The global citizen´s path, FREPA
and curricula
Eija Ruohomäki
Education and Culture Services, City of Oulu
CURRICULUM DEVELOPMENT
NATIONAL CORE CURRICULUM
• Education Acts and Decrees, Government Decrees
• Education policy guidelines
• Development Plan for Education and Research
CURRICULUM DEVELOPMENT
LOCAL LEVEL
• Strategic leadership and management
• Decisions on the local curriculum
• Organization, resourcing, monitoring and
development of local efforts
SCHOOL LEVEL
• Pedagogical leadership
• Goals leading the development of the school culture
• Realization of the school-based curriculum
Where do you stand?
• NATIONAL LEVEL
• LOCAL LEVEL/REGIONAL LEVEL
• SCHOOL LEVEL
How well do you know the new core
curriculum for basic education?
• WELL
• I HAVE READ BITS AND PIECES
• NOT AS WELL AS I SHOULD
Reform of the National Core Curricula
• Reform of the National Core Curricula and local curricula
provides an opportunity - a common framework, time
and structures - to discuss the changes taking place in
today's world and to develop schools and teaching
• Perspectives: coherence and consistency of basic
education, learning continuums; international aspects
and global responsibility; awareness of languages and
cultures, regarding them as richness
• How will change be realised in municipal and school
cultures and in every lesson?
Chapter 2
• Uniqueness of every child, and high quality education
as the basic right
• diversity as an asset
• meeting and working together with people with various
backgrounds
Chapter 3
Dimensions of broad-based competence (L1-L7)
• Thinking and learning
• Cultural competence, interaction and expression
• Looking after oneself, managing daily activities, safety
• Multiliteracy
• ICT competence
• Competence required for working life and
entrepreneurship
• Participation, empowerment and responsibility
•
•
Chapter 4
• Defining goals for developing organisational culture
*Goals emphasise coherent basic education and
integrated teaching
• Features of learning organisations
*Varied working approaches
*Interaction and empowerment
*Wellbeing and safety in daily life
*Diverse cultures and awareness of languages
*Responsibility for the environment and future
orientation
Language Education (Finnish Core
Curriculum 2016
the growth and appreciation of multilingual and
multicultural identity
an interest towards linguistic and cultural diversity
networking and communicating with people all around the
world
Goals
• 1-2: awakening to languages (language showers)
Opetuksen tavoite (Englanti 3.-6.lk)
Sisältöalueet
Arvioinnin kohteet
oppiaineessa
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen
S1
Kielellisen ympäristön
hahmottaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään,
millaisia kieliä on hänen
lähiympäristössään, mitkä ovat maailman
eniten puhutut kielet ja miten laajalti
levinnyt englannin kieli on.
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen
ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
lähiympäristön ja maailman
kielellinen ja kulttuurinen runsaus
sekä englannin asema globaalin
viestinnän kielenä.
T2 motivoida oppilasta arvostamaan S1
omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta ja
kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia
ennakko-oletuksia
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan
kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen
päättelykyvyn kehittymistä
S1
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.
Kielellinen päättely
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.
Other subjects
T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja
lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja
juhlaperinteisiin
S2
L2, L3, L7
T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri S1, S2, S3
kulttuurien tarkastelun pohjalta
T3 ohjata oppilasta kehittämään
itsetuntemustaan, omien arvojen ja
asenteiden sekä kehon ja mielen
viestien tunnistamista ja säätelemään
käyttäytymistään, oppimistaan ja
opiskeluaan tukevia tekijöitä
S1
L1, L2, L5, L6
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.
Upper secondary, teemakokonaisuudet
• Uutena lukion tuntijaon rakenteeseen tulevat mm.
syventävät teemaopinnot (3 kurssia), jotka eheyttävät
opetusta ja lisäävät oppiaineiden välistä yhteistyötä ja
vahvistavat yksittäistä oppiainetta laajempien
kokonaisuuksien hallintaa.
• Syventävinä teemaopintokursseina tarjotaan ajattelun
taitoja kehittävä kurssi sekä tieto- ja
viestintäteknologian tietoja ja taitoja kehittävä
ilmiöpohjainen kurssi. Lisäksi tarjotaan käytännön
työssä suoritettava vapaaehtoistoiminta-, työelämäliikennekasvatus- tai kansainvälisen toiminnan kurssi,
joka tulee voida lukiolain 23 §:n mukaisesti osittain tai
kokonaan hyväksi lukea muutoin hankitulla osaamisella.
Time to work!!!
Decide on the level of development
Decide the age group/age groups
Find a pair
Discuss the aims (cf. next slide)
Work with the grids/grids and questions (paper or online version) and/or the FREPA-site/BOOK (descriptors)
• Write down the plan and be prepared to talk about it to
the other group members
•
•
•
•
•
LOCAL LEVEL/SCHOOL LEVEL
• Different subjects
*detailed analysis of what from FREPA or the path´s
could be emphasised
• Multi-disciplinary entities/Monialaiset
oppimiskokonaisuudet
(see chart on Koulutuskalenteri site)
• Plans for internationalisation at schools
(kansainvälisyyssuunnitelma/työsuunnitelma)
*what? where? when? why? with whom?
Upper secondary teachers
*how to embed pluralistic approaches?
*”CULTURAL IDENTITY AND KNOWLEDGE OF
CULTURES” (syventävät teemaopinnot )
Descargar

PowerPoint-esitys - European Centre for Modern Languages