En mi mochila
In my school bag
En mi mochila
Tengo un estuche.
En mi mochila
Tengo un
bolígrafo.
En mi mochila
Tengo un lápiz.
En mi mochila
Tengo un
sacapuntas.
En mi mochila
Tengo un
diccionario.
En mi mochila
Tengo un
cuaderno.
En mi mochila
Tengo un libro.
En mi mochila
Tengo unos
cuadernos.
En mi mochila
Tengo unos libros.
En mi mochila
Tengo una agenda.
En mi mochila
Tengo una regla.
En mi mochila
Tengo una pluma.
En mi mochila
Tengo una
carpeta.
En mi mochila
Tengo una goma.
En mi mochila
Tengo unas
gomas.
En mi mochila
Tengo unas
tijeras.
En mi mochila
In my school bag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tengo…: I have
Un estuche
Un bolígrafo
Un lápiz
Un sacapuntas
Un libro
Unos libros
Un cuaderno
Un diccionario
•
•
•
•
•
Una goma
Una carpeta
Una agenda
Una pluma
Unas tijeras
Descargar

En mi mochila - Frenchteacher.net