ESTEBAN,
JUAN CARLOS
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
DR. JOU TURALLAS, JOSEP Mª
Bailén, 95
934574717
Cita Previa.
LABORATORIO DRES.ZARAGOZA
DR. ZARAGOZA MONTPEL, JORDI
Avda. Vallcarca, 151-161, 3ª pl.
934181760
Cita Previa.
DR. MARTI TUTUSAUS, JOSEP Mª
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana 12
933933100
Cita Previa.
MEDICINA INTERNA
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. MORENO GORJÓN, EDUARDO
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. DE MIR MESSA, FCO. JAVIER
DR. GIMENO VILLAGRASA, JULIO
DR. TORDERA ALBA, CARLES
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
MEDICINA INTERNA
(CONT.)
MEDICINA INTERNA
(CONT.)
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. MORENO GORJÓN, EDUARDO
DR. YAGÜE VIDAL, EGMONT
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. PELEGRÍ SANTOS,
ANTONIO
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
DR. CAPDEVILA ALFONSO, JOAQUIN
Aragó, 346, pral. 1ºB
932023055
Cita Previa.
INSTITUTO MEDICO DR. ASMARATS
C. Torras i Pujalt 1
932122300
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. MARTRET REDRADO, XAVIER
C. Vilana 12
932906250
Cita Previa.
HOSPITAL DELFOS
DR. MORENO GORJON, EDUARD
Av. Vallcarca, 151-153, 2na.pl, desp.6
932114986 932545006
Cita Previa.
CLINICA CORACHAN
DRA. FUSTER CASAS, MONTSERRAT
Alt de Gironella, 6-8 2ª planta Desp 212
932545800
Cita Previa.
DR. MUÑOZ LECANDA, ENRIQUE
C. Brusi 45 baixos
934145806
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. ASMARATS MERCADAL, LLUIS
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
DR. OLIVERO RIGAU, RUPERTO
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12, Sotano -1, desp.106
933933106
Cita Previa.
CLINICA SAGRADA FAMILIA
SR. OLIVERO RIGAU, RUPERTO
Torras i Pujalt, 11-29, 1-5
935100003
Cita Previa.
DRA. OLIVERO SOLDEVILA, SUSANA
Vilana 12 sotano-1, desp.106
933933106
Cita Previa.
CLINICA SAGRADA FAMILIA
DRA. OLIVERO SOLDEVILA, SUSANA
Torras i Pujalt, 11-29, 1-5
935100003
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DRA. ADELL RIBAS, NEUS
Plaça Estació, 12
935047100
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
EQUIPO DR. CHARTE, ANGEL
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
58
DR. POU SABADELL, GABRIEL
CLINICA TRES TORRES
Dr. Carulla, 26-28, 1º 1ª
932054411
Cita Previa.
DRA. RODRIGUEZ GONZALEZ, MARTA
C. Provença 281 3º 5ª
933189489
Cita Previa. M. y J. de 16:30 a 20:00
NEFROLOGIA
CENTRE MEDIC NAVAS
DR. GASPAR ROSEL, MARIANO G.
Navas de Tolosa, 292-294, entlo. 1ª
933400208 934084030
Cita Previa.
■
NEFROLOGIA
(CONT.)
CLINICA OLIVE GUMA
DR. HERNANDEZ SIMANCAS, RAFAEL
DR. MORA MACIA, JOSE
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. FORASTER ROSELLO, ANDREU
Plaça Estació, 12
935047100
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
EQUIPO DEL DR. DE LA TORRE SAEZ,
BERNAT
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. PELEGRI SANTOS,
ANTONIO
Viladomat, 288
933221111
Cita Previa.
INSTITUT CATALÀ D´UROLOGIA I
NEFROLOGIA
DRA. VILAPRINYO DEL PERUGIA,
MARÍA MERCEDES
Brusi, 45, baixos
934145806
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. MOISÉS SANDRUSS, JORGE
GABRIEL
Vilana, 12, despatx 112-114
933933112
Cita Previa.
DR. LLIBRE BOMBARDO, JOAN
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga, 12, desp.15
932906415
Cita Previa.
NEFROLOGIA INFANTIL
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. NIETO REY, LUCIANO
Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
ADESLAS CENTRE MEDIC LESSEPS
DR. BOADA PORT, JOSEP ENRIC
Avda. príncep d’Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
DRA. ALGUERO BARGAS, CAROLINA
C. Via Augusta 137 entlo 1ª
932096408
Cita Previa.
DR. BOADA PORT, JOSEP ENRIC
París 79, 1º 1ª
934396811
Cita Previa.
DR. BOADA PORT, JOSEP ENRIC
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI
Pg. Amunt, 12, 2º
932850736
Cita Previa.
DR. BOFILL BROSA, JOSE MARIA
C. Via Augusta 137 entlo
932096408
Cita Previa.
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DR. TARRAGÓ TILLO, JAVIER
Av. Icària 182, local
932251948
Cita Previa.
DR. CLARIANA PAL, ANDRES
C. Tuset 19 5º 3ª
932096679
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. ALSINA MARTI, JOSE MARIA
DR. PLANAS COMERMA, FRANCISCO
C. Ramon Turro 185 Bajos
933568124
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. ALSINA MARTI, JOSE MARIA
DR. PLANAS COMERMA, FRANCISCO
C. Ausias March, 117-119 bajos
932659097
Cita Previa.
59
NEUMOLOGIA
(CONT.)
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. SEMINARIO RUIZ, MARIA
ASUNCION
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. CALVET MADRIGAL, RAFAEL
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DRA. DE CELIS VALERI, Mª ROSA
Vilana, 12
933933100
Cita Previa.
DRA. DE CELIS VALERI, Mª ROSA
C. Muntaner, 40-42, baixos Desp.111, pl. 1ra
933217912
Cita Previa.
DR. DOMINGO RIBAS, CHRISTIAN
Ecuador, 75, baixos
934105975
Cita Previa.
DRA. FERRE FONT, PILAR
Rocafort 241 4º 1ª
932658420
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. AGUSTI GARCIA
NAVARRO, CARLOS
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
DR. SERRANO SEGUI, MIGUEL
Balmes 271
932035800
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. LÓPEZ MUÑOZ, ANTONI
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
DRA. LLOBERES CANADELL, PATRICIA
C. Muntaner, 40-42, baixos Desp.111, pl. 1ra
933217912
Cita Previa.
■
NEUMOLOGIA
(CONT.)
NEUMOLOGIA
(CONT.)
NEUROLOGIA
(CONT.)
DR. LOPEZ GUILLEN, ANSELMO
Provença, 281, baixos
932153793 932153795
Cita Previa.
NEUMOLOGIA INFANTIL
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DR. HERNANDEZ VIDAL, ANTONIO
Av. Icaria, 182, Local
932251948
Cita Previa.
DRA. LUENGO PLANAS, Mª TERESA
C. Muntaner, 40-42, baixos Desp.111, pl. 1ra
933217912
Cita Previa.
DRA. LUENGO PLANAS, Mª TERESA
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12, planta 1ª, Letra I
933933100
Cita Previa.
DRA. PALAU BENAVENT, Mª
MERCEDES
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino de Arana, 5-19, 1ra pl.
932540506
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
DR. NADAL ECHEVARRIA, JORDI
DR. PRAT MORERA, JOSE
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
DR. RODRIGUEZ FLORES, EUGENIO
Av. Josep Tarradellas, 114, 1º 3ª
934309191
Cita Previa.
DR. SAMPOL RUBIO, GABRIEL
Avda. Vallcarca, 151-161
932545161 932545000
Cita Previa.
DR. SEMILLAS RICART, JOAQUIN
Avda. Princep d´Asturies 43 -45
932188212
Cita Previa.
UNITAT DE PNEUMOLOGIA
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. MORERA PRAT, JOSEP
DR. RUIZ MANZANO, JOAN
Marquesa de Vilallonga, 12, desp.26
932906426
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. LIÑAN CORTES. S.
DRA. RUGGIERI RODRÍGUEZ, NORA
Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
DRA. LUENGO PLANAS, Mª TERESA
Vilana, 12, planta 1ª, Letra I
933933100
Cita Previa.
NEUROLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DRA. BERLANGA MORAN, BEGOÑA
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. BONED RIERA, SANDRA
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. ALVAREZ RAMO, RAMIRO
DR. ROUSSOS PRINDESIS, JOAN
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
DR. BATALLA GARANGOU, F JAVIER
C. Rocafort 241 5º,3ª
934398989
Cita Previa.
DRA. BAYES RUSIÑOL, ANGELS
Passeig Bonanova, 26
934175586
Cita Previa.
DR. BENITO RAPADO, CARLOS
Provença 175, 6º 2ª
934548991
Cita Previa.
DR. CASTEJON GABRIEL, CESAR
C. Torras i Pujalt, 11-29 Desp. 7 pl.2
935100016
Cita Previa.
60
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. GIL SALADIE, DOMINGO
C. Ramon Turro 185 Bajos
933568124
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. BATALLA GARANGOU, FRANCESC
XAVIER
DRA. JAEN PERAIRE, ANA M
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. ALCOLEA RODRÍGUEZ, DANIEL
DRA. MOLINA PORCEL, LAURA
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DR. COMAS BERGUA, PERE
C. Vilana 12 Desp 100
933933100
Cita Previa.
DR. FATJO PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA
I NEUROLOGIA
C. Balmes 303, 5º-2ª
932097411
Cita Previa.
EQUIPO DR. BELVIS NIETO
DR. BELVIS NIETO, ROBERTO
DRA. MAS SALA, NATALIA
DRA. ACEITUNO GONZALEZ,
AZAHARA
C. Sabino de Arana, 5-19 1ª planta
932530910
Cita Previa.
GABINET DE DIAGNOSTIC I
TRACTAMENT NEUROLOGIC
DR. GIRONES COMA, DOMINGO
C. Balmes 270 2º,2ª
932173761 932360500
Cita Previa.
■
NEUROLOGIA
(CONT.)
NEUROLOGIA
(CONT.)
DRA. GRAU LOPEZ, LAIA
Mallorca, 166, principal 2na
934530535
Cita Previa.
DRA. VIDAL RIVERA, Mª JOSE
Verntallat, 15
934156494
Cita Previa.
HOSPITAL DELFOS
DRA. FONT PADROS, MARIA ANGELS
Avda. Vallcarca, 151-161 desp.7
932545007 932545000
Cita Previa.
NEUROLOGIA INFANTIL
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. MONTALBAN GAIRIN,
XAVIER
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. MASSONS CIRERA, JOAN
BAUTISTA
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
INSTITUT NEUROLOGIC DE
BARCELONA
Via Augusta, 277, Bajos 1º
932063720
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. GUTIERREZ, ALFONSO
DR. HERNÁNDEZ LATORRE, M. A.
Consell de Cent, 437
932310512
Cita Previa.
INSTITUT NEUROLOGIC DE
BARCELONA
DRA. DIAZ GOMEZ, M. ASUNCIÓN
Via Augusta, 277, Bajos 1º
932063720
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DRA. ÁLVAREZ VINUESA, MARÍA
DR. BOGUÑA PONSA, JOSEP Mª
DRA. GARRON TORRICO, IDA
DRA. KANJOU AUGE, NADWA
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
NEUROGRUP
DR. JATO DE EVAN, MARIO
Ronda General Mitre, 95, bajos
932118991
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. ALSINA MAQUEDA, ANNA
DRA. BOMBÍ CIVIT, INES
DRA. CUBO ABERT, MONTSERRAT
DRA. GARRON TORRICO, Mª IDA
DR. MORENO SANCHEZ, JORGE
DRA. PEDAIN, CLAUDIA
DR. PRATS DE PUIG, MIGUEL
DRA. RIBAU DIEZ, Mª ISABEL
DR. SOLER LÓPEZ, JORDI
DR. TORRENT CORREA, JUAN JOSÉ
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
DRA. STANKEVICIUTE, JOLANTA
DRA. BERLANGA MORAN, BEGOÑA
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DRA. GARCIA LAS HERAS, LOURDES
DR. GELY PUJOL, JOSEP MARIA
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
DR. MASSONS CIRERA, JUAN
BAUTISTA
C. Bruc 154 pral. 2na
934144634 934573444
Cita Previa.
61
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
(CONT.)
DR. AMAT TARDIU, LLUIS
Francesc Carbonell, 35-37, baixos
932052552
Cita Previa.
DR. ARCE VIDAL, JUAN MANUEL
C. Corcega 209
933225162
Cita Previa.
DR. ARGACHA BLASCO, PEDRO Mª
Paseo de Gracia, 79, 1º 2ª
934878640
Cita Previa.
DR. ARGILA GIRIBETS, JOSEP
Córsega, 431, 1er 2na
932073530 934571733
Cita Previa.
DR. AYENSA PASCUAL, FERNANDO
Comte d´Urgell, 259, 2º C
932092150
Cita Previa.
BARAHONA CENTRE GINECOLOGIA I
MEDICINA REPRODUCTIVA
DR. BARAHONA ORPINELL, MARC
ANTONI
C. Sant Elies, 11-19 1º Desp. 115
932007538 933225712
Cita Previa.
DR. BARROETA GIL, MIGUEL
Martí, 108
932108001
Cita Previa.
DR. BOGUÑA ZUBIAUR, ISIDRO
CLINICA SAGRADA FAMILIA
C. Torras i Pujalt, 1
932114242
Cita Previa.
DR. BORDAS SERRAT, JOSEP RAMON
Casp 118, 2º 1ª
932472335
Cita Previa.
DR. BORRAS COMPTE, GREGORIO
Bunyola, 14, Bajos
933543781
Cita Previa.
■
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
(CONT.)
DR. CANALS MIR, ALBERTO
C. Via Augusta, 128-132 Entlo. Desp. 109
932092148
Cita Previa.
DR. CARAL PONS, JESUS
C. Laforja 80 pral 1ª
932022267
Cita Previa.
DR. CARARACH RAMONEDA, JOSEP
C. Madrazo, 33-37, baixos
932386535
Cita Previa.
DRA. CARBALLAS VALENCIA, ELVIRA
Passeig Bonanova 69 1ra pl., desp. A
930074149
Cita Previa.
DR. CARRERAS MARTINEZ, MANUEL
Torras i Pujalt, 11-29, 3º 5ª
935100020
Cita Previa.
DRA. CASAMOR REGULL,
MONTSERRAT
C. Calvet, 30-32 1º
932010500
Cita Previa.
DR. CAÑAS AMAT, ESTEBAN
Madrazo 35, bajos
932386535
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC PRENATAL
BARNA
DR. DE SOSTOA FERNANDEZ, MANUEL
Avda. Mare de Deu de la Salut 78 4ta pl.,
porta C
932133751 932133512
Cita Previa.
CENTRE GINECOLOGIC DR. PARDINA
DR. PARDINA PALLEJA, CARLOS
DR. FABREGUES GASOL, FCO. JOSE
DR. PAGANO FERNANDEZ, RAFAEL
MARIA
C. Pau Claris 190 1º2ª
932159911 932159952
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
(CONT.)
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
(CONT.)
CENTRE GINECOLOGIC MBG
DR. MARQUES AMOROS, JAVIER
DRA. DE SAS VIDAL
RIBAS, ANDREA ANTONIA
DRA. GARCIA DEL REAL LEGUINA,
MARTA
Pl. Alfons Comin, 5-7 Desp. 125-128
932136876
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. FLORES BALANZA, JUAN
DRA. ROS MONLLAO, MAGDALENA
DRA. TORRENT ESPAÑOL, ANNA M.
DRA. SIMONE, MARIA BELEN
DR. CARAL PONS, JESUS
DR. AGUILAR MARTINEZ DE
CARNEROS, IGNACIO
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. TUSQUETS TRIAS DE BES, JOSE Mª
DR. SANFELIU CORTES, FEDERICO
DRA. TWOSE ESPINOS, MONTSERRAT
Vilana 12 pl. 1-desp. 141
933933141
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. DE LOS RIOS RODRIGUEZ, LUIS
ALONSO
Marquesa de Vilallonga 12 cons.6
932906406
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. DEL POZO ROSELLO, LUIS JAVIER
Marquesa de Vilallonga 12
932906425
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
DRA. GOMEZ SUGRAÑES, MARIA
TERESA
Marquesa de Vilallonga 12
932906425
Cita Previa.
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DRA. ALEJOS ABAD, OBDULIA
DRA. HUAYNA COCHACHI, MARIA
ELENA
DRA. ROYO FABREGAT, VANESA
Av. Icaria, 182
932251948
Cita Previa.
62
CLINICA RIPOLL
DR. RIPOLL ESPIAU, RAIMOND
DR. RIPOLL HUMET, GUILLERMO
Madrazo, 24-28, Entlo. 1ª
932188832
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. BLASCO DE ORO, MARCO
DR. BORRAS COMPTE, GREGORI
DR. CARARACH RAMONEDA, JOSEP
DR. CARARACH RAMONEDA, VICENÇ
DR. CAÑAS AMAT, ESTEBAN
DR. ESPINOZA, RAUL
DR. GUERRA ARDILA, OSCAR
DRA. PARDO FORERO, MYRIAM
DRA. HUAYNA COCHACHI, MARIA
ELENA
DRA. ANGLES ACEDO, SONIA
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DRA. CREUS MARTORI, M ELENA
Mallorca 103, 4º 2ª
934537899
Cita Previa.
DRA. DE ARGACHA JUNYENT, PAULA
Paseo de Gracia, 79 1º,2ª
934878640
Cita Previa.
DEXEUS SALUD DE LA MUJER
Gran Via Carles III, 71-75
932274727 932274700
Cita Previa.
■
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
(CONT.)
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
(CONT.)
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
(CONT.)
DIATRECNON
DR. SANCHEZ BORREGO, RAFAEL
DRA. RODRIGUEZ DOMINGO, MARIA
JESUS
DRA. TORREGUITART LLAURADO,
MARTA
DR. LUGO SALCEDO, FELIX EDUARDO
DR. PAHISA FABREGAS, JAIME
DRA. SANCHEZ RODRIGUEZ, CECILIA
C. Vilana, 12 desp.187
933933187
Cita Previa.
EQUIPO DOCTOR TORRUELLA
CLINICA SAGRADA FAMILIA
DR. TORRUELLA SAGRERA, PERE
C. Torras i Pujalt, 11-29
934181413
Cita Previa.
DR. GARCIA ESQUIROL, RAMON
Avda. Gran Via Corts Catalanes 452 1º,1ª
934242342
Cita Previa.
DIATROS
DR. SANCHEZ BORREGO, RAFAEL
DR. LUGO SALCEDO, FELIX EDUARDO
C. Aragon, 403-405 esc b 2º,3ª
934570200 934581073
Cita Previa.
DR. FABREGAT SAEZ, RICARDO
Av. Diagonal, 347, 2º
932073823 934591393
Cita Previa.
DR. DIAZ DE BRITO GUIAMET, VICENS
Dr. Pi i Molist 2 entlo.
934082223 933225712
Cita Previa.
DR. DOMENECH MILA, JORDI
Av. Josep Tarradellas 155, Entlo. B-D
933225115
Cita Previa.
DR. GARCÍA-VALDECASAS SALGADO
Y COLABORADORES
CENTRO MEDICO TEKNON
DRA. CASTELLANOS HERNÁNDEZ,
MARÍA ELENA
DRA. GARCÍA_VALDECASAS DURALL,
CARLOTA
Marquesa de Vilallonga, 12, desp.28-29
932906429
Cita Previa.
DR. PORTELLA SIMO, JORGE
C. Balmes, 262, 3º 1ª
932372615 934156661
Cita Previa.
EQUIPO DEL PROFESOR SANTIAGO
DEXEUS
CLINICA TRES TORRES
DR. DEXEUS CARTER, DAMIAN
DRA. PORQUERAS SUÁREZ, ROSA
C. Dr. Roux, 76
934160606
Cita Previa.
DR. EYZAGUIRRE SAMILLAN,
FERNANDO
Calatrava, 8, Bajos
934185956
Cita Previa.
DRA. FERNANDEZ GOMEZ, ISABEL
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras i Pujalt, 11-29
934465981 935661256
Cita Previa.
DRA. FERNANDEZ MONTOLI, MARIA
EULALIA
C. Sant Elies 36 1º,1ª
934144997
Cita Previa.
DR. FERRER GISPERT, MIQUEL
Rbla. Catalunya 66 2º A
691201421 932906827
Cita Previa.
DR. FERRER GISPERT, MIQUEL
CENTRO MEDICO TEKNON
C. Marquesa de Vilallonga, 12, desp. 45
691201421 932906827
Cita Previa.
DR. FUSTE BRULL, PERE
Avda. Diagonal, 566, 3ra
932005738
Cita Previa.
DRA. FITE EXOJO, LAURA
Av.Josep Tarradellas, 155, Entl. B i D
933225115
Cita Previa.
DR. FLORES BALANZA, JUAN
C. Marques de Foronda 1 bjos.2ª
934291730 609868908
Cita Previa.
63
DR. GARRIDO SALDAÑA, ARTURO
C. Descartes 8 Esc. A 3º1ª
932022706
Cita Previa.
CLINICA SAGRADA FAMILIA
DR. MUÑOZ_RAMOS I TORA, EMILI
C. Torras i Pujalt 1
932114242
Cita Previa.
GINE-REM
DR. GÓMEZ GRACIA, FRANCISCO
DR. GÓMEZ LATRE, MAURICIO
Passeig d´Amunt, 14
932850736
Cita Previa.
GINEX
CLINICA CORACHAN
DR. MARTI LAPORTE, ARMAND
DR. ORIOL ROCA, PABLO
DR. SALAMERO PRAT, FRANCISCO
Buigas, 19, 3ª planta
934187512 934174838
Cita Previa.
DRA. GOMEZ ROIG, Mª DOLORES
CLINICA CORACHAN
Pl. Dr. Corachán 4 desp. 220
932806195 932545800
Cita Previa.
DR. GONZALEZ NUÑEZ, SANTIAGO
Francesc Carbonell, 35-37, baixos
932052552
Cita Previa.
DR. GREGORIO IGUARBE, JESÚS
C. Escorial 171 pl.3 , cons. 4
932077966 932854230
Cita Previa.
DRA. GUASCH CARBONELL, Mª
CARME
Comte Borrell, 209-211, Entlo A
934395889
Cita Previa.
■
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
(CONT.)
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
(CONT.)
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
(CONT.)
DR. GUERRA PEREZ, TEOFILO
Numancia, 101, esc.-A, 3º 4ª
934398132
Cita Previa.
INSTITUT DR. FLORES
DR. FLORES CASAS, JOSEP Mª
DRA. MASIP OLIVERAS, TERESA
DRA. JIMENEZ CARVALLO,
RADHARANI DASI
Bori i Fontesta, 18, 6º 2º
932018541
Cita Previa.
INSTITUTO DR. CORTADELLAS
DR. CORTADELLAS ROSEL, TOMAS
C. Dr. Roux 57 bajos 1º
932041422
Cita Previa.
DRA. GUINOT GASULL,
M.MISERICORDIA
(ENTRE INDUSTRIA Y ANTONI Mª
CLARET)
Passatge Llavallol,13-15, casa 2
932051675
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. CABERO ROURA, LLUIS
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. URGELL MORERA,
SANTIAGO
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
IDONA
DR. BELLART ALFONSO, JORDI
DR. BORRELL I VILASECA, ANTONI
DRA. SUY FRANCH, ANNA
DRA. HERNANDEZ AGUADO, SANDRA
DRA. BONINO ALVAREZ, SILVANA
DR. CORDOBA CARDONA, OCTAVI
Marquesa de Vilallonga 12 3ra pl., desp. 61
932117034
Cita Previa.
IDONA
DR. BELLART ALFONSO, JORDI
DR. BORRELL I VILASECA, ANTONI
DRA. SUY FRANCH, ANNA
DRA. HERNANDEZ AGUADO, SANDRA
DRA. BONINO ALVAREZ, SILVANA
DR. CORDOBA CARDONA, OCTAVI
Avda. Diagonal 472 6º 2ª
934157872
Cita Previa.
INSTITUCIO FONT SASTRE
DR. FONT SASTRE, VICENS
Ronda General Mitre, 96, baixos
932412931
Cita Previa.
INSTITUT GINECOLOGIA I
REPRODUCCIO
DR. CASO GARCIA, CARLOS DAVID
C. Torras i Pujalt, 11-29 1ra pl.-puerta 6
935100005
Cita Previa.
INSTITUTO GUILERA OBSTETRICIA Y
GINEC.
HOSPITAL DELFOS
DR. BOGUÑA ZUBIAUR, ISIDRO
DR. CAPDEVILA VILAMAJÓ, ENRIC
DR. ESPINÓS GÓMEZ, JUAN J.
DR. GISPERT GIRBAU, MERITXELL
DRA. GONZALEZ FERNANDEZ,
MÓNICA
DR. GUASCH MUNNE, JUANR.
DRA. JOFRE FONT, LAIA
DR. MUÑOZ
RAMOS TORÀ, EMILI
DRA. ORTEGA MAZANO, MARTA
DRA. PEÓN MUÑOZ, SUSANA
Av. Vallcarca, 151
932111145 934184504
Cita Previa.
INSTITUT GINECOLOGIA I
REPRODUCCIO
DRA. RODRIGUEZ LOPEZ, ARACELI
C. Torras i Pujalt, 11-29 4ta pl.-porta 8
935100030
Cita Previa.
INSTITUTO POUS
DR. BOGUÑA PONSA, JOSEP M.
DR. GELY PUJOL, JOSEP M.
Mare de Deu de la Salut, 78, 6º
932845470
Cita Previa.
INSTITUT GINECOLOGIC CLINICA
DIAGONAL
DRA. PEREZ CRUZ, MIRIAM
DR. RODRIGUEZ MORANTE, JOSE
DAVID
DRA. REIG JORGE, MIRIAM
DR. CABRE GIL, SERGI
C. Via Augusta,81-85 1º,1ª
932172548
Cita Previa.
DR. LEIRA JUANOS, JORDI
Passeig de Gràcia, 79, 1er 2na
934878640
Cita Previa.
INSTITUT DR. FLORES
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. FLORES CASAS, JOSEP Mª
DRA. MASIP OLIVERAS, TERESA
DRA. JIMENEZ CARVALLO,
RADHARANI DASI
Marquesa de Vilallonga, 12, Desp. 45
934170510 932906445
Cita Previa.
INSTITUT GINECOLOGIC MITRE
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. MARCET URRIT, LLUIS
DR. BASSOLS DORR, GUILLERMO LUIS
DRA. ROJAS TORRIJOS, MIREIA
DRA. RODRIGUEZ MIAS, NURIA LAIA
DR. NICOLAU BATALLA, PAU
C/ Vilana, 12
932906200
Cita Previa.
64
DRA. MALVEHY TERRATS, MARIA
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras i Pujalt, 1
932114242
Cita Previa.
DR. MARTI FLO, JAUME
Viladomat, 286, baixos
934540805 609162113
Cita Previa.
DR. MATAS DALMASES, JOAN
Camèlies, 19-21, baixos
932136699
Cita Previa.
■
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
(CONT.)
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
(CONT.)
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
(CONT.)
MEDICAL SERVICE ISHTAR
DR. BARÓ I MARINÉ, FRANCESC
DR. ROS VALLVERDU, RAMON
DRA. SANCHEZ GARAY, SUSANA
Gran Via de Carles III, 123-125, bajos
932050911
Cita Previa.
DRA. RIMADA MATEU, MONTSERRAT
Rbla. Catalunya 87 2ºC
932160831
Cita Previa.
DR. URGELL MORERA, SANTIAGO
Plaça Francesc Macià, 2, pral. 3ra
932003144
Cita Previa.
DR. SALES AMIL, JOSE
C. Viladomat 192 entlo 2ª
934190491
Cita Previa.
DR. VAZ-ROMERO UÑA, MIQUEL
Lázaro Cárdenas 2, bajos
934395069 934144220
Cita Previa.
SAMARANCH CONSULTA
GINECOLOGICA
DR. RECAS ROSELLO, ALEJANDRO
DRA. ROCA PEREZ, MARIA PILAR
DRA. PAZ HERRERO, ALEJANDRA
XENIA
DR. BARRAU VERNIA, ENRIQUE J.
DR. SAMARANCH GARCIA_PEREZ,
MANUEL
C. Caravel.la la Niña 18-20 bjs 2ª
932040101
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
DR. MENDEZ PAREDES, JOSE RAMON
C. Copérnico, 61-63, 1ª planta
934182400
Cita Previa.
DR. MUÑOZ DE LA PASCUA, MANUEL
CLINICA SAGRADA FAMILIA
C. Torres i Pujalt, 11-29
935100040 932122300
Cita Previa.
DRA. OLIVER ALVAREZ, CATALINA
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfons Comin, 5-7, pl. 4, desp. 410
932554093
Cita Previa.
DR. PAGES BERTRAN, TOMAS
Torras i Pujalt, 11-29, 3ªpl, cons.7
935661290 935100000
Cita Previa.
DR. PARRA ROCA, JUAN
C. Rosellon, 340-344 entlo 4ª
932080052
Cita Previa.
DR. PLA CLAVELL, FRANCESC
Mare de Dèu de la Salut 78 4-A
932011605
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
DR. CASELLAS CARO, MANEL
DRA. MENESES LONDOÑO, BEATRIZ
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
DR. PUIG MUÑOZ, FERNANDO
Lázaro Cárdenas 4, bajos
934515100
Teléfono Urgéncias 629 33 99 66 Cita
Previa.
DRA. SANCHEZ RODRIGUEZ, CECILIA
Paseo Bonanova 69 1ra pl., desp. A
930074149
Cita Previa.
DR. SOLER CLARET, JUAN
C. Balmes 262 2º 3ª
934154169
Cita Previa.
DR. SORIANO CAMPS, RAMON Mª
CENTRE MÈDIC LA VERNEDA
Selva de Mar 177
933037137
Cita Previa.
DR. TARRATS OLIVA, ANTONI
C. Torras i Pujalt, 11-29 3º consul 7
932121918 935100021
Cita Previa.
DR. TORRENT PORTABELLA, JUAN JOSE
C. Muntaner, 499, 2º 2ª
932114110
Cita Previa.
DRA. TRUEBA MIRA, M. JOSE
Lázaro Cárdenas 2, bajos
934395069 934144220
Cita Previa.
65
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. BIARGE GARCES, ISIDRE
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. GAMBOA DE FLEMOS, SÍLVIA
DR. MANTARAS, JUAN MANUEL
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. BIARGE GARCES, ISIDRO
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
DR. AMEN LETRAN, MANUEL JOSE
Av. Meridiana, 180, entlo. 2ª
934081772
Cita Previa.
ASISTENCIA INTEGRAL
OFTALMOLOGICA
DR. PEREZ SANCHEZ, LUIS ALBERTO
C. Numancia, 56-58, baixos
935193636
Cita Previa.
DR. BIARGE GARCES, ISIDRO
Av. Mare Deu de Montserrat 276, Bajos
933525250 934566006
Cita Previa.
DR. BIARGE GARCES, ISIDRO
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
■
OFTALMOLOGIA
(CONT.)
OFTALMOLOGIA
(CONT.)
OFTALMOLOGIA
(CONT.)
DRA. BOIRA CABRE, M MERCE
C. Santalo 140 bjs
932412851
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
OPTHOS INSTITUT
DRA. FERNANDEZ AGRAFOJO, DORA
MARIA
Vilana, 12, desp. 156
933933156
Cita Previa.
DR. DIAZ COUCHOUD, PABLO
C. Madrazo, 33-37 bjs
932177474
Cita Previa.
DR. BUIL CALVO, JOSE ANTONIO
C. Padua 94
932010686
Cita Previa.
CARAL EYE INSTITUT
DRA. CARAL PONS, NURIA
C. Tuset, 20-24 4º,3ª
934154642 934152977
Cita Previa.
DR. CARRERAS-CANDI RIBAS, CARLES
Muntaner 468, Entlo. 3ª
932008111
Cita Previa.
CENTRO COTOCO
DR. GALOFRE CAVERO, JAVIER
Sant Gervasi de Cassoles, 93, baixos
932017440
Cita Previa.
CENTRO DE OFTALMOLOGIA
BARRAQUER
Muntaner, 314
932095311
Cita Previa.
CENTRO DIAG. E
INVEST.OFTALMOLOGICAS
DR. ALVAREZ MORUJO SUÁREZ,
MIGUEL
C. Còrsega, 299, 3º 2ª
934153027
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
INSTITUT DE LA MACULA I DE LA
RETINA
DRA. VERDAGUER AGUSTI, PAULA
DR. MONES CARILLA, JORDI
DRA. PAZOS LOPEZ, MARTA
DR. NIETO ENRIQUEZ, JOSE
Vilana, 12, consulta 90
935950155
Cita Previa.
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DRA. GUILLEN PONS, ISABEL
Av. Icaria, 182
932251948
Cita Previa.
CENTRO OFTALMOLOGIA
BONAFONTE-DR. GAMBOA
SAAVEDRA, SILVIA
Pje. Mendez Vigo 6
934870015
DOCTOR PALACIN
DRA. PALACIN MIRANDA, BLANCA
C. Travesera de les Corts, 221-223 entlo 3º
933307962
Cita Previa.
DR. DUCH MESTRES, FRANCESC
C. Balmes, 191, 4rt 2na
932182775
Cita Previa.
DRA. EMETERIO REIG, MARIA ROSA
C. Balmes 357 4º,4ª
932906917 934340801
Cita Previa.
CENTRO OFTALMOLOGIA
BONAFONTE-DR. JORNET PAULI,
MIREIA
Pje. Mendez Vigo 6
934870015
Cita Previa.
GABINET MEDIC OFTALMOLOGIC DR.
FARRAS
DR. FARRAS CUBELLS, OSCAR
C. Mallorca, 419 entlo 3ª
934564065
Cita Previa.
CENTRO OFTALMOLOGIA
BONAFONTE-DR.BONAFONTE
ROYO,SERGIO
Passatge Mendez Vigo, 6
934870015
Cita Previa.
GABINET MEDIC OFTALMOLOGIC DR.
FARRAS
DR. FARRAS CUBELLS, OSCAR
C. Ramon Turro, 185 bjs
933568124
Cita Previa.
CENTRO OFTALMOLOGIA
BONAFONTE-DR.CARDONA
TORRES,JOSÉ ANTONIO
Pje. Mendez Vigo 6
934870015
Cita Previa.
DRA. GALLARDO ALGUERO, BLANCA
Avda. Mare de Déu de Montserrat 276 bajos
933525250
Cita Previa.
CLINICA OFTALMOLOGICA INTEGRAL
DR. RASLAN
Pl. Tetuan 16 baixos
932124186 932652984
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. ORTIZ CAZAL, JORGE ANIBAL
DR. VERGES ROGER, CARLOS
DR. RUIZ LAPUENTE, CARLOS JAVIER
DR. RIBAS MARTINEZ, JOAN
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
66
DRA. GALLARDO ALGUERO, BLANCA
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. CARCELLER GUILLAMET,
AMADEU
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
DR. HUSTE GERONES, FREDERIC
Passeig de Gràcia, 20, 3er
933025736 933174137
Cita Previa.
■
OFTALMOLOGIA
(CONT.)
OFTALMOLOGIA
(CONT.)
OFTALMOLOGIA
(CONT.)
ICOA
DR. CANO PARRA, JUAN
Rambla Prim 143 esc 1 entlo 3ª
933133075
Cita Previa.
INSTITUT OFTALMOLOGIC DEL PILAR
Balmes, 271
932375492
Cita Previa.
ICOA
DR. CANO PARRA, JUAN
C. Bolivia 160 bjs local 2
931836800
Cita Previa.
INSTITUTO CONDAL DE
OFTALMOLOGÍA (ICO)
EQUIPO DR. ANDREU ANDREU, DAVID
Via Augusta, 48-54, 2ª planta
934155637
Cita Previa.
INSTITUTO OFTALMOLOGICO
INTEGRAL
DR. COSTA VILA, JESUS
Gironella, 6-8, 1ra pl, cons. 9
932804664
Cita Previa. De L. a V. de 08:00 a 21:00 h. S.
de 09:00 a 14:00 h.
ICR - INSTITUT CATALÀ DE RETINA
DR. ANTON LOPEZ, ALFONSO
DRA. GARCIA GARZON, SUSANA
DR. GATELL TORTAJADA, JORDI
DRA. IBAÑEZ FLORES, NURIA
DR. JÜRGENS MESTRE, IGNASI
DR. PEDRELL PEDROLA, JOSEP M.
DR. CERIOL VILASECA, CARLES
DR. SEVILLA GALAN, JUAN
DRA. CASTRILLO PEREZ, M. DEL PILAR
C. Ganduxer 117
902101055 932547922
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. JURGENS MESTRE,
IGNASI
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
INSTITUT OFTALMIC TEKNOFTAL, .
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. MASCARO BALLESTER,
FERNANDO
DRA. ZAMORA PEREZ, MERCEDES
Marquesa de Vilallonga, 12
933933149 932906451
Cita Previa.
INSTITUT OFTALMOLOGIC DE
CATALUNYA
DR. ROURAS LOPEZ, ANTONIO
C. Balmes 341 esc a 1º,2ª
932008737
Cita Previa.
INSTITUT OFTALMOLOGIC DE
CATALUNYA
DR. ROURAS LOPEZ, ANTONIO
C. Ausias Marc, 117-119 baixos
932656752
Cita Previa.
INSTITUTO CONDAL DE
OFTALMOLOGÍA (ICO)
EQUIPO DR. ANDREU ANDREU, DAVID
Vía Augusta 61
934155637
Cita Previa.
INSTITUTO OFTALMOLOGIA
CASTANERA
DRA. BROC ITURRALDE, LAURA
DRA. CASTANERA DE MOLINA, ANA
DR. CASTANERA DE MOLINA, JORGE
DRA. SERRA CASTANERA, ALICIA
Via Augusta, 20-22
932173704
Cita Previa.
INSTITUTO OFTALMOLOGICO
INTEGRAL
DR. COSTA VILA, JESUS
Maria Auxiliadora, 25, baixos
932032233
Sábados de de 09,00 a 14,00h. de L. a V.
08,00 a 21,00
INSTITUTO OFTALMOLOGICO
INTEGRAL
CLINICA SAGRADA FAMILIA
DR. COSTA VILA, JESUS
C. Torras i Pujalt 1, cons. 1
932121977 936029489
Sábados de de 09,00 a 14,00h. de L. a V.
08,00 a 21,00
INSTITUTO OFTALMOLOGICO
INTEGRAL
CLINICA CORACHAN
DR. COSTA VILA, JESUS
Plaça Dr. M. Corachan, 4, desp. 122
932800441 932545800
Sábados de de 09,00 a 14,00h. de L. a V.
08,00 a 21,00
67
INSTITUTO OFTALMOLOGICO QUIRON
BARCELONA (IOB
Avda. Diagonal 632
932419100
Cita Previa.
DR. KELLY RIGOLLET, JAIME
Passeig de Gràcia, 76, 3er 2na
932160742
Cita Previa.
DRA. MARTINEZ PALMER, ANA
C. Nena Casas 19 bjs
932800599 932051384
Cita Previa.
OFTALMOGRUP
DR. CERIOL VILASECA, CARLOS
C. Muntaner, 533-535 1º,4ª
932546464
Cita Previa.
OFTALMOLOGICA
EQUIPO DR. C. VERGES
C. Dalmases 42
935513300
Cita Previa.
OFTALMOPLUS
DR. ALARCON VALERO, ISAAC
DR. CASALE TURU, ALFONSO
DR. CABOT GARCIA, JOAQUIN
Rambla Catalunya 80 pral. 2ª
932157416
Cita Previa.
OFTALMOPLUS
DR. ALARCON VALERO, ISAAC
DR. CASALE TURU, ALFONSO
DR. CABOT GARCIA, JOAQUIN
C. Ganduxer, 47-49 Pl. Baja
934140224
Cita Previa.
DRA. OLIVER PUJOL, EMILIA
HOSPITAL DELFOS
Av. Vallcarca, 151-161
932545058 932116643
Cita Previa.
■
OFTALMOLOGIA
(CONT.)
OFTALMOLOGIA
(CONT.)
OFTALMOLOGIA
(CONT.)
POLICLINICA BARCELONA
DR. VINCENT, GUSTAVO
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA INFANTIL
INSTITUTO OFTALMOLOGICO
INTEGRAL
CLINICA CORACHAN
DR. COSTA VILA, JESUS
Plaça Dr. M. Corachan, 4, desp. 122
932800441
Cita Previa.
DR. PRESAS CORTES, RICARD
Rambla de Catalunya, 103, 3º
934877544
Cita Previa.
DR. QUINTANA CONTE, RAMON
Rbla.Catalunya 62 6º,1ª b
934873003 934877160
Cita Previa.
DR. RAITERI FLORENSA, JOAN CARLES
C. Santalo 140 bjs
932412851
Cita Previa.
DR. ROLDAN GARCIA, DIEGO
Pi i Margall, 25
932102486
Cita Previa.
DR. SABALA LLOPART, ANTONIO
Aribau 5, pral.
934545282
Cita Previa.
DRA. SUST FERRER, ROSA Mª
C. Tenor Viñas 14 entlo 1ª
932023380
Cita Previa.
TACIR CLINICA OFTALMOLOGICA
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. CASTANERA DE MOLINA,
FERNANDO
Vilana, 12, desp. 118-119
933933118 933933119
de L. a V. de 09:00 a 13:00 h y de 16:00 a
20:00 h.
DRA. VAZQUEZ DURANTE, ISABEL
Passeig de Sant Joan 127 2on 4ta
934584448 601213626
Cita Previa.
DR. XIPELL COSTAS, JORGE
HOSPITAL DELFOS
Av. Vallcarca, 151-161
932545058 932116643
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DRA. GAMBOA DE FLEMOS, SÍLVIA
DR. MANTARAS, JUAN MANUEL
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, FERNANDO
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. CAVERO ROIG, LLUÍS
DRA. FLORES DESPRADEL, INÉS
DR. MOZOTA RUBIO, A.
DRA. OCAMPO TIVANO, E.
Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
ICR - INSTITUT CATALÀ DE RETINA
DR. SEVILLA GALAN, JUAN
DRA. CASTRILLO PEREZ, M. DEL PILAR
C. Ganduxer 117
902101055 932547922
Cita Previa.
INSTITUT OFTALMOLOGIC DEL PILAR
Balmes, 271
932375492
Cita Previa.
INSTITUTO CONDAL DE
OFTALMOLOGÍA (ICO
EQUIPO DR. ANDREU ANDREU, DAVID
Via Augusta, 48-54, 2ª planta
934155637
Cita Previa.
INSTITUTO CONDAL DE
OFTALMOLOGÍA (ICO
EQUIPO DR. ANDREU ANDREU, DAVID
Vía Augusta 61
934155637
Cita Previa.
INSTITUTO OFTALMOLOGIA
CASTANERA
DRA. CASTANERA DE MOLINA, ANA
DRA. SERRA CASTANERA, ALICIA
Via Augusta, 20-22
932173704
Cita Previa.
68
INSTITUTO OFTALMOLOGICO
INTEGRAL
CLINICA SAGRADA FAMILIA
DR. COSTA VILA, JESUS
C. Torras i Pujalt 1, cons. 1
932121977 936029489
Cita Previa.
ONCOLOGIA
MEDICA
DR. BUXO COSTA, JOSEP
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12
935120965
Cita Previa.
CENTRE DE TERAPEUTICA MEDICA CTM
DR. LOPEZ POUSA, ANTONIO
C. Torras i Pujalt, 1, pl. baixa, porta 4
932122300 699011630
Cita Previa. de L. a V. de 10:00 a 20:00 h.
CENTRO MEDICO TEKNON
INSTITUTO ONCOLÓGICO TEKNON
Vilana, 12
932906471
Cita Previa.
DR. CIRERA NOGUERAS, LLUIS
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana 12
933933100
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. LOPEZ POUSA, ANTONIO
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. DEL CAMPO FORNIS, JOSEP M.
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
■
ONCOLOGIA
MEDICA (CONT.)
ONCOLOGIA
RADIOTERAPICA
OTORRINOLARINGOLOGIA
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. BASELGA TORRES, JOSEP
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
ACELERADOR LINEAL
Previa autorización de la Compañía
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. QUESADA MARTÍNEZ, JUAN LUIS
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
INSTITUTO ONCOLOGICO DR. ROSELL
INSTITUTO ONCOLOGICO EQUIPO DR.
BELLMUNT
DR. FONCUBERTA BOJ, JORDI
DRA. SANTAMARIA ORTIZ, M.
AMPARO
DRA. SUREDA BALARI, ANNA
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. MACHENGS BRUQUETAS,
IGNASI
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
IDOC
CLINICA CORACHAN
DR. IGLESIAS CORNET, JOSEP M.
DRA. MADROÑAL LLEYDA, CATERINA
DR. MODOLELL ROIG, ALFONS
Plaça Dr. M. Corachan, 4
932545800 932800855
Cita Previa.
IOMD - INSTITUTO DE ONCOLOGIA
MEDICA DELFOS
HOSPITAL DELFOS
Avda. Vallcarca, 151-161
932545029
Cita Previa.
ONCOMEDIC-UNIDAD ONCOLOGICA
DR.PALOMBO
C. Balmes 262 4ªplanta
932850020 609888638
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
INSTITUTO ONCOLÓGICO TEKNON
Vilana, 12
932906471
CLINICA CORACHAN
Buigas,19
932545800
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. CALVO NAVARRO, CARLOS
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
FUNDACIO IMOR
INSTITUT MÈDIC D´ ONCO
RADIOTERAPIA
DR. GUIX MELCIOR, BENJAMÍN
C. Escoles Pies 81
932531670
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
CEORL (CTRE.D´ESPECIALITATS O.R.L)
DR. MONZON DOLDAN, JESUS
DR. PEDRA SAGRISTA, JORDI
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
HOSPITAL DE L´ESPERANÇA
SERVICIO DE RADIOTERAPIA
DR. VALLS FONTANALS, AGUSTÍ
Avda. Sant Josep de la Muntanya, 12
933674100 933674144
DR. BIURRUN UNZUE, OSCAR-LUIS
València, 2, entlo.1ra, porta 5
902244040 932264430
Tel. 902244040 Atención las 24 horas. Cita
Previa.
HOSPITAL PLATÓ FUNDACIÓ
PRIVADA
DR. SANCHIZ MEDINA, FRANCISCO
Plato, 21
933069900 932419500
DR. BLANCH ALEJANDRO, JOSE LUIS
Avda. Diagonal 359 a 4º
934571121
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. CASALS FARRAN, JOAN
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
BRAQUITERAPIA
Previa autorización de la Compañía
DRA. BOHE ROVIRA, MERCE
C. Urgell 58 3º,3ª
934538295
Cita Previa.
DRA. BORJA AGUIRRE, LOURDES I
Pg. Maragall, 419, Esc. Izda., 1º 3ª
933572476
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
INSTITUTO ONCOLÓGICO TEKNON
Vilana, 12
932906471
CENTRO COTOCO
DR. TOMAS ROCASALBAS, JUAN F.
Torras i Pujalt, 11-29
935100011
Cita Previa.
FUNDACIO IMOR
INSTITUT MÈDIC D´ ONCO
RADIOTERAPIA
DR. GUIX MELCIOR, BENJAMÍN
C. Escoles Pies 81
932531670
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DR. ELAWAD MUHSEN, TALAL
DR. AGUDELO GARCIA, DARIO
Av. Icaria, 182, local
932251948
Cita Previa.
69
■
OTORRINOLARINGOLOGIA (CONT.)
OTORRINOLARINGOLOGIA (CONT.)
OTORRINOLARINGOLOGIA (CONT.)
CENTRO O.R.L. SAN EUSEBIO
DR. EZCURRA ARBULU, ATAHUALPA
Laforja 31-35, bajos (esquina Denia)
932099611
Cita Previa.
CLINICA ORL L´EIXAMPLE
DR. ENCINA RUIZ, LUIS
Viladomat, 286, baixos
933236393 934540805
Cita Previa.
CENTRO ORL
DR. ROCA RIBAS SERDA, FRANCISCO
DRA. MIRO CASTILLO, NURIA
Torras i Pujalt, 11-29
935100033
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DRA. DROGUET PUIGDOMENECH,
MONTSERRAT
DRA. GARCÍA_VAQUERO MILLÁN,
CRISTINA
DR. MARIÑO SANCHEZ, FRANKLIN S.
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
EQUIPO DR. CONTI, MIGUEL
EQUIPO DR. PLANES, ANDRES
DR. DOMENECH JUAN, IVAN
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
CEORL (CTRE.D´ESPECIALITATS O.R.L)
DR. PEDRA SAGRISTA, JORDI
DR. SICILIA MALUENDA, ELADIO
Gran Via Corts Catalanes 561 entlo. 2ª izq
934548653 934537027
Cita Previa.
DR. CISA LLUIS, ENRIC
Pl. Alfons Comin, 5-7, cons. 219
935409026 932554084
Cita Previa.
CLINICA CORACHAN
DR. GRAS CABRERIZO, JUAN RAMÓN
Buigas,19
932545800
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DRA. MONTORO MARTINEZ, Mª
VICTORIA
DR. HERNANDEZ HERNANDEZ, JAVIER
C. Ramon Turro 185 Bajos
933568124
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. DE FRIAS BERZOSA, BEGOÑA
DR. LORENTE GUERRERO, JUAN
DR. MONZON DOLDAN, JESUS
MANUEL
DRA. GUERRERO GILABERT, MARIA
DOLORES
DR. PEDEMONTE SARRIAS, GABRIEL
DR. PEDRA SAGRISTA, JORDI
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA TRES TORRES
DR. MENEN NAVARRO, JOAQUIN
Dr. Roux,76
932041300
Cita Previa.
DR. DOMENECH OLIVA, JUAN
C. Industria 8 1º1ª
934572048
Cita Previa.
DR. ESCOLA PEREZ, FRANCISCO
C. Provença 175 5º,2ª
934548988
DR. FUSTE CLAPES, JOAN
Via Augusta, 137, Entlo 1ª
932096408
Cita Previa.
DR. FUSTE CLAPES, JOAN
HOSPITAL DELFOS
Avda. Vallcarca, 149-161
934342222 934342221
Cita Previa.
DR. GONZALEZ COMPTA, FRANCESC
XAVIER
C. Alfonso Comin 5 Cons. 219
935409026
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. PRADES MARTÍ, JOSEP
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
70
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. CÁNOVAS ROBLES,
ELEUTERIO
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
INSTITUTO DE OTOLOGIA DEL
DR.GARCIA-IBAÑEZ
DR. LEVORATO, MAURICIO
DRA. HERNANDEZ MONTERO, ELENA
DR. GARCIA_IBAÑEZ CISNEROS, LUIS
Dr. Roux 91 baixos
932050204
Cita Previa.
DR. LORENTE GUERRERO, JUAN
Ausias March, 9, 1ra
933176500
Cita Previa.
DRA. MATAS CAPARROS, ISABEL
C. Sepúlveda 60 1ro 1ra dcha.
934251477
Cita Previa.
DRA. MATAS CAPARROS, ISABEL
C. Aribau, 192-198, baixos
932003434
Cita Previa.
DR. MONZON DOLDAN, JESUS
Rocafort, 193-197, entlo. 4ta, esc.B
934309098
Cita Previa.
DR. MORAGAS LLUIS, MIGUEL
Muntaner, 259, entl. 2ª
934142554
Cita Previa.
DR. OLMO ROMERO, ANGEL
C. Camelies, 19-21
932136699
Cita Previa.
■
OTORRINOLARINGOLOGIA (CONT.)
OTORRINOLARINGOLOGIA (CONT.)
PSIQUIATRIA
(CONT.)
POLICLINICA BARCELONA
DR. TRASERRA CODERCH, JOSE
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
DR. VERGES ROCA DE VIÑALS,
RAMON
C. Balmes, 107, Pral. 1ª
934538420
Cita Previa.
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DRA. BOSQUE GABARRE, CLARA
Av. Icaria, 182, Local
932251948
Cita Previa.
DR. QUISPE ARROYO, OMAR RUBEN
C. Balmes 200 4º,6ª
932374124
Cita Previa.
DR. VISCASILLAS SEGUI, SANTIAGO
Travessera de Dalt, 121, baixos
932848549
Cita Previa.
DRA. ROS VERGARA, ASSUMPTA
Viladomat 286 baixos
933236393 934540805
Cita Previa.
DRA. ZORITA PIERA, CARMEN
Casanova 220, 1º 1ª
934195121
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DRA. FUENTES, CLAUDIA A
C. Ausias March, 117-119 bajos
932659097
Cita Previa.
DR. ROURA MORENO, JOSEP ANTONI
INSTITUT ROURA
CLINICA QUIRON
Pl. Alfonso Comín, 5-7
932850000
Cita Previa.
DRA. SANDIUMENGE CAÑAS, M.
ANGELICA
Castellnou, 27, pral 2º
932049262 932800175
Cita Previa.
TECNORINO
DRA. KNAPER MARTIN, JENNIFER
DR. POLLAN GUISASOLA, CARLOS
DRA. DE DIOS ORAN, ELENA
DR. CLARAMUNT VIVES, JOSE RAMON
C. Vilana 12 desp.193
933933193 626111195
Cita Previa.
DR. TORRES ESTEBAN, JOSEP Mª
C. Escorial, 148, 7na planta
932850736
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
INFANTIL
DR. CISA LLUIS, ENRIC
Pl. Alfons Comin, 5-7, cons. 219
935409026 932554084
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DRA. DROGUET PUIGDOMENECH,
MONTSERRAT
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. COLLS CRUAÑAS, MIQUEL
DR. FOLCH CAMPILLO, D.
DR. COLLS CAMARA, A.
C. Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DRA. FUENTES, CLAUDIA A
C. Ramon Turro 185 Bajos
933568124
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. LAMARQUE, ISABELLE
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. BORDAS REIG, RICARD
DR. MIRANDA ROMERO, JUAN LUIS
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DRA. CORTIELLA ALVAREZ, Mª JOSE
C. Capitan Arenas 25 4º 2ª
932801708
Cita Previa.
DR. FATJO PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA
I NEUROLOGIA
C. Balmes 303, 5º 2ª
932097411
Cita Previa.
DR. TRASERRA CODERCH, JOSE
C. Vilana 12 Desp. 188
933933188
Cita Previa.
DR. BATALLA GARANGOU, F JAVIER
C. Rocafort 241 5º,3ª
934398989
Cita Previa.
UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. MAIZ
DR. MAIZ CAL, JAVIER
DRA. ASARTA AZCARATE, ISABEL
DR. AMILIBIA CABEZA, EMILIO
DRA. PALOMINO MENESES, LAURA
C. Vilana 12 desp. 194
933933194
Cita Previa.
DRA. BUSULDO VEGA, Mª CARMEN
Av. Príncep d´Asturies, 4, entlo. 1ª
932186379 934151077
Cita Previa.
DR. MONTERO SIERRA, VICENTE
C. Còrsega, 257, 1º 1ª
932177876
Cita Previa.
DR. CARAL PONS, LUIS ALBERTO
Camps i Fabres, 8, 1er 2na
932180212
Cita Previa.
DRA. DUEÑAS HERRERO, ROSA MARIA
Tuset 28 1º 1ª
934300604
Cita Previa.
71
■
PSIQUIATRIA
(CONT.)
PSIQUIATRIA
(CONT.)
PSIQUIATRIA
(CONT.)
GABINET D´ESTUDI
COMPORTAMENTAL I
PSICODIAGNÒSTIC
DR. ROMACHO ROMERO, JOSE
MANUEL
C. Còrsega 276 3º 1ª
932183648
Cita Previa.
INSTITUT DE NEUROCIENCIES I SALUT
MENTAL
Escuelas Pías, 28, bajos
932090908 932010014
Cita Previa.
PSIQUIATRIA INFANTIL
DR. GIRALT COLL, JOSE M
C. Vilamari, 82-84 1º,2ª
934252478
Cita Previa.
DRA. GOMIS BERTRAND, SUSANA
Roger de Lluria 95 5º 2ª
932157222
Cita Previa.
DR. GRAU FERNANDEZ, ANTONI
C. Marquesa de Villalonga 12
932906434 934538597
Cita Previa.
DR. GRAU FERNANDEZ, ANTONI
C. Sicilia 253 pral. 2ª
932074242 934538597
Cita Previa.
HESTIA PALAU
DRA. GONZALEZ IRIZAR, OLGA
DR. CABO SUAREZ, ALEJANDRO
DAVID
DRA. GOMEZ DURAN, ESPERANZA
DR. SANTAMARIA CORTES, RAFAEL
DR. FUENTE DIEZ, EDUARDO
DRA. BALSELLS VALLS, MARIA MERÇE
Sant Antoni Maria Claret 135
600571540 931172041
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. SEGUI MONTESINOS, JOAN
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
INDACEP
Passatge Mulet 1
934159800
Tardes de 16:30 a 20:00 h. Cita Previa.
INSTITUTO NEPP
DR. DOMINGO RIBAS, JORDI
C. Equador, 75, baixos
934105975
Cita Previa.
INSTITUTO NEPP
HOSPITAL DELFOS
DR. DOMINGO RIBAS, JORDI
Avda. Vallcarca, 151-161
932545000
Cita Previa.
ITA CLINIC BCN
Cavallers 37
932530137
Cita Previa.
DR. LEON RAMOS, FRANCISCO
Avda. Josep Tarradellas 147 entlo 1ª
934544071
Cita Previa.
DRA. MARTINEZ PADILLA, CARMEN
C. Paris, 118, esc.B, entlo. 3ra
934144553
Cita Previa.
DR. MAS-YEBRA REVERTER, ADOLFO
C. Casanova 154 entlo. 2ª
934516869
Cita Previa.
DR. NAVARRO SANCHIS, JOSE A.
Ronda General Mitre 17 entlo. 4
932803574 699642404
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
DRA. PATRIZZI, BARBARA
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
DR. RUBIO CARNE, JORDI
Ventura Rodriguez, 6-8, 2º 1ª
934284870
Cita Previa.
72
CENTRE PSICOPEDIATRIC GUIA
DR. SASOT LLEVADOT, JORDI
València, 377, esc. A, entlo. 2ª
934581041
Cita Previa.
CENTRE PSICOPEDIATRIC GUIA
DR. SASOT LLEVADOT, JORDI
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga, 12, desp.2
932906402
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DRA. BIELSA CARRAFA, ANA MARÍA
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DRA. PÉREZ JIMÉNEZ, SÍLVIA
C. Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
REUMATOLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. GARCIA GARCIA, ANTONIO M
Passeig Torras i Bages, 53, Baixos
932744988
Cita Previa.
DRA. ALAMAN MARTINEZ, LUISA
DR. GARCIA GARCIA, ANTONIO M.
Rbla. Catalunya, 85, 1º 1ª
934879448
Cita Previa.
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DRA. MOYA ALVARADO, PATRICIA
Av. Icaria, 182
932251948
Cita Previa.
CLINICA CORACHAN
INSTITUTO DE REUMATOLOGIA
SR. MARTINEZ PINTOR, FERNANDO
Pl. Manuel Corachan 4 cons. 216
934159847 932545800
Cita Previa.
■
REUMATOLOGIA
(CONT.)
REUMATOLOGIA
(CONT.)
REUMATOLOGIA
(CONT.)
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. ROTES MAS, JAIME
C. Ramon Turro 185 Bajos
933568124
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. GÓMEZ CENTENO,
ANTONIO
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
DRA. CASTILLO VILELLA, MIREIA
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. OLIVE MARQUES, ALEJANDRO
DRA. CASTELLANOS DUARTE,
MERITXELL
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
EQUIPO DR. ALEGRE DE MIQUEL
Sabino Arana, 5-19
935460112 932033066
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DRA. SIRVENT ALIERTA, ELENA
LEONOR
DRA. BARCELO BRU, MIREIA
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DR. COWALINSKY MILLAN, JUAN
MANUEL
Travessera de Gracia 43 entresuelo
932005841
Cita Previa.
DR. COWALINSKY MILLAN, JUAN
MANUEL
C. Muntaner 231 1er 2na
932005841
Cita Previa.
DR. DOMINGO JUAN, JORGE
C. Provenza 175 6º2ª
934548991
Cita Previa.
DR. ESCOLA CAMPABADAL, ALBERTO
C. Sardenya 331 entlo 1ª
934590376
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. BARCELÓ GARCÍA, PEDRO
Viladomat, 288
934306631
Cita Previa.
INSTITUTO POAL DE REUMATOLOGIA
DRA. MULLER PARERA, INGRID
DR. FERNANDEZ GARCIA, CESAR
DRA. MARTI GASULLA, NURIA
DRA. SANCHEZ GARCIA, JOSEFINA
Castanyer, 15, Bajos
934340192 934340673
Cita Previa.
DR. LLOBET ZUBIAGA, JOSEP M
Camp, 46, 2º 2ª
934178170
Cita Previa.
DR. LLOPART BUISAN, ENRIC
Diputació, 321, Pral. 2na
934870641
Cita Previa.
DRA. LLORET PUIG, MARIA ISABEL
Rosselló 148, pral. 1ª
934532163
Cita Previa.
DR. GARCIA GARCIA, ANTONIO M.
C. Sepulveda 125 bjs
933025353 934541221
Cita Previa.
DR. MARTINEZ PINTOR, FERNANDO
POLICLÍNICA BARCELONA
Guillem Tell 4
934159847
Cita Previa.
DR. GUITART BOIXADER, JOAN
Av. Princep d´Asturies, 21, 1º 2º
932379081
Cita Previa.
DRA. MATEO SORIA, LOURDES
Sants 17, principal 3ª
934213140
Cita Previa.
73
DR. RODRIGUEZ MORENO, JESUS
C. Balmes 200 7º4ª
932184553
Cita Previa.
REUMATOLOGIA INFANTIL
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. ROS VILADOMS, JOAN B.
Consell de Cent, 437
932310512
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. SALA MAGALLON, PEDRO I.
DR. ZANUI MAESTRE, JUAN
FRANCISCO
EQUIPO DR. MARTIN OLIVA, XAVIER
DRA. FONTOVA MOTA, MONTSERRAT
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DR. COLOMER GÓMEZ, JORDI
DR. GASCH BLASI, JORDI
DR. PÉREZ DE ARENAZA MAICAS,
CARLOS
DR. SALA MAGALLON, PEDRO I.
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. ABELLÁN MIRALLES, CÉSAR
DR. COLOMER GÓMEZ, JORDI
DR. GARCÍA MEDINA, JOSÉ RAMÓN.
DR. PAYAN MARTIN, LUIS
DR. PÉREZ DE ARENAZA, CARLOS
DR. SALA MAGALLON, PEDRO
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
■
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA (CONT.)
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA (CONT.)
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA (CONT.)
DR. AGUILAR FERNANDEZ, LLUIS
Marquesa de Vilallonga 12 desp. 10
932906410
Cita Previa.
DR. CABO CABO, FRANCISCO JAVIE
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras i Pujalt, 11-29, consultorio 3.2
935117111 934465911
Cita Previa.
CIRURGIA ARTROSCOPICA I
PROTESICA
C. Consell de Cent, 113-115 entlo. 5na
933250755
Cita Previa.
DR. CARDENAL LOPEZ, FERRAN
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga 12, desp. 37
932906437
Cita Previa.
CLINICA CORACHAN
CTRO. TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA
DR. KAMAL KHER
DR. KHER ALLAH, KAMAL
Buigas 19
932545800
Cita Previa.
DR. ALTISENCH BOSCH, ANTONIO
C. Muntaner 259 entlo 1ª
932014988
Cita Previa.
DR. ALTISENCH BOSCH, JOSE MARIA
Rosselló, 166 Pral.1
934548956 933232821
Cita Previa.
DR. ASENCIO SANTOTOMAS, JORDI
Sardenya 520, entlo. 4ª
932842922
Cita Previa.
DR. ASUNCION MARQUEZ, JORDI
C. Comte d´Urgell, 204-208 2ºA
932426214 692044020
Cita Previa. L. X. y J. de 16:00 a 20:00
DR. AZORIN ZAFRILLA, LUIS MIGUEL
Via Augusta, 128-132, entlo, desp. 116
934141122
Cita Previa.
DR. CARRERA CALDERER, LUIS
C. Balmes, 271 consul.6 1º
932172037
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
DR. OLIVE BOSCH, FRANCESC XAVIER
C. Balmes 256 6è 1ra
932178535
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC LA VERNEDA
DR. OLIVE BOSCH, F. XAVIER
DR. PUNSODA BOU, JOAQUIM
Selva de Mar, 177
933037137
Cita Previa.
DR. BAGO GRANELL, JUAN
Marquesa de Vilallonga 12 desp. 10
932906410
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. GARCIA-NIETO PORTABELLA, JUAN
Marquesa de Vilallonga 12 1ra pl., cons.4
932906404
Cita Previa.
DR. BARJAU VIÑALS, RAMON
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras i Pujalt 1. Consulta nº 7
932048964 934366000
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. ROCA SILVA, JOSEP A.
Marquesa de Vilallonga 12 desp. 10
932906410
Cita Previa.
DR. BENAJES VILAJELIU, PEDRO
C. Balmes 271
932360500
Cita Previa.
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DR. MONREAL PORTELLA, MARTÍN
DR. MORELL I BOLOS, JOSEP MARIA
DR. COMPTE VERDAGUER, ANTONI
Av. Icaria, 182
932251948
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
EQUIPO DR. BULÓ I SOLÉ
DR. BULÓ I SOLÉ, JOSEP MªL
DR. MOLINA, ANTONI
DR. RIOS, JOAN
Marquesa de Vilallonga, 12, planta -1
932906401
Cita Previa.
CENTRO ORTOPEDICO TIBIDABO
Pl. Alfonso Comin, 5-7 2º consul.200-201
H.Quiron
932554000
Cita Previa.
74
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. BORRELL DANIEL, JAUME
C. Ramon Turro 185 Bajos
933568124
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. BORRELL DANIEL, JAUME
C. Ausias March, 117-119 bajos
932659097
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. CARRERAS VIDAL, CRISTIAN
DRA. MORATONA CAPDEVILA, ANNA
ISABEL
DR. CALVO ARTURO, DAVID
DR. MUSET LARA, ALEXANDRE
DR. SANCHEZ NAVARRO, SERGI
DR. BATALLA SANCHEZ, ANTONIO
DR. BIGAS BONAMUSA, ANGEL
DR. GODALL ARTEAGA, ALEJANDRO
SRA. ALVAREZ FERNANDEZ, LAURA
DRA. VENTURA CARRO, LAURA
DR. MARTIN OLIVA, XAVIER
DR. MASCORT BOIXEDA, IGNACIO
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. XIMENO ROCA, LUIS
DR. BOSI PEREZ, SANTIAGO
DR. ALCANTARA VILA, EMILIO
DRA. BAENA TAMARGO, JACINTA
DR. HERRERO RIGAU, CUSTODIO
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
■
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA (CONT.)
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA (CONT.)
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA (CONT.)
CLINICA TRES TORRES
DR. CLEMENTE ARMENDARIZ,
FERNANDO
Dr.Roux,76
932041300
Cita Previa.
DR. LATORRE MARTI, JOAQUIN
Ronda General Mitre, 63
932050499 932050505
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
SERORTRAM
DR. CALVO ARTURO, DAVID
DR. MUSET LARA, ALEJANDRO
Gran Via Carles III, 71-75, 1ra
935460132
Cita Previa.
CO+T- EQUIPO DR. IGLESIAS ROVIRA,
RAMÓN
C. Escorial 148
932850736
Cita Previa.
DR. COBA SOTES, JAVIER
C. Balmes, 200, atico puerta 9
932380124
Cita Previa.
DR. COLELL MITJANS, FRANCISCO
Madrazo, 14, 4rt 2na
932170286
Cita Previa.
DR. COLLADO GASTALVER, DIEGO
C. Vilana 12
933933190 657470493
Cita Previa.
DR. DIAZ SEPULVEDA, JUAN
Avda. Tibidabo 20 4ta pl.
934184397
Cita Previa.
DR. CABOT DALMAU, JOAQUIM
Avda. Mare de Dèu de la Salut, 78, 4ºB
932199451
Cita Previa.
DR. CABOT DALMAU, JOAQUIM
HOSPITAL QUIRON
INSTITUTO ARTROSALUD
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
DR. CLARET NONELL, IGNASI (EQUIPO
HOSPITAL DELFOS
Av. Vallcarca, 151
932545000
Cita Previa.
DR. LATORRE MARTI, JOAQUIN
Buigas, 19
932545822 932802055
Cita Previa.
DR. FERNANDEZ SUAREZ, MANUEL A
MAZ-CLINICA SANT HONORAT
Av. Tibidabo, 20
932127000
Cita Previa.
DR. FORES VIÑETA, JOAQUIM
Gironella, 6-8, 3ra pl.,desp. 323
932802084 932545800
Cita Previa. de L. a V. de 10:00 a 20:00
DR. FUSTER OBREGON, SALVADOR
Gironella, 6-8, 3ra pl.,desp. 323
932802084 932545800
Cita Previa. de L. a V. de 10:00 a 20:00
DR. GARCIA MAS, ROBERT
C. Doctor Roux 76 pl baixa sala 2
936672895 657861250
Cita Previa.
DR. GARRIGA REXACH, FRANCESC
C. Escorial 171 planta 3
932011438
Cita Previa.
DR. GIL CERDAN, ALBERTO
C. Muntaner, 40-42
933024034 616183792
Cita Previa.
GRUPO TRAUMAUNIT
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. CASALS, VÍCTOR
DR. CASAÑAS, JOAQUIM
DR. DE LA TORRE, JAIME
DR. GARCÍA MEDINA, J. RAMÓN
DR. LÓPEZ OSORNIO, PAU
Vilana, 12,desp.122
933933222
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. CUGAT BERTOMEU,
RAMÓN Y DR. NARDI VILARDAGA, JOAN
APLCOT TRAUMATOLOGIA
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
75
ICATME
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
DRA. GARCIA DE FRUTOS, ANA
DR. JIMENO TORRAS, JOSE Mª
DR. MARLET NARANJO, VICTOR
DR. PELFORT LOPEZ, XAVIER
Sabino Arana, 5-19, planta2ª
932054362
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. BURDEUS GONZÁLEZ
SOLIS, JOAN M.
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
DR. JUSTRIBO BERLANGA, CARLOS
C. Muntaner, 430, Atico 1ª
932012434
Cita Previa.
DR. KRAEMER, ROBERT
Marquesa de Vilallonga 12 desp. 10
932906410
Cita Previa.
LABOR ACCIDENTES
DR. GIL CERDAN, ALBERTO
C. Balmes 25
933024034
Cita Previa.
DR. MAJO BUIGAS, JOAN
Provença, 156, 2º 3ª
934543053
Cita Previa.
DR. MARTIN OLIVA, XAVIER
Pau Claris, 120, 1º 1ª
934882794
Cita Previa.
DR. MARTIN OLIVA, XAVIER
Escorial 148
932850736 932850010
Cita Previa.
■
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA (CONT.)
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA (CONT.)
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA (CONT.)
DR. MASCORT BOIXEDA, IGNACIO
Gran de Gràcia 16, entlo.
932188122
Cita Previa.
DR. PIQUE VIDAL, CARLOS
Balmes, 205
934151979
Cita Previa.
DR. MATAMALA PEREZ, ALFREDO
Gran de Gràcia 16 1er
932010404
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
DR. GARCÍA BORDES, LUIS
DR. MASSONS ALBAREDA, JOSEP
DR. PALAU SANZ, EDGAR
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
TRAUMADELFOS
HOSPITAL DELFOS
DR. OLLER IZQUIERDO, JAVIER
Avda. Vallcarca 151
932545015
Cita Previa.
DR. MORALES CANO, JAIME
C. Balmes 200 7º4ª
934465903
Cita Previa.
MORETA-HACHEM TRAUMATÓLOGOS
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. HACHEM, ABDULILAH
DR. MORETA MUNUJOS, DAVID
Vilana, 12, Cons. 110
933933110
Cita Previa.
DR. NADAL GARCIA, FERRAN
Aribau 51, pral. 2ª
934516809
Cita Previa.
DR. NADAL GARCIA, FERRAN
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras i Pujalt, 1
935100014
Cita Previa.
DR. OJEDA GUTIERREZ, JUAN
Muntaner, 40-42, baixos desp. 114
936344140
Cita Previa.
DR. OLMEDILLO VILA, TEOFILO
Avda. Escorial 171
932850010
Cita Previa.
DR. OLMEDILLO VILA, TEOFILO
CENTRE MEDIC NAVAS
Navas de Tolosa, 292-294, entlo. 1ª
933400208 934084030
Cita Previa.
DR. ORDUÑA MONCUSI, MODEST
Sepúlveda, 143, 1º 1ª
933235816
Cita Previa.
DR. PUNSODA BOU, JOAQUIN
Passeig d´Amunt 14
932850010
Cita Previa.
DR. RIBA FERRET, JOSEP
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI
Pg. d´Amunt, 12, Bajos
932850736
Cita Previa.
DR. ROCA SILVA, JOSEP A.
Corcega, 516, 1º
934368488
Cita Previa.
DR. SALES PEREZ, JOSE MIGUEL
C. Marquesa Vilallonga,12 2ª desp.37
932906437
Cita Previa.
DR. SAMSO BARDES, FERNANDO
C. Balmes, 262, entlo.
933940001
Cita Previa.
SERVEIS TRAUMATOLOGICS
ARTROSPORT
DR. FRAGUAS CASTANY, ANTONI
C. Vilana 12 desp.130
933933130
Cita Previa.
DR. SITGES SERRA, IGNACIO
Marquesa de Vilallonga 12 1ra pl. desp.4
932906404
Cita Previa.
DR. STEINBACHER, GILBERT
Pº. Zona Franca 142 entlo 1ª esc dcha
932964841
Cita Previa.
76
TRAUMATOLOGIA I MEDICINA
D´ESPORTS D´HIVERN
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. ROCA ROMALDE, DAVID
DR. SARASQUETE REIRIZ, JUAN
DR. CAVANILLES WALKER, JOSE M.
DR. FERNANDEZ DE RETANA, PABLO
Vilana, 12, desp. 101
933933101 933933109
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA LENOX CORACHAN
DR. BOLUDA MAS, JORDI
DR. IGLESIAS DIEGUEZ, JOSÉ JUAN
DR. PROUBASTA RENART, IGNASI
Rambla Catalunya, 66, 2ª pl.
932159782
Cita Previa.
DR. VILADOT VOEGELI, ANTONIO
CLINICA TRES TORRES
Dr. Roux, 78, Torre
932045311
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA INFANTIL
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. ROCA SILVA, JOSEP A.
Marquesa de Vilallonga 12 desp. 10
932906410
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DR. GUTIERREZ DE LA IGLESIA, DIEGO
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. FERNÁNDEZ PICO, J. O.
DR. HAMPARSUM TCHAMITCHIAN
DR. PALAZZI COLL, C.
DR. POUS BARRAL J.
Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
■
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA (CONT.)
DR. HUGUET CAROL, RAMON
Valencia, 286, entresuelo
934675370
Cita Previa.
DR. ROCA SILVA, JOSEP A.
Corcega, 516, 1º
934368488
Cita Previa.
DR. TERRICABRAS CAROL, LLUIS
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12, consultorio 129
933933129
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA LENOX CORACHAN
DR. GARCIA FONTECHA, CESAR GALO
Buigas, 19
932800255
Cita Previa.
DR. VENTURA GOMEZ, NORBERTO M.
Balmes 195, 3º 1ª
932370376
Cita Previa.
UROLOGIA
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. RODRIGUEZ DE LEDESMA, JOSE M.
DRA. TORROELLA SANS, VICTORIA
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
DRA. TORROELLA SANS, VICTORIA
DRA. SOTELO BURILLO, ESTHER
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. SÁNCHEZ MARTÍN, FRANCISCO
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ASOC. DESARROLLO DE LA UROLOGIA
DR. BATLLE MELER, GUILLERMO
Avda. Vallcarca, 151-161 Hospital Delfos
932112209
UROLOGIA (CONT.)
UROLOGIA (CONT.)
DR. BARTRINA ROSELL, JOSEP M.
C. Escoles Pies 81
932531670
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
DRA. TORROELLA SANS, VICTORIA
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DR. BERNSHTAM BALLESTER, JORDI
Avda. Mare de Déu de la Salut 78
932193816
Cita Previa.
DR. BERNSHTAM BALLESTER, JORDI
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga 16, desp. 43
932906441
Cita Previa.
DR. BONET PALAU, ISIDRE
Via Augusta, 137, Entlo. 1ª
932096408
Cita Previa.
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
DR. GONZALEZ SATUE, CARLOS
Av. Icaria, 182, Local
932251948
Cita Previa.
CLINICA CORACHAN
DR. ANGERRI FEU, ORIOL
Buigas,19
932545800
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
DR. UMBERT CANALS, BARTOLOME
C. Ramon Turro 185 Bajos
933568124
Cita Previa.
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI
DR. GILBERTO CHECHILE Y EQUIPO
DR. IDOIPE TOMAS, JOSE IGNACIO
Escorial, 148
932850010
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. BONET PALAU, ISIDRO
DR. FERNANDEZ ZUAZU, JOSE
DR. PUYOL PALLAS, JOSE MIGUEL
DR. SERRALLACH OREJAS, FRANCESC
DR. URMENETA SANROMA, JOSE Mª
DR. KONSTANTIDIS, CRISTIAN
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
77
DR. CONTRERAS GARCIA, JOSE
CLINICA SAGRADA FAMILIA
C. Torras i Pujalt, 11-29, despatx 2.7
935661258
Cita Previa. de L. a V. de 16,00 a 20,00 h.
DR. COS CALVET, JOSE MARIA
C. Torras i Pujalt 11 consulta 25
932380173
Cita Previa.
CSF UROS ASSOCIATS
CLINICA SAGRADA FAMILIA
DR. MARTOS CALVO, RAÚL
DR. PEÑA GONZALEZ, JOAN ANTONIO
DR. SALINAS DUFFO, DAVID
C. Torras i Pujalt, 11-29, 2ª
935100015
Cita Previa.
DR. FONTSARE GIL, ISIDORO
Pl. Dr.Ignasi Barraquer 7 entlo. 6
933215247
Cita Previa.
DR. FRANCO MIRANDA, ELADIO
Pza. Manuel Corachan 4 desp. 23
932800261 932545800
Cita Previa.
INSTITUT D’UROLOGIA
VIGUES-SUAREZ
CLINICA SAGRADA FAMILIA
DR. SUÁREZ NOVO, JOSÉ FRANCISCO
DR. VIGUÉS JULIÀ, FRANCESC
Torras i Pujalt, 11-29, pl.1, consulta 1
935100007
los lunes,martes y jueves de 16:00 a 20:00
h. Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. SERRATE AGUILERA,
RAMÓN
EQUIPO DR. BIELSA GALI, OSCAR
EQUIPO DR. LORENTE GARIN, JOSE
ANTONIO
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
■
UROLOGIA (CONT.)
UROLOGIA (CONT.)
UROLOGIA (CONT.)
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
EQUIPO DR. CHECHILE, GILBERTO
Sabino de Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
DR. PUYOL PALLAS, MIQUEL
C. Gran de Gracia 16 1er
933903134 932188122
Cita Previa. M. de 16:00 a 20:00
URODEX
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
DR. RUIZ MARCELLÁN, FRANCISCO
JAVIER
DR. BLASCO CASARES, FRANCISCO JOSÉ
DR. IBARZ SERVIO, LUIS
DR. MOROTE ROBLES, JUAN
DRA. RAMÓN DALMAU, MERCEDES
Sabino de Arana, 5-19, 3ra pl, porta 3.7
932274791
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. SACRISTÁN SAN FELIPE,
JESÚS
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
INSTITUT CATALÀ D´UROLOGIA I
NEFROLOGIA
DR. BANUS GASOL, JOSE MARIA
DR. HANNAOUI HADI, NAIM
DR. DOMINGUEZ GARCIA, ARTURO
DR. MUÑOZ RODRIGUEZ, JESUS
Brusi, 45, baixos
934145806
Cita Previa.
DR. LAUCIRICA GARI, OSCAR
Francesc Carbonell, 35-37, pl. baixa
932052552
Cita Previa.
DR. LOPEZ COSTEA, MIGUEL ANGEL
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comín, 5-7, pl. 1ª, desp.121
932554098
Cita Previa.
DR. MANDAÑA RODRIGUEZ, ANTONIO
C. Tuset 13 1er 2na escala exterior
932120198
Cita Previa.
DR. PELLICE VILALTA, CARLES
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI
Pg. d´Amunt 12, baixos
932850736
Cita Previa.
DR. RUIZ CASTAÑE, EDUARDO
Ronda General Mitre, 202, Entlo 1ª
934172431
Cita Previa.
DR. SAENZ DE CABEZON MARTI,
JORGE
C. Comte d´Urgell 280 3º,1ª
933210231
Cita Previa.
DR. SANCHEZ MACIAS, JAVIER
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras i Pujalt, 1, desp 2.5
935100018
Cita Previa.
DR. SANFELIU CORTES, FERNANDO
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga, 12, desp. 34
932906434
Cita Previa.
DR. SERRALLACH OREJAS, MARC
Mare de Deu de La Salut, 78, 1º
932199311
Cita Previa.
DR. TORRECILLA ORTIZ, CARLES
HOSPITAL DELFOS
Avda. Vallcarca 151
932545171
Cita Previa.
DR. PEYRI REY, ENRIQUE
València, 247, 1º 3ª
932156202
Cita Previa.
DR. TREMPS VELAZQUEZ, EDMUNDO
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga, 12, desp. 10
932906410
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
DR. AVILA PADILLA, JAVIER
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
DR. URMENETA SANROMA, JOSE Mª
Passeig d´Amunt 12
932850736
Cita Previa.
78
DR. VARGAS BLASCO, CESAR
Pº. Manuel Girona, 50 2º,2ª
932801446
Cita Previa.
UROLOGIA INFANTIL
CLINICA SANT JORDI
DRA. BUJONS TUR, ANA
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DRA. DIAZ SANCHEZ, ISABEL
C. Valencia 247 1º 2ª
934883179
Cita Previa.
MEDICOS
CONSULTORES
CIRUGIA
CARDIOVASCULAR
Previa autorización de la Compañía
CLINICA CORACHAN
DR. MIRALLES CASSINA, ALBERT
Buigas,19
DR. CASTRO CELS, ALBERTO
Torras i Pujalt 11 (Clínica Sagrada Familia)
HOSPITAL DELFOS
INSTITUTO CARDIOVASCULAR
DELFOS
DR. SAURA GRIFOLS, EMILI
Av Vallcarca,151-161
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. MONTIEL SERRANO, JOSE
Pl. Alfonso Comín, 5-7
■
MEDICOS
CONSULTORES
(CONT.)
MEDICOS
CONSULTORES
(CONT.)
MEDICOS
CONSULTORES
(CONT.)
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. CASTRO CELS, ALBERTO
Viladomat, 288
SERVEI DE CIRURGIA PLASTICA I
ESTETICA DR. BLANCH
C. Corcega 301 4º3ª
DR. APARICIO CABALLERO, MARCO
ALBERTO
CLINICA CORACHAN
Pl. Manel Corachan, 4
DR. JOSA GARCIA-TORNEL, MIGUEL
CENTRO MEDICO TEKNON
C. Marquesa de Vilallonga, 12, desp. 53
DR. VIÑALS VIÑALS, JUAN M
C. Gironella, 6-8, consulta 319 Edifici III
V. de 17:00 a 20:00
CIRUGIA PLASTICA Y
REPARADORA
Previa autorización de la Compañía
DR. BRUALLA PLANES, ANTONIO
INSTITUT INCADE DE DERMATOLOGIA
I CIRURGIA PLASTICA
Via Augusta, 275
DR. CARRILLO BLANCHAR, DIEGO LUIS
C. Paris 209 6º,2ª
CENTRO CLINICO MIR-MIR
HOSPITAL PLATÓ FUNDACIÓ
PRIVADA
DR. MIR MIR CARACOL, SEBASTIAN
C. Descartes, 4
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. PALOMA MORA, VICENTE
Vilana, 12
CIRUGIA TORACICA
Previa autorización de la Compañía
DR. ASTUDILLO POMBO, JULIO
CLINICA CORACHAN
C. Buigas, 19
DR. CANALIS ARRAYAS, EMILIO
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12, desp. 100
DARNELL & SALVADOR
C. Sabino Arana,5-19 edif.jardi pl.bj
CLINICA SAGRADA FAMILIA
DR. MOYA AMOROS, JUAN ANTONIO
Torras i Pujalt, 11-29, 4rt
DRES.DUARTE-SERRET,MEDICOS
ASOCIADOS, .
CLINICA CORACHAN
Buigas, 19
HOSPITAL DELFOS
DR. SAUMENCH GARCIA, JOSEP
Av. Vallcarca, 151
EQUIPO DR. SERRA RENOM, JOSEP M.
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comín, 5-7
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
DR. FIBLA ALFARA, JUAN JOSE
Sabino Arana, 5-19
HOSPITAL QUIRON
DRA. ALBERT TURCO, INMACULADA
DR. RENGIFO LONDOÑO, MIGUEL
Pl. Alfonso Comin, 5-7
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. MOLINS LÓPEZ RODÓ,
LAUREANO
Viladomat, 288
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. ROS CANTÓ, VICENTE
Viladomat, 288
NEUROCIRUGIA
Previa autorización de la Compañía
DR. PALACIN CASAL, JOSE M
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga, 12
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
DR. COELLO GOMEZ, FRANCISCO
Gran Via Carles III, 97
POLICLINICA BALMES
DR. ANDRES TRIAS, AUGUSTO
C. Balmes 266
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
DR. ROUSSOS PRINDESIS, JOAN
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
79
DR. CLAVEL LARIA, PABLO
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comín, 5-7
CLINICA SAGRADA FAMILIA
DR. GABARRÓS CANALS, ANDREU
DR. TORRES DÍAZ, ALBERTO
Torras I Pujalt, 11-29, consulta 4.6
DR. DOMINGUEZ ALONSO, CARLOS J.
Vilana, 12, desp. 190
DR. DOMINGUEZ ALONSO, CARLOS J.
HOSPITAL DELFOS
Avda. Vallcarca, 151-161, desp.7
HOSPITAL QUIRON
DR. GODINO MARTINEZ, OSCAR
DR. LOPEZ OBARRIO, LUIS ALBERTO
Pl. Alfonso Comin, 5-7
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
EQUIPO DR. FIOL BUSQUETS,
BARTOLOME
EQUIPO DR. CABIOL, JOSEP
EQUIPO DR. MAESTRO DE LEON, JUAN LUIS
Sabino Arana, 5-19
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. CABIOL BELMONTE,
JOSEP
Viladomat, 288
NEUROGRUP
Ronda General Mitre 95, bajos
CENTRO MEDICO TEKNON
DR. AYATS DÍAZ, EMILIO
DR. OLIVER ABADAL, BARTOLOMÉ
Vilana 12, cons. 197, 3ra planta
NEUROCIRUGIA INFANTIL
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
DR. GUILLÉN QUESADA, ANTONIO
Consell de Cent, 437
■
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Gran Via Carles III,97
934097930
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Aribau, 212-216, Entlo.
934143481
de L. a V. de 08:00 a 20:00 S. de 08:00 a
11:00
GENERAL LAB
Gran de Gracia 16
932188122
de L. a V. de 08:00 a 10:00
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
GENERAL LAB
Pg. Torras i Bages 53, bajos
932744988
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
C. Balmes 357
934184848
M. y J. de 09:30 a 10:30
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
Camp, 90, baixos
934186655
de L. a V. de 9:00 a 11:00 h.
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
C. Novell, 15 baixos
934111289
de L. a V. de 08:30 a 10:00
ANALISIS CLINICOS
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
Buïgas, 10
932051624
De .Sábados de 8:00 a 11:00 h. de L. a V.
8:00 a 19:00
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
Selva de Mar, 269
933034588
de L. a V. de 8:00 a 13:00 h.
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
Mejia lequerica, 24
934911103
De oras.Sábados de 8:00 a 12:00 h. de L. a
V. 7:00 a 21:00
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
Londres, 6
934443200
de L. a V. 7 a 21 horas.
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
Pg. de Gràcia 50, 1º
932160178 932160095
De h. Sábados de 09,00 a 10,30 h. de L. a
V. 08,00 a 11,00
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Sants, 17, pral. 1ra
934213140
de L. a V. 8:00 a 10:30
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
C. Secretari Coloma 142
931150651
de L. a V. de 08:00 a 11:00 S. de 09:00 a
11:00
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
C. Corcega 209
934307627
de L. a V. de 08:00 a 12:00
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
C. Folgueroles 12
934251962
L. y J. de 08:00 a 10:00
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
CENTRE MÈDIC LA VERNEDA
Selva de Mar, 177
933037137
L.X. y V. de 8:00 a 10:00 h.
GENERAL LAB
C. Ausias March 48 pral. 2na
932652885
80
GENERAL LAB
C. Londres, 28
933636000
De h.Sábados de 08,00 a 11,00 h. de L. a V.
08,00 a 19,00
GENERAL LAB
Amigó, 12
932022426
De M. a D. de 08,00 a 11,00 h.
GENERAL LAB
CENTRE MÈDIC LA VERNEDA
Gran Via Corts Catalanes 1151 esc.B, 2
933135454
GENERAL LAB
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI
Escorial, 148
932199986
GENERAL LAB
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comín, 5-7
932554054
De h.Sábados de 08,00 a 11,00 h. de L. a V.
08,00 a 18,00
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
GENERAL LAB
Sabino de Arana, 5-19
932274747
LABORATORI COLL GARCES
Rocafort, 67
933259454
Cita Previa. de L. a V. de 08:00 a 18:00
LABORATORI COLL GARCES
C. Bunyola, 14 baixos
933543781
de L. a V. de 09:00 a 10:30
LABORATORI COLL GARCES
C. Mallorca, 441 baixos
934556347
de L. a V. de 09:00 a 11:00
■
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
LABORATORI COLL GARCES
CENTRO MEDICO LISBOA
Lisboa, 22-24, entlo.
934293255
de L. a V. de 8:30 a 9:30 h.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Torrent de l´Olla 1
932705400
NOVOLACS (GENERAL LAB
DR. CÁMARA SANCHO, BENJAMÍN
Numancia, 47-49, entlo. 1ª
934051788 934053568
Extracciones de h. de L. a V. 08,00 a 11,00
LABORATORI COLL GARCES
POLICLINICA BARCELONA
Guillem Tell, 4
934161616
de L. a V. de 8:00 a 11:00 h.
LABORATORI MDB
Comte d´Urgell 161
934538636
De lunes a sábados de 07:00 a
20:00.Domingos y festivos de 08:00 a 20:00
h.
LABORATORI MDB
Avda. Mistral, 49, baixos 2na
932927757
de L. a V. de 8.00 a 11.00 h.
LABORATORI MDB
Ca l´Alegre de Dalt 68, Bxs
932851432
De lunes a viernes de 8:00 a 11:00h.
Sábados de 09:00 a 10:00 h.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Pl. de l´Estació 12 (Clínica St. Jordi)
935047125
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
C. Balmes 262
933940000 902901239
Cita Previa. M. X. y J. de 08:00 a 10:00
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Olzinelles 5 baixos
934322189
Cita Previa. de L. a V. de 08:00 a 11:00
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Passeig Dr. Pi i Molist 1 entlo.
933526062
Cita Previa. de L. a V. de 08:30 a 12:30
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Provença 312, Bajos
902525500
de L. a V. de 06:00 a 20:00 S. de 08:00 a
13:00
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Camelias, 19-21
932136699
de L. a V. de 8.00 a 10.00 h.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
C. Paris 205 1er
932099964
de L. a V. de 08:00 a 12:00
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
ALERGOLAB
Amigó, 44
934307333
De lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de16:00
a 19:00 h.Viernes de 8:00 a 13:00 h.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras i Pujalt, 11-29
936029472
De .Sábados de 8:00 a 13:00 H. de L. a V.
8:00 a 21:00
LABORATORIO DRES.ZARAGOZA
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA
Av. Icària, 182
932251948
de L. a V. de 7:30 a 11:30 h.
LABORATORIO DRES.ZARAGOZA
HOSPITAL DELFOS
Avda. Vallcarca, 151-161, 3ª pl.
934181760
de L. a V. de 8:00 a 20:00 horas. S. de 9:00 a
12:00 h.
LABORATORIO DRES.ZARAGOZA
Villarroel, 172, esc.esq., entresol 1
934108845
de L. a V. de 8:00 a 10:00 h.
MAZ-CLINICA SANT HONORAT
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Av. Tibidabo, 20
932127000
de L. a V. de 07:30 a 18:00 S. de 08:30 a
11:00
81
UNILABS
Via Augusta, 137, Entlo. 1ª
932096408 932023055
. de L. a V. de 08:00 a 11:00
UNILABS
LABORATORIO MARESME
Dolça de Provença, 6, Bajos
933138351
de L. a V. de 08,30 a 12,00 h.
UNILABS
Ausias Marc 9 pral.
933181598
de L. a V. de 08:00 a 11:00
UNILABS
Av. Meridiana, 361
933114603
de L. a V. de 8,00 a 19,00 h. S. de 08:30 a
11:00
UNILABS
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, 6º 1ª
932376772
de L. a V. de 07,30 a 15,00 h (extracciones
de 8,00 a 11,00 h)
UNILABS
CENTRE MEDIC NAVAS
Navas de Tolosa 292-294 entlo. 1ra
933400208
de L. a V. de 9,00 a 10,00 h.
ANATOMIA PATOLOGICA
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
GENERAL LAB
Passeig Torras i Bages, 53, Baixos
932744988
Cita Previa.
■
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
BCN PATOLEGS
DRA. NOVELL GRAU, MARIA
DR. NOVELL SALA, VALERI
DR. LLATJOS SANUY, ROGER
DRA. ROVIRA ZURRIAGA, CARLOTA
Pje. Josep Llovera 9 bajos
934145727
Cita Previa.
INSTITUT CITOLOGIA I
HISTOPATOLOGIA (ICH)
DR. DALLARI MANASSERI, DANIEL
DR. LLORETA TRULL, JOSÉ
Av. Diagonal 297 3º 4ª
932072268
de L. a V. de 09,00 a 20,00 h.
CENTRO DE PATOLOGIA
DRA. DE LAS HERAS DURAN, PILAR
Plaza Manuel Corachan 4 1er piso
932545800
de L. a V. de 08,00 a 20,00 h.
INSTITUT CITOLOGIA I
HISTOPATOLOGIA (ICH)
HOSPITAL DELFOS
DR. DALLARI MANASSERI, DANIEL
DR. LLORETA TRULL, JOSÉ
Av. Vallcarca, 149-151, 3ª pl.
