MEX8 MEX46
MEX45
MEX40 MEX41 MEX42
MEX42A MEX47 MEX48
MEX48
MEX48A MEX49 MEX50
0.2
0.6
12
20
108
0.4
88
0.2
76
1.6
74.8
1
74.6
50
18
73
4
72
6
54
3.02
MEX8 MEX51 MEX51A
MEX8 MEX51A MEX52 MEX52A MEX52B
MEX53
5.197A
5.111 5.198 5.199 5.200 5.203
5.208
9.975
19.025
1
MEX54 MEX55
6
MEX16 MEX17 MEX18
2
2
5
MÓVIL
MEX38 MEX53 MEX56A MEX62
MEX38 MEX56 MEX56A
MEX59 MEX60
MEX38 MEX56 MEX56A
MEX38 MEX56 MEX56A
MEX57 MEX58 MEX60
MEX62A MEX62B
5.218 5.219
5.220 5.222 5.223
5.226 5.227
5.111 5.226
5.226
1.9
0.15
6.7125
0.075
17.1625
5
Móvil
21
RADIOLOCALIZACIÓN
MEX40 MEX41 MEX42
MEX42A MEX63
MEX64
42
CANAL
SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN PRIVADA SPCSRP 148-174 MHz
CANAL
2
3
4
BANDA DE
FRECUENCIAS MHz
54-60
60-66
66-72
CANAL
5
6
BANDA DE
FRECUENCIAS MHz
76-82
82-88
BANDAS DE USO LIBRE
151.6125 MHz a 151.6375 MHz
153.0125 MHz a 153.2375 MHz
154.5875 MHz a 154.6125 MHz
159.0125 MHz a 159.2000 MHz
163.0125 MHz a 163.2375 MHz
7
8
9
10
11
12
13
29
Aficionados
MEX16 MEX17 MEX18
MEX65 MEX66 MEX67
4
BANDA DE
FRECUENCIAS MHz
174-180
180-186
186-192
192-198
198-204
204-210
210-216
5
300 MHz
273.000
272.000
267.000
235.000
225.000
5.241
5
Móvil
MEX38 MEX53 MEX56
MEX56A MEX61
220.000
216.000
174.000
156.8375
156.7625
150.050
149.900
148.000
146.000
MEX16 MEX17 MEX18
5
MÓVIL
21
Radiolocalización
5
MÓVIL
4
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
1
FIJO
5
MÓVIL
5
MÓVIL
5
MÓVIL
4
Operaciones
espaciales
(espacio-Tierra)
5
MÓVIL
MEX64
MEX64 MEX68 MEX69
MEX69
MEX69
MEX69
5.111 5.199 5.254 5.256
5.254
5.254
5.254
32
5
1
27 MHz
10
300 MHz
MEX45
6
Móvil por satélite
(Tierra-espacio)
5.241
1
FIJO
273
MEX44
6
Móvil por satélite
(espacio-Tierra)
5.209
1
Fijo
1
FIJO
272
MEX43
137
MEX39 MEX40
MEX41 MEX42
MEX42A
5.180
0.96
40.02
37.50
1.77
38.25
0.75
7.49
30.01
0.005
30.005
30 MHz
0.005 MHz
MEX16
MEX17
MEX18
5.150
44.00
5.149
MEX36
MEX37
MEX38
MEX38
21
RADIOLOCALIZACIÓN
1
Fijo
9
MÓVIL MARÍTIMO
267
5
Móvil
30
AFICIONADOS
POR SATÉLITE
9
MÓVIL MARÍTIMO
(socorro y llamada)
5
MÓVIL
1
FIJO
235
5
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
117.975
MEX38
75.4
MEX38
75.2
MEX18A MEX38
40.98
MEX18A
MEX38
MEX18A
MEX38
5
MÓVIL
29
AFICIONADOS
5
MÓVIL
1
Fijo
5.208A
5.209
MEX18A
MEX38
144.000
138.000
137.000
117.975
11
MÓVIL AERONÁUTICO (R)
1
FIJO
225
5
MÓVIL
28
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)
17
RADIONAVEGACIÓN
POR SATÉLITE
220
5
MÓVIL
108.000
88.000
76.000
75.400
75.200
74.800
5
MÓVIL
1
Fijo
20
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
5.224B
1
FIJO
1
FIJO
1
FIJO
216
5
Móvil
74.600
73.000
72.000
5
MÓVIL
13
RADIODIFUSIÓN
SONORA EN FM
1
FIJO
13
RADIODIFUSIÓN DE
TELEVISIÓN
(CANALES 7, 8, 9,
10, 11, 12 y 13)
174
5
MÓVIL
25
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
156.8375
5
MÓVIL
1
FIJO
156.7625
31
Radioastronomía
5
MÓVIL
1
Fijo
1
FIJO
150.05
5
MÓVIL
5
MÓVIL
1
FIJO
29
AFICIONADOS
BANDA DE 2 m
149.9
29
AFICIONADOS
(BANDA DE 6 m)
1
FIJO
6
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
1
FIJO
148
1
FIJO
5
MÓVIL
5
MÓVIL
54.000
50.000
44.000
40.020
38.250
40.980
1
FIJO
1
FIJO
146
5
MÓVIL
1
FIJO
5.209 5.224A
144
4
OPERACIONES
ESPACIALES
(identificación
de satélites)
1
FIJO
4
OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
13
RADIODIFUSIÓN
DE TELEVISIÓN
(Canales 5 y 6)
138
1
FIJO
20
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
1
FIJO
1
FIJO
13
RADIODIFUSIÓN
DE TELEVISIÓN
(CANALES 2, 3 Y 4)
31
RADIOASTRONOMÍA
1
FIJO
37.500
30.010
30.005
30 MHz
BANDA VHF 30 a 300 MHz -Ondas Métricas-
Descargar

BANDA VHF 30 a 300 MHz