Jonás Andrés Melián Ramos
Alejandro Marrero Guillén
Gabriel Marrero Morales
MSF: “número de soldados creados en Münster destinados a la conquista de Friedland”.
MJF: “número de jinetes creados en Münster destinados a la conquista de Friedland”.
MCF: “número de cañones creados en Münster destinados a la conquista de Friedland”.
MSB: “número de soldados creados en Münster destinados a la conquista de Berg”.
MJB: “número de jinetes creados en Münster destinados a la conquista de Berg”.
MCB: “número de cañones creados en Münster destinados a la conquista de Berg”.
OSF: “número de soldados creados en Onsnabrück destinados a la conquista de
Friedland”.
OJF: “número de jinetes creados en Onsnabrück destinados a la conquista de Friedland”.
OCF: “número de cañones creados en Onsnabrück destinados a la conquista de
Friedland”.
OSB: “número de soldados creados en Onsnabrück destinados a la conquista de Berg”.
OJB: “número de jinetes creados en Onsnabrück destinados a la conquista de Berg”.
OCB: “número de cañones creados en Onsnabrück destinados a la conquista de Berg”.
LSF: “número de soldados creados en Lippe destinados a la conquista de Friedland”.
LJF: “número de jinetes creados en Lippe destinados a la conquista de Friedland”.
LCF: “número de cañones creados en Lippe destinados a la conquista de Friedland”.
LSB: “número de soldados creados en Lippe destinados a la conquista de Berg”.
LJB: “número de jinetes creados En Lippe destinados a la conquista de Berg”.
LCB: “número de cañones creados en Lippe destinados a la conquista de Berg”.
4.2 MsF + 6 MsB + 6.5 MjF + 6.3 MjB + 9 McF + 8.9 McB + 4.2 OsF + 4.1 OsB + 6.6 OjF + 6.4 OjB + 9.2
OcF + 9.3 OcB + 3.8 LsF + 4.2 LsB + 6.4 LjF + 6.6 LjB + 8.9 LcF + 9 LcB < 4126000
Soldados
Jinetes
cañones
Münster (destino: Friedland)
4.2
6.5
9
Onsnabrück (destino Friedland)
4.2
6.6
9.2
Lippe (destino: Friedland)
3.8
6.4
8.9
Münster (destino: Berg)
7.4
6.3
8.9
Onsnabrück (destino: Berg)
4.1
6.4
9.3
Lippe (destino: Berg)
4.2
6.6
9
7.3 MsB + 7.1 MjB + 10 McB + 5.8 OsB + 8 OjB + 11.4 OcB + 5 LsB + 6.4 LjB + 8.9 LcB > 800000
7 MsF + 7 MjF + 9.7 McF + 6.4 OsF + 7.9 OjF + 8 OcF + 4.84 LsF + 6.5 LjF + 11.4 LcF > 700000
Soldados
Jinetes
cañones
Münster (destino: Friedland)
7
7
9.7
Onsnabrück (destino: Friedland)
6.4
7.9
8
Lippe (destino: Friedland)
4.84
6.5
11.4
Münster (destino Berg)
7.3
7.1
10
Onsnabrück (destino: Berg)
5.8
8
11.4
Lippe (destino: Berg)
5
6.4
8.9
Teniendo en cuenta la depreciación de las tropas:
6.789 MsB + 6.603 MjB + 9.3 McB + 4.814 OsB + 6.64 OjB + 9.462 OcB + 4.55 LsB + 5.824 LjB + 8.099 LcB > 800000
5.67 MsF + 5.67 MjF + 7.857 McF + 5.504 OsF + 6.794 OjF + 6.88 OcF + 3.8552 LsF + 5.135 LjF + 9.006 LcF > 700000
0.81 MsF + 0.81 MjF + 0.81 McF + 0.86 OsF + 0.86 OjF + 0.86 OcF + 0.79 LsF + 0.79 LjF + 0.79 LcF
0.93 MsB + 0.93 MjB + 0.93 McB + 0.83 OsB + 0.83 OjB + 0.83 OcB + 0.91 LsB + 0.91 LjB + 0.91 LcB