934182191
de L. a V. de 09,00 a 20,00 h.
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras I Pujalt, 1
932122300
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
LABORATORIO DR. CASALOTS
DR. CASALOTS SERRAMIA, JAIME
Plaça Estació, 12
935047200
Diaria. Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. MARCO MOLINA, VICENTE
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
Balmes 271
932360500
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. SANCHO ESPIGULÉ, JOSÉ
MARIA
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
DRA. ARDIACA BOSCH, Mª CARMEN
Balmes, 423-425, baixos, local 4
934186755
de L. a V. de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00.
LABORATORIO DR. CASALOTS
DR. CASALOTS SERRAMIA, JAIME
Avda. Príncep d´Astúries, 43-45, 5º 1ª
932178098
Cita Previa. de L. a V. de 09,00 a 13,00 h. y
de 16,00 a 19,00h.
LLEBALUST
DR. LLEBARIA PUIG, CARLOS
MIGUEL
Balmes 317, entlo. 2ª
933620590
Cita Previa.
MICRODIAGNOSTIC
DR. BORDES PRATS, RAMON
DRA. ESPAÑOL QUINTILLA, MARIA
ISABEL
Llorens i Barba 37
934364734
Cita Previa.
DRA. TRIAS PUIG-SUREDA, ISABEL
Mendel, 1-3-5
609762793
82
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
DIAGNOSIS MEDICA-CREU BLANCA
C. Còrsega 345
932171700
DIAGNOSIS RADIOLOGICA (DIR
C. Bruc 71, bajos
934591543 934577030
GAMMA DELFOS
Av. Vallcarca, 143, Pl.1ª
932540470
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comin, 5-7
932850000
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Londres 28
934306631
RADIODIAGNOSTIC CLINICA SANT
JORDI-CETIR
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
933600548
SERVEI DE RADIOLOGIA CLINICA DEL
REMEI
C. Escorial 148
932850444
ECOGRAFIAS
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
CETIR
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
EQUIPO DR. TORNER BENET, ALBERT
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436
Cita Previa.
■
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
DR. CARREÑO PEDEMONTE, JUAN
CARLOS
Laforja, 100, 1º 2ª
932095942
Cita Previa.
DIAGNOSIS RADIOLOGICA (DIR
C. Bruc 71, bajos
934591543 934577030
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras I Pujalt, 1
934173100 932119125
Cita Previa.
SERVEI DE RADIOLOGIA CLINICA DEL
REMEI
C. Escorial 148
932850444
Cita Previa.
GABINET DE RADIOLOGIA DR. GARCIA
ESPUCHE
C. Enric Granados, 145, 1º
932099964
Cita Previa.
SERVICIOS MEDICOS CEDIMMA
DR. GOMEZ GOMEZ, ANTONIO
DR. SABATE AMPURNALES, JOSEP Mª
DRA. VILLALBA NUÑO, VIRTUDES
Bertrand i Serra, 12-14, bajos
932116066
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC DR.MARTIN
VELASCO
DR. VELASCO ROMERA, MARTIN
C. Horacio 9
934340600 934340386
Cita Previa.
CENTRE FAIXAT
Ausias March, 48, pral. 2ª
932652885 932653120
Cita Previa.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
ULTRASONICO(CDU)
CLINICA CORACHAN
C. Buigas,19
932545800
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12
932906290
Cita Previa.
CETIR GRUP MEDIC
Londres, 6
935035401
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
GABINETE ECOGRAFICO
Plaça Estació, 12
935047100
Cita Previa.
DIAGNOSIS MEDICA-CREU BLANCA
C. Còrsega 345
932171700
Cita Previa.
HD PLATO
Tavern 82
932419450
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
HOSPITAL DELFOS
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AR-VI
Av. Vallcarca, 151-161, desp.58
934187013 932545000
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
CETIR
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comin, 5-7
932850000
Cita Previa.
DR. CARREÑO PEDEMONTE, JUAN
CARLOS
Laforja, 100, 1º 2ª
932095942
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
C. Viladomat 288
902392919
Cita Previa.
INSTITUTO ECO-DOPPLER DRA.
GUIRADO
Muntaner 260, 2º 1ª
932022564
Cita Previa.
MEDICAL SERVICE ISHTAR
Gran Via de Carles III, 123-125, bajos
932050911
Cita Previa.
83
CENTRE DIAGNOSTIC DR.MARTIN
VELASCO
DR. VELASCO ROMERA, MARTIN
C. Horacio 9
934340600 934340386
Cita Previa.
CENTRE FAIXAT
Ausias March, 48, pral. 2ª
932652885 932653120
Cita Previa.
CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LAS
AFECCIONES MAMARIAS
DR. PRATS ESTEVE, M.
DR. PUIGDOMENECH ARISA, L.
DRA. PRATS DE PUIG, ROSA MARIA
C. Aribau, 280, entlo. 2ª
932097766 932097998
Cita Previa.
■
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12
932906290
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL BARCELONA GRAN VÍA
Gran Via Corts Catalanes, 327
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CETIR GRUP MEDIC
Londres, 6
935035401
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
C. Viladomat 288
902392919
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
MEDICAL SERVICE ISHTAR
Gran Via de Carles III, 123-125, bajos
932050911
Cita Previa.
DIAGNOSIS MEDICA-CREU BLANCA
C. Còrsega 345
932171700
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
DIAGNOSIS RADIOLOGICA (DIR
C. Bruc 71, bajos
934591543 934577030
Cita Previa.
RADIOLOGIA DR. CAUSSA
DR. CAUSSA SAMBOLA, JOSEP M.
Buigas, 19
932805055 932800022
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras I Pujalt, 1
934173100 932119125
Cita Previa.
SERVEI DE RADIOLOGIA CLINICA DEL
REMEI
C. Escorial 148
932850444
Cita Previa.
GABINET DE RADIOLOGIA DR. GARCIA
ESPUCHE
C. Enric Granados, 145, 1º
932099964
Cita Previa.
SERVICIOS MEDICOS CEDIMMA
DR. GOMEZ GOMEZ, ANTONIO
DR. SABATE AMPURNALES, JOSEP Mª
DRA. VILLALBA NUÑO, VIRTUDES
Bertrand i Serra, 12-14, bajos
932116066
Cita Previa.
HD PLATO
Tavern 82
932419450
Cita Previa.
HOSPITAL DELFOS
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AR-VI
Av. Vallcarca, 151-161, desp.58
934187013 932545000
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comin, 5-7
932850000
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL BARCELONA LES
CORTS
Gran Via Carlos III 80
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA
LESSEPS
Avda. República Argentina 28
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA
MARAGALL
Passeig Maragall, 120
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA POBLE NOU
Avda. Diagonal 170
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA
SAGRADA FAMILIA
C. Provença 406
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ORTOPANTOMOGRAFIAS
ADESLAS DENTAL BARCELONA
BALMES
Balmes, 23
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 08:00 a 22:00 S.
de 09:00 a 14:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA
FABRA I PUIG
Pº. Fabra i Puig 215
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 21:00 S.
de 09:00 a 14:00
84
ADESLAS DENTAL BARCELONA SANT
ANDREU
C. Gran de Sant Andreu 311
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL BARCELONA VIA
AUGUSTA
Via Augusta 281 285
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
■
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
CENTRE DIAGNOSTIC DR.MARTIN
VELASCO
DR. VELASCO ROMERA, MARTIN
C. Horacio 9
934340600 934340386
Cita Previa.
INSTITUTO RADIOLOGICO DE
TOMODENSITOMETRIA DRA.
C.R.GUIRADO
Muntaner 239, entlo. A
934146015 932003200
Cita Previa.
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
C. Ausias March, 117-119 bajos
932659097
Cita Previa.
CENTRE FAIXAT
Ausias March, 48, pral. 2ª
932652885 932653120
Cita Previa.
RADIODIAGNOSTIC CLINICA SANT
JORDI-CETIR
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
933600548
Cita Previa.
DIAGNOSIS MEDICA-CREU BLANCA
C. Còrsega 345
932171700
Cita Previa.
RADIOLOGIA DR. CAUSSA
Buigas, 19
932805055 932800022
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras I Pujalt, 1
934173100 932119125
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
GABINET DE RADIOLOGIA DR. GARCIA
ESPUCHE
C. Enric Granados, 145, 1º
932099964
Cita Previa.
HOSPITAL DELFOS
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AR-VI
Av. Vallcarca, 151-161, desp.58
934187013 932545000
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comin, 5-7
932850000
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
C. Viladomat 288
902392919
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
DIAGNOSIS MEDICA-CREU BLANCA
C. Còrsega 345
932171700
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras I Pujalt, 1
934173100 932119125
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
CETIR
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
FUNDACIO PRIVADA POLICLINICA
BARCELONA
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
DR. CARREÑO PEDEMONTE, JUAN
CARLOS
Laforja, 100, 1º 2ª
932095942
Cita Previa.
GABINET DE RADIOLOGIA DR. GARCIA
ESPUCHE
C. Enric Granados, 145, 1º
932099964
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC DR.MARTIN
VELASCO
DR. VELASCO ROMERA, MARTIN
C. Horacio 9
934340600 934340386
Cita Previa.
HD PLATO
Tavern 82
932419450
Cita Previa.
CENTRE FAIXAT
Ausias March, 48, pral. 2ª
932652885 932653120
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC LA VERNEDA
DR. DELGADO PÉREZ, RAMON
Selva De Mar, 177
933037137
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12
932906290
Cita Previa.
85
HOSPITAL DELFOS
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AR-VI
Av. Vallcarca, 151-161, desp.58
934187013 932545000
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comin, 5-7
932850000
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747
Cita Previa.
■
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
CETIR GRUP MEDIC
935035401
Cita Previa.
DIAGNOSIS MEDICA-CREU BLANCA
C. Còrsega 345
932171700
TOMOGRAFIA AXIAL
COMPUTERIZADA
(T.A.C.-SCANNER) Previa
autorización de la Compañía
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
C. Viladomat 288
902392919
Cita Previa.
POLICLINICA BARCELONA
Guillem Tell, 4
934161616
Cita Previa.
RADIODIAGNOSTIC CLINICA SANT
JORDI-CETIR
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
933600548
Cita Previa.
RADIOLOGIA DR. CAUSSA
CLINICA CORACHAN
DR. CAUSSA SAMBOLA, JOSEP M.
Buigas, 19
932805055 932800022
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras I Pujalt, 1
934173100 932119125
HD PLATO
Tavern 82
932419450
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comin, 5-7
932850000
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
CETIR GRUP MEDIC
Balmes, 271
935035401
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
C. Viladomat 288
902392919
SERVEI DE RADIOLOGIA CLINICA DEL
REMEI
C. Escorial 148
932850444
Cita Previa.
INSTITUTO RESONANCIA MAGNETICA
DRA. GUIRADO
Bellesguard 3
934184545
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
POLICLINICA BARCELONA
Guillem Tell, 4
934161616
C.M.D. ALOMAR BARCELONA, S.L.
C. Berlin 67
934394160
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12
932906290
CETIR GRUP MEDIC
Londres, 6
935035401
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
RADIODIAGNOSTIC CLINICA SANT
JORDI-CETIR
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
933600548
RESONANCIA CORACHAN
CLINICA CORACHAN
Plaça Gironella, 4
932803174
TEMESA (TEC.TERAPEUTICAS
MEDICAS
HOSPITAL DELFOS
Av. Vallcarca,151-161, Pta.1ª, C-58
932545000
86
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12
932906290
CETIR GRUP MEDIC
Londres, 6
935035401
CLINICA OLIVE GUMA
Torrent de l´Olla 1
932705400
CRD (CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL
CLINICA CORACHAN
Buigas, 19
932545800
DIAGNOSIS MEDICA-CREU BLANCA
C. Còrsega 345
932171700
DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras I Pujalt, 1
934173100 932119125
HD PLATO
Tavern 82
932419450
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comin, 5-7
932850000
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
CETIR GRUP MEDIC
Balmes, 271
935035401
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
C. Viladomat 288
902392919
■
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
INSTITUTO RADIOLOGICO DE
TOMODENSITOMETRIA DRA.
C.R.GUIRADO
Muntaner 239, entlo. A
934146015 932003200
CLINICA OLIVE GUMA
EQUIPO DR. BARGALLO CARULLA,
DOMINGO.
DR. CASTELLARNAU BALCELLS,
CARLES
DR. MIQUEL COLLELL, JOSE MARIA
DRA. GONÇALVES DA CUNHA,
PATRICIA
DR. NAVES, JUAN ENRIQUE
DR. JUAN_CREIX COMAMALA,
ANTONIO
DR. ESPINET COLL, EDUARDO
Torrent de l´Olla 1
932705400
DR. SALORD OSES, JOSE CARLOS
C. Dr. Roux 76
932041300
POLICLINICA BARCELONA
Guillem Tell, 4
934161616
RADIODIAGNOSTIC CLINICA SANT
JORDI-CETIR
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
933600548
SERVEI DE RADIOLOGIA CLINICA DEL
REMEI
C. Escorial 148
932850444
TEMESA (TEC.TERAPEUTICAS
MEDICAS
HOSPITAL DELFOS
Av. Vallcarca,151-161, Pta.1ª, C-58
932545000
ENDOSCOPIAS
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS
Previa autorización de la
Compañía
CENTRE SERVIDIGEST U.A.DIGESTIU
EQUIPO DR. MERLO MAS, JOSEP
C. Balmes 334 baixos
934153464 934150109
DR. GUARNER & ASOCIADOS
Av. Vallcarca, 151-161,Pta. 1ª, desp. 52
932113278 932111874
ENDOS MEDICINA
HOSPITAL DELFOS
Av.Vallcarca 151-161
934340416
DR. SEGURA ZARIQUIEY, JORGE
HOSPITAL PLATÓ FUNDACIÓ
PRIVADA
Plató 21 1er piso despacho 1
933069909 601044354
BRONCOSCOPIAS Previa
autorización de la Compañía
HOSPITAL DELFOS
Av. Vallcarca,151-161
932545000
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Viladomat, 288
902392919
MEDICINA NUCLEAR
Previa autorización de la Compañía
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
Consell de Cent 437
932310512
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. ARMENGOL MIRÓ, JOSÉ
RAMÓN
Pl. Alfonso Comín, 5-7
902444446
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. GARRIGO FRANCO, JUAN JOSÉ
Viladomat, 288
902392919
CENTRE SERVIDIGEST U.A.DIGESTIU
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
EQUIPO DR. MERLO MAS, JOSEP
Balmes, 271, 5ª Planta
934153464 934150109
INST.PATOLOGIA MÈDICA-DIGESTIVA
SAN JOSE
CLINICA SANT JORDI
DRA. SAN JOSE MATARÓ, MARIAN
Plaça Estació, 12
935047200
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12
932906200
DR. POU FERNANDEZ, JUAN MARIA
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras i Pujalt,1
935100044
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI
DR. ANTONIO MARTINEZ GOMEZ Y
EQUIPO
Escorial, 148
932850010
DR. RAMENTOL FABREGAS,
FRANCESC
CLINICA CORACHAN
Buigas, 19
932545800
87
CETIR GRUP MEDIC
Londres, 6
935035401
CETIR GRUP MEDIC
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Viladomat, 288
902392919
CLINICA CORACHAN
Josep Irla i Bosch, 5-7, baixos
932545800
DIAGNOSIS MEDICA-CREU BLANCA
Còrsega, 345
932171700
GAMMA DELFOS
HOSPITAL DELFOS
Avda. Vallcarca, 143, 1ª planta
932540470
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comin, 5-7
902444446
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747
■
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
NEUROFISIOLOGIA
CLINICA
CLINICA OLIVE GUMA
DRA. POVEDANO PANADES, MONICA
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA DRS.
SAMSÓ-VILA BADÓ
Buigas, 19.
932804155
Cita Previa.
DIAGNOSIS MEDICA-CREU BLANCA
Còrsega, 345
932171700
Cita Previa.
UNIDAD NEUROMUSCULAR
PRADAS-MONTERO
DR. PRADAS OROZCO, JESUS
DR. MONTERO HOMS, JORGE
DRA. POVEDANO PANADES, MONICA
Sabino de Arana 5
932054362
Cita Previa.
ELECTROENCEFALOGRAFIA
(E.E.G.)
CLINICA DEL SON DR. ESTIVILL
DR. ESTIVILL SANCHO, EDUARDO
Rosales 9 baixos
932121354
Cita Previa.
DIAGNOSIS MEDICA-CREU BLANCA
Reina Elisenda, 17
932522522
Cita Previa.
GABINET DE DIAGNOSTIC I
TRACTAMENT NEUROLOGIC
DR. GIRONES COMA, DOMINGO
C. Balmes 270 2º,2ª
932173761 932360500
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
Consejo de Ciento, 437
932310512
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. MONTALBÁN GAIRÍN,
XAVIER
Pl. Alfonso Comín, 5-7
932850000
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA DRS.
SAMSÓ-VILA BADÓ
Buigas, 19.
932804155
Cita Previa.
GABINET DE DIAGNOSTIC I
TRACTAMENT NEUROLOGIC
DR. GIRONES COMA, DOMINGO
C. Balmes 270 2º,2ª
932173761 932360500
Cita Previa.
GEMEDIC
HOSPITAL DELFOS
DR. BARNOSELL PI, FRANCISCO
Avda. Vallcarca, 151
932127770
Cita Previa.
GEMEDIC
HOSPITAL DELFOS
DR. BARNOSELL PI, FRANCISCO
Avda. Vallcarca, 151
932127770
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
Consejo de Ciento, 437
932310512
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. MONTALBÁN GAIRÍN,
XAVIER
Pl. Alfonso Comín, 5-7
932850000
Cita Previa.
ELECTROMIOGRAFIA (E.M.G.)
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS
Av. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo.
932189436 932189747
Cita Previa.
NEURODIR
Escorial 148 planta baixa
932854710
Cita Previa.
88
POTENCIALES EVOCADOS
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS
POBLENOU
C. Ramon Turro 185 Bajos
933568124
Cita Previa.
GABINET DE DIAGNOSTIC I
TRACTAMENT NEUROLOGIC
DR. GIRONES COMA, DOMINGO
C. Balmes 270 2º,2ª
932173761 932360500
Cita Previa.
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
Consejo de Ciento, 437
932310512
Cita Previa.
HOSPITAL QUIRON
EQUIPO DR. MONTALBÁN GAIRÍN,
XAVIER
Pl. Alfonso Comín, 5-7
932850000
Cita Previa.
NEURODIR
Escorial 148 planta baixa
932854710
Cita Previa.
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA DRS.
SAMSÓ-VILA BADÓ
Buigas, 19.
932804155
Cita Previa.
■
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
UNIDAD NEUROMUSCULAR
PRADAS-MONTERO
DR. PRADAS OROZCO, JESUS
DR. MONTERO HOMS, JORGE
DRA. POVEDANO PANADES, MONICA
Sabino de Arana 5
932054362
Cita Previa.
PRUEBAS
CARDIOVASCULARES
ECOCARDIOGRAFIA /
ECOCARDIOGRAMA-DOPPLER
CLINICA OLIVE GUMA
DR. RODRIGUEZ LARREA, JULIAN
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
DR. CASTRO CELS, ALBERTO
Torras i Pujalt 11 (Clínica Sagrada Familia)
935100003
Cita Previa.
HOSPITAL DELFOS
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AR-VI
Av. Vallcarca, 151-161, desp.58
934187013 932545000
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
Balmes 271
932035800
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
INST. SALUT CARDIOVASCULAR I
REH.CARDIACA DE BARCELONA
C. Folgueroles 12 planta baixa
934251962
Cita Previa.
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
ELECTROCARDIOGRAFIA
(E.C.G.)
CLINICA OLIVE GUMA
DR. RODRIGUEZ LARREA, JULIAN
Torrent de l´Olla 1
932705400
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT
ANDREU
Passeig Torras i Bages, 53, baixos
932744988
Cita Previa.
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL
Gran Via Carles III, 97
934097930
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. RODRIGUEZ LARREA, JULIAN
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
DR. CASTRO CELS, ALBERTO
Torras i Pujalt 11 (Clínica Sagrada Familia)
935100003
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
Balmes 271
932035800
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Viladomat, 288
902392919
INST. SALUT CARDIOVASCULAR I
REH.CARDIACA DE BARCELONA
C. Folgueroles 12 planta baixa
934251962
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
HEMODINAMICA VASCULAR
Previa autorización de la
Compañía
DIAGNOSIS MEDICA-CREU BLANCA
C. Còrsega 345
932171700
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12
932906290
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
Balmes 271
932035800
Cita Previa.
CLINICA CORACHAN
DR. GUERRA RAMOS, JOSÉ MARÍA
DR. LARROUSSE MORELLON, EDUARD
Buigas,19
932545800
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
INST. SALUT CARDIOVASCULAR I
REH.CARDIACA DE BARCELONA
C. Folgueroles 12 planta baixa
934251962
Cita Previa.
ERGOMETRIA Previa
autorización de la Compañía
HOSPITAL DELFOS
INSTITUTO CARDIOVASCULAR
DELFOS
Av. Vallcarca,151-161
932545000
89
HOSPITAL DELFOS
INSTITUTO CARDIOVASCULAR
DELFOS
DR. CEQUIER FILLAT, ANGEL RAMON
Av Vallcarca,151-161
932545000
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
EQUIPO DR. GARCIA, BRUNO
Sabino Arana, 5-19
932274747
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
Balmes 271
932035800
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Viladomat, 288
902392919
■
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
(CONT.)
TRATAMIENTOS
ESPECIALES
(CONT.)
UCRISA
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras i Pujalt, 1
932122300
HOSPITAL DELFOS
Av. Vallcarca,151-161
932545000
Cita Previa.
OXIGENOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
DOPPLER
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
Balmes 271
932035800
Cita Previa.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
ULTRASONICO(CDU)
CLINICA CORACHAN
C. Buigas,19
932545800
Cita Previa.
CENTRO MEDICO TEKNON
Vilana, 12
932906221
Cita Previa.
CETIR GRUP MEDIC
Londres,6
935035401
Cita Previa.
CLINICA OLIVE GUMA
DR. RODRIGUEZ LARREA, JULIAN
Torrent de l´Olla 1
932705400
Cita Previa.
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
935047200
Cita Previa.
DIAGNOSIS MEDICA-CREU BLANCA
C. Còrsega 345
932171700
Cita Previa.
DR. CASTRO CELS, ALBERTO
Torras i Pujalt 11 (Clínica Sagrada Familia)
935100003
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Viladomat, 288
902392919
Cita Previa.
INST. SALUT CARDIOVASCULAR I
REH.CARDIACA DE BARCELONA
C. Folgueroles 12 planta baixa
934251962
Cita Previa.
INSTITUTO ECO-DOPPLER DRA.
GUIRADO
Muntaner 260, 2º 1ª
932022564
Cita Previa.
TRATAMIENTOS
ESPECIALES
LITOTRICIA
Previa autorización de la Compañía
CILSA
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comín, 5-7 Desp. 117-120
932123743 932554080
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI
Escorial, 148
932850010
HOSPITAL DELFOS
Av Vallcarca,151-161
932545000
HD PLATO
Tavern 82
932419450
Cita Previa.
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
Consell de Cent 437
932310512
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
DR. URMENETA SANROMA, JOSÉ M.
Viladomat, 288
902392919
90
LINDE MEDICA
Corcega, 381-387, 4ª pl.
902104022
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRES CRUZ NAVARRO
C. R. F. MERIDIANA
Av. Meridiana, 354, 2º
933469696
CENTRES CRUZ NAVARRO
C. R. F. CATALUNYA
Passeig de Gracia 11 Esc.C, 4ta planta
933010222
CENTRES CRUZ NAVARRO
Fernando Pessoa 35, local
933110800
C.R.F. L´ EIXAMPLE
Gironella, 6-8, 2na planta
934872324
CENTRE DE FISIOTERAPIA I
GIMNASTICA TERAPEUTICA
SRA. ARGILES CISCAR, CRISTINA
SRA. SOCIAS BATET, CARMEN
Rambla de Catalunya 50, 3º 1ª
932156271
CENTRE DE FISIOTERAPIA TONI BOVE
SR. BOVE PEREZ, J. ANTONIO
SRA. ZULAICA GALLEGO, SONIA
C. Consell de Cent, 113-115, entlo. 5ª
933250755
CENTRE DE RECUPERACIO
TERAPEUTICA
DRA. CALERO MUÑOZ, M. ELENA
Viladomat, 52, entlo 1º
934255354
CENTRE REH. I FISIOTERAPIA
QUIROMED
SRA. OLIVER NAVARRO, PATRICIA
SRA. SANTISTEBAN OLIVELLA, ANNA
Avda. Príncep d´Astúries, 63-65, entlo. 1ra
932170515
■
TRATAMIENTOS
ESPECIALES
(CONT.)
TRATAMIENTOS
ESPECIALES
(CONT.)
TRATAMIENTOS
ESPECIALES
(CONT.)
CENTRO MEDICO FABRA I PUIG
SRA. MARTINEZ RUBIO, ADORACION
Passeig Fabra i Puig, 326, entlo.
933570543
SRA. SASTRE VALLS, MONTSERRAT
HOSPITAL DELFOS
Avda. Vallcarca, 151-161
932545000
CENTRO MEDICO RECUPERACIÓN
FUNCIONAL
Marià Cubí, 10, bajos
932184376
SERVEIS INTEGRALS DE
REHABILITACIÓ
CORPORACIÓN FISIOGESTION TRES
TORRES
Rafael Batlle 20 baixos
932804440
CLINICA OLIVE GUMA
DR. GUITART VELA, JORDI
DRA. VARGAS DOMINGO, M ISABEL
Torrent de l´Olla 1
932705400
CLINICA IGNASI GOMEZ (REVITASS
SR. GOMEZ SANTOS, JESUS IGNACIO
Ter, 20, entlo. 1
932314578
CODEBI CENTRE DE RECUPERACIO
FUNCIONAL I FISIOTERAPIA
Passeig d´Amunt 14 Cons.Externs Clínica
del Remei
932848857
CODEBI CENTRE DE RECUPERACIO
FUNCIONAL I FISIOTERAPIA
C. Arimon 8 baixos
932120731
CROT (CENTRO REHABILITACION
SRA. TORRAS, MONTSERRAT
Castillejos, 286
933472477
DINATEK 2020
DRA. CLARET ARIMANY, MARIA ROSA
SRA. MARTINEZ REVERTE, ROSA
MARIA
Matilde Díez, 10 (junto a Plaça Molina)
934159007
FISIOART
SRA. PUJOL FERRUSOLA, MIREIA
Mare de Dèu de La Salut, 45
932842343
GEMEDIC
HOSPITAL DELFOS
DR. BARNOSELL PI, FRANCISCO
Av. Vallcarca, 151
932127770
SR. JUSTRIBO MANION, CRISTIAN
CENTRE MEDIC TERAPEUTIC
D´ENFERMETATS OSTEOARTICULARS
Muntaner, 430, local tienda
932001778
SERVEIS INTEGRALS DE
REHABILITACIÓ
SRA. MARTA PASCASIO GARCIA
CORPORACIÓN FISIOGESTION ROGER
DE LLURIA
Roger de Llúria, 33, bajos
933016866 933026783
SERVIMEDIC REHABILITACIO I
TRAUMATOLOGIA
SR. BARRIL ARBÓS, JORDI
C. Galileo, 300, bajos
934906233
SR. TEJERO SANCHO, JESUS
Provença, 326, 1º 2ª
934578493
TERAPIAS Y TRAT. FISICOS (TERAFIS
SR. ARAN PUEYO, VÍCTOR
SR. ATIENZA MESEGUER, JOSEP
ALBERT
Blai 49, local 1
934434208
UNIDAD DEL
TRATAMIENTO DEL
DOLOR
Previa autorización de la Compañía
AREA GLOBAL PAIN
Verdi 166
932509781
CLINICA CORACHAN
DRA. ORTIZ SOLER, MONTSERRAT
Buigas 19
932545800
CLINICA DEL DOLOR TEKNON
CENTRO MEDICO TEKNON
Marquesa de Vilallonga, 12
932906414
91
CLINICA SANT JORDI
DR. LAZARO ALCAY, CARLOS
Plaça Estacio, 12
935047200
DR. DE CORDOBA BENEDICTO, JOSE LUIS
Avda. Diagonal, 331, pral. 1ra
934580149
DR. DE CORDOBA BENEDICTO, JOSE LUIS
MAZ-CLINICA SANT HONORAT
Av. del Tibidabo 20
932127000
GATT - GRUP ANESTESIA TRES
TORRES
DR. BALUST VIDAL, JAIME
C. Escoles Pies 81 (Fund. IMOR)
932531670
DR. GUITART VELA, JORDI
Balmes 353, entlo 2ª , Esc A
932652795
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
CLINICA DEL DOLOR Y
REHABILITACION
DR. DOMINGO SANCHEZ, FERNANDO
Balmes 271
932181458 932187732
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
EQUIPO DR. DE SANCTIS BRIGG,
VICENTE
Viladomat, 288
902392919
DRA. ORTIZ SOLER, MONTSERRAT
C. Balmes 271
901533333
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
SRA. ALPUENTE APARICIO, SILVIA
Cardener, 22-24, 2º4ª
932102170
■
TRATAMIENTOS
ESPECIALES
(CONT.)
TRATAMIENTOS
ESPECIALES
(CONT.)
CENTROS
HOSPITALARIOS
(CONT.)
SRA. CHIPROUT DE APARICIO,
DANIELA
COAP, CENTRO DE ORIENTACION Y
ASISTENCIA PSICOLOGICA
Dr. Carulla, 51, planta baja
934182418 932117287
ITA CLINIC BCN
Cavallers 37
932530137
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI
Escorial, 148
932850010
SRA. LOPEZ MORENO, JOSEFINA
Malats, 17, pral. 1ª
933453960
CLINICA SAGRADA FAMILIA
Torras i Pujalt, 1
932122300
CLINICA OLIVE GUMA
SRA. CANO DIAZ, SANDRA
SRA. CUARTIELLA MITJAVILA,
JOSEPA
SRA. SUAY JIMENEZ, MARIA TERESA
SR. CABRE ESTEBAN, JOSEP
Torrent de l´Olla 1
932705400
SRA. LOPEZ-BALCELLS ALVAREZ,
CARLOTA
Plaça Gala Placidia, 8-10, 4º 2ª
932175548
CLINICA SANT JORDI
Plaça Estació, 12
935047100
GABINET D´ESTUDI
COMPORTAMENTAL I
PSICODIAGNÒSTIC
SRA. ABAD ALGARRA, INMACULADA
SRA. CANUDAS MARSINYACH, Mª
MONTSERRAT
C. Corsega 276 3º 1ª
932183648
SR. RUIZ GUTIERREZ, ANTONIO
Ronda General Mitre 211 1º 2ª
934517195
HESTIA PALAU
SRA. RICH GOMIS, ELENA
SRA. CABRERA MARTINEZ, MARIA JOSE
SRA. VALLEZ DE LA MUÑOZA,
MONICA
SRA. VAQUER RICART, IRENE
SR. VICENS VILANOVA, JORDI
SRA. RODRIGUEZ DECHICHA, NADIA
Sant Antoni Maria Claret 135
600571540 931172041
IDEALPALIA
Passeig d´Amunt 14
931150939 932850736
INDACEP
Passatge Mulet 1
934159800
INSTITUTO NEPP
SRA. MORALO RAMOS, MARIA ISABEL
SRA. QUINTANA COMPTE, ANNA
SRA. SERRANO LAFUENTE, ROSA
MARIA
C. Equador, 75, baixos
934105975
SRA. GASTÓN I MASSUET, EMMA
C. Rocafort, 68, 1º 2ª
932890046
Cita Previa.
SRA. SERRANO LAFUENTE, ROSA Mª
Girona 53 desp. C
617785066
SRA. TRILLAS MORERA, GEORGINA
Johan Sebastian Bach 13
610414628
UNIDAD DE
REHABILITACIÓN
CARDIACA
Previa autorización de la Compañía
INST. SALUT CARDIOVASCULAR I
REH.CARDIACA DE BARCELONA
C. Folgueroles 12 planta baixa
934251962
CENTROS
HOSPITALARIOS
CENTRO DE OFTALMOLOGIA
BARRAQUER
Muntaner, 314
932095311
CENTRO MEDICO TEKNON
C. Vilana 12
932906200
CLINICA CORACHAN
Buigas,19
932545800
92
CLINICA TRES TORRES
Dr.Roux, 76
932041300
HOSPITAL DELFOS
Av Vallcarca,151-161
932545000
HOSPITAL PLATÓ FUNDACIÓ
PRIVADA
Plató, 21
933069900
HOSPITAL QUIRON
Pl. Alfonso Comín, 5-7
932850000
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON
DEXEUS
Sabino Arana, 5-19
932274747
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR
Balmes 271
932035800
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR
Viladomat, 288
902392919
MAZ-CLINICA SANT HONORAT
Av. Tibidabo, 20
932127000
POLICLINICA BARCELONA
Guillem Tell, 4
934161616
CENTROS PEDIATRICOS
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
Consell de Cent, 437
932310512
■
CENTROS
HOSPITALARIOS
(CONT.)
CENTROS
PSIQUIATRICOS
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
BARCELONA
Passeig Marítim, 25-29
933268500
HESTIA PALAU
Sant Antoni Maria Claret 135
600571540 931172041
93
■
■
CUADRO MEDICO DE PROVINCIA
95
■
ALELLA
ALELLA (CONT.)
URGENCIAS MEDICAS
ANALISIS CLINICOS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
LABORATORI MDB
Riera Principal 40 baixos
935552281
de L. a V. de 08:00 a 10:00
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DRA. ALCARAZ FERRER, ENRIQUETA
Riera Principal, 40, baixos
935405030
De Lunes a Sábados de 12,00 a 14,00 H.
ALELLA ASSISTENCIAL
DRA. ALCARAZ FERRER, ENRIQUETA
DRA. SANCHEZ IBAÑEZ, JOSEFA
DR. GONZALEZ TORNER, FCO. JAVIER
DR. HUGUET AZNAR, LUIS
C. Riera Principal 40 bajos
935552281 935405000
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
DERMATOLOGIA
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
ALELLA ASSISTENCIAL
DRA. ABELLANEDA FERNANDEZ,
CRISTINA
C. Riera Principal 40 bajos
935552281 935405000
Cita Previa.
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. MOGAS GARCIA, JOAN
L`Alzina, S/N.
938430451
de L. a V. de 16,30 a 18,00 h.
ALELLA ASSISTENCIAL
DR. VISCASILLAS SEGUI, SANTIAGO
C. Riera Principal 40 bajos
935552281 935405000
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
ALELLA ASSISTENCIAL
SR. MORALES COLOME, CARLOS
SRA. ARGUISUELAS GARCIA, DIANA
C. Riera Principal 40 bajos
935552281 935405000
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
ALELLA ASSISTENCIAL
DR. DAVID PANZINO, FERNANDO
DR. POU FERNANDEZ, JORGE
C. Riera Principal 40 bajos
935552281 935405000
Cita Previa.
ALELLA ASSISTENCIAL
DR. CARDONA MORERA DE LA VALL,
JAVIER
DR. AGUILERA REPISO, JUAN
ANTONIO
C. Riera Principal 40 bajos
935552281 935405000
Cita Previa.
ENFERMERIA
AMETLLA DEL VALLES, L´
ALELLA ASSISTENCIAL
SRA. FELGUERA RUIZ, FRANCISCA
C. Riera Principal 40 bajos
935552281 935405000
Cita Previa.
AMETLLA DEL VALLES, L´
(CONT.)
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
97
MEDICINA FAMILIAR
ARENYS DE MAR
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC PEDIATRIC I FAMILIAR
DR. DE LUIS SANCHEZ, ALBERTO
C. Montserrat, 10-14 1º 2ª
937957803
Cita Previa.
DRA. GRAU CAT, Mª JOSE
Platja Cassà, 18, 1º
937921693
Cita Previa.
■
ARENYS DE MAR (CONT.)
ARGENTONA (CONT.)
ARGENTONA (CONT.)
DR. MARESMA MATAS, MIQUEL
Sant Francesc, 4
937921819
Cita Previa.
AMBULANCIAS
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC PEDIATRIC I FAMILIAR
DRA. ROSELL ARNOLD, ELENA
Montserrat, 10-14 1º 2ª
937957803
Cita Previa.
DR. AZNAR AZNAR, ANDRES
C. General Llauder 9
931884342 615029727
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
LABORATORI MDB
Riera Bisbe Pol, 1-3 baixos
937958141
de L. a V. de 08:00 a 11:00
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Riera Perefita 11
937923404
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Montserrat, 10-14, 1er 2na
937957803
L. de 07:30 a 09:30
REHABILITACION
CENTRO FISIOTERAPIA SINERA
SR. RAMIREZ SILVA, SERGIO
SRA. GRACIA PUIGDOMENECH,
MONTSERRAT
C. Andreu Guri 12 bajos
937923302
ARGENTONA
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 h. de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
DR. PALAU DEL MAS ARMELLA,
FRANCISCO
C. General Llauder 9
931884342 615029727
Cita Previa.
ENFERMERIA
SRA. BABILONI COLL, GABRIELA
Sant Miquel 2, bajos
937560515
Cita Previa.
SRA. RODRIGUEZ BARRANCO,
MAITANE
General Llauder 9
931884342 615029727
Cita Previa.
FISIOARGENTONA
SRA. MARCÈ PRATS, MÓNICA
SRA. NOVELL CONESA, Mª LLUÏSA
Sant Julia, 19
937561541
BADALONA
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
LABORATORI COLL GARCES
C. General Llauder 9
931884342
de L. a V. de 08:30 a 09:30
BADAMEDIC
DRA. RUIZ MESEGUER, MARÍA
DRA. RUIZ OLLE, SILVIA
DR. VALLS TORIO, JOSE MANUEL
DR. VENTURAS NIETO, FRANCESC
Baldomer Solà, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Sant Miquel 2, Bajos
937560515
de L. a V. de 08,00 a 09,30 h.
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC NAME
DR. DURÁN GRACIA, FRANCESC
DR. GUARDIA SANTISTEBAN, ESTEVE
DR. VALLS BALMES, JOSEP Mª
Riera Matamoro, 32
934642249
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
DRA. PEDAIN, CLAUDIA
C. General Llauder 9
931884342 615029727
Cita Previa.
98
■
BADALONA (CONT.)
BADALONA (CONT.)
BADALONA (CONT.)
CENTRE MÈDIC DIGEST
DR. BENABARRE GARCIA, JOSEP
DR. PIFERRER VIDAL, ENRIC
C. Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
DR. VERGES BROTONS, JOAN
Prim, 66-70 Entlo.1 A
933843658
De 16,00 a 20,00 H.
ENFERMERIA
CENTRE MEDIC NAME
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Riera Matamoro, 32
934642249
de L. a V. de 08:00 a 10:00
DR. CUIXART VILAMAJO, LLUIS
C. Ignasi Iglesias 7 bjs 1ª
934642376
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAME
Riera Matamoro, 32
934642249 933895263
Cita Previa.
GENERAL LAB
Enric Borràs, 26
933845611
de L. a V. de 8,00 a 10,00 h.
DR. MORENO JORDAN, ANGEL
Marques San Mori, 117, Bajos (Llefia)
933884311
Lunes a viernes de 11,00 a 13,00 h. y de
18,00 a 21,00 h. Sábados de 12,30 a 14,00 h.
CENTRE MÈDIC DIGEST
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
LABORATORI COLL GARCES
Avda. Marques Sant Mori, 117
933884311
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
BADAMEDIC
DRA. BENEITEZ LAZARO, Mª ANGELES
Baldomer Solà, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
DR. BELMONTE TORRAS, RICARDO
C. Marina 72 bajos
933894596
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
DR. LOPEZ CACHO, FERRAN
Osca, 14
933996177 933972963
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
BADAMEDIC
DRA. HERMIDA I CLARENA, HELENA
Baldomer Sola, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
DR. BALCELLS MIRO-SANS, JORGE
C. Dos de Maig, 37-41, bajos 1ª
934642427
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DRA. BASAGAÑA TORRENTO,
VICTORIA
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
DRA. MARTIN IBAÑEZ, ITZIAR
Osca 14
933996177 933972963
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
Avda. Martí i Pujol 271
933847141
de L. a V. de 08,00 a 14,00 y de 15,00 a 20,00
h.
DR. SOLER ROS, JOSEP MARIA
Osca, 14
933996177 933972963
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
Arbre, 53
933890022
99
LABORATORI COLL GARCES
C. Prim, 180 baixos
933843070
de L. a V. de 09:00 a 11:00
LABORATORI MDB
BADAMEDIC
Baldomero Solà, 82, baixos
933878059
de L. a V. de 8:00 a 10:00 h.
ANATOMIA PATOLOGICA
LLEBALUST
Arbre, 53
933890022
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
BADAMEDIC
SR. CUBELLS FUENTES, JUAN
BAUTISTA
Baldomer Sola, 80-82
933878059
Cita Previa.
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DR. BERRUEZO MIQUEL, JOSEP
ANTONI
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
■
BADALONA (CONT.)
BADALONA (CONT.)
BADALONA (CONT.)
APARATO DIGESTIVO
DR. PLANAS COMES, FRANCESC
C. Guifre 101 1º,3ª
933993718
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
BADAMEDIC
DRA. GALTER COPA, SARA
Baldomer Solà, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAME
DR. SABORIDO CURSACH, ALBERTO
Riera Matamoro, 32
934642249 933895263
Cita Previa.
BADAMEDIC
DR. MARTINEZ RODENAS, FRANCESC
Baldomer Solà, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DR. PUIG VIDIELLA, JOSEP
DR. BOIX VALVERDE, JAIME
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAME
DR. VILA PLANAS, JOSEP Mª
Riera Matamoro, 32
934642249 933895263
Cita Previa.
DR. J.UTSET BALLESTE- DIAGNOSTIC
PER LA IMATGE
Laietana, 1-11, bajos
933894166
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DR. BARDAJI BOFILL, MANEL
DR. LLOPART LOPEZ, JOSEP RAMON
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
BADAMEDIC
DR. KAPLINSKY HURVITZ, EDGARDO
Baldomer Sola, 80-82
933878059
Cita Previa.
BADAMEDIC
DRA. GRATACÓS BAU, M. ROSA
Baldomer Solà, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAME
DR. TRULLA GOMEZ, JORGE
Riera Matamoro, 32
934642249 933895263
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAME
DRA. SOLÁ CASAS, Mª ANGELES
Riera Matamoro, 32
934642249
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DR. BALLESTER RODES, MANEL
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DR. RODRIGUEZ CARUNCHO, CLARA
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
100
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
CENTRE MÈDIC DIGEST
Arbres, 53
933890022
DR. J.UTSET BALLESTE- DIAGNOSTIC
PER LA IMATGE
Laietana, 1-11, bajos
933894166
ECOGRAFIAS
CENTRE MEDIC NAME
Riera Matamoro, 32
934642249
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DRA. POZUELO SEGURA, CRISTINA
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
CENTRE MEDIC NAME
Riera Matamoro, 32
934642249
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
DR. J.UTSET BALLESTE- DIAGNOSTIC
PER LA IMATGE
Laietana, 1-11, bajos
933894166
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
ADESLAS DENTAL BADALONA
Pl. Pep Ventura, 4-12
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
■
BADALONA (CONT.)
BADALONA (CONT.)
BADALONA (CONT.)
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
DR. J.UTSET BALLESTE- DIAGNOSTIC
PER LA IMATGE
Laietana, 1-11, bajos
933894166
ULL-DENT
DRA. TORT RAMOS, ANNA
Pere III, 11, bajos (La Morera)
933955385
Cita Previa.
BADAMEDIC
DRA. PLANAS GANAU, NURIA
Baldomer Sola, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAME
DR. IBARRA REGIL, VICENTE
Riera Matamoro, 32
934642249
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DRA. POZUELO SEGURA, CRISTINA
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
DR. J.UTSET BALLESTE- DIAGNOSTIC
PER LA IMATGE
Laietana, 1-11, bajos
933894166
Cita Previa.
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
CENTRE MÈDIC DIGEST
Arbres, 53
933890022
RESSONÀNCIA CETIR-UTSET
Laietània, 1-11
935035401
TOMOGRAFIA AXIAL
COMPUTERIZADA
(T.A.C.-SCANNER) Previa
autorización de la Compañía
CENTRE MÈDIC DIGEST
Arbres, 53
933890022
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
BADAMEDIC
DR. SERRA PLANAS, ENRIC
Baldomer Sola, 80-82
933878059
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAME
DR. GONZALEZ SOLANO, LUIS
Riera Matamoro, 32
934642249 933895263
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DR. AYMÀ SOLÀ, JOAN
DRA. SOLDEVILA MADORELL, BERTA
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL BADALONA
Pl. Pep Ventura, 4-12
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
HEMATOLOGIA Y
HEMOTERAPIA
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
BADAMEDIC
DR. ALCORTA LOYOLA, IGNACIO
Baldomer Sola, 80-82
933878059
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL BADALONA
Pl. Pep Ventura, 4-12
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
BADAMEDIC
DRA. LUZ ROMERO, ROSA MARÍA
Baldomer Solà, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
BADAMEDIC
DR. ORSINI, FERNANDO RENE
DRA. ROMÁN CABEZUELO, SILVIA
Baldomer Solà, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
NEUROLOGIA
CENTRE ODONTOLOGIC DIGEST
DR. SOLE SUST, JOAN
Arbres, 53
933893062
Cita Previa.
BADAMEDIC
DR. BADAWI EL_MNAJED, MOHAMED
Baldomer Sola, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
101
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
■
BADALONA (CONT.)
BADALONA (CONT.)
BADALONA (CONT.)
CENTRE MÈDIC DIGEST
DR. PLANAS COMAS, ALBERT
Arbres, 53
933890022
CENTRE MEDIC NAME
DR. ORTIZ JORDAN, CARLOS ENRIQUE
Riera Matamoro, 32
934642249 933895263
Cita Previa.
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
BADAMEDIC
DR. NICOLETTI ALBANESI, JOSÉ LUIS
Baldomer Solà, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAME
DRA. SOTERO FERRÉ, Mª NURIA
DRA. CABRERA DIAZ, SILVIA
Riera Matamoro, 32
934642249
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DRA. RILO FERNANDEZ, ANAIS
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
GINAC
DR. MUÑOZ
RAMOS TORÀ, EMILIO
Prim, 180
933843070
Cita Previa.
DR. SOLER CLARET, JUAN
Francesc Layret, 19-23, 1º 1ª
933842200 933890566
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
BADAMEDIC
DR. GARCÍA LINARES, LUÍS
Baldomer Sola, 80-82
933878059
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DR. MONTOLIO GIL, MARC
Av. Marti i Pujol 28-30
933890022
Cita Previa.
ICOA
DR. CANO PARRA, JUAN
C. Del Mar 6 2º
934643789
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
BADAMEDIC
DRA. MARTÍNEZ VIDAL, BRIGIDA
MERITXELL
DRA. RUSIECKA, MICHALINA J.
Baldomer Solà, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAME
DR. MATEU VALLVERDÚ, FERNANDO
Riera Matamoro, 32
934642249
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DR. LARROSA I DIAZ, FRANCESC
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAME
SRA. COSTA BALANZAT, NEUS
Riera Matamoro, 32
934642249
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
SR. MORENO CASTRO, FRANCESC
SRA. VALLÉS JUAN, GEMMA
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
BADAMEDIC
DR. GONZALEZ IGLESIAS, MARCOS
Baldomer Solà, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAME
DRA. AGUILAR MORALES, EVA
Riera Matamoro, 32
934642249 933895263
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DR. SANCHEZ SAHÍS, IGNASI
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
PODOLOGIA
CENTRO MED.DE REHAB.ARTROS
Riera Matamoros, 24, 1º
933895304
BADAMEDIC
SRA. HERNANDEZ CALLEJA, AINHOA
Baldomer Solà, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
EFIRE ESPORT I REHABILITACIO
SRA. COMULADA NUALART, MARIA
TERESA
C. Sant Ignasi de Loiola 106
933887051
102
■
BADALONA (CONT.)
BADALONA (CONT.)
IRITEB (CTRE.RECUPERACIO
FUNCIONAL
Dos de Maig, 46
933843848
DR. NOVELL ALSINA, JOSE
C. Dos de Maig 46 bis
933843848
Cita Previa.
IRITEB (CTRE.RECUPERACIO
FUNCIONAL
Ignasi Iglesias, 42-44
933847660 933847661
REUMATOLOGIA
CENTRE MÈDIC DIGEST
DRA. GRADOS CANOVAS, Mº DOLORS
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
BADAMEDIC
DRA. SANCHA MELIA, EVA
Baldomer Solà, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
CENTRE DE TRAUMATOLOGIA I
ORTOPEDIA
DR. PERRAMÓN LLAVINA, JAUME
Enric Borràs, 14, baixos
933841811
Cita Previa.
CENTRE MEDIC NAME
DR. MARTINEZ PASTOR, JUAN
CARLOS
Riera Matamoro, 32
934642249 933895263
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DR. IBORRA SANJOSÉ, IGNACIO
DR. RIERA I ARGEMÍ, JAUME
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
UROLOGIA
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
Cita Previa.
BADAMEDIC
DR. SÁNCHEZ MACÍAS, JAVIER
Baldomer Solà, 80-82
933878059 933838092
Cita Previa.
BADIA DEL VALLES
(CONT.)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC NAME
DR. VILA CHINCHILLA, FRANCISCO
Riera Matamoro, 32
934642249 933895263
Cita Previa.
CENTRO MEDICO BARBERA
DR. GARCÍA CAÑIZARES, JULIO
Ronda de l´Est, 83, Bajos
937188800
Cita Previa. Diario de 08,00 a 20,00 h.
CENTRE MÈDIC DIGEST
DR. DORADO DE LAS HERAS, JOSÉ
DR. BUCAR TERRADES, SANTIAGO
Arbres, 53
933890022
Cita Previa.
DR. FUSTE DE NICOLAU, CARLOS
Av. Cantabric, 1, 1º C
937181316
Cita Previa. Diario de 15,30 a 20,30 h.
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
BADAMEDIC
SRA. REY LÓPEZ, BLANCA
SRA. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MARIA
ANTONIA
Baldomer Sola, 80-82
933878059 933838092
BADAMEDIC
Via Augusta 29 baixos
934646633
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRO MEDICO BARBERA
DR. MAIRAL CAZCARRA, JESUS
ANTONIO
Ronda de l´Est, 83, Bajos
937188800
Cita Previa.
ENFERMERIA
SRA. VIEDMA RUIPEREZ, ROSA Mª
Francesc Layret, 124, 1º 1ª
933844801
CENTRO MEDICO BARBERA
SR. GARCÍA CAÑIZARES, JOSÉ PEDRO
SRA. GONZALEZ BLANCO, VANESA
Ronda de l´Est, 83, bajos
937188800
Cita Previa.
BADIA DEL VALLES
APARATO DIGESTIVO
URGENCIAS MEDICAS
CENTRO MEDICO BARBERA
DR. PINÓS DESPLAT, TOMÁS
Ronda de l´Est, 83, bajos
937188800
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
103
■
BADIA DEL VALLES
(CONT.)
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
(CONT.)
URGENCIAS MEDICAS
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRO MEDICO BARBERA
DR. COLOMER MIRALBELL, OSCAR
Ronda de l´Est, 83, bajos
937188800
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRO MEDICO BARBERA
DRA. PIQUER PEREZ, M. PILAR
DR. TUÑI PICADÓ, JOSEP
Ronda de l´Est, 83, bajos
937188800
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
MEDICINA FAMILIAR
CENTRO MEDICO BARBERA
SRA. DE CLARES RIVERO, MARIA
SR. NIÑO CALVO, JAVIER
Ronda de l´Est, 83, bajos
937188800
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
DR. ZEGARRA ALIAGA, JORGE LUIS
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
BALSARENY
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. CAÑELLAS ISERN, JOSEP
Plaça de l´Esglesia (Dispensari Municipa
938396127
Cita Previa.
CENTRO MEDICO BARBERA
DR. GARCÍA CAÑIZARES, JULIO
Ronda de l´Est, 85, Bajos
937188800
Cita Previa. Diario de 09,00 a 13,00 h. y
17,00 a 20,00 h.
DRA. GUILLEN SANCHEZ, MERCEDES
Canigo, 2-6, 2º 1ª
937190804
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
DR. DE ANTONIO FERRER, LAIA
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
CENTRO MEDICO BARBERA
DR. MAIRAL CAZCARRA, JESUS
ANTONIO
Ronda de l´Est, 85, bajos
937188800
Cita Previa.
104
ENFERMERIA
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
CENTRO MEDICO BARBERA
SR. GARCÍA CAÑIZARES, JOSÉ PEDRO
SRA. GONZALEZ BLANCO, VANESA
Ronda de l´Est, 85, bajos
937188800
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
DR. SCORZA GUTIERREZ, ENRIQUE
ALBERTO
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Rda. de l´Est 85 baixos
937188800
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
LABORATORI COLL GARCES
Bosc 105
933080834
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
DRA. DAVINS, MERITXELL
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CENTRO MEDICO BARBERA
DR. PINÓS DESPLAT, TOMÁS
Ronda de l´Est, 85, bajos
937188800
Cita Previa.
■
BARBERA DEL VALLES
(CONT.)
BARBERA DEL VALLES
(CONT.)
BARBERA DEL VALLES
(CONT.)
CARDIOLOGIA
CENTRO MEDICO BARBERA
DR. PINOS DESPLAT, TOMAS
Ronda de l´Est, 85, bajos
937188800
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
SR. PIJOAN ROTGE, PABLO
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
DRA. TORRES CORTADA, MIREIA
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
CENTRO MEDICO BARBERA
DR. COLOMER MIRALBELL, OSCAR
Ronda de l´Est, 85, bajos
937188800
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
DRA. HERNANDEZ RUIZ, MARIA
EUGENIA
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
ECOGRAFIAS
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
DRA. GARCIA MARTIN, ANDREA
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
CAIRO-FRANCH
DRA. CAIRÓ GIRALT, ANA Mª
DRA. FRANCH BARRI, MÓNICA
Av. Dr. Moragas 149, pral. 1ª
937180453
Cita Previa.
CLINICA DENTAL SANT MARTI
DR. MARTÍNEZ RAMOS, LUIS
Ctra. Barcelona, 168
937294700 937294752
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
DRA. ANGRILL SELLES, NURIA
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
DRA. JORDAN RUBIO, ANAHEIM
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
105
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
DR. MONTEHERMOSO JARAMILLO,
ALFREDO
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
CENTRO MEDICO BARBERA
DRA. PIQUER PEREZ, M. PILAR
DR. TUÑI PICADÓ, JOSEP
Ronda de l´Est, 85, bajos
937188800
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
DR. GELLIDA MARTINEZ, JOAQUIN
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
SRA. PRIME MENDEZ, TANIA
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
SRA. TROCHEZ RAMIREZ, GLORIA
ANDREA
Bosc 105
933080834
CENTRO MEDICO BARBERA
SRA. DE CLARES RIVERO, MARIA
SR. NIÑO CALVO, JAVIER
Ronda de l´Est, 85, bajos
937188800
■
BARBERA DEL VALLES
(CONT.)
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
DR. JORDAN SALES, MARCOS
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
CENTRO MEDICO BARBERA
DR. YUGUERO RODRÍGUEZ, MARIANO
Ronda de l´Est, 85, bajos
937188800
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
DR. DOURI NAOUS, IBRAHIM
Bosc 105
933080834
Cita Previa.
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS
CORPORATIUS
SRA. VIEDMA RUIPEREZ, ROSA M.
Bosc 105
933080834
BERGA
URGENCIAS MEDICAS
BERGA (CONT.)
BERGA (CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
938243400 938243404
Cita Previa.
DR. ALTOZANO SEVILLA, LORENZO
C. Prat de la Riba 13 baixos
938223211
Cita Previa.
CENTRE MEDIC BERGUEDA
DR. VERDU NAVARRO, ALEJANDRO
Passeig de la Pau 21 baixos
938220053
Cita Previa.
DR. MELGOSA ARNAU, DOMENEC
Passeig de la Pau, 21, baixos
938220053
Cita Previa. de L. a V. de 10,00 a 13,00 h. y
de 17,00 a 21,00 h.
CENTRE MEDIC BERGUEDA
DRA. GARRIGA BARAUT, MARIA
TERESA
Passeig de la Pau 21 baixos
938220053
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
DR. SOLER SALA, JUAN RAMON
Pla de la Creu, 9
938213900 938210701
Lunes, miércoles y viernes de 16,30 a 17,30
h. Martes y jueves de 17,00 a 18,00 h.
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
Mossen Comellas, 7
938220822
de L. a V. 8:00 a 10:30
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
APARATO DIGESTIVO
DRA. BILBAO GASSO, LAURA
C. Lluis Companys, 10 baixos
938212687
Cita Previa.
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
Cita Previa.
DRA. GASSO TARRES, MARIA
C. Lluis Companys 10 baixos
938212687
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
938243400 938243404
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
DR. ORRIOLS SABATA, RAMON
Passatge de la Pau, 8, 1er 2na
938212459
Cita Previa.
ENFERMERIA
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
ALERGOLOGIA
CENTRE MEDIC BERGUEDA
SRA. SABATA SALVANS, SILVIA
Passeig de la Pau 21 baixos
938220053
Cita Previa.
106
CARDIOLOGIA
CENTRE MEDIC BERGUEDA
Passeig de la Pau 21 baixos
938220053
Cita Previa.
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
938243400 938243404
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
938243400 938243404
Cita Previa.
■
BERGA (CONT.)
BERGA (CONT.)
BERGA (CONT.)
DERMATOLOGIA
BRONCOSCOPIAS Previa
autorización de la Compañía
PODOLOGIA
CENTRE MEDIC BERGUEDA
DRA. LOPEZ FERRER, ANNA
Passeig de la Pau 21 baixos
938220053
Cita Previa.
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
938243400 938243404
NEUMOLOGIA
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
938243400 938243404
Cita Previa.
TOMOGRAFIA AXIAL
COMPUTERIZADA
(T.A.C.-SCANNER) Previa
autorización de la Compañía
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
938243400 938243404
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
938243400 938243404
Cita Previa.
ENDOSCOPIAS
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
938243400 938243404
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
938210400 938243404
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE MEDIC BERGUEDA
DR. PENOVI, CARLOS FERNANDO
Passeig de la Pau 21 baixos
938220053
Cita Previa.
DR. MOHAMMAD-ALI JABER, AKRAM
Pº. De la Pau 21
938220053 698353964
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
DRA. CASALS PONS, MARIA
Pl. Països Catalans 4 3ra pl., desp. 5
938220666
Cita Previa.
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS
Previa autorización de la
Compañía
CENTRE MEDIC BERGUEDA
DRA. CASAL PONS, MARIA
Passeig de la Pau 21 baixos
938220053
Cita Previa.
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
938243400 938243404
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
938243400 938243404
Cita Previa.
107
SRA. SOCA TORRES, INGRID
C. Ciutat 9 1º,2ª
938213582
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CENTRE MEDIC BERGUEDA
DRA. MALO LOPEZ, MIREIA
DR. POLANUER BENDERSKY, MARIO
Passeig de la Pau 21 baixos
938220053
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
ELVIRA CENTRE DE FISIOTERAPIA I
REHABILITACIO
SRA. RIU LLIMOS, VANESA
SRA. REIG GENESCA, MARIA ALBA
Roser 15 Baixos
938211010
FISIO BERGA
SRA. BLANQUET ROCHERA,
MERCEDES
SRA. PLADEVALL LLUMA, MARINA
C. Sardana 41
938222069
REUMATOLOGIA
CENTRE MEDIC BERGUEDA
DRA. DE LA FUENTE DE DIOS, DIANA
Passeig de la Pau 21 baixos
938220053
Cita Previa.
DR. GUITART BOIXADER, JOAN
Salvador Espriu 20, 4º 1º
938210639
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MEDIC BERGUEDA
DR. PULGARIN DOMINGUEZ, MIGUEL
Passeig de la Pau 21 baixos
938220053
Cita Previa.
■
BERGA (CONT.)
DR. COMELLAS SALA, ANTONIO
C. Roser 15 baixos
938211010
Cita Previa.
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra.de Ribes, s/n
938243400 938243404
Cita Previa.
UROLOGIA
HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABE
Ctra. de Ribes, s/n
938243400 938243404
Cita Previa.
CALDES DE MONTBUI
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DRA. MARTINEZ GISTAU, Mª PILAR
Major, 32-34, 1º 1ª
932545808
Cita Previa.
DR. MONTSERRAT DELGADO, JOSE L
Plaça Marques, 7
938652276
De M. a D. de 17,00 a 18,30 h.
CALDES DE MONTBUI
(CONT.)
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
DRA. LOPEZ PEREZ, MARIA JUSTINA
Montserrat, 55, 2º 2º
938650470
los lunes, martes, jueves y viernes por la
tarde. Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
DR. IZQUIERDO Y DR. LOPEZ ESTOM
Plaça Marqués, 5, bajos
938651191
Cita Previa.
CALDES D´ESTRAC
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CALELLA (CONT.)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DR. ARQUÉS LLOBET, FRANCESC
DR. BELENGUER PORQUERAS, LLUÍS
ALBERT
DR. MONFORT BADENES, JOAQUIM
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DRA. CORRALES MAGIN, ESTER
DRA. FERNÁNDEZ GARCÍA, ISABEL
DR. MENGIBAR GARRIDO, JOSÉ
MARIA
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
ENFERMERIA
DR. BISCARRI CORTASA, MARIO
Sant Josep 15
937915129
Cita Previa.
CENTRE MEDIC CREU GROGA
SRA. BORRAS DAUSA, MARIA JOSÉ
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
CALELLA
ALERGOLOGIA
URGENCIAS MEDICAS
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DRA. PUIGGROS CASAS, ANNA
Sant Jaume, 20-34
937662034
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
108
■
CALELLA (CONT.)
CALELLA (CONT.)
CALELLA (CONT.)
ANALISIS CLINICOS
DERMATOLOGIA
GENERAL LAB
CENTRE MEDIC CREU GROGA
C. Sant Jaume, 20-34
937662030
de L. a V. de 8,30 a 10,00 h.
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DR. JANÉS SARIOLA, CARLES
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
CENTRE MEDIC CREU GROGA
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Bruguera 127
937665615
de L. a V. de 08:00 a 13:30 y de 15:30 a 20:30
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE MEDIC CREU GROGA
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DR. COTILLAS TRULLA, JORGE
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DR. CASTELLVI SUAÑA, JOSEP MARIA
DRA. GOMEZ PASTRANA, BARBARA
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
ECOGRAFIAS
MAMOGRAFIAS
CENTRE MEDIC CREU GROGA
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
CENTRE MEDIC CREU GROGA
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DR. BANCHS GALTÉS, LLUÍS
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DRA. RECAJ GUTIERREZ, MIREIA
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
CIRUGIA MAXILOFACIAL
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DR. SIEIRA GIL, RAMON
DR. MORLA, ARNAUD GERARD
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC CREU GROGA
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC CREU GROGA
Sant Jaume, 20-34
937662030
NEUMOLOGIA
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DRA. SUBIRA FERRE, NATIVITAT
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
NEUROLOGIA
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DR. ESPADA OLIVAN, FERNANDO JOSÉ
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DRA. CLAUDIA CANNIZZO, SILVANA
DR. LÓPEZ PÉREZ, JULIAN ALBERTO
DRA. ZARZOSO PASCUAL, CRISTINA
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DR. FELIP FURÉS, JOAN
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DR. MARÍN DE LA PAVA, ALVARO
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
PSIQUIATRIA
C.M.DENTAL SANT JORDI
DR. CLOS IMBERNON, JORDI
Bruguera, 136-138, bajos
937690961
Cita Previa.
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DRA. LOPEZ BERTRAN, MARIA
ANTONIA
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
109
■
CALELLA (CONT.)
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC CREU GROGA
SRA. AUGER JOSÉ, LORENA
Sant Jaume, 20-34
937662030
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CANET DE MAR (CONT.)
CANET DE MAR (CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE ESPECIALITATS MÈDIQUES
CANET
DR. BALADA SORIANO, ANTONIO
DRA. RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
ANGELS
C. Mas Ramonet 11, bajos
937954159
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MEDIC CREU GROGA
DR. GRIFRÉ MAS, IGNACIO
DR. TIBAU OLIVÁN, RAFAEL
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
DR. FUSTE GARCIA, DANIEL
Riera Gavarra, 24
937943751
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MEDIC CREU GROGA
Sant Jaume, 20-34
937662030
Cita Previa.
CENTRE ESPECIALITATS MÈDIQUES
CANET
DRA. ARCEDIANO SANCHEZ, MARIA
VICTORIA
Mas Ramonet 11, Bajos
937954159
Cita Previa.
CANET DE MAR
DERMATOLOGIA
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE ESPECIALITATS MÈDIQUES
CANET
DR. REX CAVALLE, JORDI
Mas Ramonet 11, bajos
937954159
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
DR. IGLESIAS CAMIÑA, FRANCISCO
C. Riera Sant Domenech 32 1º
937940904 937942471
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE ESPECIALITATS MÈDIQUES
CANET
DR. ABOUGEIB DEKALBAB, FAWAZ
Mas Ramonet 11, Bajos
937954159
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE ESPECIALITATS MÈDIQUES
CANET
SR. FERRER MAYNAT, ANTONIO
Mas Ramonet 11, bajos
937954159
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE ESPECIALITATS MÈDIQUES
CANET
DR. ZANUI MESTRE, JUAN FRANCISCO
Mas Ramonet 11, bajos
937954159
Cita Previa.
CARDEDEU
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
CENTRE ESPECIALITATS MÈDIQUES
CANET
DRA. ZARZOSO PASCUAL, CRISTINA
Mas Ramonet 11, Bajos
937954159
Cita Previa.
110
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
■
CARDEDEU (CONT.)
CASTELLAR DEL VALLES
MEDICINA FAMILIAR
URGENCIAS MEDICAS
DRA. RODRIGUEZ LOPERENA, MARIA
CARMEN
Av. Rei en Jaume, 73
938461841
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
DRA. HERNANDEZ GARCIA, AIDA
VICTORIA
Av. Rei en Jaume, 261
938460915
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
CARDONA
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
URGENCIAS MEDICAS
MEDICINA FAMILIAR
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
DRA. CASAS SABE, CARME
Passeig 24
937145496
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
DR. SANSA PEREZ, LLUIS
Sant Pere Ullastre 5-7, Esc. B, Bajos 2ª
937158639
Cita Previa.
CASTELLBELL I EL VILAR
MEDICINA FAMILIAR
DR. GARRIGA TORRES, PERE
La Sal 4 baixos
938691495
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
SRA. LOPEZ PEREZ, M. TERESA
CENTRE REHABILITACIÓ CARDONA
La Sal, 4, baixos
938691495
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
DR. AGUILERA MONTERO, ROBERTO
Joaquim Borràs 27, bajos
938283040
Cita Previa.
CASTELLBISBAL
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
CASTELLBELL I EL VILAR
(CONT.)
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. PLANAS OLIVELLA, JOAN
Once de Septembre 6, bajos
937720806
Diaria de 19,00 a 20,00 H. Sábado no Visita.
CASTELLDEFELS
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
URGENCIAS MEDICAS
AMBULANCIAS
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
111
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
■
CASTELLDEFELS (CONT.)
CASTELLDEFELS (CONT.)
CASTELLDEFELS (CONT.)
AMBULANCIAS
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CLINICA CASTELLDEFELS
SRA. HERNÁNDEZ DURÁN, TERESA
SRA. SÁNCHEZ, CARMEN
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. CASALOTS PUJADAS, CARLOS
DR. RAMÍREZ TORRALBO, ROSA
DR. VILLELABEITIA DEUSTO, RAMÓN
Església, 65
936363636
Diaria. Cita Previa.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. DE LA FUENTE LUPIÓN, FCO.
JAVIER
DRA. GARCÍA VÁZQUEZ, YOLANDA
Avda. de la Constitució, 189
936656011
Diaria. Cita Previa.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. ARANZANA MARTINEZ, RAMON
Avda. de la Constitució, 197
936656011
Cita Previa.
CLINICA CASTELLDEFELS
DRA. BEGUIRISTAIN GÓÑI, PILAR
DR. BERNADES, CARLES
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
C. Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
DR. ROVIRA DARDE, MIGUEL
Passatge Merçè Rodoreda, 15, local 5
936342424
Cita Previa.
DR. ROVIRA DARDE, MIGUEL
Avinguda 300 20
936363737
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. CASALOTS SERRAMIA, JOAN
Església, 65
936363636
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL
DR. GALLASTEGUI DUÑABEITIA,
CARLOS
DRA. GLUCK, ALEXANDRA G.
Avda. de la Constitució, 189
936656011
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. GARCÍA PAGÁN, RICARDO
DR. SÉCULI PALACIOS, JOSÉ LUIS
Pompeu Fabra, 31
936644250
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. GARCIA PAGÁN, RICARDO
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
DR. RIOPEDRE SAURA, XAVIER
Arcadi Balaguer, 50, 2on 1ra
936367679
Cita Previa.
DR. VALLINA JORDANA, ELIAS
Arcadi Balaguer, 50, 2on 1ra
936367679
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
SRA. CLAVERIA SOLDEVILA, Mª JESÚS
Església, 65
936363636
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
SR. LOPEZ BRU, JOSE LUIS
SR. SANCHEZ CUBELES, JAVIER
Avda. de la Constitució, 189
936656011
Cita Previa.
112
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
SRA. VALERO PARADINAS, BEATRIZ
Pompeu Fabra, 31
936641250
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
SRA. FERNÁNDEZ PINO, Mª CARMEN
SRA. GONZÁLEZ JOSÉ, GEMMA
SRA. MARTÍNEZ BORQUE, Mª JESUS.
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. MARTÍ GUADAÑO, ENRIQUE
DRA. MONREAL CARPENA, PILAR
Avda. de la Constitució, 177
936656011
Cita Previa.
CLINICA CASTELLDEFELS
DR. KURDI KURDI, FARAJ
Av. 300, 20, baixos
936363737
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
Esglèsia, 65
936363636
de L. a V. 9:00 a 11:00
CLINICA CASTELLDEFELS
UNILABS
Av. 300, Núm 20
936363737
de L. a V. de 07:30 a 10:30
LABORATORI MDB
Pompeu Fabra, 19-21, baixos
936641250
de L. a V. de 07:30 a 21:00
■
CASTELLDEFELS (CONT.)
CASTELLDEFELS (CONT.)
CASTELLDEFELS (CONT.)
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Arcadi Balagué, 50, 2on 1ra
936367679
Lunes, martes, jueves y viernes de 8,30 a
21,30h.Miércoles de 15,00 a 21,30h.
APARATO DIGESTIVO
CLINICA CASTELLDEFELS
DR. CHIERICHETTI ASAN, CLAUDIO
Avda. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Avda. Constitucio 183, Bajos
936360543
De lunes a viernes de 08,30 a 13,00 h. y de
17,00 a 19,00 h. Sábados de 08,30 a 13,00 h.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
GENERAL LAB
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
de L. a V. de 08:00 a 11:00
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. VEGA LÓPEZ, ANA BELEN
Avda. de la Constitució, 177
936656011
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
INFANTIL
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DRA. GÓMEZ CHIARI, MARTA
Pompeu Fabra, 31
936641250
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
LABORATORIO DRES. ZARAGOZA
Esglesia, 65
936363636
de L. a V. de 8.00 a 10:00 h.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. DESCALZI FARRERES, ADOLFO
DR. NICOLAS VALERO, JUAN MANUEL
Avda. de la Constitució, 177
936656011
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
LABORATORIO DRES. ZARAGOZA
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
de L. a V. de 8.00 a 13:00 h.
CLINICA CASTELLDEFELS
DR. ÁLVAREZ GARCÍA, PERE
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. BALLÓN CARAZAS, HUGO
Església, 65
936363636
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. GRAU LATRE, JORGE
Avda. de la Constitució, 197
936656011
Cita Previa.
CLINICA CASTELLDEFELS
DR. GUEROLA SERRET, MODESTO
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. VERA GIL, LUIS
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. VILLELABEITIA DEUSTO, RAMÓN
Església, 65
936363636
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. GIL GOMEZ, VICENTE
DR. GONZALEZ ALBIOL, ESTEBAN
DR. FRACCALVIERI, DOMENICO N.
Avda. de la Constitució, 177
936656011
Cita Previa.
113
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. GIL DE BERNABÉ ORTEGA,
ENRIQUE
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
CIRUGIA MAXILOFACIAL
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. MAREQUE BUENO, JAVIER
Avda. de la Constitució, 197
936656011
Cita Previa.
CIRUGIA PEDIATRICA
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. PARRI FERRANDIS, FRANCISCO JOSÉ
Avda. de la Constitució, 189
936656011
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. ILLARI ROCABERT, JUAN
Pompeu Fabra, 31
936641250
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DRA. GIL EGEA, MARIA JESUS
DR. GARCIA NAVARRO, JAVIER
DR. ALOS RIBERA, JOSE LUIS
Avda. de la Constitució, 177
936656011
Cita Previa.
CLINICA CASTELLDEFELS
DR. GARCIA FERNANDEZ, DANIEL.
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
■
CASTELLDEFELS (CONT.)
CASTELLDEFELS (CONT.)
CASTELLDEFELS (CONT.)
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. MOLLET SÁNCHEZ, JORDI
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
CLINICA CASTELLDEFELS
DRA. CASTILLA BARAHONA, Mª
TERESA
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. CASAÑAS BAIGET, CARLOS
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
ECOGRAFIAS
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. ADI ADHAM, WAEL
Església, 65
936363636
Cita Previa.
CLINICA CASTELLDEFELS
DRA. CASTILLA BARAHONA, Mª
TERESA
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. CASAÑAS BAIGET, CARLOS
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. BARRIL VICENTE, OSCAR
Església, 65
936363636
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. BUSTO BARRERA, MARCOS
Avda. de la Constitució, 197
936656011
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
CLINICA CASTELLDEFELS
DRA. CASTILLA BARAHONA, Mª
TERESA
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
CLINICA CASTELLDEFELS
DRA. CASTILLA BARAHONA, Mª
TERESA
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. CASAÑAS BAIGET, CARLOS
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. CASAÑAS BAIGET, CARLOS
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
ADESLAS DENTAL CASTELLDEFELS
Avda. de la Constitucion 167
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00 S. de 09:00 a 14:00
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DRA. CASA GALLO, ADRIANA ELSA
DRA. PLANS DOMÍNGUEZ, MARIBEL
Avda. de la Constitució, 197
936656011
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL CASTELLDEFELS
Avda. de la Constitucion 167
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00 S. de 09:00 a 14:00
NEUMOLOGIA
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. RUBISTEIN AGUÑIN, PABLO G.
Av.de la Constitució, 177
936656011
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DRA. PLANS BOLIVAR, CONCEPCIÓ
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
NEUROLOGIA
ORTOPANTOMOGRAFIAS
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DRA. GARCIA MARTIN, ISABEL
Avda. de la Constitució, 177
936656011
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. CANO SÁNCHEZ, LUIS MIGUEL
DRA. ROSENDE_ROCA RODRÍGUEZ,
MAITEE
Av. de la Constitució, 177
936656011
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL CASTELLDEFELS
Avda. de la Constitucion 167
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00 S. de 09:00 a 14:00
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. ALBARRÁN DEOGRACIAS, JESÚS Mª.
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. MUÑOZ YUNTA, JOSÉ ANTONIO
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
114
■
CASTELLDEFELS (CONT.)
CASTELLDEFELS (CONT.)
CASTELLDEFELS (CONT.)
NEUROLOGIA INFANTIL
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. TORRES BLANCH, JESÚS
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
CLINICA CASTELLDEFELS
SRA. GONZALEZ CARRASCO, MIREIA
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. MUÑOZ YUNTA, JOSÉ ANTONIO
Pompeu Fabra, 31
936641250
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DRA. TORRALBA RAMIREZ, AURORA
Església, 65
936363636
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DRA. GARCÍA MOLINA, CRISTINA
DRA. MARTÍNEZ ZAMORA, Mª ANGEL
Avda. de la Constitució, 177
936656011
Cita Previa.
CLINICA CASTELLDEFELS
DRA. BENÍTEZ SANTOS_MORÓN, ANA
DR. SUÑÉ GISPERT, JOAN
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. RIPOLL HUMET, GUILLEM
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. HUSTE GERONÉS, FREDERIC M.
DR. ARGOS ALGABA, GABRIEL
DRA. ROMERO RODRIGUEZ, MARIA JOSE
Avda. de la Constitució, 177
936656011
Cita Previa.
CLINICA OCULAR I ASSISTENCIA
OFTALMOLOGICA
DRA. BOIRA CABRÉ, Mª MERCEDES
DR. RAITERI FLORENSA, JUAN
CARLOS
Plaça de l´Esglèsia 6
936350202
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. MAESO RIERA, JOSÉ
Església, 65
936363636
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. HAAG, OLIVER
DR. RIGAU LLAUGER, ALFREDO
Avda. de la Constitució, 197
936656011
Cita Previa.
CLINICA CASTELLDEFELS
DRA. FERRER, OLGA
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. LACIMA VIDAL, JOSÉ
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
PODOLOGIA
SR. CALERO MOYANO, JOSE DANIEL
Pintor Serrasanta, 15A, 1er 3ra
936654575 630584342
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
SR. NÚÑEZ TRULL, ALEJANDRO
SRA. VILAPLANA BATALLA, Mª
CARMEN
Església, 65
936363636
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
SRA. MALO CASANUEVA, LAURA
Avda. de la Constitució, 197
936656011
Cita Previa.
115
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
SRA. GARCÉS, VANESSA
SRA. PALMA, ANA ISABEL
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
DR. CANUT ALTEMIR, PEDRO VICENTE
Av. Constitució, 134, esc. A, 1º 3ª
936645006
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. ANDRÉS MOSQUERA, MIGUEL
Avda. de la Constitució, 197
936656011
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
SRA. CLAVERIA SOLDEVILA, Mª JESÚS
SR. TRAITÉ CAPDEVILA, JAVIER
Església, 65
936363636
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
Avda. de la Constitució, 197
936656011
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
SR. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, ALFONSO
SRA. GONZÁLEZ JOSÉ, GEMMA
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
REUMATOLOGIA
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DRA. ESCOLAR SANCHO, RUTH
DR. RUIZ MARTIN, JOSE MIGUEL
Av. de la Constitució, 177
936656011
Cita Previa.
■
CASTELLDEFELS (CONT.)
CASTELLDEFELS (CONT.)
CASTELLTERÇOL (CONT.)
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. CAMPS LLOVERAS, NARCÍS
DR. LLADÓ CARBONELL, CARLOS
DR. HERNANDEZ POZO, HECTORB
Avda. de la Constitució, 197
936656011
Cita Previa.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. FERNÁNDEZ SUÁREZ, MANUEL
ANGEL
Església, 65
936363636
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. LEÓN GARCÍA, ALFONSO
DR. PÉREZ PONS, ARTURO
DR. SÁNCHEZ FREIJO, JOSE Mª
Avda. de la Constitució, 197
936656011
Cita Previa.
CLINICA CASTELLDEFELS
DR. CUXART MIRÓ, JOAQUIM
DR. FORÉS VIÑETA, JOAQUIM
DR. FUSTER OBREGÓN, SALVADOR
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. BALLART GAVILA, CRISTIAN
DR. MONREAL PORTELLA, MARTIN
DR. ILLOBRE YEBRA, JOSE MANUEL
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
UNIDAD DEL
TRATAMIENTO DEL
DOLOR
Previa autorización de la Compañía
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS
DR. CORDERO LOPEZ, JUAN LUIS
Avda. de la Constitució, 177
936656011
UROLOGIA
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. LLADÓ CARBONELL, CARLES
DR. SANFELIU CORTÉS, FERNANDO
Església, 65
936363636
Cita Previa.
CLINICA CASTELLDEFELS
DR. UMBERT CANALS, BARTOLOMÉ
Av. 300, Núm 20
936363737
Cita Previa.
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
DR. ARCH CAÑAS, ALBERT
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
Cita Previa.
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
POLICLINIC GENERAL DE
CASTELLDEFELS
SRA. SOLANS CABALLER, ANA
Pompeu Fabra, 19-21
936641250
CASTELLTERÇOL
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
DR. CHAHRI ZIAR, MOHAMMAD E ID
Sant Antoni, 15-17
938666056 670419694
Cita Previa.
CERDANYOLA DEL
VALLES
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. BARREDO MATARREDONA,
ALFREDO
Pl. Andorra 1 bajos 2ª
936910897
Cita Previa.
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. BALADA SORIANO, ANTONIO
DRA. GARCÍA SERRANO, Mª CARMEN
Esglèsia, 3
936924499
Cita Previa.
AMBULANCIAS
DR. MOZO POUS, FELIX
Torrent, 11
936914902
Cita Previa.
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
POLICLINIC CERDANYOLA
DR. FABREGAS LOZANO, FERNANDO
Av. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
116
■
CERDANYOLA DEL
VALLES (CONT.)
CERDANYOLA DEL
VALLES (CONT.)
CERDANYOLA DEL
VALLES (CONT.)
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
APARATO DIGESTIVO
POLICLINIC CERDANYOLA
DR. NAVARRO SOTO, ESTEBAN
Avda. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. ATARES MARTINEZ, MANUEL
Mare de Déu del Pilar 45-47
936910311
Cita Previa.
POLICLINIC CERDANYOLA
DR. SOLHEIL NAIM, SOLH
Avda. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
SERVEIS PEDIATRICS DR. HERRANZ
DR. HERRANZ PEREZ, BENITO
Riera d´Horta 64, 1º 3ª
935910059
Cita Previa.
ENFERMERIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
Mare de Déu del Pilar 45-47
936910311
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. ALIAS TUDURI, CESAR A.
Mare de Dèu del Pilar, 45-47
936910311
Cita Previa.
POLICLINIC CERDANYOLA
DR. MARTÍ GUADAÑO, ENRIQUE
Avda. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
DR. PINOS DESPLAT, TOMAS
BRUGUES ASSISTENCIAL
Mare de Déu del Pilar 45-47
936910311
Cita Previa.
POLICLINIC CERDANYOLA
DR. NÚÑEZ TEJADA, ANDRÉS
Av. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. CONDOMINES MANZANO, RAMÓN Mª
Mare de Dèu del Pilar, 45
936910311
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
DR. PUIG-LA CALLE GARCIA-MUNTE,
JORDI
BRUGUES ASSISTENCIAL
Mare de Dèu del Pilar, 45-47
936910311
Cita Previa.
POLICLINIC CERDANYOLA
Av. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
BRUGUES ASSISTENCIAL
Mare de Dèu del Pilar, 45-47
936910311
Cita Previa.
POLICLINIC CERDANYOLA
Av. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
CIRUGIA PLASTICA Y
REPARADORA
Previa autorización de la Compañía
POLICLINIC CERDANYOLA
DR. HERNANDEZ MACHADO, VICTOR
Av. Catalunya, 68
POLICLINIC CERDANYOLA
Av. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
LABORATORI COLL GARCES
C. Canaletes, 25 baixos
936295649
de L. a V. de 09:00 a 11:00
ECOGRAFIAS
ADESLAS DENTAL CERDANYOLA
Avda. Sant Iscle 25
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ANALISIS CLINICOS
GENERAL LAB
CERDANYOLA ASSISTENCIAL
Avda. Església, 3
936924499
de L. a V. de 9,00 a 11,00 h.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. MUÑOZ SANTOS, CARLOS
Mare de Dèu del Pilar, 45-47
936910311
Cita Previa.
BRUGUES ASSISTENCIAL
DRA. VILALTELLA DOMENJO, ISABEL
Mare de Déu del Pilar, 45-47
936910311
Cita Previa.
117
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. DONOSO BACH, LUIS
Esglèsia, 3
936924499
Cita Previa.
POLICLINIC CERDANYOLA
Av. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
■
CERDANYOLA DEL
VALLES (CONT.)
CERDANYOLA DEL
VALLES (CONT.)
CERDANYOLA DEL
VALLES (CONT.)
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
POLICLINIC CERDANYOLA
DRA. CÁRCELES AGUIRRE, ANA
DR. FELDBERG, ABRAHAM
Avda. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
IMADIA
Mare de Dèu del Pilar, 45-47
936910311
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
ADESLAS DENTAL CERDANYOLA
Avda. Sant Iscle 25
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
POLICLINIC CERDANYOLA
DRA. RUIZ LOTERO, MONICA
Avda. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL CERDANYOLA
Avda. Sant Iscle 25
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
NEUMOLOGIA
OFTALMOLOGIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. BAÑON PERARD, KARIM OLIVIER
Mare de Dèu del Pilar, 45-47
936910311
Cita Previa.
POLICLINIC CERDANYOLA
DR. FOLCH RAMOS, JORDI
Av. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
POLICLINIC CERDANYOLA
DR. PAIRO GARCÍA, ALEJANDRO
Av. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
UROLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. MARTOS CALVO, RAUL
Mare de Dèu del Pilar, 45-47
936910311
Cita Previa.
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. ELAWAD MOHSEN, TALAL
Mare de Déu del Pilar 45-47
936910311
Cita Previa.
POLICLINIC CERDANYOLA
DR. CASTELLS ESTEVE, MANEL
Avda. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
POLICLINIC CERDANYOLA
DR. RECHER STROHSCHEIN, KLAUS
Avda. Catalunya, 68
935922662
Cita Previa.
PODOLOGIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. LÓPEZ GUILLEN, ANSELMO
Mare de Dèu del Pilar, 45-47
936910311
Cita Previa.
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. GIL CERDAN, ALBERTO
DR. CRESPO LLOBERA, JOSEP Mª
Esglèsia, 3
936924499
Cita Previa.
SR. ZAURIN VAZQUEZ, ANDRES
Mare de Dèu del Pilar, 45-47
936910311
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
DIATROS
DRA. TORREGUITART LLAURADO,
MARTA
C. Mare Deu del Pilar, 45-47
936910311
Cita Previa.
ARTHROS RECUPERACIÓ FUNCIONAL
Parcers, 1
935948018
CENTRO DE MEDICINA CORRECTIVA
Plaça Buigas, 2
936924066 936924116
118
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
BRUGUES ASSISTENCIAL
SRA. GOMEZ_FORNELLS BARENYS,
PATRICIA
Mare de Déu del Pilar, 45-47
936910311
Previa autorización de la Compañía
POLICLINIC CERDANYOLA
SRA. CORCOY FEBRER, CRISTINA
Avda. Catalunya, 68
935922662
CORBERA DE LLOBREGAT
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
■
CORBERA DE LLOBREGAT
(CONT.)
CORBERA DE LLOBREGAT
(CONT.)
CORNELLA DE
LLOBREGAT (CONT.)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. MAGRIÑA MORERA, JOSE
Rubió i Ors, 280-282
934751440 933770339
DR. RUIZ GOMEZ, JUAN MIGUEL
Avda. Catalunya 60 baixos
936500409
Cita Previa.
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRO MEDICO DR. GEA
DR. BALLESTEROS ALONSO, FERRAN
Av. Catalunya, 60
936500409
Cita Previa.
CENTRO MEDICO DR. GEA
DR. GEA VILLAR, JORGE
Av. Catalunya, 60
936500409
Cita Previa.
CORNELLA DE
LLOBREGAT
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
DRA. BALAGUE PELAEZ, CARME
Carrer de la Pau, 46, Bajos
936502877
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
DRA. RAMO NIÑEROLA, ANA Mª.
Vistalegre, 66
933756352
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 17,00
a 19,00 h. Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
URGENCIAS MEDICAS
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
CENTRO MEDICO DR. GEA
Avda. Catalunya, 60, baixos
936500409
L. y X. de 9:00 a 9:45 h.
AMBULANCIAS
GENERAL LAB
CENTRO MEDICO DR. GEA
Av. Catalunya, 60
936500409
de L. a V. de 9:00 a 11:00 h.
MEDICINA FAMILIAR
NOVOLACS (GENERAL LAB
DR. CAMARA SANCHO, BENJAMÍN
Avda. Catalunya, 62, bajos
936500409
Extracciones. Diaria de 09,00 a 10,00h.
CORNELLA CTRO. TRAUM. Y
REHABILITACION
DRA. SERRANO CORONADO, Mª
ISABEL
Avda. del Parc 18
933754253
Cita Previa.
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. VILA COMAMALA, FRANCESC DE
PAULA
DR. XIMENIS VIDAL, ASSUMPTA
DR. TOLL CLAVERO, JOSEP RAMON
Rubio i Ors, 280-282
934740550
Cita Previa.
119
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. SIURANA RODRÍGUEZ, JOSÉ
MANUEL
DRA. SUBIRANA SOLE, MARIA
ANGELES
Rubio i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
SR. SUERO ALDON, MANOLO
Rubio i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
SRA. DIAZ PEREZ, PILAR
Vistalegre, 66
933756352
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. ALIAS TUDURI, CESAR AURELIO
Rubió i Ors, 280-282
934740550 934751440
Cita Previa.
■
CORNELLA DE
LLOBREGAT (CONT.)
CORNELLA DE
LLOBREGAT (CONT.)
CORNELLA DE
LLOBREGAT (CONT.)
ANALISIS CLINICOS
DR. TORRES SINTES, ENRIC
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
Rubió i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
GENERAL LAB
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
Rubio i Ors, 280-282
934751440
de L. a V. de 8,00 a 10,00 h.
LABORATORI COLL GARCES
C. Vista Alegre, 66 baixos
933756352
L.X. y V. de 08:30 a 09:30
LABORATORI MDB
Rambla Anselm Clavé, 35, entlo. 2ª
933776703
L.X. y V. de 8:00 a 10:00 h.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Avda. del Parc, 20
933754253
L. M. J. y V. de 09,00 a 10,00 h.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
DERMATOLOGIA
ADESLAS DENTAL CORNELLA
C. Joan Maragall 25
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. JAMAL ABOALI, SALAH
Rubio i Ors, 280-282
934740550
Cita Previa.
ORTEGA MONASTERIO CLINIC
DR. ORTEGA MONASTERIO,
RAFAEL
Llunetes 2 baixos esquerre
933769867
Cita Previa.
CORNELLA CTRO. TRAUM. Y
REHABILITACION
DRA. BADELL GIRALT, ANNA
Avda. del Parc 18
933754253
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
ORTOPANTOMOGRAFIAS
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DRA. OLLER GRAU, MARIA DEL MAR
Rubio i Ors, 280-282
934740550
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL CORNELLA
C. Joan Maragall 25
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CARDIOLOGIA
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. BERTRAN FERRÚS, MIQUEL
DR. GRANJA HERNÁNDEZ, RAMÓN
Rubio i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. HIDALGO MÉNDEZ, FERNANDO
Rubió i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. OTERO XANCO, JOAQUIN
Rubio i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DRA. GARCIA MARTIN, ISABEL
DRA. TORO GALVAN, SILVIA
Rubió i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
120
ADESLAS DENTAL CORNELLA
C. Joan Maragall 25
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
NEUROLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. EL MNAJED WKWIDER, MOHAMED
BADAWI
DRA. BERROCAL IZQUIERDO, NURIA
Rubio i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
DR. ROBLES DEL OLMO, BERNABE
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
Rubió i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. MORAGUES DE AYALA, GABRIEL
DR. IBRAHIM, HUSEIN
DRA. FIGUEROA MURUAGA, CECILIA INES
Rubio I Ors, 280-282
934740550
Cita Previa.
■
CORNELLA DE
LLOBREGAT (CONT.)
CORNELLA DE
LLOBREGAT (CONT.)
CORNELLA DE
LLOBREGAT (CONT.)
DIATROS
DR. SANCHEZ BORREGO, RAFAEL
Avda. Verge de Montserrat, s/n
934752772
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CORNELLA CTRO. TRAUM. Y
REHABILITACION
DR. VALLVE QUERALTO, ENRIC
DR. XIMENO ROCA, LUIS
Avda. del Parc 18
933754253
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. RASLAN EGGE, MANSUR
Rubio i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
CORNELLA CTRO. TRAUM. Y
REHABILITACION
DRA. MARTIN GOMEZ, VANESSA
Avda. del Parc 20
933754253
Cita Previa.
DR. ROQUE MESEGUER, ANTONIO Mª
Rambla Anselm Clave 35, Entlo. 2ª
933776703
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. CHAMIZO GARCÍA, JUAN JESUS
Rubio i Ors, 280-282
934740550
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
SR. HURTADO, BENIGNO
Rubio i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
Rubió i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
SRA. MUÑOZ MARTÍNEZ, M. DOLORES
SRA. LÓPEZ GARCÍA , MIRIAM
Rubio I Ors, 280-282
934740550
CORNELLA CTRO. TRAUM. Y
REHABILITACION
Avda. del Parc 18
933754253
DELFOSPORT
SRA. BLE PINO, ANTONIA
Verge de Montserrat, s/n
933776714 934741686
FISIOMED-FISIOCENTRE
SRA. GINJAUME EGIDO, MARTA
Pius XII 20 baixos
933778270
UROLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. MARTÍNEZ CACERES, PEDRO
DR. AL_WATTAR, MOHAMAD WAFIK
DR. SACRISTAN SAN FELIPE, JESUS
Rubió i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
CUBELLES
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
REUMATOLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DRA. CAMPOY REOLID, ESTHER
DRA. DEL CASTILLO PIÑOL, NURIA
Rubió i Ors, 280-282
934751440
CORNELLA CTRO. TRAUM. Y
REHABILITACION
DRA. GONZALEZ FERNANDEZ, M. JOSE
Avda. del Parc 18
933754253
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX
LLOBREGAT
DR. ALCACER TOST, JUAN CARLOS
DR. MARTIN BERTRAN, JUAN MIGUEL
DR. ORTIN OLIETE, RAMON
Rubio i Ors, 280-282
934751440
Cita Previa.
121
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. PEREZ HIRALDO, AMALIO
Dr. Fleming, 25
938953176
Cita Previa. L. M. y J. de 17,00 a 19,00 h.
ANALISIS CLINICOS
LABORATORI COLL GARCES
C. Dr.Fleming, 25 baixos
938953176
Cita Previa.
■
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA (CONT.)
ESPARREGUERA (CONT.)
URGENCIAS MEDICAS
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
SRA. VALL ASCASO, MIREIA
Avda. Mil·lenari, 6
937776353
Cita Previa.
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DR. SERRA LLOBET, JORDI
Av. Mil.Lenari, 6
937776353
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
ANALISIS CLINICOS
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
Via Mil.lenari, 6, baixos
937776353
de L. a V. 8:30 a 9:30
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
C.R.F. ARTROS
DR. ALVAREZ FUENTE, LUIS
Via Mil·lenari 4, bajos A-B
937777723
Cita Previa.
