Vicente Álvarez Huacón
Llicenciatura en Ciències Ambientals
Universitat de Girona
Gemma Boada Plaja
Cristina Fernández Asensio
PRESENTACIÓ
ÍNDEX
Introducció
Mèxic
PRESENTACIÓ
Desert Zacatecà
ÀREA D’ESTUDI
Cactàcies
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Les Àrees Naturals Protegides
a l’Estat de Zacatecas
Sierra Fría
Sierra de Cardos
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
Ruta Huichol
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Sierra de Órganos
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
Objetius
Determinar la riquesa i diversitat de cactàcies en
tres llocs amb diferents associacions vegetals, al
municipi de El Salvador i Concepción del Oro.
Obtenir una base de imatges de les espècies de
cactàcies trobades, per elaborar una petita guia
il·lustrada
MATERIALS I MÈTODES
Georeferenciar las cactàcies amb importància especial
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Realitzar càlculs estadístics per obtenir informació sobre
la riquesa i diversitat de cactàcies a la zona d’estudi
ÀREA D’ESTUDI
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Situació geogràfica
El Salvador i Concepción del Oro
ÍNDEX
Usos del sòl i vegetació
Concepción del Oro
PRESENTACIÓ
1.40%
5%
0.20% 2.40%
0.10%
ÀREA D’ESTUDI
ÀREA D’ESTUDI
Zona urbana
Matollar
Bosc
MARC TEÒRIC
Prat
90.80%
Mezquital
Agricultura
MATERIALS I MÈTODES
El Salvador
0.30%
RESULTATS I DISCUSIONS
8.10%
10.70%
Zona urbana
CONCLUSIONS
Matollar
Bosc
80.80%
Prat
ÍNDEX
Geologia i Edafologia
Concepción del Oro
PRESENTACIÓ
1.10%
14.80%
ÀREA D’ESTUDI
42.80%
18.20%
Calcisol
Leptosol
Phaeozem
MARC TEÒRIC
Solonchak
23%
MATERIALS I MÈTODES
Regosol
El Salvador
RESULTATS I DISCUSIONS
0.60%
0.10%
13.80%
6.10%
Calcisol
45.20%
CONCLUSIONS
Leptosol
Phaeozem
34%
Solonchak
Regosol
No aplicable
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Hidrologia
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Climatologia
ÍNDEX
Aspectes socio-econòmics
Concepción del Oro
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
El Salvador
MARC TEÒRIC
ÍNDEX
Proposta pel decret d’Àrea Natural
Protegida del Desert Zacatecà
PRESENTACIÓ
(municipis de El Salvador y Concepción del Oro)
Matoll alt espinòs
ÀREA D’ESTUDI
Vegetació
MARC TEÒRIC
Matoll crasicaule
Matoll mitjà espinòs
Pastura mitjana oberta
MATERIALS I MÈTODES
Aguililla de Harris (Parabuteo unicincitus)
RESULTATS I DISCUSIONS
Halcón de las praderas (Falco mexicanus)
Fauna
CONCLUSIONS
Búho cornudo (Buho virginianus)
Puma (Felis concolor)
Cascabel de pradera (Crotalus scutulatus)
Águila real (Aquila chrysaetos)
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
Diversitat de cactàcies
Gran varietat de cactàcies
ÀREA D’ESTUDI
- Cabuche (Ferocactus pilosus)
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
- Vaquita (Hamatocactus hamatacanthus)
- Biznaga burra (Echinocactus platyacanthus)
- Órgano / Huevo de venado (Peniocereus greggi)
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
- Cactus roca (Ariocarpus fissuratus)
- Peyote ( Lephophora williamsii)
ÍNDEX
Elements clau per la conservació
PRESENTACIÓ
Reintroducció del «perrito de la pradera
mexicano» (Cinomys mexicanus)
Estudi de les cactàcies endèmiques
amenaçades
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
Protecció de l’Àguila real
(Aquila chrysaetos)
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
MATERIALS I MÈTODES
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Treball de camp
3 parcel·les de 100x100 m (1ha)
ÍNDEX
PARCEL·LA 1
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
PARCEL·LA 2
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
PARCEL·LA 3
ÍNDEX
Transectes en banda o franja
100m
PRESENTACIÓ
10m
MARC TEÒRIC
100m
ÀREA D’ESTUDI
MATERIALS I MÈTODES
0
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ÍNDEX
Anàlisis de dades
PRESENTACIÓ
ÍNDEXS DE BIODIVERSITAT
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
Índex de Margalef
Índex Shannon – Wiener
Índex d’Equitat
MATERIALS I MÈTODES
Índex de Simpson
RESULTATS I DISCUSIONS
Mètode Hutcheson (1970)
CONCLUSIONS
Quocient de similitud de Jaccard
RESULTATS I DISCUSIONS
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Resultats del treball de camp
ÍNDEX
Glandulicactus
uncinatus
Ferocactus stainesii var. pilosus
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
Thelocactus rinconensis
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Echinocactus platyacanthus
Mammillaria formosa
Opuntia rastrera
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Opuntia microdasys
Opuntia microdasys
ÍNDEX
Resultats de l’anàlisis de dades
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Índex de Margalef
P1
P2
P3
3.2
0.9
2.69
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Índex de Shannon
P1
P2
P3
3.5
1.1
2.62
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Índex d’Equitat
P1
P2
P3
0.82
0.67
0.64
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Índex de Simpson
P1
P2
P3
0.1
0.5
0.32
ÍNDEX
RESULTATS GENERALS DE
PRESENTACIÓ
L’ÀREA D’ ESTUDI
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
Índex de
Margalef
Índex de
ShannonWiner
Índex
d’Equitat
Índex de
Simpson
3.67
3.80
0.81
0.11
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
ÍNDEX
RESULTATS COMPARATIUS DE
PRESENTACIÓ
LES TRES PARCEL·LES
ÀREA D’ESTUDI
Comparació de Diversitats (Hutchenson)
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
Quocient
de
Similitud
de Jacard
Compara
ció entre
parcel·les
t
g.l.
t0.05
Hipòtesi
s
accepta
da
1-2
6.237
8.346
1.860
H1
0.095
1-3
7.898
622.53
8
1.645
H1
0.423
2-3
3.821
9.117
1.833
H1
0.111
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
MATERIALS I MÈTODES
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Resultats del treball de camp
CONCLUSIONS
ÍNDEX
PROTECCIÓ + CONSERVACIÓ + DIVULGACIÓ
PRESENTACIÓ
PER QUÈ?
ÀREA D’ESTUDI
MARC TEÒRIC
Parcel·la 1 i 3 tenen una diversitat mitjana-alta i índexs de
diversitat favorables
MATERIALS I MÈTODES
Parcel·la 2 pateix la sobrepastura, problemes de desertificació
i erosió. També desplaçament de la vegetació per la Larrea
tridentata
RESULTATS I DISCUSIONS
CONCLUSIONS
Es troben 4 espècies de cactàcies dins de la NOM-059SEMARNAT-2001
Falta de coneixement de la flora endèmica i en perill d’extinció
GRÀCIES!
Descargar

Diversidad y riqueza de cactáceas en tres sitios del polígono de