msf - 2 mjf < 0
osf - 2 ojf < 0
lsf - 2 ljf < 0
msb - 2 mjb < 0
osb - 2 ojb < 0
lsb - 2 ljb < 0
mjf - 2 mcf < 0
ojf - 2 ocf < 0
ljf - 2 lcf < 0
mjb - 2 mcb < 0
ojb - 2 ocb < 0
ljb - 2 lcb < 0
msf + mcf + mjf > 10000
lsf + ljf + lcf - 2 msf - 2 mjf - 2 mcf > 0
msb + mjb + mcb - 5 lsf - 5 ljf - 5 lcf > 0
4 osb + 4 ojb + 4 ocb - osf - ojf - ocf >0
6.789 MsB + 6.603 MjB + 9.3 McB + 4.814 OsB + 6.64 OjB + 9.462 OcB + 4.55 LsB + 5.824 LjB + 8.099 LcB > 800000
5.67 MsF + 5.67 MjF + 7.857 McF + 5.504 OsF + 6.794 OjF + 6.88 OcF + 3.8552 LsF + 5.135 LjF + 9.006 LcF > 700000
jhjhg LP OPTIMUM FOUND AT STEP
20
OBJECTIVE FUNCTION VALUE
1)
651977.1
VARIABLE
VALUE
REDUCED COST
MSF 5714.285645
0.000000
MJF 2857.142822
0.000000
MCF 1428.571411
0.000000
OSF 50940.777344
0.000000
OJF 25470.388672
0.000000
OCF 12735.194336
0.000000
LSF 11428.571289
0.000000
LJF 5714.285645
0.000000
LCF 2857.142822
0.000000
MSB 57142.855469
0.000000
MJB 28571.427734
0.000000
MCB 14285.713867
0.000000
OSB 12735.194336
0.000000
OJB 6367.597168
0.000000
OCB 3183.798584
0.000000
LSB 276240.718750
0.000000
LJB 138120.359375
0.000000
LCB 69060.179688
0.000000
RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:
OBJ COEFFICIENT RANGES
VARIABLE
CURRENT
ALLOWABLE
ALLOWABLE
COEF
INCREASE
DECREASE
MSF
0.810000
2.390637
0.503159
MJF
0.810000
0.754739
1.898769
MCF
0.810000
0.632923
INFINITY
OSF
0.860000
0.125562
0.460760
OJF
0.860000
0.251125
1.785853
OCF
0.860000
0.502250
3.651057
LSF
0.790000
1.173786
0.530393
LJF
0.790000
0.795590
1.906783
LCF
0.790000
0.635594
INFINITY
MSB
0.930000
0.230417
0.190556
MJB
0.930000
0.285833
1.372000
MCB
0.930000
0.457333
INFINITY
OSB
0.830000
0.119583
0.533556
OJB
0.830000
0.239167
2.172333
OCB
0.830000
0.478333
14.604228
LSB
0.910000
5.181555
0.100296
LJB
0.910000
1.040000
0.200591
LCB
0.910000
0.728000
0.401183
RIGHTHAND SIDE RANGES
ROW
CURRENT
ALLOWABLE
ALLOWABLE
RHS
INCREASE
DECREASE
2 800000.0000 2663797.000000
INFINITY
3 700000.00000 2343556.750000 541042.000000
4 4126000.0000
INFINITY
2693347.000000
5
0.000000 9999.999023
13333.333008
6
0.000000 98299.781250
105734.218750
7
0.000000 19999.998047
26666.666016
8
0.000000 99999.992188
133333.328125
9
0.000000 22286.589844
29715.453125
10
0.000000 641273.062500 485287.718750
11
0.000000 3333.333252
19999.998047
12
0.000000 30392.203125
157279.656250
13
0.000000 6666.666504
39999.996094
14
0.000000 33333.332031
199999.984375
15
0.000000 7428.863281
44573.179688
16
0.000000 179556.468750
598521.562500
17 10000.000 34036.792969
9999.999023
18
0.000000 83970.484375
19999.998047
19
0.000000 414361.062500
99999.992188
20
0.000000 1958797.750000
89146.359375
Valor de la función objetivo: 653278.5
Número de tropas reclutadas totales: 724889.09
Porcentaje del número de tropas que llegan a Friedland y a berg: 89.04%
Descargar

“número de cañones creados en Münster destinados a la conquista