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DR. ORTI GARCIA, JOSE MANUEL
DR. PUJOL BONASTRE, ENRIC
Avda. Mil.lenari, 6
937776353
L. 0 h. urgencia DE M. a D. de 08,00 a 20,00
h. urgencias de 08,00 a 24,00 h.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DR. NAVARRO MARTÍN, DAVID
Av. Mil.Lenari, 6
937776353
Cita Previa.
ENFERMERIA
C.R.F. ARTROS
SR. ZARAGOZA PRATS, JUAN
Via Mil·lenari 4, bajos A-B
937777723
Cita Previa.
GENERAL LAB
C.R.F. ARTROS
Via Mil.lenari, 4
937777723
de L. a V. de 08,00 a 10,00 h.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DR. GARCÍA SANSEBRIÀ, JOSÉ LUIS
DR. GARCIA SANSEBRIA, JOSE LUIS
Avda. Mil·lenari, 6
937776353
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DR. CACACE, FEDERICO ALBERTO
Av. Mil.Lenari, 6
937776353
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DR. RIBERA SERRA, CARLOS
Av. Mil.Lenari, 6
937776353
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
C.R.F. ARTROS
DRA. BADELL GIRALT, ANNA
Via Mil·lenari 4, Bajos A-B
937777723
Cita Previa.
122
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DRA. PORTELA, MARINA
Av. Mil.Lenari, 6
937776353
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DRA. GONZALEZ ALBA, LAURA
DR. PEREZ SOLER, AGUSTIN
DR. RIERA HERVAS, EDUARD
DR. VIRGILI GUTIERREZ, ANA Mª
Avda. Mil·lenari, 6
937776353
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
C.R.F. ARTROS
DR. RODRIGUEZ FROJAN, GUILLERMO
Via Mil·lenari 4, Bajos A-B
937777723
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DRA. FERNÁNDEZ GÓMEZ, LAURA
Avda. Mil.lenari 6
937776353
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DR. RASLAN EGGE, MAMAD R.
Avda. Mil·lenari, 6
937776353
Cita Previa.
■
ESPARREGUERA (CONT.)
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DR. SANZ GONZALVO, JUAN JOSÉ
Avda. Mil·lenari, 6
937776353
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
C.R.F. ARTROS
SR. ZARAGOZA PRATS, JUAN
Via Mil·lenari 4, bajos A-B
937777723
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
Avda. Mil·lenari, 6
937776353
ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
ESPLUGUES DE
LLOBREGAT (CONT.)
URGENCIAS MEDICAS
ENFERMERIA
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
SRA. RAMOS PIZARRO, Mª LUISA
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
REUMATOLOGIA
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DR. ULLÉS CARRERAS, JOSEP
Av. Mil.lenari, 6
937776353
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
C.R.F. ARTROS
Via Mil·lenari 4, bajos A-B
937777723
Cita Previa.
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DR. CASULLERAS SOLANS, JOSEP
MANEL
DR. DOMINGO CALVO, VÍCTOR
Avda. Mil·lenari, 6
937776353
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MEDIC CREU BLAVA
DR. GOMEZ PARADA, JERONIMO
Av. Mil.Lenari, 6
937776353
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DRA. BASCOMPTE GRIERA, ROSER
DR. SOLANES SIGALÉS, JAUME
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
DRA. CERVERA MAUREL, TERESA
Dr. Manel Riera, 5, 2º 2ª
933726607
De martes a viernes de 16,00 a 20,00 h.
DRA. PAYA MARCO, MARINA
Església 39, casa
933710545
De lunes a viernes. Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DRA. SUBIRANA SOLER, MARIA
ANGELS
DR. EDO BALDOVI, DANIEL
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
DRA. VALENT PEREZ, CARMEN
Laureano Miró, 242, nivell 1, porta B
933725004
Cita Previa.
123
ALERGOLOGIA
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DR. ALIAS TUDURI, CESAR
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
Josep Argemí, 13-15
934705656
de L. a V. de 8:00 a 20:00 h.
LABORATORI COLL GARCES
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
Mestre Joan Corrales, 67
934705310
de L. a V. 8:00 a 10:30
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Plaça Santa Magdalena 10, entlo.
933724502
de L. a V. .consultar horario.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DRA. VASCONEZ PEÑA, CELIA
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
■
ESPLUGUES DE
LLOBREGAT (CONT.)
ESPLUGUES DE
LLOBREGAT (CONT.)
ESPLUGUES DE
LLOBREGAT (CONT.)
CARDIOLOGIA
TOMOGRAFIA AXIAL
COMPUTERIZADA
(T.A.C.-SCANNER) Previa
autorización de la Compañía
OFTALMOLOGIA
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DR. LONDONO SÁNCHEZ, OSWALD
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DR. AYGUAVIVES GARNICA , ISIDRO
DRA. HERRANZ MARTÍ, MONTSERRAT
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DR. LÓPEZ PÉREZ, DAVID
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
ECOGRAFIAS
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DRA. MECHO MECA, SANDRA
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DRA. MECHO MECA, SANDRA
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
CETIR GRUP MEDIC
Josep Anselm Clavé, 100
935035401
CETIR GRUP MEDIC
Josep Anselm Clavé, 100
935035401
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DR. GOMEZ PRIETO, MANUEL
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
DR. GONZALEZ ZAMORANO, LUIS
Àngel Guimerà 142, entlo. 2ª
933729645
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
DR. CANO ROMERO, TEOFILO
Mestre Joan Corrales 67, Entlo. 4ª
933723665
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DR. LAGO IBAÑEZ, DAVID
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
NEUROLOGIA
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DR. HERNÁNDEZ VIDAL, ANTONIO
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DRA. MIRO SOTELO, ELISABET
DR. MONGUIÓ MORERA, FERNANDO
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
124
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DR. DUARTE CALDERON, MIGUEL A
DR. BAÑON PERARD, KARIM
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
DR. KHAOULY MUAUAD, GHANEM
Ctra. Cornella, 2, Entlo. 3ª
934739154
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DR. CHAMIZO GARCÍA, JUAN J.
DRA. SANDIUMENGE CAÑAS,
ANGELICA
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
SR. ROS BRESOLI, JAUME
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DR. DE ANDRES MOSQUERA, MIGUEL
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
Mestre Joan Corrales 67
934705310
CLINICA NTRA.SRA.DE GUADALUPE
Francisco Moragas, 2-4
934702970
■
ESPLUGUES DE
LLOBREGAT (CONT.)
REUMATOLOGIA
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DRA. ESCOLAR SANCHO, RUTH
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DR. COCCO, CLAUDIO
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
DR. DIAZ SEPULVEDA, JUAN
CLINICA NTRA.SRA.DE GUADALUPE
Francesc Moragues, 2
934702970
Cita Previa.
ESTANY, L´ (CONT.)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. VIÑETA COMAS, JOSE RAMON
Consultori Mèdic Municipal
938300775
Cita Previa.
FRANQUESES DEL
VALLES, LE
URGENCIAS MEDICAS
UROLOGIA
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
DR. ANGUERRI FEU, ORIOL
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
DRA. TORROELLA SANS, VICTORIA
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
Mestre Joan Corrales 67
934705310
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES
SRA. CASTILLO GARGALLO, LAURA
Mestre Joan Corrales 67
934705310
MEDICINA FAMILIAR
ESTANY, L´
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
CENTRE MEDIC LES FRANQUESES
DR. GARDELLA COMPANY, ALBERTO
C. Llevant 19
938467926 661202742
Cita Previa.
DR. VELAYOS BALCELLS, RAMON
Carretera de Ribes,196, 2º
938496593
Lunes y Viernes. Cita Previa.
125
FRANQUESES DEL
VALLES, LE (CONT.)
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MEDIC LES FRANQUESES
DRA. DUCET VILARDELL,
PURIFICACION
C. Llevant 19
938467926 661202742
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRE MEDIC LES FRANQUESES
SR. FERNANDEZ GALBANY, XAVIER
C. Llevant 19
938467926 661202742
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC LES FRANQUESES
DR. SENTIS CRIVILLE, MELCHOR
C. Llevant 19
938467926 661202742
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC LES FRANQUESES
DRA. NOVOA CLOS, CARMEN
C. Llevant 19
938467926 661202742
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE MEDIC LES FRANQUESES
DR. LLANAS REUS, RAIMUNDO
C. Llevant 19
938467926 661202742
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
SR. CUTRINA CLARAVALLS, ROMA
C. Sant Josep 27
938401262 678663955
de L. a V. de 08:00 a 20:00
■
FRANQUESES DEL
VALLES, LE (CONT.)
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MEDIC LES FRANQUESES
DR. LOPEZ RUIZ, BARTOLOME
C. Llevant 19
938467926 661202742
Cita Previa.
GARRIGA, LA
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
GARRIGA, LA (CONT.)
GARRIGA, LA (CONT.)
ENFERMERIA
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
CENTRE MEDIC DR. VALLS
SR. CARRASCO CUERVA, JOSE M.
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
CENTRE MEDIC DR. VALLS
ANALISTA PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
938605858
de L. a V. de 08:00 a 10:00
APARATO DIGESTIVO
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
CENTRE MEDIC DR. VALLS
DR. ADI ADHAM, WAEL
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
AMBULANCIAS
CARDIOLOGIA
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC DR. VALLS
DR. VALLS HOMS, SALVADOR
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
DR. MONTAL CODINA, JAUME
Calabria, 17-19
938714792
Cita Previa. Diario de 10,00 a 13,00 h.
ECOGRAFIAS
CENTRE MEDIC DR. VALLS
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
CENTRE MEDIC DR. VALLS
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC DR. VALLS
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE MEDIC DR. VALLS
DR. SOBREPERA BUSTAMANTE, JOSE LUIS
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
CENTRE MEDIC DR. VALLS
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
CENTRE MEDIC DR. VALLS
DR. JUVANY GOMEZ, MONTSERRAT
DR. TORRECILLA RODRIGUEZ
SANCHEZ, ANTONIO
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
CENTRE MEDIC DR. VALLS
DR. KRENN GARCIA, DANIEL
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
DERMATOLOGIA
CENTRE MEDIC DR. VALLS
DRA. FALCO ESTEVA, MONTSERRAT
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
CENTRE MEDIC DR. VALLS
DR. MINGUELL FABREGAS, JUAN
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
126
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC DR. VALLS
DRA. FUENTES MENDOZA, SUSY
GLADYS
DR. BERMUDEZ FLORES, JORGE RENE
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
■
GARRIGA, LA (CONT.)
GAVA (CONT.)
GAVA (CONT.)
OFTALMOLOGIA
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
DR. CABALLE GODIA, JOSE LUIS
Montflorit, 136, baixos
936384096
Diaria de 17,00 a 19,00 H. Sábado no Visita.
Cita Previa.
CENTRE MEDIC DR. VALLS
DR. FARRAS CUBELLS, OSCAR
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MEDIC DR. VALLS
DR. AGUDELO GARCIA, DARIO
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC DR. VALLS
SR. ARACIL FARNOS, XAVIER
SRA. DELGADO FONT, CARLA
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MEDIC DR. VALLS
DR. MARCELLO, PRIETO
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MEDIC DR. VALLS
DR. SERRALLACH OREJAS, MARC
Carretera Nova 125 Local 1
938605858
Cita Previa.
GAVA
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. CRESPO LLOBERA, JOSEP Mª
Ctra.Sta.Creu de Calafell, 100-102
936333670
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. RAMÍREZ TORRALBO, ROSA
Pi i Maragall 3, Bajos
936383556
Laborables de 09,00 a 13,00 h. y de 16,00 a
20,00 h.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. ABREU GARCIA, MARLENE
MARGARITA
DRA. REYNA RICAPA, TOLIA
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
CUEM CENTRE MÈDIC
DR. ENGLI IZQUIERDO, ANTONIO
CÉSAR
DR. MEJIDE MANRESA, RICARDO
C. Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
DR. LAZARO FUSTE, JORGE
Rambla Pompeu Fabra 134 bajos
936628347
Lunes, Miércoles y Viernes. Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. CASALOTS SERRAMIA, JOAN
Pi i Maragall 3, Bajos
936383536
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DRA. SUBIRANA SOLE, MARIA
ANGELS
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
CUEM CENTRE MÈDIC
DR. CONEJERO ROMAGOSA, JAUME
DR. MOLERO PEREZ, FRANCESC
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
ENFERMERIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
Ctra.Sta.Creu de Calafell, 100-102
936333670
Diaria. Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
SRA. CLAVERIA SOLDEVILA, Mª JESÚS
Pi i Maragall 3, Bajos
936383536
Cita Previa.
CUEM CENTRE MÈDIC
SR. MURILLO CORONADO, NORBERTO
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
SR. TRAITE CAPDEVILA, JAVIER
Ctra. Sta. Creu de Calafell, 82, At.
936622529
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
ALERGOLOGIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. ATARES MARTINEZ, MANUEL
Ctra. a Santa Creu de Calafell, 100-102
936333670 936626952
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. ALIAS TUDURI, CESAR
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
127
■
GAVA (CONT.)
GAVA (CONT.)
GAVA (CONT.)
CUEM CENTRE MÈDIC
DR. KURDI KURDI, FARAJ
DRA. IZQUIERDO DOMINGUEZ,
ADRIANA
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CUEM CENTRE MÈDIC
DR. CONDOMINES MANZANO, RAMÓN
MARÍA
DR. RIVERO SORUCO, BERTHY
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
Pi i Margall, 3
936383556
de L. a V. 8:30 a 10:00
BRUGUES ASSISTENCIAL
GENERAL LAB
Ctra.a Santa Creu de Calafell 100-102
936626952
de L. a V. de 8,00 a 9,30 h.
LABORATORI COLL GARCES
CENTRE MÈDIC BRUGUES
DIAGONAL
Avda. Diagonal, 22, baixos
936622572
de L. a V. 8:30 a 10:30
LABORATORI MDB
CUEM CENTRE MÈDIC
Sant Nicasi, 13-19
936620481
de L. a V. de 8:00 a 11:00 h.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
C. Rius i Taulet 53
936382629
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
LABORATORIO DRES. ZARAGOZA
Pi i Margall, 3, baixos
936383556
de L.a V. de 8.00 a 10:00 h.
ANATOMIA PATOLOGICA
CUEM CENTRE MÈDIC
INSTITUT CITOLOGIA I
HISTOPATOLOGIA(ICH)
Sant Nicasi, 13-19
936620481
Cita Previa.
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. CARCELLER MARTÍNEZ, JOSÉ
MIGUEL
Ctra.Sta.Creu de Calafell, 100-102
936333671
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. BALLÓN CARAZAS, HUGO
Pi i Maragall 3, Bajos
936383556
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. CAIROLS CASTELLOTE, MARC
ANTONI
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
CUEM CENTRE MÈDIC
DRA. SALARICH ESTRUCH,
MONTSERRAT
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. MARCHENA CHALAS, RAFAEL
EMILIO
Ctra.Sta.Creu De Calafell, 100-102
936333671
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. VILLELABEITIA DEUSTO, RAMÓN
Pi i Maragall, 3, bajos
936383556
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. AYGUAVIVES GARNIKA, ISIDRO
DRA. HERRANZ MARTÍ, MONTSERRAT
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
CUEM CENTRE MÈDIC
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
DR. PUIG-LA CALLE GARCIA-MUNTE,
JORDI
BRUGUES ASSISTENCIAL
Ctra.Sta. Creu de Calafell, 100-102
936333672
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DRA. VASCONEZ PEÑA, CELIA
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. CONDOMINES MANZANO, RAMÓN Mª
Ctra.Sta.Creu De Calafell, 100-102
936333671
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. LONDONO SÁNCHEZ, OSWALD
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
128
BRUGUES ASSISTENCIAL
DRA. VILALTELLA DOMENJO, ISABEL
Ctra. a Sta. Creu de Calafell, 100-102
936333672 936381548
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. DE FELIPE GÁRATE, IÑIGO
Pi i Maragall 3, Bajos
936383556
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. LOPEZ PEREZ, DAVID
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
■
GAVA (CONT.)
GAVA (CONT.)
GAVA (CONT.)
CUEM CENTRE MÈDIC
DR. BASHIR ALFADL, ADIL
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CUEM CENTRE MÈDIC
DRA. NUÑEZ ARTIGAS, JIMENA
DRA. PASCUAL CASCON, RAQUEL
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. GÓMEZ PRIETO, MANUEL
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
NEUROLOGIA
CUEM CENTRE MÈDIC
DR. OLIVA BIELSA, JAVIER
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. ROUSSOS PRINDESIS, JOAN
Ctra.Sta.Creu De Calafell, 100-102
936333671
Cita Previa.
ECOGRAFIAS
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
CUEM CENTRE MÈDIC
DR. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. CARMONA VICTORIA, GUSTAVO
Ctra.Sta.Creu de Calafell, 100-102
936333673
Cita Previa.
CUEM CENTRE MÈDIC
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. LAGO IBAÑEZ, DAVID
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
BRUGUES ASSISTENCIAL
Ctra.Sta.Creu de Calafell, 100-102
936333670
BRUGUES ASSISTENCIAL
Ctra.Sta.Creu de Calafell, 100-102
936333670
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. DONOSO BACH, LUIS
Ctra.Sta.Creu de Calafell, 100-102
936333670
Cita Previa.
CUEM CENTRE MÈDIC
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
BRUGUES ASSISTENCIAL
Ctra. a Santa Creu de Calafell, 100
936333670
CLINICA DR. ALBERT
Carrer del Centre, 28-30, local
936629104 936336326
Cita Previa.
NEFROLOGIA
CUEM CENTRE MÈDIC
DRA. GONZALEZ ALVAREZ, MARIA
TERESA
C. Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
DRA. ALCOVERRO BEDOS, LAIA
Rius i Taulet 53
936382629
Cita Previa.
DR. CAÑAS AMAT, ESTEBAN
Rambla Casas, 73, entlo. 1ª
936626454
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DRA. BENITEZ SANTOS, ANA ISABEL
Pi i Maragall 3, Bajos
936383556
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. MONGUIÓ MORERA, FERNANDO
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
DRA. MARNET FIOL, MARTA GISELE
Ctra. Sta. Creu de Calafell, 100-102
936333671
Cita Previa.
129
CUEM CENTRE MÈDIC
DR. BARAHONA GARCÍA, MANUEL
DRA. GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
■
GAVA (CONT.)
GAVA (CONT.)
GAVA (CONT.)
DIATROS
DR. SANCHEZ BORREGO, RAFAEL
DR. LUGO SALCEDO, FELIX EDUARDO
DRA. RODRIGUEZ DOMINGO, MARIA
JESUS
DRA. MARGARIT VERANO,
MONTSERRAT
Carretera Sta. Creu de Calafell, 100-102
936333672 936333670
Cita Previa.
PODOLOGIA
KINE GAVA
Cta. Sta.Creu de Calafell 135 baixos
936621497
DRA. ROVIRA PUGES, Mª TERESA
Rius i Taulet 53
936382629
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
DR. AMILBURU PEREZ, MANUEL
Av. l´Eramprunya, 5 , bajos
936380477
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. DUARTE CALDERON, MIGUEL A
DR. BAÑON PERARD, KARIM
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. ELAWAD, TALAL
Ctra.Sta.Creu de Calafell, 100-102
936333670
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. CHAMIZO GARCÍA, JUAN J.
DRA. SANDIUMENGE CAÑAS,
ANGELICA
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
CUEM CENTRE MÈDIC
DR. ALOBID, ISAM
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
SR. ARENILLAS PÉREZ, CARLOS
SR. NÚÑEZ TRULL, ALEJANDRO
SR. RUBIO REQUENA, DAVID
Pi i Maragall 3, Bajos
936383556
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
SR. ROS BRESOLI, JAUME
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
CUEM CENTRE MÈDIC
SR. JIMENEZ RODRIGUEZ, JUDITH
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
SR. ZAURIN VAZQUEZ, ANDRES
Crta. Santa Creu Calafell, 100-102
936333670
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. ANDRÉS MOSQUERA, MIGUEL
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
SRA. CLAVERIA SOLDEVILLA, Mª
JESÚS
SR. TRAITÉ CAPDEVILA, JAVIER
Pi i Maragall 3, Bajos
936383556
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
SRA. VERGARA TORRENTE, GABRIELA
Avda. Diagonal, 22
936384437
CUEM CENTRE MÈDIC
SR. MURILLO CORONADO, NORBERTO
Sant Nicasi 13-19
936620481
130
SR. TRAITE CAPDEVILA, JAVIER
Ctra. Sta. Creu de Calafell, 82, At.
936622529
REUMATOLOGIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
DRA. GONZALEZ CABANAS, MARINA
Ctra.Sta.Creu De Calafell, 100-102
936333671
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DRA. ESCOLAR SANCHO, RUTH
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
CUEM CENTRE MÈDIC
DRA. ESCOLAR SANCHO, RUTH
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. GIL CERDAN, ALBERTO
DR. CRESPO LLOBERA, JOSEP Mª
Ctra.Sta.Creu de Calafell, 100-102
936333670
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. FERNÁNDEZ SUÁREZ, MANUEL
ANGEL
Pi i Maragall 3, bajos
936383556
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. COCCO, CLAUDIO
DR. MORENO MAILLO, EDUARDO
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
■
GAVA (CONT.)
GRANOLLERS (CONT.)
GRANOLLERS (CONT.)
CUEM CENTRE MÈDIC
DR. ASUNCIÓN MÁRQUEZ, JORDI
DRA. SANTAMARÍA FUMAS,
ALEXANDRE
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
DR. PRATS SANCHEZ, JORDI
Alvarez de Castro, 41
938704224
Cita Previa.
AMBULANCIAS
UROLOGIA
BRUGUES ASSISTENCIAL
DR. RIUS ESPINA, GUILLERMO
Ctra. Sta. Creu de Calafell, 100-102
936333671
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEDIBAIX
DR. LLADÓ CARBONELL, CARLES
DR. SANFELIU CORTÉS, FERNANDO
Pi i Maragall 3, Bajos
936383556
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
DR. ANGERRI FEU, ORIOL
Avda. Diagonal, 22
936384437
Cita Previa.
CUEM CENTRE MÈDIC
DR. CAMPS LLOVERAS, NARCÍS
DR. ROIG SANZ, MAGIN
Sant Nicasi 13-19
936620481
Cita Previa.
DRA. TORROELLA SANS, VICTORIA
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
Avda. Diagonal, 22, baixos
936384437
Cita Previa.
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MÈDIC BRUGUES DIAGONAL
SRA. CASTILLO GARGALLO, LAURA
Av. Diagonal, 22
936384437
GRANOLLERS
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DRA. GENESTAR VALERO, ROSA
DRA. MALFEITO GUAL, REGINA
DR. OLLER RODRÍGUEZ, GUSTAU
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
DR. BRAMONA BEATOVE, JORGE
Girona, 15, 5º C
938791611
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DR. ESPINASA RIFA, JOSEP
DRA. RIBELL BACHS, MONICA
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ta
938604796
Cita Previa.
DR. COMAS CASTELLS, SALVADOR
Plaça Maluquer, 25, 1er
938700097
Cita Previa. de L. a V. de 18,00 a 20,00h.sin
.
DR. DOMENECH PARDO, ENRIQUE
Vinyamata 7 pl.4ta, desp. 5
938704366
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
DR. ARIMANY MONTAÑA, JOSEP
LLUÍS
Corro, 25, 1er
938794749 938794565
Cita Previa.
DR. ARIZAGA MARKI, FRANCISCO
Alvarez De Castro, 41
938705858
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DR. VELASCO BATLLE, RAFAEL
DRA. ULIED ARMIÑANA, ANGELS
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. URRACA MARTINEZ, ORENCIO
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
DR. TURA BORRAS, MARC
CENTRE PEDIATRIC DRS. TURA
Plaça de la Corona, 5, 1º 1ª
938704740
De lunes a viernes. Cita Previa.
ENFERMERIA
DRA. GENESTAR VALERO, ROSA M
Joan Prim 136-146, 2º
938401702 938466496
Cita Previa.
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
SRA. SALMERÓN, MÓNICA
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. HUGUET AZNAR, LLUIS
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
SRA. GUILLARDIN RIBÉ, MAITE
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
131
■
GRANOLLERS (CONT.)
GRANOLLERS (CONT.)
GRANOLLERS (CONT.)
INSTITUT CLINIC VALLES
SRA. PAVON GARCIA, EVA M.
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Girona, 66-68, baixos
938796547
Cita Previa. de L. a V. de 07:30 a 14:00 S.
de 08:00 a 13:00
CARDIOLOGIA
ALERGOLOGIA
ANATOMIA PATOLOGICA
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. AIXALÀ ABELLÓ, SALVADOR
Joan Prim, 136, 1ra
938401702
Cita Previa.
LAB. D´ANATOMIA PATOLOGICA I
CITOLOGIA
DR. ESQUIUS SURIGUERA, JORDI
DR. ORDI MAJÀ, JAUME
Rambla Josep Tarradellas, 2, 6º 3ª
938704448
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DR. MERCADER CUESTA, JOSÉ
MIGUEL
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ta
938604796
Cita Previa.
DRA. RIBAS MORALES, MARIA
EULALIA
Santa Esperança, 14, 2º
938793993
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. RIUS DAVI, ANDREU
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. OLLER ARIÑO, ENRIC
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. PALAU ESPLA, JUAN MIGUEL
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. AIXALA ABELLO, SALVADOR
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
DR. NAVARRO ARIAS, GUSTAVO
Av. Sant Esteve 9, 2º
938791177
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
CENTRE DIAGNOSTIC MEDIC
GRANOLLERS
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Girona 6, 3º
938706692
de L. a V. de 08,30 a 10,00 h.
GENERAL LAB
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
Joan Prim, 136-146
938466496
de L. a V. de 8:00 a 10:00 horas.
GENERAL LAB
INSTITUT CLINIC VALLES
Agustí Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
de L. a V. de 8,00 a 11,00 h.
LABORATORI COLL GARCES
C. De les Hortes 5
938606404
de L. a V. de 08:30 a 10:30
LABORATORI MDB
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ta
938604796
de L. a V. de 8:00 a 10:00 h.
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. GRAU LATRE, JORDI
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DRA. GALITO PLAZA, CARME
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. CHUECA FERNÁNDEZ, JOSÉ
ENRIQUE
Joan Prim, 136, 2
938401702
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DR. LAPORTE ROSELLÓ, ENRIC
DR. MONTERO GARCÍA, JOSÉ
DR. RIBÉ SERRAT, DÍDAC
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
DR. ESCALANTE MONTERO, JOSE F
Alvarez de Castro, 41, baixos
938705858
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
BLAY GRATACOS, JORGE
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. LAGUNA ZALBA, JOSÉ CARLOS
DR. TOMAS VIÑAS, ALBERTO
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
132
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. GARCÍA NAVARRO, XAVIER
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
■
GRANOLLERS (CONT.)
GRANOLLERS (CONT.)
GRANOLLERS (CONT.)
DR. BIGATA VISCASILLAS, FRANCESC
XAVIER
Plaça de la Corona, 10-11, 1º
938790742
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DR. TORNER BENET, ALBERT
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DRA. CAPELLA HEMPEL, MARTA
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
DRA. ROBLES PORTILLO, Mª TERESA
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
CENTRE DIAGNOSTIC MEDIC
GRANOLLERS
Girona, 6, 3º
938701100
CENTRE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE
DEL VALLES
Agusti Vinyamata, 7
936934457
MAMOGRAFIAS
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC MEDIC
GRANOLLERS
DR. SENTIS CRIVELLE, MELCIOR
Torras i Bages, 31, bajos
938793727
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE
DEL VALLES
Agusti Vinyamata, 7
936934457
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
ECOGRAFIAS
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. COMAS CASTELLS, SALVADOR
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC MEDIC
GRANOLLERS
DR. SENTIS CRIVELLE, MELCIOR
Girona, 6, 3º
938701100
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE
DEL VALLES
Agusti Vinyamata, 7
936934457
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL GRANOLLERS
C. Josep Umbert, 10-14
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CENTRE DIAGNOSTIC MEDIC
GRANOLLERS
Girona, 6, 3º
938701100
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE
DEL VALLES
Agusti Vinyamata, 7
936934457
Cita Previa.
133
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. COMAS CASTELLS, SALVADOR
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC MEDIC
GRANOLLERS
DR. SENTIS CRIVELLE, MELCIOR
Girona, 6, 3º
938701100
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE
DEL VALLES
Agusti Vinyamata, 7
936934457
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
CENTRE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE
DEL VALLES
Agusti Vinyamata, 7
936934457
RESSONANCIA GRANOLLERS
Torras i Bages, 31, baixos
938793727
TOMOGRAFIA AXIAL
COMPUTERIZADA
(T.A.C.-SCANNER) Previa
autorización de la Compañía
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
CENTRE DIAGNOSTIC MEDIC
GRANOLLERS
DR. SENTIS CRIVELLE, MELCIOR
Torras i Bages, 31, bajos
938793727
■
GRANOLLERS (CONT.)
GRANOLLERS (CONT.)
GRANOLLERS (CONT.)
CENTRE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE
DEL VALLES
Agusti Vinyamata, 7
936934457
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DRA. COCHO CALDERON, DOLORES
Plaça de l´Esglèsia 9 4ta
938604796
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DRA. SARTO MANILS, ANGELA
Joan Prim, 136, 2
938401702
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. NICOLAU MARTI, EMILI
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
ENDOSCOPIAS
ADESLAS DENTAL GRANOLLERS
C. Josep Umbert, 10-14
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
HEMATOLOGIA Y
HEMOTERAPIA
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. RIBAS MORALES, FRANCESC
Joan Prim, 136, 2
938401702
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DR. RIBAS MORALES, FRANCESC
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Previa autorización de la
Compañía
DR. RIBAS MORALES, FRANCESC
Santa Esperança, 14, 2º
938703993
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. TOMAS VIÑAS, ALBERTO
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
NEUMOLOGIA
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
ADESLAS DENTAL GRANOLLERS
C. Josep Umbert, 10-14
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DRA. CAPDEVILA LARRIPA, ELISABET
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
CLINICA DENTAL RICARD TRAYTER
Camí vell de Canovelles, 80
938465606
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. MENDOZA CRUZ, GABRIEL
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. ACOSTA DÍEZ, JOAN
DRA. ASTOR ALCAINE, JUDITH
DRA. NOVOA CLOS, CARMEN
DRA. PEÑALBA, GUADALUPE
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
CENTRE DE GINECOLOGIA C.B.
DR. RAFECAS BARNADA, PERE
DR. SERRA PEREJUAN, JOAN
DR. TARBAL RIPOLL, SAGI
Girona, 6, 2º
938706888
Cita Previa.
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. VILASECA BELLSOLÀ, JOAN
Joan Prim, 136, 2
938401702
Cita Previa.
CENTRE MEDIC DR. TORRES PONS
DR. TORRES PONS, PERE JOAN
C. Girona 52 1er
938611110
Cita Previa. J. de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a
19:00
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DRA. RABELL SANTACANA, VENTURA
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DRA. TURELL MARSAL, EVA
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
DRA. CLAVERA FERNANDEZ, ROSA
Alfons IV, 43-45, 4º 2ª
938792010
Cita Previa.
NEUROLOGIA
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. ARQUE BERTRAN, JOSEP Mª
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
134
INSTITUT CLINIC VALLES
DRA. HERNANDEZ ESTERUELAS,
GEMMA
DRA. REUS AGUSTI, Mª ASSUMPTA
DR. MORENO SANCHEZ, JORGE
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
■
GRANOLLERS (CONT.)
GRANOLLERS (CONT.)
GRANOLLERS (CONT.)
OFTALMOLOGIA
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
SR. LABRADOR CARMONA, MANUEL
SR. PAGES FORTIS, CARLES
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
REUMATOLOGIA
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DRA. CORTILES PUEYO, PILAR
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DR. HIRUJO SOSA, RAMON
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. MONTEHERMOSO JARAMILLO,
ALFRED
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
DR. LLANAS REUS, RAIMUNDO
Llevant, 18, local G-1
938794151
Cita Previa.
DRA. PEREZ HERNANDEZ, VISITACION
C. Sant Jaume, 16-26 2º
938614156
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. ABOUGEIB DEKALBAB, FAWAZ
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. SERRA CARRERAS, JORDI
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
DR. QUISPE ARROYO, OMAR RUBEN
C. Alvarez de Castro 41 bjs
938705858 938704224
Cita Previa.
PODOLOGIA
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
SR. PÉREZ QUIRÓS, MANEL
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
SRA. MORENO DIAZ, NEUS
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. VAZQUEZ CORBACHO, DAVID
Joan Prim, 136, 1ra
938401702
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DR. ORTEGA OLLER, FRANCISCO
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. REBORDOSA SERRAS, JOSE
Joan Prim, 136, 1ra
938401702
Cita Previa.
DRA. FREIRE GUTIERREZ, MERCE
Alfons IV, 43-45, 4º 2ª
938704366
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DRA. GARCIA FUERTES, MARIA
VICTORIA
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. MYLONAKIS PASCUAL, JORGE
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. BOSI PÉREZ, SANTIAGO
DR. FREIJO PÉREZ, JAUME
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DR. POU XICOTA, FRANCESC
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
SRA. ALAS ARUS, MIREIA
SRA. RIBAS VILARO, MIREIA
SR. SECO GUIX, FERRAN
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
DR. GIMENO CANDELA, CARLOS
Pinós, 18, baixos
938795208
Cita Previa.
GABINET DE RECUPERACIO
FUNCIONAL
Pinós, 18, baixos
938795208
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. CRUZ OLIVE, ENRIQUE
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
SRA. MARTINEZ ALVAREZ,
MARGARITA
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
DR. ROURE ABIZANDA, JOAN
Plaça de les Hortes, 5
938606404
Cita Previa.
135
■
GRANOLLERS (CONT.)
IGUALADA
IGUALADA (CONT.)
UNIDAD DEL
TRATAMIENTO DEL
DOLOR
Previa autorización de la Compañía
URGENCIAS MEDICAS
MUTUA IGUALADINA
DR. DURAN ARGEMÍ, DOMÈNEC
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. MONTES PEREZ, ANTONIO
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
UROLOGIA
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
DR. PUIG DURAN, PERE
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
DR. PINSACH ELIAS, LORENZO
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
Cita Previa.
INSTITUT CLINIC VALLES
DR. EGEA ALFONZO, ALEJANDRO M.
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
Cita Previa.
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
ACTIVITA CENTRE MÈDIC
SRA. MARTIN DE LA TORRE GRANDE,
Mª CARMEN
Joan Prim, 136-146
938401702 938466496
CENTRE MEDIC GRANOLLERS
SRA. GÓMEZ PAJUELO, PILAR
SR. YTXART MAGRASSO, RAMSES
Plaça de l´Esglèsia, 9, 4ª
938604796
SRA. COSTA CASADESUS, DOLORS
Josep Mª de Segarra 47
678641261
INSTITUT CLINIC VALLES
SR. YTXART MAGRASSO, RAMSES
Agusti Vinyamata, 7-11, 2na pl.
938402576
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
ASSISTENCIAL ANOIA
DR. CUÑADO SOLSONA, JULIO
DRA. BASAS PRAT, DOLORS
DR. WILCHES RESTREPO, CHRISTIAN
Rambla Sant Ferran, 62
938052525
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DR. CRESPO CORTINAS, JOSEP M.
DRA. RIERA ORRIT, M. ROSA
Delicies, 8
938050404
Cita Previa.
DR. RAMOS CUBI, ANTONI
Ctra.de Manresa, 59, baixos
938043748 666123678
Cita Previa. Diario de 16,00 a 20,00 h.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
ASSISTENCIAL ANOIA
DRA. GIRALT GARCIA, GEMMA
DR. SALVADOR HERNANDEZ, HECTOR
Avda. Països Catalans 95
938046688
Cita Previa.
DR. DURAN ARGEMI, DOMINGO
Piera, 4, 1º 2ª
938035960
Cita Previa. L. M. J. y V. de 10,00 a 11,00 h.
136
DR. NAVARRO MARTIN, DAVID
Cardenal Vives, 13, 2º 3ª
938052959
Cita Previa. Diario excepto lunes.
ENFERMERIA
ASSISTENCIAL ANOIA
SR. LAGUARTA ALBERO, MARIANO
SRA. RUEDA SOLER, RAQUEL
Rambla Sant Ferran, 62
938052525
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
ASSISTENCIAL ANOIA
DRA. PUIGGROS CASAS, ANNA
MARIA
Avda. Països Catalans 95
938046688
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DRA. MONREAL CARPENA, Mª PILAR
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
SR. PUIGGROS CASAS, ANNA
Rambla General Vives, 18, 1º 1ª
938050827
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
ASSISTENCIAL ANOIA
Rambla Sant Ferran, 62
938052525
Lunes,martes,jueves y viernes de 8:00 a
10:00 h.
■
IGUALADA (CONT.)
IGUALADA (CONT.)
IGUALADA (CONT.)
ASSISTENCIAL ANOIA
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Avda. Països Catalans 95
938046688
de L. a V. de 08:00 a 10:00
MUTUA IGUALADINA
DR. ALCAIDE PÉREZ, PERE
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
GENERAL LAB
Delícies, 10
938055791
De Sábados de 09,00 a 11,00 h. de L. a V.
08,30 a 11,00
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Plaça Cal Font, 2
938043454
de L. a V. de 07:30 a 14:00 S. de 08:00 a
13:00
MUTUA IGUALADINA
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Delícies, 8
938050404
L. de 09:00 a 10:00
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
ASSISTENCIAL ANOIA
DR. VILLALBA MUNERA, VICENTE
Avda. Països Catalans 95
938046688
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DR. ROIG SANTAMARIA, LLUÍS
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
MUTUA IGUALADINA
DR. MEREISH TRATOS, GASSAN
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
ASSISTENCIAL ANOIA
DR. ESCUDERO VILLAR, JUAN MARIA
Avda. Països Catalans 95
938046688
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
ASSISTENCIAL ANOIA
DR. FELIU PALA, JAVIER
Avda. Països Catalans 95
938046688
Cita Previa.
DR. BASAS BACARDIT, JOAN
Sant Carles, 47, 2º 1ª
938046476 938053986
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DR. ABAD RIBALTA, JOSEP M.
DR. BESORA CANAL, PERE
DR. CLAVERÍA PUIG, RAMON
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
CIRUGIA MAXILOFACIAL
MUTUA IGUALADINA
DR. BUENECHEA IMAZ, RAMON
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
CIRUGIA PLASTICA Y
REPARADORA
Previa autorización de la Compañía
MUTUA IGUALADINA
DR. PALACÍN PORTÉ, JOSÉ ANTONIO
Delícies, 8
938050404
DERMATOLOGIA
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
MUTUA IGUALADINA
Delícies, 8
938050404
ECOGRAFIAS
ASSISTENCIAL ANOIA
Avda. Països Catalans 95
938046688
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
MUTUA IGUALADINA
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
MUTUA IGUALADINA
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
ASSISTENCIAL ANOIA
Avda. Països Catalans 95
938046688
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DR. ALLUÉ BELLOSTA, LLUÍS
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
ASSISTENCIAL ANOIA
Rambla Sant Ferran, 62
938052525
Cita Previa.
DR. PEDRAGOSA JOVE, RAMON
Sant Carles, 43, 1º 2ª
938053351
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
137
■
IGUALADA (CONT.)
IGUALADA (CONT.)
IGUALADA (CONT.)
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
MEDICINA INTERNA
OFTALMOLOGIA
MUTUA IGUALADINA
DR. CRESPO CORTINAS, JOSEP M.
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
DR. ASENSI BLANCH, ANGEL
Carrer de la Torre, 5, 1º 3ª/1º 4ª
938042900 938055572
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
Delicies, 8
938050404
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
NEUMOLOGIA
DR. MAYOS PEREZ, JESUS
Ctra. de Manresa 59, bajos
938043748 666123678
Cita Previa.
ASSISTENCIAL ANOIA
DRA. GUERRERO PEREZ, MONICA
Avda. Països Catalans 95
938046688
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DR. MAYOS PÉREZ, JESÚS
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DRA. RODRÍGUEZ LÁZARO, NÚRIA
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
ENDOSCOPIAS
Previa autorización de la Compañía
NEUROLOGIA
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS
MUTUA IGUALADINA
Delícies, 8
938050404
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
CLINICA DENTAL ANOIA
DR. FUERTES MENDOZA, JORDI
C. Capellades 37
938051563
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DRA. SUSANNA LOPEZ, ALINA
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
DR. OSES CORTILS, RAMON
Pg. Verdaguer, 107, 1º
938042111
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DR. MIRO QUINTANA, LUIS
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
DR. EYZAGUIRRE SAMILLAN,
FERNANDO
Sant Carles, 43, 1º 2ª
938053351
Cita Previa.
DR. GUERRA GARCIA, ANGEL MARIA
Ctra. Manresa, 59, bajos
938043748 666123678
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DR. GARCIA_PARRA RODRIGUEZ,
XAVIER
DR. MARTÍNEZ GASCÓ, RAFAEL
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
138
MUTUA IGUALADINA
DR. ARANGO GARCÍA, GERMÁN
DR. CORCELLES ORTÍNEZ, SALVADOR
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
ONCOLOGIA MEDICA
MUTUA IGUALADINA
DR. CAPDEVILA NAVARRO, FERMÍ
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. ARAGON CASAS, JULIAN
Passeig Verdaguer, 55, local 5
938044804
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DR. CLARAMUNT VIVES, JOSEP
RAMON
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
DR. VIVES HOMS, ENRIC
Soletat 114, bloc. A, 1º 4ª
938034412
Cita Previa.
PODOLOGIA
MUTUA IGUALADINA
SRA. PRAT LLORACH, NÚRIA
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
■
IGUALADA (CONT.)
IGUALADA (CONT.)
IGUALADA (CONT.)
PRUEBAS
CARDIOVASCULARES
SRA. GILABERT PERRAMON, LAURA
Clavells, 2, bajos (esquina Lleida, 30)
938037403
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
MUTUA IGUALADINA
Delícies, 8
938050404
SR. CUBI MESTRES, ALBERT
Rambla Sant Jordi, 3, 1º
938032590 629165667
REUMATOLOGIA
MUTUA IGUALADINA
SR. PALOMAR TORRES, FRANCISCO
Delícies, 8
938050404
ECOCARDIOGRAFIA /
ECOCARDIOGRAMA-DOPPLER
MUTUA IGUALADINA
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
ELECTROCARDIOGRAFIA
(E.C.G.)
MUTUA IGUALADINA
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
ERGOMETRIA Previa
autorización de la Compañía
MUTUA IGUALADINA
Delícies, 8
938050404
HOLTER Previa autorización
de la Compañía
MUTUA IGUALADINA
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
MUTUA IGUALADINA
DR. MIRO QUINTANA, LUIS
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
ASSISTENCIAL ANOIA
SR. FERRER SANCHEZ, JOSEP MARIA
Rambla Sant Ferran, 62
938052525
FISIO CT IGUALADA
Lleida, 34-36, baixos
938044968
DR. MIQUEL TORRAS, XAVIER
Pg. Verdaguer, 102, 1º 1ª
938030341
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DR. ZAMBUDIO NOGUERAS, JOSEP
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
ASSISTENCIAL ANOIA
Avda. Països Catalans 95
938046688
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DR. GIMENO BLASCO, FÉLIX
DR. GISBERT MARGARIT, JOSEP M.
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
LLINARS DEL VALLES
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
UROLOGIA
ASSISTENCIAL ANOIA
DR. BLANCAFORT CAMPRODON, JOSE
MARIA
Avda. Països Catalans 95
938046688
Cita Previa.
DR. LUQUE MORENO, DIONISIO
Sant Carles, 43, 1º 2ª
938053351
Cita Previa.
MUTUA IGUALADINA
DR. MARTÍ PICAS, LLUÍS
Delícies, 8
938050404
Cita Previa.
139
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC MOGENT
DR. FERRE CARTON, ALEX
DR. ROCA CERVERA, J. CARLES
Av. Comas i Masferrer, 8-10
938413051
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRE MEDIC MOGENT
SRA. LLORET, CRISTINA
Av. Comas i Masferrer, 8-10
938413051
Cita Previa.
■
LLINARS DEL VALLES
(CONT.)
LLINARS DEL VALLES
(CONT.)
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
ALERGOLOGIA
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
AMBULANCIAS
CENTRE MEDIC MOGENT
DR. GONZÁLEZ GARCÉS, JOAN
Av. Comas i Masferrer, 8-10
938413051
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
CENTRE MEDIC MOGENT
LABORATORI COLL GARCES
Av. Comas i Masferrer, 8-10
938413051
de L. a V. de 08:00 a 10:00
GENERAL LAB
CENTRE MEDIC MOGENT
Avda. Comas i Masferrer, 8-10
938413051
de L. a V. 9:00 a 10:00
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC MOGENT
DRA. FUENTES MENDOZA, SUSY
GLADYS
Av. Comas i Masferrer, 8-10
938413051
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE MEDIC MOGENT
DR. MAGALLON MAGALLON,
FERNANDO CARLOS
Av. Comas i Masferrer, 8-10
938413051
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MEDIC MOGENT
DR. REY ABELLA, JORDI
Av. Comas i Masferrer, 8-10
938413051
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOGENT
DR. XIMENO ROCA, LUIS
Av. Comas i Masferrer, 8-10
938413051
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT
CENTRE MEDIC MOGENT
DR. ZAPATA SALAME, CARLOS
Av. Comas i Masferrer, 8-10
938413051
Cita Previa.
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
DERMATOLOGIA
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DR. GIL CALVO, JUAN JOSÉ
DR. SORIA CILLERUELO, JUAN
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DRA. BENCHIMOL LÓPEZ, MARIA
ESTRELLA
DRA. GARCÍA GÓMEZ, SONIA
DR. GARCÍA VIGO, CARLOS
Avda. Severo Ochoa, 108 (Pubilla Casas)
934387202
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DRA. BENCHIMOL LÓPEZ, MARIA
ESTRELLA
DRA. GARCÍA GÓMEZ, SONIA
DR. GARCÍA VIGO, CARLOS
C. Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
DR. FIGA ALONSO, SALVADOR
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
CLINICA NOU MEDIC
DR. GARCIA PONT, JAVIER
DRA. VALCARCEL RODRIGUEZ,
MARTA
Av. del Bosque, 25
934373322 934373410
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOGENT
DR. JANES SARIOLA, CARLES
Av. Comas i Masferrer, 8-10
938413051
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
URGENCIAS
PSIQUIATRICAS
DR. GASTO CERESUELA, JOSEP
Onze de Setembre, 2
933335550
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOGENT
DRA. GUANYABENS BUSCA, ELENA
Av. Comas i Masferrer, 8-10
938413051
Cita Previa.
HESTIA DURAN I REYNALS
Avda. Gran Vía 199
600571540 931172041
Servicio permanente las 24 horas
DR. GOMEZ GOMA, FCO.JAVIER
Rbla. Just Oliveras,48, 4ªpl., desp.8
935111104
Cita Previa.
140
■
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
DR. GOMEZ GOMA, FCO.JAVIER
C. Enric Prat de la Riba 155 entlo 1ª
933378162
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
DR. CANSECO CABALLE, ANTONIO
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
DR. GONZALEZ JIMENEZ, JUAN A
Albeniz, 14, baixos
934480827
Cita Previa.
DR. MARTI CEBRIAN, JOSEP M
Onze de Setembre, 2
933335550
Cita Previa.
DR. OSORIO LANDA, ARISTOTELES
C. Montseny 170 bajos 2ª
934493444
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
AGRUPACIO MEDICA I QUIRURGICA
CTXEUS
DR. SUAREZ DE LA OSA, MARIO
Girona, 21, baixos
933386309
Cita Previa.
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DR. URRACA MARTINEZ, ORENCIO
DRA. TALLO CATARINEU, GEMMA
DR. CACHADIÑA DOMENECH,
FERNANDO
Dr. Ferran i Clúa, 6, 1º
933332550
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. LARA MOCTEZUMA, ENRIQUE
Avda. Severo Ochoa, 108 (Pubilla Casas)
934387202
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DRA. VACA CASTRO, Mª ANGELES
Mina, 28 (Can Vidalet)
934385535
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. LARA MOCTEZUMA, ENRIQUE
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
CLINICA NOU MEDIC
DRA. MONTAGUT BARTOLI, MARTA
Av. del Bosque, 25
934373322
Cita Previa.
DR. TORRES SANCHO, JORDI
Riera de la Creu, 66-68, 1º 1ª
934504595
Cita Previa. de L. a V. de 18,00 a 20,00 h.
DR. FIBLA NICOLAU, FRANCESC
Francesc Layret, 11, 1º 2ª
932056999 934400808
Cita Previa. Diario de 16,00 a 19,00 h.
DRA. MERINO ALMEDA, JOSEFA
ANDREA
CENTRO MEDICO RIERA BLANCA
Onze De Setembre, 2
933355550
Cita Previa.
AGRUPACIO MEDICA I QUIRURGICA
CTXEUS
DR. ANDREU SANTANDREU,
JERONIMO
Girona, 21, baixos
933386309
Cita Previa.
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DRA. ANDRES LOPEZ, BLANCA
Ferran Clua, 6, 1ª
933332550
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DRA. HERMIDA CLARENA, HELENA
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
DRA. HERMIDA CLARENA, ELENA
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
CLINICA NOU MEDIC
DRA. HERMIDA CLARENA, HELENA
Av. del Bosque, 25
934373322
Cita Previa.
ENFERMERIA
ANALISIS CLINICOS
CENTRE MEDIC COLLBLANC
SRA. SORRIBAS MASFERRER, Mª
PILAR
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
LABORATORI COLL GARCES
Avda. Severo Ochoa, 108 (Pubilla Casas
934387202
CENTRE SALUT INTEGRAL
SRA. PRIETO ALMAGRO, MC
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
CLINICA NOU MEDIC
Av. del Bosque, 25
934373322 934373410
Cita Previa.
141
CENTRE SALUT INTEGRAL
LABORATORI COLL GARCES
Mina, 28
934385535
GENERAL LAB
CENTRE MEDIC COLLBLANC
Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
de L. a V. de 8,30 a 11,30 h.
LABORATORI COLL GARCES
CENTRE SALUT INTEGRAL
Portugal, 40
933361951
■
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
LABORATORI MDB
Rambla Just Oliveres 35, bajos
933384615
Sábados de 09:00 a 10:30 h de L. a V. de
08:00 a 11:00
CLINICA NOU MEDIC
DR. BERRUEZO MIQUEL, JOSÉ
ANTONIO
Av. del Bosque, 25
934373322 934373410
Cita Previa.
DR. MITJA SARVISE, JORDI
CENTRO MEDICO RIERA BLANCA
Onze de setembre, 2
933335550
Cita Previa.
LABORATORIO DRES.ZARAGOZA
CENTRO MEDICO ALBAR
Av. Ventura Gassol, 6-8
933379849
De L. a V. de 8:00 a 10:00 h.
ANATOMIA PATOLOGICA
CENTRE SALUT INTEGRAL
LABORATORI DURAN I BELLIDO
Mina, 28 (Can Vidalet)
934385535
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
LABORATORI DURAN I BELLIDO
Avda. Severo Ochoa, 108 (Pubilla Casas)
934387202
Cita Previa.
GENERAL LAB
CENTRE MEDIC COLLBLANC
Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
de L. a V. de 8,30 a 11,30 h.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DR. ANTÓN SERRA, JOSEP A.
DRA. ARGILES MATTES, NURIA
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DR. MORENO DE VEGA LOMO,
VICENTE
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. CARRILLO RODRÍGUEZ, LEOPOLDO
Portugal 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
DR. MARTINEZ GOMEZ, ANTONIO
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DR. LLOPART LÓPEZ, JOSEP RAMÓN
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. CHIERICHETTI, CLAUDIO CESAR
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
CLINICA NOU MEDIC
DR. LLOVERA COLOM, JOSÉ MARIA
Av. del Bosque, 25
934373322 934373410
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CARDIOLOGIA
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DR. HOMS ESPINACH, EDUARDO
DR. GRUOSSO, DOMENICO
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. CARRERAS GERMAIN, SANTIAGO
Avda. Severo Ochoa, 108 (Pubilla Casas)
934387202
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. MARTORELL LOSIUS, ALBERT
Avda. Severo Ochoa, 108 (Pubilla Casas)
934387202
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. CARRERAS GERMAIN, SANTIAGO
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
142
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DR. FERNÁNDEZ CASADO,
ALEJANDRO
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. GARCÍA FERNÁNDEZ, DANIEL
DR. NASARRE CALVO, JAUME
Mina, 28 (Can Vidalet)
934385535
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
CLINICA NOU MEDIC
DR. GONZALEZ MARTIN, ALBERTO
Av. del Bosque, 25
934373322 934373410
Cita Previa.
■
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
DR. COSTAN ANGUERA, JUAN
C. Claret, 14, 3º 1º
933341305
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL HOSPITALET
PUBILLA CASAS
Avda. Isabel la Católica 101
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. SERRA PLANAS, ENRIC
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
CETIR GRUP MEDIC
Dr. Jaume Ferran i Clua, 8
934471950
ECOGRAFIAS
CETIR GRUP MEDIC
Dr. Jaume Ferran i Clua, 8
934471950
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. BOFILL MIR, RAMÓN
Mina, 28 (Can Vidalet)
934385535
Cita Previa.
CETIR GRUP MEDIC
Dr. Jaume Ferran i Clua, 8
934471950
Cita Previa.
CETIR GRUP MEDIC
Dr. Jaume Ferran i Clua, 8
934471950
Cita Previa.
CLINICA NOU MEDIC
DRA. OLIVA BRAÑAS, Mª EULALIA
Av. del Bosque, 25
934373322 934373410
Cita Previa.
CLINICA NOU MEDIC
DRA. OLIVA BRAÑAS, Mª EULALIA
Av. del Bosque, 25
934373322 934373410
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. BOFILL MIR, RAMÓN
Mina, 28 (Can Vidalet)
934385535
Cita Previa.
CETIR GRUP MEDIC
Dr. Jaume Ferran i Clua, 8
934471950
CETIR GRUP MEDIC
Dr. Jaume Ferran i Clua, 8
934471950
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
ADESLAS DENTAL HOSPITALET
CENTRO
Rambla Marina 528
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DRA. GARCIA PATTERSON, APOLONIA
GABRIELA
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DRA. JULIAN ALAGARDA, MARIA
TERESA
Mina, 28, Baixos
934385536
Cita Previa.
143
CENTRO MEDICO ALBAR
DR. NICOLAU MARTI, EMILI
DR. UNZUETA MERINO, ABELARDO
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
ADESLAS DENTAL HOSPITALET
CENTRO
Rambla Marina 528
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL HOSPITALET
PUBILLA CASAS
Avda. Isabel la Católica 101
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. FIGUERAS ALVAREZ, OSCAR
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DRA. HUERTAS PUIGDEMASA,
MONTSERRAT
Avda. Severo Ochoa, 108 (Pubilla Casas)
934387202
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. MIGUEL CANELA, JORDI
Mina, 28 (Can Vidalet)
934385535
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
■
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
CLINICA DENTAL DRA. CANEDO
Rambla Just Oliveras 48 bis 2º 1ª
933380735
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
DRA. ALEJOS, OBDULIA
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
NEUROLOGIA
ADESLAS DENTAL HOSPITALET
CENTRO
Rambla Marina 528
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL HOSPITALET
PUBILLA CASAS
Avda. Isabel la Católica 101
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
HEMATOLOGIA Y
HEMOTERAPIA
CENTRO MEDICO ALBAR
DR. ZARAGOZA ASIS, JORDI
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
AGRUPACIO MEDICA I QUIRURGICA
CTXEUS
DRA. LUZ ROMERO, ROSA MARIA
Girona, 21, baixos
933386309
Cita Previa.
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DRA. HERNANDEZ GONZALEZ,
FERNANDA INES
Dr. Ferran i Clúa, 6, 1º
933332550
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DRA. ANGRILL SELLES, NURIA
Mina, 28 (Can Vidalet
934385535
Cita Previa.
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DR. HERNANDEZ VIDAL, ANTONIO
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
DR. ARCE VIDAL, JUAN MANUEL
C. Tarragona 29
933386069 933386309
Cita Previa.
DR. BOGUÑA PONSA, JOSEP Mª
Francesc Layret, 11, 2º 1ª
933334901
los lunes y jueves de 16,00 a 20,00 h. Cita
Previa.
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DR. RIPOLL HUMET, GUILLERMO
DRA. GOMEZ SUGRAÑES, Mª TERESA
DRA. WEIL SALINAS, SOL
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DRA. JORDAN RUBIO, ANAHEIM
DR. VALENZUELA VILARDI,
FERNANDO PERCY
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DRA. JORDAN RUBIO, ANAHEIM
DR. VALENZUELA VILARDI,
FERNANDO PERCY
Mina, 28 (Can Vidalet)
934385535
Cita Previa.
144
CLINICA NOU MEDIC
DRA. BURGUÉS OLIVES, MARGARITA
DRA. SAIZ ESLAVA, Mª JESÚS
Av. del Bosque, 25
934373322 934373410
Cita Previa.
DRA. FERNANDEZ DOMINGUEZ,
MARIA ISABEL
Riera Blanca, 6-8, entresol 1ra
934405911 933332131
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. DÍAZ COUCOUD, PABLO
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
DR. FARRAS CUBELLS, OSCAR
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
CONSULTA OFTALMOLOGICA DR.
GARCIA_MIRANDA
Rbla. Just Oliveres 83 bajos
933385812
Cita Previa.
DRA. GOMIS MARTORELL, NIEVES
CENTRO MEDICO RIERA BLANCA
C. Onze de setembre, 2
933335550
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
AGRUPACIO MEDICA I QUIRURGICA
CTXEUS
DR. DOMENECH JUAN, IVAN
Girona 21 baixos
933386309 933396069
Cita Previa.
■
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DR. FONTANÉ VENTURA, JOAN
DRA. VIÑA SORIA, CONSTANZA D.
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
DR. ROS BRESOLI, JAUME
Rafael Campalans, 170, entlo. 2ª
934217378 932464256
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. GELLIDA MARTÍNEZ, JOAQUIM
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
HESTIA DURAN I REYNALS
DR. CABO SUAREZ, ALEJANDRO
DAVID
DRA. GOMEZ DURAN, ESPERANZA
DRA. GONZALEZ IRIZAR, OLGA
DR. SANTAMARIA CORTES, RAFAEL
DR. FUENTE DIEZ, EDUARDO
DRA. BALSELLS VALLS, MARIA MERÇE
Avda. Gran Vía 199
600571540 931172041
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
DR. AGUDELO GARCIA, DARIO
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
CLINICA NOU MEDIC
DR. VERGES BUENO, JUAN
Av. del Bosque, 25
934373322 934373410
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRE MEDIC COLLBLANC
SRA. BEJARANO GALLEGO, ANABEL
SRTA. HERRERO DEL EGIDO, RAQUEL
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
SRA. GONZÁLEZ VILLAR, MERCEDES
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
SRA. GONZÁLEZ VILLAR, MERCEDES
Mina, 28 (Can Vidalet)
934385535
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
SRA. BAGUE CRUZ, ANNA MARIA
Rambla Just Oliveras, 48, 2on 5na
933371440
CENTRE MEDIC COLLBLANC
SRA. SORRIBAS MASFERRER, Mª
PILAR
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
CENTRE SALUT INTEGRAL
SRA. HERRERO ESTUDILLO, CARMEN
SRA. MOYA PERAL, NURIA
Mina, 28 (Can Vidalet)
934385535
KINESITERAPIA
Santiago de Compostela, 11
902999408
REUMATOLOGIA
CENTRO MEDICO ALBAR
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DRA. SANCHEZ GARCIA, JOSEFINA
DR. SALMAN MONTE, TAREK CARLOS
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
CLINICA NOU MEDIC
SRA. MONREAL PÉREZ, ELENA
Av. del Bosque, 25
934373322 934373410
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DRA. GÓMEZ VAQUERO, CARMEN
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
145
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DR. HACHEM HACHEM, ABDUL_ILAH
DR. MORANAS BARRERO, JOSE
DRA. BATALLA GURREA, LLEDO
DR. RIUS MORENO, XAVIER
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. ARENAS PRATS, JOAN MARIA
DR. IGLESIAS DIEGO, JOAN
DR. JORDÁN SALAS, MARCOS
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. ARENAS PRATS, JOAN MARIA
DR. IGLESIAS DIEGO, JOAN
DR. JORDÁN SALAS, MARCOS
Avda. Severo Ochoa, 108 (Pubilla Casas)
934387202
Cita Previa.
CENTRO MEDICO ALBAR
DR. MONREAL PORTELLA, MARTIN
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
CLINICA NOU MEDIC
DR. CASTILLO GARCÍA, FÉLIX
Av. del Bosque, 25
934373322 934373410
Cita Previa.
DR. PEREZ NAVARRO, ANTONIO
CENTRO MEDICO RIERA BLANCA
Onze de Setembre, 2
933335550
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MEDIC COLLBLANC
DR. BUCAR TERRADES, SANTIAGO
DR. MATÍAS GARCÍA, JUAN JOSÉ
Dr. Ferran i Clúa, 6, entlo.
933332550
Cita Previa.
■
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CONT.)
MALGRAT DE MAR
(CONT.)
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. DOURI NAOUS, IBRAHIM
Mina, 28 (Can Vidalet)
934385535
Cita Previa.
HESTIA DURAN I REYNALS
SRA. RICH GOMIS, ELENA
SRA. CABRERA MARTINEZ, MARIA JOSE
SRA. VALLEZ DE LA MUÑOZA,
MONICA
SRA. VAQUER RICART, IRENE
SR. VICENS VILANOVA, JORDI
SRA. RODRIGUEZ DECHICHA, NADIA
Avda. Gran Vía 199
600571540 931172041
DR. TORNER RUSSINYOL, SANTIAGO
Joaquim Ruyra 4, bajos
937611252
Cita Previa. Diario de 16,00 a 19,00 h.
CENTRE SALUT INTEGRAL
DR. AYMERICH REAL, JORDI
DR. DOURI NAOUS, IBRAHIM
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
Cita Previa.
MALGRAT DE MAR
URGENCIAS MEDICAS
DR. AYMERICH REAL, JORDI
Avda. Severo Ochoa, 108 (Pubilla Casas)
934387202
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
CENTRO MEDICO ALBAR
DR. GONZÁLEZ SATUE, CARLOS
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
CLINICA NOU MEDIC
DR. GAUSA GASCÓN, LUIS
Av. del Bosque, 25
934373322 934373410
Cita Previa.
AMBULANCIAS
CENTROS
PSIQUIATRICOS
HESTIA DURAN I REYNALS
Avda. Gran Vía 199
600571540 931172041
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
CENTRE SALUT INTEGRAL
SRA. VIEDMA RUIPEREZ, ROSA Mª
Portugal, 40, 1º (Bellvitge)
933361951
CENTRO MEDICO ALBAR
SR. PIEDRA MONTESINOS,
FRANCISCO
Avda.Ventura Gassol, 6-8
933379849
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC I DENTAL CATAR
DR. CASTILLO SANCHEZ, FELIPE
C. Desclapers 6
937619088
Cita Previa.
CONSULTORI MEDIC CORPORACIO
BLAVA
DR. ALDEA CASAJUANA, ENRIC
DR. RIUS MOYA, JAVIER
DR. RODRÍGUEZ RIVAS, MANUEL
Joan Maragall, 4
937654647
Cita Previa.
DR. HORTA ABELLA, PEDRO
C. Joan Maragall 4
937654647
Cita Previa.
146
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MEDIC I DENTAL CATAR
DR. ROCA COMAS, AMADEU
C. Desclapers 6
937619088
Cita Previa.
CONSULTORI MEDIC CORPORACIO
BLAVA
DRA. PUMAROLA BATLLE, MARTA
Joan Maragall, 4
937654647
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Ponent 4
937655828
de L. a V. de 08:30 a 10:30
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CONSULTORI MEDIC CORPORACIO
BLAVA
DRA. ABELLÁN CUBEL, LUISA
Joan Maragall, 4
937654647
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CONSULTORI MEDIC CORPORACIO
BLAVA
DRA. RECAJ I GUTIERREZ, MIREIA
Joan Maragall, 4
937654647
Cita Previa.
■
MALGRAT DE MAR
(CONT.)
MALGRAT DE MAR
(CONT.)
MALGRAT DE MAR
(CONT.)
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
OFTALMOLOGIA
CONSULTORI MEDIC CORPORACIO
BLAVA
DR. SANFELIU CORTES, FERNANDO
Joan Maragall 4
937654647
Cita Previa.
ECOGRAFIAS
CONSULTORI MEDIC CORPORACIO
BLAVA
Joan Maragall, 4
937654647
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CONSULTORI MEDIC CORPORACIO
BLAVA
Joan Maragall, 4
937654647
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
DRA. WENGROWICZ SOIFFER, SILVIA
ELISA
Joan Maragall 4
937654647
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
CENTRE MEDIC I DENTAL CATAR
DR. BERTRANA MALET, JORDI
C. Desclapers 6
937619088
Cita Previa.
NEUROLOGIA
DRA. CASADEVALL CODINA, Mª
TERESA
C. Joan Maragall 4
937654647
Cita Previa.
DR. CASSANELLO ROMO, ASCANIO H.
C. Verge de Montserrat 18
933234728 937619248
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
MANLLEU
CONSULTORI MEDIC CORPORACIO
BLAVA
DR. ELAWAD MUSHEN, TALAL
Joan Maragall, 4
937654647
Cita Previa.
URGENCIAS MEDICAS
PODOLOGIA
CENTRE MEDIC I DENTAL CATAR
SRA. ESTER VILA, BERTA
C. Desclapers 6
937619088
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
SR. MARTINEZ FERRERES, ALBERT
C. Joan Maragall 37
937653701
CONSULTORI MEDIC CORPORACIO
BLAVA
DRA. FORROLL TURRO, ELISABET
Joan Maragall, 4
937654647
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
TRAUMACTIVA
DR. GIMENEZ GONZALO, JORDI
C. Joan Maragall 4
937654647 663682375
Cita Previa.
UROLOGIA
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
CONSULTORI MEDIC CORPORACIO
BLAVA
DR. ESQUENA FERNÁNDEZ,
SALVADOR
Joan Maragall, 4
937654647
Cita Previa.
147
CENTRE MEDIC MANLLEU
DR. ANIA LAFUENTE, LLORENÇ
DR. VILLAGRA FERNANDEZ, IGNASI
Baixa Cortada, 2
938514111
De lunes a viernes de 11,00 a 14,00 h. y de
17,00 a 20,00 h. Sábado de 10,00 a 13,00 h.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MEDIC MANLLEU
DR. ARCALÀ BARÉS, LLUÍS
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
■
MANLLEU (CONT.)
MANLLEU (CONT.)
MANLLEU (CONT.)
ENFERMERIA
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
OTORRINOLARINGOLOGIA
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC MANLLEU
DR. MOLINERO POLO, MIQUEL
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MANLLEU
SRA. SERRA CREUS, VICENTA
SRA. FERNANDEZ ABULI, LAIA
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
GENERAL LAB
CENTRE MEDIC MANLLEU
Baixa Cortada, 2
938514111
de L. a V. de 09,00 a 10,00 h.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE MEDIC MANLLEU
DR. PARÉS RIFA, JOSEP ORIOL
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC MANLLEU
DR. BARNIOL LLIMÓS, RAMÓN
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC MANLLEU
DR. ROCA CLOSA, JOSEP
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MANLLEU
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE MEDIC MANLLEU
DRA. DE HOLLANDA RAMIREZ, ANA
MARIA
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
NEUROLOGIA
CENTRE MEDIC MANLLEU
DR. MUNMANY PALLAROLS, ANTONI
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC MANLLEU
DR. MORENO JORQUERA, ENRIC
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
DERMATOLOGIA
CENTRE MEDIC MANLLEU
DRA. VERSECKAS, MARINA LORENA
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MANLLEU
DRA. VIDAL OLMO, ISABEL
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
INSTITUT OFTALMOLOGIC DE MIQUEL
DR. DE MIGUEL SIMO, PEDRO VICTOR
C. Olot 7
938506565
Cita Previa.
148
PODOLOGIA
CENTRE MEDIC MANLLEU
SR. JAIME CALVET, PASCUAL
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC MANLLEU
SRA. DOT SEUMA, DORA
Baixa Cortada, 2
938514111
REUMATOLOGIA
CENTRE MEDIC MANLLEU
DR. KANTEREWICZ BINSTOCK,
EDUARDO
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MEDIC MANLLEU
DR. DÍAZ ESCRIU, FRANCISCO
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MEDIC MANLLEU
DR. FERNÁNDEZ ZUAZU, JOSÉ
Baixa Cortada, 2
938514111
Cita Previa.
■
MANRESA
MANRESA (CONT.)
MANRESA (CONT.)
URGENCIAS GENERALES
DR. PEREZ SANCHEZ, ALFONSO
Bilbao, 13 bis, 1er 2na
938771359
Cita Previa.
POLICLINIC ITCO MANRESA
DRA. ARTIDIELLO PANDO, ANA
MARGARITA
Carrasco i Formiguera 8
938741000
Cita Previa.
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
Av. Bases de Manresa, 6-8
938732550
Servicio permanente las 24 horas
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC BAGES
DR. BERMUDEZ POHL, JORDI
DR. MARTI RAMON, FRANCESC
Pare Clotet, 12, Bajos
938748407
Cita Previa.
DRA. FRANCAS PORTI, M ASSUMPCIO
Passeig Pere III, 92, 1º 2ª
938739564
Cita Previa.
DR. GARRIGA TORRES, PERE
Caputxins, 16
938744298
Cita Previa.
DR. IRUJO FATUARTE, JOSE
Pompeu Fabra, 13, 2º Desp.16
938317552
Cita Previa.
DRA. MONTESINOS FERNANDEZ, ANNA
Passeig Pere III, 92, entlo.B
938748093
Cita Previa.
POLICLINIC ITCO MANRESA
DR. RIERA MARTI, JOAN
Carrasco i Formiguera 8
938741000
Cita Previa.
DR. ROCA MARSINYACH, FRANCESC
Poeta Mistral 18, 2º A
902886360
Cita Previa.
DR. ROTLLAN VERDAGUER,
ARMANDO
Muralla del Carme, 16, Pral.
938720920
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
DRA. GARCIA PUIG, MONTSERRAT
DRA. FERRÉ IBARZ, LAIA
DR. HERNÁNDEZ ZABALZA, JOSEP
LLUÍS
DRA. MARTÍ AROMIR, GERTRUDIS
DR. MUIXÍ ROSSET, JOSEP Mª DR.
NAVARRO, EDUARDO
DR. NEVOT FALCÓ, SANTIAGO
DRA. PERRAMON FERRAN, MªCARMEN
DR. SITGES COSTA, JO
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
CENTRE MEDIC BAGES
DRA. MARTI RAMON, ANNA
Pare Clotet 12, baixos
938748407
Cita Previa.
DR. GALCERAN JOVE, LLUIS
C. Sant Antoni Mª Claret 44 baixos
938772266
Cita Previa.
DR. MARCHENA PEREZ, JOSE
ANTONIO
Passeig Pere III, 94, Entlo. 2na
938362993
Cita Previa.
149
DRA. ROSELL SOLER, NURIA
C. Ramon Iglesias,6-8
938772648
Cita Previa.
DR. SAYEGH ZIADA, NADER
Carretera de Vic 11-13, 1º 4ª
938753122
Cita Previa.
DR. SITJES COSTA, JUAN
Pº. Pere III 84 4º2ª
938734734
Cita Previa.
DR. SOLER GOLOBART, LLUIS Mª
Passeig Pere III, 47, 4º 1ª
938745156
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRE MEDIC BAGES
SRA. MORENO RAMOS, SONIA
Pare Clotet 12, bajos
938748407
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
DRA. GOMEZ GALAN, CATALINA
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
DR. GARDE GARDE, ANTONIO
Caputxins, 16
938744298
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
GENERAL LAB
Sant Antoni Mª Claret, 26
938733300
■
MANRESA (CONT.)
MANRESA (CONT.)
MANRESA (CONT.)
GENERAL LAB
CENTRE MEDIC I.T.C.O.
Carrasco i Formiguera, 9, baixos
938741000
de L. a V. 8:00 a 10:00
DR. PORTA BLANQUERA, FRANCESC
Sant Antoni Mª Claret 44 baixos
938772266
Cita Previa.
DR. TARAZONA VENTURA, JORDI
Pg. Pere III, 18, 3º 4ª
938750322
Cita Previa.
DR. TULLEUDA PEREZ, MARIUS
C. Nou 28, 3º 8ª (Edifici Can Jorba)
938721166
Cita Previa.
CIRUGIA MAXILOFACIAL
LABORATORI ANALISIS J.L.
ARTIGALAS
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
Caputxins, 16
938772501 938771932
De lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de
16:00 a 18:30 h.Sábados de 8:00 a 10:00 h.
DR. VIDA MOMBIELA, FRANCISCO
C. Caputxins 16
938744298
Cita Previa.
DR. TORRADES FERRER, MANUEL
Carrer de la Sèquia, 67-B, baixos
938738483
Cita Previa.
CIRUGIA PEDIATRICA
ANATOMIA PATOLOGICA
CARDIOLOGIA
LABORATORI D´ANATOMIA
PATOLOGICA HISTOLAB
DR. BADAL ALTER, JOSEP M.
Pg. Pere III, 92, 1º 1ª
938773277
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
DR. CAIROLS CASTELLOTE, MARC
Pg. Pere III, 16, 6º 5ª
938728398
Cita Previa.
DR. GUERRERO SALA, LLUIS
Caputxins, 16
938744298
Cita Previa.
DR. GUERRERO SALA, LLUIS
Pg. Pere III, 16, 6º 5ª
938728398
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
ENDOSVIDA
C. Dr. Joan Soler, 1-3
938742112
Cita Previa.
POLICLINIC ITCO MANRESA
DR. CASES BOIXAREU, FERNANDO
Carrasco i Formiguera 8
938741000
Cita Previa.
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
DR. BALCELLS IRANZO, JORDI
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
CENTRE MEDIC BAGES
DR. GARCIA BOLDU, JOSEP MARIA
Pare Clotet, 12
938748407
Cita Previa.
POLICLINIC ITCO MANRESA
DR. CABESTRERO DE DIEGO, ALBERTO
Carrasco i Formiguera 8
938741000
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC BAGES
DR. LIBORI RAMOS, RAUL
Pare Clotet, 12, bajos
938748407
Cita Previa.
DR. LIBORI RAMOS, RAUL
Caputxins, 16
938744298
Cita Previa.
DR. SOLERNOU I JUANOLA, LLUIS
Caputxins, 16
938744298 939744050
Cita Previa.
150
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
DR. MARGARIT I MALLOL, JAUME
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
CIRUGIA PLASTICA Y
REPARADORA
DR. VIÑALS VIÑALS, JUAN M
Caputxins, 16
Previa autorización de la Compañía
DERMATOLOGIA
CENTRE MEDIC BAGES
DR. GIL ALAVA, JORDI
DRA. RODRIGUEZ CANO, LAURA
Pare Clotet 12, baixos
938748407
Cita Previa.
DRA. CLARET CASASAYAS, JOSEFINA
Pompeu Fabra, 4, 1º 4ª
938722264
Cita Previa.
DRA. CREUS VILA, LIDIA
Caputxins, 16
938744298
Cita Previa.
POLICLINIC ITCO MANRESA
DR. GARCIA FERNANDEZ, DANIEL
Carrasco i Formiguera 8
938741000
Cita Previa.
■
MANRESA (CONT.)
MANRESA (CONT.)
MANRESA (CONT.)
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
CDIB (CTRE.DIAG.PER IMATGE DEL
BAGES)
Maternitat d´Elna, 13
938772072
Cita Previa.
ENDOSCOPIAS
Previa autorización de la Compañía
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
DR. TULLEUDA PEREZ, MARIUS
C. Nou 28, 3º 8ª (Edifici Can Jorba)
938721166
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
CDIB (CTRE.DIAG.PER IMATGE DEL
BAGES)
Maternitat d´Elna, 13
938772072
Previa autorización de la Compañía
ECOGRAFIAS
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
CDIB (CTRE.DIAG.PER IMATGE DEL
BAGES)
Maternitat d´Elna, 13
938772072
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
CDIB (CTRE.DIAG.PER IMATGE DEL
BAGES)
Maternitat d´Elna, 13
938772072
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
ADESLAS DENTAL MANRESA
Ctra. de Vic, 25-31
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
CDIB (CTRE.DIAG.PER IMATGE DEL
BAGES)
Maternitat d´Elna, 13
938772072
Cita Previa.
POLICLINIC ITCO MANRESA
DR. VALLES NOGUERO, VICENTE
ANDRES
Carrasco i Formiguera 8
938741000
Cita Previa.
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
INSTITUT MEDIC PER LA IMATGE
Caputxins, 16
938742651
TOMOGRAFIA AXIAL
COMPUTERIZADA
(T.A.C.-SCANNER) Previa
autorización de la Compañía
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
Caputxins, 16
938744050
CDIB (CTRE.DIAG.PER IMATGE DEL
BAGES)
Maternitat d´Elna, 13
938772072
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
DRA. COLOMÉ TATJE, EULÀLIA
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
151
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS
DR. VIDA MOMBIELA, FRANCISCO
C. Caputxins 16
938744298
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
ADESLAS DENTAL MANRESA
Ctra. de Vic, 25-31
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CLINICA DENTAL FOLCH-CARO
Avda. Tudela 21 -23 bxs
938771343
Cita Previa.
DR. CLOTET SANPERA, ANTONI
CLINICA DENTAL CLOTET
Ctra. Pont de Vilomara, 1-3, entlo. 2ª
938720758
Cita Previa.
DR. CLOTET SANPERA, LLUIS
Passeig Pere III, 55B, entlo.2na - Ed.Lo
938748231
Cita Previa.
DRA. GOMIS SUBIRA, MONTSERRAT
Pl. Independència 6, 1º 1ª
938724587
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL MANRESA
Ctra. de Vic, 25-31
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
■
MANRESA (CONT.)
MANRESA (CONT.)
MANRESA (CONT.)
HEMATOLOGIA Y
HEMOTERAPIA
NEUROFISIOLOGIA
CLINICA
CENTRE GINECOLOGIC LLATJOS
DRA. GARCIA MORENO MARCHAN,
ROSADA
DR. ISERN QUITLLET, JORDI
DR. RAFOLS SOLER, FRANCESC
DRA. GRANE GARCIA, NURIA
DR. VALLS MASSANA, ANTONI
DR. RIBAS SERRA, JESUS MARIA
Sant Antoni M. Claret, 30, baixos
938740350
Cita Previa.
DR. ARANALDE FORTÓ, JUAN M
Caputxins, 16
938744298
Cita Previa.
MEDICINA INTERNA
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
DR. HERMS BERENGUER, JOSEP
DR. ORDEIG CALONGE, JOSEP
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
CENTRE MEDIC BAGES
DR. BERMUDEZ POHL, JORDI
DR. MARTI RAMON, FRANCESC
Pare Clotet, 12, Bajos
938748407
Cita Previa.
DR. ROCA MARSINYACH, FRANCESC
Poeta Mistral 18, 2º B
902886360
Cita Previa.
MEDICINA NUCLEAR
Previa autorización de la Compañía
INSTITUT MEDIC PER LA IMATGE
Caputxins, 16
938742651
NEFROLOGIA
DR. PALOS ORTEGA, MIGUEL ANGEL
Caputxins, 16
938744298
Cita Previa.
DR. PALOS ORTEGA, MIGUEL ANGEL
Bernat de Sallent, 2, 1º 2ª
938774004
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
DR. MONFORTE TORRES, VICTOR
Caputxins,16
938744298
Cita Previa.
ELECTROMIOGRAFIA (E.M.G.)
NEURODIR
DR. MONELLS ABEL, JOAN
Caputxins, 16
938744298
Cita Previa.
POTENCIALES EVOCADOS
DR. GARCIA SABATER, JOAQUIN
Passeig Pere III 89 entresol 1ra
938735304
Cita Previa.
NEURODIR
DR. MONELLS ABEL, JOAN
Caputxins, 16
938744298
Cita Previa.
DR. MARTORELL DE BALANZO, JOAN
Cta. de Cardona 67
938748134
Cita Previa.
NEUROLOGIA
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
DR. SOLER INSA, JOSEP MARIA
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
DR. SANTISTEVE PRAT, RAMON
DR. BAYA PENEJAUTE, GONZALO
DR. GARCIA PEREZ, BARBARO
DRA. GOMEZ VALENCIA, ELENA
DR. MARTINEZ RODRIGUEZ, RAUL
DRA. ROMANS RODA, MARIA
DRA. BERGOS SOROLLA, CARMEN
DRA. MONTELLS LLABERIA,
ARANZAZU M.
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
DR. CARRERAS ALMIRALL, PERE
Passeig Pere III 89 entlo. 1ra
938735304
Cita Previa.
152
POLICLINIC ITCO MANRESA
DRA. VERNET TORMAS, Mª MAR
Carrasco i Formiguera 8
938741000
Cita Previa.
DR. RIPOLL ESPIAU, XAVIER
Cta. de Cardona 67
938748134
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
DRA. PLANAS DOMÈNECH, NÚRIA
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
CENTRE MEDIC BAGES
DR. HAJJAR SAYEGH, FUAD
Pare Clotet 12, bajos
938748407
Cita Previa.
CLINICA OFTALMOLOGICA DEL BAGES
C. Carrasco i Formiguera 33 baixos
938749160
Cita Previa.
POLICLINIC ITCO MANRESA
DR. TORRAS SANVICENS, JOSEP
Carrasco i Formiguera 8
938741000
Cita Previa.
■
MANRESA (CONT.)
MANRESA (CONT.)
MANRESA (CONT.)
OTORRINOLARINGOLOGIA
PRUEBAS
CARDIOVASCULARES
CENTRE MEDIC BAGES
DR. IDIGORA PLANAS, ALBERT
Pare Clotet 12, bajos
938748407
Cita Previa.
ECOCARDIOGRAFIA /
ECOCARDIOGRAMA-DOPPLER
CENTRE DE RECUPERACIO
FUNCIONAL TALUS
Bernat de Sallent, 4, baixos
938773443
DR. IDIGORA PLANAS, ALBERT
Caputxins, 16
938744298
Cita Previa.
DR. PEY SANAHUJA, AGUSTI
Passeig Pere III, 92, entlo. A
938748093
Cita Previa.
POLICLINIC ITCO MANRESA
DR. ESPAÑA RENEDO, RAFAEL
Carrasco i Formiguera 8
938741000
Cita Previa.
PODOLOGIA
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
SRA. SALLO LOPEZ, EVA
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
CENTRE DE RECUPERACIO
FUNCIONAL TALUS
Bernat de Sallent, 4, baixos
938773443
Cita Previa.
DR. CAIROLS CASTELLOTE, MARC
Pg. Pere III, 16, 6º 5ª
938728398
Cita Previa.
CENTRE MEDIC BAGES
DR. GARCIA BOLDU, JOSEP MARIA
Pare Clotet, 12
938748407
Cita Previa.
ELECTROCARDIOGRAFIA
(E.C.G.)
CENTRE MEDIC BAGES
DR. GARCIA BOLDU, JOSEP MARIA
Pare Clotet, 12
938748407
Cita Previa.
HOLTER Previa autorización
de la Compañía
CENTRE MEDIC BAGES
DR. GARCIA BOLDU, JOSEP MARIA
Pare Clotet, 12
938748407
PSIQUIATRIA
CENTRE MEDIC BAGES
SR. FONOLLA NAVARRO, RAFAEL
Pare Clotet, 12, Bajos
938748407
Cita Previa.
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
DRA. BLAZQUEZ HINOJOSA, ANA
DR. PLANET YLLA, RAMON
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
SR. FONOLLA NAVARRO, RAFAEL
Ramon Iglesias, 6-8
938772648
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
FUNDACIO UNIVERSITARIA DEL
BAGES
SR. RUIZ TARRAZO, JAVIER
SRA. SOCA TORRES, INGRID
SR. RIU GISPERT, LUIS MIGUEL
Avda. Universitaria, 4-6
938757310
Cita Previa.
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
Caputxins, 16
938744050
SR. CANDALIGA CANAL, JOSEP
MARIA
Industria 12 baixos
938772356
153
CENTRE REHABILITACIO DEL BAGES
C. Camps i Fabres 4
938742305
FISIO 7
SR. GARCIA DOMENE, DAVID
SRA. BOUALLALENE JARAMILLO,
KARIMA
SRA. BLANQUET ROCHERA,
MERCEDES
C. Mossen Serapi Ferrer, 25-27
938784286
FISIOSALUT SERVEIS
SRA. RUBIO PUBILL, MONTSERRAT
De La Pau, 74, baixos
938740990
REUMATOLOGIA
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
DR. GELMAN AIZEN, SAUL
MARIO
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
DR. GUITART BOIXADER, JOAN
Caputxins, 16
938744298
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
DR. CAMI BIAYNA, JOAN
DR. PRAT CARNE, RAFAEL
DRA. RIERA CREUS, MONTSERRAT
Caputxins, 16
938744050
Cita Previa.
DR. CAMI BIAYNA, JOAN
Bernat de Sallent, 2, 1º 1ª
938774004
Cita Previa.
CENTRE MEDIC BAGES
DR. SERRA FERNANDEZ, RAMON
Pare Clotet 12, bajos
938748407
Cita Previa.
■
MANRESA (CONT.)
MANRESA (CONT.)
MARTORELL (CONT.)
CIRURGIA ARTROSCOPICA I
PROTESICA
Bernat de Sallent 2 1er 1ra
938774004
Cita Previa.
CENTROS
HOSPITALARIOS
DR. PUJOL BONASTRE, ENRIC
Plaça de la Vila, 11, 2º
937751390
Cita Previa.
DR. MIRA PRUNES, JOSEP
Sant Antoni Maria Claret 44
938772266
Cita Previa.
POLICLINIC ITCO MANRESA
DR. GARRIGA PARES, CARLOS
Carrasco i Formiguera 8
938741000
Cita Previa.
DR. PRAT CARNE, RAFAEL
Bernat de Sallent, 2, 1º 1ª
938774004
Cita Previa.
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
Av. Bases de Manresa, 6-8
938732550
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
SRA. OROZCO MURILLO, NORMA
SRA. GENE CREUS, MARIA
Caputxins, 16
938744050
DRA. MONTESINOS FERNANDEZ, ANNA
Passeig Pere III, 92, entlo. B
938748093
MARTORELL
URGENCIAS MEDICAS
DR. ROS MONTFORT, ERNEST
Caputxins, 16
938744298
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
DR. SALO ORFILA, JOSEP
C. Sarret i Arbos, 48-50
938746708
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
UNIDAD DEL
TRATAMIENTO DEL
DOLOR
Previa autorización de la Compañía
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP
Caputxins, 16
938744050
UROLOGIA
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. BOSCH GARCIA, ANTONI
Passeig Pere III, 71, entresol
938731248
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. SEUBA GARCES, JORDI
DR. ORTIZ VALENTIN, JOSEP
C. Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
DR. PINZON GUERRERO, JESUS
Sant Antoni Mª Claret, 44, baixos
938772266
Cita Previa.
ESMA CENTRE MEDIC
DR. MIRALLES FERNÁNDEZ, FEDERICO
Avda. Camí Fondo, 16
937740762
Cita Previa.
154
DR. VIVES CRUELLS, JOAN
Avda. Camí Fondo 16
937751033 937740762
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. CILVETI PORTILLO, ROBERT
DRA. COMESIAS GONZALEZ, MARIA
JOSEFA
DR. ZATARIEH KHOCHE, AHMAD
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRE MÈDIC MARTORELL
SRA. MARCOS SOLIAS, MERÇÉ
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
ESMA CENTRE MEDIC
SR. SANTAMARÍA ORTEGA, JESÚS
Avda. Camí Fondo, 16
937740762
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. MALET CASAJUANA, ALFONS
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
ALERGOLOGIA INFANTIL
CENTRE MÈDIC MARTORELL
SR. TAULER TORO, EULALIA
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
■
MARTORELL (CONT.)
MARTORELL (CONT.)
MARTORELL (CONT.)
ANALISIS CLINICOS
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. IGUAL BLANES, JAUME
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. YBARRA MUÑOZ, JUAN
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
ESMA CENTRE MEDIC
DR. RIBERA SERRA, CARLOS
Avda. Camí Fondo, 16
937740762
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
CENTRE D´ESPECIALISTES
MARTORELL
LABORATORI COLL GARCES
Avda. Del Cami Fondo, 16, Bxs
937751033
CENTRE MÈDIC MARTORELL
GENERAL LAB
LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE
Francesc Riera, 9
937752300
LABORATORI COLL GARCES
Plaça de la Vila 11
937735137
L.X. y V. de 08:00 a 10:00
LABORATORI COLL GARCES
ESMA CENTRE MEDIC
Camí del Fondo, 16, baixos
937740762
Cita Previa. de L. a V. de 08:00 a 10:00
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. ORTIZ VALENTÍN, JOSEP
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. ADI ADHAM, WAEL
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. LORÁN LEÓN, JOSÉ ANTONIO
DR. MARTINEZ TUR, JOAN VICENT
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. LAGO IBAÑEZ, DAVID MARIA
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. WILHERM KRÜGER, MATTHIAS
DRA. PEREZ LOSADA, MARIA
EUGENIA
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
DR. SERRA LLOBET, JORDI
Avda. Camí Fondo 16
937751033
Cita Previa.
NEUROLOGIA
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. RUBISTEIN AGUÑIN, PABLO G.
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. EL_MNAJED WKWIDER ,
MOHAMED B.
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
ECOGRAFIAS
CENTRE MÈDIC MARTORELL
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. MERMET, EDGARDO G.
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
ESMA CENTRE MEDIC
Avda. Camí Fondo, 16
937740762
155
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DRA. BENITEZ SANTOS MORAN, ANA
ISABEL
DR. GARCIA RODRIGUEZ, XAVIER
DR. BLASCO DE ORO, MARCOS
DR. PETIT CABELLO, JORGE
DR. LAMI, ROBERTO A.
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
ESMA CENTRE MEDIC
DRA. RUIZ ROMANCE, MARIA DEL MAR
Avda. Camí Fondo, 16
937740762
Cita Previa.
■
MARTORELL (CONT.)
MARTORELL (CONT.)
MASNOU, EL (CONT.)
OFTALMOLOGIA
ESMA CENTRE MEDIC
DR. TEIXIDOR DE VENTOS, JORGE
Avda. Camí Fondo, 16
937740762
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
AMBULANCIAS
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. DUARTE CALDERON, MIGUEL
ANGEL
DR. TUGUES BETHENCOURT, JAVIER
EDUARDO
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
ESMA CENTRE MEDIC
DR. RIBAS COLL, EDUARDO
Avda. Camí Fondo, 16
937740762
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. ELAWAD MUHSEN, TALAL
DR. TORRES ESTEBAN, JOSEP Mª
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
ESMA CENTRE MEDIC
DR. ORRIT ARENAS, JOSEP MARIA
Avda. Camí Fondo, 16
937740762
Cita Previa.
PODOLOGIA
ESMA CENTRE MEDIC
Avda. Camí Fondo, 16
937740762
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC MARTORELL
SR. MORAL VARA, JOSÉ ANTONIO
Francesc Riera, 9
937752300
REUMATOLOGIA
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. MARTÍNEZ CARRILLO, MIGUEL
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. ERRANDO SMET, GUILLERMO
DR. MARCHAN GARCIA, ISIDORO
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
ESMA CENTRE MEDIC
Avda. Camí Fondo, 16
937740762
Cita Previa.
UROLOGIA
SR. LOPEZ SERVEN, MARC
Avda. Camí Fondo 16
937751033
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. BAKRI BACHI, ABDHUL ROHMAN
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
MASNOU, EL
CENTRE MÈDIC MARTORELL
DR. CASTELLÓ PONS, TOMÀS
IGNACIO
Francesc Riera, 9
937752300
Cita Previa.
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
156
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
DR. MARTÍNEZ GARCÍA, JUAN
DRA. VIÑAS VIÑALS, ESTHER
Francesc Macia, 33-35 baixos
935555253 935402995
Cita Previa.
DR. CUARTERO OLONA, JOSE M.
Navarra 39, baixos
935550351
Cita Previa.
DRA. FOGO VILA, SUSANA
Pl. De la Llibertat, 8-9 bajos
935409256
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
DR. BOSCH ANDIÑACH, ENRIC
Fontanills, 45, local
935558326
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
DR. BOSCH ARDIÑACH, ENRIC
DRA. GUIMARAES MAZPULER, IRMA
Francesc Macia, 33-35 baixos
935555253
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
SRA. LINARES, DAIRA
Francesc Macia, 33-35 baixos
935555253
Cita Previa.
■
MASNOU, EL (CONT.)
MASNOU, EL (CONT.)
MASNOU, EL (CONT.)
ALERGOLOGIA
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
OFTALMOLOGIA
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
ALERGOLAB
DR. MALET CASAJUANA, ALFONS
Francesc Macià, 33-35, baixos
935555253
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
DR. DELGADO PÉREZ, RAMON
Francesc Macia, 33-35 baixos
935555253
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Francesc Macià, 33-35
935555253
Cita Previa. de L. a V. de 8:00 a 10:00 h.
LABORATORI COLL GARCES
C. Navarra, 39 baixos
935550351
CARDIOLOGIA
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
DR. CASÁN CAVA, JOSEP Mª
Francesc Macia, 33-35 baixos
935555253
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
DR. COMAJUNCOSAS CAMP, JORDI
Francesc Macià 33-35
935555253
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
DRA. PUNSODA BOU, GLORIA
Francesc Macia, 33-35 baixos
935555253
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
ECOGRAFIAS
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
Francesc Macia, 33-35 baixos
935555253
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
DRA. BOSCH GARCIA, M CARME
Sant Felip, 18, esc.A, 2º 2ª
935555755
Cita Previa.
CLINICA DENTAL EL MASNOU
DR. BARDINA MESQUIDA, ALBERT JUAN
Navarra, 121, bajos
935403244
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
DR. VALVERDE FORCADA, EDUARD
XAVIER
Francesc Macia, 33-35 baixos
935555253
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
DR. AGUILAR MARTINEZ DE
CARNEROS, IGNACIO
C. San Felipe 18 5º3ª Esc. B
935550857
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
DR. DIAZ DE BRITO GUIAMET, VICENS
Francesc Macià, 33-35
935555253
Cita Previa.
DR. SORIANO CAMPS, RAMON Mª
Navarra 39, bajos
935550351
Cita Previa.
