DROGUES IL·LEGALES
Quins efectes contreuen
les drogues
Drogues
Estimulantes
Agente o medicamento
Que excita la actividad
Funcional de los
Diversos órganos.
Depressores
Los medicamentos
Que disminuien la actividad
De diversos centros nerviosos
Provoca reacciones que pueden ir
Desde la desinhibición hasta el coma
Alucinógenas
Producen alucinaciones provocan
trastornos mentales transitorias
Les drogues i l’adicció
• Les drogues són substàncies
químiques que actuen sobre el
sistema nerviós.
• En medicina tenen moltes
aplicacions, especialment en
psiquiqtria i en el tractament de
processos molt dolorosos.
• Una persona és addicta quan té
dependència fisiològica, a més de
psicològica.
Les drogues i l’adicció
Tipus de drogues:
Estimulants :
Depressores :
Alucinogenes :
Drogues il’legals
Estimulants:
• Amfetaminas : exemples
extasis,amfetaminas,chufles i tripis.
•
perills: provoquen adicció
rapidament , convulcions i coma.
Drogues depressores
• Depressores :
Derivats de l’opi :ex. Morfina,
heroína, opio, ketamina.
Provoca apatia, cansament i
perdua de l’autocontrol.
Drogues estimulants
• Cocaïna: ex. Basuco, Farlopa.
• perills: la mancança provoca
depressió i cansament.
Drogues alucinògenes
• Alucinògenes:
Barbiturics :ex. Hongos
alucinògenos.
Condueix a un deteriorament
fisic i mental extrem.
Marihuana i haixix.
• Provoca confusió, pèrdua de
contol i desequilibri mental.
Observatorio Español
sobre Drogas (OED)
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
estimulante
15,00%
depressores
10,00%
alucinògens
5,00%
0,00%
alguna en 12
vez
meses
en 30
dias
Descargar

DROGUES ILEGALES