Hiszpański
z polską instrukcją
Going Places
Zadania dodatkowe
Scenka 1
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication]
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
Zadanie 1.1
Ułóż poniższe zdania w odpowiedniej kolejności, tak
aby tworzyły dialog.
.
• Trabajo para inter Sport. Soy gerente de ventas y ¿cuál es su
trabajo?
• Buenos días mi nombre es Jose Martin Ruiz de la compañía
Rosa Blanca. ¿Y cómo se llama?
• Soy consultor de relaciones públicas.
• Suena como un trabajo muy interesante.
• Gusto en conocerle también. Y ¿dónde trabaja usted?
• Mucho gusto señor Ruiz. Mi nombre es Ana Belen Santiago.
Odegraj nową scenkę, w oparciu o
dialog powyżej.
W nowym dialogu wykorzystaj swoje
imię, nazwisko, pracę i nazwę firmy.
Wpisz poprawną formę czasownika “trabajar”
1.
________________ a Transline (Ja).
2. Se trata de Claudia. _____________ en el
departamento de finanzas. (Ona)
3. Filip ____________ con Robert. (On)
4. Filip y Robert ____________ juntos. (Oni)
5. ____________ a Transline (My).
6. Robert, ¿dónde ____________? (Pan)
7. Filip, ¿dόnde ______________? (Ty)
Zadanie 1.2
Uzupełnij formularz
rejestracyjny z
wykorzystaniem danych z
poniższej wizytówki
Formulario de inscripción:
Nombre
Apellido
Dirección
País
Empresa
Teléfono
José Antonio Carrero
Director Gerente
Tele-net Ltd.
Eladio Salinero de los Santos, nº3,
06011, Badajoz, ESPAÑA
0034 924 97 56 28
j.carrero@telenet.es
Zadanie 1.3
• Uczestniczysz w seminarium. Przedstaw się
pozostałym uczestnikom, posługując się
poniższymi podpowiedziami. Wykonaj ćwiczenie z
partnerem, opisując różne instytucje i różne
zajęcia.
 Powiedz jak się nazywasz i jaką instytucję
reprezentujesz
 Powiedz jaki jest profil Twojej firmy
 Powiedz jakie jest Twoje stanowisko pracy i krótko
opowiedz czym się zajmujesz
a.
Zadanie 1.4
Wybierz właściwą odpowiedź spośród
Mucho gusto _________
.
poniższych
możliwości.
A. en conocerle
B. conozco
C. conozca
D. conocer
b. ¡Adiós! ________.
A. Hasta luego
B. Buenas tardes
C. Hola
D. ¿Cómo se va?
c. ¿________ ? Son las nueve de la mañana.
A. ¿Qué hora es?
B. ¿Cómo es tarde?
C. ¿Cuál hora es?
D. ¿Qué hora está?
d. ¿Es su profesor? ________.
A. es
B. Sí, lo es.
C. Ese
D. Sí, ella es.
Zadanie 1.4
Wybierz właściwą odpowiedź spośród
e. Muchas gracias. ________.
A. De nada
B. Por favor
C. Así es
D. Nada
f. ¿Qué palabra es la excepción?
A. reloj
B. semana
C. mes
D. año
g. diez + cinco = ______.
A. doce
B. trece
C. catorce
D. quince
h. ¿Qué palabra es la excepción?
A. dos
B. segundo
C. tres
D. diez
Zadanie 1.4
Wybierz właściwą odpowiedź spośród
i. Nosotros ______ bien, gracias.
A. estar
B. estoy
C. está
D. estamos
j. ______es tu profesor? Sra. Hernández.
A. ¿Qué
B. ¿Dónde
C. ¿Quién
D. ¿Cuándo
k. ¿Cómo estás? No muy bien, me temo. ________
A. ¡Eso es bueno!
B. ¡Bien por ti!
C. Gracias.
D. ¿Cuál es el problema?
Zadanie 1.4
Wybierz właściwą odpowiedź spośród
l. Amy, ella es mi amiga, Nancy. ________.
A. Estoy muy bien, gracias
B. Adiós.
C. Hasta luego
D. Hola, Nancy
m. ¿Es usted de Italia? ________.
A. No, no lo soy. Soy de Polonia.
B. Sí, son de Polonia.
C. No, no lo somos. Somos de Varsovia
D. Sí, lo son. Son de Varsovia.
n. ¿Habla Inglés? ____________
A. No, nunca lo aprender.
B. Sí, he aprendido un poco en la
escuela.
C. A veces
D. No lo sé
Zadanie 1.5
Połącz godziny z opisami.
1. 11.25
a. las siete y cuarto
2. 2.30
b. la una y diez
3. 1.10
c. las dos y media
4. 9.00
d. las ocho y cuarto
5. 7.15
e. la una y cincuenta y ocho
6. 7.45
f. las once y veinticinco
7. 8.45
g. las ocho menos cuarto
8. 8.15
h. las tres y un minuto
9. 3.01
i. las nueve menos cuarto
10.1.58
j. las nueve en punto
Zadanie 1.6
Narysuj godziny na zegarze.
1. Es medio dίa.
2. Son las tres menos cuarto.
3. Son las diez y media.
4.
5.
6.
7.
Son las tres y treinta y cinco.
Son las seis y cuarto.
Son las cuatro y media.
Son las ocho menos cinco.
8. Son las seis y cuarenta.
9. Son las once y veinticinco.
10. Es la una menos diez.
Zadanie 1.7
Opisz siebie w krótkim akapicie. W opisie umieść
następujące informacje:
 Nazwisko
 Miejsce zamieszkania
 Opisz swoje miejsce zamieszkania
 Twoja rodzina
 Twoje zainteresowania
 Jakie znasz języki
Descargar

Zadanie 1.4 - Going Places with Languages in Europe