157
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
Francesc Macia, 33-35 baixos
935555253
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
DR. RIGAU LLAUGER, ALFRED
Francesc Macia, 33-35 baixos
935555253
Cita Previa.
PRUEBAS
CARDIOVASCULARES
DOPPLER
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
Francesc Macia, 33-35 baixos
935555253
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
SR. FERRER VILANOVA, LLUIS
Francesc Macia, 33-35 baixos
935555253
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
DR. OLIVE BOSCH, F. XAVIER
DR. PUNSODA BOU, JOAQUIM
Francesc Macia, 33-35, baixos
935555253
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
DR. EGEA ALFONZO, ALEJANDRO
Francesc Macia, 33-35 baixos
935555253
Cita Previa.
■
MATARO
MATARO (CONT.)
MATARO (CONT.)
URGENCIAS MEDICAS
CENTRO MEDICO REHASTET
DR. BUSCÀ CUADRADA, JOAQUIM
DR. CASARRAMONA LOBERA,
FRANCESC
DR. TRIA GIBERT, CARLES
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
ESPECIALITATS MEDIQUES DR.
BARCO
DR. SALVADOR RODRIGUEZ,
FRANCISCO
C. Jaume Balmes 13 bajos
937554877
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. AZNAR AGUILAR, FRANCISCO
CENTRE MEDIC MATARO
C. Colom, 63
937908484 937907064
Cita Previa.
G.E.M.A.
DR. CASAS BENZ, ALEX
DR. GARCÍA I ALONSO, ALBERT
C. Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
GABINET MEDIC MARESME
DR. NINCI, MARCELO
Colom, 63
937906347
Cita Previa.
INSTITUCIO FONT SASTRE
DRA. BIGAS BONAMUSA, MARGARITA
DRA. FORNELLS VILASECA, LAIA
Sant Benet, 8, 1ra
937414900
Cita Previa.
G.E.M.A.
DRA. QUESADA AYUB, ANA
Sant Cugat 50
937964444
Cita Previa.
G.E.M.A.
DRA. QUESADA AYUB, ANA
Pizarro, 27
937964444
Cita Previa.
DRA. GALLARDO MELERO, Mª
MAGDALENA
C. Esteve Albert 73
937986190
DR. GUITART PERALTA, JOSEP
Torrent, 7 bis, 1º 1ª
937410174
Cita Previa.
DRA. BARBANY CAHIZ, MONTSERRAT
Barcelona, 7-9, 3º 2ª
937963095
Cita Previa.
DRA. PARET RUBIO, MERÇÈ
CENTRE MEDIC MATARO
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
DR. JUST RIERA, MIGUEL
Rda. Alfons X "El savi", 84, 1º 1ª
937960830
Cita Previa.
DRA. BORRAS JULIBERT, ARIADNA
CENTRE MEDIC MATARO
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
DRA. ROCA AULEDAS, ROSA Mª
Argentona 33
937414224
Cita Previa.
DR. PUGES ROMAGOSA, XAVIER
CENTRE MEDIC MATARO
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
ENFERMERIA
DR. ARIZAGA MARKI, FRANCISCO
Miquel Biada 119
937984162
Cita Previa.
CEDIM
SRA. FERNÁNDEZ, TRINIDAD
Cooperativa, 77
937574529 937574768
Cita Previa. de L. a V. de 08,00 a 20,00 h.
CENTRO MEDICO REHASTET
DRA. GALLARDO MELERO, MAGDA
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
CENTRO MEDICO REHASTET
SRA. GRACIA, LAURA
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
DR. BUSQUETS VALLVE, LUIS
Plaça Espanya, 3, 2º 2º
937905739
Cita Previa.
CEDIM
DRA. FORNOS ASTO, CATALINA
DR. NICOLAU BENET, ANTONI
DRA. OLLERO SÁNCHEZ, Mª ISABEL
Cooperativa, 77
937574529 937574768
Cita Previa.
158
■
MATARO (CONT.)
MATARO (CONT.)
MATARO (CONT.)
G.E.M.A.
SRA. SALA I CABOT, ANGELS
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
LABORATORI COLL GARCES
GABINET MEDIC MARESME
Colom, 63, baixos
937906347
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
ALERGOLOGIA
LABORATORI MDB
Barcelona 7, 3º 2ª
937901786
De lunes a jueves de 08:30 a 12:00 y de
16:00 a 19:30 h. Viernes de 8:00 a 12:00 y de
16:00 a 18:00h. Sábados de 09:00 a 10:30 h.
G.E.M.A.
DRA. COTS MARFIL, PILAR
Pizarro, 27
937964444
Cita Previa.
INSTITUCIO FONT SASTRE
DR. PAU CASANOVAS, LEOPOLDO
Sant Benet, 8, 1ra
937414900
Cita Previa.
DR. TUBELLA MARTI, LUIS MARIO
CENTRO MEDICO REHASTET
Camí de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
ALERGOLOGIA INFANTIL
G.E.M.A.
DRA. CASTILLO MARCHUET, MARIA JOSÉ
DR. SANCHEZ LOPEZ, JAIME
Sant Cugat 50
937964444
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
C. Miquel Biada 119
937984162
de L. a V. de 08:30 a 10:00
GENERAL LAB
Cuba, 88
937578716
De lunes a viernes de 8,00 a 13,00 y de
15,00 a 20,00 h.Sábados de 8,00 a 12,00 h.
LABORATORI COLL GARCES
C. Montserrat, 54 4º
937551771
Cita Previa.
LABORATORI MDB
Colon 63
937908484
de L. a V. de 08:00 a 11:00
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Sant Antoni 11, Bajos
937025800 937901446
De h. Sábados de 08,00 a 13,00 h. de L. a
V. 08,00 a 20,00
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
CENTRO MEDICO REHASTET
Camí de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
G.E.M.A.
Nou, 13-15
937964444
de L. a V. de 8:00 a 13:00 h y de 16:00 a
20:00 h.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
INSTITUCIO FONT SASTRE
Sant Benet, 8, 1ra
937414900
Lunes, miércoles y sábados de 08,00 a 10,00
h.
ANATOMIA PATOLOGICA
G.E.M.A.
DRA. SOLER MONSÓ, MARIA TERESA
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
159
DR. ALOS VILLACROSA, JESUS
Lepant, 3-7, 2º 4ª
937960148
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MATARO
DR. COTILLAS TRULLA, JORDI
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
CENTRO MEDICO REHASTET
DR. COTILLAS TRULLA, JORDI
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
G.E.M.A.
DR. LÓPEZ PALENCIA, JOAN A.
DR. ROIG SANTAMARIA, LLUIS
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
GABINET MEDIC MARESME
DR. HOSPEDALES SALOMO, JAIME
Colon, 63
937906347
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC MATARO
DRA. DE LEON SUERO, HANNAH
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
CENTRO MEDICO REHASTET
DR. REY ABELLA, JORDI
C. Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
G.E.M.A.
DR. CASTELLVI I SUAÑA, JOSEP Mª
DRA. MAÑER I LOPEZ, MERITXELL
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
■
MATARO (CONT.)
MATARO (CONT.)
MATARO (CONT.)
CARDIOLOGIA
G.E.M.A.
DR. FELIU I CANALETA, JOSEP
DR. HEREDIA BUDÓ, ADOLFO
DR. HIDALGO I GRAU, LLUIS
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
G.E.M.A.
DR. CARTRO I GINER, NELLY
Pizarro, 27
DR. BANCHS GALTES, LLUIS
CENTRE MEDIC MATARO
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
DR. BANCHS GALTES, LLUIS
CENTRO MEDICO REHASTET
Camí de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
G.E.M.A.
DR. BROS I CAIMARI, RAFAEL
DR. CASAN I CAVA, JOSEP Mª
DR. NAVAS I NAVAS, CRISTOBAL
DR. VAZQUEZ OLIVA, GABRIEL
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
DR. SUALIS ABADAL, ALFONS JOSEP
C. Montserrat, 54 4º
937551771
CARDIOLOGIA INFANTIL
G.E.M.A.
DR. RISSECH PAYRET, MIQUEL
Sant Cugat 50
937964444
Cita Previa.
G.E.M.A.
DR. RISSECH I PAYRET, MIQUEL
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC MATARO
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
CENTRO MEDICO REHASTET
DR. GUBERN NOGUES, JOSEP M.
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
GABINET MEDIC MARESME
DR. JIMENO FRAILLE, JAIME
Colom, 63
937906347
Cita Previa.
INSTITUCIO FONT SASTRE
DR. JANER TORNE, JOAN
DR. MONTERO GARCÍA, JOSEP
Sant Benet, 8, 1ra
937414900
Cita Previa.
DR. RULL LLUCH, MIQUEL
Barcelona 7, 3º 2ª
937963095
Cita Previa.
CIRUGIA MAXILOFACIAL
G.E.M.A.
DR. ALASÁ CAPARRÓS, CRISTIAN
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
CIRUGIA PEDIATRICA
DERMATOLOGIA
DR. BIGATA VISCASILLAS, FRANCESC
XAVIER
Montserrat, 60, 3er pis
937419141
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MATARO
DR. REX CAVALLE, JORDI
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
G.E.M.A.
DR. DE LA MAZA I ARGEMI, ILDEFONS
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
DR. SANCHEZ REGAÑA, MANUEL
Carme 93, bajos
937414705
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
DRA. CARRASCO DOMINGUEZ,
BIBIANA
CENTRE MEDIC MATARO
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
CRM (CENTRE DE RADIOLOGIA DEL
MARESME)
C. Santa Marta, 20 bjs
937906677
G.E.M.A.
Sant Cugat 50
937964444
Cita Previa.
G.E.M.A.
Nou, 39
937964444
Cita Previa.
CIRUGIA PLASTICA Y
REPARADORA
Previa autorización de la Compañía
MAMOGRAFIAS
DR. CARRILLO BLANCHAR, DIEGO LUIS
CENTRO MEDICO REHASTET
Camí de la Geganta, 31-37
160
ECOGRAFIAS
CENTRO MEDICO REHASTET
DR. TORNER BENET, ALBERT
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
■
MATARO (CONT.)
MATARO (CONT.)
MATARO (CONT.)
CRM (CENTRE DE RADIOLOGIA DEL
MARESME)
DR. BARTRINA ROSELL, JORDI
C. Santa Marta, 20 bjs
937906677
Cita Previa.
G.E.M.A.
Nou, 39
937964444
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
G.E.M.A.
Nou, 39
937964444
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
ADESLAS DENTAL MATARO
C. La Riera, 157-159
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00 S. de 09:00 a 14:00
G.E.M.A.
Nou, 39
937964444
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CEDIM
DR. MAURI PAITUBÍ, EDUARD
Cooperativa, 77
937574529 937574768
Cita Previa.
CENTRO MEDICO REHASTET
DR. TORNER BENET, ALBERT
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
C.M.D. ALOMAR BARCELONA, S.L.
Camí Ral, 113
937556201
CRM (CENTRE DE RADIOLOGIA DEL
MARESME)
C. Santa Marta, 20 bjs
937906677
TOMOGRAFIA AXIAL
COMPUTERIZADA
(T.A.C.-SCANNER) Previa
autorización de la Compañía
CRM (CENTRE DE RADIOLOGIA DEL
MARESME)
C. Santa Marta, 20 bjs
937906677
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
DR. BALLESTAR MAS, ENRIC
C. Colon, 63 CM Mataro
937908484
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MATARO
DR. JORDANA PAGES, LLUIS
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
CRM (CENTRE DE RADIOLOGIA DEL
MARESME)
DR. BARTRINA ROSELL, JORDI
C. Santa Marta, 20 bjs
937906677
Cita Previa.
CENTRO MEDICO REHASTET
DRA. GUANYABENS BUSCA, ELENA
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
CRM (CENTRE DE RADIOLOGIA DEL
MARESME)
DR. BARTRINA ROSELL, JORDI
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
G.E.M.A.
DR. CASTELLS FUSTE, IGNASI
DR. AMOR FERNANDEZ, ANTONIO
JESUS
Pizarro 27
937964444
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL MATARO
C. La Riera, 157-159
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00 S. de 09:00 a 14:00
G.E.M.A.
DRA. CARREÑO I TORRALBA, ANA
DR. TUBELLA I LÓPEZ, ÀLEX
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL MATARO
C. La Riera, 157-159
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00 S. de 09:00 a 14:00
NEUMOLOGIA
CENTRE MEDIC MATARO
DRA. SANCHEZ MARTINEZ,
ESTEFANIA
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
G.E.M.A.
DRA. ORTEGA CASTILLO, PILAR
DR, VILÀ I GIRALTE, XAVIER
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
NEUROFISIOLOGIA
CLINICA
ELECTROMIOGRAFIA (E.M.G.)
161
G.E.M.A.
DRA. ALONSO I COLMENERO, ITZIAR
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
■
MATARO (CONT.)
MATARO (CONT.)
MATARO (CONT.)
NEUROLOGIA
INSTITUCIO FONT SASTRE
DRA. CARRERAS SANJURJO, NURIA
DR. FONT SASTRE, VICENÇ
DRA. LAFONT PIÑAS, MARTA
DR. MORENO SÁNCHEZ, JORDI
DR. PRATS DE PUIG, MIQUEL
Sant Benet, 8, 1ra
937414900
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA INFANTIL
CENTRO MEDICO REHASTET
DRA. FOSSAS FELIP, MARIA PILAR
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
G.E.M.A.
DRA. FLORIACH I ROBERT,
MISERICORDIA
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
DRA. ROCA PEREZ, PILAR
Av. Amèrica, 162, Baixos
937550582
Cita Previa.
NEUROLOGIA INFANTIL
DR. ARASANZ JULIA, AGUSTIN
C. La Riera 31 2º,1ª
937905705
Cita Previa.
G.E.M.A.
Sant Cugat 50
937964444
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC DR. TORRES PONS
DR. TORRES PONS, PERE JOAN
C. Lepanto 3 1er 1ra
937551414
Cita Previa.
CENTRO MEDICO REHASTET
DRA. ZARZOSO PASCUAL, CRISTINA
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
G.E.M.A.
DRA. GONZÁLEZ QUIRÓS, MARTA
DR. JIMÉNEZ ORTUÑO, MIGUEL A.
Pizarro, 27
937964444
Cita Previa.
GABINET MEDIC MARESME
DR. SANGINES URIARTE CUTANDA,
ADOLFO
Colom, 63
937906347
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRO MEDICO REHASTET
DR. SALVADOR, FRANCESC
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
CLINICA BADIA
DR. BADIA SALA, MIGUEL
DRA. PELEGRIN COLAS, LAURA
C. Barcelona, 12-14 3º2ª
937904994 937906090
Cita Previa.
G.E.M.A.
DR. MONTOLIO I GIL, MARC
Pizarro, 27
937964444
Cita Previa.
INSTITUT D´OFTALMOLOGIA
EUROLASER
DR. CAVERO ROIG, LLUIS
C. Argentona, 44
937414555
Cita Previa.
DR. RAURICH FLORENSA, PERE
Ronda O´Donnell, 66
937577682
Cita Previa.
DR. SALVADOR RODRIGUEZ,
FRANCISCO
Argentona, 6
937414322
Cita Previa.
162
G.E.M.A.
DR. MONTOLIO GIL, MARC
Sant Cugat 50
937964444
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MEDIC MATARO
DRA. RAMÍREZ RUIZ, DELIA
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
CENTRO MEDICO REHASTET
DR. CASAMITJANA CLARAMUNT,
JOSEP M.
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
G.E.M.A.
DR. CASAMITJANA I CLARAMUNT,
JOSEP
DR. LOPEZ I MARTI, RICARD
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
INSTITUCIO FONT SASTRE
DR. LÓPEZ CAÑO, PEDRO
Sant Benet, 8, 1ra
937414900
Cita Previa.
DR. VILAS MELERO, JOSEP
Palau 12, 1º 2º (Plaça de l´Ajuntament)
937550637
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
INFANTIL
G.E.M.A.
DRA. LOPEZ DIU, ROSER
DR. CASAMITJANA CLARAMUNT,
FRANCESC J.
Sant Cugat 50
937964444
■
MATARO (CONT.)
MATARO (CONT.)
MATARO (CONT.)
PODOLOGIA
CENTRO MEDICO REHASTET
SRA. SANCLEMENTE, LOURDES
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
CENTRO MEDICO REHASTET
DR. BADIA SALA, JOSEP Mª
DR. SUBIRANAS SÁNCHEZ, ALBERT
DR. RODRIGUEZ CAMPOY, MERCEDES
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Urgencias de h. Cita Previa. de L. a V.
08,00 a 20,00
CENTRE MÈDIC DE MATARÓ
SR. PADILLA GIMENEZ, JORDI
Colom 63
937908484
Cita Previa.
G.E.M.A.
SRA. VÁZQUEZ CRISTOBAL, MARINA
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
FISIOSALUT - SRA. NURIA DOMENECH
GABRIEL
C. Pintor Maria Andreu 1 bjs
937997858
G.E.M.A.
Torrijos, 53
937964444
SR. PADILLA GIMENEZ, JORDI
Pl. España 3 1er 1ra
937961442
Cita Previa.
GABINET MEDIC MARESME
SRA. SEDANO VERDUGO, NURIA
Colom, 63
937906347
PRUEBAS
CARDIOVASCULARES
REUMATOLOGIA
DOPPLER
G.E.M.A.
Nou, 39
937964444
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CENTRE MEDIC MARAGDA
DRA. LOPEZ BERTRAN, MARIA
ANTONIA
C. Sant Agusti 19 bajos
937552130 691409820
Cita Previa.
CENTRO MEDICO REHASTET
DRA. SANCHEZ GARCIA DEL
CASTILLO, Mª DEL CARMEN
Camí de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CEDIM
SR. BARRIL ARBÓS, JOAN
SR. MARTÍNEZ VELAS, ROGER
Cooperativa, 77
937574529
G.E.M.A.
DR. TENA I MARSÀ, XAVIER
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
DR. BENAJES VILAJELIU, PEDRO
Pl. España 3 1º,1ª
937961442
Cita Previa.
DR. CARDENAL LOPEZ, FERRAN
C. Montserrat 60 3er
937419141
Cita Previa.
G.E.M.A.
DR. GARCIA RETAMERO, FRANCESC
DR. JUTGLAR ALAÑÁ, AGUSTÍ
DR. RODRIGUEZ CANO, OSCAR
DR. RUIZ PUIG, ANA
DR. TEIXIDOR MARTIN, JOAN C.
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
GABINET MEDIC MARESME
DR. KIRCHNER VAN GELDEREN,
FERNANDO
Colom, 63
937906347
Cita Previa.
DRA. SERRA PORTA, TERESA
Carme, 93, bajos
937414705
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA INFANTIL
G.E.M.A.
DRA. VILALTA VIDAL, INMACULADA
Sant Cugat 50
937964444
Cita Previa.
UROLOGIA
CEDIM
DR. CATALAN BORRAS, JOSEP Mª
Cooperativa, 77
937574529
Cita Previa.
CENTRO MEDICO REHASTET
DR. BARRANCO SANZ, MIGUEL ANGEL
Cami de la Geganta, 31-37
902251225
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MATARO
DR. COLLADO SAENZ , FERNANDO
DR. DIEZ MARTIN, EMILIANO
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
G.E.M.A.
DR. ARMORA MANI, JORDI DELFI
DR. PINSACH I ELIAS, LLORENS
Nou, 13-15
937964444
Cita Previa.
163
■
MATARO (CONT.)
MOIA (CONT.)
MOLINS DE REI (CONT.)
INSTITUCIO FONT SASTRE
DR. GARCÍA JOSÉ, FERRÁN
Sant Benet, 8, 1ra
937414900
Cita Previa.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC MOLINS
DRA. MONFORTE GIL, RAQUEL
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
DR. ROMERO MARTIN, JOSE ANTONIO
CENTRE MEDIC MATARO
Colom, 63
937908484
Cita Previa.
MOLINS DE REI
ENFERMERIA
URGENCIAS MEDICAS
CENTRE MEDIC DR. ARAUJO
SRA. ESTÉVEZ FERRÓN, VALENTINA
Verge del Pilar, 4
936685816
Cita Previa.
DR. VIÑETA COMAS, JOSE RAMON
Joan Maragall, 9
938300692
De lunes a viernes. Cita Previa.
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
CENTRE MEDIC MARAGDA
SRA. XUFRE ANTON, MARIA ISABEL
SRA. BELLATRIU LOPEZ, MERITXELL
C. Sant Agusti 19 bajos
937552130 691409820
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
ESMENT CENTRE DE PSICOLOGIA
INTEGRADORA
SR. GARRIGOSA SAMPIETRO, DANIEL
SRA. ROY GOLOBART, ANNA
Onofre Arnau, 13-15, 2on 2na
937905572
SRA. GONZALEZ PEREZ, ELSA BEATRIZ
San Elias, 26
937576460
MOIA
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
ALERGOLOGIA
GINEMOLINS
Avda. Valencia 35
936686321
Cita Previa.
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE INTEGRAL MOLINS 2000
DR. CAMI ALTES, Mª JOSEFA
Avda. Barcelona, 165-167
936684051
Cita Previa.
CENTRE MEDIC DR. ARAUJO
DR. ARAUJO CURTO, JUAN CARLOS
Verge del Pilar, 4
936685816
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLINS
DR. CANALS SABATE, JOSE
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
AMBULANCIAS
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
CENTRE MEDIC DR. ARAUJO
DR. PEÑARANDA ROYO, JESÚS
Verge del Pilar, 4
936685816
Cita Previa.
164
ANALISIS CLINICOS
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Avda. Verge del Pilar 4
936685816
de L. a V. de 08:30 a 10:00
LABORATORI MDB
Passeig del Terraple, 97, baixos
936680004
De h. Sábados de 9:00 a 10:30 h. de L. a V.
08:00 a 11:00
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE MEDIC MOLINS
DRA. RODRIGUEZ LORENZO, LAURA
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC MOLINS
DR. CAPELLA PEREZ, SANTIAGO
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
■
MOLINS DE REI (CONT.)
MOLINS DE REI (CONT.)
MOLINS DE REI (CONT.)
CARDIOLOGIA
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
OFTALMOLOGIA
CENTRE MEDIC DR. ARAUJO
DR. ZABALZA CERDEIRIÑA, MIGUEL
Verge del Pilar, 4
936685816
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLINS
DR. ALERT CASAS, ENRIQUE
DR. TERREU HORTET, JOSEP MARIA
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLINS
DR. LONDONO SANCHEZ, OSWALD
DR. MITJANS BORRAS, JAIME
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC DR. ARAUJO
DR. SUEIRAS GIL, ALBERT
Verge del Pilar, 4
936685816
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLINS
DR. FABREGA ROCA, FRANCISCO
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRE MEDIC DR. ARAUJO
DR. MARCOVAL CAUS, JOAQUIM
Verge del Pilar, 4
936685816
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLINS
DRA. PIFARRE TORRA, MONTSERRAT
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
GINEMOLINS
DR. SANCHEZ SANCHEZ, JOAQUIN
MANUEL
Avda. Valencia 35
936686321
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE MEDIC MOLINS
DR. BONAFONTE ROYO, SERGIO
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
GINEMOLINS
DR. SERRA PLANAS, ENRIC
Avda. Valencia 35
936686321
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLINS
DR. ESCOLA PEREZ, FRANCISCO
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
PODOLOGIA
DR. CIRACH GELABERT, RAMON
Rafael de Casanovas, 16, 1º
936684813
Cita Previa.
NEFROLOGIA
CENTRE MEDIC MOLINS
DRA. GONZALEZ ALVAREZ, MARIA
TERESA
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC MOLINS
DRA. TENA VIVO, GLORIA
DR. MASSO BARNADAS, ANTONIO
DRA. PRAT PUIGPELAT, NEUS
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
GINEMOLINS
DRA. SALA SOLA, PATRICIA
DRA. AREVALO MARTINEZ, SILVIA
DRA. MONTERO ARMENGOL, ANA
ISABEL
DRA. MAÑALICH BARRACHINA,
LAURA
Avda. Valencia 35
936686321
Cita Previa.
165
CENTRE INTEGRAL MOLINS 2000
SRA. PUIG PEÑA, ESTHER
Avda. Barcelona, 165-167
936684051
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLINS
SRA. MONREAL PEREZ, ELENA
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE INTEGRAL MOLINS 2000
SR. CABALLERO JAUMANDREU,
DAVID
Avda. Barcelona, 165-167
936684051
CENTRE MEDIC MOLINS
SRA. CATALA CERDAN, MARIA
SR. PALACIOS HUERTA, JUAN
CARLOS
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
CLINICA GARCIA SANSEBRIA
Av.Valencia, 14-16, 1º 3º
936680396
■
MOLINS DE REI (CONT.)
MOLLET DEL VALLES
(CONT.)
MOLLET DEL VALLES
(CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
ENFERMERIA
CENTRE MEDIC MOLLET
DRA. VALLCORBA POMIER, MARÍA
DR. VALLÉS OSBORNE, RAMÓN
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
SRA. ARANDA CABALLERO, M.
CARMEN
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
REUMATOLOGIA
CENTRE MEDIC DR. ARAUJO
DR. RUIZ MARTÍN, JOSEP MIQUEL
Verge del Pilar, 4
936685816
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE INTEGRAL MOLINS 2000
DR. IBRAHIM SANJAQ, AHMAD
DR. VALENTÍ ARDANUY, JOAN
Avda. Barcelona, 165-167
936684051
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLINS
DR. NUÑEZ MUÑOZ, ANTONIO
DR. VALENTI ARDANUY, JOAN
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MEDIC MOLINS
DR. CARRILERO CAMPS, ANTONIO
Pº. Terraple 97 Bajos
936685530
Cita Previa.
MOLLET DEL VALLES
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DRA. PALOMO CALZADA, OLGA
DR. VENEROS LUZURIAGA, LUIS OMAR
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
DRA. ESPAÑOL CARRILLO,
MONTSERRAT
C. Cayetano Vincia, 61, 5ª puerta
935933630
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MEDIC MOLLET
DR. HERRERO RAMOS, JUAN CARLOS
DRA. HIDALGO IBÁÑEZ, MARIA JESÚS
DR. VERGÉS BROTONS, JUAN
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
AMBULANCIAS
CENTRE MÈDIC JAUME I
DR. OCAÑA VELA, ROGER FRANCISCO
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
DR. NAVARRO ARIAS, GUSTAVO
C. Fivaller, 3, 1º 1ª (Ramblas)
935935014
Cita Previa.
166
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
Cayetano Vincia, 61, 5ª puerta
935933630
Cita Previa.
SR. LABRADOR CARMONA, MANUEL
Carrer del Valles 31, 2º 2ª
935938565
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
CENTRE MEDIC MOLLET
DRA. DORDAL CULLA, MARIA TERESA
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DR. OCAÑA VELA, ROGER FRANCISCO
DR. IPARRAGUIRRE CASTRO, ALDO
LUIGGI
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
DR. NAVARRO ARIAS, GUSTAVO
Fivaller, 3, 1º 1ª (Ramblas)
935935014
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
CENTRE MEDIC MOLLET
LABORATORI COLL GARCES
Avda. Rivolí 11
935708485
■
MOLLET DEL VALLES
(CONT.)
MOLLET DEL VALLES
(CONT.)
MOLLET DEL VALLES
(CONT.)
CENTRE MÈDIC JAUME I
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Av. Jaume I, 105
935798338
L. y X. de 08:00 a 10:00
APARATO DIGESTIVO
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
DR. AGATÓN BONILLA, FRANCISCO
Cayetano Vincia, 61, 5ª puerta
935933630
Cita Previa.
LABORATORI COLL GARCES
CENTRE MEDIC MOLLET
Francesc Macià, 41
935790703
Cita Previa.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Rambla Nova, 27
935934657 902027989
de L. a V. 08:00 a 11:00
ANATOMIA PATOLOGICA
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
DRA. ESPAÑOL QUINTILLA, ISABEL
Cayetano Vincia, 61, 5ª puerta
935933630
Cita Previa.
MICRODIAGNOSTIC
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
DR. BORDES PRATS, RAMON
DRA. ESPAÑOL QUINTILLA, MARIA
ISABEL
Rambla Nova , 8, 1º 1ª
935933630
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE MEDIC MOLLET
DR. PANIAGUA I VICTORIA, JESUS
Francesc Macià, 41
935790703
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DRA. RODRIGUEZ LORENZO, LAURA
MARIA
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
DRA. MODOLELL AGUILAR, INÉS
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRE MEDIC MOLLET
DR. SOLER CARRILLO, JOSE
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
CENTRE MEDIC MOLLET
DR. CLAVER GARRIDO, EDUARD
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DRA. MORA BARRENO, CECILIA
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
DR. VILASECA BELLSOLA, JOAN
Jaume I, 87-89, 1º 3ª
935930738
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC MOLLET
DRA. LAHUERTA GARCÍA, MARTA
DRA. GRAU LLACUNA, SÍLVIA
DR. SOLANS DOMÉNECH, ALBERTO
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DR. BARDAJI BOFILL, MANUEL
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
167
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DRA. GARCIA CRUZ, M. ARANZAZU
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
DR. SEGURA CORRALES, JORDI
Cayetano Vincia, 61, 5ª puerta
935933630
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
ECOGRAFIAS
CENTRE MEDIC MOLLET
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DR. CASAÑAS BAIGET, CARLOS
DR. PINTO, JAVIER
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
■
MOLLET DEL VALLES
(CONT.)
MOLLET DEL VALLES
(CONT.)
MOLLET DEL VALLES
(CONT.)
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CLINIQUES D´ODONTOLOGIA
AVANÇADA NATURE DENTAL
Rbla. Nova 27 bajos (Rambles)
902027989 935934657
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC MOLLET
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DR. CASAÑAS BAIGET, CARLOS
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE MEDIC MOLLET
DR. MURILLO SANCHÍS, JESÚS
IGNACIO
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DRA. SARTO I MANILS, ANGELA
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
DRA. SARTO MANILS, ANGELA
Cayetano Vincia, 61, 5ª Puerta
935933630
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
CENTRE MÈDIC JAUME I
DR. MEDRANO JOSEP, VICTOR
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
DR. SIXTO TAPIA, NICOLAU
Av. de la Llibertat, 18, 1º B
935930913
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
CENTRE MEDIC MOLLET
DRA. FUERTES VALLCORBA, ITZIAR
Francesc Macià, 41
935708485
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DR. SERRA BATLLES, JOAN
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
DR. VILASECA BELLSOLA, JOAN
Jaume I, 87-89, 1º 3ª
935930738
Cita Previa.
NEUROLOGIA
CENTRE MEDIC MOLLET
DRA. GOMAR CANTARERO, CRISTINA
DRA. REUS AGUSTÍ, MARÍA
ASSUMPTA
DR. SAJUAN PÉREZ, ALEX
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DRA. VILA GARDELLA, NURIA
DR. SANJUAN PEREZ, ALEX
DRA. NAVARRO ALONSO, INGRID
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
GINEOBSTÈTRICS
DRA. FUSTÉ PUIGORIOL, NÚRIA
DR. GÓMEZ CABEZA, JUAN JOSÉ
DRA. SARDÀ BAREA, EVA
DRA. VILA ESCUDÉ, EVA
Avda. Jaume I, 33-35, 3º 4ª
935796729
Cita Previa.
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
DRA. PEREZ QUINTANA, MERCÈ
Cayetano Vincia, 61, 5ª puerta
935933630
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE MEDIC MOLLET
DR. ALFONSO MARTIN, SEBASTIAN
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
DR. PUIGCARBO RAFEL, ANTONIO
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DR. ROUSSOS PRINDESIS, JOAN
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DR. DUARTE CALDERON, MIGUEL
ANGEL
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
168
■
MOLLET DEL VALLES
(CONT.)
MOLLET DEL VALLES
(CONT.)
MOLLET DEL VALLES
(CONT.)
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MEDIC MOLLET
DRA. AGUILAR MANDRET, FRANCINA
DRA. GURRÍ FREIXA, MARIA
MERCEDES
DR. RECHER, KLAUS
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DR. RECHER, KLAUS
DRA. PIÑEIRO AGUIN, ZENAIDA
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
DR. TALAL, ELAWAD
Cayetano Vincia, 61, 5ª puerta
935933630
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRE MEDIC MOLLET
SR. ANGUERA ALONSO, JORDI
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DRA. ALVAREZ CAMINO, MIRIAM
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
Cayetano Vincia, 61, 5ª puerta
935933630
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DR. ZUÑIGA LAGARES, ANTONIO
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC MOLLET
SRA. ALGUACIL GOMEZ, LAURA
SR. SOLER LLOVERAS, MARC
SRA. HERNANDEZ SEBASTIAN,
MARISA
Francesc Macià 41
935790703
CENTRE MÈDIC JAUME I
SRA. CLOSA GIRBAU, SILVIA
Av. Jaume I, 105
935798338
FISIOMOLLET
SR. VENTURA TORRAS, MARCEL
Anselm Clave, 1
935707838
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
Cayetano Vincia, 61, 5ª puerta
935933630
REUMATOLOGIA
CENTRE MEDIC MOLLET
DR. ORTEGA OLLER, FRANCISCO
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DRA. GARCIA GOMEZ, MARI CARMEN
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
DR. DE AGUSTIN DE ORO, JUAN JOSÉ
Cayetano Vincia, 61, 5ª puerta
935933630
Cita Previa.
169
CENTRE MEDIC MOLLET
DR. ABELLÁN MIRALLES, CÉSAR
DR. CASAS GIMENO, JORGE
DR. MARTÍNEZ ANDRADE, CRISTÓBAL
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DR. CASAS GIMENO, JORGE
DR. BERGILLOS GASION, FERNANDO
DR. SOLE MOLINS, F. JAVIER
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
DR. BALIARDA TOMÁS, JORDI
DR. MARTÍNEZ TETAS, JOSÉ
Cayetano Vincia, 61, 5ª puerta
935933630
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MEDIC MOLLET
DR. SANCHEZ MACIAS, JAVIER
Francesc Macià 41
935790703
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MOLLET
Avda. Rivolí 11
935708485
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC JAUME I
DR. SALVADOR LACAMBRA, CARLOS
Av. Jaume I, 105
935798338
Cita Previa.
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
DR. BERNAL DZEKONSKI, GUENNADI
Cayetano Vincia, 61, 5ª puerta
935933630
Cita Previa.
■
MOLLET DEL VALLES
(CONT.)
MONTCADA I REIXAC
(CONT.)
MONTCADA I REIXAC
(CONT.)
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
ENFERMERIA
CENTRE MÈDIC JAUME I
SRA. GUERRERO GUERRERO, MIREIA
Av. Jaume I, 105
935798338
Previa autorización de la Compañía
AMBULANCIAS
INSTITUTO MEDICO VALLESANO
SRA. LÓPEZ BELLOSA, JOSEFINA
Cayetano Vincia, 61, 5ª puerta
935933630
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MONISTROL DE
MONTSERRAT
MEDICINA FAMILIAR
URGENCIAS MEDICAS
CENTRE MEDIC NOU MONTREIX
Avda. de la Unitat, 2-4
935750040
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. CASTILLO BALLESTEROS, JESUS
Pl. Font Gran 12
609433847
Cita Previa.
MONTCADA I REIXAC
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DRA. GARCÍA VILLANUEVA, Mª
CARMEN
DR. MARTÍNEZ ALTARRIBA, ALBERT
Rambla dels Països Catalans 10
935751818
Cita Previa.
DR. GARCIA VELA, JULIAN
Diagonal 1, 1º 3ª
935642616
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MEDIC NOU MONTREIX
Avda. de la Unitat, 2-4
935750040
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DRA. PASCUAL IBÁÑEZ, M. ANGELES
Rambla dels Països Catalans 10
935751818
Cita Previa.
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
DR. FERRER MAÑOSA, ENRIQUE
Pg. Jaume I, 16, 1º 2ª
935646546
Cita Previa.
170
CENTRE MEDIC NOU MONTREIX
SR. MEDINA DEL RIO, DAVID
Avda. de la Unitat, 2-4
935750040
CENTRE MÈDIC MONTCADA
SRA. BARGALLÓ SÁNCHEZ, VANESSA
Rambla dels Països Catalans 10
935751818
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
CENTRE MÈDIC MONTCADA
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
de L. a V. de 8:00 a 11:00 horas.
CENTRE MEDIC NOU MONTREIX
LABORATORI COLL GARCES
Avda. de la Unitat, 2-4
935750040
de L. a V. de 08:00 a 10:00
GENERAL LAB
CENTRE MÈDIC MONTCADA
Rambla Països Catalans, 10
935751818
de L. a V. de 8,00 a 10,00 h.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DR. COTILLAS TRULLÀ, JORGE
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DR. PINÓS DESPLAT, TOMÁS
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
■
MONTCADA I REIXAC
(CONT.)
MONTCADA I REIXAC
(CONT.)
CARDIOLOGIA
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC NOU MONTREIX
DR. SARKIS SARKIS, MANIBAL
Avda. de la Unitat, 2-4
935750040
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DR. FERRAN MIRÓ, VALENTÍ
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DR. PINÓS DESPLAT, TOMÁS
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DRA. RAÑO PEREZ, ANA
Rambla dels Països Catalans 10
935751818
Cita Previa.
NEUROLOGIA
CENTRE MEDIC NOU MONTREIX
DR. CHENNO CHENNO, FESAL
Avda. de la Unitat, 2-4
935750040
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DR. SARRO ALONSO, MANUEL
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DR. FERRERES RIERA, JOSÉ RAMÓN
DR. MACAYA PASCUAL, ANTONIO
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
DRA. PUNSODA BOU, GLORIA
Carretera Vella 7
935750040 935640530
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
ECOGRAFIAS
CENTRE MEDIC NOU MONTREIX
Avda. de la Unitat, 2-4
935750040
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DRA. DELGADO BALLESTERO, TANIA
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC NOU MONTREIX
DR. CASALS RODRIGUEZ, CLIMENT
Avda. de la Unitat, 2-4
935750040
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DRA. GRATACÓS PERIS, JOSÉ RAMÓN
DRA. VILA GARDELLA, NURIA
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
DIATROS
DR. SANCHEZ BORREGO, RAFAEL
Ctra. Vella, 7
933933187
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DR. DUARTE CALDERON, MIGUEL
ANGEL
DR. RAMÍREZ CARABALLO, MANUEL
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
171
MONTCADA I REIXAC
(CONT.)
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MEDIC NOU MONTREIX
DR. AHMAD AL
ATTAR, KHADER
Avda. de la Unitat, 2-4
935750040
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DR. DÍEZ TEJERINA, SANTIAGO
DRA. VENEGAS PIZARRO, Mª DEL
PRADO
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRE MÈDIC MONTCADA
SRA. SUÑOL GÁLVEZ, MONTSERRAT
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DR. MARSAL TARDÀ, FREDERIC
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MÈDIC MONTCADA
SR. NAVARRO TERUEL, ROGER
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
REUMATOLOGIA
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DRA. TARANU, MIHAELA ADRIANA
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
■
MONTCADA I REIXAC
(CONT.)
MONTGAT (CONT.)
OLESA DE MONTSERRAT
(CONT.)
AMBULANCIAS
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MEDIC NOU MONTREIX
DR. CORONO PEREZ
CARDONA, PABLO S.
Avda. de la Unitat, 2-4
935750040
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DR. BERGILLOS GASIÓN, FERNANDO
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
NAVAS
MEDICINA FAMILIAR
URGENCIAS MEDICAS
CENTRE MÈDIC MONTCADA
DR. LÓPEZ MARTÍ, ERNEST
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
CENTRE MEDIC NOU MONTREIX
SRA. AGUILAR COLOMER, NURIA
Avda. de la Unitat, 2-4
935750040
CENTRE MÈDIC MONTCADA
SRA. MORENO PROFUMO, NOELIA
Rambla dels Països Catalans, 10
935751818
MONTGAT
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
DR. FELEZ GUTIERREZ, ALBERTO
Buenos Aires, 40
934690385
Cita Previa.
UROLOGIA
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. MARTIN PUEYO, GABRIEL
Pl. Catalunya 9 3er 2na
938390176
Cita Previa.
OLESA DE MONTSERRAT
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
172
DR. FONT FUSALBA, JOAQUIM
Anselm Clave, 177
937785303
Cita Previa.
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
DRA. SOLE LARA, MARIA PILAR
DR. FONT FUSALBA, JOAQUIM
DRA. GARRILLO CEPEDA, JENNIFER
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
ENFERMERIA
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
SRA. SANCHO DOMENECH, LAURA
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
GENERAL LAB
Anselm Clavé 177
937785303
Cita Previa. de L. a V. de 08:00 a 11:00
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
LABORATORI COLL GARCES
C. Anselm Clave 177
937785303
de L. a V. de 08:30 a 10:00
■
OLESA DE MONTSERRAT
(CONT.)
OLESA DE MONTSERRAT
(CONT.)
OLESA DE MONTSERRAT
(CONT.)
APARATO DIGESTIVO
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
PODOLOGIA
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
DRA. VILA COSTA, MARTA
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
DRA. ZURITA LUZARRAGA, M. DE
LOURDES
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
DR. RIBERA SERRA, CARLOS
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
DRA. GARRILLO CEPEDA, JENNIFER
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
DRA. PIMENTEL MANCEBO,
MIGUELINA
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
HEMATOLOGIA Y
HEMOTERAPIA
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
DR. ALCORTA LOYOLA, IGNACIO
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
DRA. FERICHE ADELL, MERCEDES
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
DR. RASLAN EGGE, M. MANSUR
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
SR. LOPEZ SERVEN, MARC
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
SRA. AMADOR TERUEL, RAQUEL
C. Anselm Clave 177
937785303
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
DR. STEINBACHER, GILBERT
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
UROLOGIA
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
DR. BOUCHI BAKRI, ABDUL RAHMAN
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
PALAU-SOLITA I
PLEGAMANS
URGENCIAS MEDICAS
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
OTORRINOLARINGOLOGIA
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
DR. RIPOLLES EDO, JOAQUIM
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
SERVICIOS AUXILIARES DE MEDICINA
INTEGRAL
DRA. CARULLA PARIS, MARTA
C. Anselm Clave 177
937785303
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
173
■
PALAU-SOLITA I
PLEGAMANS (CONT.)
PALAU-SOLITA I
PLEGAMANS (CONT.)
AMBULANCIAS
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
PALLEJA
URGENCIAS MEDICAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRO ASISTENCIAL PALACENT
DR. MONTSERRAT DELGADO, JOSE LUIS
Avda. Catalunya, 264-266
931479010
Cita Previa.
DR. LUCAS SANCHEZ, ROQUE
Pau Casals, 28
938644133
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRO ASISTENCIAL PALACENT
DRA. PAYOLA RIERA, MARIA
Avda. Catalunya, 264-266
931479010
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRO ASISTENCIAL PALACENT
SRA. MONTSERRAT PEREZ, MARTA
SRA. JOU ROMERO, ANNA
Avda. Catalunya, 264-266
931479010
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRO ASISTENCIAL PALACENT
DR. PUJOL RAFOLS, JUAN
Avda. Catalunya, 264-266
931479010
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
CENTRO ASISTENCIAL PALACENT
Avda. Catalunya, 264-266
931479010
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
AMBULANCIAS
CENTRO ASISTENCIAL PALACENT
DR. FRUTOS MARTINEZ, JOSE
DR. DOMINGUEZ LANUZA, JUAN
CARLOS
Avda. Catalunya, 264-266
931479010
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRO ASISTENCIAL PALACENT
DR. AYENSA PASCUAL, FERNANDO JOSE
Avda. Catalunya, 264-266
931479010
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRO ASISTENCIAL PALACENT
DR. BURGUES RIUS, LUIS
Avda. Catalunya, 264-266
931479010
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRO ASISTENCIAL PALACENT
SR. ANGEL MORCILLO, JOSE MARIA
Avda. Catalunya, 264-266
931479010
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRO ASISTENCIAL PALACENT
SR. OLIVERA TREVIÑO, ARNAU
Avda. Catalunya, 264-266
931479010
174
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CONSULTORIO MEDICO FONTPINEDA
DR. DIEGUEZ SANDE, JOSE
C. Via Internacional, 1 Urg.Fontpineda
936880893
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CONSULTORIO MEDICO FONTPINEDA
DRA. TERRADAS MIARNAU, MARIA
DOLORES
C. Via Internacional, 1 Urg.Fontpineda
936880893
Cita Previa.
ENFERMERIA
CONSULTORIO MEDICO FONTPINEDA
SRA. SANROMA CORTINA,
MONTSERRAT
C. Via Internacional, 1 Urg.Fontpineda
936880893
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
CONSULTORIO MEDICO FONTPINEDA
LABORATORI COLL GARCES
C. Via Internacional, 1 Urg.Fontpineda
936880893
de L. a V. de 08:00 a 10:00
■
PALLEJA (CONT.)
PARETS DEL VALLES
(CONT.)
PARETS DEL VALLES
(CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
CARDIOLOGIA
CONSULTORIO MEDICO FONTPINEDA
DR. ANGUERA CAMOS, IGNASI
C. Via Internacional, 1 Urg.Fontpineda
936880893
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CONSULTORIO MEDICO FONTPINEDA
DRA. SUGRAÑES NAVAL, GEMA
C. Via Internacional, 1 Urg.Fontpineda
936880893
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CONSULTORIO MEDICO FONTPINEDA
DRA. PALOU CHARLEZ, TANIA
C. Via Internacional, 1 Urg.Fontpineda
936880893
Cita Previa.
PODOLOGIA
CONSULTORIO MEDICO FONTPINEDA
SRA. SOLER GASULL, MARTA
C. Via Internacional, 1 Urg.Fontpineda
936880893
Cita Previa.
PARETS DEL VALLES
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
DR. PASTOR BOVIO, PABLO
DRA. MARTINEZ RUIZ, CARMEN
Avda. Catalunya, 155
935622553
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
DRA. CASAMITJANA LLEONART,
MERCEDES
Avda. Catalunya, 155
935622553
Cita Previa.
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
DRA. BENITEZ SANTOS MORAN, ANA
ISABEL
DR. DE VEGA VEGA, JOSE MANUEL
Av. Catalunya 155
935622553
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
SRA. MOLA SANNA, AURORA
Avda. Catalunya 155
935622553
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
Av. Catalunya 155
935622553
Cita Previa.
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
OFTALMOLOGIA
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
DR. MORALES GARCIA, PEDRO
Av. Catalunya, 155
935622553
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
DRA. BLEDA VAZQUEZ, MARIA DEL
CARME
Av. Catalunya 155
935622553
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
DR. QUINTANA ESCANDELL,
CLEMENTE
Av. Catalunya 155
935622553
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
CLINICA DENTAL RIBERA
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
DR. RIBERA URIBE, MANUEL
Avda. Catalunya 155
935622553
Cita Previa.
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
DR. MOLLET, JORDI
Avda. Catalunya 155
935622553
Cita Previa.
175
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
SR. SANTILLANA GARRIDO, JOSÉ
MARÍA
Avda. Catalunya, 155
935622553
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
SR. VERDERA JOAN, JAUME
Avda. Catalunya, 155
935622553
■
PARETS DEL VALLES
(CONT.)
REUMATOLOGIA
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
DR. DE AGUSTÍN DE ORO, JUAN JOSÉ
Avda. Catalunya, 155
935622553
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
DR. FREIJO PEREZ, JAIME
Av. Catalunya, 155
935622553
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MEDIC I DENTAL PARETS
DR. MANDO DAKKAK, SAMHAR
Av. Catalunya 155
935622553
Cita Previa.
PINEDA DE MAR
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
PINEDA DE MAR (CONT.)
PINEDA DE MAR (CONT.)
POLICLINICA MARESME
DRA. MENDOZA PLAZAS, HEYLEN
DAYANA
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
POLICLINICA MARESME
DRA. RAMOS ORDOÑEZ, ADRIANA
Jacint Verdaguer 27
937629025
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
POLICLINICA MARESME
DR. FILLAT CLAVER, JOSE LUIS
Jacint Verdaguer 27
937629025
Cita Previa.
POLICLINICA MARESME
DR. MENGIBAR GARRIDO, JOSE
MARIA
DRA. PUMAROLA BATLLE, MARTA
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
ENFERMERIA
GENERAL LAB
POLICLINICA MARESME
Garbi, 40
937621717
de L. a V. de 8:30 a 10:00 h.
POLICLINICA MARESME
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Jacint Verdaguer 27
937629025
de L. a V. de 10:00 a 10:30
POLICLINICA MARESME
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Garbi, 40
937621717
de L. a V. de 08,30 a 10,00 h.
CARDIOLOGIA
POLICLINICA MARESME
DRA. LLOREDA SURRIBAS, MERITXELL
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
POLICLINICA MARESME
DRA. LLOREDA SURRIBAS, MERITXELL
Jacint Verdaguer 27
937629025
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
POLICLINICA MARESME
SRA. ARAGONES FLAQUER, MARIA
PILAR
Jacint Verdaguer 27
937629025
Cita Previa.
AMBULANCIAS
POLICLINICA MARESME
SRA. ARAGONES FLAQUER, MARIA
PILAR
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
POLICLINICA MARESME
DR. ROBUSTE MORELL, JUAN
Jacint Verdaguer 27
937629025
Cita Previa.
SR. POU NAVARRO, DAVID
CENTRE MEDIC MELIES
Jaume I ,4, bajos
937626764
Cita Previa.
POLICLINICA MARESME
DR. HIDALGO SANCHEZ, FRANCISCO
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. HORTA ABELLA, PEDRO
C. Del Mar 7
937625790
Cita Previa.
176
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
■
PINEDA DE MAR (CONT.)
PINEDA DE MAR (CONT.)
PINEDA DE MAR (CONT.)
DERMATOLOGIA
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
POLICLINICA MARESME
DR. SAGRISTA GARCIA, MARC
Garbi 40
937621717
Cita Previa.
DRA. BLANCH CABRE, M ROSA
Av.Montserrat, 21, 1º 4ª
937625754
Cita Previa.
POLICLINICA MARESME
DR. TUÑI PICADO, JOSEP
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
MAMOGRAFIAS
DR. LABORI CLAVAGUERA, FRANCESC
JAVIER
Av. Montserrat, 21, 1º 4ª
937625754
Cita Previa.
POLICLINICA MARESME
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
POLICLINICA MARESME
SR. CARVAJAL POVEDANO, PEDRO
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
NEUMOLOGIA
POLICLINICA MARESME
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
POLICLINICA MARESME
DRA. BREA LANDAETA, HEIDI
GABRIELA
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
NEUROLOGIA
RESSONANCIA OBERTA SELVA
MARESME
Garbi, 40
937621717
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
POLICLINICA MARESME
DRA. COSTA LIMA, ELISABET
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
POLICLINICA MARESME
DRA. COSTA LIMA, ELISABET
Jacint Verdaguer 27
937629025
Cita Previa.
POLICLINICA MARESME
DRA. GUERRERO CASTAÑO, CRISTINA
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
POLICLINICA MARESME
DR. AMATO, ESTEBAN GABRIEL
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
DR. ARDIACA CAPELL, RICART
Santiago Rusiñol, 93-99, 2º, 8 A
937672464
Cita Previa.
177
OTORRINOLARINGOLOGIA
POLICLINICA MARESME
DR. GIRONELLA LLONGA, PERE
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
PODOLOGIA
POLICLINICA MARESME
SRA. ALCAZAR SANCHEZ, ELENA
Jacint Verdaguer 27
937629025
Cita Previa.
POLICLINICA MARESME
SRA. ALCAZAR SANCHEZ, ELENA
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
POLICLINICA MARESME
SRA. SANCLEMENTE CORTES,
LOURDES
Garbi, 40
937621717
POLICLINICA MARESME
SRA. SANCLEMENTE CORTES,
LOURDES
Jacint Verdaguer 27
937629025
SR. POU NAVARRO, DAVID
CENTRE MEDIC MELIES
Jaume I ,4, bajos
937626764
■
PINEDA DE MAR (CONT.)
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
PONT DE VILUMARA I
ROCAFO (CONT.)
PRAT DE LLOBREGAT, EL
(CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
DR. CORDOMÍ FONT, ALBERT
DR. FERRER MARTÍNEZ, JOSEP
MIQUEL
DR. LANZACO PUIG, FEDERICO
Enric Morera, 20
934780505
Cita Previa.
POLICLINICA MARESME
DR. CHORNET PAHISA, F. XAVIER
DR. BOLOGNARI, MARCO ANDREA
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
DR. IRUJO FATUARTE, JOSE
Plaça Cooperativa, s/n
938317552
Cita Previa.
UROLOGIA
URGENCIAS MEDICAS
POLICLINICA MARESME
DR. GAGO RAMOS, JOSÉ LUIS
Garbi, 40
937621717
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
POLICLINICA MARESME
SRA. PONS UBACH, ALBA
Jacint Verdaguer 27
937629025
POLICLINICA MARESME
SRA. PONS UBACH, ALBA
Garbi, 40
937621717
PONT DE VILUMARA I
ROCAFO
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
PRAT DE LLOBREGAT, EL
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
URGENCIAS
TRAUMATOLOGICAS
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
Enric Morera, 20
934780505
de L. a V. de 08,00 a 21,00 h.
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
AMBULANCIAS
CENTRE MEDIC MARINA
DR. ENGLI IZQUIERDO, ANTONIO
CÉSAR
DRA. MAKE FERNANDEZ, Mª CARMEN
DR. MEJIDE MANRESA, RICARDO
DR. SOLANES SIGALÉS, JAUME
DR. VILLALBA GARCÍA, JOAN CARLES
C. Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Cita Previa.
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
DR. MIRO MARTIN, RAFAEL
Penedés, 117, bajos
933701253
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
178
DR. VICEN ENCUENTRA, JOSE
ENRIQUE
Avda. Verge de Montserrat, 118, 6º 2ª
934783711
Cita Previa.
DRA. XIMENIS VIDAL, MARIA
ASUNCION
Frederic Soler 15
933700552
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MEDIC MARINA
DRA. RUEDA MUÑOZ, ADELA
Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Cita Previa.
CLINICA PEDIATRICA Y FAMILIAR
NEVOT-CASAS
DRA. CASAS RAMISA, ROSALIA
Penedés, 117, baixos
933701253
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRE MEDIC MARINA
SRA. SANCHEZ RICART, INMACULADA
Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Cita Previa.
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
Enric Morera 20
934780505
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
CENTRE MEDIC MARINA
Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Cita Previa.
■
PRAT DE LLOBREGAT, EL
(CONT.)
PRAT DE LLOBREGAT, EL
(CONT.)
PRAT DE LLOBREGAT, EL
(CONT.)
CLINICA PEDIATRICA Y FAMILIAR
NEVOT-CASAS
DR. NEVOT FALCÓ, SANTIAGO
Penedés, 117, baixos
933701253
Cita Previa.
LABORATORI MDB
Penedés, 117, baixos
933701253
de L. a V. de 8:30 a 10:30 h.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
ALERGOLOGIA INFANTIL
CLINICA PEDIATRICA Y FAMILIAR
NEVOT-CASAS
DR. NEVOT FALCÓ, SANTIAGO
Penedés, 117, baixos
933701253
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
C. Frederic Soler 15
933700552
de L. a V. de 08:30 a 11:00
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
Enric Morera, 20
934780505
X. y V. de 8:00 a 10:00 h.
CENTRE MEDIC MARINA
LABORATORI COLL GARCES
Ignasi Iglesias, 81-83
934791690
Cita Previa.
GENERAL LAB
Frederic Soler, 15
933700552
de L. a V. de 9,00 a 11,00 h.
GENERAL LAB
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
Enric Morera, 20
934780505
de L. a V. de 8:00 a 10:00 h.
LABORATORI COLL GARCES
C. Frederic Soler, 15
933700552
de L. a V. de 08:00 a 10:00
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
UNILABS
Enric Morera 20
934780505
de L. a V. de 08:00 a 10:30
APARATO DIGESTIVO
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
DR. BARQUERO DECLARA, DAVID
Enric Morera 20
934780505
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
CENTRE MEDIC MARINA
DR. RIBAS SITJAS, MARC
DR. CONDOMINES MANZANO, RAMON M
Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC MARINA
DR. GIL GÓMEZ, VICENÇ
Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Cita Previa.
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
DR. SECANELLA MEDAYO, LUIS
Enric Morera 20
934780505
Cita Previa.
CIRUGIA PEDIATRICA
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
DR. ILARI ROCABERT, JOAN
Enric Morera 20
934780505
Cita Previa.
179
ECOGRAFIAS
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
DR. DE MARCOS IZQUIERDO, JOSE
ANGEL
Enric Morera 20
934780505
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
ADESLAS DENTAL EL PRAT DE
LLOBREGAT
Avda. Virgen de Montserrat 46
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC MARINA
DR. SALIM HASAN, HUSSNI
Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Cita Previa.
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
DR. DE MARCOS IZQUIERDO, JOSE
ANGEL
Enric Morera 20
934780505
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
ADESLAS DENTAL EL PRAT DE
LLOBREGAT
Avda. Virgen de Montserrat 46
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
■
PRAT DE LLOBREGAT, EL
(CONT.)
PRAT DE LLOBREGAT, EL
(CONT.)
PRAT DE LLOBREGAT, EL
(CONT.)
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
OTORRINOLARINGOLOGIA
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
DR. HORRACH I FONT, FRANCESC
DR. IBRAHIM SANJAQ, AHMAD
Enric Morera 20
934780505
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL EL PRAT DE
LLOBREGAT
Avda. Virgen de Montserrat 46
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
NEUMOLOGIA
CENTRE MEDIC MARINA
DRA. BERASTEGUI GARCIA, CRISTINA
Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Cita Previa.
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
DRA. PASCUAL CASCON, RAQUEL
Enric Morera 20
934780505
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC MARINA
DRA. ARROYUELO, STELLA MARIS
Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Cita Previa.
DRA. MATEO PEREDA, MARTA
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
Enric Morera, 20
934780505
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MARINA
DR. ALOBID, ISAM
Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Cita Previa.
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
DR. TALAL, ELAWAD
Enric Morera 20
934780505
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MARINA
DR. COLOM FREIXAS, SERGI
Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRE MEDIC MARINA
SRA. PONS BORRÀS, SONIA
Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Cita Previa.
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
DR. COLOM FEIXAS, SERGIO
Enric Morera 20
934780505
Cita Previa.
PRATS DE LLUSSANES
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC MARINA
SRA. CABANES CASANOVA, JUDIT
Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Previa autorización de la Compañía
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
Enric Morera 20
934780505
REUMATOLOGIA
TRAUMA SALUT ASISTENCIAL PRAT
DRA. ESCOBAR SANCHO, RUTH
Enric Morera 20
934780505
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
INSTITUT OFTALMOLOGIC DEL PRAT
DR. BALLESTER FERRERES, FERRAN
DR. SALVADOR RODRÍGUEZ,
FRANCESC
Avda. Verge de Montserrat, 205
934782985
Cita Previa.
UROLOGIA
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MEDIC MARINA
DR. CLEMENTE ARMENDARIZ,
FERNANDO
Ignasi Iglesias 81-83
934791690
Cita Previa.
180
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. GARCIA-TALAVERA LLIMOS,
JOSEP M
Pompeu Fabra, s/n
938560251
Cita Previa.
■
PREMIA DE MAR
PREMIA DE MAR (CONT.)
PREMIA DE MAR (CONT.)
URGENCIAS MEDICAS
MEDICA DE PREMIA
DRA. GARCIA CANALS, ANA
Passeig St.Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CEMEDIQ
DR. PAEZ ORTEGA, LUIS ALFREDO
DR. MARTIN GONZALEZ, FERNANDO
MANUEL
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
MEDICA DE PREMIA
DR. MONTAÑOLA MARTINEZ, XAVIER
DR. SOUZA FERNANDEZ, JOAN
Passeig St.Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
DR. VILA OLIVERAS, JOSEP
Gran Via Lluís Companys, 142-144, entlo.
937514400
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
ENFERMERIA
CEMEDIQ
SR. MONTOLIO PORTERO, ANTONIO
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
MEDICA DE PREMIA
DR. ARAGO PONS, VICENS
Passeig St.Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
MEDICA DE PREMIA
DR. TUBELLA MARTI, LUIS MARIO
Passeig St.Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
CEMEDIQ
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
937521657
de L. a V. de 08:00 a 10:00
GENERAL LAB
Romà Piera i Arcal 4
937549258
Cita Previa. de L. a V. de 08:00 a 09:30
DR. CAPDEVILA RIART, JORDI
Gran Via, 163, baixos B
937511935
Cita Previa. de L. a V. de 16:00 a 19:30 h.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
C. M. RIFER
Gran Via 142-144
937514400
de L. a V. de 08,45 a 09,30 h.
CEMEDIQ
DRA. CAPDEVILA SANCHEZ, JULIA PAZ
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
MEDICA DE PREMIA
LABORATORI COLL GARCES
Passeig St. Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
181
MEDICA DE PREMIA
DR. LOPEZ PALENCIA, JUAN ANTONIO
Passeig St.Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CEMEDIQ
DR. ADI ADHAM, WAEL
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
MEDICA DE PREMIA
DR. CABALLERIA ROVIRA, LORENZO
Passeig St.Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
CEMEDIQ
DR. SARKIS SARKIS, MANIBEL
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
MEDICA DE PREMIA
DR. DURAN CAMBRA, ALBERTO
Passeig St. Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CEMEDIQ
DR. JANAFSE HASAN, HUSSEIN
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
MEDICA DE PREMIA
DR. ABOU_JEIB, HAISSAM
Passeig St.Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
■
PREMIA DE MAR (CONT.)
PREMIA DE MAR (CONT.)
PREMIA DE MAR (CONT.)
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CEMEDIQ
DR. AMMURA TAHA, ADNAN
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
CEMEDIQ
DRA. MONTAL I BORDES, NURIA
DRA. RIMADA MATEU, MONTSERRAT
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
DRA. LIGORRIA BERGUIO, MARIA
CRISTINA
Pg.Sant Joan Bta. La Salle 1, bajos
937523762
Cita Previa.
MEDICA DE PREMIA
DR. DE LOS RIOS RODRIGUEZ, LUIS
ALONSO
Passeig St.Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
DRA. SANFELIU MARSA,
MONTSERRAT
C. Gran Via, 167-169 1º2ª
937515013 608512482
Cita Previa.
CEMEDIQ
DR. FELIPE GARATE, IÑIGO
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
DR. MINGUELL FABREGAS, JUAN
Gran Via Lluís Companys 154 2º,4ª
937523462 937510161
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
CEMEDIQ
DR. SALIM HASAN, HUSSNI
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
ECOGRAFIAS
CEMEDIQ
DR. SALIM HASAN, HUSSNI
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
CEMEDIQ
DR. ECHAIZ GUEVARA, TITO ANTONIO
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
DR. PEREZ MAÑANET TRALLERO,
EDUARD
Gran Via 142-144, entlo. 4a
937524062
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CEMEDIQ
DRA. HAMILA AHRIZ, SOUAD
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
NEUMOLOGIA
CEMEDIQ
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
CEMEDIQ
DR. AHMAD AL_ATTAR, KHADER
DR. VISCASILLAS SEGUI, SANTIAGO
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
CEMEDIQ
DR. SALIM HASAN, HUSSNI
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
MEDICA DE PREMIA
DRA. MARNET FIOL, MARTA GISELE
Passeig St.Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
MEDICA DE PREMIA
DR. ABOUGEIB DEKALBAB, FAWAZ
Passeig St. Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
NEUROLOGIA
PODOLOGIA
CEMEDIQ
DR. SALIM HASAN, HUSSNI
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
CEMEDIQ
DRA. SELVI, AIKATERINI
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
CEMEDIQ
SR. ROMERO DEL RIO, OSCAR
SRA. CARRILLO MATA, SARA
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
182
■
PREMIA DE MAR (CONT.)
PUIG REIG
RIPOLLET (CONT.)
PSIQUIATRIA
URGENCIAS MEDICAS
AMBULANCIAS
CEMEDIQ
DRA. CASTAÑO MONSALVE, BEATRIZ E.
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICA DE PREMIA
DRA. MADRID LAHOZ, MARIA
CLOTILDE
Passeig St.Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
FISIOSPORT MARESME
SR. FERRER VILANOVA, LLUIS
Pl. Romà i Piera 4 local 26
937522492
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CEMEDIQ
DR. SEGURA CAPELLADES, MATEO
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. CAMPS ROCA, AGUSTÍ
Llobregat, 11, 2on 2na
609117370
Cita Previa.
DRA. TANTIÑA ALMELA, M DOLORS
Passeig de la via 14
618070328
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC LES MORERES
DR. LÓPEZ MOLERO, JOSEP MIQUEL
DR. MARTÍNEZ ALTARRIBA, ALBERT
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
DR. JARDÍ LAZARO, SANTIAGO
DR. CHENNO CHENNO, FESAL
Calvari, 107
936921609
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MEDIC LES MORERES
DR. ROYO SANZ, CARLOS
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
MEDICA DE PREMIA
DR. NADAL GRAU, JORDI
Passeig St.Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
DR. ORRIOLS SABATA, RAMON
Llobregat 11, 2º 2ª
938212459 609450507
Cita Previa.
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
DR. FIGUERAS REDER, JOAN JORGE
Calvari 107
936921609
Cita Previa.
UROLOGIA
RIPOLLET
ENFERMERIA
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
CENTRE MEDIC LES MORERES
SRA. CUNÍ DIAZ, NURIA
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
SR. YESTE BALLESTER, CAROLINA
Calvari, 107
936921609
Cita Previa.
CEMEDIQ
DR. DOURI NAOUS, IBRAHIM
C. Capitans de mar, 20-22
937521657
Cita Previa.
MEDICA DE PREMIA
DR. AVILA PADILLA, JAVIER
Passeig St.Joan Bta. de la Salle 1 baixos
937523762
Cita Previa.
183
■
RIPOLLET (CONT.)
RIPOLLET (CONT.)
RIPOLLET (CONT.)
ALERGOLOGIA
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
CENTRE MEDIC LES MORERES
DR. ALIAS TUDURI, CESAR
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CENTRE MEDIC LES MORERES
DRA. RUZ SASTRE, Mª CARMEN
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
ANALISIS CLINICOS
APARATO DIGESTIVO
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
CENTRE MEDIC LES MORERES
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
de L. a V. de 8:00 a 10:00 horas.
CENTRE MEDIC LES MORERES
DR. PINÓS DESPLAT, TOMÀS
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CENTRE MEDIC LES MORERES
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
de L. a V. de 8:00 a 10:00 h.
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
DR. CARRILLO RODRÍGUEZ, LEOPOLDO
Calvari, 107
936921609
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Calvari 107
936921609
de L. a V. de 08:00 a 10:00
GENERAL LAB
CENTRE MEDIC LES MORERES
Carrer de les Afores, 49-51
936915025
de L. a V. de 8,00 a 10,00 h.
LABORATORI ANALISIS J.L.
ARTIGALAS
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
Calvari, 107
936921609
Cita Previa.
LABORATORIO DRES.ZARAGOZA
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
Calvari, 107
936921609
de L. a V. 8:00 a 12:00
CENTRE MEDIC LES MORERES
DR. FERRAN MIRÓ, VALENTÍ
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC LES MORERES
DR. SARRO ALONSO, MANUEL
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CENTRE MEDIC LES MORERES
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC LES MORERES
DR. PINÓS DESPLAT, TOMÀS
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
Calvari, 107
936921609
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE MEDIC LES MORERES
DRA. VILLAPLANA GARCIA, MARIA
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
DRA. YSAMAT MARFA, MERCEDES
C. De l´Estacio 2 1º,2ª esc b
936915302
Cita Previa.
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
DR. VILLALOBOS MORI, RAFAEL
Calvari, 107
936921609
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
DERMATOLOGIA
NEUROLOGIA
CENTRE MEDIC LES MORERES
DR. MACAYA PASCUAL, ANTONIO
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CENTRE MEDIC LES MORERES
DRA. TERCERO URIBE, ANA ISABEL
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
184
CENTRE MEDIC LES MORERES
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
■
RIPOLLET (CONT.)
RIPOLLET (CONT.)
RIPOLLET (CONT.)
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
PODOLOGIA
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MEDIC LES MORERES
DRA. GRATACOS PERIS, NEUS
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
DR. LAMI ARZELÁN, ALEJANDRO
ROBERTO
Calvari, 107
936921609
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE MEDIC LES MORERES
DR. DUARTE CALDERON, MIGUEL
ANGEL
DR. RAMÍREZ CARABALLO, MANUEL
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
DR. ALBAYEROS MONTERROSA,
VERNON
Calvari, 107
936921609
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MEDIC LES MORERES
DR. DÍEZ TEJERINA, SANTIAGO
DRA. VENEGAS PIZARRO, Mª DEL
PRADO
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
DR. QUISPE ARROYO, OMAR RUBEN
Calvari, 107
936921609
Cita Previa.
CENTRE MEDIC LES MORERES
SRA. ORTEGA QUINTANA, Mª JOSÉ
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
SRA. MORENO VÁZQUEZ, RAQUEL
Calvari, 107
936921609
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CENTRE MEDIC LES MORERES
DR. AGUILERA ROIG, XAVIER
DR. FAIG MARTÍ, JORDI
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
DRA. GALERA MOLINA, MARIA TISCAR
Calvari, 107
936921609
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MEDIC LES MORERES
DR. MARSAL TARDÀ, FREDERIC
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
DR. DE ANDRES MOSQUERA, MIGUEL
Calvari, 107
936921609
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC LES MORERES
SR. LUNA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
CENTRE MEDIC LES MORERES
DR. LÓPEZ MARTÍ, ERNEST
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
DR. DOURI, IBRAHIM
Calvari, 107
936921609
Cita Previa.
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC LES MORERES
SRA. MORENO PROFUMO, NOELIA
Carrer dels Afores, 49-51
936915025
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
SRA. VELAZQUEZ REBOLLO, CRISTINA
Calvari, 107
936921609
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS
RIPOLLET
SRA. PERTEGAZ PUJADAS, GEMMA
Calvari, 107
936921609
REUMATOLOGIA
RUBI
CENTRE MEDIC LES MORERES
DRA. TARANU, MIHAELA ADRIANA
Carrers dels Afores, 49-51
936915025
Cita Previa.
URGENCIAS MEDICAS
185
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
■
RUBI (CONT.)
RUBI (CONT.)
RUBI (CONT.)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
ANALISIS CLINICOS
DERMATOLOGIA
GENERAL LAB
POLICLINIC RUBI
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
CENTRE MEDIC RUBI
DR. KRUGER, MATTHIAS
Duran i Bas 6 , Bajos
936970037
Cita Previa.
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
CENTRE MEDIC RUBI
Duran i Bas, 6, baixos
936970037
Cita Previa. de L. a V. de 08:00 a 10:00
POLICLINIC RUBI
DR. KRUGER STROHSCHEIN, MATTHI
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
MEDICINA FAMILIAR
APARATO DIGESTIVO
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
CENTRE MEDIC RUBI
DR. GONZALEZ RUIZ, EMILIO
Duran i Bas, 6, bajos
936970037
Cita Previa.
POLICLINIC RUBI
DR. CASES BOIXAREU, FERRAN
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
AMBULANCIAS
POLICLINIC RUBI
DR. DIÉGUEZ PARRA, JOSÉ M.
DR. UBACH TRULLAS, ALFONSO
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CARDIOLOGIA
CENTRE MEDIC RUBI
DR. GRAZIOLI, GONZALO CARLOS
Duran i Bas 6 , Bajos
936970037
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC RUBI
DR. MEDINA APARICIO, FRANCISCO
C. Duran i Bas, 6, bajos
936970037
Cita Previa.
CENTRE MEDIC RUBI
DR. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SERGI
Duran i Bas, 6, bajos
936970037
Cita Previa.
ENFERMERIA
CIRUGIA PEDIATRICA
CENTRE MEDIC RUBI
SRA. MORENO ARGIBAY, SANDRA
Duran i Bas, 6, bajos
936970037
Cita Previa.
POLICLINIC RUBI
DR. PERICH SIERRA, ELOI
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
CIRUGIA PLASTICA Y
REPARADORA
Previa autorización de la Compañía
POLICLINIC RUBI
DR. MARTÍ GUADAÑO, ENRIQUE
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
POLICLINIC RUBI
DR. HERNANDEZ MACHADO, VICTOR
Pere Esmendia, 25
186
ECOGRAFIAS
POLICLINIC RUBI
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
POLICLINIC RUBI
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
ADESLAS DENTAL RUBI
Edison 1 Esq. Estatut
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
POLICLINIC RUBI
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC RUBI
DRA. VIDAL, RAFAELA MIRIAM
DR. FERNANDEZ BERNAL, JOSE LUIS
Duran i Bas 6 , Bajos
936970037
Cita Previa.
■
RUBI (CONT.)
RUBI (CONT.)
RUBI (CONT.)
POLICLINIC RUBI
DR. VALLES NOGUERO, VICENTE
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
POLICLINIC RUBI
DRA. ANDREONI, RAQUEL MARIA
DRA. CORNET CORTADA, ADRIANA
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
REUMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
OFTALMOLOGIA
CENTRE MEDIC RUBI
DR. GORINA ARNAU, FRANCISCO
Duran i Bas, 6, bajos
936970037
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
ADESLAS DENTAL RUBI
Edison 1 Esq. Estatut
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
POLICLINIC RUBI
DRA. TERRADELLAS BOSCH,
INMACULADA
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
DR. ORDOÑEZ OÑA, ELVIS G.
Avda. L´Estatut 130
607974087
Cita Previa.
POLICLINIC RUBI
DR. PUJOL VIVES, PERE
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MEDIC RUBI
DR. VILLATORO SOLOGAISTOA, JUAN
CARLOS
Duran i Bas 6 bajos
936970037
Cita Previa.
CENTRE MEDIC RUBI
DRA. SANTO PANERO, MARIA PILAR
Duran i Bas 6 , Bajos
936970037
Cita Previa.
POLICLINIC RUBI
DR. MENGIBAR TORRES, FRANCISCO
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MEDIC RUBI
DR. FERNÁNDEZ PRAT, JOSEP MANEL
Duran i Bas, 6, bajos
936970037
Cita Previa.
POLICLINIC RUBI
DR. MARTÍN OLIVA, XAVIER
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
UROLOGIA
ADESLAS DENTAL RUBI
Edison 1 Esq. Estatut
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
POLICLINIC RUBI
DR. ESPAÑA RENEDO, RAFAEL
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
PODOLOGIA
CENTRE MEDIC RUBI
DR. GONZÁLEZ SALA, JOSÉ LUIS
Duran i Bas, 6 , bajos
936970037
Cita Previa.
CENTRE MEDIC RUBI
DRA. LLUNELL CASANOVAS,
ANTONIA
Duran i Bas 6 , Bajos
936970037
Cita Previa.
CENTRE MEDIC RUBI
SRA. SOLER GASULL, MARTA
Duran i Bas 6 , Bajos
936970037
Cita Previa.
POLICLINIC RUBI
DR. CAPDEVILA QUEROL, SANTIAGO
Pere Esmendia, 25
936978040
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC RUBI
DR. OLIETE PÉREZ, SERGIO
Duran i Bas, 6, bajos
936970037
Cita Previa.
CENTRE MEDIC RUBI
SRA. LAMA CRUZ, SUSANA
Duran i Bas, 6, bajos
936970037
POLICLINIC RUBI
SRA. LLUMÀ DOMÈNECH, SILVIA
Pere Esmendia, 25
936978040
187
■
SABADELL
SABADELL (CONT.)
SABADELL (CONT.)
URGENCIAS GENERALES
DRA. DIAZ PALACIO, ANA MARIA
Via Aurelia, 8, 3º 2ª
937167598
Cita Previa.
DRA. COMAS SANS, Mª ANTONIA
Bosch i Cardellach, 3, 1º 2ª (Esquina
Rambla)
937275655
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
Passeig Rubio i Ors, 23
937283100
Servicio permanente las 24 horas.
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
URGENCIAS
PEDIATRICAS
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
Passeig Rubio i Ors, 23
937283100
Servicio permanente las 24 horas.
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DRA. CASAS SABE, CARME
Passeig plaça Major 72 2º 2ª
937258677
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. PALOU TORRENTÓ, JOSEP
Pare Sallarès, 2-C
937265500
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. GALOFRÉ FIGUERAS, ANTONIO
DRA. GASOL OLIVA, ROSER
DR. PALOU TORRENTÓ, JOSEP
Pare Sallares 8
937265500
Cita Previa.
EIX CENTRE SANITARI
DR. ARAUJO CERNUDA, RICARD
DR. VALLEJO SANCHEZ, SALVADOR
Av. Francesc Macià, 68
937161353
Cita Previa.
METGES DE CAPÇALERA
DR. CAMPO DE JUAN, MIGUEL
DR. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, IGNASI
DR. SAN JOSÉ MATARÓ, JOAQUÍN
Passatge Ferran Llàcer, 16
937220909
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DRA. GONZALEZ MORENO,
MONTSERRAT
DR. OLMO VILLASECA, JOSEP MANEL
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
DR. SOLE LLORENS, FRANCESC
Santiago Rusiñol, 37, bajos
937104075
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DRA. BERMUDEZ RODRIGUEZ, JOANA
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
DR. BADIA BARNUSELL, JUAN
Pg. Manresa 13, 3º 1ª
937250018
Cita Previa.
DR. CASTILLO CHAPOÑAN, JOSE
Gran Via Batllevell, 62, bajos 2ª
937230491 937170134
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JULIO
Pare Sallares, 8
937265500
Cita Previa.
188
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. MARTÍN GONZÁLEZ,
MANUEL
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
DRA. LLIBRE FERRER, MªDOLORS
Viladomat, 15-17, 2º
937122367
Cita Previa.
METGES DE CAPÇALERA
DRA. ABRODOS ANGLADA, DÁMARIS
Passatge Ferran Llàcer, 16
937220909
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DR. CARNICER DE LA PARDINA, JESÚS
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
ENFERMERIA
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
SRA. ESCARRA SOBRERROCA, SILVIA
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
SRA. CASAS, MARITA
SRA. MARTÍ ROSES, MARTA
SR. MONTERO, TOMÁS
Pare Sellares 8
937265500
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
CENTRE MEDIC SABADELL
DRA. TORREDEMER PALAU, ANA
MARIA
Pare Sallares 2-C
937459224
Cita Previa.
■
SABADELL (CONT.)
SABADELL (CONT.)
SABADELL (CONT.)
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. MARTÍ GUADAÑO, ENRIC
Passeig Rubio i Ors, 23
937283100
Cita Previa.
GENERAL LAB
POLICLINIC SABADELL
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7E
937162627
de L. a V. de 8:00 a 10:00 h.
EIX CENTRE SANITARI
DRA. ABRIL ARJONA, YOLANDA
Av. Francesc Macia, 68
937231273
Cita Previa.
DR. KURDI KURDI, FARAJ
Sant Antoni M. Claret 18, 1º 2ª
937267200
Cita Previa.
GENERAL LAB
TRAUMA SALUT
Plaça Joan Oliu, 7
937278090
de L. a V. de 9,00 a 10,00 h .
POLICLINIC SABADELL
DR. CARTAÑÁ MANTILLA, JESÚS
DR. MARTÍ GUADAÑO, ENRIQUE
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
LABORATORI MDB
Montserrat, 1, baixos
937279591
De lunes a viernes de 8:00 a 11:30 y de
16:00 a 19:00 h.Sábados de 9:00 a 10:30 h.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. HOSPEDALES SALOMÓ,
JAUME
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
Narcis Giralt 56
937480158
De lunes a viernes de 8:00 a 13:30 y de
17:00 a 19.30h. Sábados de 9:00 a 12:00h.
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Via Massagué 59 baixos
937253130
de L. a V. de 07:30 a 13:00 S. de 08:00 a
11:00
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
C. Casanovas i Bosch 44
937270906
de L. a V. de 08:00 a 10:00
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
GENERAL LAB
Concepcio 1
937250155
GENERAL LAB
Gràcia, 154
937274988
de L. a V. de 7,30 a 10,00 h.
GENERAL LAB
EIX CENTRE SANITARI
Av. Francesc Macià, 68
937231273
de L. a V. de 9,00 a 10,30 h.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
CENTRE MEDIC SABADELL
Pare Sellares, 8
937265500
ANATOMIA PATOLOGICA
GENERAL LAB
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
Passeig Rubió i Ors, 23
937283100
Cita Previa.
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
CENTRE MEDIC SABADELL
Pare Sellares, 8
937265500
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DR. CALVO CASCALLO, JORDI
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. GARRIDO ESPEJA, ALEXANDRE
Pare Sallares 8
937265500
Cita Previa.
DR. COTILLAS TRULLA, JORDI
Pl. Joan Oliu 7
937278090
Cita Previa.
189
POLICLINIC SABADELL
DR. VALLESPIN AGUADO, JOAQUIN
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
DR. PUIG DOMENECH, ANTONI
Ronda Ponent 160, 7º 2ª
937273194
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DR. SANTOS HERNANDEZ,
JUSTINIANO
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
DR. HERRERO VILA, JOSEP
Sol, 4
937258528
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. BARGALLÓ CARULLA,
DOMINGO
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
DR. PINOS DESPLAT, TOMAS
C. Jardi, 11-17, 1º C
937263177
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DR. ADI ADHAM, WAEL
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
■
SABADELL (CONT.)
SABADELL (CONT.)
SABADELL (CONT.)
CARDIOLOGIA
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. VITERÍ VELASCO,
EDUARDO
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DR. HERNANDEZ MACHADO, VICTOR
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DRA. OLLER CID, GLORIA
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. GUMA GONZÁLEZ, JOAN RAIMON
Pare Sellares 2-C
937265500
Cita Previa.
DR. FERREIRA GONZALEZ, IGNACIO
C. Sant Antoni Mª Claret 18 4º 1ª
937259313
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. PALLARES MONLEÓN,
CARLOS
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DRA. IBARS CAMPAÑA, SONIA
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DR. BONFILL RODRIGUEZ, JUAN JOSE
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. GALOFRÉ FIGUERAS, ANTONI
DR. TORTAS ARMENGOL, JORDI
Pare Sellares 2-C
937265500
Cita Previa.
DR. GALOFRÉ FIGUERAS, ANTONI
Pare Sallares 8
937265500
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DR. COLOMER MIRABELL, OSCAR
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
CIRUGIA TORACICA
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. MIER ODRIOZOLA, JOSE M.
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
CIRUGIA MAXILOFACIAL
CENTRE MEDIC SABADELL
DRA. MUNILL FERRER, MONTSERRAT
Pare Sellares 2-C
937265500
Cita Previa.
CLINICA SERRA
DR. SERRA AMENGUAL, SEBASTIA
Plaça Angel, 10, 1º 2ª
937277222
Cita Previa.
CIRUGIA PEDIATRICA
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. RIGOL SANMARTÍN, SALVADOR
Pare Sellares 8
937265500
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. OBIOLS ARDERIUS, PERE
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DRA. SAN VICENTE VELA, Mª BELEN
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
CIRUGIA PLASTICA Y
REPARADORA
Previa autorización de la Compañía
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. NO GARCÍA, MIQUEL
Passeig Rubio i Ors, 23
190
DERMATOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DR. BRUALLA PALAZON, DANIEL
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DRA. FERNANDEZ CHICO, NATALIA
Pare Sallares 2-C
937265500
Cita Previa.
EIX CENTRE SANITARI
DRA. APARICIO ESPAÑOL, MARIA
GLORIA
Av. Francesc Macia, 68
937231273 937161353
Cita Previa.
DRA. FERRER MANNO, FRANCISCA
Papa Pius XI, 176, 1º 1ª , esc. B
937164580
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. FORMIGÓN ROIG, MANEL
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DR. REX CAVALLÉ, JORDI
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
■
SABADELL (CONT.)
SABADELL (CONT.)
SABADELL (CONT.)
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
POLICLINIC SABADELL
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
CENTRE RADIOLOGIA DIAGNOST.
DR.DURAN
Gracia, 78 bis
937261677
POLICLINIC SABADELL
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
ECOGRAFIAS
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
CRC VALLÉS
Passeig Rubio i Ors, 23
937283100
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
CENTRE RADIOLOGIA DIAGNOST.
DR.DURAN
Gracia, 78 bis
937261677
ADESLAS DENTAL SABADELL
Avda. Eix Macià 78
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
CRC VALLÉS
Passeig Rubio i Ors, 23
937283100
CENTRE RADIOLOGIA DIAGNOST.
DR.DURAN
DR. DURÁN BARRIONUEVO, LUIS
Gracia, 78 bis
937261677
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
CRC VALLÉS
Passeig Rubio i Ors, 23
937283100
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
MAMOGRAFIAS
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
CENTRE RADIOLOGIA DIAGNOST.
DR.DURAN
DR. DURÁN BARRIONUEVO, LUIS
Gracia, 78 bis
937261677
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
CRC VALLÉS
Passeig Rubio i Ors, 23
937283100
Cita Previa.
CENTRE RADIOLOGIA DIAGNOST.
DR.DURAN
DR. DURÁN BARRIONUEVO, LUIS
Gracia, 78 bis
937261677
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
CRC VALLÉS
Passeig Rubio i Ors, 23
937283100
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
191
TOMOGRAFIA AXIAL
COMPUTERIZADA
(T.A.C.-SCANNER) Previa
autorización de la Compañía
CENTRE RADIOLOGIA DIAGNOST.
DR.DURAN
Gracia, 78 bis
937261677
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
CRC VALLÉS
Passeig Rubio i Ors, 23
937283100
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DRA. CLARET TORRENTS, CRISTINA
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. GORINA ARNAU, FRANCISCO
DRA. FERNANDEZ MIRO, MERÇÈ
Pare Sellares 8
937265500
Cita Previa.
EIX CENTRE SANITARI
DR. OBIOLS ALFONSO, GABRIEL
Av. Francesc Macia, 68
937231273 937161353
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. LU CORTEZ, LUIS
GONZALO
Passeig Rubio I Ors, 23
937283100
Cita Previa.
■
SABADELL (CONT.)
SABADELL (CONT.)
SABADELL (CONT.)
ENDOSCOPIAS
HEMATOLOGIA Y
HEMOTERAPIA
POLICLINIC SABADELL
DR. GUERRA FABREGAS, JOSEP Mª
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS
Previa autorización de la
Compañía
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. BARGALLO CARULLA,
DOMINGO
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. SOLER CAMPOS, JUAN A.
Pare Sellares 8
937265500
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. OLIVER SAMPER, ARTUR
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
BRONCOSCOPIAS Previa
autorización de la Compañía
MEDICINA INTERNA
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. SANZ LÓPEZ, JOSEP
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
NEFROLOGIA
ADESLAS DENTAL SABADELL
Avda. Eix Macià 78
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. GONZALEZ OLIVA, JUAN
CARLOS
Passeig Rubio I Ors, 23
937283100
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
EIX CENTRE SANITARI
DR. CEJUDO, RICARD
Av. Francesc Macia, 68
937231273 937161353
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DRA. TERRADELLAS BOSCH,
INMACULADA
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL SABADELL
Avda. Eix Macià 78
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DR. BARREIRO LOPEZ, BIENVENIDO
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. GALLEGO DÍAZ, MIGUEL
Pare Sallares 2-C
937265500
Cita Previa.
EIX CENTRE SANITARI
DR. TARRAGO TILLO, XAVIER
Av. Francesc Macia, 68
937231273
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. LOPEZ GUILEN, ANSELMO
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
192
NEUROCIRUGIA
Previa autorización de la Compañía
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
DR. CABIOL BELMONTE, JOSEP
Passeig Rubio I Ors, 23
937283100
NEUROLOGIA
CENTRE MEDIC SABADELL
DRA. POMARES QUINTANA, NURIA
Pare Sallares 2-C
937265500
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
DR. COBO CALVO, ALVARO
DR. LOPEZ CUIÑA, MIGUEL
Passeig Rubio I Ors, 23
937283100
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DR. CERVILLA CABALLERO,
FRANCISCO
DR. SOTA ESPAÑA, FIDEL
DR. SARGATAL RAKOSNIK, JORDI
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
EIX CENTRE SANITARI
DRA. VILA GARDELL, NURIA
Av. Francesc Macia, 68
937231273 937161353
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. ISERN QUITLLET, JORDI
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
■
SABADELL (CONT.)
SABADELL (CONT.)
SABADELL (CONT.)
POLICLINIC SABADELL
DR. BARCO NEBREDA, ISRAEL
DR. FELDERG, ABRAHAM
DR. PEDREIRA FERREÑO, FELISARD
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. ROMERO VAN ABEELEN, ENRIQUE
Pare Sellares, 8
937265500
Cita Previa.
PRUEBAS
CARDIOVASCULARES
EIX CENTRE SANITARI
DR. ESCOLÀ PÉREZ, FRANCISCO
Av. Francesc Macia, 68
937231273 937161353
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DR. ASAAD, MOUAFK
DR. PRADAS CHACON, JORGE
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. ALIER BARRIS, FRANCISCO
DR. PRADAS CHACON, JORGE
DR. ASAAD AMMAAR, MOUAFK
Pare Sellares, 8
937265500
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. MONTOLIO GIL, MARC
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DR. PUJOL VIVES, PERE
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
DR. VALENTINES PONT, JOAN
C. Calderon, 10, bajos
937269144
URGENCIAS TEL.699 00 64 98. Cita Previa.
DR. VISA NASARRE, JOSE
C. Antonio Cusidó, 6, bajos
937231521
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. CÁNOVAS ROBLES,
ELEUTERIO
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DR. LAO LUQUE, XAVIER
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
DR. VERDEGAY ORTUÑO, JUAN JESUS
Alfons XIII, 7, 2º 2ª
937269455
Cita Previa.
PODOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
SR. LLEDO SANZ, JORDI
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
ECOCARDIOGRAFIA /
ECOCARDIOGRAMA-DOPPLER
ELECTROCARDIOGRAFIA
(E.C.G.)
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
ERGOMETRIA Previa
autorización de la Compañía
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
DOPPLER
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
DRA. BRU PONS, M TERESA
Av. Onze de setembre, 84, bajos
937235113
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MEDIC SABADELL
SRA. DOMINGO DEAS, MARIA ISABEL
SRA. GONZALEZ ALONSO, REBECA
Pare Sallares, 8 (Cantonada Jovellanos
937459224
Cita Previa.
EIX CENTRE SANITARI
DR. MARSAL TARDÀ, FREDERIC
Av. Francesc Macia, 68
937231273 937161353
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DRA. ROMERO PANADERO, Mª
DOLORES
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
EIX CENTRE SANITARI
SR. BUIZA GRILLO, JOSE MARIA
Av. Francesc Macia, 68
937231273
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DR. DOMÍNGUEZ INCHAURRONDO,
FERNANDO
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
193
■
SABADELL (CONT.)
SABADELL (CONT.)
SABADELL (CONT.)
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
DR. ARAMBURO HOSTENCH, FERMIN
C. Casanovas i Bosch 54
937278951
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRO DE MEDICINA CORRECTIVA
Casanovas i Bosch, 46-50
937256944
CODEBI CENTRE DE RECUPERACIO
FUNCIONAL I FISIOTERAPIA
Avda. Francesc Macià 68
937231273
NAEKO, CENTRO MEDICO
SR. MORAL VARA, JOSÉ ANTONIO
Zurbano, 7-B
937278501
REUMATOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DR. CASADO BURGOS, ENRIC
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. LLINARES RIERA, LLUÍS
DR. GRAELL MARTIN, EDUARDO
Pare Sellares, 8
937265500
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. MENGIBAR TORRES,
FRANCISCO
Passeig Rubio i Ors, 23
937283100
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DR. MENGIBAR TORRES, FRANCISCO
DR. ULLÉS CARRERAS, JOSEP
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DRA. EDO LLOBET, MAGDALENA
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. CARBALLO GARCÍA, ALEJANDRO
DR. FERNÁNDEZ GARCÍA, SALVADOR
Pare Sallares 2-C
937265500
Cita Previa.
DR. CLEMENTE ARMENDARIZ,
FERNANDO
C. Josep Renom 48
937259573
Cita Previa.
EIX CENTRE SANITARI
DR. STEINBACHER, GILBERT
Av. Francesc Macia, 68
937231273
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO
DR. PALOU REDORTA, JOAN
DR. COSENTINO, MARCO
Concepcio 1
937250155
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABADELL
DR. GARCÍA ROJO, DARÍO
Pare Sallares 2-C
937265500
Cita Previa.
EIX CENTRE SANITARI
DR. BALAÑÁ AZÓN, JOSEP LLUIS
Av. Francesc Macia, 68
937231273 937161353
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. MARTÍN OLIVA, XAVIER
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. ESQUENA FERNÁNDEZ,
SALVADOR
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DR. BADIA ROTLLAN, XAVIER
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
POLICLINIC SABADELL
DR. CAPDEVILA QUEROL, SANTIAGO
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
Cita Previa.
TRAUMA SALUT
DR. PÉREZ FERNÁNDEZ, ALBERT
DR. PÉREZ FERNÁNDEZ, MIGUEL
ÁNGEL
Plaça Joan Oliu, 7
937278090
Cita Previa.
UNIDAD DEL
TRATAMIENTO DEL
DOLOR
Previa autorización de la Compañía
DOLOR SALUT
DR. DE CORDOBA BENEDICTO, JOSE LUIS
Plaça Joan Oliu, 7
937278090
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
EQUIPO DR. PACHECO, MAURICIO
Passeig Rubio i Ors, 23
902107112
194
CENTROS
HOSPITALARIOS
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES
Passeig Rubio i Ors, 23
937283100
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
EIX CENTRE SANITARI
SRA. BUENO, LAURA
SRA. LEMONIER MATA, MERCÈ
Av. Francesc Macia, 68
937231273
POLICLINIC SABADELL
SRA. LLUMÀ DOMÈNECH, SILVIA
Avda. Francesc Macià, 40-44, 7ª planta
937162627
■
SALLENT
SANT ADRIA DEL BESOS
(CONT.)
SANT ADRIA DEL BESOS
(CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
DERMATOLOGIA
CENTRE MEDIC VERGE DE NURIA
DR. GIL SERRABLO, CARLOS
C. Ricart, 3
934622201
Cita Previa.
DR. CARRASCOSA CARRILLO,
MANUEL
CENTRE MEDIC VERGE DE NURIA
Ricart, 3
934622201
Cita Previa.
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. MIRA PRUNES, JOSEP
C. Àngel Guimerà, 41, bajos
938372434
Miercoles de 17,00 a 18,00 h.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MEDIC VERGE DE NURIA
DR. MONTAGUT VINYALS, PERE
Ricart, 3
934622201
Cita Previa.
DRA. PI SOPEÑA, M NURIA
Pi i Margall, 26, 4º 4ª
933818075
Cita Previa.
