PRACTICANDO LECTURA
letras b, v
bota
bo
bata
ba
butano
bu
nube
be
vía
vi
bata
uva
ba
va
nube
nieve
be
ve
ba be bi bo bu
ba be bi bo bu
ba be bi bo bu
ba be bi bo bu
pa pe
pi po pu
pa pe
pi po pu
pa pe
pi po pu
pa pe
pi po pu
ba be bi bo bu
ba
ba
da
pa
a
be
pe
be
de
te
bi
ni
pi
bi
di
bo
to
do
po
bo
bu
du
pu
bu
bo
ba
be
lu
pe
pa
pe
bu
pi
bi
bo
bo
bo
ta
nu
nu be
ví
ví
a
u
u
va
bu
bu
ta
bu
ta
no
to
do
po
bo
bo
ta
pa
a
te
bo
ta
...........
?
m
a
o
b
n
t
i
b........
?
m
a
o
b
n
t
i
bo.....
?
m
a
o
b
n
t
i
bot..
?
m
a
o
b
n
t
i
bota
mu
no
nu
lu
nu
pe
be
de
te
nu be
...........
?
m
u
o
b
n
e
i
n........
?
m
u
o
b
n
e
i
nu.....
?
m
u
o
b
n
e
i
nub..
?
m
u
o
b
n
e
i
nube
be
pi
vi
di
ví
da
ba
a
la
ví
a
........
?
m
a
v
b
n
e
í
v....
?
m
a
v
b
n
e
í
ví...
?
m
a
v
b
n
e
í
vía
du
pu
u
bo
u
da
a
va
la
u
va
.........
?
m
a
v
b
n
u
i
u......
?
m
a
v
b
n
u
i
uv...
?
m
a
v
b
n
u
i
uva
du
pu
bu
bo
bu
ta
da
pa
a
bu
mo
nu
ta
o
no
bu
ta
no
.................
?
m
a
o
b
n
t
u
b..............
?
m
a
o
b
n
t
u
bu...........
?
m
a
o
b
n
t
u
but........
?
m
a
o
b
n
t
u
buta.....
?
m
a
o
b
n
t
u
butan..
?
m
a
o
b
n
t
u
butano
.............
?
v
a
o
b
n
e
i
n..........
?
v
a
o
b
n
e
i
ni.........
?
v
a
o
b
n
e
i
nie......
?
v
a
o
b
n
e
i
niev...
?
v
a
o
b
n
e
i
nieve
esc salir
Publicado en: http://9letras.wordpress.com/
Autor : Alberto Abarca alberabarca@gmail.com
Autor pictogramas: Sergio Palao
Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY-NC-SA)
Modificado para Centro Escolar La Villa por Patricia de Alarcón
Descargar

Practicando Lectura, letras b,v