En dåtidform
Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se
 T.ex.
 Jag
har ätit
 Du har gått
 Han har sovit
 Vi har sett
 Ni har pratat
 De har simmat
Spanskan har 3 typer av verb –ar, -er och –ir verb.
T.ex.
-ar verb: Hablar, nadar, trabajar, controlar
-er verb: Comer, Hacer, tener, ver, leer, poner
-ir verb: Subir, Vivir, dormir, morir, conducir
Den böjda formen av haber används som ett
hjälpverb vid bildandet av perfekt på spanska.
 Hjälpverbet böjs efter person, precis som vanligt.


Alltså
He
 Has
 Ha
 Hemos
 Habéis
 Han

(1 p.s = första person singular, 1 p.p= första person plural o.s.v.)
Yo, jag
Tú, Du
èl/ella, han hon
nosotros, vi
vosotros, ni
ellos/ellas, de
1p.s.
2p.s.
3p.s.
1p.p.
2p.p.
3p.p.
I
perfekt byts ändelsen –ar ut mot –ado.
 Det
vill säga:
 Trabaj ar
ado
Denna form kallas för particip.
 Fullständig
bildning av perfekt sker genom:
 He
 Has
 Ha
+
-ado
 Hemos
 Habéis
 Han
T.ex. Jag har arbetat blir He trabajado










Du har pratat (hablar)
Has hablado
Han har kontrollerat (controlar)
Ha controlado
Vi har sjungit (cantar)
Hemos cantado
Ni har simmat (nadar)
Habéis nadado
De har arbetat (trabajar)
Han trabajado
OBS!
Det är enbart
hjälpverbet
(haber) som böjs
efter person.
 Ändelsen
 Det
–er byts ut mot –ido.
vill säga:
er
 Com ido
Verbets particip.
Fullständig bildning av –er verb i perfekt sker
genom:
He
Has
Ha
Hemos
Habéis
Han
+
-ido
T.ex. Jag har ätit blir He comido
Du har ätit (comer)
 Has comido

Hon har haft (tener)
 Ha tenido

Vi har läst (leer)
 Hemos leído

Ni har velat (querer)
 Habéis querido

De har underhållit (mantener)
 Han mantenido

OBS!
Det är enbart
hjälpverbet
(haber) som böjs
efter person.
I
perfekt byts ändelsen –ir ut mot –ido.
 Precis som med –er verben.
 Det
vill säga:
 Subido
ir
Verbets particip.
Fullständig bildning av –ir verb i perfekt sker
genom:
He
Has
Ha
Hemos
Habéis
Han
+
-ido
T.ex. Jag har gått upp blir He subido
Du har gått upp (subir)
Has subido
Hon har bott (vivir)
Ha vivido
Vi har delat (dividir)
Hemos dividido
Ni har gått (ir)
Habéis ido
De har diskuterat (discutido)
Han discutido
OBS!
Det är enbart
hjälpverbet
(haber) som böjs
efter person.
Verbets particip
 Hacer
 Poner
 Escribir
 Ver
 Decir
 Morir
 Abrir
 Romper
 Volver
T.ex. jag har gjort = he hecho.
du har skrivit= has escrito.
hon har dött = ha muerto.
hecho (gjort)
puesto (satt, ställt, lagt)
escrito (skrivit)
visto (sett)
dicho (sagt)
muerto (dött)
abierto (öppnat)
roto (gått sönder)
vuelto (återvänt)
Vi har öppnat= hemos abierto.
Ni har sagt = habéis discho.
De har återvänt = han vuelto.
 He
 Has
 Ha
 Hemos
 Habéis
 Han
+
-ado (-ar verb)
-ido (-er och –ir verb)
 He
 Has
 Ha
 Hemos
 Habéis
 Han
+ verbets particip

Perfekt är dåtid och motsvaras på svenska som
”har gjort..”
På spanska byts:
 -ar ändelsen ut mot –ado
 -er och –ir byts ut mot –ido


Detta gäller alla regelbundna verb!

Det är endast hjälpverbet haber som böjs efter
person.
Kanonkul!
4 toast…
Descargar

lektion-se_20870_Perfekt[1]