ENFERMERIA
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC VERGE DE NURIA
DR. DONOSO BACH, LUIS
Ricart, 3
934622201
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC VERGE DE NURIA
Ricart, 3
934622201
Cita Previa.
CENTRE MEDIC VERGE DE NURIA
DR. TALAL, ELAWAD
Ricart, 3
934622201
Cita Previa.
SR. CARRERA SERRAT, DAVID
Àngel Guimerà, 41, bajos
938206507
ANALISIS CLINICOS
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
SANT ADRIA DEL BESOS
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
GENERAL LAB
CENTRE MEDIC VERGE DE NURIA
Ricart, 3
934622201
de L. a V. de 8,30 a 10,30 h .
CENTRE MEDIC VERGE DE NURIA
DR. GIL CERDAN, ALBERTO
Ricart, 3
934622201
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC VERGE DE NURIA
DR. MARCHENA CHALAS, RAFAEL
EMILIO
Ricart, 3
934622201
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
DR. PUIG-LA CALLE GARCIA-MUNTE,
JORDI
CENTRE MEDIC VERGE DE NURIA
Ricart, 3
934622201
Cita Previa.
SANT ANDREU DE LA
BARCA
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
CENTRE MEDIC VERGE DE NURIA
DR. CONDOMINES MANZANO, RAMÓN Mª
Ricart, 3
934622201
Cita Previa.
195
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
■
SANT ANDREU DE LA
BARCA (CONT.)
SANT ANDREU DE LA
BARCA (CONT.)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
FISIOMED
SR. MORAL VARA, JOSÉ ANTONIO
Pl. Catalunya, 8
936532261
Cita Previa.
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DRA. CAMÍ ALTÉS, MªJOSÉ
DR. ORÓS ESPINOSA, VICENTE
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
DR. JULIAN GOMEZ, MIGUEL
Major, 18, 1º 3ª
676913116
Diaria de 18,00 a 20,00 h. Sábados no visita.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DR. ESTELLA GUADO, JESÚS Mª
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
DRA. ELETTRICO PERSICO, ANNA
Bosch, 2 , 1º 2ª
936821728 679837330
Cita Previa.
DRA. ROVIRA BERGGREN, ISABEL
La Font, 5, 3º 1ª
936821931
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
SRA. HERRERA CARDEÑETE,
CATALINA
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Carretera de Barcelona 22-28
936821301
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
LABORATORI COLL GARCES
Carretera de Barcelona 22-28
936821301
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DRA. VILA PERALES, MONTSERRAT
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DR. COMAJUNCOSAS CAMP, JORDI
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DR. GONZÁLEZ CASTRO, JOSEP
DR. GUILABERT VIDAL, ANTONIO
DR. JEREMIAS TORRUELLA, XAVIER
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
196
SANT ANDREU DE LA
BARCA (CONT.)
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DR. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, OSCAR
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DR. RIPOLLES EDO, JOAQUIM
Carretera de Barcelona 22-28
936821301
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DR. MARTOS VELASCO, JOSÉ
ALBERTO
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
NEUROLOGIA
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DRA. STANKEVICIUTE, YOLANDA
Carretera de Barcelona 22-28
936821301
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DR. GREGORIO IGUARTE, JÉSUS
DRA. TORRALBA RAMIREZ, AURORA
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DR. AMILBURU PÉREZ, MANUEL
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
■
SANT ANDREU DE LA
BARCA (CONT.)
SANT ANDREU DE LA
BARCA (CONT.)
SANT BOI DE LLOBREGAT
(CONT.)
OTORRINOLARINGOLOGIA
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DR. BENÍTEZ SILVA, PEDRO
DRA. MARTÍNEZ VIDAL, BRIGIDA
MERITXELL
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
SRA. SERRANO PAREDES, ISABEL
Carretera de Barcelona 22-28
936821301
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DRA. CAUPENA SARABIA, GEMMA
Carretera de Barcelona 22-28
936821301
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DR. MARZAL HERCÉ, ENRIQUE
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DR. HAJIANFAR, RAMIN
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
SANT ANTONI DE
VILAMAJOR
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC GAME
DR. GARCÍA GARRIDO, MANUEL
DR. MARTÍN CALOPA, VICENS
Riera Baste, 20-24, baixos
936529500
Cita Previa.
DR. GISPERT SERVITGE, ADRIA
Victor Balaguer, 51, 1º 4ª
936521440 936340453
Lunes, miercoles, jueves y viernes de 16,30
a 18,30 h.
AMBULANCIAS
MEDISANTBOI
DR. STEFANONI DAVID, JOSE MIGUEL
DRA. COLINA CEBALLOS, YAMILETH
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
SRA. SUBIAS GAIRÍN, ISABEL
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
DRA. SAHUN FONT, RITA
C. General O´Donell 20
936409139
Cita Previa.
FISIOMED
SR. MORAL VARA, JOSÉ ANTONIO
Pl. Catalunya, 8, bajos
936532261
MEDICINA FAMILIAR
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
REUMATOLOGIA
CENTRE MEDIC SANT ANDREU
DRA. ESCOLAR SANCHO, RUTH
Carretera de Barcelona 22-30
936821301
Cita Previa.
DR. ZAMORANO BAYARRI, ENRIC
Segre 16
938452327
Cita Previa.
SANT BOI DE LLOBREGAT
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
197
CENTRE MEDIC GAME
DRA. LÓPEZ CASTILLO, JOSÉFINA
Lluís Castells, 57
936612552
Cita Previa.
MEDISANTBOI
DRA. RUEDA MUÑOZ, ADELINA
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
■
SANT BOI DE LLOBREGAT
(CONT.)
SANT BOI DE LLOBREGAT
(CONT.)
SANT BOI DE LLOBREGAT
(CONT.)
DR. NAVEDA ANGELES, ADOLFO B.
Tres d´abril, 32, 1º 2ª
936545454
de L. a V. de 18,00 a 20,00 h.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CIRUGIA PEDIATRICA
ENFERMERIA
MEDISANTBOI
SR. GARCIA FERRER, JOSE LUIS
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GAME
DR. COTILLAS TRULLÀ, JORDI
Riera Baste, 20-24, baixos
936529500
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GAME
DR. ILARI ROCABERT, JUAN
Lluís Castells, 57
936612552
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
MEDISANTBOI
DR. RIZZA, NICOLO ANTONIO
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
DR. LOPEZ PEREZ, DAVID
CENTRE MEDIC GAME
Riera Basté, 20-24, bajos
936529500
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
CENTRE MEDIC GAME
DR. OLIVÉ PÉREZ, ALFONSO
Riera Baste, 20-24, baixos
936529500
Cita Previa.
MEDISANTBOI
DR. ALIAS TUDURI, CESAR
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
DR. GRANJA HERNANDEZ, RAMON
CENTRE MEDIC GAME
C. Riera Basté, 20-24, bajos
936529500
Cita Previa.
MEDISANTBOI
DR. BODET CASTILLO, DOMINGO
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
MEDISANTBOI
DR. CONDOMINES MANZANO, RAMON
MARIA
C. Industria 31 local 2
936302762
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
ADESLAS DENTAL SANT BOI DE
LLOBREGAT
C. Gerona 27
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CARDIOLOGIA INFANTIL
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
Dídac Priu, 46
936545554
de L. a V. de 08:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:30
h.
CENTRE MEDIC GAME
DRA. SARQUELLA BRUGADA,
GEORGIA
Lluís Castells, 57
936612552
Cita Previa.
LABORATORI COLL GARCES
Riera Basté, 20-24, bajos
936529500
Cita Previa. de L. a V. de 08:00 a 10:30
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Víctor Balaguer, 34, 1º 1ª
936400853
Miércoles de 08,00 a 09,00 h.
CENTRE MEDIC GAME
DR. LOPEZ NEGRE, JOSE LUIS
DR. ROBUSTE MORELL, JUAN
Lluís Castells, 57
936612552
Cita Previa.
MEDISANTBOI
LABORATORI COLL GARCES
C. Industria 31 local 2
936307700
de L. a V. de 08:00 a 10:00
MEDISANTBOI
DR. VALLET FERNANDEZ, JOSEP
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
198
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
MEDISANTBOI
DR. BLANCH GIMENEZ, JOSE
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
CENTRE MEDIC GAME
DR. HIDALGO MÉNDEZ, FERNANDO
Riera Baste, 20-24, baixos
936529500
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE MEDIC GAME
DRA. PRAT BADIA, M. GLORIA
Riera Baste, 20-24, baixos
936529500
Cita Previa.
■
SANT BOI DE LLOBREGAT
(CONT.)
SANT BOI DE LLOBREGAT
(CONT.)
SANT BOI DE LLOBREGAT
(CONT.)
MEDISANTBOI
DR. ODRIOZOLA ORLANDI, ARIEL
ANDRES
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
DR. MERCADAL CAPELLA, MANUEL
CENTRE MEDIC GAME
Riera Basté, 20-24, bajos
936529500
Cita Previa.
PODOLOGIA
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
ADESLAS DENTAL SANT BOI DE
LLOBREGAT
C. Gerona 27
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
DR. ABAD SANCHEZ, DANIEL
Plaza de la Bobila, 3, local 1
936521722
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL SANT BOI DE
LLOBREGAT
C. Gerona 27
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
OFTALMOLOGIA
CLINICA OFTALMOLOGICA SANT BOI
DR. LLONCH SOLER, JOSE MARIA
DR. MOUSAVI AHMADIAN, SEYED
KAZEM
DR. SANCHEZ DALMAU, BERNARDO FCO.
C. Jaume I 6 bis
936402019
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 20:00
MEDISANTBOI
DR. GARCIA LINARES, LUIS
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
DR. ROQUE MESEGUER, ANTONIO Mª
CENTRE MEDIC GAME
Riera Basté, 20-24, bajos
936529500
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
NEUROLOGIA
CENTRE MEDIC GAME
DRA. QUESADA GARCIA, HELENA
Riera Baste, 20-24, baixos
936529500
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC CAPELL
DR. CAPELL LUCENA, FRANCISCO
C. Riera Basté, 41, 2º 4ª
936402640 936402953
Cita Previa.
MEDISANTBOI
DRA. BRITO VERA, M. CONCEPCION
SR. MENDEZ PAREDES, JOSE RAMON
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
CEORL (CTRE.D´ESPECIALITATS O.R.L)
CENTRE MEDIC GAME
DR. SICILIA MALUENDA, ELADIO
Riera Basté, 20-24, bajos
936529500
Cita Previa.
MEDISANTBOI
SR. ROMERO DEL RIO, OSCAR
SRA. PONS BORRAS, SONIA
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CENTRE MEDIC GAME
DR. VICENS PONS, ENRIC
Riera Baste, 20-24, baixos
936529500
Cita Previa.
MEDISANTBOI
DR. BURGOS BONEL, FCO. JOSE
DR. DE MIGUEL IZQUIERDO, LUIS
EDUARDO
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE DE FISIOTERAPIA SANT BOI
SRA. CARNERO PAVON, MIRIAM
Montmany, 13
936522407
MEDISANTBOI
SR. ALMODOVAR MORALES, DAVID
SRA. ARES CAMPOS, SUSANA
SR. TORRES CASTAÑO, JAVIER
C. Industria 31 local 2
936307700
REUMATOLOGIA
MEDISANTBOI
DR. CRUELLAS TAISCHIK, FRANCISCO
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
INFANTIL
CENTRE MEDIC GAME
DR. CISA LLUIS, ENRIC
Lluís Castells, 57
936612552
Cita Previa.
199
DR. ROS EXPOSITO, SERGIO
CENTRE MEDIC GAME
Riera Basté, 20-24, bajos
936529500
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
DR. BLANQUET LLUIS, JOAN
CENTRE MEDIC GAME
Riera Basté, 20-24, bajos
936529500
Cita Previa.
■
SANT BOI DE LLOBREGAT
(CONT.)
MEDISANTBOI
DRA. SABORIDO MAÑAS, ANNA
DR. MORELL BOLOS, JOSE MARIA
DR. MELERO TERCERO, VICTOR
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MEDIC GAME
DR. CUADRADO CAMPAÑA, JOSÉ
MARÍA
Riera Baste, 20-24, baixos
936529500
Cita Previa.
MEDISANTBOI
DR. MARCO PEREZ, LUIS MIGUEL
C. Industria 31 local 2
936307700
Cita Previa.
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC GAME
SRA. GARCÍA LÓPEZ, ROCÍO
Riera Baste, 20-24, baixos
936529500
SANT CELONI
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
SANT CELONI (CONT.)
SANT CELONI (CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
DR. BADIA SANCHO, CARLOS
C. Barcelona 3 local
938673314
Cita Previa.
DR. FALGUERA BAGUE, JAUME
Olzinelles 7
938675567
Cita Previa.
DRA. RUIZ GARCIA, ESCOLASTICA
CONSULTORI PUNT MEDIC
Santa Tecla, 18
938670749
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
DRA. GUARDIA GIL, ESTHER
CONSULTORI PUNT MEDIC
Santa Tecla, 18
938670749
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
LABORATORI COLL GARCES
C. Bellver, 2 baixos
938670167
de L. a V. de 09:00 a 10:00
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
CONSULTORI PUNT MEDIC
Santa Tecla 18
938670749
Dijous de 08,30 a 09,30 h.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
CONSULTA DENTAL DRAS. CARO
Plaça de la Vila 18 1º
938675551
Cita Previa.
AMBULANCIAS
PODOLOGIA
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
SR. FRAMIS ORANICH, JOAQUIN
C. Vella 48 torre
938672724
Cita Previa.
200
GABINET DE RECUPERACIO
FUNCIONAL
Passatge Sant Ramon, 7, 1º
938672903
SANT CUGAT DEL
VALLES
URGENCIAS GENERALES
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
Servicio permanente las 24 horas
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DRA. ALVAREZ ACEDO, ALMUDENA
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABAT
DR. SÀBAT SANTANDREU, JORDI
C. Santiago Rusiñol, 2, entlo. 1º
936741526 936740147
Cita Previa.
■
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
CENTRE SANITARI CAN MORA
DR. BALDRICH GUILLÉN, FÉLIX
DR. CAÑONES CASTELLÓ, JOSÉ
IGNACIO
DRA. MUÑOZ GIL, CRISTINA
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
DRA. FERNANDEZ-GOULA PFAFF, Mª
EUGENIA
Passeig Valldoreix, 107, Casa
935893113
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
POLICLINIC SANT CUGAT
DRA. ARGEMÍ RELAT, MONTSERRAT
DR. TORRAS SALLES, JOAQUIN
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. BALAGUER
SANTAMARÍA, J. ALBERT
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. ADAN MILANÉS, DANIEL
DR. CANALES COLAS, JUAN CARLOS
DRA. GIANELLA GONZÁLEZ, CLAUDIA
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
DR. AGUILAR REY, IGNACIO
DRA. NAVARRO SOLÀ, Mª ANGELES
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
DR. ROS MONLLAO, JAIME
Rbla. Riba Tallada 6 1º1ª
935891167
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. BORRAS COMTE, JOSE Mª
DR. SOUHEIL SOLH, NAIM
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DRA. FERNANDEZ_GOULA PFAFF, Mª
EUGENIA
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
DR. BALCELLS RAMIREZ, JOAN
Manel Farrés 85, A
935902050
Cita Previa.
ENFERMERIA
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
SRA. ESCARRA SOBRERROCA, SILVIA
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
DRA. DOMINGUEZ ROVIRA, SUSANA
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
SRA. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARIA
SRA. LANZA BAYO, MIRIAM
SRA. REVUELTA BAYÓN, ANA BELÉN
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
de L. a V. de 08:00 a 14:00 S. de 08:00 a
12:00
COROMINAS SERVEIS MEDICS
DR. COROMINAS CASARAMONA,
JOSEP Mª
Castellví, 27-29, baixos
936747216
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
SRA. ALONSO GARCIA, ABILIA
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
201
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. GONZALEZ GARCES, JOAN
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
DRA. RUBIRA GARCÍA, NURIA
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DRA. LAÍN ROMERO_CONDE,
SOFÍA
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
DRA. GONZALEZ NUÑEZ, VANESA
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. MARTÍ GUADAÑO, ENRIQUE
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
ALERGOLOGIA INFANTIL
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DRA. LAÍN ROMERO_CONDE,
SOFÍA
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
POLICLINIC SANT CUGAT
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
■
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
GENERAL LAB
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
CENTRE SANITARI CAN MORA
DRA. YÑIGUEZ NAVAS, CONCEPCIÓN
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
DR. BOADAS MIR, JAUME
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. GIMÉNEZ GAIBAR,
ANTONIO
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. CASES BOIXAREU, FERRÀN
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
DRA. SOTO CARRICAS, BEGOÑA
Rambla del Celler, 129-131
935897109
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
DRA. CAMPOAMOR CELA, CRISTINA
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. YESTE CAMPOS, MONTSERRAT
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DRA. CASTELL LAVILLA, M.
ANGELES
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
GENERAL LAB
CENTRE SANITARI CAN MORA
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Sábados de 9:30 a 11:30 h. de L. a V. 9:00 a
12:00
GENERAL LAB
POLICLINIC TORREBLANCA
Avda. Torreblanca, 2-8, 1ra pl.
935891888
De .Sábados de 9,00 a 11,00 h. de L. a V.
8,00 a 12,00
LABORATORI MDB
Sant Jordi 30, 1º 7ª
936755806
Sábados de 09:00 a 10:30 h. de L. a V. de
08:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:30
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Martorell, 20-22
935896055
De lunes a viernes de 7:30 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 horas.Sábados de 8:00 a 13:00
horas.
LABORATORI COLL GARCES
Rius i Taulet, 25, baixos
936746220
de L. a V.de 8:00 a 11:00 h.
ANATOMIA PATOLOGICA
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. CARRASCO GARCÍA,
MIGUEL ANGEL
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. VILLALBA MUNERA, VICENTE
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. MEREISH TRATOS, GHASSAN
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. GRAZIOLI, GONZALO CARLOS
DRA. OLLER CID, GLORIA
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
DRA. MALUENDA COLOMER, MARIA
DOLORES
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. SAPERAS FRANCH,
ESTEBAN
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
202
CARDIOLOGIA
POLICLINIC SANT CUGAT
DR. BERNAUS BALASCH, FERRAN
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. SUALIS ABADAL, ALFONS
DR. CABRESTERO DE DIEGO, ALBERTO
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. MUÑOZ_RAMOS TRAYTER,
CARLOS
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
DR. ROSET CODINA, FRANCISCO
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
■
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. GARCÍA SAN PEDRO,
ANGEL
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. ILARI ROCABERT, JOAN
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. CAMPS FRESNEDA,
ALEJANDRO
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DRA. RIGOL SANMARTIN, SALVADOR
Av.Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
DRA. JAUREGUI PALLARÉS, LIDIA
DRA. LEAL CANOSA, LORENA
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
DR. HERRERO FONOLLOSA, ERIC
DR. MARISTANY BIENERT, CARLES
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. NUÑEZ TEJEDA, ANDRÉS
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
CIRUGIA MAXILOFACIAL
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DRA. BIOSCA GÓMEZ DE
TEJADA, Mª JOSÉ
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. SIEIRA LÓPEZ, RAMÓN
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
CIRUGIA PEDIATRICA
CIRUGIA PLASTICA Y
REPARADORA
Previa autorización de la Compañía
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. TINTORÉ CAICEDO,
XAVIER
Pedro i Pons, 1
935656000
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. HERNANDEZ MACHADO, VICTOR
Av.Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
DERMATOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DRA. MARQUEZ BARBAS, GEMMA
DR. GONZALEZ MARTIN, ALBERTO
JOAQUIN
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. GONZALEZ RIVERO, MIGUEL
ANGEL
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SABAT
DRA. SABAT SANTANDREU, MIREIA
Santiago Rusiñol, 2, entlo. 1ª
936741526
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
DRA. CANALS SIN, M. PILAR
Sant Jordi, 37, Baixos
935894344
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
DR. ROMANÍ DE GABRIEL, JORGE
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
203
POLICLINIC TORREBLANCA
DRA. FERNÁNDEZ CHICO, NATALIA
DRA. PÉREZ LOSADA, EUGENIA
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
CENTRE SANITARI CAN MORA
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
POLICLINIC TORREBLANCA
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
ECOGRAFIAS
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
■
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
POLICLINIC SANT CUGAT
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
CETIR SANT CUGAT
Avda. Torreblanca, 2-8
935035401 936002188
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
CETIR SANT CUGAT
Avda. Torreblanca, 2-8
935035401 936002188
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
ADESLAS DENTAL SANT CUGAT
Rambla del Celler, 19-21
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00 S. de 09:00 a 14:00
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
CETIR SANT CUGAT
Avda. Torreblanca, 2-8
935035401 936002188
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
CETIR SANT CUGAT
Avda. Torreblanca, 2-8
935035401 936002188
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
TOMOGRAFIA AXIAL
COMPUTERIZADA
(T.A.C.-SCANNER) Previa
autorización de la Compañía
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
POLICLINIC TORREBLANCA
CETIR SANT CUGAT
Avda. Torreblanca, 2-8
935035401 936002188
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
DR. LEVY MIZRAHI, ISAAC
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DRA. FELIP HOSSELBARTH, ANA
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
204
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. LU CORTÉS, LUIS
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
■
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
ENDOSCOPIAS
HEMATOLOGIA Y
HEMOTERAPIA
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. CISNEROS ANTÓ, JOSÉ LUIS
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS
Previa autorización de la
Compañía
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. SANTOS HERNANDEZ,
JUSTINIANO
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
POLICLINIC TORREBLANCA
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
ADESLAS DENTAL SANT CUGAT
Rambla del Celler, 19-21
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00 S. de 09:00 a 14:00
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. AMORÒS BAXAULI,
FRANCESC
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DRA. TERRADELLAS BOSCH,
INMACULADA
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. SALINAS ARGENTE,
RAMÓN
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
MEDICINA NUCLEAR
Previa autorización de la Compañía
CETIR GRUP MEDIC
Pedro i Pons, 1, soterrani-2 Hospital
General de Catalunya
935035401
NEFROLOGIA
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DRA. DOÑATE CUBELLS,
TERESA
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
NEFROLOGIA INFANTIL
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DRA. CHOCRON, SARA
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
POLICLINIC SANT CUGAT
DR. TARRAGÓ TILLO, XAVIER
DRA. RAÑO PEREZ, ANA
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. GUERRA FABREGAS, JOSE Mª
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
NEUROCIRUGIA
Previa autorización de la Compañía
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. CABIOL BELMONTE,
JOSEP
Pedro i Pons, 1
935656000
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. TORRES DIAZ, ALBERTO
Av.Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
NEUROLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. SANCHEZ ESCOBAR, CARLOS
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. BARREIRO LOPEZ, BIENVENIDO
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
DR. OLABARRIETA PAÚL, MIKEL
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL SANT CUGAT
Rambla del Celler, 19-21
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00 S. de 09:00 a 14:00
CENTRE SANITARI CAN MORA
DR. GUERRA
Sant Jordi, 37, Baixos
935894344
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. SOLER SINGLA, LLUÍS
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
205
■
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE SANITARI CAN MORA
DR. ARMENTIA PÉREZ DE MENDIOLA,
JORGE
DRA. PUJOL, OLIVIA
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
ONCOLOGIA
RADIOTERAPICA
CENTRO DE SALUD OCULAR EL
VALLÉS
DR. ARMENTIA PÉREZ DE MENDIOLA,
JORGE
DRA. MATHEU FABRA, ANNA
C. Doctor Murillo, 21
935895106
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. BAYA PEJENAUTE, GONZALO
DRA. GUDIÑO BORDAJI, SILVIA
LILLIAN
DR. SOTA ESPAÑA, FIDEL
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
DR. MÉNDEZ PAREDES, JOSÉ RAMON
DRA. ROCA COMELLA, BEATRIZ
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. JIMÉNEZ ORTUÑO,
MIGUEL ANGEL
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
DRA. BENÍTEZ SANTOS, ANA
DRA. MOLINÍ PASCUAL, MARIA
BLANCA
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DRA. CÁRCELES AGUIRRE, ANA
DRA. GRAU CIVIT, ELISABETH
DRA. PRATS NADAL, LAIA
DRA. VERNET TOMÁS, Mª MAR
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. ASAAD, MOUAFK
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DRA. SARASOLS RAMSY,
LAURA
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
DRA. ARANGO RODRÍGUEZ,
ALEXANDRA
DRA. RUIZ BILBAO, SUSANA
DR. VÁZQUEZ DORREGO, JOSEP
MANEL
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. DÍAZ COUCHOUD, PABLO
DR. FOLCH RAMOS, JORDI
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
DR. VALENTINES PONT, JOAN
Castellvi, 27-29, esc.A, entlo. 2ª
935891327 699006498
URGENCIAS TEL.699 00 64 98. Cita Previa.
RADIOTERAPIA
CONVENCIONAL Previa
autorización de la Compañía
OTORRINOLARINGOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. ROMERO VAN ABEELEN, ENRIQUE
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
DR. TORRENT, JORDI
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
COROMINAS SERVEIS MEDICS
DRA. MARISTANY BOSCH, MARIA
Castellví, 27-29, baixos
936747216
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. ADEMA ALCOVER, JUAN
MANUEL
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
ONCOLOGIA MEDICA
POLICLINIC SANT CUGAT
DR. ORÚS DOTU, CÉSAR
DR. PEDEMONTE SARRIAS, GABRIEL
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. RECHER, KLAUS
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
206
■
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
PODOLOGIA
PSIQUIATRIA
CENTRE SANITARI CAN MORA
SRA. MIRO SORRIBAS, LAURA
SRA. MORÓN GARCÍA, MILAGROS
SRA. PLANELLS MAS, ELENA
SRA. RIBAS HERNANDEZ, GEMMA
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. CREIXELL SUREDA, JUAN
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
POLICLINIC SANT CUGAT
SRA. DOMINGO DEAS, MARIA ISABEL
SRA. NDANDA BALDOVINOS, DOLÇA
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
PRUEBAS
CARDIOVASCULARES
ECOCARDIOGRAFIA /
ECOCARDIOGRAMA-DOPPLER
POLICLINIC TORREBLANCA
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
ELECTROCARDIOGRAFIA
(E.C.G.)
POLICLINIC TORREBLANCA
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
HEMODINAMICA VASCULAR
Previa autorización de la
Compañía
CENTRE SANITARI CAN MORA
DR. CREIXELL SUREDA, JUAN
Sant Jordi, 37, Baixos
935894344
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. GASOL COLOMINA,
MIQUEL
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. DE LOPE REBOLLO, CARLOS
Av.Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE DE FISIOTERÀPIA SUSANA
NICOLETTI
SRA. BRUQUETAS HERRERA,
ELISABET
Sant Antoni, 74, bajos
936747437
CODEBI CENTRE DE RECUPERACIO
FUNCIONAL I FISIOTERAPIA
C. Girona 17
936746361
DOPPLER
DELFIS GABINET DE FISIOTERAPIA I
REHABILITACIO
SRA. RUIZ QUIRANTE, VIRGINIA
SRA. JIMENEZ NAVARRO, ANA
SRA. MARTIN GASCON, PATRICIA
ISABEL
C. Borell 10 baixos
936748417
POLICLINIC TORREBLANCA
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
GABINET DE RECUPERACIO
FUNCIONAL
SR. PEÑA PEÑA, MANUEL
Avda. Torreblanca, 2-8, 2ª D
935890150
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
207
REUMATOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DRA. HERNANDEZ MIGUEL, Mª
VICTORIA
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. FAUS RIERA, SANTIAGO
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
DR. SARIOLS ESTEVE, LUIS
Rambla del Celler, 129-131
935897109
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. MUNDO GUINOT, JUAN
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DR. FORMIGUERA SALA, SANTIAGO
DR. GALLARDO VILLARES, SANTIAGO
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
DR. ARAMBURO HOSTENCH, FERMIN
C. Santiago Rusiñol 2 entlo. 1º
936741526
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
DR. OLMEDILLO I VILA, TEÓFILO
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
■
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT CUGAT DEL
VALLES (CONT.)
SANT FELIU DE
LLOBREGAT (CONT.)
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. COTS PONS, MARC
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. TESEDO CUBERO, JAVIER
Pedro i Pons, 1
935656000
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
POLICLINIC SANT CUGAT
DR. CASAS SABATER, JORGE
DR. DE CASO RODRIGUEZ, JULIO
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
DR. VAYREDA MARTIJA, JOSE Mª
Rambla del Celler, 129-131
936756979
Cita Previa.
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. MARTIN OLIVA, XAVIER
DR. RIOS TORONDELL, JOAN
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
DR. VALDES CASAS, JOSE CARLOS
C. Manel Farrés 85 A
935902050
Cita Previa.
UNIDAD DEL
TRATAMIENTO DEL
DOLOR
Previa autorización de la Compañía
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
EQUIPO DR. LORENTE CAPARRÓS,
LLUÍS
Pedro i Pons, 1
935656000
POLICLINIC TORREBLANCA
DR. CASTELLS ESTEVE, MANEL
Av. Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
Cita Previa.
CENTROS
HOSPITALARIOS
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE
CATALUNYA
Pedro i Pons, 1
935656000
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC SABAT
SRA. MARTINEZ CALERO, ELISABETH
Santiago Rusiñol, 2, entlo. 1ª
936741526
POLICLINIC TORREBLANCA
SRA. LLUMA DOMÈNECH, SILVIA
Av.Torreblanca, 2-8, 1º
935891888
UROLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA
DRA. BUJONS TUR, ANNA
DR. AVILA PADILLA, JAVIER
Amposta 22 (Edifici XXI
936753267
Cita Previa.
CENTRE SANITARI CAN MORA
DR. TESEDO CUBERO, XAVIER
Sant Jordi, 37, baixos
935894344
Cita Previa.
POLICLINIC SANT CUGAT
SR.VELA CAROD, VICTORIANO
Rambla del Celler, 129-131
936756979
SANT FELIU DE
LLOBREGAT
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
208
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. CABEZAS SEBASTIAN, JUAN
JESUS
C. Joan Batllori 12 baixos
936662224
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SANT FELIU
DRA. FERRER FERRAN, MARIA
CONCEPCION
DR. RUBIO RIPOLLES, CARLES
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
de L. a V. de 09,00 a 13,00 h. y de 16,00 a
19,00 h.
DR. GARCIA OLIVE, XAVIER
Joan Maragall, 145
639311212
Cita Previa.
SANT FELIU SALUT
DRA. CAMI ALTES, JOSEFA
C. Laurea Miro 317
936668090
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
DR. CAMARASA PIQUER, FEDERICO
Rectoria, 1 bis, 1º 1º
936660894
Cita Previa. L. de 17,00 a 19,00 h.
■
SANT FELIU DE
LLOBREGAT (CONT.)
SANT FELIU DE
LLOBREGAT (CONT.)
SANT FELIU DE
LLOBREGAT (CONT.)
CENTRE MEDIC SANT FELIU
DR. FERRER JULIÀ, GUILLEM
DRA. CABALLERO RABASCO, MARIA
ARACELI
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
ENFERMERIA
CENTRE MEDIC SANT FELIU
SRA. RABAL ESTIVILL, DANAE
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
Cita Previa.
SANT FELIU SALUT
C. Laurea Miro 317
936668090
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
GENERAL LAB
CENTRE MEDIC SANT FELIU
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
de L. a V. 8:00 a 11:00
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Joan Batllori 12
936662224
M. y J. de 08,30 a 10,30 h.
UNILABS
Pg. Nadal, 24, baixos
936661087
de L. a V. de 9,00 a 10,00h.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE MEDIC SANT FELIU
DR. FABREGAS ROCA, FRANCESC.
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC SANT FELIU
DR. FABREGA ROCA, FRANCESC
DR. MEMBA IKUGA, ROBERTO
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
Cita Previa.
SANT FELIU SALUT
DRA. GUELL PUIGCERCOS, DOLORS
C. Laurea Miro 317
936668090
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRE MEDIC SANT FELIU
DRA. MARTIN EZQUERRA, GEMMA
DR. MASFERRER NIUBO, EMILI
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
Cita Previa.
SANT FELIU SALUT
DR. JEREMIAS TORRUELLA, FCO.
JAVIER
C. Laurea Miro 317
936668090
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SANT FELIU
DR. TÉLLEZ CATALÀN, RAFAEL
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
SANT FELIU SALUT
DRA. FERNANDEZ COCA, MARIA
NURIA
C. Laurea Miro 317
936668090
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL SANT FELIU DE
LLOBREGAT
Avda. Montejurra, 41-43
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
ADESLAS DENTAL SANT FELIU DE
LLOBREGAT
Avda. Montejurra, 41-43
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
DRA. CARRERA GRAÑO,
IMMACULADA
Rectoria, 1 bis, 1º 1ª
936660894
Cita Previa.
DR. GARCIA GARCIA, JOSE RAFAEL
Pg. Nadal 2, 1º 1ª
936667302 607211389
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
ADESLAS DENTAL SANT FELIU DE
LLOBREGAT
Avda. Montejurra, 41-43
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC SANT FELIU
DRA. MARTÍNEZ ZAMORA, Mª ANGELS
DRA. RUIZ DOMINGO, ELENA
DRA. MUNMANY DELGADO,
MERITXELL
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
209
SANT FELIU SALUT
DRA. PINILLA BALLESTEROS,
JOAQUINA
DR. AL TAMR AL BARAZI DEL PINO, DIB
C. Laurea Miro 317
936668090
Cita Previa.
■
SANT FELIU DE
LLOBREGAT (CONT.)
SANT FELIU DE
LLOBREGAT (CONT.)
SANT JOAN DE
VILATORRADA (CONT.)
OFTALMOLOGIA
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC SANT FELIU
DR. FONTANET ROCA, JOSEP M.
Comte Vilardaga, 118, baixos
936664728
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SANT FELIU
DRA. OLIVER FONTANET,
MONTSERRAT
DR. FERNANDEZ BAUTISTA,
ALEJANDRO
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
Cita Previa.
CENTRO OCULAR LLOBREGAT
DR. RODRIGUEZ ALVAREZ, FERNANDO
MARIA
C. Laurea Miro 236
936854206
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MEDIC SANT FELIU
DR. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JAVIER
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRE MEDIC SANT FELIU
SRA. BEJARANO GALLEGO, ANA
SRA. HORNOS CARMONA, OLGA
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
Cita Previa.
SANT FELIU SALUT
SRA. HORNOS CARMONA, OLGA
SRA. BORRAS RIBAS, GEMMA
C. Laurea Miro 317
936668090
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
SANT FELIU SALUT
DRA. CASELLAS GARCIA, GEMMA
C. Laurea Miro 317
936668090
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MEDIC SANT FELIU
DR. SUÁREZ NOVO, JOSÉ FRANCISCO
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
Cita Previa.
SANT FELIU SALUT
DR. VARGAS RUGELES, MAURICIO
C. Laurea Miro 317
936668090
Cita Previa.
SANT JOAN DE
VILATORRADA
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
DRA. TANTIÑA ALMELA, M DOLORS
Costa Rodona, 2, 1º
938728795
Diaria. Cita Previa.
SANT JOAN DESPI
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
DRA. NORIEGA RANGEL, ALICIA
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
DR. PARERA LOPEZ, JOSEP LLUIS
Sant Just Desvern 3, bajos (local)
933732703
Cita Previa. Diario de 10,30 a 13,00 y de
16,00 a 19,30 h.
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
AMBULANCIAS
CENTRE MEDIC SANT FELIU
SRA. VIDIELLA CEREZUELA, NURIA
Comte Vilardaga, 118, bajos
936664728
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
210
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
DR. BAIG CLOTAS, GERMA
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
■
SANT JOAN DESPI
(CONT.)
SANT JOAN DESPI
(CONT.)
SANT JOAN DESPI
(CONT.)
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
GENERAL LAB
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos
934774343
Sábados. Cita Previa. de L. a V. 8:00 a
10:00
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
DR. VILA COTS, JORDI
Mossen Jacint Verdaguer, 15, 3º 3ª
933738405
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
SR. ZARAGOZA PRATS, JUAN
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. LAVIN ALONSO, JOSÉ RAMÓN
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
DRA. MONREAL CARPENA, Mª DEL
PILAR
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
GENERAL LAB
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
Les Torres, 1
933734711
L. M. J. y V. de 9:00 a 10:00 h.
GENERAL LAB
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
Avda. Barcelona, 111, baixos (local)
934779005
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. GUEROLA SERRET, MODESTO
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
TORREBLANCA SALUT CENTRE MEDIC
DRA. GARCIA PELEGRI, SARA
Plaça M.Aurelia Capmany, 3, bajos B
934774343
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
DR. MENDIZABAL PÉREZ, HUGO D.
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
DR. IGUAL BLANES, JAIME
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. VALLET FERNÁNDEZ, JOSEP
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
DR. BARDAJI BOFILL, MANEL
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
CIRUGIA MAXILOFACIAL
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. GARCÍA LINARES, JORDI
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
CIRUGIA PEDIATRICA
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. CASES BOIXAREU, FERRAN
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. RIGOL SANMARTIN, SALVADOR
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
DR. LONDONO SÁNCHEZ, OSWALDO
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
DRA. BADELL GIRALT, ANNA
Catalunya, 18, casa
933184160 933731373
Cita Previa.
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. CABESTRERO DE DIEGO, ALBERTO
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
211
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
DRA. BADELL GIRALT, ANNA
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. GARCÍA FERNÁNDEZ, DANIEL
DRA. IÑÍGUEZ NAVARRO, DOLORES
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
■
SANT JOAN DESPI
(CONT.)
SANT JOAN DESPI
(CONT.)
SANT JOAN DESPI
(CONT.)
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
OFTALMOLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
DRA. MIGUEL CAMPOS, ELENA
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
DR. DUARTE CALDERON, MIGUEL
ANGEL
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
ECOGRAFIAS
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. LU CORTEZ, LUIS
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
DRA. FRANCISCO EXPOSITO, GEMMA
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. REHDER MOLINE, J. ANTONIO
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. MIGUEL CAMPOS, ELENA
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
DR. AISA CARPIO, DIEGO
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
NEUROLOGIA
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
DR. HOMEDES PEDRET, CHRISTIAN
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DRA. QUINTEROS POLLIO, Mª ELENA
DR. DIAZ COUCHOUD, PABLO
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
DR. DUARTE CALDERON, MIGUEL
ANGEL
Plaça M. Aurelia Capmany 3, bajos B
934774343
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
DRA. HUERTA ZUMEL, PAULA
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
DRA. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ,
MARÍA ISABEL
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DRA. FERRER ANDINO, OLGA
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. MORENO SANCHEZ, JORGE
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
DRA. MESA MARRERO, MARGARITA
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
DRA. TOVAR LAZARO, Mª CARMEN
DRA. MAÑAS LOPEZ, CRISTINA
DRA. BAILON GARCIA, PIEDAD
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
PODOLOGIA
212
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
SR. VARGAS GONZÁLEZ, JUAN
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
■
SANT JOAN DESPI
(CONT.)
SANT JOAN DESPI
(CONT.)
SANT JUST DESVERN
(CONT.)
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
SR. DALMAU PASTOR, ANTONI
MIQUEL
Plaça M. Aurelia Capmany 3, bajos B
934774343
Cita Previa.
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. CASULLERAS SOLANS, JOSÉ Mª
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
AMBULANCIAS
PSIQUIATRIA
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
DR. DE ANDRÉS MOSQUERA, MIGUEL
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
DRA. GARCIA FUERTES, MARIA
VICTORIA
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
Les Torres, 1
933734711
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
SRA. RUIZ RODRIGUEZ, ALBA
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
REUMATOLOGIA
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
DRA. GARCIA GOMEZ, MARI CARMEN
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
DR. MARONAS FERRERA, MARCEL
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
DR. CARRILERO CAMPS, ANTONIO
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
POLICLINIC SANT JOAN DESPI
DR. CAPDEVILA QUEROL, SANTIAGO
Avda. Barcelona, 111
934779005
Cita Previa.
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
DR. LAUCIRICA GARI, OSCAR
Plaça M. Aurelia Capmany 3, bajos B
934774343
Cita Previa.
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
TORREBLANCA SALUT CENTRE MÈDIC
SR. ROMERA PEREZ, ANA CARIDAD
Plaça M. Aurelia Capmany 3, Bajos B
934774343
SANT JUST DESVERN
URGENCIAS MEDICAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
LA SALUT DE SANT JUST
DRA. SANGÜESA SOLÉ, LAURA
Creu, 72, baixos 2ª
934803300
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
LA SALUT DE SANT JUST
DR. ANORO SERO, LLORENÇ
Creu, 72, baixos 2ª
934803300
Cita Previa.
ENFERMERIA
LA SALUT DE SANT JUST
SR. CONESA RIBERA, ELIO
Creu, 72, baixos 2ª
934803300
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
LABORATORI MDB
LA SALUT DE SANT JUST
Creu, 72, baixos 2na
934803300 934803301
de L. a V. 8:30 a 10:30
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN
DR. DIAZ SEPULVEDA, JUAN
Les Torres, 1
933734711
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
LA SALUT DE SANT JUST
DR. LLOVERA COLOM, JOSEP MARIA
Creu, 72, baixos 2ª
934803300
Cita Previa.
213
■
SANT JUST DESVERN
(CONT.)
SANT PERE DE RIBES
SANT POL DE MAR
(CONT.)
URGENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
LA SALUT DE SANT JUST
DR. HERRERO GONZALEZ, JOSEP E.
Creu, 72, baixos 2ª
934803300
Cita Previa.
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
ECOGRAFIAS
AMBULANCIAS
LA SALUT DE SANT JUST
DR. CASAÑAS BAIGET, CARLOS
Creu, 72, baixos 2ª
934803300
Cita Previa.
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
LA SALUT DE SANT JUST
Creu, 72, baixos 2ª
934803300
Cita Previa.
PODOLOGIA
LA SALUT DE SANT JUST
SRA. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, JUDIT
Creu, 72, baixos 2ª
934803300
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
LA SALUT DE SANT JUST
DR. SÁNCHEZ DIAZ, JOSÉ
Creu, 72, baixos 2ª
934803300
Cita Previa.
UROLOGIA
LA SALUT DE SANT JUST
DR. CORRAL MOLINA, JOSÉ MANUEL
Creu, 72, baixos 2ª
934803300
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
DR. JIMENO RESA, BERNARDINO
Av. Verge de Montserrat, 25
937601470
Cita Previa.
SANT QUIRZE DE
BESORA
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
MEDICINA FAMILIAR
SANT POL DE MAR
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
URGENCIAS MEDICAS
AMBULANCIAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
DRA. ARMENTER RAMOS, Mª LLUISA
Onze de Setembre, 29
938102108
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. JIMENO RESA, BERNARDINO
Av. Verge de Montserrat, 25
937601470
Cita Previa.
214
MEDICINA FAMILIAR
DR. MORELLO BAIGET, TOMAS
Pg. del Ter, 21 (Consultori Municipal)
938529054
Martes y viernes de 10,00 a 12,00 h. Lunes,
martes y miércoles de 16,00 a 18,00 h.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
DR. MORELLO BAIGET, TOMAS
Pg. del Ter, 21 (Consultorio Municipal)
938529054
Martes y viernes de 10,00 a 12,00 h. Lunes,
martes y miércoles de 16,00 a 18,00 h.
■
SANT QUIRZE DEL
VALLES
SANT QUIRZE DEL
VALLES (CONT.)
SANT QUIRZE DEL
VALLES (CONT.)
URGENCIAS MEDICAS
ANALISIS CLINICOS
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
ANALISIS CLINICOS
SABATER-GENERAL LAB
GALENUS CENTRE DE SALUT
Avda. Països Catalans, 10E
937217676
de L. a V. 9:00 a 10:30
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. ALFARO RODRIGUEZ, FCO JAVIER
Av. Pau Casals, 52 -bis
937210045
L. de 16,00 a 18,00 h.
GALENUS CENTRE DE SALUT
DRA. CLANCHET AISA, TERESA
DR. SOLA ORTIGOSA, JOAQUIM
DRA. CORRETJE NICOLAU,
INMACULADA
Av. Països Catalans, 10 E
937217676
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
GALENUS CENTRE DE SALUT
DR. RODRÍGUEZ LARA, JUAN MANUEL
Av. Països Catalans, 10 E
937217676
Cita Previa.
DRA. GRAU LORENTE, Mª ROSA
C. Onze de setembre 16
937210257
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
ECOGRAFIAS
GALENUS CENTRE DE SALUT
DR. FALCÓ FAGES, JOAN
Av. Països Catalans, 10 E
937217676
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
GALENUS CENTRE DE SALUT
DR. OLLER ARIÑO, ENRIC
Av. Països Catalans, 10 E
937217676
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
GALENUS CENTRE DE SALUT
Av. Països Catalans, 10 E
937217676
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
GALENUS CENTRE DE SALUT
DRA. MODOLELL AGUILAR, INES
DRA. VILA LOLO, CARME
Av. Països Catalans, 10 E
937217676
Cita Previa.
DRA. SOTO BALLESTEROS,
MªDOLORES
Pl. Sant Jaume 10 B
937211456 665280780
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
NEUMOLOGIA
GALENUS CENTRE DE SALUT
DR. GUSI TRAGANT, GABRIEL
Av. Països Catalans, 10 E
937217676
Cita Previa.
GALENUS CENTRE DE SALUT
DR. BARREIRO LOPEZ, BIENVENIDO
Avda. Països Catalans, 10e
937217676
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
GALENUS CENTRE DE SALUT
DR. EDO COTS, ANDRÉS
Av. Països Catalans, 10 E
937217676
Cita Previa.
GALENUS CENTRE DE SALUT
DR. BALDRICH MARTIN, ELISABET
DRA. MORILLAS OLIVERAS, BIBIANA
Av. Països Catalans, 10 E
937217676
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
GALENUS CENTRE DE SALUT
DR. EXPOSITO SERRANO, VICENTE
Avda. Països Catalans, 10e
937217676
Cita Previa.
215
GINEX VALLES
DR. FONT VILAMITJANA, ALBERT
DR. MARTI LAPORTE, ARMAND
Rambla Lluis Companys, 10 A
937212244
Cita Previa.
■
SANT QUIRZE DEL
VALLES (CONT.)
SANT SADURNI D`ANOIA
(CONT.)
SANT VICEN DE
MONTALT (CONT.)
OFTALMOLOGIA
MEDICINA FAMILIAR
AMBULANCIAS
GALENUS CENTRE DE SALUT
DR. FONTANALS AYMERICH,
JOAQUIM
Av. Països Catalans, 10 E
937217676
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. JUNCOSA XIFRÉ, JOSEP Mª.
DR. PANYELLA PUJADÓ, JOSEP
DRA. PONCELAS, NURIA
DR. ZUÑIGA CEDÓ, EZEQUIEL
Carretera de Sant Quintí, 5, local II
938913697
Cita Previa.
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
OTORRINOLARINGOLOGIA
GALENUS CENTRE DE SALUT
DR. COMAS JULIÀ, JAUME
Av. Països Catalans, 10 E
937217676
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
ENFERMERIA
SERVEIS MEDICS PENEDES
SRA. CUSCO MARTÍ, ROSER
SRA. FERRER JUNYENT, CARME
Carretera de Sant Quintí, 5, local II
938913697
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
MEDICINA FAMILIAR
DR. RIOS TENORIO, ALEJANDRO
Av. Verge de Montserrat, 2 (Consultori
Municipal)
937911109 659899801
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
DR. RIOS TENORIO, ALEJANDRO
Av. Verge De Montserrat, 2 (Consultori
Municipal)
937911109 659899801
Cita Previa.
GALENUS CENTRE DE SALUT
DR. MATAS PAREJA, MARIANO
DR. ABAT GONZALEZ, FERRAN
Av. Països Catalans, 10 E
937217676
Cita Previa.
GENERAL LAB
SERVEIS MEDICS PENEDES
Ctra. Sant Quintí, 5
938914142
L. y X. de 8:30 a 10:30 h.
SANT VICENÇ DELS
HORTS
UROLOGIA
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
GALENUS CENTRE DE SALUT
DR. BALAÑÁ AZÓN, JOSÉ LUIS
Av. Països Catalans, 10E
937217676
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
SRA. CABEZAS, CARME
Carretera de Sant Quintí, 5, local II
938913697
SANT SADURNI D`ANOIA
SANT VICEN DE
MONTALT
URGENCIAS MEDICAS
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
216
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CEASME
DRA. GARCÍA SOMOZA, ADORACIÓN
Mossèn Jacint Verdaguer, 200, baixos
936563396
Diaria de 08,00 a 20,00 h. Sábados no visita.
■
SANT VICENÇ DELS
HORTS (CONT.)
SANT VICENÇ DELS
HORTS (CONT.)
SANTA COLOMA DE
GRAMENET
CONSULTORI MEDIC CARBONES
DRA. STEINER PICOUTO, EDITH FADD
DR. CARBONES FAMADA, JUAN
Pl. Sant Jordi 14
936565902 936567236
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
URGENCIAS MEDICAS
ENFERMERIA
CEASME
Mossèn Jacint Verdaguer, 200, baixos
936563396
Diaria de 08,00 a 20,00 h. Sábados y
festivos no visita.
CONSULTORI MARIA FERRER
Industria, 2
936563311
Cita Previa. Diario de 18,00 a 20,00 h.
CONSULTORI MEDIC CARBONES
DRA. RODRIGUEZ DOMINGO, MARIA
JESUS
Pl. Sant Jordi 14
936565902 936567236
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
DR. SALVADOR RODRIGUEZ,
FRANCISCO
Mossèn Jacint Verdaguer 200
936563396
Cita Previa.
PODOLOGIA
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
ANALISIS CLINICOS
GENERAL LAB
Mossèn Jacint Verdaguer, 200
936563396
Cita Previa.
CONSULTORI MARIA FERRER
Industria, 2
936563311
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CONSULTORI MEDIC CARBONES
DRA. GUERRERO DE LA ROSA, YAIMA
DRA. ALCAIDE GARRIGA, ANA
Pl. Sant Jordi 14
936565902 936567236
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CONSULTORI MEDIC CARBONES
DR. FORTUNY ORMAD, DAVID
Pl. Sant Jordi 14
936565902 936567236
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
DR. GARCIA CAPELLA, LUIS
C. Nou, 4-6 bjs
936565901
Cita Previa.
CONSULTORI MEDIC CARBONES
DR. SURIS JORDA, SANTIAGO
Pl. Sant Jordi 14
936565902 936567236
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CONSULTORI MARIA FERRER
SRA. ALEGRE SANZ, SIRA
Industria, 2
936563311
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CONSULTORI MEDIC CARBONES
DR. RIBAU DIEZ, MIGUEL ANGEL
Pl. Sant Jordi 14
936565902 936567236
Cita Previa.
217
MEDICINA FAMILIAR
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. BELMONTE NAVARRO, JUAN
DRA. MORALES VILLAGOMEZ, ROCIO
Av. Francesc Macià 9
933857511 933864000
Cita Previa.
DR. SERRANO VILLANUEVA, ANTONIO
Avda. Generalitat 68 baixos 3ra
933861201
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. ALDIRRA TAHA, A.
DR. VERGÉS BROTONS, JOAN
Av. Francesc Macià, 9
933857511 933864000
Cita Previa.
CTRE. GINECOLOGIC INTEGRAL
DAFNE
DRA. GÓMEZ FERNÁNDEZ, LOURDES
Avda. Santa Coloma, 2, 1º 1ª
933869216
Cita Previa.
■
SANTA COLOMA DE
GRAMENET (CONT.)
SANTA COLOMA DE
GRAMENET (CONT.)
SANTA COLOMA DE
GRAMENET (CONT.)
DRA. EDDY IVES, LEFA-SARANE
Plaça de la Vila, 15, pral. 1ª (Centre Mèdic
Sant Ramon)
934662444
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
DERMATOLOGIA
ENFERMERIA
SR. AGUADO ROMERO, RAFAEL
Pg.Mossen Jaume Gordi, 8, bajos
934662816
De lunes a viernes de 10,00 a 13,00 h. y de
18,00 a 20,00 h. Sábados de 10,00 a 12,00 h.
Festivos de 10,00 a 11,00 h.
ALERGOLOGIA
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. ENFEDAQUE SANZ, JESÚS
Av. Francesc Macià 9
933857511 933864000
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Passeig Jaume Gordi, 8
934662816
de L. a V. de 9:30 a 10:30 h.
CENTRO MEDICO CATALUNYA
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
Avda. Francesc Macià, 9
933857511 933864000
Laborables de de L. a V. 8:30 a 9:30
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. LUID PUYAL, JOSE JESUS
DR. RIBAS MONTFORT, JOAN
Av. Francesc Macià 9
933857511 933864000
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. RACHDAN JALED, MOUNIR
Av. Francesc Macià 9
933857511 933864000
Cita Previa.
DR. SUAREZ TALLE, JOSE ANTONIO
Plaça de la Vila, 26-28, 1º 2ª
933850523
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
CARDIOLOGIA
ECOGRAFIAS
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. RIBERO SORUCO, BERTHY
Av. Francesc Macià 9
933857511 933864000
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. CARRILLO RODRÍGUEZ, LEOPOLDO
DR. RUPÉREZ PÉREZ, JOSÉ BLAS
Av. Francesc Macià, 9
933857511 933864000
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. COCA PÉREZ, FERNANDO
DR. LUID PUYAL, JOSÉ JESÚS
DR. RIBAS MONTFORT, JOAN
Av. Francesc Macià 9
933857511 933864000
Cita Previa.
CIRUGIA MAXILOFACIAL
CENTRO MEDICO CATALUNYA
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Av. Francesc Macià, 9
933857511
de L. a V. de 9:30 a 13:00 y de 16:00 a 20:30
h.
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. VALLDOSERA ROSELLÓ, MIGUEL A.
Av. Francesc Macià, 9
933857511 933864000
Cita Previa.
ANATOMIA PATOLOGICA
CIRUGIA PLASTICA Y
REPARADORA
Previa autorización de la Compañía
LABORATORIO DR. CASALOTS
DR. CASALOTS SERRAMIA, JAIME
Av. de la Generalitat, 5, 2º
933857511
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. OLIETE PRADAS, ROBERTO
Av. Francesc Macià, 9
933857511 933864000
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DRA. LLIRO BLASCO, ESTHER
Av. Francesc Macià 9
933857511 933864000
218
MAMOGRAFIAS
CENTRO MEDICO CATALUNYA
Av. Francesc Macià, 9
933857511 933864000
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
ADESLAS DENTAL SANTA COLOMA
DE GRAMENET
San Carlos, 59-61
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRO MEDICO CATALUNYA
Av. Francesc Macià, 9
933857511 933864000
Cita Previa.
■
SANTA COLOMA DE
GRAMENET (CONT.)
SANTA COLOMA DE
GRAMENET (CONT.)
SANTA COLOMA DE
GRAMENET (CONT.)
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. OBIOLS ALFONSO, GABRIEL
Av. Francesc Macià 9
933857511 933864000
Cita Previa.
DR. CARRERAS COLLADO, RAMON
Av. Generalitat, 70, bajos 2ª
933852554
Cita Previa.
CENTRE GRAMENET
SR. VALLEJO BALLESTEROS, GABINO
Passeig Llorenç Serra, 27, bajos
934662252
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
ADESLAS DENTAL SANTA COLOMA
DE GRAMENET
San Carlos, 59-61
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. GUAGLIARDO SPROVIERI, DANIEL
DRA. NAVARRO SANZ, PILAR
DRA. PERA VAL, NIEVES
Av. Francesc Macià 9
933857511 933864000
Cita Previa.
DR. GARCIA GARCIA, JOSE RAFAEL
Sant Carles, 34 2º B
933866360 607211389
Cita Previa.
DR. MAS SAPENA, JOSE LUIS
Av. Generalitat, 1, 1º 2º
934661541
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. CHEBAIR CHARBEL, MAROUN
DRA. TEIXIDOR RIBAUDI, Mª IRENE
Av. Francesc Macià, 9
933857511 933864000
Cita Previa.
CTRE. GINECOLOGIC INTEGRAL
DAFNE
DR. HAIMOVICH SEGAL, SERGIO
DRA. VILA GARDELLA, NURIA
Avda. Santa Coloma, 2, 1º 1ª
933869216
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DRA. DOMINGO MARCO, M. ISABEL
Av. Francesc Macià 9
933857511 933864000
Cita Previa.
DOCTOR PALACIN
DRA. PALACIN MIRANDA, BLANCA
C. San Carlos 10 baixos 2na
933859802 933307962
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
ADESLAS DENTAL SANTA COLOMA
DE GRAMENET
San Carlos, 59-61
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. ESCOLÀ PÉREZ, FRANCISCO
Av . Francesc Macià 9
933857511 933864000
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
PODOLOGIA
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. CANDADO CALLEJA, SEBASTIAN
Av. Francesc Macià 9
933857511 933864000
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CATALUNYA
SR. RIU GISPERT, LUIS MIGUEL
Av. Francesc Macià 9
933857511 933864000
Cita Previa.
219
CENTRO MEDICO CATALUNYA
SR. ARCHS ARACIL, SALVADOR
SRA. GALAFATE MORENO, REBECA
Av. Francesc Macià 9
933857511 933864000
REUMATOLOGIA
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DRA. MAGALLARES LOPEZ, BERTA
PAULA
Av . Francesc Macià 9
933857511 933864000
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. BOSI PÉREZ, SANTIAGO
DR. SEGURA CAPELLADES, MATEO
Av. Francesc Macià, 9
933857511 933864000
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRO MEDICO CATALUNYA
DR. PARADA MORENO, RUBEN
Av. Francesc Macià, 9
933857511 933864000
Cita Previa.
SANTA MARGARIDA I ELS
MON
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
■
SANTA MARGARIDA I ELS
MON (CONT.)
SANTA PERPETUA DE
MOGODA (CONT.)
SANTA PERPETUA DE
MOGODA (CONT.)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
MEDICINA FAMILIAR
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
URGENCIAS DOMICILIARIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. ESTELLA AGUADO, GERARDO
Dr. Torroja, 15
938981026
Tardes. Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
DR. ESTELLA AGUADO, GERARDO
Dr. Torroja, 15
938981026
Tardes. Cita Previa.
SANTA PERPETUA DE
MOGODA
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
POLICLINICA PERE GRAU
DR. ALARCÓN MARTÍ, JOAN RAMON
Genís Sala, 1, baixos
935604716
de L. a V. de 09,00 a 20,00 h.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
POLICLINICA PERE GRAU
DR. VAN ESSO ARBOLARE, DIEGO
DR. SOUEHIL EL SOLH, NAIM
Genís Sala, 1, baixos
935604716
Cita Previa.
ENFERMERIA
POLICLINICA PERE GRAU
SR. ABRIL ARRANZ, XAVIER
Genís Sala, 1, baixos
935604716
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
LABORATORI COLL GARCES
POLICLINICA PERE GRAU
Genís Sala, 1-3, baixos
935604716
de L. a V. de 9:00 a 11:00 h.
DERMATOLOGIA
POLICLINICA PERE GRAU
DR. JEREMIAS TORRUELLA, FCO
JAVIER
Genís Sala, 1, baixos
935604716
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
POLICLINICA PERE GRAU
DR. SUBIAS ANDUJAR, DAVID
Genís Sala, 1, baixos
935604716
Cita Previa.
220
POLICLINICA PERE GRAU
DR. XIBERTA PONS, JOAN MANUEL
Genís Sala, 1, baixos
935604716
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
DR. SALVADOR RODRIGUEZ,
FRANCISCO
POLICLÍNICA PERE GRAU
C. Genís Sala 1 bajos
935604716
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
POLICLINICA PERE GRAU
Genís Sala, 1, baixos
935604716
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
POLICLINICA PERE GRAU
DR. PERIS PRAT, FRANCISCO JOSÉ
Genís Sala, 1, baixos
935604716
Cita Previa.
SANTPEDOR
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
■
SANTPEDOR (CONT.)
SITGES (CONT.)
SITGES (CONT.)
MEDICINA FAMILIAR
DRA. TORT ARNAU, CARMEN
Pl. Espanya, 5, esc. 4, bajos 1ª
938942290
L.X. y V. de 18,00 a 20,00 h.
ANALISIS CLINICOS
DR. CASTILLO BALLESTEROS, JESUS
C. Joan XXIII 63
609433847
Cita Previa.
DR. PUCHE MANAUT, ANTONI
Sant Francesc, 3, 1º 1ª
938321133
Cita Previa.
SITGES
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MEDIC SITGES
DRA. FERNÁNDEZ FÉREZ,
ENCARNACIÓN
DR. PÉREZ FERRADA, ANTONIO
DRA. RUBIES ADMETLLA, ANA
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
DR. FLAQUER, CARLOS
DRA. TORT I ARNAU, CARME
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
DRA. TORT ARNAU, CARMEN
Pl. Espanya, 5, esc. 4, bajos 1ª
938942290 627150885
L.X. y V. de 18,00 a 20,00 h.
AMBULANCIAS
ENFERMERIA
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC SITGES
DR. ORDEIG RIBOT, JORGE
DR. RAGÓN CARDONER, JORDI
DR. ROIG SEGURA, RAIMON
DRA. VALVERDE FARRÉ, AÏDA
DRA. MORILLO PARELLADA, SILVIA
Espalter, 16
938944605
Laborables de 08,30 a 20,30 h.
CENTRE MEDIC SITGES
SRA. CUADRA AGUSTIN, LAURA
SRA. DE PFAFF, Mª TERESA
SRA. CORTÉS LUNAR, CRISTINA
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
SRA. MARTÍ PI_FIGUERAS, MARTA
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
De ábados de 9,00 a 10,00. de L. a V. 7,30 a
10,00
CENTRE MEDIC SITGES
LABORATORI COLL GARCES
Espalter 16
938944605
de L. a V. de 09:00 a 10:30
POLICLÍNIC SITGES
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Francesc Gumà 25, Baixos
938949595
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE MEDIC SITGES
DR. SUBIRÓS SOLER, FRANCESC
XAVIER
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
DR. MUÑOZ VICEN, AURELI
DR. RIZZA, NICOLO ANTONIO
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC SITGES
DR. MARCHENA CHALAS, RAFAEL
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
DRA. PERELLO JUAN, Mª ANTONIA
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
ALERGOLOGIA
POLICLÍNIC SITGES
DRA. ARMENTER RAMOS, MªLLUÏSA
DR. PUJOL DAHME, PERE
C. Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
DR. MALET CASAJUANA, ALFONS
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
221
CENTRE MEDIC SITGES
DR. FONS ESTEBAN, MANUEL S.
DR. HOMS ESPINACH, EDUARDO
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
■
SITGES (CONT.)
SITGES (CONT.)
SITGES (CONT.)
POLICLÍNIC SITGES
DR. LORAN I LLEÓ, JOSEP ANTON
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
NEUMOLOGIA
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
POLICLÍNIC SITGES
DR. PIULACHS I CLAPERA, JORDI
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
CIRUGIA MAXILOFACIAL
CENTRE MEDIC SITGES
DR. ABOUL_HOSN CENTENERO, SAMIR
CARLOS
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
POLICLÍNIC SITGES
DR. RAMOS AMADOR, LUIS CLEMENTE
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC SITGES
DR. SIMÓ GIMENO, JOSÉ MANUEL
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
DR. RAMOS AMADOR, LUIS CLEMENTE
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
CIRUGIA PEDIATRICA
CENTRE MEDIC SITGES
DRA. CARRASCO TORRENTS, ROSALIA
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRE MEDIC SITGES
DRA. GARCÍA RIFÀ, CARMINA
DRA. SEGUÍ PLANELLES, NATALIA
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
DRA. PERAMIQUEL FONOLLOSA,
LAURA
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
POLICLÍNIC SITGES
DR. MALO ROMERO, JOSÉ EDUARDO
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
CENTRE MEDIC SITGES
DRA. BATALLA BARO, MONTSERRAT
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SITGES
DRA. DE SOUZA GALVAO, Mª LUISA
DRA. LLUIS MOURENZA, CRISTINA
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
DR. CASTILLO VIZUETE, JOSÉ
ANTONIO
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
NEUROLOGIA
CENTRE MEDIC SITGES
DRA. CATENA RUIZ, ESTHER
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE GINECOLOGIC SITGES
DR. FUSTÉ BRULL, PERE
DRA. MUÑOZ SÁNCHEZ, RAQUEL
Salvador Olivella, 15, local 77
938114645
Cita Previa.
CENTRE MEDIC SITGES
DR. AZCONA TOSCAS, JUAN
ANTONIO
DRA. PERSICO COSTAMAGNA,
SANDRA
DRA. KHARTCHENKO, ELENA
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
DRA. OLIVA DIEZ, EMMA
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
POLICLÍNIC SITGES
DR. LAGO IBAÑEZ, DAVID
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
222
CENTRE MEDIC SITGES
DR. ABAD NARANJO, JOSÉ Mª
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
■
SITGES (CONT.)
SITGES (CONT.)
SITGES (CONT.)
POLICLÍNIC SITGES
DRA. MOSQUEIRA ZAMORA, MARIA
DOLORES
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
CENTRE RECUPERACIO SITGES
Hort Gran, 12, baixos
938941414
de L. a V. de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00
POLICLÍNIC SITGES
DR. RAVENTOS BUSQUETS, CARLES
XAVIER
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MEDIC SITGES
DR. BAECKER, VOLKER
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRE MEDIC SITGES
SR. VIOLÁN FORS, ENRIC
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
SRA. GALIMANY VALLDOSERA,
MIREIA
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CENTRE MEDIC SITGES
DR. MAGLIORELLI, RICARDO
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
DR. FILOMENO MAYANS, AGUSTÍ
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL CRF
Avda. de les Flors 8
938949735
REUMATOLOGIA
CENTRE MEDIC SITGES
DRA. BONET LLORACH, MARÍA
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
DR. ULLES CARRERAS, JOSEP
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MEDIC SITGES
DR. CASTALDINI, GUIDO
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
POLICLÍNIC SITGES
DR. ERRANDO SMET, GUILLERMO
Francesc Gumà 25 baixos
938949595
Cita Previa.
UNIDAD DEL
TRATAMIENTO DEL
DOLOR
Previa autorización de la Compañía
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC SITGES
SRA. MONSO AUBETS, ESTHER
Espalter 16
938944605
SURIA
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC SITGES
DRA. SANMARTÍN MÍNGUEZ, Mª
DOLORES
Espalter 16
938944605
DR. FARRAS SERRA, PERE
FISIOTERAPIA I SALUT SURIA
Pius Macià, 34, baixos
938695955
Cita Previa.
UROLOGIA
ANALISIS CLINICOS
CENTRE MEDIC SITGES
DR. BARTRINA ROSELL, JOSEP Mª
Espalter 16
938944605
Cita Previa.
GENERAL LAB
FISIOTERAPIA I SALUT SURIA
Pompeu Fabra, 55
938695955
de L. a V. 9:00 a 10:30
223
■
SURIA (CONT.)
TERRASSA (CONT.)
TERRASSA (CONT.)
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
DR. BRUNET COSTA, JORDI
Emili Badiella, 8-14, baixos 2na
937351186
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DRA. ARELLANO PEDROLA,
MONTSERRAT
DRA. OLMO GONZALEZ, MONTSERRAT
DRA. MARTIN BAILACH, PAOLA
DRA. ALONSO ALVAREZ, AURORA
DRA. CORTES ALVAREZ, NURIA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
SR. MONTANYA RUIZ, JAIME
FISIOTERAPIA I SALUT SURIA
Pius Macià, 34, baixos
938695955
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
DR. TORRUELLA GUILA, LLUIS
Pius Macià, 34, baixos
938695955
Cita Previa.
TERRASSA
CENTRO MEDICO NAYADE
DR. CALVO MARTIN, AMADEO
Passeig vint-i-dos de juliol, 155
937887237
Cita Previa.
DR. CLAVERIA PUIG, RAMON
Sant Pau, 4, torre
937833748
Diaria de 18,00 a 20,00 h. Martes y sábado
no visita. Cita Previa.
EGARA MEDIC
DR. MARTIN MARTINEZ, BENJAMIN
Rambla d´Egara 311, 1º 4º
937334054
Cita Previa.
URGENCIAS GENERALES
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Servicio permanente las 24 horas
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DR. CIRERA PERICH, MIQUEL
DR. MASSEGU PORTA, JOSEP
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
EGARA MEDIC
DR. ARGUINDEGUI PONS, RAFAEL
Rambla d´Egara 311, 1º 4º
937334054
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
DR. COBEÑA LOOR, TEDDY
DR. GONZÁLEZ DAVILA, ALEJANDRO
Pl. Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
DR. ROCA FIGUERAS, GENIS
Galileu, 325
937808968
Cita Previa.
DRA.TABOADA DURO, ALICIA
Ctra. Castellar, 23, entlo. 3ra
606345370 937853691
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DR. GARRIGOS PEREZ, JESUS
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
224
POLICLINIC TERRASSA
DR. PINA GUTIERREZ, JOSE Mª
DRA. SANCHEZ UZARTE, CARMEN
Pl. Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
DR. VIDAL SANAHUJA, RAMON
Rambla d´Ègara, 249, 1º 2ª
937801560
Lunes y Viernes de 17:00 a 21:00h.
Miercoles de 16:00 a 21:00h. Cita Previa.
ALERGOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DR. GONZALEZ GARCES, JOAN
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
DR. IBERO IBORRA, MARCEL
Rambla d´Egara 311, 1º 3ª
934540113
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
DR. CARTAÑA MANTILLA, JESUS
DR. MARTÍ GUADAÑO, ENRIQUE
Pl. Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
■
TERRASSA (CONT.)
TERRASSA (CONT.)
TERRASSA (CONT.)
ANALISIS CLINICOS
APARATO DIGESTIVO
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
ANALISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS (APA
DRA. HUMET IBAÑEZ, ROSA
MARIA
Goleta, 19, baixos
937887506
de L. a V. 8:00 a 10:00
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DRA. ESTEVE COMAS, MARIA
DR. FERNANDEZ BAÑARES, LUIS
FERNANDO
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
GENERAL LAB
POLICLINIC TERRASSA
Pl. de Cadevall, 2
937888445
de L. a V. 8:00 a 10:00
POLICLINIC TERRASSA
DR. ADI ADHAM, WAEL
Pl. Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
LABORATORI MDB
EGARA MEDIC
Rambla Egara, 311, 1º 3ª
937334054
M. y J. de 08:00 a 10:00
APARATO DIGESTIVO
INFANTIL
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Galileu 325, Local C
937333847
De lunes a viernes de 07,30 a 14,00 y de 16
a 19,00 h. Sábados de 08,00 a 10,00 h.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DR. VILLALBA MUNERA, VICENTE
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. MOGA DONADEU, LLUIS
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
CLINICA VASCULAR DR. AURELI
MUÑOZ
DR. MUÑOZ VICEN, AURELI
C. Dr. Ulles, 2-4
937882819
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. GARCIA PUIG, ROGER
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DR. GRAZIOLI, GONZALO CARLOS
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DRA. ALVAREZ AUÑON, EMPAR
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
CENTRO MEDICO NAYADE
DR. BERNAUS BALASCH, FERRAN
Passeig 22 de Juliol, 155, bajos
937887237
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
DR. ROMERO FERRER, BERNARDO
Pl. Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
225
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DR. HERRERO FONOLLOSA, ERIC
DR. MARISTANY BIENERT, CARLES
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. HERRERO FONOLLOSA, ERIC
DR. VELOSO VELOSO, ENRIQUE
DR. MARISTANY BIENERT, CARLES
DR. NAVARRO LUNA, ALBERT
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
DR. CAMPILLO ALONSO, FRANCESC
Independencia 1
937869262
Cita Previa.
DR. CLAVERIA PUIG, RAMON
Sant Pau 4, torre
937833748
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
DR. COLOME MIRALBELL, OSCAR
Pl. Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
CIRUGIA MAXILOFACIAL
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. RODRIGUEZ FLORES, JORDI
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
DR. GIMENEZ RUBIO, JOSE ANTONIO
Rambla Francesc Macià 108 2on 1ra
937317722
Cita Previa.
CIRUGIA PEDIATRICA
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. MARGARIT MALLOL, JAUME
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
■
TERRASSA (CONT.)
TERRASSA (CONT.)
TERRASSA (CONT.)
DR. MARGARIT MALLOL, JAUME
C. Cardaire, 32-34
937864760
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
DRA. CORELLA VICENTE, FRANCESCA
DRA. FERNÁNDEZ LOSADA, Mª
EUGENIA
Pl. Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
Pl. Doctor Cadevall 2
937888445
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
DR. RIGOL SANMARTÍN, SALVADOR
Pl.Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
CIRUGIA PLASTICA Y
REPARADORA
Previa autorización de la Compañía
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
POLICLINIC TERRASSA
DR. HERNANDEZ MACHADO, VICTOR
Pl. Doctor Cadevall, 2
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
DR. VIÑALS VIÑALS, JUAN M
Plaça Dr. Robert 5 Edif. maternitat pl.0 cons. 10
902254585
Previa autorización de la Compañía
CIRUGIA TORACICA
Previa autorización de la Compañía
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. BELDA SANCHIS, JOSEP
Plaça Dr. Robert 5
937365050
DERMATOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DR. BRUALLA PALAZON, DANIEL
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DRA. PRAT TORRES, CAROLINA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
CENTRO MEDICO NAYADE
DR. ALONSO BRAVO, JAIME
Passeig Vint-I-Dos De Juliol, 155
937887237
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC PER L´IMATGE
TERRASSA
DR. DE MARCOS IZQUIERDO, JOSÉ
ANGEL
Pl. Progrés 25
937899726
POLICLINIC TERRASSA
Pl. Doctor Cadevall 2
937888445
MAMOGRAFIAS
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC PER L´IMATGE
TERRASSA
Dr. Ullés 15
937890788
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
Pl. Doctor Cadevall 2
937888445
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
ECOGRAFIAS
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC PER L´IMATGE
TERRASSA
Dr. Ullés 15
937890788
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC PER L´IMATGE
TERRASSA
Pl. Progrés 25
937899726
Cita Previa.
226
ADESLAS DENTAL TERRASSA
Pº. del Vapor gran, 43-47
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CENTRE DIAGNOSTIC PER L´IMATGE
TERRASSA
Dr. Ullés 15
937890788
Cita Previa.
CENTRO MEDICO NAYADE
Pg. 22 de Juliol, 155, bajos
937887237
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
Pl. Doctor Cadevall 2
937888445
Cita Previa.
■
TERRASSA (CONT.)
TERRASSA (CONT.)
TERRASSA (CONT.)
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. GARCIA PASCUAL, LUIS
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
CENTRE DIAGNOSTIC PER L´IMATGE
TERRASSA
Dr. Ullés 15
937890788
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
Pl. Doctor Cadevall 2
937888445
Cita Previa.
ENDOSCOPIAS
ADESLAS DENTAL TERRASSA
Pº. del Vapor gran, 43-47
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
GERIATRIA
EGARA MEDIC
DR. CORBERA OMEDES, GASPAR
Rambla d´Egara 311, 1º 4ª
937334054
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
Pl. Doctor Cadevall 2
937888445
Cita Previa.
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS
Previa autorización de la
Compañía
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DRA. ESTEVE COMAS, MARIA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DRA. MUNTAÑOLA PRAT, ANNA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
MEDICINA INTERNA
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
CENTRE DIAGNOSTIC PER L´IMATGE
TERRASSA
DR. DE MARCOS IZQUIERDO, JOSÉ
ANGEL
Pl. Progrés 25
937899726
TOMOGRAFIA AXIAL
COMPUTERIZADA
(T.A.C.-SCANNER) Previa
autorización de la Compañía
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DRA. CLARET TORRENTS, CRISTINA
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
ADESLAS DENTAL TERRASSA
Pº. del Vapor gran, 43-47
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
CENTRO MEDICO NAYADE
DRA. MONTALVIÑO RODRÍGUEZ, EVA
DR. VICENS JUSTO, ALBERTO
Pg. 22 de Juliol, 155, bajos
937887237
Cita Previa.
DR. FERRE JORGE, JORDI
Dr. Salvà, 4
937808138
Cita Previa.
HEMATOLOGIA Y
HEMOTERAPIA
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. ALMAGRO MENA, PERE
DR. CARA LOZANO, JUAN JOSÉ
DR. GERMAN TOMAS, ANTONI
DR. IRIGOYEN PUIG, DANIEL
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
NEFROLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. LLIBRE BOMBARDO, JOAN
DRA. GARCIA HENARES, ANA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
POLICLINIC TERRASSA
DRA. TERRADELLAS BOSCH, INMA
Pl.Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
227
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DR. BARREIRO LOPEZ, BIENVENIDO
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
■
TERRASSA (CONT.)
TERRASSA (CONT.)
TERRASSA (CONT.)
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. ESTEBAN TEJERO, LLUIS
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
EGARA MEDIC
DR. ROQUE MESEGUER, ANTONIO Mª
Rambla d´Egara 311, 1º 3º
937334054
Cita Previa.
DR. HEREDIA BUDO, JOSE LUIS
Plaça Dr. Robert, 5, baixos
937367020
Cita Previa.
NEUROCIRUGIA
Previa autorización de la Compañía
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. LASTRA GARCIA, ROBERTO
Plaça Dr. Robert 5
937365050
NEUROFISIOLOGIA
CLINICA
ELECTROMIOGRAFIA (E.M.G.)
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
NEUROLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DR. SANCHEZ ESCOBAR, CARLOS
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. KRUPINSKY, JERZY
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
EGARA MEDIC
DR. COMAS BERGUA, PERE
Rambla Egara, 311, 1º 4ª
937334054
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DRA. FRESNADILLO HUMET, EVA
DRA. CHASSINET MARTIN, ANNA
DRA. GUDIÑO BORDAJI, SILVIA LILIAN
DR. SOTA ESPAÑA, FIDEL
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. PESSARRODONA ISERN, ANTONI
DR. CASSADO GARRIGA, JORDI
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
EGARA MEDIC
DR. AYENSA PASCUAL, FERNANDO
Rambla d´Egara 311, 1º 4ª
937334054
Cita Previa.
DR. GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO
Arquimedes, 87, bajos
937331168 937804905
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
DR. ANDREONI, RAQUEL MARIA
DR. MORENO SÁNCHEZ, JORGE
Pl. Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DR. ASAAD, MOUAFK
DR. PRADAS CHACON, JORGE
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
CENTRE D´ESPECIALITATS MÈDIQUES
D´EGARA
DRA. SELLARES FABRES, M TERESA
C. Cisterna, 2
937889112
Cita Previa.
228
ICR - INSTITUT CATALÀ DE RETINA
DRA. MARTÍ JULIÀ, MERÇÈ
DRA. VIÑAS TRULLÀS, ROSA M.
Sant Pere, 46-48 , 2º
937363440
Urgencias en Horario de consulta. Cita
Previa.
DRA. MONDEJAR RAMOS, ROSA
C. Arquimedes, 235, 1º 4ª
937805260
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
DR. FOLCH RAMOS, JORDI
Pl. Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
ONCOLOGIA MEDICA
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. BASTUS PIULATS, ROMA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DR. GUILLEMANY TOSTE, JOSE MARIA
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. SANZ GONZALO, JUAN JOSÉ
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
CENTRE D´ESPECIALITATS MÈDIQUES
D´EGARA
DR. MAESO RIERA, JOSEP
C. Cisterna, 2
937889112
Cita Previa.
■
TERRASSA (CONT.)
TERRASSA (CONT.)
TERRASSA (CONT.)
DR. DINARES JAUMEANDREU, DANIEL
Raval de Montserrat 22 entresol F
937310087
Cita Previa.
CENTRO MEDICO NAYADE
DR. RUBIO CARNE, JORDI
Pg. 22 de juliol, 155, bajos
937887237
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
EGARA MEDIC
DR. DINARES JAUMEANDREU, DANIEL
Rambla d´Egara, 311, 1er 4ta
937334054
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
DR. DÍEZ TEJERINA, SANTIAGO
Pl.Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
PODOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
SRA. GARCIA GALVEZ, IRENE
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
SR. TORRES COSTA, PERE
C. Pitagores 27 casa
935376089
Cita Previa.
PRUEBAS
CARDIOVASCULARES
HEMODINAMICA VASCULAR
Previa autorización de la
Compañía
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. VIÑOLAS PRAT, XAVIER
DR. RODRIGUEZ FONT, ENRIC
Plaça Dr. Robert 5
937365050
PSIQUIATRIA
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DR. OSANZ JUAN, FRANCISCO
RAMON
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
DR. DOMÍNGUEZ INCHAURRONDO,
FERNANDO
Pl. Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
ARC MEDIC REHABILITACIO
SRA. RIUS MACIAS, ANNA
Galileu, 341, bajos
937882295
CENTRE DE RECUPERACIO XIROI
SR. GORDIOLA DOZ, FREDERIC
Sant Leopold, 48
937838801
REUMATOLOGIA
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DRA. ALBADALEJO DOMINGUEZ,
CAROLINA
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. PUJOL BUSQUETS, MANEL
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
CENTRO MEDICO NAYADE
DRA. HERNANDEZ MIGUEL, MARIA
VICTORIA
Passeig 22 de Juliol, 155, bajos
937887237
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
DR. ULLÉS CARRERAS, JOSEP
Pl. Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
229
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA
DR. GISBERT MARGARIT, JOSE MARIA
Goleta 19
937885113
Cita Previa.
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. ANGLES CRESPO, FRANCESC
DR. MORERA DOMINGUEZ, CARLES
DR. SABATES MALLORQUES,
SANTIAGO
DR. BARTRA YLLA, AGUSTI
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
CENTRO MEDICO NAYADE
DR. HARO FERNANDEZ, DANIEL
Passeig 22 de Juliol, 155, bajos
937887237
Cita Previa.
CENTRO MEDICO NAYADE
DR. BORRAS MONDRAGON, JOAN
ENRIC
Pg. 22 de juliol, 155, bajos
937887237
Cita Previa.
CENTRO MEDICO NAYADE
DR. MATAMALA PEREZ, ALFREDO
Pg. 22 de juliol, 155, bajos
937887237
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
DR. CAÑETE CARRIL, EMILIO
DR. MENGIBAR TORRES, FRANCESC
Pl. Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
DR. SALVADOR SANCHEZ, JOSE
EGARA MEDIC
Rambla d´Egara, 311, 1er 4ta
937334054
Cita Previa.
■
TERRASSA (CONT.)
TORELLO (CONT.)
TORELLO (CONT.)
UROLOGIA
AMBULANCIAS
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
DR. CABALLERO GINE, JOSEP MARIA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
Cita Previa.
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
CENTRO MEDICO NAYADE
DR. MARTI PICAS, LLUIS
Passeig 22 de Juliol, 155, bajos
937887237
Cita Previa.
POLICLINIC TERRASSA
DR. ALCOBERRO TURUS, JOSEP
Pl.Doctor Cadevall, 2
937888445
Cita Previa.
CENTROS
HOSPITALARIOS
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA
TERRASSA
Plaça Dr. Robert 5
937365050
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
SRA. LOPEZ-BALCELLS ALVAREZ,
CARLOTA
Doctor Cistaré, 59 A
683314073
POLICLINIC TERRASSA
SRA. LLUMA DOMÈNECH, SÍLVIA
Pl.Doctor Cadevall, 2
937888445
TORELLO
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MÈDIC DEL GES
DR. ARANDA ARQUES, JOSEP MARIA
Sant Josep, 1
938504554
Cita Previa.
DR. ESQUERRA ALIBES, JOSEP MARIA
Pas de la Sagrera, s/n
938591519
Lunes,jueves y viernes de 15,00 a 16,30
h.Martes de 12,00 a 13,00 h.Sábados de
10,00 a 11,00 h.
ENFERMERIA
CENTRE MÈDIC DEL GES
SRA. ALABERN VILA, NURIA
Sant Josep, 1
938504554
de L. a V. de 9,00 a 20,00 h.
ANALISIS CLINICOS
CENTRE MÈDIC DEL GES
GENERAL LAB
Sant Josep, 1, 1ª
938504554
de L. a V. de 08,30 a 09,30 h.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MÈDIC DEL GES
DR. CRUXENT CHOY, RAFAEL
Sant Josep, 1
938504554
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MÈDIC DEL GES
DR. FRANQUESA LLOPART, LLUÍS
ENRIC
Sant Josep, 1
938504554
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE MÈDIC DEL GES
DR. RAFART ARUMI, JOSEP Mª.
Sant Josep, 1
938504554
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MÈDIC DEL GES
Sant Josep, 1
938504554
APARATO DIGESTIVO
UROLOGIA
CENTRE MÈDIC DEL GES
DR. BARNIOL LLIMÓS, RAMON
Sant Josep, 1
938504554
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC DEL GES
DR. VALERO MILIÁN, JESÚS
Sant Josep, 1
938504554
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
VALLIRANA
CENTRE MÈDIC DEL GES
DR. JANÉS SARIOLA, CARLES
Sant Josep, 1
938504554
Cita Previa.
230
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
■
VALLIRANA (CONT.)
VIC (CONT.)
VIC (CONT.)
AMBULANCIAS
MEDICINA FAMILIAR
APARATO DIGESTIVO
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
CENTRE MÈDIC VIC
DR. GOYADOL VILA, AMADEU
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC VIC
DR. SABORIDO CURSACH, ALBERTO
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRO MEDICO CEMAV
DR. ARAUJO CERNUDA, RICARDO
C. Bisbe Strauch 16
938894602
Cita Previa.
DR. JULIA BERRUEZO, FRANCESC
XAVIER
Sant Jaume, 2
936830811
Martes y jueves, tardes. Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
DR. FREIXAS BENAVIDES, JORGE
CARLOS
Major, 332, 3º
936832907
Cita Previa.
VIC
URGENCIAS GENERALES
CLINICA SANT JOSEP
Sant Segimon, 3
938861700 938892895
Servicio permanente las 24 horas
URGENCIAS MEDICAS
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
CENTRE MÈDIC VIC
DRA. BURGAYA SUBIRANA, SÍLVIA
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRE MÈDIC VIC
SR. BOIXEDA DOMENECH, JOSEP
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
GENERAL LAB
Gallissà, 19, entlo 2ª
938832304
De lunes a sábado de 08,00 a 22,00
h.Sábados de 8:00 a 14:00 h.
ANATOMIA PATOLOGICA
DRA. AUTONELL REIXACH, JOSEFINA
LABORATORI D´ANATOMIA
PATOLÒGICA
Carrer de les Flors, 6, baixos 1ª
938851212
de L. a V. de 17,00 a 20,00 h.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE MÈDIC VIC
DR. GALOFRE FIGUERAS, ANTONI
DR. PARÉS RIFA, JOSEP ORIOL
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
231
CARDIOLOGIA
CENTRE MÈDIC VIC
DRA. ROBLES, ROCÍO
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
DR. YLLA BORE, MIGUEL
C. Sant Segimon 3
938861000 938861700
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MÈDIC VIC
DR. ROCA CLOSA, JOSEP
DR. QUER VALL, FRANCESC XAVIER
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CEMAV
DR. MOLINAS BRUGUERA, JOAN
C. Bisbe Strauch 16
938894602
Cita Previa.
CLINICA SANT JOSEP
DR. GUIXA GENER, MANUEL
DR. MOLINAS BRUGUERA, JOAN
Sant Segimon, 3
938861700
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRE MÈDIC VIC
DR. JANES SARIOLA, CARLOS
DRA. VIDAL, ISABEL
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
■
VIC (CONT.)
VIC (CONT.)
VIC (CONT.)
CENTRO MEDICO CEMAV
DRA. VIDAL OLMO, ISABEL
C. Bisbe Strauch 16
938894602
Cita Previa.
ENDOSCOPIAS
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
DRA. MASDEU ARTIGAS, ISABEL
Rambla Hospital 6, 4º 6ª
938833200
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS
Previa autorización de la
Compañía
CLINICA SANT JOSEP
DR. SABORIDO CURSACH, ALBERTO
Sant Segimon, 3
938861700
ECOGRAFIAS
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
CENTRE MÈDIC VIC
DR. CORTES RODRIGUEZ, MARIA JOSE
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC VIC
DRA. TINTO RAMAL, IMMA
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
MAMOGRAFIAS
CLINICA SANT JOSEP
Sant Segimon, 3
938861700
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MÈDIC VIC
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CEMAV
DR. CRUXENT CHOY, RAFAEL
C. Bisbe Strauch 16
938894602
Cita Previa.
CLINICA SANT JOSEP
GABINETE RADIOLOGICO
Sant Segimon, 3
938861700
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CEMAV
DR. MIRO CUGAT, JUAN MANUEL
DR. ECHAIZ GUEVARA, TITO ANTONIO
C. Bisbe Strauch 16
938894602
Cita Previa.
MEDICINA INTERNA
DR. PAÑELLA MORA, DOMINGO
MARIA
C. Sant Segimon 3
938861700
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
CENTRE MÈDIC VIC
DR. SERRA BATLLES, JOAN
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
NEUROLOGIA
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE MÈDIC VIC
DRA. FRANCISCO EXPOSITO, GEMMA
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC VIC
DR. MUNMANY PALLAROLS, ANTONIO
DR. ALFONSO MARTIN, SEBASTIA
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
232
CEMGINE
DRA. FUSTÉ PUIGORIOL, NÚRIA
DRA. MERCED VÁZQUEZ, Mª CARME
DRA. BORRALLERAS FUMAÑA, EVA
DRA. ROMA MAS, ELIONOR
DRA. VILASECA GIRALT, SUSANNA
Portal de La Rambla, 6, 1er 2na
938864601
Cita Previa.
CENTRE MÈDIC VIC
DRA. ESTOPIÑÁ CROS, NÚRIA
DR. MATARÓ MARSAL, DANIEL
DRA. NAVARRO ALONSO, INGRID
DRA. TUDELA SANTOS, SANDRA
VANESA
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
CENTRE MÈDIC VIC
EQUIPO DR. DUARTE CALDERON,
MIGUEL A.
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CEMAV
SR. AMEN LETRAN, MANUEL JOSE
C. Bisbe Strauch 16
938894602
Cita Previa.
CLINICA SANT JOSEP
DR. AMEN LETRAN, MANUEL JOSÉ
Sant Segimon, 3
938861700
Cita Previa.
DR. RAFART ARUMI, JOSEP Mª
Bisbe Morgades, 38, 2º 2ª
938855509
Cita Previa.
■
VIC (CONT.)
VIC (CONT.)
VIC (CONT.)
OTORRINOLARINGOLOGIA
REUMATOLOGIA
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MÈDIC VIC
DR. MOLINERO POLO, JOAN MIQUEL
DR. MOLERA BLANCH, JOSÉ
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRE MÈDIC VIC
SR. JAIME CALVET, PASCUAL
SR. CLAPERA CUATRECASAS, PERE
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CEMAV
SRA. SERRA RAURELL, MARTA
SR. CLAPERA CUATRECASAS, PERE
C. Bisbe Strauch 16
938894602
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CENTRE MÈDIC VIC
DR. RIBAS SABATE, JUAN
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
SRA. CASELLAS HERNANDEZ,
SANDRA
Arquebisbe Alemany, 18, 2º 3ª
938894134
CENTRO MEDICO CEMAV
SR. COLOM MARSO, FERRAN
C. Bisbe Strauch 16
938894602
CLINICA SANT JOSEP
Sant Segimon, 3
938861700
CENTRE MÈDIC VIC
DRA. GARCIA GOMEZ, Mª CARME
DR. KANTEREWICZ BINSTOCK,
EDUARDO ALBERTO
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MÈDIC VIC
DR. REDÓ GALVANY, JAIME
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CEMAV
DR. PEREZ PONS, ARTURO
C. Bisbe Strauch 16
938894602
Cita Previa.
CLINICA SANT JOSEP
DR. MELLADO NAVAS, JOSÉ A.
DR. VILARÓ PORTET, RAMÓN
DR. PINYANA I GARRIGA, AGUSTI
Sant Segimon, 3
938861700
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE MÈDIC VIC
DR. DINARES PRAT, JOSEP
Bisbe Morgades, 49
938852512
Cita Previa.
CENTRO MEDICO CEMAV
DR. SERRALLACH OREJAS, MARC
C. Bisbe Strauch 16
938894602
Cita Previa.
DR. COS CALVET, JOSE MARIA
C. Bisbe Morgades, 19 3º,3ª
938855502
CENTROS
HOSPITALARIOS
CLINICA SANT JOSEP
Sant Segimon, 3
938861700 938892895
233
CENTRE MÈDIC VIC
SRA. SOLER MARIN, ELISABETH
SR. VERDAGUER GORCHS, JORDI
Bisbe Morgades, 49
938852512
VILADECANS
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC MEISA
DRA. BERT JOSA, ANNA
DRA. BRIA FLAMARIQUE, SUSANA
DRA. MOLINA NARVARTE, SÍLVIA
DRA. VIDAL ALCALDE, M. LUISA
DR. RUIZ FABREGAT, JUAN ANTONIO
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
DR. CARRASCO PONS, RAMÓN
DRA. DÍAZ PELLICER, ANA
DRA. MALLER LAFONT, NEUS
DRA. MORENO FARRÉS, NOEMÍ
C. Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
■
VILADECANS (CONT.)
VILADECANS (CONT.)
VILADECANS (CONT.)
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
POLICLÍNIC VILADECANS
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
DR. FELIU PALA, XAVIER
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
DRA. BALAGUE GALITO, ENRIQUETA
DRA. BARREDO HERNÁNDEZ, MARIA
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
DR. ROS VILADOMS, JUAN BAUTISTA
Pi i Margall, 11, 1er
936582939
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
POLICLÍNIC VILADECANS
DR. ROMERA VILLEGAS, ANTONIO
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
ENFERMERIA
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC MEISA
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
SRA. VICENTE JOSÉ, Mª ANGELES
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
CENTRE MEDIC MEISA
DR. CARTAÑÁ MANTILLA, JESÚS
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
GENERAL LAB
POLICLÍNIC VILADECANS
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
De .Sábados de 9:00 a 10:30 h. de L. a V.
8:00 a 11:00
LABORATORI COLL GARCES
C. Rosa de Luxemburgo, 5-7
936472044
Cita Previa.
LABORATORI MDB
CENTRE MEDIC MEISA
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
De lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de
17:00 a 19:00 h.Sábados de 9:00 a 11:00 h.
CENTRE MEDIC MEISA
DR. MARCHENA CHALAS, RAFAEL
EMILIO
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
DR. GALTER COPA, SARA
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
CENTRE MEDIC MEISA
DR. VERA GIL, IGNASI
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
DR. ÁLVAREZ GARCÍA, PERE
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE MEDIC MEISA
DR. OTERO XANCO, JOAQUIN
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
234
CIRUGIA PEDIATRICA
POLICLÍNIC VILADECANS
DR. ILARI ROCABERT, JOAN
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
CENTRE MEDIC MEISA
DR. CASTELLS VALLS, ALEJANDRO
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
DRA. CALDERÓN CLARÓS, PATRICIA
DRA. MUNIESA MONTSERRAT,
CRISTINA
DRA. RODRÍGUEZ DE RIVERA,
EUGENIA
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
POLICLÍNIC VILADECANS
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC MEISA
DR. ALVINA PINA, CARLOS
DR. FÁBREGAS VALLVERDÚ, JOSÉ M.
