Función objetivo a Maximizar: 5X1+3X2=Z
Materia Prima X1+2X2≤50
Mano de obra 2X1+X2≤40
1 Z -5 X1 -3 X2
0 Z 1 X1 2 X2
0
1
X3
X3
0
0
X4 = 0
X4 = 50
0 Z 2 X1
0
X3
1
X4 = 40
1
X2
Tabla Simplex
Z
X1
X2
X3
X4
R
1
0
0
-5
1
2
-3
2
1
0
1
0
0
0
1
0
50
40
Z
X1
X2
X3
X4
R
Z
1
0
-1/2
0
5/2 100
X3
0
0
3/2
1
-1/2
30
X1
0
1
1/2
0
1/2
20
Z
X3
X4
Z
X1
X2
X3
X4
R
Z
1
0
0
2/6 14/6 110
X2
0
0
1
2/3 -2/6
20
X1
0
1
0
-2/6 4/6
10
z=$110
X1= 10 mesas
X2=20 sillas
X2
FUNCION OBJETIVO CON
SOLUCION OPTIMA
Sillas
ECUACION DE MATERIA
PRIMA
50
5X1+3X2=Z
X1+2X2=50
DESPEJE
45
DESPEJE
X2=(110-5X1)/3
X1=50-2X2
40
X1
X2
0
36.6
5
28.8
10
20
17.5
7.5
22
0
40
-30
35
30
X2
X1
0
50
5
40
10
30
20
10
25
ECUACION DE MANO DE OBRA
20
2X1+X2=40
FUNCION OBJETIVO
5X1+3X2=Z
DESPEJE
15
X1,X2
Z
0,0
0
5,5
40
10,5
65
10,10
80
10,15
95
10,17.5
102.5
40
-30
X2=40-2X1
10
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
X1
Mesas
X1
X2
0
40
10
20
15
10
20
0
Descargar

metodo simplex exposicion