Centro de Interpretación
do Medio Rural
(Portela)
Presentación
O Centro de Coñecemento do Medio Rural está situado na aldea
de Portela, un lugar idóneo para que os máis pequenos poidan
disfrutar do medio rural, a súa xente e as tradicións que se foron
perdendo co progresivo crecemento das urbes. Nace, en
definitiva, para que os máis cativos poidan coñecer a parte máis
enxebre da nosa comunidade.
Non só os rapaces disfrutarán do
Centro, senón que tamén os
veciños poderán compartir os
seus coñecementos e anécdotas
cos máis xóvenes e ensinarlles os
segredos da natureza que a súa
experiencia lles deu.
Obxectivos
Concienciar ós nenos/as da importancia do mantemento do
Medio Rural.
Saber disfrutar do entorno e da natureza.
Educar en valores medioambientais.
Contribuir co entorno para melloralo.
Sensibilizar na importancia da reciclaxe, a reutilización e a
disminución de residuos.
Desenvolver as capacidades de creación e expresión artísticas.
Potenciar a imaxinación dos
rapaces e rapazas.
Divertir ós nenos/as mentres
aprenden as nosas tradicións.
Concienciar na importancia de
manter as nosas raíces galegas.
Facilitar aos nenos e nenas a
posibilidade de experimentar
vivencias distintas.
Formación
Os usuarios do Centro disporán de tres tipos de actividades segundo o
momento do día e o tempo que dispoñan:
De medio día
De día enteiro
De noite
1. De medio día
Routeiros:
Nos arredores do
centro
Monte Pedroso
Río Sarela
Castro de Marmancou
Obradoiros de
prehistoria:
Caza, lume, xoias…
Tradicións galegas:
Cociña, música, tipos de
mel…
Reducir, reciclar e
reutilizar:
Obradoiro ecolóxico
Visita río Tambre
Obradoiros artesanais:
Xabón, arxila, velas, cestos
Actividades
medioambientais:
Horta, invernadoiro
Formación
2. De día enteiro
Actividades medioambientais:
Charla ornitoloxía e creación dun
niño.
Plantemos unha horta e creación
dun invernadeiro.
Reducir, reciclar, reutilizar:
Programa de compostaxe e visita
á horta.
Visita ó río Tambre, á
potabilizadora, depósitos de auga
e programa compostaxe.
Tradicións galegas:
Velas, charlas e degustación dos
distintos tipos de mel.
Cociña.
Música.
Roteiros e obradoiros de
artesanía:
Arredores do Centro, obradoiro de
cestería, herbario, flores secas ou
creación dun niño.
Monte Pedroso, obradoiro creación
de velas.
Río Sarela, obradoiro creación de
xabón artesanal.
Prehistoria:
Roteiro polo monte Pedroso e
obradoiro de etnografía.
Roteiro polos arredores do Centro e
obradoiro de prehistoria.
Roteiro polo río Sarela e obradoiro
de etnografía.
Visita ó castro de Marmancou e
obradoiro de prehistoria.
Formación
3. De noite
As nosas tradicións galegas e
obradoiro de prehistoria:
Cociña tradicional galega.
Instrumentos musicais.
Etnografía.
Velada.
Actividades medioambientais:
Plantemos unha horta, creación
dun invernadoiro e velada.
Actividades astronomía:
Obradoiros de astronomía e
noites de astronomía (con
velada).
Reducir, reciclar, reutilizar e
actividades medioambientais:
Visita ó río Tambre, potabilizadora
e programa compostaxe
Routeiros e obradoiros de
artesanía:
Arredores do Centro, creación dun
cesto e velada.
Río Sarela, obradoiro creación de
xabón artesanal e velada.
Monte Pedroso, obradoiro de velas
e velada.
Prehistoria:
Roteiro polo monte Pedroso e
obradoiro de etnografía e velada.
Roteiro polos arredores do Centro,
obradoiro de prehistoria e velada.
Roteiro polo río Sarela, obradoiro
de etnografía e velada.
Visita ó castro de Marmancou,
obradoiro de prehistoria e velada.
Coñecementos adquiridos
Conclusións:
Neste fin de semana os nenos/as volverán a casa con:
Novos amigos
Ilusión pola natureza
Máis sentimento e compromiso co medio rural
Novos coñecementos, especialmente relacionados con actividades en
perigo de desaparecer.
Interese de volver para poder ver os avances das súas actividades:
horta, invernadoiro, velas, xabón, etc.
Taxas
SERVIZO
NENOS
ADULTOS
ACTIVIDADE
4€
7€
ACTIVIDADE + COMIDA
7€
10 €
TODO O DÍA + COMIDA
10 €
13 €
ALOXAMENTO
16 €
19 €
ACTIVIDADES FIN DE SEMANA
20 €
CURSO MONOGRÁFICO
35 €
ACTIVIDADE FORMATIVA ADULTOS + COMIDA
OBRADOIROS + COMIDA
17 €
OBRADOIROS + ALOXAMENTO
30 €
OUTROS
MONITORADO VISITA CIDADE
ALUGUER ROUPA CAMA
50 € /HORA
3€
Descargar

Diapositiva 1 - Concello de Santiago de Compostela