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
■
VILADECANS (CONT.)
VILADECANS (CONT.)
VILADECANS (CONT.)
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
POLICLÍNIC VILADECANS
DRA. AMORÓS MONERA, MANUELA
DR. PLANAS URRUELA, XAVIER
DRA. PORTA DE LA RIVA, NÚRIA
DR. SABADELL GARCÍA, JORDI
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
CENTRE MEDIC MEISA
SR. CASAS MAVARRO, JORDI
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
DRA. SEGALA TORRES, Mª ISABEL
Mare de Dèu de Sales, 67 C
936588406
Cita Previa.
MEDICINA INTERNA
CENTRE MEDIC MEISA
DR. BARRERA SOLÀ, JOSEP Mª
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC MEISA
DR. ABAD NARANJO, JOSÉ Mª
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEISA
SRA. ANDRÉS GARCÍA, LAURA
SR. MACÍAS JIMÉNEZ, ANGEL
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
POLICLÍNIC VILADECANS
DR. GARCIA BRU, PERE
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
SR. DOMINGUEZ, ALFONS
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
OTORRINOLARINGOLOGIA
SR. TRAITE CAPDEVILA, JAVIER
Solo Domicilios
936622529
NEUMOLOGIA
CENTRE MEDIC MEISA
DRA. BELMONTE DE LA FUENTE,
YOLANDA
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
DR. LLORET QUERALTO, JUAN
ANTONIO
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
NEUROLOGIA
CENTRE MEDIC MEISA
DRA. STANKEVICIUTE, JOLANTA
DRA. BERLANGA MORAN, BEGOÑA
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE MEDIC MEISA
DR. MORAGUES DE AYALA, GABRIEL
DRA. TAMAYO ROJAS, OLGA
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
DR. DEL CASTILLO FUERTES, JAVIER
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEISA
DR. AGUILAR MANDRET, FRANCINA
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
DR. CISA LLUIS, ENRIC
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
DR. QUISPE ARROYO, OMAR RUBEN
Avda. Rosa de Luxemburgo,5-7 local 4
936472044
Cita Previa.
REUMATOLOGIA
CENTRE MEDIC MEISA
DRA. ALAMÁN MARTÍNEZ, LLUÏSA
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
DRA. COLL BATET, MÓNICA
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
PODOLOGIA
CENTRE MEDIC MEISA
SRA. ALONSO MORENO, VERONICA
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
CENTRE MEDIC MEISA
DR. CASTELLS PALAU, JOSEP
DR. PICQ BARTHÉLEMY, JUAN LUIS
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
SR. ROMERO ORTIZ, RAUL
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
DR. GARRETA MAGRINYÀ, JAUME
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
235
■
VILADECANS (CONT.)
VILAFRANCA DEL
PENEDES (CONT.)
VILAFRANCA DEL
PENEDES (CONT.)
DR. VAZQUEZ BARBAT, JOAQUIN
Pl. Lluis Via, 3
938923434
De lunes a viernes. Cita Previa.
LABORATORI MDB
Avda. de Barcelona 19 baixos
938171104
Cita Previa. de L. a V. de 08:00 a 10:00
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
MUTUA PENEDES-PREVISORA
GENERAL
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Vidal 9
938917100
de L. a V. de 08,00 a 13,00 h.
UROLOGIA
CENTRE MEDIC MEISA
DR. DORADO DE LAS HERAS, JOSÉ
Plaça Sant Herblain, s/n
936591566
Cita Previa.
POLICLÍNIC VILADECANS
DR. MARCO PÉREZ, LUÍS M.
Salvador Baroné, 41, baixos
936474041
Cita Previa.
VILAFRANCA DEL
PENEDES
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. DORADO LLOPART, XAVIER
DRA. MARTÍNEZ, ALBA
DR. PANYELLA PUJADO, JOSEP
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
MILENIUM CENTRE MEDIC
DR. FAUST, THORSTEN
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DRA. EFEMENCO, DANIELA
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
ENFERMERIA
SERVEIS MEDICS PENEDES
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
ANATOMIA PATOLOGICA
SERVEIS MEDICS PENEDES
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
MILENIUM CENTRE MEDIC
DR. BOQUET LLORENS, JOAN
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
SERVEIS MEDICS PENEDES
DRA. ESTESO HONTORIA, OLGA
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. BRILLAS, ALBERT
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
ANALISIS CLINICOS
GENERAL LAB
MILENIUM CENTRE MEDIC
General Prim, 9, 1er 5na
938199020
M. y J. de 8:30 a 10:30 h.
GENERAL LAB
SERVEIS MEDICS PENEDES
Pl. Creu Sta. Digna, 1
938172229
Cita Previa. de L. a V. de 8:00 a 10:00 h .
236
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
MILENIUM CENTRE MEDIC
DR. HERRERA Y RUIZ DE LA HERMOSA,
JOSE Mª
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
Cita Previa.
■
VILAFRANCA DEL
PENEDES (CONT.)
VILAFRANCA DEL
PENEDES (CONT.)
VILAFRANCA DEL
PENEDES (CONT.)
SERVEIS MEDICS PENEDES
EQUIP DRA. MODOLELL AGUILAR, INES
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
MILENIUM CENTRE MEDIC
DRA. PERAMIQUEL, LAURA
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
Cita Previa.
MILENIUM CENTRE MEDIC
DR. SIMÓ GIMENO, JOSEP Mª.
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. MARCOVAL CAUS, JOAQUIM
DR. VIÑAS ARENAS, MIQUEL
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. CUSÓ VALLS, I. ENRIQUE
DR. TURÀ GARCÍA, ANDRÉS
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. TORRES SINTÉS, ENRIC
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
DENSITOMETRIA OSEA
Previa autorización de la
Compañía
MILENIUM CENTRE MEDIC
DR. SIMÓ GIMENO, JOSEP Mª.
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
ECOGRAFIAS
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
CIRUGIA MAXILOFACIAL
MILENIUM CENTRE MEDIC
DR. SIMÓ GIMENO, JOSEP Mª.
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DRA. REÑAGA RUBIN, ISABEL
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. FERNÁNDEZ INDA, ALEJANDRO
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
MAMOGRAFIAS
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
237
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. FERNÁNDEZ INDA, ALEJANDRO
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
ORTOPANTOMOGRAFIAS
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. SIMÓ GIMENO, JOSEP M.
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
RESONANCIA MAGNETICA Y
TRANSMISION DE IMAGEN
C. Santa Clara, 10
938182560
SERVEIS MEDICS PENEDES
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
TOMOGRAFIA AXIAL
COMPUTERIZADA
(T.A.C.-SCANNER) Previa
autorización de la Compañía
SERVEIS MEDICS PENEDES
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
■
VILAFRANCA DEL
PENEDES (CONT.)
VILAFRANCA DEL
PENEDES (CONT.)
VILAFRANCA DEL
PENEDES (CONT.)
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
MILENIUM CENTRE MEDIC
DR. BOGUÑA PONSA, JOSEP Mª
DR. RODRIGUEZ DEL CORRAL, JOSEP R.
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
Cita Previa.
ONCOLOGIA MEDICA
MILENIUM CENTRE MEDIC
DRA. PRAT BADIA, GLORIA
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
DR. FERRE JORGE, JORDI
C. Cal Bolet 1 2º 2ª
938901422
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DRA. RAYA ANDRÉS, SANDRA
DRA. SOLÉ MOYA, SONIA
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
DRA. SUÑOL STUMPE, ICIAR
CLINICA DENTAL SUÑOL
Passeig del Camp dels Rolls, 12
938903546
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. ALVAREZ FERNÁNDEZ, B.
DR. CASTILLO VIZUETE, JOSÉ
ANTONIO
DR. DE GRACIA ROLDÁN, JAVIER
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DRA. BLÁZQUEZ VENTURA, ANNA
DRA. CUSINÉ LÓPEZ, LAURA
DRA. PALLARÉS PORTA, LAIA
DR. RODRÍGUEZ MORANTE, DAVID
DRA. TORRES SOTO, ANA J.
DRA. VALLADARES, ESTHER
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
DRA. GAYA CATASUS, Mª
MONTSERRAT
Avda. Tarragona 62 bjs
938902795 629763982
Cita Previa.
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
DR. KHAOULY MUAUAD, GHANEM
C. Bisbe Panyelles, 19, 2on 1ra
938174513
Cita Previa.
MILENIUM CENTRE MEDIC
DR. FERRERA, JOSEP
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. CASALE TURÚ, ALFONSO
DR. RUBIO ESPINOSA, PATRICIO
FABIAN
Pl. Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
238
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
MILENIUM CENTRE MEDIC
DR. VIVES DE ARPE, EMILIO
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DRA. OLLÉ MOLINER, MONTSERRAT
DR. ROMERO VAN ABEELEN, ENRIQUE
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
PODOLOGIA
SERVEIS MEDICS PENEDES
SR. ZÚÑIGA CEDO, DANIEL
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
PSIQUIATRIA
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. PONS BARBA, JOSÉ LUIS
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
C.R.F. PENEDES
Pz. Boters 2, bajos
938904783
■
VILAFRANCA DEL
PENEDES (CONT.)
VILAFRANCA DEL
PENEDES (CONT.)
VILANOVA I LA GELTRU
(CONT.)
MILENIUM CENTRE MEDIC
SRA. SABAT COLOMER, FINA
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
MILENIUM CENTRE MEDIC
DR. VAYREDA MARTIJA, JOSEP Mª
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
Cita Previa.
DR. FRANCH VAZQUEZ, JOSEP
Habana, 14, 1º 4ª
938153727 609150647
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. GALVEZ KOSLOWSKI, STEPHAN
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
REUMATOLOGIA
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. JUNCOSA XIFRA, JOSEP Mª
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
SERVEIS MEDICS PENEDES
DRA. JUANEDA CASTELL, MARIA
BEGOÑA
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
MILENIUM CENTRE MEDIC
SR. TORREGROSA, MANUEL
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
VILANOVA I LA GELTRU
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
DR. FERNANDEZ SUAREZ, MANUEL A
Boter 2, bajos
938904783
Cita Previa.
MILENIUM CENTRE MEDIC
DR. CORNET SUSANA, JOAN
General Prim, 9, 1º 5ª
938199020
Cita Previa.
SERVEIS MEDICS PENEDES
DR. AMILLO JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN
DR. ARENAS PRAT, JOAN M.
Pl Creu Santa Digna, 1
938172299
Cita Previa.
UROLOGIA
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL
PENEDÈS
Vidal, 7-9
938917100
Cita Previa.
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
CENTRE MEDIC FEDEAR
DRA. CARBONELL TORREMORELL,
JOANA
DRA. JOVAL CEPRIA, Mª TERESA
Rambla Vidal, 13
938160095 938160078
Diaria de 08,00 a 20,00 h. Sábados de 09,00
a 13,00 h.
239
SMP VILANOVA
DR. ARNAL AVINYÓ, JOSEP LLUIS
DRA. NIETO FERNÁNDEZ, ELOISA
DR. RIPOLLÉS JUSTRIBO, JOAN
C. Pelegrí Ballester, 17
938115206 938172299
Cita Previa.
DR. ZUÑIGA INGLES, EZEQUIEL
Pl. Soler Carbonell, 28 , 2º Desp. 13-14
938935251
Cita Previa. de L. a V. de 09,00 a 13,00 h.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
DR. BAU COLL, ALBERTO
Avda. Garraf 46
938937334
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 13:00 y de
16:00 a 20:00
CENTRE MEDIC FEDEAR
DRA. DE LA POZA HERNÁNDEZ DE
LORENZO, Mª BEATRIZ
Rambla Vidal, 13
938160095
Cita Previa.
DRA. GARCIA OHLRICH, SUSANA
Avda. Garraf 46
938937334
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 13:00 y de
16:00 a 20:00
DRA. GATELL CARBO, ANNA
Avda. Garraf 46
938937334
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 13:00 y de
16:00 a 20:00
DR. HERNANDEZ SOLA, FRANCISCO
C. Tetuan 14 baixos
938937851
Cita Previa.
DR. MORAL REIXACH, ILDEFONSO
Rambla Salvador Sama, 17 bis, 4º 1ª
938938386 938140848
Cita Previa.
■
VILANOVA I LA GELTRU
(CONT.)
VILANOVA I LA GELTRU
(CONT.)
VILANOVA I LA GELTRU
(CONT.)
DR. SERRANO MARCHUET, JOSÉ
ANTONIO
Avda. Garraf 46
938144619
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 13:00 y de
16:00 a 20:00
LABORATORI COLL GARCES
CENTRE MEDIC FEDEAR
Rambla Vidal, 13, baixos
938160095
de L. a V. de 8:30 a 10:30 h.
DR. MARTI SINTES, GABRIEL
Rbla.Esposicio, 97-99
938115838
Cita Previa.
SMP VILANOVA
DR. DELGADO DIEGO, LLUIS RICARD
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
ENFERMERIA
CENTRE MEDIC FEDEAR
SRA. CLAVE RUIZ, MONICA
SRA. ROMERO CANTON, ISABEL
Rambla Vidal, 13
938160095 938160078
de L. a V. de 08,00 a 20,00 h.
SMP VILANOVA
SR. LÓPEZ MAS, ISRAEL
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
ALERGOLOGIA
CENTRE MEDIC FEDEAR
DR. ESEVERRI ASÍN, JOSÉ LUIS
Rambla Vidal, 13
938160095 938160078
Cita Previa.
ANALISIS CLINICOS
GENERAL LAB - LABORATORIO
BLAZQUEZ
DR. BLÁZQUEZ CABALLERO, JOAN
ENRIC
Tetuan, 18, 1º
938937612
Cita Previa.
GENERAL LAB
SMP VILANOVA
Pelegrí Ballester, 17
938115206
M. y V. de 8:30 a 10:30 h.
CIRUGIA PEDIATRICA
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Sant Gregori 19
938930030
de L. a V. de 09,00 a 11,00 h.
DRA. GRANDE MOREILLO, CARME
Josep Coroleu, 67-69, àtic 1ra
931188377 671698086
Cita Previa.
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR
DERMATOLOGIA
CENTRE MEDIC FEDEAR
DR. SEGURA OLLÉ, JOAN
Rambla Vidal, 13
938160095 938160078
Cita Previa.
CENTRE MEDIC FEDEAR
DR. RODERO, JESUS
Rambla Vidal, 13
938160095 938160078
Cita Previa.
APARATO DIGESTIVO
SMP VILANOVA
DR. GALLARDO HERNÁNDEZ,
FERNANDO
DRA. PERAMIQUEL FONOLLOSA,
LAURA
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
SMP VILANOVA
DR. GORDILLO BERNAL, JOSÉ O.
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
CENTRE MEDIC FEDEAR
DRA. VALVERDE, AIDA
Rambla Vidal, 13
938160095
Cita Previa.
SMP VILANOVA
DR. CUSO VALLS, INOCENTÉS
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO
DR. ALBIOL RIBAS, JESUS MARIA
Magdalena Miró, 3
938155404
Cita Previa.
CENTRE MEDIC FEDEAR
DR. POVEDA GÓMEZ, SANTIAGO
Rambla Vidal, 13
938160095
Cita Previa.
240
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
ORTOPANTOMOGRAFIAS
ADESLAS DENTAL VILANOVA I LA
GELTRU
Avda. Jaume Balmes 13
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
SMP VILANOVA
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
RADIOLOGIA GENERAL /
RADIODIAGNOSTICO
CENTRE MEDIC FEDEAR
DRA. CASTILLA BARAHONA, Mª
TERESA
DR. GASPÀ TORRES, GENARO
Rambla Vidal, 13
938160095 938160078
Cita Previa.
■
VILANOVA I LA GELTRU
(CONT.)
VILANOVA I LA GELTRU
(CONT.)
VILANOVA I LA GELTRU
(CONT.)
SMP VILANOVA
DR. FERNANDEZ PEZZI, ENRIQUE
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
NEUMOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRE MEDIC FEDEAR
DRA. VALENTÍ ARDANUY, Mª CARMEN
Rambla Vidal, 13
938160095
Cita Previa.
CENTRE MEDIC FEDEAR
DR. TORNERO SALTO, JORDI
Rambla Vidal, 13
938160095 938160078
Cita Previa.
SMP VILANOVA
DRA. DE GROOT, JENNET
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
DR. GONZALEZ COMPTA, FRANCESC
XAVIER
Avda. Francesc Macia 64 1º2ª
935409026
Cita Previa.
RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR (R.M.N.) Previa
autorización de la Compañía
C.M.D. ALOMAR BARCELONA, S.L.
Urgell, 2
938143499
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
CENTRE MEDIC FEDEAR
DRA. PRAT BADÍA, Mª GLORIA
Rambla Vidal, 13
938160095
Cita Previa.
SMP VILANOVA
DR. FREIXAS PADRO, FRANCESC
XAVIER
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
ADESLAS DENTAL VILANOVA I LA
GELTRU
Avda. Jaume Balmes 13
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
DR. LAGUNA CARRASCO, JOAN
CARLES
Av. Francesc Macia, 59, 1º 1ª
938933030 938143003
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
DR. CABA OLIVELLA, ROMA
Rambla Exposició 97-99 planta baja
938115838
Cita Previa.
CENTRE MEDIC FEDEAR
DR. ARNET JIMENEZ, JUAN
DRA. BEROIZ FERNANDEZ, PATRICIA
Rambla Vidal, 13
938160095 938160078
Cita Previa.
SERVEIS INTEGRALS GINECOLOGICS
VALLS
DRA. CUERDA CUSINÉ, MERÇÈ
DR. VALLS MASSANA, IGNASI
Pare Garí, 81, Baixos
938157467
Cita Previa.
SMP VILANOVA
DR. BORRÀS PUIG, JORDI
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
MEDICINA PREVENTIVA
(SALUD BUCO-DENTAL)
OFTALMOLOGIA
ADESLAS DENTAL VILANOVA I LA
GELTRU
Avda. Jaume Balmes 13
902530954
Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00
SMP VILANOVA
DR. RUBIO ESPINOSA, PATRICIO
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
SMP VILANOVA
DR. GUILLEMANY TOSTE, JOSE Mª
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
PODOLOGIA
CENTRE MEDIC FEDEAR
SRA. SIMÓ TORRES, ANNA
Rambla Vidal, 13
938160095
Cita Previa.
SMP VILANOVA
SR. ZÚÑIGA CEDÓ, DANIEL
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
CENTRE MEDIC FEDEAR
SRA. ALMIRALL AIXALA, INMA
Rambla Vidal, 11
938160095
SMP VILANOVA
SR. ROJAS CAMARERO, ALEJANDRO
Pelegrí Ballester, 17
938115206
REUMATOLOGIA
241
CENTRE MEDIC FEDEAR
DRA. VALENTI ARDANUY, Mª CARME
Rambla Vidal, 13
938160095 938160078
Cita Previa.
■
VILANOVA I LA GELTRU
(CONT.)
VILANOVA I LA GELTRU
(CONT.)
VILASSAR DE MAR
(CONT.)
SMP VILANOVA
DR. JUNCOSA XIFRÀ, JOSE Mª.
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
PSICOTERAPIA
Previa autorización de la Compañía
AMBULANCIAS
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
CENTRE MEDIC FEDEAR
DR. GUILLEN ALVARO, JOSEP ANTON
DRA. PEREZ ROMERA, ANA BELEN
Rambla Vidal, 13
938160095 938160078
Cita Previa.
DR. DE LA TORRE RODRIGUEZ, MIGUEL
Rambla de la Exposición 97-99
938115838
Cita Previa.
DR. FERNANDEZ SUAREZ, MANUEL A
Dr. Fleming, 42
938150702
Cita Previa.
SR. NAVARRO FARRE, BLAI
Rambla Exposició, 97-99
938115838
Cita Previa.
CENTRE MEDIC FEDEAR
SRA. BALLESTEROS CABUS, RAQUEL
SR. RAYA, MIQUEL ANGEL
Rambla Vidal, 13
938160095
autorizavión .
VILASSAR DE DALT
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
SMP VILANOVA
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
DR. MESTRE GALLINAT, FRANCESC
XAVIER
Pg. Sant Pere, 1
937532130
L. y J. de 19,00 a 21,00 h.
UROLOGIA
VILASSAR DE MAR
CENTRE MEDIC FEDEAR
DR. DÍAZ RODRÍGUEZ, FRANKLIN
Rambla Vidal, 13
938160095 938160078
Cita Previa.
URGENCIAS MEDICAS
SMP VILANOVA
DR. RAVENTÓS BUSQUETS, XAVIER
Pelegrí Ballester, 17
938115206
Cita Previa.
URGENCIAS ADESLAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
URGENCIAS DOMICILIARIAS 24 H
MÉDICAS / ATS Y DE TRASLADOS
URGENTES EN AMBULANCIA
902109393
SERVICIO DE ENFERMERIA
902109393
Urgencias las 24 horas de ATS (enfermería)
242
AMBULANCIAS
902109393
Exclusivamente para traslados de
URGENCIA y con indicación médica.
MEDICINA FAMILIAR
DR. BERNAD SUAREZ, JESUS
Sant Guillem, 11
937593620
Cita Previa. de L. a V. de 15,00 a 18,00 h.
C.E.M. VILASSAR
DR. NUÑEZ CIRERA, ALFONS
DR. NUÑEZ CIRERA, JOSÉ Mª
DR. ORTEGA RECTORET, RAFAEL
DR. SERRA CABOT, PERE
DR. FOZ GIL, GONÇAL
Mossèn Joan Rebull 13 Esc.B
937595902
Cita Previa. de L. a V. de 09:30 a 13:00 y de
16:00 a 20:00
C.E.M. VILASSAR
DR. BENCHIMOL LOPEZ, ALBERTO
C. Sant Josep,58-60
937502067
Cita Previa.
DR. GAYA FREIXES, JOSE
Sta.Maria, 70 esc A 1º,2ª
937595160
De M. a D. de 08,00 a 10,00 h.
DR. NOBAJAS RODRIGUEZ, JESUS C
La Muralla, 2, bloque A, 7º 2ª
606045100
Cita Previa.
PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
DR. FAJARDO QUEVEDO, JUAN
EMILIANO
San Josep, 60, baixos
629323862
Cita Previa.
DR. NOBAJAS RODRIGUEZ, JESUS C
La Muralla, 2, bloque A, 7º 2ª
606045100
Cita Previa.
■
VILASSAR DE MAR
(CONT.)
VILASSAR DE MAR
(CONT.)
VILASSAR DE MAR
(CONT.)
UNITAT PEDIATRICA ARCC
DRA. CUADRA BODOQUE, DOLORS
DRA. RAGA BALLESTER,
ENCARNACIÓN
Santa Maria, 156 (edif. La Haya IV
937506770
Cita Previa.
ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION
REHABILITACION
Previa autorización de la Compañía
C.E.M. VILASSAR
DRA. GARCIA PATTERSON, APOLONIA G.
C. Sant Josep,58-60
937502067
Cita Previa.
CENTRE MEDIC DE REHABILITACIÓ SPAL
Carme, 8 , baixos
937540222
ANALISIS CLINICOS
LABORATORI COLL GARCES
C. Sant Guillem 11
937593620
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE
Sant Josep 60
937502067
de L. a V. de 08,00 a 09,15 h.
APARATO DIGESTIVO
C.E.M. VILASSAR
DRA. VASCONEZ PEÑA, CELIA
AZUCENA
C. Sant Josep,58-60
937502067
Cita Previa.
CARDIOLOGIA
C.E.M. VILASSAR
DRA. DE ANTONIO FERRER, MARTA
C. Sant Josep,58-60
937502067
Cita Previa.
DERMATOLOGIA
DR. NASARRE CALVO, JAIME
C. Sant Josep 60
937502067
Cita Previa.
ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA
C.E.M. VILASSAR
DR. DE LA FUENTE RODRIGUEZ,
FERNANDO
C. Sant Josep,58-60
937502067
Cita Previa.
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
C.E.M. VILASSAR
DR. BACHS PALLARES, JAIME
C. Sant Josep,58-60
937502067
Cita Previa.
OFTALMOLOGIA
DR. ARASANZ JULIA, AGUSTIN
C. Sant Josep 60
937502067
Cita Previa.
C.E.M. VILASSAR
DR. ARAZANZ JULIA, AGUSTIN
C. Sant Josep,58-60
937502067
Cita Previa.
OTORRINOLARINGOLOGIA
DIAGNOSTICO POR LA
IMAGEN
C.E.M. VILASSAR
DR. GIRONELLA LLONGA, PERE
C. Sant Josep,58-60
937502067
Cita Previa.
C.E.M. VILASSAR
C. Sant Josep,58-60
937502067
Cita Previa.
DR. CSANALOSI BUKO, GABRIEL
ALFONZO
C. Sant Josep 60
937502067
Cita Previa.
243
REUMATOLOGIA
C.E.M. VILASSAR
DR. MORENO MUELAS, JOSE VICENTE
C. Sant Josep,58-60
937502067
Cita Previa.
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
C.E.M. VILASSAR
DR. PAIRO GARCIA, ALEJANDRO
DR. COBA BOTES, JAVIER
C. Sant Josep,58-60
937502067
Cita Previa.
DR. COBA SOTES, JAVIER
Sant Josep, 60
937502067
Cita Previa.
DR. OJEDA GUTIERREZ, JUAN
Carme 8
937540222
Cita Previa.
UROLOGIA
C.E.M. VILASSAR
DR. EGEA ALFONZO, ALEJANDRO M
C. Sant Josep,58-60
937502067
Cita Previa.
■
■
INDICES
245
■
INDICE DE MATERIAS
A.t.s. (véase Enfermería) .......................................................................................... 10, 29, 40, 97, 98, 99,
103, 104, 106, 108,
112, 117, 119, 122,
123, 125, 126, 127,
131, 136, 139, 141,
148, 149, 154, 156,
158, 164, 166, 170,
172, 174, 175, 176,
178, 181, 183, 186,
188, 195, 196, 198,
201, 209, 211, 213,
216, 217, 218, 220,
221, 230, 231, 234,
236, 240,
Acelerador Lineal Previa Autorización de la Compañía ......................................
Alergologia ................................................................................................................
69,
29, 45, 99,
108, 112,
123, 127,
140, 141,
157, 159,
178, 181,
188, 198,
218, 221,
104,
117,
132,
149,
164,
184,
201,
224,
236,
106,
119,
136,
154,
166,
186,
211,
234,
240,
Alergologia Infantil ................................................................................................... 46, 154, 159, 179, 201,
Ambulancias ..............................................................................................................
247
10, 97, 98,
106, 108,
112, 116,
122, 123,
127, 131,
140, 146,
154, 156,
166, 170,
175, 176,
181, 183,
195, 196,
208, 210,
215, 216,
221, 223,
231, 233,
103,
110,
119,
125,
136,
147,
158,
172,
178,
186,
197,
213,
217,
224,
236,
104,
111,
121,
126,
139,
149,
164,
174,
180,
188,
200,
214,
220,
230,
239,
242,
■
INDICE DE MATERIAS
Analisis Clinicos ........................................................................................................
Anatomia Patologica ................................................................................................
Angiologia y Cirugia Vascular .................................................................................
Aparato Digestivo .....................................................................................................
Aparato Digestivo Infantil ........................................................................................
Aparato Cardiocirculatorio (véase Cardiología) ....................................................
248
29, 80, 97, 98, 99,
104, 106, 109, 112,
117, 119, 120, 121,
122, 123, 126, 128,
132, 136, 140, 141,
146, 148, 149, 155,
157, 159, 164, 166,
170, 172, 174, 175,
176, 179, 181, 184,
186, 189, 195, 196,
198, 200, 201, 209,
211, 213, 215, 216,
217, 218, 220, 221,
223, 225, 230, 231,
234, 236, 240, 243,
29, 81, 99, 128, 132,
142, 150, 159, 167,
189, 202, 218, 231,
236,
29, 46, 99, 104, 109,
110, 113, 120, 122,
123, 128, 132, 137,
142, 146, 148, 150,
155, 159, 164, 167,
170, 181, 184, 189,
198, 202, 209, 211,
215, 218, 221, 225,
231, 234, 236, 240,
30, 47, 100, 103, 104,
106, 109, 113, 117,
123, 126, 128, 132,
137, 140, 142, 148,
150, 155, 159, 164,
167, 170, 173, 179,
181, 184, 186, 189,
195, 202, 209, 211,
215, 218, 221, 225,
230, 231, 234, 236,
240, 243,
48, 113, 225,
30, 48, 100, 105, 106,
109, 113, 117, 120,
122, 124, 126, 128,
132, 137, 142, 150,
155, 157, 160, 165,
167, 171, 173, 175,
176, 179, 181, 184,
186, 190, 195, 196,
198, 202, 211, 215,
218, 221, 225, 231,
234, 237, 240, 243,
■
INDICE DE MATERIAS
Aparato Respiratorio (veáse Neumología) ............................................................ 32, 59,
109,
129,
152,
168,
182,
196,
219,
Asma (véase Alergología) .......................................................................................
Braquiterapia Previa Autorización de la Compañía .............................................
Broncoscopias Previa Autorización de la Compañía ...........................................
Bacteriología (véase Análisis Clínicos) ..................................................................
Cardiologia ................................................................................................................
Cardiologia Infantil ...................................................................................................
Centros Hospitalarios ...............................................................................................
Centros Medicos de Referencia ..............................................................................
249
101,
114,
134,
155,
171,
184,
205,
222,
235,
29, 45, 99,
108, 112,
123, 127,
140, 141,
157, 159,
178, 181,
188, 198,
218, 221,
105,
118,
138,
157,
177,
187,
212,
227,
238,
104,
117,
132,
149,
164,
184,
201,
224,
236,
107,
122,
144,
161,
180,
192,
215,
232,
241,
106,
119,
136,
154,
166,
186,
211,
234,
240,
69,
87, 107, 192,
29, 80, 97, 98, 99,
104, 106, 109, 112,
117, 119, 120, 121,
122, 123, 126, 128,
132, 136, 140, 141,
146, 148, 149, 155,
157, 159, 164, 166,
170, 172, 174, 175,
176, 179, 181, 184,
186, 189, 195, 196,
198, 200, 201, 209,
211, 213, 215, 216,
217, 218, 220, 221,
223, 225, 230, 231,
234, 236, 240, 243,
30, 48, 100, 105, 106,
109, 113, 117, 120,
122, 124, 126, 128,
132, 137, 142, 150,
155, 157, 160, 165,
167, 171, 173, 175,
176, 179, 181, 184,
186, 190, 195, 196,
198, 202, 211, 215,
218, 221, 225, 231,
234, 237, 240, 243,
50, 160, 198,
92, 154, 194, 208,
230, 233,
29,
■
INDICE DE MATERIAS
Centros Pediatricos ...................................................................................................
92,
Centros Psiquiatricos ................................................................................................
93, 146,
Cirugia Cardiovascular Previa Autorización de la Compañía .............................
78,
Cirugia General y del Aparato Digestivo .............................................................. 30, 50,
106,
119,
126,
140,
150,
165,
174,
181,
196,
211,
218,
Cirugia Maxilofacial ..................................................................................................
100,
109,
120,
128,
142,
155,
167,
175,
184,
198,
213,
222,
234,
104,
113,
122,
132,
146,
157,
171,
176,
186,
202,
215,
225,
237,
105,
117,
124,
137,
148,
160,
173,
179,
190,
209,
217,
231,
240,
53, 109, 113, 137,
150, 160, 190, 203,
211, 218, 222, 225,
237,
Cirugia Maxilofacial Infantil .....................................................................................
53,
Cirugia Pediatrica ......................................................................................................
53, 113, 150, 160,
179, 186, 190, 198,
203, 211, 222, 225,
234, 240,
Cirugia Plastica y Reparadora .................................................................................
30, 54, 150,
Cirugia Plastica y Reparadora Previa Autorización de la Compañía .................
79, 117, 137, 160,
186, 190, 203, 218,
226,
Cirugia Toracica ........................................................................................................
30, 54, 190,
Cirugia Toracica Previa Autorización de la Compañía .........................................
Corazón (véase Cardiología) ................................................................................... 30, 48,
109,
122,
132,
155,
167,
176,
186,
198,
218,
234,
79, 226,
100,
113,
124,
137,
157,
171,
179,
190,
202,
221,
237,
105,
117,
126,
142,
160,
173,
181,
195,
211,
225,
240,
106,
120,
128,
150,
165,
175,
184,
196,
215,
231,
243,
Densitometria Osea Previa Autorización de la Compañía .................................. 30, 82, 100, 129, 133,
137, 143, 151, 160,
182, 191, 203, 226,
234, 237,
Densitometria Osea Previa Autorización de la Compañía .................................. 30, 82, 100, 129, 133,,
250
■
INDICE DE MATERIAS
Dermatologia ............................................................................................................
30, 54, 97,
107, 109,
117, 120,
126, 128,
140, 142,
155, 157,
167, 171,
177, 182,
190, 195,
203, 209,
215, 217,
222, 226,
234, 237,
Dermatologia Infantil ................................................................................................
Diagnostico por la Imagen ...................................................................................... 30, 82,
109,
124,
133,
148,
160,
174,
184,
196,
214,
226,
100,
110,
122,
132,
148,
160,
173,
184,
196,
211,
218,
230,
240,
100, 105,
114, 117,
125, 126,
137, 143,
151, 155,
165, 167,
177, 179,
186, 191,
203, 209,
215, 218,
230, 232,
237, 240,
Dermatovenereología (véase Dermatología) ......................................................... 30, 54, 97, 100,
107, 109, 110,
117, 120, 122,
126, 128, 132,
140, 142, 148,
155, 157, 160,
167, 171, 173,
177, 182, 184,
190, 195, 196,
203, 209, 211,
215, 217, 218,
222, 226, 230,
234, 237, 240,
Diabetología y Enfermedades Metabólicas (véase Endocrinología y Nutrición) . 31, 56, 101, 105,
114, 120, 122,
126, 129, 134,
140, 143, 147,
151, 155, 161,
168, 173, 177,
184, 187, 191,
198, 204, 212,
220, 222, 227,
238, 241,
Ecocardiografia / Ecocardiograma-doppler ............................................................ 89, 139, 153, 193,
251
105,
113,
124,
137,
150,
165,
175,
186,
198,
214,
220,
231,
243,
56,
107,
120,
129,
147,
157,
171,
182,
195,
212,
222,
234,
243,
105,
113,
124,
137,
150,
165,
175,
186,
198,
214,
220,
231,
243,
107,
124,
138,
148,
165,
182,
196,
219,
232,
243,
207,
■
INDICE DE MATERIAS
Ecografias .................................................................................................................. 30, 82,
114,
129,
147,
160,
182,
212,
100, 105, 109,
117, 124, 126,
133, 137, 143,
151, 155, 157,
167, 171, 179,
186, 191, 203,
214, 215, 218,
226, 232, 237,
Electrocardiografia (e.c.g.) ....................................................................................... 89, 139, 153, 193, 207,
Electroencefalografia (e.e.g.) ...................................................................................
88,
Electromiografia (e.m.g.) .........................................................................................
88, 152, 161, 228,
Endocrinologia y Nutricion ...................................................................................... 31, 56, 101, 105, 107,
114, 120, 122, 124,
126, 129, 134, 138,
140, 143, 147, 148,
151, 155, 161, 165,
168, 173, 177, 182,
184, 187, 191, 196,
198, 204, 212, 219,
220, 222, 227, 232,
238, 241, 243,
Endocrinologia y Nutricion Infantil ........................................................................
57,
Endoscopia Digestiva Previa Autorización de la Compañía ...............................
134,
Endoscopias ..............................................................................................................
87, 107, 134, 192,
205, 227, 232,
Endoscopias Digestivas ...........................................................................................
138, 151,
Endoscopias Digestivas Previa Autorización de la Compañía ............................
87, 107, 192, 205,
227, 232,
Endoscopias Previa Autorización de la Compañía ...............................................
138, 151,
Enfermeria ................................................................................................................. 10, 29, 40, 97, 98, 99,
103, 104, 106, 108,
112, 117, 119, 122,
123, 125, 126, 127,
131, 136, 139, 141,
148, 149, 154, 156,
158, 164, 166, 170,
172, 174, 175, 176,
178, 181, 183, 186,
188, 195, 196, 198,
201, 209, 211, 213,
216, 217, 218, 220,
221, 230, 231, 234,
236, 240,
Ergometria Previa Autorización de la Compañía .................................................
89, 139, 193,
Estomatologia Infantil ..............................................................................................
41,
Geriatria .....................................................................................................................
227,
Hematologia y Hemoterapia ...................................................................................
57, 101, 134, 144,
152, 173, 192, 205,
227,
252
■
INDICE DE MATERIAS
Hemodinamica Vascular Previa Autorización de la Compañía ...........................
89, 207,
Holter Previa Autorización de la Compañía ..........................................................
139,
Litotricia Previa Autorización de la Compañía .....................................................
Mamografias ............................................................................................................. 31, 83, 100, 109,
117, 126, 129,
137, 143, 151,
177, 182, 184,
191, 204, 212,
222, 226, 232,
Medicina Familiar .....................................................................................................
29, 34, 97, 98,
104, 106, 108,
111, 112, 116,
121, 122, 123,
126, 127, 131,
139, 140, 146,
149, 154, 156,
164, 166, 170,
174, 175, 176,
180, 181, 183,
188, 195, 196,
200, 208, 210,
214, 215, 216,
220, 221, 223,
230, 231, 233,
239,
Medicina Interna ....................................................................................................... 31, 58, 138, 152,
227, 232,
Medicina Nuclear Previa Autorización de la Compañía ......................................
87, 152,
Medicina Preventiva (salud Buco-dental) ..............................................................
41, 42, 43, 44,
114, 118, 120,
144, 151, 161,
187, 192, 199,
209, 219, 227,
Medicos Consultores ................................................................................................
Medicina General (véase Medicina Familiar) ........................................................
29, 34, 97, 98,
104, 106, 108,
111, 112, 116,
121, 122, 123,
126, 127, 131,
139, 140, 146,
149, 154, 156,
164, 166, 170,
174, 175, 176,
180, 181, 183,
188, 195, 196,
200, 208, 210,
214, 215, 216,
220, 221, 223,
230, 231, 233,
239,
253
229,
153,
90,
114,
133,
160,
186,
218,
237,
103,
110,
119,
125,
136,
147,
158,
172,
178,
186,
197,
213,
217,
224,
236,
242,
192,
235,
205,
101,
134,
180,
205,
241,
78,
103,
110,
119,
125,
136,
147,
158,
172,
178,
186,
197,
213,
217,
224,
236,
242,
■
INDICE DE MATERIAS
Medicina de Cabecera (véase Medicina Familiar) ................................................
29, 34, 97, 98,
104, 106, 108,
111, 112, 116,
121, 122, 123,
126, 127, 131,
139, 140, 146,
149, 154, 156,
164, 166, 170,
174, 175, 176,
180, 181, 183,
188, 195, 196,
200, 208, 210,
214, 215, 216,
220, 221, 223,
230, 231, 233,
239,
Metabolismo Basal (véase Endocrinología y Nutrición) ...................................... 31, 56,
114,
126,
140,
151,
168,
184,
198,
220,
Médicos de Familia (véase Medicina Familiar) ....................................................
101,
120,
129,
143,
155,
173,
187,
204,
222,
238,
103,
110,
119,
125,
136,
147,
158,
172,
178,
186,
197,
213,
217,
224,
236,
242,
105,
122,
134,
147,
161,
177,
191,
212,
227,
241,
107,
124,
138,
148,
165,
182,
196,
219,
232,
243,
29, 34, 97, 98,
104, 106, 108,
111, 112, 116,
121, 122, 123,
126, 127, 131,
139, 140, 146,
149, 154, 156,
164, 166, 170,
174, 175, 176,
180, 181, 183,
188, 195, 196,
200, 208, 210,
214, 215, 216,
220, 221, 223,
230, 231, 233,
239,
103,
110,
119,
125,
136,
147,
158,
172,
178,
186,
197,
213,
217,
224,
236,
242,
Nefrologia .................................................................................................................. 32, 58, 129, 152, 165,
192, 205, 227,
Nefrologia Infantil .....................................................................................................
254
59, 205,
■
INDICE DE MATERIAS
Neumologia ............................................................................................................... 32, 59,
109,
129,
152,
168,
182,
196,
219,
101,
114,
134,
155,
171,
184,
205,
222,
235,
105,
118,
138,
157,
177,
187,
212,
227,
238,
Neumologia Infantil ..................................................................................................
107,
122,
144,
161,
180,
192,
215,
232,
241,
60,
Neurocirugia Infantil .................................................................................................
79,
Neurocirugia Previa Autorización de la Compañía ..............................................
79, 192, 205, 228,
Neurofisiologia Clinica .............................................................................................
88, 152, 161, 228,
Neurologia ................................................................................................................. 32, 60,
120,
138,
152,
171,
192,
212,
Neurologia Infantil ....................................................................................................
Obstetricia y Ginecologia ........................................................................................
109,
129,
147,
162,
182,
199,
228,
114,
134,
148,
168,
184,
205,
232,
235,
61, 115, 162,
32, 61, 98,
107, 109,
118, 120,
125, 126,
138, 140,
148, 152,
162, 165,
173, 174,
180, 182,
192, 196,
209, 212,
217, 219,
228, 230,
238,
Odontologia - Estomatologia .................................................................................. 31, 41,
109,
118,
126,
143,
157,
173,
179,
192,
209,
219,
235,
255
101,
124,
144,
155,
177,
196,
222,
101,
110,
120,
129,
147,
161,
174,
182,
199,
212,
222,
238,
102,
110,
122,
129,
144,
155,
168,
175,
185,
199,
214,
220,
232,
241,
105,
115,
124,
134,
147,
157,
171,
177,
187,
206,
215,
222,
235,
243,
105,
111,
122,
134,
151,
165,
175,
184,
200,
215,
227,
241,
108,
114,
124,
138,
155,
168,
177,
187,
205,
217,
232,
243,
■
INDICE DE MATERIAS
Oftalmologia ............................................................................................................. 32, 65,
107,
121,
127,
140,
152,
165,
174,
182,
196,
212,
220,
232,
102,
109,
122,
130,
144,
156,
168,
175,
185,
199,
216,
222,
235,
Oftalmologia Infantil .................................................................................................
104,
115,
124,
135,
147,
157,
171,
177,
187,
206,
217,
228,
238,
105,
118,
125,
138,
148,
162,
173,
180,
193,
210,
219,
230,
241,
243,
68, 162,
Oncologia Medica ..................................................................................................... 32, 68, 138, 206, 228,
238,
Oncologia Radioterapica ..........................................................................................
Ortopantomografias .................................................................................................
Otorrinolaringologia .................................................................................................
69, 206,
84,
117,
143,
182,
204,
100,
120,
151,
186,
209,
226,
109,
133,
161,
191,
215,
237,
114,
137,
179,
198,
218,
240,
33, 69, 97,
107, 109,
118, 119,
124, 127,
138, 144,
153, 156,
165, 169,
175, 177,
185, 187,
197, 199,
212, 216,
228, 233,
102,
110,
121,
130,
147,
157,
171,
180,
193,
206,
219,
235,
241,
105,
115,
123,
135,
148,
162,
173,
182,
195,
210,
223,
238,
243,
Otorrinolaringologia Infantil ....................................................................................
71, 162, 199,
Oxigenoterapia Previa Autorización de la Compañía ..........................................
90,
256
■
INDICE DE MATERIAS
Pediatria y Puericultura ............................................................................................
29, 37, 97, 98, 99,
103, 104, 106, 108,
110, 111, 112, 117,
119, 122, 123, 125,
126, 127, 131, 136,
141, 146, 147, 149,
154, 156, 158, 164,
166, 170, 174, 175,
176, 178, 181, 183,
186, 188, 195, 196,
197, 200, 201, 208,
211, 213, 214, 215,
216, 217, 220, 221,
224, 231, 234, 236,
239, 242,
Podologia ...................................................................................................................
44,
115,
130,
147,
163,
173,
180,
193,
207,
217,
233,
102,
118,
135,
148,
165,
174,
182,
197,
210,
219,
235,
105,
121,
138,
153,
169,
175,
185,
199,
212,
223,
238,
107,
124,
145,
156,
171,
177,
187,
200,
214,
229,
241,
Potenciales Evocados ...............................................................................................
88, 152,
Pruebas Cardiovasculares ........................................................................................
89, 139, 153, 157,
163, 193, 207, 229,
Pruebas Diagnosticas ...............................................................................................
80,
Psicoterapia Previa Autorización de la Compañía ................................................
91,
118,
139,
170,
187,
213,
103,
125,
146,
172,
194,
223,
106,
131,
154,
178,
200,
230,
239,
116,
136,
164,
185,
208,
233,
242,
Psiquiatria ..................................................................................................................
71,
115,
135,
156,
183,
199,
223,
102,
121,
139,
163,
185,
207,
229,
107,
124,
145,
169,
193,
213,
233,
109,
130,
153,
171,
197,
217,
235,
238,
Psiquiatria Infantil .....................................................................................................
257
72,
■
INDICE DE MATERIAS
Partos (véase Obstetricia) ........................................................................................
32, 61, 98,
107, 109,
118, 120,
125, 126,
138, 140,
148, 152,
162, 165,
173, 174,
180, 182,
192, 196,
209, 212,
217, 219,
228, 230,
238,
102,
110,
122,
129,
144,
155,
168,
175,
185,
199,
214,
220,
232,
241,
105,
115,
124,
134,
147,
157,
171,
177,
187,
206,
215,
222,
235,
243,
Piel (véase Dermatología) ........................................................................................
30, 54, 97,
107, 109,
117, 120,
126, 128,
140, 142,
155, 157,
167, 171,
177, 182,
190, 195,
203, 209,
215, 217,
222, 226,
234, 237,
100,
110,
122,
132,
148,
160,
173,
184,
196,
211,
218,
230,
240,
105,
113,
124,
137,
150,
165,
175,
186,
198,
214,
220,
231,
243,
Practicantes (véase Enfermería) .............................................................................. 10, 29, 40, 97, 98, 99,
103, 104, 106, 108,
112, 117, 119, 122,
123, 125, 126, 127,
131, 136, 139, 141,
148, 149, 154, 156,
158, 164, 166, 170,
172, 174, 175, 176,
178, 181, 183, 186,
188, 195, 196, 198,
201, 209, 211, 213,
216, 217, 218, 220,
221, 230, 231, 234,
236, 240,
Pulmón (véase Neumología) ................................................................................... 32, 59,
109,
129,
152,
168,
182,
196,
219,
258
101,
114,
134,
155,
171,
184,
205,
222,
235,
105,
118,
138,
157,
177,
187,
212,
227,
238,
107,
122,
144,
161,
180,
192,
215,
232,
241,
■
INDICE DE MATERIAS
Radiologia General / Radiodiagnostico .................................................................. 31, 85,
109,
124,
133,
148,
161,
177,
191,
204,
227,
101,
114,
125,
137,
151,
168,
179,
195,
212,
230,
105,
117,
126,
143,
155,
171,
184,
196,
218,
232,
237,
Radioterapia Convencional Previa Autorización de la Compañía ......................
206,
Rehabilitacion ............................................................................................................
Rehabilitacion Previa Autorización de la Compañía ............................................
107,
120,
129,
147,
157,
174,
186,
198,
222,
234,
240,
98,
90, 97, 98,
105, 107,
115, 118,
124, 125,
135, 139,
148, 153,
163, 165,
173, 174,
180, 183,
194, 195,
200, 207,
216, 217,
223, 224,
233, 235,
102,
110,
121,
127,
145,
156,
169,
175,
185,
197,
210,
219,
229,
238,
104,
111,
123,
130,
147,
157,
171,
177,
187,
199,
213,
220,
230,
241,
243,
Resonancia Magnetica Nuclear (r.m.n.) Previa Autorización de la Compañía . 31, 86,
124,
143,
191,
101,
129,
151,
204,
109,
133,
161,
227,
118,
138,
177,
237,
241,
Reumatologia ............................................................................................................ 33, 72,
121,
135,
153,
169,
185,
199,
223,
103,
123,
139,
156,
171,
187,
207,
229,
239,
107,
125,
145,
163,
176,
194,
213,
233,
241,
115,
130,
148,
166,
180,
197,
219,
235,
243,
Reumatologia Infantil ...............................................................................................
73,
Tomografia Axial Computerizada (t.a.c.-scanner) Previa Autorización de la
Compañía ................................................................................................................... 31, 86, 101, 107, 124,
133, 151, 161, 191,
204, 227, 237,
Tratamientos Especiales ...........................................................................................
259
90,
■
INDICE DE MATERIAS
Traumatologia y Ortopedia ......................................................................................
33, 73, 97,
107, 110,
121, 123,
127, 130,
140, 145,
153, 156,
166, 169,
176, 178,
185, 187,
197, 199,
213, 214,
219, 220,
229, 233,
Traumatologia y Ortopedia Infantil ........................................................................
Tocología (véase Obstetricia) ..................................................................................
103,
116,
125,
135,
147,
157,
172,
180,
194,
207,
216,
223,
235,
242,
106,
118,
126,
139,
148,
163,
173,
183,
195,
210,
217,
224,
239,
243,
76, 163,
32, 61, 98,
107, 109,
118, 120,
125, 126,
138, 140,
148, 152,
162, 165,
173, 174,
180, 182,
192, 196,
209, 212,
217, 219,
228, 230,
238,
102,
110,
122,
129,
144,
155,
168,
175,
185,
199,
214,
220,
232,
241,
105,
115,
124,
134,
147,
157,
171,
177,
187,
206,
215,
222,
235,
243,
Unidad de Rehabilitación Cardiaca Previa Autorización de la Compañía ........
92,
Unidad del Tratamiento del Dolor Previa Autorización de la Compañía ..........
91, 116, 136, 154,
194, 208, 223,
Urgencias ...................................................................................................................
9,
Urgencias Ambulatorias / Urgencias Permanentes ..............................................
9,
Urgencias Domiciliarias ...........................................................................................
10,
Urgencias Estomatologicas .....................................................................................
9,
Urgencias Generales ................................................................................................ 9, 149, 188, 200, 224,
231,
Urgencias Hospitalarias / Clinicas de Urgencias ..................................................
260
9,
■
INDICE DE MATERIAS
Urgencias Medicas ...................................................................................................
10, 97, 98,
106, 108,
116, 118,
122, 123,
127, 131,
140, 146,
154, 156,
166, 170,
174, 175,
180, 181,
188, 195,
208, 210,
215, 216,
220, 221,
230, 231,
103,
110,
119,
125,
136,
147,
158,
172,
176,
183,
197,
213,
217,
223,
233,
239,
104,
111,
121,
126,
139,
149,
164,
173,
178,
185,
200,
214,
219,
224,
236,
242,
Urgencias Oftalmologicas ........................................................................................
9,
Urgencias Pediatricas ...............................................................................................
9, 188,
Urgencias Psiquiatricas ............................................................................................
9, 140,
Urgencias Traumatologicas .....................................................................................
Urologia ..................................................................................................................... 33, 77,
110,
123,
136,
148,
163,
173,
183,
197,
213,
223,
261
178,
103,
116,
125,
139,
154,
166,
176,
185,
200,
214,
230,
239,
106,
118,
127,
145,
156,
169,
178,
187,
208,
216,
233,
242,
108,
121,
131,
147,
157,
172,
180,
194,
210,
219,
236,
243,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
(ENTRE INDUSTRIA Y ANTONI Mª CLARET) ........................................................
A.M.J.SERVEIS SANITARIS ......................................................................................
ABAD ALGARRA, INMACULADA ............................................................................
ABAD GALLART, GABRIEL .......................................................................................
ABAD NARANJO, JOSÉ Mª .....................................................................................
ABAD RIBALTA, JOSEP M. ......................................................................................
ABAD SANCHEZ, DANIEL ........................................................................................
ABAT GONZALEZ, FERRAN .....................................................................................
ABELLANEDA FERNANDEZ, CRISTINA ..................................................................
ABELLÁN CUBEL, LUISA .........................................................................................
ABELLÁN MIRALLES, CÉSAR ..................................................................................
ABOU-JEIB BEKLBAB, HAISSAM ............................................................................
ABOUGEIB DEKALBAB, FAWAZ ..............................................................................
ABOUL_HOSN CENTENERO, SAMIR CARLOS ......................................................
ABOU_JEIB, HAISSAM .............................................................................................
ABREU GARCIA, MARLENE MARGARITA .............................................................
ABRIL ARJONA, YOLANDA .....................................................................................
ABRIL ARRANZ, XAVIER ..........................................................................................
ABRODOS ANGLADA, DÁMARIS ...........................................................................
ACEITUNO GONZALEZ, AZAHARA ........................................................................
ACOSTA DÍEZ, JOAN ...............................................................................................
ACTIVITA CENTRE MÈDIC .......................................................................................
ADAN MILANÉS, DANIEL ........................................................................................
ADELL RIBAS, NEUS ................................................................................................
ADESLAS CENTRE MEDIC LESSEPS .....................................................................
ADESLAS CENTRE MÈDIC DIAGONAL ..................................................................
ADESLAS CENTRE MÈDIC LESSEPS .....................................................................
ADESLAS CENTRE MÈDIC SANT ANDREU ..........................................................
263
64,
44,
92,
35,
222, 235,
137,
199,
216,
97,
146,
33, 73, 169,
50,
110, 135, 182,
222,
181,
127,
189,
220,
188,
60,
134,
131, 132, 133, 134,
135, 136,
201,
58,
59,
29, 30, 31, 32, 33, 36,
39, 41, 45, 46, 47, 48,
50, 54, 56, 58, 60, 61,
65, 68, 69, 73, 77, 79,
80, 82, 83, 85, 89,
29, 30, 31, 32, 33, 34,
40, 46, 47, 50, 54, 58,
60, 61, 65, 69, 73, 77,
79, 81, 82, 88,
29, 30, 31, 32, 33, 37,
40, 41, 50, 54, 58, 60,
61, 65, 69, 72, 73, 77,
80, 81, 89,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
ADESLAS DENTAL BADALONA ..............................................................................
ADESLAS DENTAL BARCELONA BALMES ............................................................
ADESLAS DENTAL BARCELONA FABRA I PUIG ..................................................
ADESLAS DENTAL BARCELONA GRAN VÍA .........................................................
ADESLAS DENTAL BARCELONA LES CORTS .......................................................
ADESLAS DENTAL BARCELONA LESSEPS ...........................................................
ADESLAS DENTAL BARCELONA MARAGALL .......................................................
ADESLAS DENTAL BARCELONA POBLE NOU .....................................................
ADESLAS DENTAL BARCELONA SAGRADA FAMILIA .........................................
ADESLAS DENTAL BARCELONA SANT ANDREU ................................................
ADESLAS DENTAL BARCELONA VIA AUGUSTA ..................................................
ADESLAS DENTAL CASTELLDEFELS .....................................................................
ADESLAS DENTAL CERDANYOLA ..........................................................................
ADESLAS DENTAL CORNELLA ...............................................................................
ADESLAS DENTAL EL PRAT DE LLOBREGAT .......................................................
ADESLAS DENTAL GRANOLLERS ..........................................................................
ADESLAS DENTAL HOSPITALET CENTRO ............................................................
ADESLAS DENTAL HOSPITALET PUBILLA CASAS ..............................................
ADESLAS DENTAL MANRESA ................................................................................
ADESLAS DENTAL MATARO ...................................................................................
ADESLAS DENTAL RUBI ..........................................................................................
ADESLAS DENTAL SABADELL ................................................................................
ADESLAS DENTAL SANT BOI DE LLOBREGAT ....................................................
ADESLAS DENTAL SANT CUGAT ..........................................................................
ADESLAS DENTAL SANT FELIU DE LLOBREGAT ................................................
ADESLAS DENTAL SANTA COLOMA DE GRAMENET .........................................
ADESLAS DENTAL TERRASSA ...............................................................................
ADESLAS DENTAL VILANOVA I LA GELTRU ........................................................
ADI ADHAM, WAEL ..................................................................................................
AGATÓN BONILLA, FRANCISCO ............................................................................
AGRUPACIO MEDICA I QUIRURGICA CTXEUS ....................................................
AGUADO ROMERO, RAFAEL ...................................................................................
AGUDELO GARCIA, DARIO .....................................................................................
AGUILAR COLOMER, NURIA ..................................................................................
AGUILAR FERNANDEZ, LLUIS ................................................................................
AGUILAR MANDRET, FRANCINA ............................................................................
AGUILAR MARTINEZ DE CARNEROS, IGNACIO ..................................................
AGUILAR MORALES, EVA .......................................................................................
264
100, 101,
31, 41, 84,
31, 42, 84,
31, 42, 84,
31, 43, 84,
42, 43, 84,
31, 44, 84,
31, 42, 84,
31, 43, 84,
31, 43, 84,
31, 42, 84,
114,
117, 118,
120,
179, 180,
133, 134,
143, 144,
143, 144,
151,
161,
186, 187,
191, 192,
198, 199,
204, 205,
209,
218, 219,
226, 227,
240, 241,
114, 126, 155, 181,
189, 225,
167,
141, 144,
218,
69, 127, 145,
172,
74,
169, 235,
32, 62, 157,
102,
9,
9,
9,
9,
9, 31,
9,
10,
10,
10,
10,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
AGUILAR REY, IGNACIO ..........................................................................................
AGUILERA MONTERO, ROBERTO ..........................................................................
AGUILERA PEIRO, PAULA .......................................................................................
AGUILERA REPISO, JUAN ANTONIO ....................................................................
AGUILERA ROIG, XAVIER ........................................................................................
AHICART ALBERTOS, DIANA ..................................................................................
AHMAD AL ................................................................................................................
AHMAD AL_ATTAR, KHADER ..................................................................................
AIMAR, ROSSANA NOEMÍ ......................................................................................
AISA CARPIO, DIEGO ...............................................................................................
AIXALA ABELLO, SALVADOR ..................................................................................
AIXALÀ ABELLÓ, SALVADOR ..................................................................................
AIXENDRI BELTRAN, JOSE MARIA ........................................................................
AL TAMR AL BARAZI DEL PINO, DIB ....................................................................
ALABERN VILA, NURIA ............................................................................................
ALAMAN MARTINEZ, LUISA ...................................................................................
ALAMO REDON, JOSE .............................................................................................
ALAMÁN MARTÍNEZ, LLUÏSA .................................................................................
ALARCON VALERO, ISAAC ......................................................................................
ALARCON VEGA, ELADIO .......................................................................................
ALARCÓN MARTÍ, JOAN RAMON ..........................................................................
ALAS ARUS, MIREIA ................................................................................................
ALASÁ CAPARRÓS, CRISTIAN ................................................................................
ALBADALEJO DOMINGUEZ, CAROLINA ...............................................................
ALBARRÁN DEOGRACIAS, JESÚS Mª. ..................................................................
ALBAYEROS MONTERROSA, VERNON .................................................................
ALBERT TURCO, INMACULADA .............................................................................
ALBIOL RIBAS, JESUS MARIA ...............................................................................
ALCACER TOST, JUAN CARLOS ............................................................................
ALCAIDE GARRIGA, ANA ........................................................................................
ALCAIDE PÉREZ, PERE .............................................................................................
ALCANTARA VILA, EMILIO ......................................................................................
ALCARAZ FERRER, ENRIQUETA .............................................................................
ALCAZAR SANCHEZ, ELENA ..................................................................................
ALCOBERRO TURUS, JOSEP ..................................................................................
ALCOLEA RODRÍGUEZ, DANIEL .............................................................................
ALCORTA LOYOLA, IGNACIO ..................................................................................
ALCOVERRO BEDOS, LAIA ......................................................................................
ALDACRIS DENTAL ...................................................................................................
265
201,
111,
55, 56,
97,
185,
29, 41,
171,
182,
41,
212,
132,
132,
35,
209,
230,
72,
40,
235,
67,
47,
220,
135,
160,
229,
114,
185,
79,
240,
121,
52, 217,
137,
74,
97,
177,
230,
60,
101, 173,
129,
43,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
ALDEA CASAJUANA, ENRIC ...................................................................................
146,
ALDIRRA TAHA, A. ...................................................................................................
217,
ALEGRE SANZ, SIRA ................................................................................................
217,
ALEJOS ABAD, OBDULIA ........................................................................................
62,
ALEJOS, OBDULIA ...................................................................................................
144,
ALELLA ASSISTENCIAL ...........................................................................................
97,
ALERGOLAB ..............................................................................................................
45, 81, 157,
ALERT CASAS, ENRIQUE ........................................................................................
165,
ALFARO RODRIGUEZ, FCO JAVIER ........................................................................
215,
ALFONSO MARTIN, SEBASTIA ...............................................................................
232,
ALFONSO MARTIN, SEBASTIAN ............................................................................
168,
ALGUACIL GOMEZ, LAURA ....................................................................................
169,
ALGUERO BARGAS, CAROLINA .............................................................................
59,
ALIAS TUDURI, CESAR ............................................................................................ 45, 123, 127, 184, 198,
ALIAS TUDURI, CESAR A. .......................................................................................
117,
ALIAS TUDURI, CESAR AURELIO ...........................................................................
119,
ALIER BARRIS, FRANCISCO ....................................................................................
193,
ALLENDE HONORATO, LLUIS .................................................................................
51,
ALLERCEN .................................................................................................................
45, 46,
ALLUE ........................................................................................................................
54,
ALLUE BELLOSTA, LUIS ..........................................................................................
54,
ALLUÉ BELLOSTA, LLUÍS ........................................................................................
137,
ALMAGRO MENA, PERE ..........................................................................................
227,
ALMIRALL AIXALA, INMA .......................................................................................
241,
ALMODOVAR MORALES, DAVID ............................................................................
199,
ALOBID, ISAM ...........................................................................................................
130, 180,
ALONSO ALVAREZ, AURORA ..................................................................................
224,
ALONSO BALADO, JOSÉ LUIS ...............................................................................
49,
ALONSO BRAVO, JAIME .........................................................................................
226,
ALONSO GARCIA, ABILIA .......................................................................................
201,
ALONSO I COLMENERO, ITZIAR ............................................................................
161,
ALONSO MORENO, VERONICA ..............................................................................
235,
ALOS RIBERA, JOSE LUIS ......................................................................................
113,
ALOS VILLACROSA, JESUS ....................................................................................
159,
ALPUENTE APARICIO, SILVIA .................................................................................
91,
ALSINA MAQUEDA, ANNA .....................................................................................
32, 61,
ALSINA MARTI, JOSE MARIA ................................................................................
59,
ALTHAIA CLINICA SANT JOSEP .............................................................................
149, 150, 151, 152,
153, 154,
266
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
ALTISENCH BOSCH, ANTONIO ...............................................................................
ALTISENCH BOSCH, JOSE MARIA .........................................................................
ALTOZANO SEVILLA, LORENZO .............................................................................
ALVAREZ ACEDO, ALMUDENA ...............................................................................
ALVAREZ AUÑON, EMPAR ......................................................................................
ALVAREZ CAMINO, MIRIAM ....................................................................................
ALVAREZ FERNANDEZ, LAURA ..............................................................................
ALVAREZ FERNÁNDEZ, B. .......................................................................................
ALVAREZ FUENTE, LUIS ..........................................................................................
ALVAREZ MORUJO SUÁREZ, MIGUEL ..................................................................
ALVAREZ RAMO, RAMIRO .......................................................................................
ALVINA PINA, CARLOS ............................................................................................
AL_WATTAR, MOHAMAD WAFIK ............................................................................
AMADOR TERUEL, RAQUEL ...................................................................................
AMAT TARDIU, LLUIS ..............................................................................................
AMATO, ESTEBAN GABRIEL ...................................................................................
AMBULANCIAS .........................................................................................................
AMEN LETRAN, MANUEL JOSE ............................................................................
AMEN LETRAN, MANUEL JOSÉ ............................................................................
AMILBURU PEREZ, MANUEL ..................................................................................
AMILBURU PÉREZ, MANUEL ..................................................................................
AMILIBIA CABEZA, EMILIO .....................................................................................
AMILLO JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN .........................................................................
AMMURA TAHA, ADNAN ........................................................................................
267
10, 97, 98,
106, 108,
112, 116,
122, 123,
127, 131,
140, 146,
154, 156,
166, 170,
175, 176,
181, 183,
195, 196,
208, 210,
215, 216,
221, 223,
231, 233,
74,
74,
106,
200,
225,
169,
33, 74,
238,
122,
66,
32, 60,
234,
121,
173,
61,
177,
103, 104,
110, 111,
119, 121,
125, 126,
136, 139,
147, 149,
158, 164,
172, 174,
178, 180,
186, 188,
197, 200,
213, 214,
217, 220,
224, 230,
236, 239,
242,
65, 232,
232,
130,
196,
71,
239,
182,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
AMOR FERNANDEZ, ANTONIO JESUS .................................................................
57, 161,
AMORÓS MONERA, MANUELA .............................................................................
235,
ANALISIS CLINICOS SABATER-GENERAL LAB ..................................................... 80, 99, 106, 123, 189,
198, 201, 215,
ANALISTA PROFESIONALES ASOCIADOS (APA ..................................................
126,
ANALISTAS PROFESIONALES ASOCIADOS (APA ................................................
80, 81, 99, 104, 112,
119, 122, 128, 136,
137, 157, 159, 164,
167, 170, 176, 179,
181, 184, 189, 196,
218, 225,
ANDREONI, RAQUEL MARIA ..................................................................................
187, 228,
ANDRES LOPEZ, BLANCA .......................................................................................
141,
ANDRES ORTIZ, TEODORO .....................................................................................
35,
ANDRES TRIAS, AUGUSTO ....................................................................................
79,
ANDREU SANTANDREU, JERONIMO ....................................................................
29, 45, 141,
ANDRÉS GARCÍA, LAURA .......................................................................................
235,
ANDRÉS MOSQUERA, MIGUEL ..............................................................................
115, 130,
ANGEL MORCILLO, JOSE MARIA ..........................................................................
174,
ANGERRI FEU, ORIOL ..............................................................................................
77, 131,
ANGIO-CARE ADVANCE ...........................................................................................
46,
ANGIOGRUP ..............................................................................................................
46,
ANGLES ACEDO, SONIA .........................................................................................
62,
ANGLES CRESPO, FRANCESC ................................................................................
229,
ANGRILL SELLES, NURIA ........................................................................................
105, 144,
ANGUERA ALONSO, JORDI ....................................................................................
169,
ANGUERA CAMOS, IGNASI ....................................................................................
175,
ANGUERA FERRANDO, NURIA ...............................................................................
48,
ANGUERRI FEU, ORIOL ...........................................................................................
125,
ANIA LAFUENTE, LLORENÇ ....................................................................................
147,
ANORO SERO, LLORENÇ ........................................................................................
213,
ANTON LOPEZ, ALFONSO ......................................................................................
67,
ANTON TORREÑO, ANDRES ..................................................................................
40, 41,
ANTONIO MARTINEZ GOMEZ Y EQUIPO .............................................................
87,
ANTÓN SERRA, JOSEP A. ......................................................................................
142,
APARICIO CABALLERO, MARCO ALBERTO ...........................................................
79,
APARICIO ESPAÑOL, MARIA GLORIA ....................................................................
190,
APLCOT TRAUMATOLOGIA .....................................................................................
75,
268
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
APTIMA CENTRE CLINIC AMPOSTA ......................................................................
APTIMA CENTRE CLINIC CONCEPCIO ...................................................................
APTIMA CENTRE CLINIC GOLETA ..........................................................................
APTIMA CENTRE CLINIC MUTUA TERRASSA ......................................................
ARACIL FARNOS, XAVIER ........................................................................................
ARAGO PONS, VICENS ............................................................................................
ARAGON CASAS, JULIAN .......................................................................................
ARAGONES FLAQUER, MARIA PILAR ...................................................................
ARAMBURO HOSTENCH, FERMIN .........................................................................
ARAN PUEYO, VÍCTOR ............................................................................................
ARANALDE FORTÓ, JUAN M .................................................................................
ARANDA ARQUES, JOSEP MARIA ........................................................................
ARANDA CABALLERO, M. CARMEN ......................................................................
ARANGO GARCÍA, GERMÁN ..................................................................................
ARANGO RODRÍGUEZ, ALEXANDRA .....................................................................
ARANZANA MARTINEZ, RAMON ...........................................................................
ARASANZ JULIA, AGUSTIN ....................................................................................
ARAUJO CERNUDA, RICARD ..................................................................................
ARAUJO CERNUDA, RICARDO ...............................................................................
ARAUJO CURTO, JUAN CARLOS ..........................................................................
ARAZANZ JULIA, AGUSTIN ....................................................................................
ARC MEDIC REHABILITACIO ...................................................................................
ARCALÀ BARÉS, LLUÍS ...........................................................................................
ARCE GONZALEZ, ANTOLIN ...................................................................................
ARCE VIDAL, JUAN MANUEL .................................................................................
ARCEDIANO SANCHEZ, MARIA VICTORIA ............................................................
ARCH CAÑAS, ALBERT ............................................................................................
ARCHS ARACIL, SALVADOR ....................................................................................
ARDIACA BOSCH, Mª CARMEN ..............................................................................
ARDIACA CAPELL, RICART ......................................................................................
AREA GLOBAL PAIN ................................................................................................
ARELLANO PEDROLA, MONTSERRAT ...................................................................
ARENAS PEREZ, ANA ..............................................................................................
ARENAS PRAT, JOAN M. ........................................................................................
269
200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
208,
188, 189, 190, 191,
192, 193, 194,
224, 225, 226, 227,
228, 229,
224, 225, 226, 227,
228, 229, 230,
127,
181,
138,
176,
194, 207,
91,
152,
230,
166,
138,
206,
112,
162, 243,
188,
231,
164,
243,
229,
147,
35,
61, 144,
110,
116,
219,
82,
177,
91,
224,
40,
239,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
ARENAS PRATS, JOAN MARIA ..............................................................................
ARENILLAS PÉREZ, CARLOS ..................................................................................
ARES CAMPOS, SUSANA .......................................................................................
AREVALO MARTINEZ, SILVIA ..................................................................................
ARGACHA BLASCO, PEDRO Mª .............................................................................
ARGEMÍ RELAT, MONTSERRAT ..............................................................................
ARGILA GIRIBETS, JOSEP .......................................................................................
ARGILES CISCAR, CRISTINA ...................................................................................
ARGILES MATTES, NURIA .......................................................................................
ARGOS ALGABA, GABRIEL .....................................................................................
ARGUINDEGUI PONS, RAFAEL ...............................................................................
ARGUISUELAS GARCIA, DIANA .............................................................................
ARIAS BERGADA, ADOLFO CARLOS .....................................................................
ARIMANY MONTAÑA, JOSEP LLUÍS .....................................................................
ARIZAGA MARKI, FRANCISCO ...............................................................................
ARMENGOL EGEA, PERE ........................................................................................
ARMENTER RAMOS, Mª LLUISA ............................................................................
ARMENTER RAMOS, MªLLUÏSA .............................................................................
ARMENTIA PÉREZ DE MENDIOLA, JORGE ...........................................................
ARMORA MANI, JORDI DELFI ................................................................................
ARNABAT DOMINGUEZ, JOSEP .............................................................................
ARNAL AVINYÓ, JOSEP LLUIS ...............................................................................
ARNET JIMENEZ, JUAN ..........................................................................................
ARQUE BERTRAN, JOSEP Mª .................................................................................
ARQUÉS LLOBET, FRANCESC .................................................................................
ARRANZ OBISPO, CARLOS DAVID .........................................................................
ARRAUT AMAT, PURIFICACION ..............................................................................
ARROYO DÍAZ, JUAN ANTONIO ............................................................................
ARROYUELO, STELLA MARIS .................................................................................
ARRUGA FERNÁNDEZ, C. .......................................................................................
ARTHROS RECUPERACIÓ FUNCIONAL ..................................................................
ARTIAGA DAVO, LUIS ..............................................................................................
ARTIDIELLO PANDO, ANA MARGARITA ................................................................
ARTIGAS RAVENTOS, VICENTE ..............................................................................
ASAAD AMMAAR, MOUAFK ..................................................................................
ASAAD, MOUAFK .....................................................................................................
ASARTA AZCARATE, ISABEL ..................................................................................
ASENCIO SANTOTOMAS, JORDI ...........................................................................
ASENSI BLANCH, ANGEL ........................................................................................
270
145,
130,
199,
165,
61,
201,
61,
90,
142,
115,
224,
97,
46,
131,
131, 158,
54,
214,
221,
206,
163,
42, 43,
239,
241,
134,
108,
53,
42,
56,
180,
38,
118,
35,
149,
50,
193,
193, 206, 228,
71,
74,
138,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
ASISTENCIA INTEGRAL OFTALMOLOGICA ...........................................................
ASMARATS MERCADAL, LLUIS ..............................................................................
ASOC. DESARROLLO DE LA UROLOGIA ..............................................................
ASPIOLEA FERRERO, FELIPE ..................................................................................
ASSISTENCIAL ANOIA .............................................................................................
136,
ASTOR ALCAINE, JUDITH .......................................................................................
ASTUDILLO POMBO, JULIO ....................................................................................
ASUNCION MARQUEZ, JORDI ...............................................................................
ASUNCIÓN MÁRQUEZ, JORDI ...............................................................................
ATARES MARTINEZ, MANUEL ................................................................................
ATIENZA MESEGUER, JOSEP ALBERT ..................................................................
ATTAR, KHADER .......................................................................................................
AUGER JOSÉ, LORENA ...........................................................................................
AUTONELL REIXACH, JOSEFINA ...........................................................................
AVILA PADILLA, JAVIER ...........................................................................................
AYATS DÍAZ, EMILIO ................................................................................................
AYENSA PASCUAL, FERNANDO .............................................................................
AYENSA PASCUAL, FERNANDO JOSE ..................................................................
AYGUAVIVES GARNICA , ISIDRO ...........................................................................
AYGUAVIVES GARNIKA, ISIDRO ............................................................................
AYMERICH REAL, JORDI .........................................................................................
AYMÀ SOLÀ, JOAN .................................................................................................
AZCONA TOSCAS, JUAN ANTONIO .....................................................................
AZNAR AGUILAR, FRANCISCO ...............................................................................
AZNAR AZNAR, ANDRES ........................................................................................
AZORIN ZAFRILLA, LUIS MIGUEL ..........................................................................
AZPIROZ VIDAUR, FERNANDO ...............................................................................
BABILONI COLL, GABRIELA ....................................................................................
BACHS PALLARES, JAIME .......................................................................................
BADAL ALTER, JOSEP M. .......................................................................................
BADAMEDIC .............................................................................................................. 98, 99,
BADAWI .....................................................................................................................
BADAWI EL_MNAJED, MOHAMED .........................................................................
BADELL GIRALT, ANNA ...........................................................................................
BADIA BARNUSELL, JUAN .....................................................................................
BADIA ROTLLAN, XAVIER .......................................................................................
BADIA SALA, JOSEP Mª ..........................................................................................
BADIA SALA, MIGUEL .............................................................................................
271
137,
39,
78,
100,
120,
65,
32, 58,
77,
54,
138, 139,
134,
79,
74,
131,
117, 127,
91,
171,
110,
231,
183, 208,
79,
61, 228,
174,
124,
128,
146,
101,
222,
158,
98,
74,
48,
98,
243,
150,
101, 102,
103,
120,
101,
122, 211,
188,
194,
163,
162,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
BADIA SANCHO, CARLOS .......................................................................................
BAECKER, VOLKER ...................................................................................................
BAENA TAMARGO, JACINTA ..................................................................................
BAGO GRANELL, JUAN ...........................................................................................
BAGUE CRUZ, ANNA MARIA .................................................................................
BAIG CLOTAS, GERMA ............................................................................................
BAILON GARCIA, PIEDAD ........................................................................................
BAKRI BACHI, ABDHUL ROHMAN .........................................................................
BALADA SORIANO, ANTONIO ................................................................................
BALAGUE GALITO, ENRIQUETA .............................................................................
BALAGUE PELAEZ, CARME ....................................................................................
BALART CARBONELL, MARTA ................................................................................
BALAÑÁ AZÓN, JOSEP LLUIS ................................................................................
BALAÑÁ AZÓN, JOSÉ LUIS ....................................................................................
BALCELLS IRANZO, JORDI ......................................................................................
BALCELLS MIRO-SANS, JORGE .............................................................................
BALCELLS RAMIREZ, JOAN ....................................................................................
BALDRICH GUILLÉN, FÉLIX .....................................................................................
BALDRICH MARTIN, ELISABET ...............................................................................
BALIARDA TOMÁS, JORDI ......................................................................................
BALLART GAVILA, CRISTIAN ..................................................................................
BALLESTAR MAS, ENRIC .........................................................................................
BALLESTER FERRERES, FERRAN ...........................................................................
BALLESTER RODES, MANEL ..................................................................................
BALLESTERO COROMINAS, ALEJANDRO .............................................................
BALLESTEROS ALONSO, FERRAN .........................................................................
BALLESTEROS CABUS, RAQUEL ...........................................................................
BALLÓN CARAZAS, HUGO .....................................................................................
BALSELLS VALLS, JOAQUIM ..................................................................................
BALSELLS VALLS, MARIA MERÇE .........................................................................
BALTA CRUZ, SUSANA ............................................................................................
BALUST VIDAL, JAIME ............................................................................................
BANCHS GALTES, LLUIS .........................................................................................
BANCHS GALTÉS, LLUÍS .........................................................................................
BANUS GASOL, JOSE MARIA ................................................................................
BARAHONA CENTRE GINECOLOGIA I MEDICINA REPRODUCTIVA ..................
BARAHONA GARCÍA, MANUEL ..............................................................................
BARAHONA ORPINELL, MARC ANTONI ................................................................
BARBANY CAHIZ, MONTSERRAT ...........................................................................
272
200,
223,
74,
74,
145,
210,
212,
156,
37, 110, 116,
234,
119,
38,
194,
216,
150,
45, 99,
201,
201,
215,
169,
116,
161,
180,
100,
54,
119,
242,
113, 128,
50,
72, 145,
55, 56,
91,
160,
109,
78,
61,
129,
61,
158,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
BARCELO BRU, MIREIA ...........................................................................................
BARCO NEBREDA, ISRAEL ......................................................................................
BARDAJI BOFILL, MANEL .......................................................................................
BARDAJI BOFILL, MANUEL .....................................................................................
BARDAJI PASCUAL, CARLOS .................................................................................
BARDINA MESQUIDA, ALBERT JUAN ...................................................................
BARGALLO CARULLA, DOMINGO. .........................................................................
BARGALLÓ GARCÍA, ANA .......................................................................................
BARGALLÓ SÁNCHEZ, VANESSA ...........................................................................
BARJAU VIÑALS, RAMON ......................................................................................
BARNIOL LLIMÓS, RAMON .....................................................................................
BARNIOL LLIMÓS, RAMÓN .....................................................................................
BARNOSELL PI, FRANCISCO ...................................................................................
BARQUERO DECLARA, DAVID ................................................................................
BARRAGAN MILAN, RAFAEL ..................................................................................
BARRANCO SANZ, MIGUEL ANGEL ......................................................................
BARRANTES LOPEZ, BEATRIZ ................................................................................
BARRAU VERNIA, ENRIQUE J. ...............................................................................
BARREDO HERNÁNDEZ, MARIA .............................................................................
BARREDO MATARREDONA, ALFREDO ..................................................................
BARREIRO LOPEZ, BIENVENIDO ............................................................................
BARRERA SOLÀ, JOSEP Mª ....................................................................................
BARRIL ARBÓS, JOAN .............................................................................................
BARRIL ARBÓS, JORDI ............................................................................................
BARRIL VICENTE, OSCAR ........................................................................................
BARROETA GIL, MIGUEL .........................................................................................
BARTRA YLLA, AGUSTI ...........................................................................................
BARTRINA ROSELL, JORDI .....................................................................................
BARTRINA ROSELL, JOSEP M. ...............................................................................
BARTRINA ROSELL, JOSEP Mª ..............................................................................
BARÓ I MARINÉ, FRANCESC ..................................................................................
BASAGAÑA TORRENTO, MARIA VICTORIA ..........................................................
BASAGAÑA TORRENTO, VICTORIA .......................................................................
BASAS BACARDIT, JOAN ........................................................................................
BASAS PRAT, DOLORS ............................................................................................
BASCOMPTE GRIERA, ROSER ................................................................................
BASELGA TORRES, EULALIA ..................................................................................
BASHIR ALFADL, ADIL .............................................................................................
BASSAS BRESCA, SANTIAGO ................................................................................
273
73,
193,
50, 100, 211,
167,
53,
157,
47,
30, 47,
170,
74,
230,
148,
88, 91,
30, 47, 179,
38,
163,
40,
65,
234,
116,
192, 205, 215, 227,
235,
163,
91,
114,
61,
229,
161,
77,
223,
65,
45,
99,
137,
136,
123,
56,
129,
56,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
BASSOLS DORR, GUILLERMO LUIS ......................................................................
BASTIDA VILA, F. XAVIER ........................................................................................
BASTUS PIULATS, ROMA .......................................................................................
BATALLA BARO, MONTSERRAT .............................................................................
BATALLA GARANGOU, F JAVIER ...........................................................................
BATALLA GARANGOU, FRANCESC XAVIER .........................................................
BATALLA GURREA, LLEDO ......................................................................................
BATALLA SAHUN, NURIA ........................................................................................
BATALLA SANCHEZ, ANTONIO ..............................................................................
BATLLE MELER, GUILLERMO ..................................................................................
BAU COLL, ALBERTO ...............................................................................................
BAUMANN TOBER, EVELYNE .................................................................................
BAYA PEJENAUTE, GONZALO ................................................................................
BAYA PENEJAUTE, GONZALO ................................................................................
BAYES RUSIÑOL, ANGELS .....................................................................................
BAYONA FERRER, INMACULADA ...........................................................................
BAÑON PERARD, KARIM .........................................................................................
BAÑON PERARD, KARIM OLIVIER .........................................................................
BCN PATOLEGS ........................................................................................................
BEGUIRISTAIN GÓÑI, PILAR ...................................................................................
BEJARANO GALLEGO, ANA ...................................................................................
BEJARANO GALLEGO, ANABEL .............................................................................
BELDA SANCHIS, JOSEP .........................................................................................
BELENGUER PORQUERAS, LLUÍS ALBERT ...........................................................
BELLART ALFONSO, JORDI ....................................................................................
BELLATRIU LOPEZ, MERITXELL ..............................................................................
BELMONTE DE LA FUENTE, YOLANDA ................................................................
BELMONTE NAVARRO, JUAN .................................................................................
BELMONTE QUERO, Mº LUISA ..............................................................................
BELMONTE TORRAS, RICARDO .............................................................................
BELVER CAMARERO, VICENTE ...............................................................................
BELVIS NIETO, ROBERTO ........................................................................................
BENABARRE GARCIA, JOSEP .................................................................................
BENAJES VILAJELIU, PEDRO .................................................................................
BENCHIMOL LOPEZ, ALBERTO ...............................................................................
BENCHIMOL LÓPEZ, MARIA ESTRELLA ................................................................
BENEITEZ LAZARO, Mª ANGELES .........................................................................
BENET GUSTA, MARÍA TERESA .............................................................................
BENITEZ SANTOS MORAN, ANA ISABEL .............................................................
274
64,
50,
228,
222,
60, 71,
32, 60,
145,
48,
33, 74,
77,
239,
54,
206,
152,
60,
39,
124, 130,
118,
82,
112,
210,
145,
226,
108,
64,
164,
235,
217,
41,
99,
44,
60,
99,
74, 163,
242,
140,
99,
34,
155, 175,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
BENITEZ SANTOS, ANA ISABEL ............................................................................
BENITO RAPADO, CARLOS .....................................................................................
BENÍTEZ SANTOS, ANA ..........................................................................................
BENÍTEZ SANTOS_MORÓN, ANA ..........................................................................
BENÍTEZ SILVA, PEDRO ...........................................................................................
BERASTEGUI GARCIA, CRISTINA ...........................................................................
BERGILLOS GASION, FERNANDO ..........................................................................
BERGILLOS GASIÓN, FERNANDO ..........................................................................
BERGOS SOROLLA, CARMEN ................................................................................
BERLANGA MORAN, BEGOÑA ...............................................................................
BERMUDEZ FLORES, JORGE RENE .......................................................................
BERMUDEZ POHL, JORDI ........................................................................................
BERMUDEZ RODRIGUEZ, JOANA ..........................................................................
BERNAD SUAREZ, JESUS .......................................................................................
BERNADES, CARLES ................................................................................................
BERNAL CUADRAS, C. .............................................................................................
BERNAL DZEKONSKI, GUENNADI ..........................................................................
BERNAUS BALASCH, FERRAN ...............................................................................
BERNSHTAM BALLESTER, JORDI ..........................................................................
BEROIZ FERNANDEZ, PATRICIA ..............................................................................
BERROCAL IZQUIERDO, NURIA ..............................................................................
BERRUEZO MIQUEL, JOSEP ANTONI ...................................................................
BERRUEZO MIQUEL, JOSÉ ANTONIO ...................................................................
BERT JOSA, ANNA ..................................................................................................
BERTRAN FERRUS, MIQUEL ...................................................................................
BERTRAN FERRÚS, MIQUEL ...................................................................................
BERTRAN FOLQUE, SALVADOR ..............................................................................
BERTRANA MALET, JORDI ......................................................................................
BESORA CANAL, PERE ............................................................................................
BESSES RAEBEL, CARLOS ......................................................................................
BIARGE GARCES, ISIDRE ........................................................................................
BIARGE GARCES, ISIDRO ........................................................................................
BIELSA CARRAFA, ANA MARÍA .............................................................................
BIGAS BONAMUSA, ANGEL ...................................................................................
BIGAS BONAMUSA, MARGARITA ..........................................................................
BIGATA VISCASILLAS, FRANCESC XAVIER ...........................................................
BILBAO GASSO, LAURA ..........................................................................................
BISCARRI CORTASA, MARIO ..................................................................................
BIURRUN UNZUE, OSCAR-LUIS .............................................................................
275
129,
60,
206,
115,
197,
180,
169,
172,
152,
32, 60, 61, 235,
126,
149, 152,
188,
242,
112,
48,
169,
202, 225,
77,
241,
120,
99,
142,
233,
48,
120,
37,
147,
137,
57,
32, 65,
65,
72,
33, 74,
158,
133, 160,
106,
108,
69,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
BLANCAFORT CAMPRODON, JOSE MARIA .........................................................
BLANCH ALEJANDRO, JOSE LUIS ........................................................................
BLANCH CABRE, M ROSA ......................................................................................
BLANCH GIMENEZ, JOSE .......................................................................................
BLANCH RUBIO, AGUSTIN .....................................................................................
BLANCO DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO ...............................................................
BLANQUET LLUIS, JOAN ........................................................................................
BLANQUET ROCHERA, MERCEDES .......................................................................
BLASCO CASARES, FRANCISCO JOSÉ .................................................................
BLASCO DE ORO, MARCO ......................................................................................
BLASCO DE ORO, MARCOS ...................................................................................
BLAY GRATACOS, JORGE .......................................................................................
BLAZQUEZ HINOJOSA, ANA ..................................................................................
BLE PINO, ANTONIA ................................................................................................
BLEDA VAZQUEZ, MARIA DEL CARME .................................................................
BLÁZQUEZ CABALLERO, JOAN ENRIC .................................................................
BLÁZQUEZ VENTURA, ANNA .................................................................................
BOADA GIL, JOSE MARIA .......................................................................................
BOADA MONTAGUT, LLUIS ENRIC ........................................................................
BOADA PORT, JOSEP ENRIC ..................................................................................
BOADAS MIR, JAUME .............................................................................................
BODET CASTILLO, DOMINGO ................................................................................
BOFILL BROSA, JOSE MARIA .................................................................................
BOFILL BROSA, RAMON .........................................................................................
BOFILL MIR, RAMÓN ...............................................................................................
BOGUÑA PONSA, JOSEP M. ..................................................................................
BOGUÑA PONSA, JOSEP Mª ..................................................................................
BOGUÑA ZUBIAUR, ISIDRO ....................................................................................
BOHE ROVIRA, MERCE ............................................................................................
BOIRA CABRE, M MERCE ........................................................................................
BOIRA CABRÉ, Mª MERCEDES ...............................................................................
BOIX VALVERDE, JAIME ..........................................................................................
BOIXEDA DOMENECH, JOSEP ...............................................................................
BOLOGNARI, MARCO ANDREA ..............................................................................
BOLUDA MAS, JORDI ..............................................................................................
BOMBÍ CIVIT, INES ...................................................................................................
BONAFONTE ROYO, SERGIO ..................................................................................
BONED RIERA, SANDRA .........................................................................................
BONET LLORACH, MARÍA .......................................................................................
276
139,
69,
177,
198,
30, 54,
53,
199,
107, 153,
78,
62,
155,
132,
153,
121,
175,
240,
238,
36,
36,
32, 59,
202,
54, 198,
59,
46,
143,
64,
32, 61, 144, 238,
61, 64,
69,
66,
115,
100,
231,
178,
76,
32, 61,
165,
32, 60,
223,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
BONET MARTI, UMBELINA .....................................................................................
BONET PALAU, ISIDRE ............................................................................................
BONET PALAU, ISIDRO ............................................................................................
BONFILL RODRIGUEZ, JUAN JOSE .......................................................................
BONINO ALVAREZ, SILVANA ...................................................................................
BONNIN SANCHEZ, JAVIER ....................................................................................
BOQUE GENOVARD, RAMON .................................................................................
BOQUET LLORENS, JOAN ......................................................................................
BORDAS REIG, RICARD ...........................................................................................
BORDAS SERRAT, JOSEP RAMON .........................................................................
BORDES PRATS, RAMON ........................................................................................
BORJA AGUIRRE, LOURDES I ................................................................................
BORRALLERAS FUMAÑA, EVA ...............................................................................
BORRAS COMPTE, GREGORI ..................................................................................
BORRAS COMPTE, GREGORIO ...............................................................................
BORRAS COMTE, JOSE Mª .....................................................................................
BORRAS DAUSA, MARIA JOSÉ .............................................................................
BORRAS JULIBERT, ARIADNA ................................................................................
BORRAS MONDRAGON, JOAN ENRIC ..................................................................
BORRAS RIBAS, GEMMA ........................................................................................
BORRELL DANIEL, JAUME ......................................................................................
BORRELL I VILASECA, ANTONI ..............................................................................
BORRÀS PUIG, JORDI ..............................................................................................
BOSCH ANDIÑACH, ENRIC .....................................................................................
BOSCH ARDIÑACH, ENRIC ......................................................................................
BOSCH GARCIA, ANTONI ........................................................................................
BOSCH GARCIA, M CARME ....................................................................................
BOSCH MORAGAS, MARIA .....................................................................................
BOSI PEREZ, SANTIAGO .........................................................................................
BOSI PÉREZ, SANTIAGO .........................................................................................
BOSQUE GABARRE, CLARA ...................................................................................
BOTET DEL CASTILLO, FRANCESC XAVIER .........................................................
BOTEY FARAUDO, ELENA .......................................................................................
BOU CAMPS, FRANCISCA .......................................................................................
BOUALLALENE JARAMILLO, KARIMA ...................................................................
BOUCHI BAKRI, ABDUL RAHMAN .........................................................................
BOVE PEREZ, J. ANTONIO ......................................................................................
BRAMONA BEATOVE, JORGE .................................................................................
BREA LANDAETA, HEIDI GABRIELA .......................................................................
277
38,
77,
33, 77,
190,
64,
50,
50,
236,
71,
61,
82, 167,
69,
232,
62,
61,
201,
108,
158,
229,
210,
74,
64,
241,
156,
156,
154,
157,
38, 40,
74,
135, 219,
71,
51,
45,
35,
153,
173,
90,
131,
177,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
BRIA FLAMARIQUE, SUSANA ................................................................................
BRILLAS, ALBERT .....................................................................................................
BRITO VERA, M. CONCEPCION ..............................................................................
BROC ITURRALDE, LAURA ......................................................................................
BROS I CAIMARI, RAFAEL .......................................................................................
BROTO MANGUES, JESUS .....................................................................................
BROTONS CUIXART, JOAN .....................................................................................
BRU DE SALA PAL, JOSE ANTONIO .....................................................................
BRU PONS, M TERESA ............................................................................................
BRUALLA PALAZON, DANIEL .................................................................................
BRUALLA PLANES, ANTONIO ................................................................................
BRUGUES ASSISTENCIAL .......................................................................................
BRUN LOZANO, NURIA ...........................................................................................
BRUNA PEREZ, XAVIER ...........................................................................................
BRUNET COSTA, JORDI ..........................................................................................
BRUQUETAS HERRERA, ELISABET ........................................................................
BUCAR TERRADES, SANTIAGO ..............................................................................
BUENDIA MOYA, OLIVIA .........................................................................................
BUENECHEA IMAZ, RAMON ...................................................................................
BUENO, LAURA ........................................................................................................
BUIL CALVO, JOSE ANTONIO ................................................................................
BUIZA GRILLO, JOSE MARIA .................................................................................
BUJONS TUR, ANA ..................................................................................................
BUJONS TUR, ANNA ...............................................................................................
BULÓ I SOLÉ, JOSEP MªL .......................................................................................
BURGAYA SUBIRANA, SÍLVIA .................................................................................
BURGOS BONEL, FCO. JOSE .................................................................................
BURGUES RIUS, LUIS ..............................................................................................
BURGUÉS OLIVES, MARGARITA ............................................................................
BUSCÀ CUADRADA, JOAQUIM ..............................................................................
BUSQUETS VALLVE, LUIS .......................................................................................
BUSTO BARRERA, MARCOS ...................................................................................
BUSULDO VEGA, Mª CARMEN ...............................................................................
BUXADE ARRIBAS, JORGE .....................................................................................
BUXO COSTA, JOSEP ..............................................................................................
C. M. RIFER ...............................................................................................................
C. R. F. CATALUNYA .................................................................................................
C. R. F. MERIDIANA ..................................................................................................
278
233,
236,
199,
67,
160,
53,
38,
38,
193,
55, 190, 226,
79,
116, 117, 118, 127,
128, 129, 130, 131,
54,
38,
224,
207,
103, 145,
41,
137,
194,
66,
193,
78,
208,
74,
231,
199,
174,
144,
158,
158,
114,
71,
37,
57, 68,
181,
90,
90,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
C.E.M. VILASSAR ......................................................................................................
C.M.D. ALOMAR BARCELONA, S.L. .......................................................................
C.M.DENTAL SANT JORDI .......................................................................................
C.R.F. ARTROS ...........................................................................................................
C.R.F. L´ EIXAMPLE ...................................................................................................
C.R.F. PENEDES .........................................................................................................
CABA OLIVELLA, ROMA ..........................................................................................
CABALLE GODIA, JOSE LUIS .................................................................................
CABALLERIA ROVIRA, LORENZO ...........................................................................
CABALLERO GINE, JOSEP MARIA .........................................................................
CABALLERO JAUMANDREU, DAVID ......................................................................
CABALLERO MESTRES, FERRAN ...........................................................................
CABALLERO RABASCO, MARIA ARACELI .............................................................
CABANES CASANOVA, JUDIT ................................................................................
CABESTRERO DE DIEGO, ALBERTO ......................................................................
CABEZAS SEBASTIAN, JUAN JESUS ...................................................................
CABEZAS, CARME ....................................................................................................
CABIOL BELMONTE, JOSEP ...................................................................................
CABO CABO, FRANCISCO JAVIE ............................................................................
CABO SUAREZ, ALEJANDRO DAVID .....................................................................
CABOT DALMAU, JOAQUIM ..................................................................................
CABOT GARCIA, JOAQUIN .....................................................................................
CABRE ESTEBAN, JOSEP ........................................................................................
CABRE GIL, SERGI ....................................................................................................
CABRERA DIAZ, SILVIA ............................................................................................
CABRERA MARTINEZ, MARIA JOSE ......................................................................
CABRESTERO DE DIEGO, ALBERTO ......................................................................
CACACE, FEDERICO ALBERTO ................................................................................
CACHADIÑA DOMENECH, FERNANDO ..................................................................
CACHO TORRUELLA, ENRIQUE ..............................................................................
CAIRO-FRANCH .........................................................................................................
CAIROLS CASTELLOTE, MARC ...............................................................................
CAIROLS CASTELLOTE, MARC ANTONI ...............................................................
CAIRÓ GIRALT, ANA Mª ...........................................................................................
CALDERÓN CLARÓS, PATRICIA ..............................................................................
CALERO MOYANO, JOSE DANIEL .........................................................................
CALERO MUÑOZ, M. ELENA ..................................................................................
CALEYA ALBIOL, MONICA .......................................................................................
CALLABED CARRACEDO, JOAQUIN ......................................................................
279
242,
86, 161,
43, 44,
122,
150,
72,
92,
46, 128, 150,
243,
241,
109,
123,
90,
238,
241,
127,
181,
230,
165,
51,
209,
180,
211,
208,
216,
192,
74,
145,
75,
67,
92,
64,
102,
146,
202,
122,
141,
34,
105,
153,
0,
105,
234,
115,
90,
53,
40,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CALVET MADRIGAL, RAFAEL ..................................................................................
CALVO ARTURO, DAVID ..........................................................................................
CALVO CASCALLO, JORDI ......................................................................................
CALVO MARTIN, AMADEO ......................................................................................
CALVO NAVARRO, CARLOS ....................................................................................
CAMARA SANCHO, BENJAMÍN ..............................................................................
CAMARASA PIQUER, FEDERICO ............................................................................
CAMI ALTES, JOSEFA ..............................................................................................
CAMI ALTES, Mª JOSEFA ........................................................................................
CAMI BIAYNA, JOAN ...............................................................................................
CAMPILLO ALONSO, FRANCESC ...........................................................................
CAMPILLO PEREZ, MIQUEL ....................................................................................
CAMPO DE JUAN, MIGUEL ....................................................................................
CAMPO VOEGELI, ANTONIO ..................................................................................
CAMPOAMOR CELA, CRISTINA ..............................................................................
CAMPOY REOLID, ESTHER .....................................................................................
CAMPS LLOVERAS, NARCÍS ...................................................................................
CAMPS ROCA, AGUSTÍ ...........................................................................................
CAMPS SERRA, FRANCISCA ...................................................................................
CAMÍ ALTÉS, MªJOSÉ ..............................................................................................
CANALES COLAS, JUAN CARLOS .........................................................................
CANALIS ARRAYAS, EMILI ......................................................................................
CANALIS ARRAYAS, EMILIO ...................................................................................
CANALS MIR, ALBERTO ..........................................................................................
CANALS SABATE, JOSE ..........................................................................................
CANALS SIN, M. PILAR ...........................................................................................
CANDADO CALLEJA, SEBASTIAN ..........................................................................
CANDALIGA CANAL, JOSEP MARIA .....................................................................
CANDINA IBARRONDO ............................................................................................
CANO DIAZ, SANDRA ..............................................................................................
CANO MARTI, JOAN ................................................................................................
CANO PARRA, JUAN ...............................................................................................
CANO ROMERO, TEOFILO .......................................................................................
CANO SÁNCHEZ, LUIS MIGUEL .............................................................................
CANSECO CABALLE, ANTONIO ..............................................................................
CANSECO CABALLÉ, ANTONIO ..............................................................................
CANUDAS MARSINYACH, Mª MONTSERRAT .......................................................
CANUT ALTEMIR, PEDRO VICENTE .......................................................................
CAPDEVILA ALFONSO, JOAQUIN ..........................................................................
280
59,
33, 74, 75,
189,
224,
33, 69,
119,
208,
208,
164,
153,
225,
48,
188,
55,
202,
121,
116, 131,
183,
40,
196,
201,
30, 54,
79,
62,
164,
203,
219,
153,
44,
92,
36,
67, 102,
124,
114,
141,
37,
92,
115,
34, 58,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CAPDEVILA LARRIPA, ELISABET ............................................................................
CAPDEVILA NAVARRO, FERMÍ ................................................................................
CAPDEVILA QUEROL, SANTIAGO ..........................................................................
CAPDEVILA RIART, JORDI .......................................................................................
CAPDEVILA SANCHEZ, JULIA PAZ .........................................................................
CAPDEVILA VILAMAJÓ, ENRIC ...............................................................................
CAPELL LUCENA, FRANCISCO ...............................................................................
CAPELLA HEMPEL, MARTA .....................................................................................
CAPELLA PEREZ, SANTIAGO ..................................................................................
CARA LOZANO, JUAN JOSÉ ..................................................................................
CARAL EYE INSTITUT ..............................................................................................
CARAL PONS, JESUS ..............................................................................................
CARAL PONS, LUIS ALBERTO ................................................................................
CARAL PONS, NURIA ..............................................................................................
CARARACH RAMONEDA, JOSEP ...........................................................................
CARARACH RAMONEDA, VICENÇ ..........................................................................
CARARACH SALAMI, DANIEL .................................................................................
CARAVACA RIBERA, Mª ANTONIA .........................................................................
CARBALLAS VALENCIA, ELVIRA .............................................................................
CARBALLO GARCÍA, ALEJANDRO .........................................................................
CARBONELL PUIGGROS, JOSE MARIA .................................................................
CARBONELL TORREMORELL, JOANA ...................................................................
CARBONES FAMADA, JUAN ...................................................................................
CARCELLER MARTÍNEZ, JOSÉ MIGUEL ................................................................
CARDENAL LOPEZ, FERRAN ...................................................................................
CARDONA FONTANET, MIQUEL .............................................................................
CARDONA MORERA DE LA VALL, JAVIER ............................................................
CARDONA, PABLO S. ...............................................................................................
CARMONA VICTORIA, GUSTAVO ...........................................................................
CARNERO PAVON, MIRIAM .....................................................................................
CARNICER DE LA PARDINA, JESÚS ......................................................................
CARO RIBALTA, ANTONIO ......................................................................................
CARRASCO CUERVA, JOSE M. ...............................................................................
CARRASCO DOMINGUEZ, BIBIANA .......................................................................
CARRASCO PONS, RAMON ....................................................................................
CARRASCO PONS, RAMÓN ....................................................................................
CARRASCO TORRENTS, ROSALIA .........................................................................
CARRASCOSA CARRILLO, MANUEL ......................................................................
CARRERA CALDERER, LUIS ....................................................................................
281
134,
138,
187, 194, 213,
181,
181,
64,
199,
133,
164,
227,
66,
32, 62,
71,
66,
62,
62,
37,
57,
62,
194,
50,
239,
217,
128,
74, 163,
46,
97,
172,
129,
199,
48, 188,
42,
126,
160,
29, 34,
233,
222,
195,
74,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CARRERA GRAÑO, IMMACULADA .........................................................................
CARRERA SERRAT, DAVID .......................................................................................
CARRERAS ALMIRALL, PERE ..................................................................................
CARRERAS COLLADO, RAMON ..............................................................................
CARRERAS GERMAIN, SANTIAGO .........................................................................
CARRERAS MARTINEZ, MANUEL ..........................................................................
CARRERAS SANJURJO, NURIA .............................................................................
CARRERAS VIDAL, CRISTIAN .................................................................................
CARRERAS-CANDI RIBAS, CARLES ........................................................................
CARRETERO BELLON, JUAN MANUEL .................................................................
CARREÑO I TORRALBA, ANA .................................................................................
CARREÑO PEDEMONTE, JUAN CARLOS ..............................................................
CARRILERO CAMPS, ANTONIO ..............................................................................
CARRILLO BLANCHAR, DIEGO LUIS ......................................................................
CARRILLO MATA, SARA ..........................................................................................
CARRILLO RODRÍGUEZ, LEOPOLDO ......................................................................
CARTAÑA MANTILLA, JESUS .................................................................................
CARTAÑÁ MANTILLA, JESÚS .................................................................................
CARTRO I GINER, NELLY .........................................................................................
CARULLA PARIS, MARTA ........................................................................................
CARVAJAL POVEDANO, PEDRO .............................................................................
CASA GALLO, ADRIANA ELSA ...............................................................................
CASABLANCA CLARAMUNT, MONTSERRAT ........................................................
CASADEMONT FERRER, ROSA ...............................................................................
CASADEVALL CODINA, Mª TERESA .......................................................................
CASADO BURGOS, ENRIC ......................................................................................
CASAL PONS, MARIA ..............................................................................................
CASALE TURU, ALFONSO ......................................................................................
CASALE TURÚ, ALFONSO ......................................................................................
CASALOTS PUJADAS, CARLOS .............................................................................
CASALOTS SERRAMIA, JAIME ...............................................................................
CASALOTS SERRAMIA, JOAN ................................................................................
CASALS PONS, MARIA ............................................................................................
CASALS RODRIGUEZ, CLIMENT .............................................................................
CASALS, VÍCTOR ......................................................................................................
CASAMITJANA CLARAMUNT, FRANCESC J. .......................................................
CASAMITJANA CLARAMUNT, JOSEP M. ..............................................................
CASAMITJANA I CLARAMUNT, JOSEP .................................................................
CASAMITJANA LLEONART, MERCEDES ................................................................
282
209,
195,
152,
219,
49, 142,
62,
162,
29, 33, 34, 74,
66,
48,
161,
83, 85,
166, 213,
79, 160,
182,
142, 184, 218,
224,
189, 234,
160,
173,
177,
114,
36,
38,
147,
194,
107,
67,
238,
112,
82, 218,
112, 127,
107,
171,
75,
162,
162,
162,
175,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CASAMOR REGULL, MONTSERRAT ......................................................................
CASAN I CAVA, JOSEP Mª ......................................................................................
CASANOVAS GORDO, JOSE MARIA .....................................................................
CASARRAMONA LOBERA, FRANCESC ..................................................................
CASAS BENZ, ALEX .................................................................................................
CASAS GIMENO, JORGE .........................................................................................
CASAS MAVARRO, JORDI .......................................................................................
CASAS NAVARRO, JAIME .......................................................................................
CASAS RAMISA, ROSALIA ......................................................................................
CASAS SABATER, JORGE .......................................................................................
CASAS SABE, CARME .............................................................................................
CASAS, MARITA .......................................................................................................
CASAÑAS BAIGET, CARLOS ...................................................................................
CASAÑAS LOPEZ, GUILLERMO ..............................................................................
CASAÑAS, JOAQUIM ..............................................................................................
CASELLAS CARO, MANEL ......................................................................................
CASELLAS GARCIA, GEMMA .................................................................................
CASELLAS HERNANDEZ, SANDRA ........................................................................
CASELLAS MONTAGUT, MARTA ............................................................................
CASES BOIXAREU, FERNANDO .............................................................................
CASES BOIXAREU, FERRAN ...................................................................................
CASES BOIXAREU, FERRÀN ...................................................................................
CASO GARCIA, CARLOS DAVID .............................................................................
CASSADO GARRIGA, JORDI ...................................................................................
CASSANELLO ROMO, ASCANIO H. .......................................................................
CASTALDINI, GUIDO ................................................................................................
CASTANERA DE MOLINA, ANA ..............................................................................
CASTANERA DE MOLINA, FERNANDO .................................................................
CASTANERA DE MOLINA, JORGE .........................................................................
CASTAÑO MONSALVE, BEATRIZ E. .......................................................................
CASTEJON GABRIEL, CESAR .................................................................................
CASTELLANOS DUARTE, MERITXELL ...................................................................
CASTELLANOS HERNÁNDEZ, MARÍA ELENA ......................................................
CASTELLANOS MATARRODONA, CARLOS ...........................................................
CASTELLARNAU BALCELLS, CARLES ...................................................................
CASTELLARNAU BALCELLS, CARLOS ...................................................................
CASTELLARNAU IBAÑEZ, EDUARDO ....................................................................
CASTELLO CALDENTEY, XAVIER ............................................................................
CASTELLS ESTEVE, MANEL ...................................................................................
283
62,
160,
38,
158,
158,
169,
235,
37,
29, 39, 178,
208,
111, 188,
188,
114, 167, 168, 214,
35,
75,
65,
210,
233,
38,
150,
186, 211,
202,
64,
228,
147,
223,
67, 68,
68,
67,
183,
60,
33, 37, 73,
63,
50,
30, 47, 87,
47,
36,
44,
118, 208,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CASTELLS FUSTE, IGNASI ......................................................................................
CASTELLS PALAU, JOSEP .......................................................................................
CASTELLS VALLS, ALEJANDRO .............................................................................
CASTELLVI I SUAÑA, JOSEP Mª ............................................................................
CASTELLVI SUAÑA, JOSEP MARIA .......................................................................
CASTELLÓ PONS, TOMÀS IGNACIO .....................................................................
CASTILLA BARAHONA, Mª TERESA ......................................................................
CASTILLO BALLESTEROS, JESUS ..........................................................................
CASTILLO CHAPOÑAN, JOSE .................................................................................
CASTILLO GARCÍA, FÉLIX .......................................................................................
CASTILLO GARGALLO, LAURA ..............................................................................
CASTILLO MARCHUET, MARIA JOSÉ ....................................................................
CASTILLO SANCHEZ, FELIPE ..................................................................................
CASTILLO VILELLA, MIREIA ....................................................................................
CASTILLO VIZUETE, JOSÉ ANTONIO ....................................................................
CASTRILLO PEREZ, M. DEL PILAR .........................................................................
CASTRO CELS, ALBERTO ........................................................................................
CASTRO JIMENEZ, MARIA ARACELI .....................................................................
CASULLERAS SOLANS, JOSEP MANEL ................................................................
CASULLERAS SOLANS, JOSÉ Mª ..........................................................................
CASÁN CAVA, JOSEP Mª ........................................................................................
CATALA CERDAN, MARIA .......................................................................................
CATALA GONZALO, ALBA .......................................................................................
CATALA NAVARRO, JOSE M. ..................................................................................
CATALAN BORRAS, JOSEP Mª ...............................................................................
CATENA RUIZ, ESTHER ...........................................................................................
CATOT ALEMANY, LUCIA ........................................................................................
CAUPENA SARABIA, GEMMA ................................................................................
CAUSSA SAMBOLA, JOSEP M. .............................................................................
CAVANILLES WALKER, JOSE M. ............................................................................
CAVERO ROIG, LLUIS ..............................................................................................
CAVERO ROIG, LLUÍS ..............................................................................................
CAÑAS AMAT, ESTEBAN .........................................................................................
CAÑELLAS ISERN, JOSEP .......................................................................................
CAÑETE CARRIL, EMILIO .........................................................................................
CAÑONES CASTELLÓ, JOSÉ IGNACIO .................................................................
CDIB (CTRE.DIAG.PER IMATGE DEL BAGES) ........................................................
CEASME .....................................................................................................................
CEDIM ........................................................................................................................
284
161,
235,
234,
159,
109,
156,
114, 240,
170, 221,
188,
145,
125, 131,
159,
146,
73,
222, 238,
67, 68,
49, 78, 89, 90,
29, 45,
123,
213,
48, 157,
165,
55,
37,
163,
222,
52,
197,
84, 86,
76,
162,
68,
62, 129,
104,
229,
201,
151,
216, 217,
158, 161, 163,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CEJUDO, RICARD .....................................................................................................
CELADA PARDO, BEATRIZ .......................................................................................
CEMEDIQ ...................................................................................................................
CEMGINE ...................................................................................................................
CENTENO FORNIES, JAVIER ...................................................................................
CENTRE ASSISTENCIAL BAIX LLOBREGAT ..........................................................
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUA DEL PENEDÈS .................................................
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN ...................................................................
CENTRE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA I FETAL ................................................
CENTRE DE FISIOTERAPIA I GIMNASTICA TERAPEUTICA .................................
CENTRE DE FISIOTERAPIA SANT BOI ...................................................................
CENTRE DE FISIOTERAPIA TONI BOVE ................................................................
CENTRE DE FISIOTERÀPIA SUSANA NICOLETTI .................................................
CENTRE DE GINECOLOGIA C.B. .............................................................................
CENTRE DE RECUPERACIO FUNCIONAL TALUS .................................................
CENTRE DE RECUPERACIO TERAPEUTICA ...........................................................
CENTRE DE RECUPERACIO XIROI ..........................................................................
CENTRE DE TERAPEUTICA MEDICA CTM ............................................................
CENTRE DE TRAUMATOLOGIA I ORTOPEDIA ......................................................
CENTRE DIAGNOSTIC DR.MARTIN VELASCO ......................................................
CENTRE DIAGNOSTIC MEDIC GRANOLLERS .......................................................
CENTRE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE DEL VALLES .........................................
CENTRE DIAGNOSTIC PER L´IMATGE TERRASSA ...............................................
CENTRE DIAGNOSTIC PRENATAL BARNA ............................................................
CENTRE D´ESPECIALISTES MARTORELL ...............................................................
CENTRE D´ESPECIALITATS MÈDIQUES D´EGARA ................................................
CENTRE D´ESPECIALITATS O. R. L. (CEORL) ........................................................
CENTRE ESPECIALITATS MÈDIQUES CANET .......................................................
CENTRE FAIXAT ........................................................................................................
CENTRE GINECOLOGIC LLATJOS ..........................................................................
CENTRE GINECOLOGIC MBG .................................................................................
CENTRE GINECOLOGIC PARDINA ..........................................................................
CENTRE GINECOLOGIC SITGES .............................................................................
CENTRE GRAMENET ................................................................................................
CENTRE INTEGRAL MOLINS 2000 .........................................................................
CENTRE MEDIC ARAUJO ........................................................................................
CENTRE MEDIC BAGES ...........................................................................................
CENTRE MEDIC BERGUEDA ...................................................................................
CENTRE MEDIC CAPELL ..........................................................................................
285
181,
119,
236, 237,
210, 211,
164,
164,
149, 150,
192,
41,
182, 183,
232,
52,
120, 121,
238, 239,
212, 213,
48,
90,
199,
90,
207,
134,
153,
90,
229,
68,
103,
83, 85,
132, 133,
133, 134,
226, 227,
62,
155,
228,
33,
110,
83, 85,
152,
62,
62,
222,
219,
165, 166,
165, 166,
152, 153,
106, 107,
199,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CENTRE MEDIC COLLBLANC ..................................................................................
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
CREU BLAVA .................................................................................
CREU GROGA ...............................................................................
DE REHABILITACIÓ SPAL ............................................................
FEDEAR .........................................................................................
FERRES ..........................................................................................
GAME ............................................................................................
GRANOLLERS ...............................................................................
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
I DENTAL CATAR ..........................................................................
I DENTAL PARETS ........................................................................
I.T.C.O. ...........................................................................................
LES FRANQUESES .......................................................................
LES MORERES ..............................................................................
MANLLEU ......................................................................................
MARAGDA ....................................................................................
MARINA .........................................................................................
MATARO ........................................................................................
CENTRE MEDIC MEDIBAIX ......................................................................................
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEISA ............................................................................................
MELIES ..........................................................................................
MOGENT .......................................................................................
MOLINS .........................................................................................
MOLLET .........................................................................................
NAME ............................................................................................
CENTRE MEDIC NAVAS ...........................................................................................
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
NOU MONTREIX ..........................................................................
PEDIATRIC I FAMILIAR .................................................................
RUBI ...............................................................................................
SABADELL .....................................................................................
CENTRE MEDIC SABAT ...........................................................................................
CENTRE MEDIC SANT ANDREU .............................................................................
286
140, 141, 142,
144,
122,
108, 109,
143,
145,
123,
110,
243,
239, 240, 241, 242,
53,
197, 198, 199, 200,
131, 132, 133, 134,
135, 136,
146, 147,
175, 176,
150,
125, 126,
183, 184, 185,
147, 148,
163, 164,
178, 179, 180,
158, 159, 160, 161,
162, 163, 164,
112, 113, 114, 115,
116, 127, 128, 129,
130, 131,
233, 234, 235, 236,
176, 177,
139, 140,
164, 165, 166,
166, 167, 168, 169,
98, 99, 100, 101, 102,
103,
36, 46, 50, 55, 58, 76,
81,
170, 171, 172,
97, 98,
186, 187,
188, 189, 190, 191,
192, 193, 194,
200, 203, 208,
196, 197,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MEDIC
MÈDIC
SANT FELIU ..................................................................................
SITGES ..........................................................................................
TERAPEUTIC D´ENFERMETATS OSTEOARTICULARS ..............
TORRES PONS .............................................................................
VALLS ............................................................................................
VERGE DE NURIA ........................................................................
VIVES CRUELLS ...........................................................................
BRUGUES DIAGONAL .................................................................
208, 209, 210,
221, 222, 223,
91,
134, 162,
126, 127,
195,
34, 48,
127, 128, 129, 130,
131,
CENTRE MÈDIC DE MATARÓ ..................................................................................
163,
CENTRE MÈDIC DEL GES ........................................................................................
230,
CENTRE MÈDIC DIGEST .......................................................................................... 99, 100, 101, 102, 103,
CENTRE MÈDIC EL MASNOU .................................................................................
74, 156, 157,
CENTRE MÈDIC ESPLUGUES ..................................................................................
123, 124, 125,
CENTRE MÈDIC JAUME I ........................................................................................
166, 167, 168, 169,
170,
CENTRE MÈDIC LA VERNEDA ................................................................................ 40, 48, 55, 65, 74, 80,
85,
CENTRE MÈDIC MARTORELL ..................................................................................
154, 155, 156,
CENTRE MÈDIC MONTCADA ..................................................................................
170, 171, 172,
CENTRE MÈDIC VIC ..................................................................................................
231, 232, 233,
CENTRE ODONTOLOGIC DIGEST ...........................................................................
101,
CENTRE PEDIATRIC DRS. TURA .............................................................................
131,
CENTRE PEDIÀTRIC H&H ........................................................................................
38,
CENTRE PSICOPEDIATRIC GUIA .............................................................................
72,
CENTRE RADIOLOGIA DIAGNOST. DR.DURAN ....................................................
191,
CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL CRF ............................................................
223,
CENTRE RECUPERACIO SITGES .............................................................................
223,
CENTRE REH. I FISIOTERAPIA QUIROMED ...........................................................
90,
CENTRE REHABILITACIO DEL BAGES ....................................................................
153,
CENTRE REHABILITACIÓ CARDONA ......................................................................
111,
CENTRE SALUT INTEGRAL .....................................................................................
140, 141, 142, 143,
144, 145, 146,
CENTRE SALUT INTEGRAL SERVEIS CORPORATIUS ..........................................
104, 105, 106,
CENTRE SANITARI CAN MORA ..............................................................................
201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208,
CENTRE SERVIDIGEST U.A.DIGESTIU ...................................................................
47, 50, 56, 87,
CENTRES CRUZ NAVARRO ......................................................................................
90,
CENTRO ASISTENCIAL PALACENT ........................................................................
174,
287
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CLINICO MIR-MIR .....................................................................................
COTOCO ....................................................................................................
DE DIAGNOSTICO DE LAS AFECCIONES MAMARIAS ........................
DE DIAGNOSTICO ULTRASONICO(CDU) ...............................................
DE DIAGNÓSTICO AR-VI .........................................................................
DE MEDICINA CORRECTIVA ....................................................................
DE OFTALMOLOGIA BARRAQUER .........................................................
DE PATOLOGIA .........................................................................................
DE RECONOCIMIENTOS RIPOLLET ........................................................
DE SALUD OCULAR EL VALLÉS .............................................................
DERMATOLÓGICO AMPARO RODRIGUEZ .............................................
DIAG. E INVEST.OFTALMOLOGICAS ......................................................
FISIOTERAPIA SINERA .............................................................................
MED.DE REHAB.ARTROS .........................................................................
MEDICO ALBAR ........................................................................................
CENTRO MEDICO BARBERA ...................................................................................
CENTRO MEDICO CASTELLDEFELS .......................................................................
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
MEDICO
MEDICO
MEDICO
MEDICO
MEDICO
MEDICO
MEDICO
MEDICO
CATALUNYA ...............................................................................
CEMAV .......................................................................................
DRES.PEDEMONTE & SARRIAS ..............................................
FABRA I PUIG ............................................................................
GEA ............................................................................................
LASERAS ...................................................................................
LISBOA .......................................................................................
NAYADE .....................................................................................
CENTRO MEDICO RECUPERACIÓN FUNCIONAL .................................................
CENTRO MEDICO REHASTET .................................................................................
CENTRO MEDICO RIERA BLANCA .........................................................................
CENTRO MEDICO SANLUNA ..................................................................................
CENTRO MEDICO TEKNON .....................................................................................
288
79,
66, 69,
83,
83, 90,
83, 84, 85, 89,
118, 194,
9, 66, 92,
82,
183, 184, 185,
206,
55,
66,
98,
102,
140, 141, 142, 143,
144, 145, 146,
103, 104, 105, 106,
112, 113, 114, 115,
116,
217, 218, 219,
231, 232, 233,
36, 39, 46,
91,
119,
37,
37, 41, 81,
224, 225, 226, 227,
229, 230,
91,
158, 159, 160, 161,
162, 163,
141, 142, 144, 145,
48,
9, 38, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55,
57, 58, 59, 60, 62, 63,
64, 66, 67, 68, 69, 72,
74, 75, 76, 77, 78, 79,
83, 84, 85, 86, 87, 89,
90, 91, 92,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CENTRO MEDICO VILLA OLIMPICA ....................................................................... 34, 37, 41, 44, 46, 47,
49, 55, 56, 57, 59, 60,
62, 66, 69, 71, 72, 74,
77, 81,
CENTRO O.R.L. SAN EUSEBIO ...............................................................................
70,
CENTRO OCULAR LLOBREGAT ..............................................................................
210,
CENTRO ODONTOLOGICO DRS. MIRAVE .............................................................
42, 43,
CENTRO OFTALMOLOGIA BONAFONTE-DR.BONAFONTE ROYO,SERGIO .......
66,
CENTRO OFTALMOLOGIA BONAFONTE-DR.CARDONA TORRES,JOSÉ
ANTONIO ...................................................................................................................
66,
CENTRO OFTALMOLOGIA BONAFONTE-GAMBOA SAAVEDRA, SILVIA ...........
66,
CENTRO OFTALMOLOGIA BONAFONTE-JORNET PAULI, MIREIA .....................
66,
CENTRO ORL .............................................................................................................
70,
CENTRO ORTOPEDICO TIBIDABO ..........................................................................
74,
CENTRO VASCULAR BALLON .................................................................................
46,
CENTRO VASCULAR CALLEJAS .............................................................................
46,
CEORL (CTRE.D´ESPECIALITATS O.R.L) .................................................................
69, 70, 199,
CEQUIER FILLAT, ANGEL RAMON ..........................................................................
89,
CERDAN GRASES, MERCEDES ...............................................................................
55,
CERDANYOLA ASSISTENCIAL ................................................................................
117,
CERIOL VILASECA, CARLES ....................................................................................
67,
CERIOL VILASECA, CARLOS ...................................................................................
67,
CERVERA MAUREL, TERESA ..................................................................................
123,
CERVILLA CABALLERO, FRANCISCO .....................................................................
192,
CESPEDES I ARGEMI PODOLOGIA ........................................................................
44,
CETIR ..........................................................................................................................
30, 31, 82, 83, 85,
CETIR GRUP MEDIC .................................................................................................
83, 84, 86, 87, 90,
124, 143, 205,
CETIR SANT CUGAT ................................................................................................
204,
CHAHRI ZIAR, MOHAMMAD E ID ..........................................................................
116,
CHAMIZO GARCÍA, JUAN J. ...................................................................................
124, 130,
CHAMIZO GARCÍA, JUAN JESUS ..........................................................................
121,
CHAMOUN VILLACRES, ANABELLE .......................................................................
37,
CHARCO TORRA, RAMON .......................................................................................
50,
CHASSINET MARTIN, ANNA ...................................................................................
228,
CHEBAIR CHARBEL, MAROUN ...............................................................................
219,
CHENNO CHENNO, FESAL ......................................................................................
171, 183,
CHIERICHETTI ASAN, CLAUDIO .............................................................................
113,
CHIERICHETTI, CLAUDIO CESAR ............................................................................
142,
289
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CHIPROUT DE APARICIO, DANIELA .......................................................................
92,
CHORNET PAHISA, F. XAVIER .................................................................................
178,
CHUECA FERNÁNDEZ, JOSÉ ENRIQUE .................................................................
132,
CILSA ..........................................................................................................................
90,
CILVETI PORTILLO, ROBERT ....................................................................................
154,
CIRACH GELABERT, RAMON ...................................................................................
43, 165,
CIRERA NOGUERAS, LLUIS ....................................................................................
68,
CIRERA PERICH, MIQUEL ........................................................................................
224,
CIRURGIA ARTROSCOPICA I PROTESICA .............................................................
74, 154,
CISA LLUIS, ENRIC ...................................................................................................
70, 71, 199, 235,
CISCAR MARTINEZ, ALBERTO ................................................................................
49,
CISTERO BAHIMA, ANNA .......................................................................................
45,
CLANCHET AISA, TERESA ......................................................................................
215,
CLANXET WUST, JORDI ..........................................................................................
39,
CLAPERA CUATRECASAS, PERE ............................................................................
233,
CLARAMUNT VIVES, JOSE RAMON ......................................................................
71,
CLARAMUNT VIVES, JOSEP RAMON ....................................................................
138,
CLARET ARIMANY, MARIA ROSA ..........................................................................
91,
CLARET CASASAYAS, JOSEFINA ...........................................................................
150,
CLARET NONELL, IGNASI (EQUIPO .......................................................................
75,
CLARET TORRENTS, CRISTINA ..............................................................................
57, 191, 227,
CLARIANA PAL, ANDRES ........................................................................................
59,
CLAUDIA CANNIZZO, SILVANA ..............................................................................
109,
CLAVE RUIZ, MONICA .............................................................................................
240,
CLAVEL LARIA, PABLO .............................................................................................
79,
CLAVER GARRIDO, EDUARD ...................................................................................
167,
CLAVER MONZON, ANGELA ...................................................................................
29, 39,
CLAVERA FERNANDEZ, ROSA ................................................................................
134,
CLAVERIA PUIG, RAMON ........................................................................................
224, 225,
CLAVERIA SOLDEVILA, Mª JESÚS .........................................................................
112, 115, 127,
CLAVERIA SOLDEVILLA, Mª JESÚS .......................................................................
130,
CLAVERÍA PUIG, RAMON ........................................................................................
137,
CLEMENTE ARMENDARIZ, FERNANDO .................................................................
75, 180, 194,
CLINICA ADE .............................................................................................................
10, 43,
CLINICA ALBERT .......................................................................................................
129,
CLINICA BADIA .........................................................................................................
162,
CLINICA CASTELLDEFELS .......................................................................................
112, 113, 114, 115,
116,
290
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CLINICA CORACHAN ................................................................................................ 9, 35, 38, 42, 45, 47,
48, 49, 51, 52, 53, 54,
58, 63, 67, 68, 69, 70,
72, 74, 77, 78, 79, 83,
86, 87, 89, 90, 91, 92,
CLINICA DEL DOLOR TEKNON ...............................................................................
91,
CLINICA DEL DOLOR Y REHABILITACION .............................................................
91,
CLINICA DEL SON ESTIVILL ....................................................................................
88,
CLINICA DENTAL ANOIA .........................................................................................
138,
CLINICA DENTAL BARENBLIT .................................................................................
42,
CLINICA DENTAL CANEDO ......................................................................................
144,
CLINICA DENTAL CARO ...........................................................................................
42,
CLINICA DENTAL CLOTET .......................................................................................
151,
CLINICA DENTAL DAVOS ........................................................................................
10, 41,
CLINICA DENTAL EL MASNOU ...............................................................................
157,
CLINICA DENTAL FOLCH-CARO ..............................................................................
151,
CLINICA DENTAL MIRAVE .......................................................................................
41,
CLINICA DENTAL RIBERA ........................................................................................
175,
CLINICA DENTAL RICARD TRAYTER ......................................................................
134,
CLINICA DENTAL ROSSELLÓ - DRS. PORTA ........................................................
43,
CLINICA DENTAL SANT MARTI ..............................................................................
42, 105,
CLINICA DENTAL SUÑOL ........................................................................................
238,
CLINICA DERMATOLOGICA DERMIK ......................................................................
55, 56,
CLINICA GARCIA SANSEBRIA ................................................................................
165,
CLINICA IGNASI GOMEZ (REVITASS .....................................................................
91,
CLINICA MEDICA D´ESPECIALITATS POBLENOU ................................................. 38, 49, 51, 55, 56, 59,
60, 70, 71, 73, 74, 77,
85, 88,
CLINICA NOU MEDIC ...............................................................................................
140, 141, 142, 143,
144, 145, 146,
CLINICA NTRA SRA DEL REMEI ............................................................................. 9, 39, 51, 52, 59, 76,
77, 78, 80, 87, 90, 92,
CLINICA NTRA.SRA.DE GUADALUPE ....................................................................
124, 125,
CLINICA OCULAR I ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA .........................................
115,
CLINICA OFTALMOLOGICA DEL BAGES ...............................................................
152,
CLINICA OFTALMOLOGICA INTEGRAL RASLAN ..................................................
66,
CLINICA OFTALMOLOGICA SANT BOI ..................................................................
199,
291
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CLINICA OLIVE GUMA ............................................................................................. 29,
38,
49,
59,
71,
84,
CLINICA
CLINICA
CLINICA
CLINICA
CLINICA
CLINICA
CLINICA
ORL L´EIXAMPLE .......................................................................................
PEDIATRICA Y FAMILIAR NEVOT-CASAS ...............................................
PODOLOGICA DYN ...................................................................................
PODOLOGICA GARCIA-NIETO & SANCHEZ ..........................................
QUIRON ......................................................................................................
RIPOLL ........................................................................................................
SAGRADA FAMILIA ................................................................................... 46, 47,
63, 64,
76, 77,
CLINICA SANT JORDI .............................................................................................. 9,
47,
57,
66,
74,
85,
CLINICA
CLINICA
CLINICA
CLINICA
30,
40,
51,
60,
73,
85,
37,
48,
58,
68,
76,
86,
SANT JOSEP .............................................................................................
SERRA ........................................................................................................
TORNE DE DERMATOLOGIA ...................................................................
TRES TORRES ........................................................................................... 48, 51,
CLINICA VASCULAR AURELI MUÑOZ ...................................................................
CLINIQUES D´ODONTOLOGIA AVANÇADA NATURE DENTAL ............................
CLOS IMBERNON, JORDI ........................................................................................
CLOSA GIRBAU, SILVIA ...........................................................................................
CLOTET SANPERA, ANTONI ...................................................................................
CLOTET SANPERA, LLUIS .......................................................................................
CLÍNICA CORACHAN ................................................................................................
CO+T- EQUIPO IGLESIAS ROVIRA, RAMÓN .........................................................
COAP, CENTRO DE ORIENTACION Y ASISTENCIA PSICOLOGICA .....................
COBA BOTES, JAVIER ..............................................................................................
292
31,
44,
54,
62,
74,
86,
32,
45,
55,
66,
77,
87,
90,
33,
46,
57,
68,
82,
88,
91,
34,
47,
58,
70,
83,
89,
92,
70,
178, 179,
45,
44,
71,
62,
49, 51, 58, 61,
65, 67, 68, 74,
78, 79, 81, 82,
87, 90, 92,
40, 41, 45, 46,
49, 51, 54, 55,
59, 60, 62, 65,
70, 71, 72, 73,
77, 78, 82, 83,
87, 89, 90, 91,
92,
231, 232, 233,
53, 190,
55,
53, 58, 63, 70,
75, 76, 92,
225,
168,
43, 44, 109,
169,
151,
151,
46,
75,
92,
243,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
COBA SOTES, JAVIER ..............................................................................................
COBEÑA LOOR, TEDDY ...........................................................................................
COBO CALVO, ALVARO ............................................................................................
COCA PÉREZ, FERNANDO .......................................................................................
COCCO, CLAUDIO .....................................................................................................
COCHO CALDERON, DOLORES ..............................................................................
CODEBI CENTRE DE RECUPERACIO FUNCIONAL I FISIOTERAPIA ...................
COELLO GOMEZ, FRANCISCO ................................................................................
COLELL MITJANS, FRANCISCO ..............................................................................
COLELL PALLARES, FRANCISCO ............................................................................
COLINA CEBALLOS, YAMILETH ..............................................................................
COLL BATET, MÓNICA .............................................................................................
COLLADO GASTALVER, DIEGO ...............................................................................
COLLADO ROURA, FRANCESC ...............................................................................
COLLADO SAENZ , FERNANDO .............................................................................
COLLS CAMARA, A. .................................................................................................
COLLS CRUAÑAS, MIQUEL ....................................................................................
COLOM FEIXAS, SERGIO ........................................................................................
COLOM FREIXAS, SERGI .........................................................................................
COLOM MARSO, FERRAN .......................................................................................
COLOME MIRALBELL, OSCAR ................................................................................
COLOMER GÓMEZ, JORDI ......................................................................................
COLOMER MIRABELL, OSCAR ................................................................................
COLOMER MIRALBELL, OSCAR ..............................................................................
COLOMO SAPERAS, JUAN JOSE ..........................................................................
COLOMÉ TATJE, EULÀLIA .......................................................................................
COMAJUNCOSAS CAMP, JORDI ............................................................................
COMAS BERGUA, PERE ..........................................................................................
COMAS CASTELLS, SALVADOR .............................................................................
COMAS JULIÀ, JAUME ...........................................................................................
COMAS ROSES, JORGE ..........................................................................................
COMAS SANS, Mª ANTONIA ..................................................................................
COMELLAS SALA, ANTONIO ..................................................................................
COMESIAS GONZALEZ, MARIA JOSEFA ..............................................................
COMPTE VERDAGUER, ANTONI .............................................................................
COMULADA NUALART, MARIA TERESA ...............................................................
CONDOMINES MANZANO, RAMON M .................................................................
CONDOMINES MANZANO, RAMON MARIA .........................................................
CONDOMINES MANZANO, RAMÓN MARÍA .........................................................
293
75, 243,
224,
192,
218,
125, 130,
134,
44, 91, 194, 207,
79,
75,
36,
197,
235,
75,
36,
163,
71,
71,
180,
180,
233,
225,
33, 73,
190,
104, 105,
37,
151,
30, 51, 157, 196,
60, 228,
131, 133,
216,
39,
188,
108,
154,
74,
102,
179,
198,
128,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CONDOMINES MANZANO, RAMÓN Mª ................................................................
CONEJERO ROMAGOSA, JAUME ..........................................................................
CONESA RIBERA, ELIO ............................................................................................
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA ...........................................
CONSULTA DENTAL DRAS. CARO .........................................................................
CONSULTA OFTALMOLOGICA GARCIA_MIRANDA ..............................................
CONSULTORI D´INFERMERIA ..................................................................................
CONSULTORI MARIA FERRER ................................................................................
CONSULTORI MEDIC CARBONES ..........................................................................
CONSULTORI MEDIC CORPORACIO BLAVA ..........................................................
CONSULTORI PUNT MEDIC ....................................................................................
CONSULTORI SANITARI BORRELL .........................................................................
CONSULTORIO MEDICO FONTPINEDA ..................................................................
CONTRERAS GARCIA, JOSE ...................................................................................
CORBELLA HUGUET, CLARA ..................................................................................
CORBERA OMEDES, GASPAR .................................................................................
CORCELLES ORTÍNEZ, SALVADOR .........................................................................
CORCOY FEBRER, CRISTINA ...................................................................................
CORDERO LOPEZ, JUAN LUIS ...............................................................................
CORDOBA CARDONA, OCTAVI ...............................................................................
CORDOMÍ FONT, ALBERT ........................................................................................
CORELLA VICENTE, FRANCESCA ...........................................................................
CORNELLA CTRO. TRAUM. Y REHABILITACION ..................................................
CORNET CORTADA, ADRIANA ................................................................................
CORNET SUSANA, JOAN ........................................................................................
COROMINAS CASARAMONA, JOSEP Mª ..............................................................
COROMINAS SERVEIS MEDICS ..............................................................................
CORONO PEREZ .......................................................................................................
CORPORACIÓN FISIOGESTION ROGER DE LLURIA ............................................
CORPORACIÓN FISIOGESTION TRES TORRES ....................................................
CORRAL MOLINA, JOSÉ MANUEL ........................................................................
CORRALES MAGIN, ESTER .....................................................................................
CORRETJE NICOLAU, INMACULADA .....................................................................
CORTADELLAS ROSEL, TOMAS .............................................................................
CORTES ALVAREZ, NURIA .......................................................................................
CORTES RODRIGUEZ, MARIA JOSE ......................................................................
CORTIELLA ALVAREZ, Mª JOSE ..............................................................................
CORTILES PUEYO, PILAR ........................................................................................
CORTÉS LUNAR, CRISTINA .....................................................................................
294
117, 128, 195,
127,
213,
9, 93,
200,
144,
40,
217,
217,
146, 147,
200,
40,
174, 175,
77,
37,
227,
138,
118,
116,
64,
178,
226,
119, 120, 121,
187,
239,
201,
201, 206,
172,
91,
91,
214,
108,
215,
64,
224,
232,
71,
135,
221,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
COS CALVET, JOSE MARIA .....................................................................................
COSENTINO, MARCO ...............................................................................................
COSTA BALANZAT, NEUS .......................................................................................
COSTA BOU, XAVIER ...............................................................................................
COSTA CASADESUS, DOLORS ...............................................................................
COSTA LIMA, ELISABET ..........................................................................................
COSTA VILA, JESUS ................................................................................................
COSTAN ANGUERA, JUAN .....................................................................................
COTILLAS TRULLA, JORDI ......................................................................................
COTILLAS TRULLA, JORGE .....................................................................................
COTILLAS TRULLÀ, JORDI ......................................................................................
COTILLAS TRULLÀ, JORGE .....................................................................................
COTS MARFIL, PILAR ...............................................................................................
COWALINSKY MILLAN, JUAN MANUEL ...............................................................
CRC VALLÉS ..............................................................................................................
CRD (CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL .................................................................
CREGO DIEGUEZ, M. LORETO ................................................................................
CREIXELL SUREDA, JUAN ......................................................................................
CRESPO CORTINAS, JOSEP M. ..............................................................................
CRESPO LLOBERA, JOSEP Mª ................................................................................
CREUS MARTORI, M ELENA ...................................................................................
CREUS VILA, LIDIA ...................................................................................................
CRISTOFOL ALLUE, RAMON ...................................................................................
CRM (CENTRE DE RADIOLOGIA DEL MARESME) ...............................................
CROT (CENTRO REHABILITACION ..........................................................................
CRUELLAS TAISCHIK, FRANCISCO ........................................................................
CRUXENT CHOY, RAFAEL ........................................................................................
CRUZ OLIVE, ENRIQUE ............................................................................................
CSANALOSI BUKO, GABRIEL ALFONZO ...............................................................
CSF UROS ASSOCIATS ...........................................................................................
CTRE. GINECOLOGIC INTEGRAL DAFNE ...............................................................
CTRO. TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA KAMAL KHER ..........................................
CUADRA AGUSTIN, LAURA ....................................................................................
CUADRA BODOQUE, DOLORS ................................................................................
CUADRADO CAMPAÑA, JOSÉ MARÍA ..................................................................
CUARTERO OLONA, JOSE M. ................................................................................
CUARTIELLA MITJAVILA, JOSEPA .........................................................................
CUATRECASAS ARDID, JOSE M ............................................................................
CUBELLS FUENTES, JUAN BAUTISTA ..................................................................
295
77, 233,
194,
102,
40,
136,
177,
67, 68,
143,
159, 189,
109,
198,
170,
159,
73,
191,
86,
30, 54,
207,
136, 138,
118, 127, 130,
62,
150,
34,
160, 161,
91,
199,
230, 232,
135,
243,
77,
217, 219,
74,
221,
39, 243,
200,
156,
92,
37,
47, 99,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
CUBI MESTRES, ALBERT .........................................................................................
CUBO ABERT, MONTSERRAT .................................................................................
CUEM CENTRE MÈDIC .............................................................................................
CUERDA CUSINÉ, MERÇÈ .......................................................................................
CUIXART VILAMAJO, LLUIS ...................................................................................
CUNÍ DIAZ, NURIA ...................................................................................................
CUSCO MARTÍ, ROSER ............................................................................................
CUSINÉ LÓPEZ, LAURA ...........................................................................................
CUSO VALLS, INNOCENTS E. .................................................................................
CUSO VALLS, INOCENTÉS ......................................................................................
CUSTOM DENTAL .....................................................................................................
CUSÓ VALLS, I. ENRIQUE .......................................................................................
CUTRINA CLARAVALLS, ROMA ..............................................................................
CUXART MIRÓ, JOAQUIM ......................................................................................
CUÑADO SOLSONA, JULIO ....................................................................................
CÁMARA SANCHO, BENJAMÍN ..............................................................................
CÁRCELES AGUIRRE, ANA .....................................................................................
DALLARI MANASSERI, DANIEL ..............................................................................
DALMAU PASTOR, ANTONI MIQUEL ....................................................................
DARNELL & SALVADOR ...........................................................................................
DARWICH SOLIVA, ESTEVE .....................................................................................
DAVID PANZINO, FERNANDO .................................................................................
DAVINS, MERITXELL ................................................................................................
DE AGUSTIN DE ORO, JUAN JOSÉ ......................................................................
DE AGUSTÍN DE ORO, JUAN JOSÉ ......................................................................
DE ANDRES MOSQUERA, MIGUEL .......................................................................
DE ANDRÉS MOSQUERA, MIGUEL .......................................................................
DE ANTONIO FERRER, LAIA ...................................................................................
DE ANTONIO FERRER, MARTA ...............................................................................
DE ARGACHA JUNYENT, PAULA ...........................................................................
DE CASO RODRIGUEZ, JULIO ................................................................................
DE CELIS VALERI, Mª ROSA ...................................................................................
DE CLARES RIVERO, MARIA ...................................................................................
DE CORDOBA BENEDICTO, JOSE LUIS ................................................................
DE DIEGO SUAREZ, MARTA ...................................................................................
DE DIOS ORAN, ELENA ...........................................................................................
DE FELIPE GÁRATE, IÑIGO .....................................................................................
DE FRIAS BERZOSA, BEGOÑA ...............................................................................
296
139,
32, 61,
127, 128, 129, 130,
131,
241,
99,
183,
216,
238,
49,
240,
43,
237,
125,
116,
136,
37, 81,
118, 206,
82,
213,
79,
55,
97,
104,
169,
176,
124, 185,
213,
104,
243,
62,
208,
59,
104, 105,
91, 194,
54,
71,
128,
33, 70,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
DE GRACIA ROLDÁN, JAVIER .................................................................................
DE GROOT, JENNET .................................................................................................
DE HOLLANDA RAMIREZ, ANA MARIA ................................................................
DE LA BORBOLLA MORAN, JUAN MARIANO .....................................................
DE LA FLOR BRU, JOSEP EMILI ............................................................................
DE LA FUENTE DE DIOS, DIANA ...........................................................................
DE LA FUENTE LUPIÓN, FCO. JAVIER ..................................................................
DE LA FUENTE RODRIGUEZ, FERNANDO ............................................................
DE LA MAZA ARGEMI, ILDEFONSO ......................................................................
DE LA MAZA I ARGEMI, ILDEFONS ......................................................................
DE LA POZA HERNÁNDEZ DE LORENZO, Mª BEATRIZ ......................................
DE LA TORRE RODRIGUEZ, MIGUEL .....................................................................
DE LA TORRE, JAIME ..............................................................................................
DE LA ZERDA, F. .......................................................................................................
DE LAS HERAS DURAN, PILAR ..............................................................................
DE LEON SUERO, HANNAH ....................................................................................
DE LOPE REBOLLO, CARLOS ..................................................................................
DE LOS RIOS RODRIGUEZ, LUIS ALONSO ...........................................................
DE LUIS SANCHEZ, ALBERTO ................................................................................
DE MARCOS IZQUIERDO, JOSE ANGEL ...............................................................
DE MARCOS IZQUIERDO, JOSÉ ANGEL ...............................................................
DE MENA OBIOLS, M ESPERANZA .......................................................................
DE MIGUEL IZQUIERDO, LUIS EDUARDO ............................................................
DE MIGUEL SIMO, PEDRO VICTOR .......................................................................
DE MIR MESSA, FCO. JAVIER ................................................................................
DE PFAFF, Mª TERESA .............................................................................................
DE QUIXANO BURGOS, MARTA ............................................................................
DE ROS SOPRANIS, FCO. MARIA ..........................................................................
DE SAS VIDAL ..........................................................................................................
DE SOSTOA FERNANDEZ, MANUEL .....................................................................
DE SOUZA GALVAO, Mª LUISA ..............................................................................
DE UNZUETA MERINO, ABELARDO .......................................................................
DE VEGA VEGA, JOSE MANUEL ...........................................................................
DEL CAMPO FORNIS, JOSEP M. ............................................................................
DEL CASTILLO FUERTES, JAVIER ..........................................................................
DEL CASTILLO PIÑOL, NURIA ................................................................................
DEL POZO ROSELLO, LUIS JAVIER .......................................................................
DEL VALLE LIÑAN, Mª JOSE ..................................................................................
DELFIS GABINET DE FISIOTERAPIA I REHABILITACIO ........................................
297
238,
241,
148,
45,
38,
107,
112,
243,
55,
160,
239,
242,
75,
38,
82,
159,
207,
62, 182,
97,
179,
226, 227,
55,
199,
148,
29, 31, 36, 58,
221,
39,
52,
62,
62,
222,
31, 57,
175,
68,
235,
121,
62,
42,
207,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
DELFOSPORT .............................................................................................................
121,
DELGADO BALLESTERO, TANIA .............................................................................
171,
DELGADO DIEGO, LLUIS RICARD ..........................................................................
240,
DELGADO FONT, CARLA .........................................................................................
127,
DELGADO PÉREZ, RAMON .....................................................................................
85, 157,
DERMATOLOGIA -ENRIC ROVIRA ...........................................................................
51, 55,
DESCALZI FARRERES, ADOLFO ..............................................................................
113,
DEXEUS CARTER, DAMIAN ....................................................................................
63,
DEXEUS SALUD DE LA MUJER .............................................................................
62,
DIAGNOSIS MEDICA-CREU BLANCA ..................................................................... 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90,
DIAGNOSIS RADIOLOGICA (DIR .............................................................................
82, 83, 84,
DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN CLINICA SAGRADA FAMILIA .........................
83, 84, 85, 86,
DIATRECNON .............................................................................................................
63,
DIATROS .................................................................................................................... 63, 118, 121, 130, 171,
DIAZ COUCHOUD, PABLO .......................................................................................
66, 212,
DIAZ DE BRITO GUIAMET, VICENS ........................................................................
63, 157,
DIAZ GOMEZ, M. ASUNCIÓN .................................................................................
61,
DIAZ PALACIO, ANA MARIA ...................................................................................
188,
DIAZ PEREZ, PILAR ..................................................................................................
119,
DIAZ SANCHEZ, ISABEL ..........................................................................................
78,
DIAZ SEPULVEDA, JUAN .........................................................................................
75, 125, 213,
DIEGUEZ SANDE, JOSE ..........................................................................................
174,
DIEZ MARTIN, EMILIANO ........................................................................................
163,
DIEZ_CABALLERO ALONSO, ALBERTO .................................................................
52,
DINARES JAUMEANDREU, DANIEL .......................................................................
229,
DINARES PRAT, JOSEP ............................................................................................
233,
DINATEK 2020 ...........................................................................................................
91,
DIÉGUEZ PARRA, JOSÉ M. .....................................................................................
186,
DOCTOR PALACIN ....................................................................................................
66, 219,
DOLOR SALUT ..........................................................................................................
194,
DOMENECH JUAN, IVAN .........................................................................................
70, 144,
DOMENECH MILA, JORDI .......................................................................................
63,
DOMENECH OLIVA, JUAN .......................................................................................
70,
DOMENECH PARDO, ENRIQUE ...............................................................................
131,
DOMINGO CALVO, VÍCTOR .....................................................................................
123,
DOMINGO DEAS, MARIA ISABEL ..........................................................................
193, 207,
DOMINGO JUAN, JORGE ........................................................................................
73,
DOMINGO MARCO, M. ISABEL ..............................................................................
219,
298
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
DOMINGO RIBAS, CHRISTIAN ................................................................................
DOMINGO RIBAS, JORDI ........................................................................................
DOMINGO SANCHEZ, FERNANDO .........................................................................
DOMINGUEZ ALONSO, CARLOS J. .......................................................................
DOMINGUEZ GARCIA, ARTURO .............................................................................
DOMINGUEZ LANUZA, JUAN CARLOS .................................................................
DOMINGUEZ ROVIRA, SUSANA .............................................................................
DOMINGUEZ, ALFONS ............................................................................................
DOMÍNGUEZ INCHAURRONDO, FERNANDO ........................................................
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, OSCAR ............................................................................
DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, ALFONSO .........................................................................
DONOSO BACH, LUIS ..............................................................................................
DORADO DE LAS HERAS, JOSÉ ............................................................................
DORADO LLOPART, XAVIER ....................................................................................
DORDAL CULLA, MARIA TERESA ..........................................................................
DORESTE BLANCO, GUSTAVO ...............................................................................
DOT SEUMA, DORA .................................................................................................
DOURI NAOUS, IBRAHIM ........................................................................................
DOURI, IBRAHIM .......................................................................................................
DR SANS CUFFÍ, MIQUEL .......................................................................................
DR, PÉREZ FERNÁNDEZ, J. Mª ...............................................................................
DR, VILÀ I GIRALTE, XAVIER ..................................................................................
DRA.TABOADA DURO, ALICIA ................................................................................
DRES.DUARTE-SERRET,MEDICOS ASOCIADOS, . ................................................
DROGUET PUIGDOMENECH, MONTSERRAT ........................................................
DUARTE CALDERON, MIGUEL A ............................................................................
DUARTE CALDERON, MIGUEL ANGEL ..................................................................
DUCET VILARDELL, PURIFICACION ........................................................................
DUCH MESTRES, FRANCESC .................................................................................
DUEÑAS HERRERO, ROSA MARIA ........................................................................
DURAN ARGEMI, DOMINGO ..................................................................................
DURAN ARGEMÍ, DOMÈNEC ..................................................................................
DURAN CAMBRA, ALBERTO ...................................................................................
DURAN CASALS, Mª DOLORS ................................................................................
DURAN SANCLEMENTE, JULIO .............................................................................
DURÁN BARRIONUEVO, LUIS ................................................................................
DURÁN GRACIA, FRANCESC ..................................................................................
DÍAZ COUCHOUD, PABLO .......................................................................................
299
59,
72,
91,
79,
78,
174,
201,
235,
193, 229,
196,
115,
117, 129, 195,
103, 236,
236,
166,
41,
148,
106, 146, 183,
185,
47,
38,
161,
224,
79,
70, 71,
124, 130,
156, 168, 171, 185,
212,
125,
66,
71,
136,
136,
181,
35,
29, 36,
191,
98,
206,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
DÍAZ COUCOUD, PABLO .........................................................................................
DÍAZ ESCRIU, FRANCISCO ......................................................................................
DÍAZ PELLICER, ANA ...............................................................................................
DÍAZ RODRÍGUEZ, FRANKLIN .................................................................................
DÍEZ TEJERINA, SANTIAGO ....................................................................................
ECHAIZ GUEVARA, TITO ANTONIO .......................................................................
EDDY IVES, LEFA-SARANE ......................................................................................
EDO BALDOVI, DANIEL ............................................................................................
EDO COTS, ANDRÉS ................................................................................................
EDO LLOBET, MAGDALENA ....................................................................................
EFEMENCO, DANIELA ..............................................................................................
EFIRE ESPORT I REHABILITACIO ............................................................................
EGARA MEDIC ..........................................................................................................
EGEA ALFONZO, ALEJANDRO ...............................................................................
EGEA ALFONZO, ALEJANDRO M ..........................................................................
EGEA ALFONZO, ALEJANDRO M. .........................................................................
EIX CENTRE SANITARI ............................................................................................
EJIMENO ROYO, M LOURDES ...............................................................................
EL MNAJED WKWIDER, MOHAMED ......................................................................
ELAWAD MOHSEN, TALAL ......................................................................................
ELAWAD MUHSEN, TALAL ......................................................................................
ELAWAD MUSHEN, TALAL ......................................................................................
ELAWAD, TALAL .......................................................................................................
ELETTRICO PERSICO, ANNA ...................................................................................
ELVIRA CENTRE DE FISIOTERAPIA I REHABILITACIO .........................................
EL_MNAJED WKWIDER , MOHAMED B. ...............................................................
EMETERIO REIG, ENRIQUE .....................................................................................
EMETERIO REIG, MARIA ROSA ..............................................................................
ENCINA RUIZ, LUIS ..................................................................................................
ENDOS MEDICINA ....................................................................................................
ENDOSVIDA ...............................................................................................................
ENFEDAQUE SANZ, JESÚS ....................................................................................
ENGLERT GRANEL, EUGENIA. ................................................................................
ENGLI IZQUIERDO, ANTONIO CÉSAR ...................................................................
EPIDERMOS ...............................................................................................................
EQUIP MODOLELL AGUILAR, INES .......................................................................
EQUIPO ADEMA ALCOVER, JUAN MANUEL ........................................................
300
144,
148,
233,
242,
171, 185, 229,
182, 232,
218,
123,
215,
194,
236,
102,
224, 225, 227, 228,
229,
157,
243,
136,
188, 189, 190, 191,
192, 193, 194,
42,
120,
118,
69, 156,
147,
130,
196,
107,
155,
49,
66,
70,
30, 47, 51, 87,
150,
218,
48,
127, 178,
55,
237,
206,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
AGUSTI GARCIA NAVARRO, CARLOS ....................................................
AGUSTÍ GARCÍA NAVARRO, CARLOS ....................................................
AJRAM, JAMIL ..........................................................................................
ALBARRÁN DEOGRACIAS, JESÚS MANUEL .........................................
ALEGRE DE MIQUEL .................................................................................
AMORÒS BAXAULI, FRANCESC ..............................................................
ANDREU ANDREU, DAVID .......................................................................
ARCAS, ANTONIO .....................................................................................
ARMENGOL MIRÓ, JOSÉ RAMÓN ..........................................................
BALAGUER SANTAMARÍA, J. ALBERT ...................................................
BARA CASAUS, JOSÉ JAVIER .................................................................
BARCELÓ GARCÍA, PEDRO ......................................................................
BARGALLO CARULLA, DOMINGO ...........................................................
BARGALLO CARULLA, DOMINGO. ..........................................................
BARGALLÓ CARULLA, DOMINGO ...........................................................
BASELGA TORRES, JOSEP ......................................................................
BELVIS NIETO ............................................................................................
BERMEJO ESTEBAN, JUAN CARLOS .....................................................
BIELSA GALI, OSCAR ...............................................................................
BIOSCA GÓMEZ DE TEJADA, Mª JOSÉ .................................................
BROTO MANGUES, JESÚS ANTONIO ...................................................
BULÓ I SOLÉ .............................................................................................
BURDEUS GONZÁLEZ ..............................................................................
BURGOS PELÁEZ, ROSA Mª ....................................................................
C. VERGES ..................................................................................................
CABERO ROURA, LLUIS ...........................................................................
CABIOL BELMONTE, JOSEP ....................................................................
CABIOL, JOSEP ..........................................................................................
CAMPS FRESNEDA, ALEJANDRO ...........................................................
CARCELLER GUILLAMET, AMADEU ........................................................
CARRASCO GARCÍA, MIGUEL ANGEL ...................................................
CASALS FARRAN, JOAN ..........................................................................
CASTELL LAVILLA, M. ANGELES ............................................................
CASTRO CELS, ALBERTO .........................................................................
CHARTE, ANGEL ........................................................................................
CHECHILE, GILBERTO ...............................................................................
CHOCRON, SARA ......................................................................................
CISNEROS ANTÓ, JOSÉ LUIS .................................................................
CONTI, MIGUEL .........................................................................................
301
59,
45,
39,
57,
73,
205,
67, 68,
53,
87,
201,
53,
73,
30, 47, 192,
87,
189,
57, 69,
60,
58,
77,
203,
54,
74,
75,
57,
67,
64,
79, 205,
79,
203,
66,
202,
69,
202,
79,
58,
78,
205,
205,
70,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
COTS PONS, MARC ..................................................................................
CUATRECASAS CAMBRA, GUILLERMO .................................................
CUGAT BERTOMEU, RAMÓN Y NARDI VILARDAGA, JOAN ...............
CÁNOVAS ROBLES, ELEUTERIO ..............................................................
DE LACY FORTUNY, ANTONIO ................................................................
DE SANCTIS BRIGG, VICENTE ................................................................
DEL DE LA TORRE SAEZ, BERNAT .........................................................
DEL PROFESOR SANTIAGO DEXEUS .....................................................
DERMATOLOGICO IGNACIO UMBERT ....................................................
DOCTOR TORRUELLA ...............................................................................
DOÑATE CUBELLS, TERESA ....................................................................
DUARTE CALDERON, MIGUEL A. ...........................................................
ESQUENA FERNÁNDEZ, SALVADOR .......................................................
FAUS RIERA, SANTIAGO ..........................................................................
FELIP HOSSELBARTH, ANA .....................................................................
FIOL BUSQUETS, BARTOLOME ...............................................................
FONCILLAS CORVINOS, XAVIER .............................................................
FORMIGÓN ROIG, MANEL .......................................................................
GARCIA MURET, M. PILAR .......................................................................
GARCIA, BRUNO .......................................................................................
GARCÍA SAN PEDRO, ANGEL .................................................................
GARRIGO FRANCO, JUAN JOSÉ ............................................................
GARRIGÓ FRANCO, JUAN JOSÉ ............................................................
GASOL COLOMINA, MIQUEL ..................................................................
GIMÉNEZ GAIBAR, ANTONIO ..................................................................
GONZALEZ OLIVA, JUAN CARLOS .........................................................
GONZÁLEZ LAGUNAS, JAVIER ...............................................................
GONZÁLEZ RIVERO, MIGUEL ANGEL ....................................................
GÓMEZ CENTENO, ANTONIO .................................................................
HERNANDEZ GOMEZ, FRANCISCO .........................................................
HOSPEDALES SALOMÓ, JAUME ............................................................
ILARI ROCABERT, JOAN ...........................................................................
ISERN QUITLLET, JORDI ...........................................................................
JIMÉNEZ ORTUÑO, MIGUEL ANGEL ......................................................
JUAN_CREIX COMAMALA, ANTONIO ....................................................
JURGENS MESTRE, IGNASI ....................................................................
LAÍN ROMERO_CONDE, SOFÍA ...............................................................
LIÑAN ..........................................................................................................
LOPEZ GIL ..................................................................................................
302
208,
57,
75,
70, 193,
51,
91,
59,
63,
55,
63,
205,
232,
194,
207,
204,
79,
51,
190,
55,
89,
203,
87,
48,
207,
202,
192,
53,
54,
73,
51,
189,
203,
192,
206,
48,
67,
201,
57,
55,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
LOPEZ GUILEN, ANSELMO ......................................................................
LORENTE CAPARRÓS, LLUÍS ...................................................................
LORENTE GARIN, JOSE ANTONIO .........................................................
LU CORTEZ, LUIS GONZALO ...................................................................
LÓPEZ MUÑOZ, ANTONI .........................................................................
MACHENGS BRUQUETAS, IGNASI .........................................................
MAESTRO DE LEON, JUAN LUIS ...........................................................
MAQUEDA, GERARDO ..............................................................................
MARCO MOLINA, VICENTE ......................................................................
MARTIN OLIVA, XAVIER ...........................................................................
MARTÍ GUADAÑO, ENRIC ........................................................................
MARTÍN GONZÁLEZ, MANUEL ...............................................................
MARTÍN OLIVA, XAVIER ...........................................................................
MASSONS CIRERA, JOAN BAUTISTA ....................................................
MENGIBAR TORRES, FRANCISCO ..........................................................
MERLO MAS, JOSEP ................................................................................
MIER ODRIOZOLA, JOSE M. ....................................................................
MIQUEL ABBAD, CARLES ........................................................................
MOLINS LÓPEZ RODÓ, LAUREANO .......................................................
MONTALBAN GAIRIN, XAVIER ................................................................
MONTALBÁN GAIRÍN, XAVIER ................................................................
MONTIEL SERRANO, JOSE ......................................................................
MONTOLIO GIL, MARC .............................................................................
NO GARCÍA, MIQUEL ...............................................................................
OBIOLS ARDERIUS, PERE ........................................................................
OLIVER SAMPER, ARTUR .........................................................................
PACHECO, MAURICIO ...............................................................................
PALLARES MONLEÓN, CARLOS ..............................................................
PELEGRI SANTOS, ANTONIO ..................................................................
PELEGRÍ SANTOS, ANTONIO ..................................................................
PLANES, ANDRES .....................................................................................
PRADES MARTÍ, JOSEP ............................................................................
PUJADAS CAPMANY, RAMÓN ................................................................
ROS CANTÓ, VICENTE .............................................................................
SACRISTÁN SAN FELIPE, JESÚS ............................................................
SALCEDO ABIZANDA, SALVADOR ..........................................................
SALINAS ARGENTE, RAMÓN ..................................................................
SANCHO ESPIGULÉ, JOSÉ MARIA .........................................................
SANZ LÓPEZ, JOSEP ................................................................................
303
192,
208,
77,
191,
59,
69,
79,
49,
82,
33, 73,
189,
188,
194,
61,
194,
47, 87,
190,
46,
79,
61,
88,
78,
193,
190,
190,
192,
194,
190,
59,
58,
70,
70,
49,
79,
78,
39,
205,
82,
192,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
EQUIPO SAPERAS FRANCH, ESTEBAN .................................................................
EQUIPO SARASOLS RAMSY, LAURA ....................................................................
EQUIPO SEGUI MONTESINOS, JOAN ...................................................................
EQUIPO SERRA RENOM, JOSEP M. ......................................................................
EQUIPO SERRATE AGUILERA, RAMÓN .................................................................
EQUIPO SESMILO LEON, GEMMA .........................................................................
EQUIPO SOLER SINGLA, LLUÍS .............................................................................
EQUIPO TESEDO CUBERO, JAVIER .......................................................................
EQUIPO TINTORÉ CAICEDO, XAVIER .....................................................................
EQUIPO TORNER BENET, ALBERT .........................................................................
EQUIPO TORNOS MAS, PILAR ...............................................................................
EQUIPO URGELL MORERA, SANTIAGO ................................................................
EQUIPO VITERÍ VELASCO, EDUARDO ...................................................................
ERRANDO PUIGMARTI, Mª IGNACIA .....................................................................
ERRANDO SMET, GUILLERMO ...............................................................................
ESCALANTE MONTERO, JOSE F ...........................................................................
ESCARRA SOBRERROCA, SILVIA ...........................................................................
ESCOBAR SANCHO, RUTH .....................................................................................
ESCODA I BARCELO, JORDI ...................................................................................
ESCOLA CAMPABADAL, ALBERTO ........................................................................
ESCOLA PEREZ, FRANCISCO ..................................................................................
ESCOLAR SANCHO, RUTH ......................................................................................
ESCOLÀ PÉREZ, FRANCISCO ..................................................................................
ESCUDE AIXELA, MANUEL MARIA .......................................................................
ESCUDERO VILLAR, JUAN MARIA ........................................................................
ESEVERRI ASÍN, JOSÉ LUIS ...................................................................................
ESMA CENTRE MEDIC .............................................................................................
ESMENT CENTRE DE PSICOLOGIA INTEGRADORA ............................................
ESPADA OLIVAN, FERNANDO JOSÉ ......................................................................
ESPASA INIESTA, JAVIER ........................................................................................
ESPAÑA RENEDO, RAFAEL .....................................................................................
ESPAÑA TOST, ANTONIO JESUS ..........................................................................
ESPAÑOL CARRILLO, MONTSERRAT .....................................................................
ESPAÑOL QUINTILLA, ISABEL ................................................................................
ESPAÑOL QUINTILLA, MARIA ISABEL ..................................................................
ESPECIALITATS MEDIQUES BARCO .......................................................................
ESPINASA RIFA, JOSEP ...........................................................................................
ESPINET COLL, EDUARDO ......................................................................................
ESPINOSA VALENTÍ, FCO. JAVIER .........................................................................
304
202,
206,
72,
79,
77,
57,
205,
208,
203,
31, 82,
49,
64,
190,
40,
156, 223,
51, 132,
188, 201,
180,
47,
36, 73,
70, 165,
115, 125, 130, 197,
193, 219,
36,
137,
240,
154, 155, 156,
164,
109,
51,
153, 187,
42,
166,
167,
82, 167,
158,
131,
87,
56,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
ESPINOZA, RAUL ......................................................................................................
ESPINÓS GÓMEZ, JUAN J. ....................................................................................
ESQUENA FERNÁNDEZ, SALVADOR ......................................................................
ESQUERRA ALIBES, JOSEP MARIA .......................................................................
ESQUINAS DESSY, JUAN CARLOS ........................................................................
ESQUIUS SURIGUERA, JORDI ................................................................................
ESTEBAN GRACIA, CARLOS ...................................................................................
ESTEBAN TEJERO, LLUIS .......................................................................................
ESTEBAN VILLANUEVA, CARMEN .........................................................................
ESTELLA AGUADO, GERARDO ...............................................................................
ESTELLA GUADO, JESÚS Mª .................................................................................
ESTER VILA, BERTA .................................................................................................
ESTESO HONTORIA, OLGA .....................................................................................
ESTEVE COMAS, MARIA .........................................................................................
ESTEVE PERALTA, ENRIC ........................................................................................
ESTIVILL SANCHO, EDUARDO ...............................................................................
ESTOPIÑÁ CROS, NÚRIA ........................................................................................
ESTÉVEZ FERRÓN, VALENTINA ..............................................................................
EVANGELISTA MASIP, ARTURO ..............................................................................
EXPOSITO SERRANO, VICENTE .............................................................................
EYZAGUIRRE SAMILLAN, FERNANDO ..................................................................
EZCURRA ARBULU, ATAHUALPA ...........................................................................
FABREGA ROCA, FRANCESC ..................................................................................
FABREGA ROCA, FRANCISCO .................................................................................
FABREGAS LOZANO, FERNANDO ..........................................................................
FABREGAS ROCA, FRANCESC. ...............................................................................
FABREGAT SAEZ, RICARDO ....................................................................................
FABREGUES GASOL, FCO. JOSE ...........................................................................
FACIAL SURGERY .....................................................................................................
FADEUILHE FADEUILHE, ALFONSO ........................................................................
FAIG MARTÍ, JORDI ..................................................................................................
FAJARDO QUEVEDO, JUAN EMILIANO ................................................................
FALCO ESTEVA, MONTSERRAT ..............................................................................
FALCÓ FAGES, JOAN ...............................................................................................
FALGUERA BAGUE, JAUME ...................................................................................
FARRAS CUBELLS, OSCAR .....................................................................................
FARRAS SERRA, PERE .............................................................................................
FARRERAS ROCA, PEDRO .......................................................................................
FATJO PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA I NEUROLOGIA .............................................
305
62,
64,
147,
230,
37,
132,
46,
228,
29, 37,
220,
196,
147,
236,
225, 227,
36,
88,
232,
164,
49,
215,
63, 138,
70,
209,
165,
116,
209,
63,
62,
53,
49,
185,
242,
126,
215,
200,
66, 127, 144,
223,
52,
60, 71,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
FAUST, THORSTEN ...................................................................................................
FELDBERG, ABRAHAM ............................................................................................
FELDERG, ABRAHAM ...............................................................................................
FELEZ GUTIERREZ, ALBERTO .................................................................................
FELGUERA RUIZ, FRANCISCA ................................................................................
FELIP FURÉS, JOAN .................................................................................................
FELIPE GARATE, IÑIGO ............................................................................................
FELIU I CANALETA, JOSEP .....................................................................................
FELIU PALA, JAVIER .................................................................................................
FELIU PALA, XAVIER ................................................................................................
FERICHE ADELL, MERCEDES ..................................................................................
FERNANDEZ ABULI, LAIA .......................................................................................
FERNANDEZ AGRAFOJO, DORA MARIA ...............................................................
FERNANDEZ BAUTISTA, ALEJANDRO ...................................................................
FERNANDEZ BAÑARES, LUIS FERNANDO ...........................................................
FERNANDEZ BERNAL, JOSE LUIS .........................................................................
FERNANDEZ CHICO, NATALIA ................................................................................
FERNANDEZ COCA, MARIA NURIA .......................................................................
FERNANDEZ DE RETANA, PABLO ..........................................................................
FERNANDEZ DOMINGUEZ, MARIA ISABEL ..........................................................
FERNANDEZ GALBANY, XAVIER .............................................................................
FERNANDEZ GARCIA, CESAR .................................................................................
FERNANDEZ GOMEZ, ISABEL ................................................................................
FERNANDEZ LOPEZ, EDUARDO .............................................................................
FERNANDEZ MIRO, MERÇÈ ....................................................................................
FERNANDEZ MONTOLI, MARIA EULALIA .............................................................
FERNANDEZ PEZZI, ENRIQUE ................................................................................
FERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIO ........................................................................
FERNANDEZ SUAREZ, MANUEL A ........................................................................
FERNANDEZ TIO, L. J. .............................................................................................
FERNANDEZ ZUAZU, JOSE ....................................................................................
FERNANDEZ-CRUZ PEREZ, LAUREANO ................................................................
FERNANDEZ-GOULA PFAFF, Mª EUGENIA ............................................................
FERNANDEZ_GOULA PFAFF, Mª EUGENIA ...........................................................
FERNÁNDEZ CASADO, ALEJANDRO .....................................................................
FERNÁNDEZ CHICO, MARIA NATALIA ...................................................................
FERNÁNDEZ CHICO, NATALIA ................................................................................
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA ISABEL ..........................................................
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL ........................................................................
306
236,
118,
193,
172,
97,
109,
182,
160,
137,
234,
173,
148,
66,
210,
225,
186,
190,
209,
76,
144,
125,
73,
63,
40,
191,
63,
241,
35,
75, 239, 242,
41,
33, 77,
51,
201,
201,
142,
55,
203,
212,
112,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
FERNÁNDEZ FÉREZ, ENCARNACIÓN .....................................................................
FERNÁNDEZ GARCÍA, ISABEL ................................................................................
FERNÁNDEZ GARCÍA, SALVADOR ..........................................................................
FERNÁNDEZ GÓMEZ, LAURA .................................................................................
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JAVIER ........................................................................
FERNÁNDEZ INDA, ALEJANDRO ............................................................................
FERNÁNDEZ LOSADA, Mª EUGENIA .....................................................................
FERNÁNDEZ PICO, J. O. ..........................................................................................
FERNÁNDEZ PINO, Mª CARMEN ............................................................................
FERNÁNDEZ PRAT, JOSEP MANEL ........................................................................
FERNÁNDEZ SUÁREZ, MANUEL ANGEL ..............................................................
FERNÁNDEZ ZUAZU, JOSÉ ....................................................................................
FERNÁNDEZ, TRINIDAD ...........................................................................................
FERRAN MIRÓ, VALENTÍ .........................................................................................
FERRE CARTON, ALEX ............................................................................................
FERRE FONT, PILAR .................................................................................................
FERRE JORGE, JORDI ..............................................................................................
FERREIRA GONZALEZ, IGNACIO ............................................................................
FERRER ANDINO, OLGA ..........................................................................................
FERRER DE PAULA, J. .............................................................................................
FERRER DE PAULA, JUAN ......................................................................................
FERRER FERRAN, MARIA CONCEPCION ...............................................................
FERRER FERRAN, Mª CONCEPCION ......................................................................
FERRER GISPERT, MIQUEL ......................................................................................
FERRER JULIÀ, GUILLEM ........................................................................................
FERRER JUNYENT, CARME .....................................................................................
FERRER MANNO, FRANCISCA ................................................................................
FERRER MARTÍNEZ, JOSEP MIQUEL .....................................................................
FERRER MAYNAT, ANTONIO ...................................................................................
FERRER MAÑOSA, ENRIQUE ..................................................................................
FERRER SANCHEZ, JOSEP MARIA ........................................................................
FERRER VILANOVA, LLUIS ......................................................................................
FERRER, OLGA ..........................................................................................................
FERRERA, JOSEP ......................................................................................................
FERRERES RIERA, JOSÉ RAMÓN ...........................................................................
FERRES GONZALEZ, ROSA MARIA .......................................................................
FERRES PADRÓ, EDUARD .......................................................................................
FERRÉ IBARZ, LAIA ..................................................................................................
FERRÉS PADRÓ, EDUARDO ....................................................................................
307
221,
108,
194,
122,
210,
237,
226,
76,
112,
187,
116, 130,
148,
158,
171, 184,
139,
59,
227, 238,
190,
212,
38,
38, 40,
208,
37,
63,
209,
216,
190,
178,
110,
170,
139,
157, 183,
115,
238,
171,
29, 38,
53,
149,
53,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
FIBLA ALFARA, JUAN JOSE ...................................................................................
FIBLA NICOLAU, FRANCESC ...................................................................................
FIGA ALONSO, SALVADOR .....................................................................................
FIGUERAS ALVAREZ, OSCAR ..................................................................................
FIGUERAS REDER, JOAN JORGE ..........................................................................
FIGUEROA MURUAGA, CECILIA INES ...................................................................
FILLAT CLAVER, JOSE LUIS ....................................................................................
FILOMENO MAYANS, AGUSTÍ ................................................................................
FISIO 7 .......................................................................................................................
FISIO BERGA .............................................................................................................
FISIO CT IGUALADA ................................................................................................
FISIOARGENTONA ....................................................................................................
FISIOART ....................................................................................................................
FISIOMED ...................................................................................................................
FISIOMED-FISIOCENTRE ..........................................................................................
FISIOMOLLET ............................................................................................................
FISIOSALUT - NURIA DOMENECH GABRIEL ........................................................
FISIOSALUT SERVEIS ...............................................................................................
FISIOSPORT MARESME ...........................................................................................
FISIOTERAPIA I SALUT SURIA ...............................................................................
FITE EXOJO, LAURA ................................................................................................
FLAQUER, CARLOS ..................................................................................................
FLOR COSTA, ALEJANDRO .....................................................................................
FLORES BALANZA, JUAN .......................................................................................
FLORES CASAS, JOSEP Mª ....................................................................................
FLORES DESPRADEL, INÉS .....................................................................................
FLORES MONREAL, S. .............................................................................................
FLORES ROURA, THAIS ...........................................................................................
FLORIACH I ROBERT, MISERICORDIA ....................................................................
FLUVIA CREUS, JORDI ............................................................................................
FOGO VILA, SUSANA ..............................................................................................
FOLCH CAMPILLO, D. ..............................................................................................
FOLCH RAMOS, JORDI ............................................................................................
FONCILLAS CORVINOS, JAVIER .............................................................................
FONCILLAS CORVINOS, JOSE JAVIER ..................................................................
FONCUBERTA BOJ, JORDI ......................................................................................
FONOLLA NAVARRO, RAFAEL ................................................................................
FONS ESTEBAN, MANUEL S. .................................................................................
FONT BONET, R. .......................................................................................................
308
79,
141,
140,
143,
183,
120,
176,
223,
153,
107,
139,
98,
91,
196, 197,
121,
169,
163,
153,
183,
223, 224,
63,
221,
52,
32, 62, 63,
64,
68,
41,
35,
162,
45,
156,
71,
118, 206, 228,
51,
30, 51,
58, 69,
153,
49, 221,
41,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
FONT FUSALBA, JOAQUIM ....................................................................................
FONT MARSOL, PEDRO ...........................................................................................
FONT PADROS, MARIA ANGELS ............................................................................
FONT SASTRE, VICENS ...........................................................................................
FONT SASTRE, VICENÇ ...........................................................................................
FONT VILAMITJANA, ALBERT ................................................................................
FONTANALS ALLUE, CARLES .................................................................................
FONTANALS AYMERICH, JOAQUIM ......................................................................
FONTANET ROCA, JOSEP M. .................................................................................
FONTANÉ VENTURA, JOAN ....................................................................................
FONTOVA MOTA, MONTSERRAT ...........................................................................
FONTSARE GIL, ISIDORO ........................................................................................
FORASTER ROSELLO, ANDREU .............................................................................
FORASTER ROSELLO, JORDI ..................................................................................
FORES VIÑETA, JOAQUIM ......................................................................................
FORGRADERM ..........................................................................................................
FORMIGUERA SALA, SANTIAGO ...........................................................................
FORNELLS VILASECA, LAIA ....................................................................................
FORNOS ASTO, CATALINA .....................................................................................
FORROLL TURRO, ELISABET ..................................................................................
FORT CABAÑES, JORDI ...........................................................................................
FORTUNY ORMAD, DAVID ......................................................................................
FORÉS VIÑETA, JOAQUIM ......................................................................................
FOSSAS FELIP, MARIA PILAR .................................................................................
FOZ GIL, GONÇAL ....................................................................................................
FRACCALVIERI, DOMENICO N. ...............................................................................
FRAGUAS CASTANY, ANTONI ................................................................................
FRAMIS ORANICH, JOAQUIN .................................................................................
FRANCAS PORTI, M ASSUMPCIO ..........................................................................
FRANCES TUTUSAUS, JOAN .................................................................................
FRANCH BARRI, MÓNICA ........................................................................................
FRANCH VAZQUEZ, JOSEP .....................................................................................
FRANCISCO EXPOSITO, GEMMA ...........................................................................
FRANCO MIRANDA, ELADIO ...................................................................................
FRANQUESA LLOPART, LLUÍS ENRIC ....................................................................
FREIJO PEREZ, JAIME .............................................................................................
FREIJO PÉREZ, JAUME ............................................................................................
FREIRE GUTIERREZ, MERCE ...................................................................................
FREIXA PAMIAS, ROMAN ........................................................................................
309
172,
34,
61,
64,
162,
215,
49,
216,
210,
145,
33, 73,
77,
59,
36,
75,
39, 44, 51, 55, 57,
207,
158,
158,
147,
51,
217,
116,
162,
242,
113,
76,
200,
149,
39,
105,
239,
212, 232,
77,
230,
176,
135,
135,
49,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
FREIXAS BENAVIDES, JORGE CARLOS .................................................................
FREIXAS PADRO, FRANCESC XAVIER ...................................................................
FRESNADILLO HUMET, EVA ....................................................................................
FRUTOS MARTINEZ, JOSE ......................................................................................
FUENTE DIEZ, EDUARDO ........................................................................................
FUENTES MENDOZA, SUSY GLADYS ...................................................................
FUENTES PEREZ, JOSE MARIA ..............................................................................
FUENTES, CLAUDIA A .............................................................................................
FUERTES MENDOZA, JORDI ...................................................................................
FUERTES VALLCORBA, ITZIAR ................................................................................
FUMADO PEREZ, IGNACIO .....................................................................................
FUNDACIO IMOR ......................................................................................................
FUNDACIO PRIVADA POLICLINICA BARCELONA .................................................
FUNDACIO UNIVERSITARIA DEL BAGES ..............................................................
FURNE ARMENGOL, JOSE MARIA ........................................................................
FUSTE BRULL, PERE ................................................................................................
FUSTE CLAPES, JOAN .............................................................................................
FUSTE DE NICOLAU, CARLOS ...............................................................................
FUSTE GARCIA, DANIEL ..........................................................................................
FUSTER CASANOVAS, ADELA ................................................................................
FUSTER CASAS, MONTSERRAT .............................................................................
FUSTER OBREGON, SALVADOR .............................................................................
FUSTER OBREGÓN, SALVADOR .............................................................................
FUSTÉ BRULL, PERE ................................................................................................
FUSTÉ PUIGORIOL, NÚRIA .....................................................................................
FÁBREGAS LOBERA, ANTONIO ..............................................................................
FÁBREGAS VALLVERDÚ, JOSÉ M. .........................................................................
G.A.M.A. .....................................................................................................................
G.E.M.A. .....................................................................................................................
GABARRÓS CANALS, ANDREU ..............................................................................
GABINET DE DIAGNOSTIC I TRACTAMENT NEUROLOGIC ................................
GABINET DE RADIOLOGIA GARCIA ESPUCHE .....................................................
GABINET DE RECUPERACIO FUNCIONAL .............................................................
GABINET D´ESTUDI COMPORTAMENTAL I PSICODIAGNÒSTIC ........................
GABINET MEDIC MARESME ...................................................................................
GABINET MEDIC OFTALMOLOGIC FARRAS ..........................................................
GABINETE ECOGRAFICO .........................................................................................
310
231,
241,
228,
174,
72, 145,
126, 140,
47,
71,
138,
168,
39,
69,
85,
153,
40,
63,
70,
34, 103,
110,
35,
58,
75,
116,
222,
168, 232,
41,
234,
45,
158, 159, 160, 161,
162, 163,
79,
60, 88,
83, 84, 85,
135, 200, 207,
72, 92,
158, 159, 160, 162,
163,
66,
83,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
GABINETE RADIOLOGICO .......................................................................................
GAGO RAMOS, JOSÉ LUIS .....................................................................................
GALAFATE MORENO, REBECA ...............................................................................
GALCERAN JOVE, LLUIS .........................................................................................
GALENUS CENTRE DE SALUT ...............................................................................
GALERA MOLINA, MARIA TISCAR .........................................................................
GALILEA ECHEVARRIA, JESUS ...............................................................................
GALIMANY VALLDOSERA, MIREIA .........................................................................
GALITO PLAZA, CARME ..........................................................................................
GALLARDO ALGUERO, BLANCA ............................................................................
GALLARDO HERNÁNDEZ, FERNANDO ..................................................................
GALLARDO MELERO, MAGDA ................................................................................
GALLARDO MELERO, Mª MAGDALENA ................................................................
GALLARDO VILLARES, SANTIAGO ........................................................................
GALLASTEGUI DUÑABEITIA, CARLOS ..................................................................
GALLEGO DÍAZ, MIGUEL ........................................................................................
GALOFRE CAVERO, JAVIER .....................................................................................
GALOFRE FIGUERAS, ANTONI ...............................................................................
GALOFRÉ FIGUERAS, ANTONI ...............................................................................
GALOFRÉ FIGUERAS, ANTONIO ............................................................................
GALTER COPA, SARA ...............................................................................................
GALVE BASILIO, ENRIQUE ......................................................................................
GALVE LÓPEZ, MªTERESA .......................................................................................
GALVEZ KOSLOWSKI, STEPHAN ............................................................................
GAMBOA DE FLEMOS, SÍLVIA ................................................................................
GAMMA DELFOS ......................................................................................................
GANDOLFO, CARLOS E. ..........................................................................................
GARCES GATNAU, JUAN RAMON ........................................................................
GARCIA ALVAREZ, OLGA .........................................................................................
GARCIA BOLDU, JOSEP MARIA .............................................................................
GARCIA BRU, PERE ..................................................................................................
GARCIA CANALS, ANA ............................................................................................
GARCIA CAPELLA, LUIS ..........................................................................................
GARCIA CRUZ, M. ARANZAZU ...............................................................................
GARCIA DE FRUTOS, ANA ......................................................................................
GARCIA DEL REAL LEGUINA, MARTA ...................................................................
GARCIA DOMENE, DAVID ........................................................................................
GARCIA ESQUIROL, RAMON ..................................................................................
GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO ............................................................................
311
232,
178,
219,
149,
215, 216,
185,
34,
223,
132,
66,
240,
158,
158,
207,
112,
192,
66,
231,
190,
188,
100, 234,
49,
43,
239,
32, 65, 68,
82, 87,
41,
55,
29, 40,
150, 153,
235,
181,
217,
167,
75,
62,
153,
63,
228,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
FERNANDEZ, DANIEL ...............................................................................
FERNANDEZ, DANIEL. ..............................................................................
FERRER, JOSE LUIS ..................................................................................
FONTECHA, CESAR GALO .......................................................................
FUERTES, MARIA VICTORIA ....................................................................
GALVEZ, IRENE ..........................................................................................
GARCIA, ANTONIO M ...............................................................................
GARCIA, ANTONIO M. ..............................................................................
GARCIA, JOSE RAFAEL ............................................................................
GARZON, SUSANA ...................................................................................
GOMEZ, MARI CARMEN ..........................................................................
GOMEZ, Mª CARME ..................................................................................
HENARES, ANA .........................................................................................
LAS HERAS, LOURDES .............................................................................
LINARES, LUIS ...........................................................................................
MARTIN, ANDREA .....................................................................................
MARTIN, ISABEL ........................................................................................
MAS, ROBERT ............................................................................................
MATAMALA, ANTONIO .............................................................................
MENENDEZ, ADELA ..................................................................................
MORENO MARCHAN, ROSADA ...............................................................
NAVARRO, JAVIER .....................................................................................
OHLRICH, SUSANA ...................................................................................
OLIVE, XAVIER ...........................................................................................
PAGÁN, RICARDO ......................................................................................
PASCUAL, LUIS .........................................................................................
PATTERSON, APOLONIA G. .....................................................................
PATTERSON, APOLONIA GABRIELA .......................................................
PELEGRI, SARA ..........................................................................................
PEREZ, BARBARO ......................................................................................
PONT, JAVIER ............................................................................................
PUIG, MONTSERRAT .................................................................................
PUIG, ROGER .............................................................................................
RETAMERO, FRANCESC ...........................................................................
RODRIGUEZ, XAVIER ................................................................................
RUIZ DE GORDEJUELA, AMADOR ..........................................................
SABATER, JOAQUIN .................................................................................
SANSEBRIA, JOSE LUIS ...........................................................................
VELA, JULIAN ............................................................................................
312
150,
113,
198,
77,
135, 213,
229,
33, 72,
72, 73,
41, 209, 219,
67,
169, 213,
233,
227,
32, 61,
199,
105,
114, 120,
75,
35,
36,
152,
113,
239,
208,
112,
227,
57, 243,
143,
211,
152,
37, 140,
149,
225,
163,
155,
52,
152,
122,
170,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
GARCIA-NIETO PORTABELLA, JUAN .....................................................................
GARCIA-TALAVERA LLIMOS, JOSEP M .................................................................
GARCIA-VAQUERO GARCIA, JUAN ANTONIO .....................................................
GARCIA_IBAÑEZ CISNEROS, LUIS .........................................................................
GARCIA_NIETO GUITART, ANA ..............................................................................
GARCIA_PARRA RODRIGUEZ, XAVIER ...................................................................
GARCÉS, VANESSA ..................................................................................................
GARCÍA BORDES, LUIS ...........................................................................................
GARCÍA CAÑIZARES, JOSÉ PEDRO .......................................................................
GARCÍA CAÑIZARES, JULIO ...................................................................................
GARCÍA FERNÁNDEZ, DANIEL ...............................................................................
GARCÍA GARRIDO, MANUEL ..................................................................................
GARCÍA GÓMEZ, SONIA .........................................................................................
GARCÍA I ALONSO, ALBERT ...................................................................................
GARCÍA JOSÉ, FERRÁN ...........................................................................................
GARCÍA LINARES, JORDI ........................................................................................
GARCÍA LINARES, LUÍS ...........................................................................................
GARCÍA LÓPEZ, ROCÍO ............................................................................................
GARCÍA MEDINA, GEMMA .....................................................................................
GARCÍA MEDINA, J. RAMÓN .................................................................................
GARCÍA MEDINA, JOSÉ RAMÓN. ..........................................................................
GARCÍA MOLINA, CRISTINA ...................................................................................
GARCÍA NAVARRO, XAVIER ....................................................................................
GARCÍA PAGÁN, RICARDO ......................................................................................
GARCÍA RIFÀ, CARMINA .........................................................................................
GARCÍA ROJO, DARÍO .............................................................................................
GARCÍA SANSEBRIÀ, JOSÉ LUIS ...........................................................................
GARCÍA SERRANO, Mª CARMEN ...........................................................................
GARCÍA SOMOZA, ADORACIÓN ............................................................................
GARCÍA VIGO, CARLOS ...........................................................................................
GARCÍA VILLANUEVA, Mª CARMEN ......................................................................
GARCÍA VÁZQUEZ, YOLANDA ...............................................................................
GARCÍA-VALDECASAS SALGADO Y COLABORADORES .....................................
GARCÍA_VALDECASAS DURALL, CARLOTA ..........................................................
GARCÍA_VAQUERO MILLÁN, CRISTINA .................................................................
GARDE GARDE, ANTONIO ......................................................................................
GARDELLA COMPANY, ALBERTO ...........................................................................
GARRETA MAGRINYÀ, JAUME ..............................................................................
GARRIDO ESPEJA, ALEXANDRE ............................................................................
313
74,
180,
53,
70,
44,
138,
115,
76,
103, 104,
103, 104,
142, 211,
197,
140,
158,
164,
211,
102,
200,
29, 41,
75,
33, 73,
115,
132,
112,
222,
194,
122,
116,
216,
140,
170,
112,
63,
63,
70,
149,
125,
235,
189,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
GARRIDO MUÑOZ, AMPARO ..................................................................................
41,
GARRIDO SALDAÑA, ARTURO ...............................................................................
63,
GARRIGA BARAUT, MARIA TERESA ......................................................................
106,
GARRIGA PARES, CARLOS ......................................................................................
154,
GARRIGA REXACH, FRANCESC ..............................................................................
75,
GARRIGA TORRES, PERE ........................................................................................
111, 149,
GARRIGOS PEREZ, JESUS ......................................................................................
224,
GARRIGOSA SAMPIETRO, DANIEL ........................................................................
164,
GARRILLO CEPEDA, JENNIFER ...............................................................................
172, 173,
GARRON TORRICO, IDA ..........................................................................................
32, 61,
GARRON TORRICO, Mª IDA ....................................................................................
32, 61,
GARROS CAROL, RAFAEL .......................................................................................
29, 34,
GASCH BLASI, JORDI ..............................................................................................
33, 73,
GASCON PEDROLA, LUCIA .....................................................................................
47, 48,
GASOL OLIVA, ROSER .............................................................................................
188,
GASPAR ROSEL, MARIANO G. ...............................................................................
58,
GASPÀ TORRES, GENARO ......................................................................................
240,
GASSO BONCOMPTE, JOSEP M ............................................................................
43,
GASSO TARRES, MARIA .........................................................................................
106,
GASTO CERESUELA, JOSEP ...................................................................................
140,
GASTRODEX .............................................................................................................
48,
GASTÓN I MASSUET, EMMA .................................................................................
92,
GATELL CARBO, ANNA ...........................................................................................
239,
GATELL TORTAJADA, JORDI ..................................................................................
67,
GATT - GRUP ANESTESIA TRES TORRES ............................................................
91,
GAUSA GASCÓN, LUIS ...........................................................................................
146,
GAYA CATASUS, Mª MONTSERRAT .......................................................................
238,
GAYA FREIXES, JOSE ..............................................................................................
242,
GEA VILLAR, JORGE ................................................................................................
119,
GELLIDA MARTINEZ, JOAQUIN ..............................................................................
105,
GELLIDA MARTÍNEZ, JOAQUIM .............................................................................
145,
GELLIDA TOBELLA, JORDI ......................................................................................
34,
GELMAN AIZEN, SAUL ............................................................................................
153,
GELY PUJOL, JOSEP M. ..........................................................................................
64,
GELY PUJOL, JOSEP MARIA ..................................................................................
32, 61,
GEMEDIC ...................................................................................................................
88, 91,
GENE CREUS, MARIA ..............................................................................................
154,
314
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
GENERAL LAB ...........................................................................................................
GENERAL LAB - LABORATORIO BLAZQUEZ ........................................................
GENESTAR VALERO, ROSA .....................................................................................
GENESTAR VALERO, ROSA M ................................................................................
GERMAN TOMAS, ANTONI ....................................................................................
GIANELLA GONZÁLEZ, CLAUDIA ...........................................................................
GIDEC .........................................................................................................................
GIL ALAVA, JORDI ....................................................................................................
GIL CALVO, JUAN JOSÉ .........................................................................................
GIL CERDAN, ALBERTO ...........................................................................................
GIL DE BERNABÉ ORTEGA, ENRIQUE ...................................................................
GIL EGEA, MARIA JESUS .......................................................................................
GIL GOMEZ, VICENTE ..............................................................................................
GIL GÓMEZ, VICENÇ ................................................................................................
GIL SALADIE, DOMINGO .........................................................................................
GIL SERRABLO, CARLOS .........................................................................................
GILABERT PERRAMON, LAURA ..............................................................................
GILBERTO CHECHILE Y EQUIPO .............................................................................
GIMENEZ GAIBAR, ANTONIO .................................................................................
GIMENEZ GONZALEZ, MARIA LUISA ....................................................................
GIMENEZ GONZALO, JORDI ...................................................................................
GIMENEZ RUBIO, JOSE ANTONIO ........................................................................
GIMENEZ SEGOVIA, ALBERTO ...............................................................................
GIMENEZ SUBIÑA, ENRIC .......................................................................................
GIMENO BLASCO, FÉLIX .........................................................................................
GIMENO CANDELA, CARLOS .................................................................................
GIMENO GOMEZ, ENRIC .........................................................................................
GIMENO VILLAGRASA, JULIO ................................................................................
GINAC ........................................................................................................................
315
29, 80, 81, 99,
113, 117, 119,
122, 128, 132,
140, 141, 142,
149, 150, 155,
170, 172, 176,
181, 184, 186,
195, 202, 209,
216, 217, 223,
230, 231, 234,
109,
120,
137,
148,
159,
179,
189,
211,
225,
236,
240,
240,
131,
131,
227,
201,
49, 50,
150,
140,
75, 118, 130, 195,
113,
113,
113,
179,
60,
195,
139,
77,
47,
46,
147,
225,
35,
39,
139,
135,
42, 53,
29, 31, 34, 36, 58,
102,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
GINE-REM ..................................................................................................................
GINEMOLINS .............................................................................................................
GINEOBSTÈTRICS .....................................................................................................
GINEX .........................................................................................................................
GINEX VALLES ..........................................................................................................
GINJAUME BLANCAFORT, FRANCESC ..................................................................
GINJAUME EGIDO, MARTA ....................................................................................
GIRALT COLL, JOSE M ............................................................................................
GIRALT GARCIA, GEMMA .......................................................................................
GIRON MORILLA, SERGIO .......................................................................................
GIRONELLA LLONGA, PERE ....................................................................................
GIRONES COMA, DOMINGO ..................................................................................
GISBERT MARGARIT, JOSE MARIA .......................................................................
GISBERT MARGARIT, JOSEP M. ............................................................................
GISPERT GIRBAU, MERITXELL ...............................................................................
GISPERT SERVITGE, ADRIA ....................................................................................
GLUCK, ALEXANDRA G. ..........................................................................................
GODALL ARTEAGA, ALEJANDRO ..........................................................................
GODINO MARTINEZ, OSCAR ..................................................................................
GOMAR CANTARERO, CRISTINA ...........................................................................
GOMEZ DURAN, ESPERANZA ................................................................................
GOMEZ GALAN, CATALINA ....................................................................................
GOMEZ GOMA, FCO.JAVIER ...................................................................................
GOMEZ GOMEZ, ANTONIO ....................................................................................
GOMEZ PARADA, JERONIMO .................................................................................
GOMEZ PASTRANA, BARBARA ..............................................................................
GOMEZ PRIETO, MANUEL ......................................................................................
GOMEZ ROIG, Mª DOLORES ...................................................................................
GOMEZ ROLDAN, LUIS ...........................................................................................
GOMEZ SANTOS, JESUS IGNACIO .......................................................................
GOMEZ SUGRAÑES, MARIA TERESA ...................................................................
GOMEZ SUGRAÑES, Mª TERESA ..........................................................................
GOMEZ VALENCIA, ELENA .....................................................................................
GOMEZ_FORNELLS BARENYS, PATRICIA ..............................................................
GOMIS BERTRAND, SUSANA .................................................................................
GOMIS MARTORELL, NIEVES .................................................................................
GOMIS SUBIRA, MONTSERRAT .............................................................................
GONZALBEZ MORGAEZ, JOSEP DANIEL ..............................................................
GONZALEZ ALBA, LAURA .......................................................................................
316
63,
164, 165,
168,
63,
215,
40,
121,
72,
136,
29, 34,
177, 243,
60, 88,
229,
139,
64,
197,
112,
33, 74,
79,
168,
72, 145,
149,
140, 141,
83, 84,
123,
109,
124,
63,
35,
91,
62,
144,
152,
118,
72,
144,
151,
57,
122,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
ALBIOL, ESTEBAN ...............................................................................
ALONSO, REBECA ...............................................................................
ALVAREZ, MARIA TERESA ..................................................................
BLANCO, VANESA ...............................................................................
CABANAS, MARINA ............................................................................
CARRASCO, MIREIA ............................................................................
COMPTA, FRANCESC XAVIER ............................................................
FERNANDEZ, M. JOSE ........................................................................
FERNANDEZ, MÓNICA ........................................................................
GARCES, JOAN ....................................................................................
GODINO, FRANCISCO JOSE ..............................................................
HERRERO, BLAS ..................................................................................
IGLESIAS, MARCOS ............................................................................
IRIZAR, OLGA .......................................................................................
JIMENEZ, JUAN A ...............................................................................
LOPEZ, OSCAR .....................................................................................
MARTIN, ALBERTO ..............................................................................
MARTIN, ALBERTO JOAQUIN ............................................................
MORENO, MONTSERRAT ...................................................................
NUÑEZ, SANTIAGO .............................................................................
NUÑEZ, VANESA .................................................................................
PEREZ, ELSA BEATRIZ ........................................................................
PLATERO, FCO JAVIER ........................................................................
RIUS, CRISTINA ...................................................................................
RIVERO, MIGUEL ANGEL ...................................................................
RUIZ, EMILIO ........................................................................................
SATUE, CARLOS ..................................................................................
SOLANO, LUIS .....................................................................................
TORNER, FCO. JAVIER ........................................................................
ZAMORANO, LUIS ...............................................................................
CASTRO, JOSEP ..................................................................................
DAVILA, ALEJANDRO ..........................................................................
GARCÉS, JOAN ....................................................................................
GARCÍA, MARÍA ...................................................................................
HERRERO, BLAS ..................................................................................
JOSÉ, GEMMA .....................................................................................
MARTÍN, ALBERTO ..............................................................................
QUIRÓS, MARTA ..................................................................................
RODRÍGUEZ, MARIA ............................................................................
317
51, 113,
193,
129, 165,
103, 104,
130,
115,
70, 241,
121,
64,
201, 224,
53,
55,
102,
72, 145,
141,
51,
142, 203,
142, 203,
188,
63,
201,
164,
34,
29, 41,
203,
186,
77,
101,
97,
57, 124,
196,
224,
140,
129,
55,
112, 115,
30, 54,
162,
201,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
GONZÁLEZ SALA, JOSÉ LUIS ................................................................................
GONZÁLEZ SATUE, CARLOS ..................................................................................
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, IGNASI ...............................................................................
GONZÁLEZ VILLAR, MERCEDES .............................................................................
GONÇALVES DA CUNHA, PATRICIA .......................................................................
GORDILLO BERNAL, JOSÉ O. .................................................................................
GORDIOLA DOZ, FREDERIC ....................................................................................
GORINA ARNAU, FRANCISCO ................................................................................
GOYADOL VILA, AMADEU ......................................................................................
GRACIA PUIGDOMENECH, MONTSERRAT ............................................................
GRACIA, LAURA .......................................................................................................
GRADOS CANOVAS, Mº DOLORS ..........................................................................
GRAELL MARTIN, EDUARDO ..................................................................................
GRANDE MOREILLO, CARME .................................................................................
GRANE GARCIA, NURIA ..........................................................................................
GRANJA HERNANDEZ, RAMON .............................................................................
GRANJA HERNÁNDEZ, RAMÓN .............................................................................
GRAS CABRERIZO, JUAN RAMÓN ........................................................................
GRATACOS PERIS, NEUS ........................................................................................
GRATACÓS BAU, M. ROSA .....................................................................................
GRATACÓS PERIS, JOSÉ RAMÓN ..........................................................................
GRAU CAT, Mª JOSE ................................................................................................
GRAU CIVIT, ELISABETH .........................................................................................
GRAU FERNANDEZ, ANTONI ..................................................................................
GRAU LATRE, JORDI ................................................................................................
GRAU LATRE, JORGE ..............................................................................................
GRAU LLACUNA, SÍLVIA .........................................................................................
GRAU LOPEZ, LAIA ..................................................................................................
GRAU LORENTE, Mª ROSA .....................................................................................
GRAU REINES, MIQUEL ANGEL .............................................................................
GRAZIOLI, GONZALO CARLOS ...............................................................................
GREGORI PELLICER, JUAN IGNACIO ....................................................................
GREGORIO IGUARBE, JESÚS .................................................................................
GREGORIO IGUARTE, JÉSUS .................................................................................
GRIFRÉ MAS, IGNACIO ............................................................................................
GRIFUL RAFART, P. ...................................................................................................
GRIS GARRIGA, PEDRO JACINTO ..........................................................................
GRUOSSO, DOMENICO ...........................................................................................
GRUPO TRAUMAUNIT .............................................................................................
318
187,
146,
188,
145,
87,
240,
229,
187, 191,
231,
98,
158,
103,
194,
240,
152,
49, 198,
120,
70,
185,
100,
171,
97,
206,
72,
132,
113,
167,
61,
215,
35,
186, 202, 225,
57,
63,
196,
110,
38,
51,
142,
75,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
GUAGLIARDO SPROVIERI, DANIEL ........................................................................
GUANYABENS BUSCA, ELENA ..............................................................................
GUARDIA GIL, ESTHER ............................................................................................
GUARDIA SANTISTEBAN, ESTEVE ........................................................................
GUARNER & ASOCIADOS .......................................................................................
GUARNER AGUILAR, CARLOS ...............................................................................
GUARNER AGUILAR, FRANCISCO .........................................................................
GUARNER ARGENTE, CARLOS ...............................................................................
GUASCH BAGET, PEDRO .........................................................................................
GUASCH CARBONELL, Mª CARME ........................................................................
GUASCH MUNNE, JUANR. .....................................................................................
GUBERN NOGUES, JOSEP M. ................................................................................
GUDIÑO BORDAJI, SILVIA LILIAN ..........................................................................
GUDIÑO BORDAJI, SILVIA LILLIAN ........................................................................
GUELL PUIGCERCOS, DOLORS ..............................................................................
GUEROLA SERRET, MODESTO ...............................................................................
GUERRA .....................................................................................................................
GUERRA ARDILA, OSCAR .......................................................................................
GUERRA FABREGAS, JOSE Mª ..............................................................................
GUERRA FABREGAS, JOSEP Mª ............................................................................
GUERRA GARCIA, ANGEL MARIA .........................................................................
GUERRA PEREZ, TEOFILO .......................................................................................
GUERRA RAMOS, JOSÉ MARÍA .............................................................................
GUERRERO CARREÑO, ANDRES ............................................................................
GUERRERO CASTAÑO, CRISTINA ..........................................................................
GUERRERO DE LA ROSA, YAIMA ..........................................................................
GUERRERO GILABERT, MARIA DOLORES .............................................................
GUERRERO GUERRERO, MIREIA ............................................................................
GUERRERO PEREZ, MONICA ..................................................................................
GUERRERO SALA, LLUIS ........................................................................................
GUILABERT VIDAL, ANTONIO ................................................................................
GUILLARDIN RIBÉ, MAITE .......................................................................................
GUILLEMANY TOSTE, JOSE MARIA ......................................................................
GUILLEMANY TOSTE, JOSE Mª .............................................................................
GUILLEN ALVARO, JOSEP ANTON ........................................................................
GUILLEN PONS, ISABEL ..........................................................................................
GUILLEN SANCHEZ, MERCEDES ............................................................................
GUILLÉN QUESADA, ANTONIO ..............................................................................
GUIMARAES MAZPULER, IRMA .............................................................................
319
219,
140, 161,
200,
98,
47, 87,
47,
47,
47,
55,
63,
64,
160,
228,
206,
209,
113, 211,
205,
62,
205,
192,
138,
64,
89,
37,
177,
52, 217,
33, 70,
170,
138,
150,
196,
131,
228,
241,
242,
66,
104,
79,
156,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
GUIMERA SANJUAN, IGNACIO ..............................................................................
GUINOT GASULL, M.MISERICORDIA .....................................................................
GUIRADO, YLENIA ....................................................................................................
GUITART BOIXADER, JOAN ....................................................................................
GUITART PERALTA, JOSEP .....................................................................................
GUITART VELA, JORDI .............................................................................................
GUIX MELCIOR, BENJAMÍN ....................................................................................
GUIXA GENER, MANUEL ........................................................................................
GUMA GONZÁLEZ, JOAN RAIMON ......................................................................
GURRÍ FREIXA, MARIA MERCEDES .......................................................................
GUSI TRAGANT, GABRIEL .......................................................................................
GUTIERREZ DE LA IGLESIA, DIEGO ......................................................................
GUTIERREZ, ALFONSO ............................................................................................
GÓMEZ CABEZA, JUAN JOSÉ ...............................................................................
GÓMEZ CHIARI, MARTA ..........................................................................................
GÓMEZ FERNÁNDEZ, LOURDES ............................................................................
GÓMEZ GRACIA, FRANCISCO ................................................................................
GÓMEZ LATRE, MAURICIO .....................................................................................
GÓMEZ PAJUELO, PILAR ........................................................................................
GÓMEZ PARDELL, Mª VICTORIA ............................................................................
GÓMEZ PRIETO, MANUEL ......................................................................................
GÓMEZ VAQUERO, CARMEN .................................................................................
GÜELL FIGUERAS, ERNESTO .................................................................................
GÜELL PERIS, FRANCESC XAVIER .........................................................................
HAAG, OLIVER ..........................................................................................................
HACHEM HACHEM, ABDUL_ILAH ..........................................................................
HACHEM, ABDULILAH .............................................................................................
HAIMOVICH SEGAL, SERGIO ..................................................................................
HAJIANFAR, RAMIN .................................................................................................
HAJJAR SAYEGH, FUAD .........................................................................................
HAMILA AHRIZ, SOUAD ..........................................................................................
HAMPARSUM TCHAMITCHIAN ...............................................................................
HANNAOUI HADI, NAIM ..........................................................................................
HARO FERNANDEZ, DANIEL ...................................................................................
HD PLATO ..................................................................................................................
HEREDIA BUDO, JOSE LUIS ...................................................................................
HEREDIA BUDÓ, ADOLFO .......................................................................................
HERMIDA CLARENA, ELENA ...................................................................................
HERMIDA CLARENA, HELENA ................................................................................
320
29, 34, 38,
64,
29, 41,
73, 107, 153,
158,
91,
69,
231,
190,
169,
215,
76,
61,
168,
113,
217,
63,
63,
136,
33,
129,
145,
45,
49,
115,
145,
76,
219,
197,
152,
182,
76,
78,
229,
83, 84, 85, 86, 90,
228,
160,
141,
141,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
HERMIDA I CLARENA, HELENA ..............................................................................
HERMS BERENGUER, JOSEP .................................................................................
HERNANDEZ AGUADO, SANDRA ..........................................................................
HERNANDEZ CALLEJA, AINHOA ............................................................................
HERNANDEZ ESTERUELAS, GEMMA ....................................................................
HERNANDEZ GARCIA, AIDA VICTORIA .................................................................
HERNANDEZ GOMEZ, JOSE VICENTE ...................................................................
HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDA INES .........................................................
HERNANDEZ HERNANDEZ, JAVIER .......................................................................
HERNANDEZ MACHADO, VICTOR ..........................................................................
HERNANDEZ MIGUEL, MARIA VICTORIA ..............................................................
HERNANDEZ MIGUEL, Mª VICTORIA .....................................................................
HERNANDEZ MONTERO, ELENA ............................................................................
HERNANDEZ POZO, HECTORB ...............................................................................
HERNANDEZ RUIZ, MARIA EUGENIA ....................................................................
HERNANDEZ SEBASTIAN, MARISA .......................................................................
HERNANDEZ SIMANCAS, RAFAEL .........................................................................
HERNANDEZ SOLA, FRANCISCO ...........................................................................
HERNANDEZ VIDAL, ANTONIO ..............................................................................
HERNÁNDEZ DURÁN, TERESA ...............................................................................
HERNÁNDEZ LATORRE, M. A. ................................................................................
HERNÁNDEZ VIDAL, ANTONIO ..............................................................................
HERNÁNDEZ ZABALZA, JOSEP LLUÍS ..................................................................
HERRANZ MARTÍ, MONTSERRAT ...........................................................................
HERRANZ PEREZ, BENITO ......................................................................................
HERRERA CARDEÑETE, CATALINA ........................................................................
HERRERA MARTINEZ, S. .........................................................................................
HERRERA Y RUIZ DE LA HERMOSA, JOSE Mª ....................................................
HERRERO ESTUDILLO, CARMEN ............................................................................
HERRERO FONOLLOSA, ERIC .................................................................................
HERRERO GONZALEZ, JOSEP E. ...........................................................................
HERRERO RAMOS, JUAN CARLOS .......................................................................
HERRERO RIGAU, CUSTODIO .................................................................................
HERRERO VILA, JOSEP ............................................................................................
HESTIA DURAN I REYNALS ....................................................................................
HESTIA PALAU ..........................................................................................................
HIDALGO I GRAU, LLUIS ........................................................................................
HIDALGO IBÁÑEZ, MARIA JESÚS .........................................................................
321
99,
152,
64,
102,
134,
111,
38,
144,
70,
117, 186, 190, 203,
226,
229,
207,
70,
116,
56, 105,
169,
32, 59,
239,
60, 144,
112,
61,
124,
149,
124, 128,
38, 39, 117,
196,
41,
236,
145,
203, 225,
214,
38, 166,
74,
189,
140, 145, 146,
9, 72, 92, 93,
160,
166,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
HIDALGO MÉNDEZ, FERNANDO ............................................................................
120, 198,
HIDALGO SANCHEZ, FRANCISCO ..........................................................................
176,
HIRUJO SOSA, RAMON ..........................................................................................
135,
HOMEDES PEDRET, CHRISTIAN .............................................................................
212,
HOMS ESPINACH, EDUARDO .................................................................................
142, 221,
HORNOS CARMONA, OLGA ...................................................................................
210,
HORRACH I FONT, FRANCESC ...............................................................................
180,
HORTA ABELLA, PEDRO ..........................................................................................
146, 176,
HOSPEDALES SALOMO, JAIME .............................................................................
159,
HOSPITAL COMARCAL SANT BERNABE ...............................................................
106, 107, 108,
HOSPITAL DE L´ESPERANÇA ..................................................................................
69,
HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA ................................................................... 9, 38, 41, 46, 48, 50,
53, 54, 56, 57, 59, 60,
61, 68, 71, 72, 73, 76,
79, 87, 88, 90, 92,
HOSPITAL DELFOS ................................................................................................... 9, 36, 45, 46, 47, 50,
51, 52, 55, 58, 61, 64,
67, 68, 69, 70, 72, 75,
76, 78, 79, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92,
HOSPITAL PLATÓ FUNDACIÓ PRIVADA ................................................................
48, 69, 79, 87, 92,
HOSPITAL QUIRON ................................................................................................... 9, 36, 39, 45, 46, 48,
49, 50, 51, 53, 54, 55,
57, 59, 61, 64, 65, 66,
69, 70, 73, 75, 77, 78,
79, 80, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 90, 92,
HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON DEXEUS ........................................................ 9, 45, 47, 48, 49, 51,
52, 53, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 69, 70, 73, 75,
78, 79, 80, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 89, 90, 92,
HUAYNA COCHACHI, MARIA ELENA .....................................................................
62,
HUERTA ZUMEL, PAULA .........................................................................................
212,
HUERTAS PUIGDEMASA, MONTSERRAT ..............................................................
143,
HUGUET AZNAR, LLUIS ..........................................................................................
131,
HUGUET AZNAR, LUIS ............................................................................................
97,
HUGUET CAROL, RAMON .......................................................................................
77,
322
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
HUMET IBAÑEZ, ROSA MARIA ..............................................................................
225,
HURTADO, BENIGNO ...............................................................................................
121,
HUSTE GERONES, FREDERIC .................................................................................
66,
HUSTE GERONÉS, FREDERIC M. ...........................................................................
115,
IBARRA REGIL, VICENTE .........................................................................................
101,
IBARS CAMPAÑA, SONIA ........................................................................................
190,
IBARZ SERVIO, LUIS ................................................................................................
78,
IBAÑEZ FLORES, NURIA ..........................................................................................
67,
IBAÑEZ GONZALEZ, LUIS .......................................................................................
50,
IBERO IBORRA, MARCEL .........................................................................................
46, 224,
IBORRA SANJOSÉ, IGNACIO ..................................................................................
103,
IBRAHIM SANJAQ, AHMAD ....................................................................................
166, 180,
IBRAHIM, HUSEIN ....................................................................................................
120,
ICATME ......................................................................................................................
75,
ICOA ...........................................................................................................................
67, 102,
ICR - INSTITUT CATALÀ DE RETINA .....................................................................
9, 67, 68, 228,
IDCSALUD CLINICA DEL PILAR .............................................................................. 47, 49, 50, 53, 54, 56,
59, 82, 86, 87, 89, 90,
91, 92,
IDCSALUD CLINICA DEL VALLES ...........................................................................
188, 189, 190, 191,
192, 193, 194,
IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA ...............................................
200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
208,
IDCSALUD HOSPITAL SAGRAT COR ...................................................................... 9, 39, 45, 46, 48, 49,
51, 53, 54, 56, 57, 58,
59, 61, 64, 67, 69, 70,
72, 73, 75, 78, 79, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92,
IDEALPALIA ...............................................................................................................
92,
IDIGORA PLANAS, ALBERT .....................................................................................
153,
IDOC ...........................................................................................................................
69,
IDOIPE TOMAS, JOSE IGNACIO .............................................................................
77,
IDONA ........................................................................................................................
64,
IGLESIAS CAMIÑA, FRANCISCO ............................................................................
110,
IGLESIAS CORNET, JOSEP M. ................................................................................
69,
IGLESIAS DIEGO, JOAN ..........................................................................................
145,
IGLESIAS DIEGUEZ, JOSÉ JUAN ...........................................................................
76,
323
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
IGLESIAS SANCHO, MARIBEL ................................................................................
IGUAL BLANES, JAIME ...........................................................................................
IGUAL BLANES, JAUME ..........................................................................................
ILARI ROCABERT, JOAN ..........................................................................................
ILARI ROCABERT, JUAN ..........................................................................................
ILLARI ROCABERT, JUAN ........................................................................................
ILLOBRE YEBRA, JOSE MANUEL ...........................................................................
IMADIA .......................................................................................................................
INCADEN.INSTITUT CATALÀ DENTAL ...................................................................
INDACEP ....................................................................................................................
INFANTE PINA, DAMASO ........................................................................................
INST. SALUT CARDIOVASCULAR I REH.CARDIACA DE BARCELONA ...............
INST.MALFORMACIONES FACIALES PARRI ..........................................................
INST.PATOLOGIA MÈDICA-DIGESTIVA SAN JOSE ...............................................
INSTITUCIO FONT SASTRE .....................................................................................
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
CATALÀ D´ODONTOLOGIA MIL. LENI ..................................................
CATALÀ D´UROLOGIA I NEFROLOGIA .................................................
CITOLOGIA I HISTOPATOLOGIA (ICH) .................................................
CITOLOGIA I HISTOPATOLOGIA(ICH) ...................................................
CLINIC VALLES ........................................................................................
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
INSTITUT
COLOPROCTOLOGIC BARCELONA .......................................................
DE LA MACULA I DE LA RETINA .........................................................
DE MALALTIES D´APARELL CIRCULATORI (IMAC ..............................
DE NEUROCIENCIES I SALUT MENTAL ..............................................
D’UROLOGIA VIGUES-SUAREZ .............................................................
D´OFTALMOLOGIA EUROLASER ...........................................................
FLORES ....................................................................................................
GIMENO ...................................................................................................
GINECOLOGIA I REPRODUCCIO ...........................................................
GINECOLOGIC CLINICA DIAGONAL .....................................................
GINECOLOGIC MITRE ............................................................................
INCADE DE DERMATOLOGIA I CIRURGIA PLASTICA ........................
J.MARTI RAGUE-A.SAENZ SL ...............................................................
MEDIC PER LA IMATGE .........................................................................
MÈDIC D´ ONCO .....................................................................................
NEUROLOGIC DE BARCELONA ............................................................
OFTALMIC TEKNOFTAL, . ......................................................................
324
30, 55, 56,
211,
51, 155,
54, 179, 234,
198,
113,
116,
118,
41,
72, 92,
48,
49, 89, 90, 92,
54,
48, 87,
64, 158, 159, 160,
162, 164,
41,
59, 78,
82,
128,
131, 132, 133, 134,
135, 136,
52,
66,
47,
72,
77,
162,
64,
42, 53,
64,
64,
64,
55, 79,
52,
151, 152,
69,
61,
67,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
INSTITUT OFTALMOLOGIC DE CATALUNYA .........................................................
INSTITUT OFTALMOLOGIC DE MIQUEL ................................................................
INSTITUT OFTALMOLOGIC DEL PILAR ..................................................................
INSTITUT OFTALMOLOGIC DEL PRAT ...................................................................
INSTITUT ROURA .....................................................................................................
INSTITUTO ARTROSALUD .......................................................................................
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DELFOS ...............................................................
INSTITUTO CONDAL DE OFTALMOLOGÍA (ICO ...................................................
INSTITUTO CONDAL DE OFTALMOLOGÍA (ICO) ..................................................
INSTITUTO CORTADELLAS ......................................................................................
INSTITUTO DE OTOLOGIA DEL DR.GARCIA-IBAÑEZ ..........................................
INSTITUTO DE REUMATOLOGIA ............................................................................
INSTITUTO DE TRASTORNOS FUNCIONALES Y MOTORES DIGESTIVOS ......
INSTITUTO DERMATOLOGICO DR.SANTIAGO BASSAS .....................................
INSTITUTO ECO-DOPPLER GUIRADO ....................................................................
INSTITUTO ENDOCRINOLOGIA CATALANA (IDECA ............................................
INSTITUTO GUILERA OBSTETRICIA Y GINEC. .....................................................
INSTITUTO MAXILOFACIAL BARCELONA .............................................................
INSTITUTO MEDICO ASMARATS ...........................................................................
INSTITUTO MEDICO VALLESANO ..........................................................................
INSTITUTO NEPP ......................................................................................................
INSTITUTO OFTALMOLOGIA CASTANERA ...........................................................
INSTITUTO OFTALMOLOGICO INTEGRAL .............................................................
INSTITUTO OFTALMOLOGICO QUIRON BARCELONA (IOB ................................
INSTITUTO ONCOLOGICO EQUIPO BELLMUNT ..................................................
INSTITUTO ONCOLOGICO ROSELL ........................................................................
INSTITUTO ONCOLÓGICO TEKNON ......................................................................
INSTITUTO POAL DE REUMATOLOGIA .................................................................
INSTITUTO POUS .....................................................................................................
INSTITUTO RADIOLOGICO DE TOMODENSITOMETRIA C.R.GUIRADO .............
INSTITUTO RESONANCIA MAGNETICA GUIRADO ..............................................
INSTITUTO VASCULAR DRS. FUENTES ................................................................
IOMD - INSTITUTO DE ONCOLOGIA MEDICA DELFOS ......................................
IPARRAGUIRRE CASTRO, ALDO LUIGGI ...............................................................
IRIGOYEN PUIG, DANIEL .........................................................................................
IRITEB (CTRE.RECUPERACIO FUNCIONAL ............................................................
IRUJO FATUARTE, JOSE .........................................................................................
ISBERT TRULLAS, FELIPE ........................................................................................
325
67,
148,
67, 68,
180,
71,
75,
78, 89,
9, 68,
67,
64,
70,
72,
47,
56,
83, 90,
57,
64,
53,
58,
166, 167, 168, 169,
170,
48, 72, 92,
67, 68,
67, 68,
67,
69,
69,
68, 69,
73,
64,
85, 87,
86,
47,
69,
166,
227,
103,
149, 178,
52,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
ISERN QUITLLET, JORDI ..........................................................................................
ISLA CHEE, R. ...........................................................................................................
ITA CLINIC BCN ........................................................................................................
IZQUIERDO ASENSIO, JORDI .................................................................................
IZQUIERDO DOMINGUEZ, ADRIANA .....................................................................
IZQUIERDO Y LOPEZ ESTOM .................................................................................
IÑÍGUEZ NAVARRO, DOLORES ...............................................................................
J.UTSET BALLESTE- DIAGNOSTIC PER LA IMATGE ...........................................
JAEN PERAIRE, ANA M ...........................................................................................
JAIME CALVET, PASCUAL .......................................................................................
JAIME PUJADAS Y EQUIPO ...................................................................................
JAMAL ABOALI, SALAH ..........................................................................................
JANAFSE HASAN, HUSSEIN ..................................................................................
JANER TORNE, JOAN ..............................................................................................
JANES SARIOLA, CARLES ......................................................................................
JANES SARIOLA, CARLOS ......................................................................................
JANÉS SARIOLA, CARLES ......................................................................................
JARDÍ LAZARO, SANTIAGO ....................................................................................
JATO DE EVAN, MARIO ...........................................................................................
JAUREGUI PALLARES, LIDIA ..................................................................................
JAUREGUI PALLARÉS, LIDIA ..................................................................................
JEREMIAS TORRUELLA, FCO JAVIER ....................................................................
JEREMIAS TORRUELLA, FCO. JAVIER ...................................................................
JEREMIAS TORRUELLA, XAVIER ............................................................................
JIMENEZ CARVALLO, RADHARANI DASI ..............................................................
JIMENEZ NAVARRO, ANA .......................................................................................
JIMENEZ RODRIGUEZ, JUDITH ..............................................................................
JIMENO FRAILLE, JAIME .........................................................................................
JIMENO RESA, BERNARDINO ................................................................................
JIMENO TORRAS, JOSE Mª ....................................................................................
JIMÉNEZ ORTUÑO, MIGUEL A. ..............................................................................
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, JUDIT .................................................................................
JOFRE FONT, LAIA ...................................................................................................
JORDAN RUBIO, ANAHEIM ....................................................................................
JORDAN SALES, MARCOS .....................................................................................
JORDANA PAGES, LLUIS ........................................................................................
JORDÁN SALAS, MARCOS .....................................................................................
JORNET MORERA, AGUSTI ....................................................................................
JOSA GARCIA-TORNEL, MIGUEL ...........................................................................
326
152,
50,
72, 92,
35,
128,
43, 108,
211,
100, 101,
32, 60,
148, 233,
50,
56, 120,
181,
160,
140,
231,
109, 230,
183,
61,
30, 54,
203,
220,
209,
196,
64,
207,
130,
160,
214,
75,
162,
214,
64,
105, 144,
106,
161,
145,
49,
79,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
JOU ROMERO, ANNA ..............................................................................................
JOU TURALLAS, JOSEP Mª ....................................................................................
JOVAL CEPRIA, Mª TERESA ....................................................................................
JUANEDA CASTELL, MARIA BEGOÑA ..................................................................
JUAN_CREIX COMAMALA, ANTONIO ...................................................................
JUBERT ESTIVALIZ, JOAQUIM ...............................................................................
JULIA BERRUEZO, FRANCESC XAVIER .................................................................
JULIAN ALAGARDA, MARIA TERESA ...................................................................
JULIAN GOMEZ, MIGUEL .......................................................................................
JUNCOSA XIFRA, JOSEP Mª ..................................................................................
JUNCOSA XIFRÀ, JOSE Mª. ...................................................................................
JUNCOSA XIFRÉ, JOSEP Mª. ..................................................................................
JUST RIERA, MIGUEL ..............................................................................................
JUSTRIBO BERLANGA, CARLOS ............................................................................
JUSTRIBO MANION, CRISTIAN ..............................................................................
JUTGLAR ALAÑÁ, AGUSTÍ .....................................................................................
JUVANY GOMEZ, MONTSERRAT ...........................................................................
JÜRGENS MESTRE, IGNASI ...................................................................................
KANJOU AUGE, NADWA ........................................................................................
KANTEREWICZ BINSTOCK, EDUARDO ..................................................................
KANTEREWICZ BINSTOCK, EDUARDO ALBERTO ................................................
KAPLINSKY HURVITZ, EDGARDO ...........................................................................
KELLY RIGOLLET, JAIME .........................................................................................
KHAOULY MUAUAD, GHANEM ..............................................................................
KHARTCHENKO, ELENA ...........................................................................................
KHER ALLAH, KAMAL ..............................................................................................
KINE GAVA ................................................................................................................
KINESITERAPIA .........................................................................................................
KIRCHNER VAN GELDEREN, FERNANDO ..............................................................
KNAPER MARTIN, JENNIFER ..................................................................................
KONSTANTIDIS, CRISTIAN ......................................................................................
KRAEMER, ROBERT ..................................................................................................
KRAUEL GIMENEZ-SALINAS, LUCAS ....................................................................
KRAUEL GIMENEZ_SALINAS, LUCAS ....................................................................
KRENN GARCIA, DANIEL .........................................................................................
KRUGER STROHSCHEIN, MATTHI ..........................................................................
KRUGER, MATTHIAS ................................................................................................
KRUPINSKY, JERZY ..................................................................................................
KURDI KURDI, FARAJ ..............................................................................................
327
174,
58,
239,
239,
87,
47,
231,
143,
196,
239,
242,
216,
158,
75,
91,
163,
126,
67,
32, 61,
148,
233,
100,
67,
124, 238,
222,
74,
130,
145,
163,
71,
33, 77,
75,
54,
54,
126,
186,
186,
228,
45, 112, 128, 189,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
LA SALUT DE SANT JUST .....................................................................................
LAB. D´ANATOMIA PATOLOGICA I CITOLOGIA ....................................................
LABOR ACCIDENTES ................................................................................................
LABORATORI ANALISIS J.L. ARTIGALAS ..............................................................
LABORATORI COLL GARCES ..................................................................................
LABORATORI
LABORATORI
LABORATORI
LABORATORI
DURAN I BELLIDO ............................................................................
D´ANATOMIA PATOLOGICA HISTOLAB .........................................
D´ANATOMIA PATOLÒGICA ............................................................
MDB ...................................................................................................
LABORATORIO CASALOTS ......................................................................................
LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE ...........................................................................
LABORATORIO DRES. ZARAGOZA .........................................................................
LABORATORIO DRES.ZARAGOZA ..........................................................................
LABORATORIO F. ECHEVARNE ................................................................................
LABORATORIO MARESME ......................................................................................
LABORI CLAVAGUERA, FRANCESC JAVIER ..........................................................
LABRADOR CARMONA, MANUEL ..........................................................................
LACIMA VIDAL, JOSÉ ..............................................................................................
LAFONT PIÑAS, MARTA ..........................................................................................
LAGO IBAÑEZ, DAVID ..............................................................................................
LAGO IBAÑEZ, DAVID MARIA ................................................................................
328
213, 214,
132,
75,
150, 184,
80, 81, 98, 99, 104,
117, 120, 121, 123,
128, 132, 140, 141,
155, 157, 159, 166,
167, 170, 172, 174,
179, 181, 196, 198,
200, 202, 220, 221,
234, 240, 243,
142,
150,
231,
81, 97, 98, 99, 112,
120, 128, 132, 142,
159, 164, 179, 189,
202, 213, 225, 234,
236,
82, 218,
29, 80, 81, 98, 109,
113, 120, 123, 128,
132, 137, 146, 159,
167, 175, 181, 184,
186, 189, 198, 200,
202, 209, 218, 221,
225, 234, 236, 240,
243,
113, 128,
58, 81, 142, 184,
155,
81,
177,
135, 166,
115,
162,
124, 129, 222,
155,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
LAGUARTA ALBERO, MARIANO .............................................................................
LAGUNA CARRASCO, JOAN CARLES ...................................................................
LAGUNA ZALBA, CARLOS ......................................................................................
LAGUNA ZALBA, JOSÉ CARLOS ...........................................................................
LAHUERTA GARCÍA, MARTA ...................................................................................
LAMA CRUZ, SUSANA ............................................................................................
LAMARQUE, ISABELLE ............................................................................................
LAMI ARZELÁN, ALEJANDRO ROBERTO ..............................................................
LAMI, ROBERTO A. ..................................................................................................
LANZA BAYO, MIRIAM ............................................................................................
LANZACO PUIG, FEDERICO ....................................................................................
LAO LUQUE, XAVIER ...............................................................................................
LAPORTE ROSELLÓ, ENRIC .....................................................................................
LARA MOCTEZUMA, ENRIQUE ...............................................................................
LARROSA I DIAZ, FRANCESC .................................................................................
LARROUSSE MORELLON, EDUARD .......................................................................
LASTRA GARCIA, ROBERTO ...................................................................................
LATORRE MARTI, JOAQUIN ....................................................................................
LATORRE RAEZ, ENRIQUE ......................................................................................
LAUCIRICA GARI, OSCAR ........................................................................................
LAVIN ALONSO, JOSÉ RAMÓN ..............................................................................
LAZARO ALCAY, CARLOS ........................................................................................
LAZARO FUSTE, JORGE ..........................................................................................
LEAL CANOSA, LORENA .........................................................................................
LEIRA JUANOS, JORDI ............................................................................................
LEMONIER MATA, MERCÈ .......................................................................................
LEON RAMOS, FRANCISCO ....................................................................................
LEQUERICA CABELLO, MARIA ANTONIA .............................................................
LEVORATO, MAURICIO ............................................................................................
LEVY MIZRAHI, ISAAC .............................................................................................
LEÓN GARCÍA, ALFONSO .......................................................................................
LIBORI RAMOS, RAUL .............................................................................................
LIGORRIA BERGUIO, MARIA CRISTINA .................................................................
LINARES, DAIRA .......................................................................................................
LINDE MEDICA ..........................................................................................................
LIÑAN CORTES. S. ...................................................................................................
LLADO MORGADES, Mº ASSUMPCIO ...................................................................
LLADÓ CARBONELL, CARLES .................................................................................
LLADÓ CARBONELL, CARLOS ................................................................................
329
136,
241,
48,
132,
167,
187,
71,
185,
155,
201,
178,
193,
30, 50, 132,
141,
102,
89,
228,
75,
47,
78, 213,
211,
91,
127,
203,
64,
194,
72,
52,
70,
204,
116,
150,
182,
156,
90,
60,
36,
116, 131,
116,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
LLAGOSTERA BENEDICO, J. ...................................................................................
LLAGOSTERA PUJOL, SECUNDINO .......................................................................
LLANAS REUS, RAIMUNDO ....................................................................................
LLATJOS SANUY, ROGER .......................................................................................
LLEBALUST ...............................................................................................................
LLEBARIA PUIG, CARLOS MIGUEL ........................................................................
LLEDO SANZ, JORDI ................................................................................................
LLIBRE BOMBARDO, JOAN .....................................................................................
LLIBRE FERRER, MªDOLORS ...................................................................................
LLINARES RIERA, LLUÍS ..........................................................................................
LLIRO BLASCO, ESTHER .........................................................................................
LLOBERES CANADELL, PATRICIA ...........................................................................
LLOBET PASTOR, JOAN LLUIS ..............................................................................
LLOBET ZUBIAGA, JOSEP M ..................................................................................
LLONCH SOLER, JOSE MARIA ...............................................................................
LLOPART BUISAN, ENRIC ........................................................................................
LLOPART LOPEZ, JOSEP RAMON ..........................................................................
LLOPART LÓPEZ, JOSEP RAMÓN ..........................................................................
LLOREDA SURRIBAS, MERITXELL .........................................................................
LLORENS JOVE, M ESPERANZA ............................................................................
LLORENS RUFACH, Mª TERESA .............................................................................
LLORET PUIG, MARIA ISABEL ................................................................................
LLORET QUERALTO, JUAN ANTONIO ...................................................................
LLORET, CRISTINA ....................................................................................................
LLORETA TRULL, JOSÉ ...........................................................................................
LLOVERA COLOM, JOSEP MARIA .........................................................................
LLOVERA COLOM, JOSÉ MARIA ............................................................................
LLOVERAS RUBIO, ARIADNA .................................................................................
LLUCH CASTAÑE, CARLES ......................................................................................
LLUIS MOURENZA, CRISTINA ................................................................................
LLUMA DOMÈNECH, SILVIA ...................................................................................
LLUMA DOMÈNECH, SÍLVIA ...................................................................................
LLUMÀ DOMÈNECH, SILVIA ...................................................................................
LLUNELL CASANOVAS, ANTONIA .........................................................................
LONDONO SANCHEZ, OSWALD .............................................................................
LONDONO SÁNCHEZ, OSWALD .............................................................................
LONDONO SÁNCHEZ, OSWALDO ..........................................................................
LOPEZ ALTAMIZA, CESAR .......................................................................................
LOPEZ BALAGUER, JOSEP Mª ...............................................................................
330
38,
47,
125, 135,
82,
82, 99,
82,
193,
59, 227,
188,
194,
30, 54, 218,
59,
38,
73,
199,
73,
100,
142,
176,
48,
36,
73,
235,
139,
82,
213,
142,
31, 57,
37,
222,
208,
230,
187, 194,
187,
165,
124, 128,
211,
39,
48,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
LOPEZ BERTRAN, MARIA ANTONIA ......................................................................
LOPEZ BRU, JOSE LUIS ..........................................................................................
LOPEZ CACHO, FERRAN ..........................................................................................
LOPEZ COSTEA, MIGUEL ANGEL ..........................................................................
LOPEZ CUIÑA, MIGUEL ...........................................................................................
LOPEZ DIU, ROSER ..................................................................................................
LOPEZ FERRER, ANNA ............................................................................................
LOPEZ GRAU, FRANCESCA ....................................................................................
LOPEZ GUILLEN, ANSELMO ...................................................................................
LOPEZ I MARTI, RICARD .........................................................................................
LOPEZ MORENO, JOSEFINA ...................................................................................
LOPEZ NEGRE, JOSE LUIS .....................................................................................
LOPEZ OBARRIO, LUIS ALBERTO ..........................................................................
LOPEZ PALENCIA, JUAN ANTONIO .......................................................................
LOPEZ PEREZ, DAVID ...............................................................................................
LOPEZ PEREZ, M. TERESA ......................................................................................
LOPEZ PEREZ, MARIA JUSTINA ............................................................................
LOPEZ POUSA, ANTONIO .......................................................................................
LOPEZ RUIZ, BARTOLOME ......................................................................................
LOPEZ SERVEN, MARC ............................................................................................
LOPEZ VENGUT, FRANCISCO .................................................................................
LOPEZ-BALCELLS ALVAREZ, CARLOTA .................................................................
LOPEZ-MOREIRAS, NOEMI ......................................................................................
LORAN I LLEÓ, JOSEP ANTON ..............................................................................
LORENTE GUERRERO, JUAN .................................................................................
LORENTE MARQUEZ, F. JAVIER .............................................................................
LORENTE MARQUEZ, F.JAVIER ...............................................................................
LORENTE MÁRQUEZ, F. JAVIER .............................................................................
LORÁN LEÓN, JOSÉ ANTONIO ..............................................................................
LU CORTEZ, LUIS .....................................................................................................
LU CORTÉS, LUIS .....................................................................................................
LUCAS SANCHEZ, ROQUE ......................................................................................
LUENGO PLANAS, Mª TERESA ..............................................................................
LUGO SALCEDO, FELIX EDUARDO ........................................................................
LUID PUYAL, JOSE JESUS ......................................................................................
LUID PUYAL, JOSÉ JESÚS ......................................................................................
LUNA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL ......................................................................
LUQUE MORENO, DIONISIO ...................................................................................
LUZ ROMERO, ROSA MARIA ..................................................................................
331
109, 163,
112,
99,
78,
192,
162,
107,
34, 37,
60,
162,
92,
198,
79,
181,
128, 198,
111,
108,
32, 68,
126,
156, 173,
34,
92, 230,
57,
222,
33, 70,
51,
50,
30,
155,
212,
204,
174,
45, 60,
63, 130,
218,
218,
185,
139,
144,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
LUZ ROMERO, ROSA MARÍA ..................................................................................
101,
LÓPEZ BELLOSA, JOSEFINA ...................................................................................
170,
LÓPEZ CASTILLO, JOSÉFINA ..................................................................................
197,
LÓPEZ CAÑO, PEDRO ..............................................................................................
162,
LÓPEZ GARCÍA , MIRIAM ........................................................................................
121,
LÓPEZ GIL, FRANCESC ............................................................................................
55,
LÓPEZ GUILLEN, ANSELMO ...................................................................................
118,
LÓPEZ MARTÍ, ERNEST ...........................................................................................
172, 185,
LÓPEZ MAS, ISRAEL ................................................................................................
240,
LÓPEZ MOLERO, JOSEP MIQUEL ..........................................................................
183,
LÓPEZ OSORNIO, PAU ............................................................................................
75,
LÓPEZ PALENCIA, JOAN A. ....................................................................................
159,
LÓPEZ PÉREZ, DAVID ...............................................................................................
124,
LÓPEZ PÉREZ, JULIAN ALBERTO ...........................................................................
109,
MACAYA PASCUAL, ANTONIO ...............................................................................
55, 171, 184,
MACÍAS JIMÉNEZ, ANGEL ......................................................................................
235,
MADRID LAHOZ, MARIA CLOTILDE .......................................................................
183,
MADROÑAL LLEYDA, CATERINA ...........................................................................
69,
MAESO RIERA, JOSEP .............................................................................................
228,
MAESO RIERA, JOSÉ ...............................................................................................
115,
MAGALLARES LOPEZ, BERTA PAULA ...................................................................
219,
MAGALLON MAGALLON, FERNANDO CARLOS ..................................................
140,
MAGLIORELLI, RICARDO .........................................................................................
223,
MAGRIÑA MORERA, JOSE .....................................................................................
119,
MAIRAL CAZCARRA, JESUS ANTONIO .................................................................
103, 104,
MAIZ CAL, JAVIER ....................................................................................................
71,
MAIZCURRANA TORNIL, ARANZAZU ....................................................................
53,
MAJO BUIGAS, JOAN .............................................................................................
75,
MAKE FERNANDEZ, Mª CARMEN ..........................................................................
178,
MALET CASAJUANA, ALFONS ............................................................................... 45, 46, 154, 157, 221,
MALET HERNANDEZ, DANIEL ................................................................................
53,
MALET MESTRE, BEATRIZ ......................................................................................
42,
MALFEITO GUAL, REGINA ......................................................................................
131,
MALLER LAFONT, NEUS .........................................................................................
233,
MALO CASANUEVA, LAURA ...................................................................................
115,
MALO LOPEZ, MIREIA .............................................................................................
107,
MALO ROMERO, JOSÉ EDUARDO .........................................................................
222,
MALUENDA COLOMER, MARIA DOLORES ...........................................................
202,
MALVEHY TERRATS, MARIA ...................................................................................
64,
332
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
MANDAÑA RODRIGUEZ, ANTONIO .......................................................................
MANDO DAKKAK, SAMHAR ...................................................................................
MANGRANE GUILLEN, JOSEP FRANCESC ...........................................................
MANSANET MARTINEZ, FRANCESC .....................................................................
MANTARAS, JUAN MANUEL ..................................................................................
MARCELLO, PRIETO .................................................................................................
MARCET URRIT, LLUIS ............................................................................................
MARCHAN GARCIA, ISIDORO .................................................................................
MARCHENA CHALAS, RAFAEL ...............................................................................
MARCHENA CHALAS, RAFAEL EMILIO .................................................................
MARCHENA PEREZ, JOSE ANTONIO ....................................................................
MARCO PEREZ, LUIS MIGUEL ................................................................................
MARCO PÉREZ, LUÍS M. .........................................................................................
MARCOS SOLIAS, MERÇÉ ......................................................................................
MARCOVAL CAUS, JOAQUIM ................................................................................
MARCÈ PRATS, MÓNICA .........................................................................................
MAREQUE BUENO, JAVIER .....................................................................................
MARESMA MATAS, MIQUEL ..................................................................................
MARGARIT I MALLOL, JAUME ...............................................................................
MARGARIT MALLOL, JAUME .................................................................................
MARGARIT VERANO, MONTSERRAT .....................................................................
MARI PALACIN, JUAN .............................................................................................
MARI ROIG, ANTONIO .............................................................................................
MARIN NOFRERIAS, CARLES .................................................................................
MARIN SOLE, DAVID ................................................................................................
MARIO ........................................................................................................................
MARISTANY BIENERT, CARLES ..............................................................................
MARISTANY BOSCH, MARIA ..................................................................................
MARIÑO SANCHEZ, FRANKLIN S. .........................................................................
MARLET NARANJO, VICTOR ..................................................................................
MARNET FIOL, MARTA GISELE ..............................................................................
MARONAS FERRERA, MARCEL ..............................................................................
MARQUES AMOROS, JAVIER .................................................................................
MARQUEZ BARBAS, GEMMA .................................................................................
MARSAL TARDÀ, FREDERIC ....................................................................................
MARTA PASCASIO GARCIA .....................................................................................
MARTI CEBRIAN, JOSEP M ....................................................................................
MARTI FLO, JAUME .................................................................................................
MARTI GALLOSTRA, MARCOS ...............................................................................
333
78,
176,
44,
49,
32, 65, 68,
127,
64,
156,
128, 195, 221, 234,
0,
149,
200,
236,
154,
165, 237,
98,
113,
98,
150,
225, 226,
130,
39,
53,
39,
45,
153,
203, 225,
206,
70,
75,
129, 182,
213,
62,
30, 55, 203,
171, 185, 193,
91,
36, 141,
64,
52,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
MARTI GARCES, MIGUEL ........................................................................................
MARTI GASULLA, NURIA ........................................................................................
MARTI GUADAÑO, ENRIQUE ..................................................................................
MARTI LAPORTE, ARMAND ....................................................................................
MARTI PICAS, LLUIS ................................................................................................
MARTI RAMON, ANNA ............................................................................................
MARTI RAMON, FRANCESC ....................................................................................
MARTI SINTES, GABRIEL ........................................................................................
MARTI SIRVENT, MARIA DOLORES .......................................................................
MARTI SOLE, JOSE J. .............................................................................................
MARTI TUTUSAUS, JOSEP Mª ...............................................................................
MARTIN BAILACH, PAOLA ......................................................................................
MARTIN BERTRAN, JUAN MIGUEL .......................................................................
MARTIN DE LA TORRE GRANDE, Mª CARMEN ...................................................
MARTIN EZQUERRA, GEMMA ................................................................................
MARTIN GASCON, PATRICIA ISABEL ....................................................................
MARTIN GOMEZ, VANESSA ....................................................................................
MARTIN GONZALEZ, FERNANDO MANUEL .........................................................
MARTIN GONZALEZ, MANUEL ...............................................................................
MARTIN IBAÑEZ, ITZIAR .........................................................................................
MARTIN LOPEZ, ADELA ...........................................................................................
MARTIN MARTINEZ, BENJAMIN ............................................................................
MARTIN OLIVA, XAVIER ...........................................................................................
MARTIN ORTEGA, ENCARNACION ........................................................................
MARTIN PUEYO, GABRIEL ......................................................................................
MARTINEZ ALVAREZ, MARGARITA ........................................................................
MARTINEZ CALERO, ELISABETH ............................................................................
MARTINEZ DE PABLO, Mª ISABEL .........................................................................
MARTINEZ FERRERES, ALBERT ..............................................................................
MARTINEZ GISTAU, Mª PILAR ................................................................................
MARTINEZ GOMEZ, ANTONIO ...............................................................................
MARTINEZ PADILLA, CARMEN ...............................................................................
MARTINEZ PALMER, ANA .......................................................................................
MARTINEZ PASTOR, JUAN CARLOS .....................................................................
MARTINEZ PINTOR, FERNANDO ............................................................................
MARTINEZ REVERTE, ROSA MARIA ......................................................................
MARTINEZ RODENAS, FRANCESC .........................................................................
MARTINEZ RODRIGUEZ, RAUL ...............................................................................
MARTINEZ RUBIO, ADORACION ............................................................................
334
34,
73,
45,
63, 215,
230,
149,
149, 152,
52, 240,
52,
39,
58,
224,
121,
136,
209,
207,
121,
181,
39,
99,
34,
224,
33, 74, 75, 208,
56,
172,
135,
208,
55,
147,
35, 108,
47, 142,
72,
67,
103,
72, 73,
91,
100,
152,
91,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
MARTINEZ RUIZ, CARMEN .....................................................................................
MARTINEZ SOLER, MANUEL ..................................................................................
MARTINEZ TUR, JOAN VICENT ..............................................................................
MARTINEZ VILALTA, MIGUEL .................................................................................
MARTORELL DE BALANZO, JOAN .........................................................................
MARTORELL LOSIUS, ALBERT ...............................................................................
MARTOS CALVO, RAUL ...........................................................................................
MARTOS CALVO, RAÚL ...........................................................................................
MARTOS VELASCO, JOSÉ ALBERTO .....................................................................
MARTRET REDRADO, XAVIER .................................................................................
MARTÍ AROMIR, GERTRUDIS .................................................................................
MARTÍ GUADAÑO, ENRIQUE ..................................................................................
MARTÍ JULIÀ, MERÇÈ ..............................................................................................
MARTÍ PICAS, LLUÍS ................................................................................................
MARTÍ PI_FIGUERAS, MARTA .................................................................................
MARTÍ ROSES, MARTA ............................................................................................
MARTÍ, JOSEP ..........................................................................................................
MARTÍN CALOPA, VICENS ......................................................................................
MARTÍN GOU, MARTA .............................................................................................
MARTÍN OLIVA, XAVIER ...........................................................................................
MARTÍN ORTE, EMILIO ............................................................................................
MARTÍNEZ ALTARRIBA, ALBERT ............................................................................
MARTÍNEZ ANDRADE, CRISTÓBAL ........................................................................
MARTÍNEZ BORQUE, Mª JESUS. ...........................................................................
MARTÍNEZ CACERES, PEDRO .................................................................................
MARTÍNEZ CARRILLO, MIGUEL ..............................................................................
MARTÍNEZ DE PABLO, S. ........................................................................................
MARTÍNEZ GARCÍA, JUAN ......................................................................................
MARTÍNEZ GASCÓ, RAFAEL ...................................................................................
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SERGI ...............................................................................
MARTÍNEZ RAMOS, LUIS ........................................................................................
MARTÍNEZ TETAS, JOSÉ .........................................................................................
MARTÍNEZ VELAS, ROGER .....................................................................................
MARTÍNEZ VIDAL, BRIGIDA MERITXELL ...............................................................
MARTÍNEZ ZAMORA, Mª ANGEL ...........................................................................
MARTÍNEZ ZAMORA, Mª ANGELS .........................................................................
MARTÍNEZ, ALBA .....................................................................................................
MARZAL HERCÉ, ENRIQUE .....................................................................................
335
175,
44,
155,
51,
152,
142,
118,
77,
196,
58,
149,
45, 112, 117, 186,
189, 201, 224,
228,
139,
221,
188,
40,
197,
29, 41,
187,
48,
170, 183,
169,
112,
121,
156,
56,
156,
138,
186,
42, 105,
169,
163,
102, 197,
115,
209,
236,
197,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
MARÍN DE LA PAVA, ALVARO .................................................................................
MARÍN FERNÁNDEZ, INGRID ..................................................................................
MAS PIQUÉ, AGUSTÍ ...............................................................................................
MAS SALA, NATALIA ...............................................................................................
MAS SAPENA, JOSE LUIS ......................................................................................
MAS-YEBRA REVERTER, ADOLFO ..........................................................................
MASCARO BALLESTER, FERNANDO .....................................................................
MASCARO GALY, JOSE MANUEL ..........................................................................
MASCORT BOIXEDA, IGNACIO ...............................................................................
MASDEU ARTIGAS, ISABEL ....................................................................................
MASFERRER NIUBO, EMILI .....................................................................................
MASIP OLIVERAS, TERESA .....................................................................................
MASRI MUGARBEL, FESAL .....................................................................................
MASSEGU PORTA, JOSEP ......................................................................................
MASSO BARNADAS, ANTONIO .............................................................................
MASSONS ALBAREDA, JOSEP ...............................................................................
MASSONS CIRERA, JUAN BAUTISTA ...................................................................
MATAMALA PEREZ, ALFREDO ................................................................................
MATARÓ MARSAL, DANIEL ....................................................................................
MATAS CAPARROS, ISABEL ....................................................................................
MATAS DALMASES, JOAN .....................................................................................
MATAS DOCAMPO, MANUEL .................................................................................
MATAS PAREJA, MARIANO ....................................................................................
MATEO PEREDA, MARTA ........................................................................................
MATEO SORIA, LOURDES .......................................................................................
MATEU VALLVERDÚ, FERNANDO ...........................................................................
MATHEU FABRA, ANNA ..........................................................................................
MATÍAS GARCÍA, JUAN JOSÉ ...............................................................................
MAURA SOLIVELLAS, I. ...........................................................................................
MAURI PAITUBÍ, EDUARD .......................................................................................
MAURI PUIG, JOSEP Mª ..........................................................................................
MAYOS PEREZ, JESUS ............................................................................................
MAYOS PÉREZ, JESÚS ............................................................................................
MAZ-CLINICA SANT HONORAT ..............................................................................
MAÑALICH BARRACHINA, LAURA .........................................................................
MAÑAS LOPEZ, CRISTINA ......................................................................................
MAÑE CHECA, JORDI ..............................................................................................
MAÑER I LOPEZ, MERITXELL .................................................................................
MECHO MECA, SANDRA .........................................................................................
336
109,
30, 47,
29, 34,
60,
219,
72,
67,
55,
33, 74, 76,
232,
209,
64,
48,
224,
165,
76,
61,
76, 229,
232,
70,
64,
46,
216,
180,
73,
102,
206,
145,
41,
161,
40,
138,
138,
75, 81, 91, 92,
165,
212,
44,
159,
124,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
MEDICA DE PREMIA ................................................................................................
MEDICAL SERVICE ISHTAR .....................................................................................
MEDINA APARICIO, FRANCISCO ............................................................................
MEDINA DEL RIO, DAVID ........................................................................................
MEDISANTBOI ...........................................................................................................
MEDRANO JOSEP, VICTOR .....................................................................................
MEJIDE MANRESA, RICARDO ................................................................................
MELERO TERCERO, VICTOR ...................................................................................
MELGOSA ARNAU, DOMENEC ...............................................................................
MELLADO NAVAS, JOSÉ A. ....................................................................................
MEMBA IKUGA, ROBERTO ......................................................................................
MENA GARCIA, CLARA ...........................................................................................
MENDEZ PAREDES, JOSE RAMON ........................................................................
MENDIZABAL PÉREZ, HUGO D. .............................................................................
MENDOZA CRUZ, GABRIEL ....................................................................................
MENDOZA PLAZAS, HEYLEN DAYANA .................................................................
MENDOZA SANTIN, CESAR G. ...............................................................................
MENEN NAVARRO, JOAQUIN .................................................................................
MENESES LONDOÑO, BEATRIZ .............................................................................
MENGIBAR GARRIDO, JOSE MARIA .....................................................................
MENGIBAR GARRIDO, JOSÉ MARIA .....................................................................
MENGIBAR TORRES, FRANCESC ...........................................................................
MENGIBAR TORRES, FRANCISCO ..........................................................................
MERCADAL CAPELLA, MANUEL ............................................................................
MERCADAL FERNANDEZ, ALEX .............................................................................
MERCADE ROCA, ANTONI ......................................................................................
MERCADER CUESTA, JOSÉ MIGUEL .....................................................................
MERCED VÁZQUEZ, Mª CARME .............................................................................
MEREISH TRATOS, GASSAN ..................................................................................
MEREISH TRATOS, GHASSAN ................................................................................
MERINO ALMEDA, JOSEFA ANDREA ....................................................................
MERINO PEÑA, ELENA ............................................................................................
MERMET, EDGARDO G. ...........................................................................................
MESA MARRERO, MARGARITA ..............................................................................
MESTRE GALLINAT, FRANCESC XAVIER ...............................................................
MESTRES SALES, JOSE M. ....................................................................................
MESTRON PEREZ, JOSE ANTONIO .......................................................................
METGES DE CAPÇALERA ........................................................................................
MICRODIAGNOSTIC ..................................................................................................
337
181, 182, 183,
37, 65, 83, 84,
186,
170,
197, 198, 199, 200,
168,
34, 127, 178,
200,
106,
233,
209,
39,
65, 199,
211,
134,
176,
52,
70,
65,
176,
108,
229,
187, 194,
199,
56,
35,
132,
232,
137,
202,
40, 141,
29, 34, 36, 37,
155,
212,
242,
46,
57,
188,
82, 167,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
MIGUEL CAMPOS, ELENA ......................................................................................
MIGUEL CANELA, JORDI .........................................................................................
MILENIUM CENTRE MEDIC .....................................................................................
MINGUELL FABREGAS, JUAN ................................................................................
MINOVES FONT, Mª JOSE ......................................................................................
MIQUEL ABBAD, CARLOS .......................................................................................
MIQUEL COLLELL, J. M. ..........................................................................................
MIQUEL COLLELL, JOSE MARIA ............................................................................
MIQUEL TORRAS, XAVIER ......................................................................................
MIR MIR CARACOL, SEBASTIAN ...........................................................................
MIRA PRUNES, JOSEP ............................................................................................
MIRALLES CASSINA, ALBERT ................................................................................
MIRALLES FERNÁNDEZ, FEDERICO .......................................................................
MIRANDA ROMERO, JUAN LUIS ...........................................................................
MIRAVE MESEGUE, FRANCISCO ............................................................................
MIRAVE MESEGUE, MARIA TERESA .....................................................................
MIRAVÉ GIRALDÓS, FÉLIX ......................................................................................
MIRET CARBONELL, JOAN .....................................................................................
MIRO CASTILLO, NURIA ..........................................................................................
MIRO CUGAT, JUAN MANUEL ...............................................................................
MIRO MANERO, SILVIA ...........................................................................................
MIRO MARTIN, RAFAEL ...........................................................................................
MIRO QUINTANA, LUIS ...........................................................................................
MIRO SORRIBAS, LAURA ........................................................................................
MIRO SOTELO, ELISABET .......................................................................................
MITJA SARVISE, JORDI ...........................................................................................
MITJANS BORRAS, JAIME ......................................................................................
MODOLELL AGUILAR, INES ....................................................................................
MODOLELL AGUILAR, INÉS ....................................................................................
MODOLELL ROIG, ALFONS .....................................................................................
MOGA DONADEU, LLUIS ........................................................................................
MOGAS GARCIA, JOAN ..........................................................................................
MOHAMMAD-ALI JABER, AKRAM .........................................................................
MOISÉS SANDRUSS, JORGE GABRIEL .................................................................
MOLA SANNA, AURORA .........................................................................................
MOLERA BLANCH, JOSÉ .........................................................................................
MOLERO PEREZ, FRANCESC ..................................................................................
MOLINA NARVARTE, SÍLVIA ....................................................................................
MOLINA PORCEL, LAURA .......................................................................................
338
212,
143,
236, 237, 238, 239,
126, 182,
57,
47,
47,
87,
139,
79,
154, 195,
78,
154,
71,
42, 43,
42, 43,
41,
49,
70,
232,
30, 47, 48,
178,
138, 139,
207,
124,
142,
165,
215,
167,
69,
225,
97,
107,
59,
175,
233,
127,
233,
60,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
MOLINA, ANTONI .....................................................................................................
MOLINAS BRUGUERA, JOAN .................................................................................
MOLINERO POLO, JOAN MIQUEL .........................................................................
MOLINERO POLO, MIQUEL .....................................................................................
MOLINÍ PASCUAL, MARIA BLANCA ......................................................................
MOLLET SÁNCHEZ, JORDI ......................................................................................
MOLLET, JORDI .........................................................................................................
MONDEJAR RAMOS, ROSA ....................................................................................
MONELLS ABEL, JOAN ...........................................................................................
MONES CARILLA, JORDI .........................................................................................
MONFORT BADENES, JOAQUIM ...........................................................................
MONFORTE GIL, RAQUEL .......................................................................................
MONFORTE TORRES, VICTOR ................................................................................
MONGUIÓ MORERA, FERNANDO ..........................................................................
MONREAL CARPENA, Mª DEL PILAR ....................................................................
MONREAL CARPENA, Mª PILAR .............................................................................
MONREAL CARPENA, PILAR ...................................................................................
MONREAL PEREZ, ELENA .......................................................................................
MONREAL PORTELLA, MARTIN ..............................................................................
MONREAL PORTELLA, MARTÍN ..............................................................................
MONREAL PÉREZ, ELENA .......................................................................................
MONSO AUBETS, ESTHER .....................................................................................
MONTAGUT BARTOLI, MARTA ...............................................................................
MONTAGUT VINYALS, PERE ...................................................................................
MONTAL CODINA, JAUME ......................................................................................
MONTAL I BORDES, NURIA ....................................................................................
MONTALVIÑO RODRÍGUEZ, EVA ............................................................................
MONTANER BRUNAT, ALBERTO ............................................................................
MONTANYA RUIZ, JAIME ........................................................................................
MONTAÑOLA MARTINEZ, XAVIER .........................................................................
MONTEHERMOSO JARAMILLO, ALFRED ..............................................................
MONTEHERMOSO JARAMILLO, ALFREDO ...........................................................
MONTELLS LLABERIA, ARANZAZU M. .................................................................
MONTERO ARMENGOL, ANA ISABEL ...................................................................
MONTERO GARCÍA, JOSEP ....................................................................................
MONTERO GARCÍA, JOSÉ ......................................................................................
MONTERO HOMS, JORGE ......................................................................................
MONTERO SIERRA, VICENTE .................................................................................
MONTERO, TOMÁS ..................................................................................................
339
74,
231,
233,
148,
206,
114,
175,
228,
152,
66,
108,
164,
152,
124, 129,
211,
136,
112,
165,
116, 145,
74,
145,
223,
141,
195,
126,
182,
227,
54,
224,
181,
135,
105,
152,
165,
160,
132,
88, 89,
71,
188,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
MONTES PEREZ, ANTONIO ....................................................................................
MONTESINOS FERNANDEZ, ANNA .......................................................................
MONTOLIO GIL, MARC ............................................................................................
MONTOLIO I GIL, MARC .........................................................................................
MONTOLIO PORTERO, ANTONIO ...........................................................................
MONTORO MARTINEZ, Mª VICTORIA ....................................................................
MONTSERRAT DELGADO, JOSE L .........................................................................
MONTSERRAT DELGADO, JOSE LUIS ...................................................................
MONTSERRAT PEREZ, MARTA ...............................................................................
MONTULL RAFOLS, EDUARD .................................................................................
MONZON DOLDAN, JESUS ....................................................................................
MONZON DOLDAN, JESUS MANUEL ...................................................................
MORA BARRENO, CECILIA ......................................................................................
MORA MACIA, JOSE ................................................................................................
MORAGAS LLUIS, MIGUEL .....................................................................................
MORAGUES DE AYALA, GABRIEL ..........................................................................
MORAL REIXACH, ILDEFONSO ...............................................................................
MORAL VARA, JOSÉ ANTONIO ..............................................................................
MORALES CANO, JAIME .........................................................................................
MORALES COLOME, CARLOS ................................................................................
MORALES GARCIA, PEDRO ....................................................................................
MORALES VILLAGOMEZ, ROCIO ............................................................................
MORALO RAMOS, MARIA ISABEL .........................................................................
MORANAS BARRERO, JOSE ...................................................................................
MORATONA CAPDEVILA, ANNA ISABEL ..............................................................
MORELL BOLOS, JOSE MARIA ..............................................................................
MORELL CAPELLERA, SANTIAGO ..........................................................................
MORELL I BOLOS, JOSEP MARIA ..........................................................................
MORELLO BAIGET, TOMAS ....................................................................................
MORENO ARGIBAY, SANDRA .................................................................................
MORENO CASTAÑO, Mª PILAR ..............................................................................
MORENO CASTRO, FRANCESC ..............................................................................
MORENO DE VEGA LOMO, VICENTE ....................................................................
MORENO DIAZ, NEUS .............................................................................................
MORENO FARRÉS, NOEMÍ ......................................................................................
MORENO GORJON, EDUARD .................................................................................
MORENO GORJÓN, EDUARDO ..............................................................................
MORENO JORDAN, ANGEL ....................................................................................
MORENO JORQUERA, ENRIC .................................................................................
340
136,
149, 154,
102, 162,
162,
181,
70,
108,
174,
174,
47,
33, 69, 70,
0,
167,
32, 59,
70,
120, 235,
239,
156, 194, 196, 197,
76,
97,
175,
217,
92,
145,
33, 74,
200,
37,
74,
214,
186,
40,
102,
142,
135,
233,
58,
31, 32, 58,
99,
148,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
MORENO MAILLO, EDUARDO ................................................................................
MORENO MUELAS, JOSE VICENTE ......................................................................
MORENO PROFUMO, NOELIA ................................................................................
MORENO RAMOS, SONIA .......................................................................................
MORENO ROMERO, JUAN ANTONIO ...................................................................
MORENO SANCHEZ, JORGE ..................................................................................
MORENO SÁNCHEZ, JORDI ....................................................................................
MORENO SÁNCHEZ, JORGE ..................................................................................
MORENO VÁZQUEZ, RAQUEL ................................................................................
MORERA DOMINGUEZ, CARLES ............................................................................
MORERA PRAT, JOSEP ............................................................................................
MORETA MUNUJOS, DAVID ...................................................................................
MORETA-HACHEM TRAUMATÓLOGOS .................................................................
MORI HIDALGO, CARLOS ........................................................................................
MORILLAS OLIVERAS, BIBIANA .............................................................................
MORILLO PARELLADA, SILVIA ................................................................................
MORLA, ARNAUD GERARD ....................................................................................
MOROTE ROBLES, JUAN ........................................................................................
MORÓN GARCÍA, MILAGROS .................................................................................
MOSQUEIRA ZAMORA, MARIA DOLORES ...........................................................
MOUSAVI AHMADIAN, SEYED KAZEM .................................................................
MOYA ALVARADO, PATRICIA ..................................................................................
MOYA AMOROS, JUAN ANTONIO ........................................................................
MOYA PERAL, NURIA ..............................................................................................
MOZO POUS, FELIX .................................................................................................
MOZOTA RUBIO, A. .................................................................................................
MUIXÍ ROSSET, JOSEP Mª NAVARRO, EDUARDO ...............................................
MULLER PARERA, INGRID .......................................................................................
MUNDO GUINOT, JUAN ..........................................................................................
MUNIESA MONTSERRAT, CRISTINA ......................................................................
MUNILL FERRER, MONTSERRAT ............................................................................
MUNMANY DELGADO, MERITXELL .......................................................................
MUNMANY PALLAROLS, ANTONI .........................................................................
MUNMANY PALLAROLS, ANTONIO ......................................................................
MUNTAÑOLA PRAT, ANNA .....................................................................................
MURILLO CORONADO, NORBERTO .......................................................................
MURILLO SANCHÍS, JESÚS IGNACIO ...................................................................
MUSET LARA, ALEJANDRO ....................................................................................
MUSET LARA, ALEXANDRE ....................................................................................
341
130,
243,
172, 185,
149,
56,
32, 61, 134, 212,
162,
228,
185,
229,
60,
76,
76,
35,
215,
221,
109,
78,
207,
223,
199,
72,
79,
145,
48, 116,
68,
149,
73,
207,
234,
190,
209,
148,
232,
227,
127, 130,
168,
75,
33, 74,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
MUTUA IGUALADINA ..............................................................................................
MUTUA PENEDES-PREVISORA GENERAL ............................................................
MUÑOZ ......................................................................................................................
MUÑOZ DE LA PASCUA, MANUEL .......................................................................
MUÑOZ GIL, CRISTINA ............................................................................................
MUÑOZ LECANDA, ENRIQUE .................................................................................
MUÑOZ MARTÍNEZ, M. DOLORES .........................................................................
MUÑOZ RODRIGUEZ, JESUS .................................................................................
MUÑOZ SANTOS, CARLOS ....................................................................................
MUÑOZ SÁNCHEZ, RAQUEL ..................................................................................
MUÑOZ TABERNERO, CRISTINA ............................................................................
MUÑOZ VICEN, AURELI ..........................................................................................
MUÑOZ YUNTA, JOSÉ ANTONIO ..........................................................................
MUÑOZ_RAMOS I TORA, EMILI .............................................................................
MUÑOZ_RAMOS TRAYTER, CARLOS ....................................................................
MYLONAKIS PASCUAL, JORGE ..............................................................................
MÉNDEZ PAREDES, JOSÉ RAMON ........................................................................
NADAL ECHEVARRIA, JORDI ..................................................................................
NADAL GARCIA, FERRAN .......................................................................................
NADAL GRAU, JORDI ..............................................................................................
NAEKO, CENTRO MEDICO ......................................................................................
NASARRE CALVO, JAIME ........................................................................................
NASARRE CALVO, JAUME ......................................................................................
NAVAL ALVARO, JAVIER ..........................................................................................
NAVARRA AMAYUELAS, ESPERANZA ...................................................................
NAVARRO ALONSO, INGRID ...................................................................................
NAVARRO ARIAS, GUSTAVO ...................................................................................
NAVARRO FARRE, BLAI ............................................................................................
NAVARRO GRACIA, BEGOÑA ..................................................................................
NAVARRO LUNA, ALBERT .......................................................................................
NAVARRO MARTIN, DAVID ......................................................................................
NAVARRO MARTÍN, DAVID ......................................................................................
NAVARRO SANAHUJA, JOAQUIN ..........................................................................
NAVARRO SANCHIS, JOSE A. ................................................................................
NAVARRO SANZ, PILAR ...........................................................................................
NAVARRO SOLÀ, Mª ANGELES ..............................................................................
NAVARRO SOTO, ESTEBAN ....................................................................................
NAVARRO SOTO, SALVADOR ..................................................................................
NAVARRO TERUEL, ROGER .....................................................................................
342
136, 137, 138, 139,
236,
64, 102,
65,
201,
34, 58,
121,
78,
117,
222,
30, 50,
221, 225,
114, 115,
63,
202,
135,
206,
60,
76,
183,
194,
55, 243,
142,
52,
30, 55,
168, 232,
132, 166,
242,
29, 45,
225,
136,
122,
30, 50, 51,
72,
219,
201,
30, 55, 117,
51,
171,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
NAVARRO, EDUARDO MARIO .................................................................................
NAVAS I NAVAS, CRISTOBAL .................................................................................
NAVEDA ANGELES, ADOLFO B. .............................................................................
NAVES, JUAN ENRIQUE ..........................................................................................
NDANDA BALDOVINOS, DOLÇA ............................................................................
NEURODIR .................................................................................................................
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA DRS. SAMSÓ-VILA BADÓ .....................................
NEUROGRUP .............................................................................................................
NEVOT FALCÓ, SANTIAGO .....................................................................................
NICOLAS VALERO, JUAN MANUEL .......................................................................
NICOLAU BATALLA, PAU .........................................................................................
NICOLAU BENET, ANTONI ......................................................................................
NICOLAU MARTI, EMILI ...........................................................................................
NICOLETTI ALBANESI, JOSÉ LUIS .........................................................................
NIETO ENRIQUEZ, JOSE .........................................................................................
NIETO FERNÁNDEZ, ELOISA ..................................................................................
NIETO REY, JOSE L ..................................................................................................
NIETO REY, LUCIANO ..............................................................................................
NINCI, MARCELO ......................................................................................................
NIÑO CALVO, JAVIER ...............................................................................................
NOBAJAS RODRIGUEZ, JESUS C ..........................................................................
NOGUES ANTICH, ELENA .......................................................................................
NORIEGA RANGEL, ALICIA .....................................................................................
NOU DMP ..................................................................................................................
NOVELL ALSINA, JOSE ...........................................................................................
NOVELL CONESA, Mª LLUÏSA ................................................................................
NOVELL GRAU, MARIA ...........................................................................................
NOVELL SALA, VALERI ............................................................................................
NOVIDERM ................................................................................................................
NOVOA CLOS, CARMEN .........................................................................................
NOVOLACS (GENERAL LAB ....................................................................................
NUBIOLA CALONGE, ANDRES ...............................................................................
NUÑEZ ARTIGAS, JIMENA ......................................................................................
NUÑEZ CIRERA, ALFONS ........................................................................................
NUÑEZ CIRERA, JOSÉ Mª .......................................................................................
NUÑEZ MUÑOZ, ANTONIO ....................................................................................
NUÑEZ TEJEDA, ANDRÉS .......................................................................................
NUÑEZ TOMAS, JUAN MANUEL ...........................................................................
NÚÑEZ TEJADA, ANDRÉS ......................................................................................
343
29, 39, 40,
160,
198,
87,
207,
88, 152,
88,
61, 79,
149, 179,
113,
64,
158,
31, 56, 57, 134, 143,
102,
66,
239,
38,
59,
158,
104, 105,
242,
55,
210,
44,
103,
98,
82,
82,
56,
125, 134,
81, 119,
57,
129,
242,
242,
166,
203,
34, 35,
117,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
NÚÑEZ TRULL, ALEJANDRO ..................................................................................
OBIOLS ALFONSO, GABRIEL ..................................................................................
OCAMPO TIVANO, E. ...............................................................................................
OCAÑA VELA, ROGER FRANCISCO .......................................................................
ODONTOCENTRE ......................................................................................................
ODRIOZOLA ORLANDI, ARIEL ANDRES ................................................................
OFTALMOGRUP ........................................................................................................
OFTALMOLOGICA .....................................................................................................
OFTALMOPLUS .........................................................................................................
OJEDA GUTIERREZ, JUAN ......................................................................................
OLABARRIETA PAÚL, MIKEL ...................................................................................
OLIETE PRADAS, ROBERTO ....................................................................................
OLIETE PÉREZ, SERGIO ...........................................................................................
OLIVA BIELSA, JAVIER .............................................................................................
OLIVA BRAÑAS, Mª EULALIA .................................................................................
OLIVA CANO, PILAR .................................................................................................
OLIVA DIEZ, EMMA ..................................................................................................
OLIVA SOLER, ANTONIO .........................................................................................
OLIVE BOSCH, F. XAVIER ........................................................................................
OLIVE BOSCH, FRANCESC XAVIER ........................................................................
OLIVE MARQUES, ALEJANDRO .............................................................................
OLIVELLA GARCES, MARIA ROSA .........................................................................
OLIVER ABADAL, BARTOLOMÉ ..............................................................................
OLIVER ALVAREZ, CATALINA ..................................................................................
OLIVER FONTANET, MONTSERRAT ........................................................................
OLIVER NAVARRO, PATRICIA ..................................................................................
OLIVER PUJOL, EMILIA ...........................................................................................
OLIVERA TEJERO, ELISABET ..................................................................................
OLIVERA TREVIÑO, ARNAU ....................................................................................
OLIVERO RIGAU, RUPERTO ....................................................................................
OLIVERO SOLDEVILA, SUSANA .............................................................................
OLIVÉ PÉREZ, ALFONSO .........................................................................................
OLLER ARIÑO, ENRIC ..............................................................................................
OLLER ARIÑO, ENRIQUE .........................................................................................
OLLER CID, GLORIA .................................................................................................
OLLER GRAU, MARIA DEL MAR ............................................................................
OLLER IZQUIERDO, JAVIER .....................................................................................
OLLER RODRÍGUEZ, GUSTAU ................................................................................
OLLER VARELA, NIEVES ..........................................................................................
344
115, 130,
191, 219,
68,
166,
42,
199,
67,
67,
67,
76, 243,
205,
218,
187,
57, 129,
143,
29, 41,
222,
30, 51,
74, 157,
74,
33, 73,
56,
79,
65,
210,
90,
67,
29, 41,
174,
49, 58,
58,
198,
132, 215,
46,
190, 202,
120,
76,
131,
49,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
OLLERO SÁNCHEZ, Mª ISABEL ..............................................................................
OLLÉ MOLINER, MONTSERRAT ..............................................................................
OLMEDILLO I VILA, TEÓFILO ..................................................................................
OLMEDILLO VILA, TEOFILO ....................................................................................
OLMO GONZALEZ, MONTSERRAT .........................................................................
OLMO ROMERO, ANGEL .........................................................................................
OLMO VILLASECA, JOSEP MANEL ........................................................................
ONCOMEDIC-UNIDAD ONCOLOGICA DR.PALOMBO ...........................................
OPTHOS INSTITUT ...................................................................................................
ORDEIG CALONGE, JOSEP .....................................................................................
ORDEIG GRIERA, RAMON .......................................................................................
ORDEIG RIBOT, JORGE ............................................................................................
ORDI MAJÀ, JAUME ................................................................................................
ORDOÑEZ OÑA, ELVIS G. .......................................................................................
ORDUÑA MONCUSI, MODEST ...............................................................................
ORIOL ROCA, PABLO ...............................................................................................
OROZCO MURILLO, NORMA ..................................................................................
ORRIOLS SABATA, RAMON ....................................................................................
ORRIT ARENAS, JOSEP MARIA .............................................................................
ORSINI, FERNANDO RENE ......................................................................................
ORTEGA CASTILLO, PILAR ......................................................................................
ORTEGA MAZANO, MARTA ....................................................................................
ORTEGA MONASTERIO CLINIC ..............................................................................
ORTEGA MONASTERIO, RAFAEL ...........................................................................
ORTEGA OLLER, FRANCISCO .................................................................................
ORTEGA QUINTANA, Mª JOSÉ ...............................................................................
ORTEGA RECTORET, RAFAEL .................................................................................
ORTI GARCIA, JOSE MANUEL ...............................................................................
ORTIN OLIETE, RAMON ...........................................................................................
ORTIZ CAZAL, JORGE ANIBAL ...............................................................................
ORTIZ JORDAN, CARLOS ENRIQUE ......................................................................
ORTIZ SOLER, MONTSERRAT .................................................................................
ORTIZ VALENTIN, JOSEP ........................................................................................
ORTIZ VALENTÍN, JOSEP ........................................................................................
ORÓS ESPINOSA, VICENTE ....................................................................................
ORÚS DOTU, CÉSAR ...............................................................................................
OSANZ JUAN, FRANCISCO RAMON .....................................................................
OSES CORTILS, RAMON .........................................................................................
OSORIO LANDA, ARISTOTELES .............................................................................
345
158,
238,
207,
76,
224,
70,
188,
69,
66,
152,
37,
221,
132,
187,
76,
63,
154,
106, 183,
156,
101,
161,
64,
120,
120,
135, 169,
185,
242,
122,
121,
32, 66,
102,
91,
154,
155,
196,
206,
229,
138,
141,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
OSSO PIJUAN, JOSEP .............................................................................................
OSSO REBULL, JOSEP ............................................................................................
OTERO SERRA, XAVIER ...........................................................................................
OTERO XANCO, JOAQUIN ......................................................................................
PADILLA GIMENEZ, JORDI ......................................................................................
PAEZ ORTEGA, LUIS ALFREDO ..............................................................................
PAGANO FERNANDEZ, RAFAEL MARIA ................................................................
PAGES BERTRAN, TOMAS ......................................................................................
PAGES FORTIS, CARLES ..........................................................................................
PAHISA FABREGAS, JAIME .....................................................................................
PAIRO GARCIA, ALEJANDRO ..................................................................................
PAIRO GARCÍA, ALEJANDRO ..................................................................................
PALA CALVO, MARIA TERESA ................................................................................
PALACIN CASAL, JOSE M .......................................................................................
PALACIN MIRANDA, BLANCA .................................................................................
PALACIOS HUERTA, JUAN CARLOS ......................................................................
PALACÍN PORTÉ, JOSÉ ANTONIO .........................................................................
PALAU BENAVENT, Mª MERCEDES ........................................................................
PALAU DEL MAS ARMELLA, FRANCISCO ............................................................
PALAU ESPLA, JUAN MIGUEL ...............................................................................
PALAU SANZ, EDGAR ..............................................................................................
PALAZZI COLL, C. .....................................................................................................
PALET BALART, JORDI .............................................................................................
PALLARES MONLEON, CARLOS .............................................................................
PALLARÉS PORTA, LAIA ..........................................................................................
PALMA, ANA ISABEL ...............................................................................................
PALOMA MORA, VICENTE .......................................................................................
PALOMAR TORRES, FRANCISCO ...........................................................................
PALOMINO MENESES, LAURA ...............................................................................
PALOMO CALZADA, OLGA ......................................................................................
PALOS ORTEGA, MIGUEL ANGEL ..........................................................................
PALOU CHARLEZ, TANIA .........................................................................................
PALOU REDORTA, JOAN .........................................................................................
PALOU TORRENTÓ, JOSEP .....................................................................................
PAMIAS ROMERO, JORGE ......................................................................................
PANIAGUA I VICTORIA, JESUS ..............................................................................
PANIAGUA VICTORIA, JESUS .................................................................................
PANYELLA PUJADO, JOSEP ...................................................................................
PANYELLA PUJADÓ, JOSEP ...................................................................................
346
46,
36,
37,
51, 120, 234,
163,
181,
62,
65,
135,
63,
243,
118,
38,
79,
66, 219,
165,
137,
60,
98,
132,
76,
76,
49,
49,
238,
115,
79,
139,
71,
166,
152,
175,
194,
188,
53,
167,
30, 46,
236,
216,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
PARADA MORENO, RUBEN .....................................................................................
PARDINA PALLEJA, CARLOS ..................................................................................
PARDO FORERO, MYRIAM ......................................................................................
PAREDES REIG, JULIA .............................................................................................
PARERA LOPEZ, JOSEP LLUIS ...............................................................................
PARET MASANA, ALBERTO ....................................................................................
PARET RUBIO, MERÇÈ .............................................................................................
PARRA ROCA, JUAN ................................................................................................
PARRI FERRANDIS, FRANCISCO JOSE ..................................................................
PARRI FERRANDIS, FRANCISCO JOSÉ ..................................................................
PARÉS RIFA, JOSEP ORIOL .....................................................................................
PASCUAL CASCON, RAQUEL .................................................................................
PASCUAL IBÁÑEZ, M. ANGELES ............................................................................
PASCUAL VALDES, CRISTINA .................................................................................
PASTOR BOVIO, PABLO ...........................................................................................
PASTOR SUAREZ, JORDI ........................................................................................
PATRIZZI, BARBARA .................................................................................................
PAU CASANOVAS, LEOPOLDO ...............................................................................
PAVON GARCIA, EVA M. .........................................................................................
PAYA MARCO, MARINA ...........................................................................................
PAYAN MARTIN, LUIS ..............................................................................................
PAYOLA RIERA, MARIA ...........................................................................................
PAZ HERRERO, ALEJANDRA XENIA ......................................................................
PAZOS LOPEZ, MARTA ............................................................................................
PAÑELLA MORA, DOMINGO MARIA .....................................................................
PEDAIN, CLAUDIA ....................................................................................................
PEDEMONTE MARCO, CARLOS ..............................................................................
PEDEMONTE SARRIAS, GABRIEL ...........................................................................
PEDRA SAGRISTA, JORDI .......................................................................................
PEDRAGOSA JOVE, RAMON ..................................................................................
PEDREIRA FERREÑO, FELISARD .............................................................................
PEDRELL PEDROLA, JOSEP M. ..............................................................................
PEIRO IBÁÑEZ, JOSÉ LUIS .....................................................................................
PEITX I TRIAY, M. .....................................................................................................
PELEGRIN COLAS, LAURA ......................................................................................
PELFORT LOPEZ, XAVIER ........................................................................................
PELLICE VILALTA, CARLES ......................................................................................
PENOVI, CARLOS FERNANDO ................................................................................
PERA VAL, NIEVES ...................................................................................................
347
219,
62,
62,
34,
210,
36,
158,
65,
54,
113,
148, 231,
129, 180,
170,
30, 54, 56,
175,
43,
72,
45, 159,
132,
123,
33, 73,
174,
65,
66,
232,
32, 61, 98,
39, 46,
206,
33, 69, 70,
56, 137,
193,
67,
54,
57,
162,
75,
78,
107,
219,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
PERAMIQUEL FONOLLOSA, LAURA ......................................................................
PERAMIQUEL, LAURA ..............................................................................................
PERDOMO GUTIERREZ, GUSTAVO ........................................................................
PERELLO JUAN, Mª ANTONIA ...............................................................................
PEREZ CRUZ, MIRIAM .............................................................................................
PEREZ DE HARO, SANTIAGO .................................................................................
PEREZ HERNANDEZ, VISITACION ..........................................................................
PEREZ HIRALDO, AMALIO .......................................................................................
PEREZ LOSADA, MARIA EUGENIA ........................................................................
PEREZ MAÑANET TRALLERO, EDUARD ...............................................................
PEREZ NAVARRO, ANTONIO ...................................................................................
PEREZ PONS, ARTURO ............................................................................................
PEREZ QUINTANA, MERCÈ .....................................................................................
PEREZ RAMIREZ, PAULINA .....................................................................................
PEREZ RODRIGUEZ, ROSA ......................................................................................
PEREZ ROMERA, ANA BELEN ................................................................................
PEREZ SANCHEZ, ALFONSO ..................................................................................
PEREZ SANCHEZ, JOSE MARIA .............................................................................
PEREZ SANCHEZ, LUIS ALBERTO ..........................................................................
PEREZ SOLER, AGUSTIN .........................................................................................
PEREZ ZARAZAGA, ISABEL ....................................................................................
PERICH SIERRA, ELOI ..............................................................................................
PERIS PRAT, FRANCISCO JOSÉ ..............................................................................
PERRAMON FERRAN, MªCARMEN .........................................................................
PERRAMÓN LLAVINA, JAUME ...............................................................................
PERSICO COSTAMAGNA, SANDRA .......................................................................
PERTEGAZ PUJADAS, GEMMA ..............................................................................
PESSARRODONA ISERN, ANTONI .........................................................................
PETIT CABELLO, JORGE ..........................................................................................
PEY SANAHUJA, AGUSTI .......................................................................................
PEYRI REY, ENRIQUE ...............................................................................................
PEÑA GONZALEZ, JOAN ANTONIO ......................................................................
PEÑA PEÑA, MANUEL .............................................................................................
PEÑALBA, GUADALUPE ..........................................................................................
PEÑARANDA ROYO, JESÚS ...................................................................................
PEÓN MUÑOZ, SUSANA .........................................................................................
PI SOPEÑA, M NURIA .............................................................................................
PICQ BARTHÉLEMY, JUAN LUIS ............................................................................
PIE GARCIA, JORDI ..................................................................................................
348
222, 240,
237,
45, 46,
221,
64,
37,
135,
121,
155,
182,
145,
233,
168,
46,
36,
242,
149,
56,
65,
122,
55,
186,
220,
149,
103,
222,
185,
228,
155,
153,
78,
77,
207,
134,
164,
64,
195,
235,
52,
■
INDICE DE MEDICOS Y CENTROS
PIE GARCIA, JORGE .................................................................................................
PIEDRA MONTESINOS, FRANCISCO ......................................................................
PIFARRE TORRA, MONTSERRAT ............................................................................
PIFERRER VIDAL, ENRIC ..........................................................................................
PIJOAN ROTGE, PABLO ...........................................................................................
PIMENTEL MANCEBO, MIGUELINA .......................................................................
PINA GUTIERREZ, JOSE Mª ....................................................................................
PINILLA BALLESTEROS, JOAQUINA ......................................................................
PINOS DESPLAT, TOMAS ........................................................................................
PINSACH ELIAS, LORENZO .....................................................................................
PINSACH I ELIAS, LLORENS ...................................................................................
PINTO NOGUES, ESTHER .......................................................................................
PINTO, JAVIER ..........................................................................................................
PINYANA I GARRIGA, AGUSTI ...............................................................................
PINZON GUERRERO, JESUS ...................................................................................
PINÓS DESPLAT, TOMÀS ...................