İNTERNET
İNTERNET NEDİR?
İki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanması
ile oluşturulan bilgisayar ağına yerel ağ denir.
Birden fazla bilgisayarın veya yerel bilgisayarların
bağlı olduğu ağların ağına ise internet denir.
Başka bir tanımda ise İnternet, dünya genelindeki
bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar
sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağı
olarak geçmektedir. TDK, İnternet sözcüğüne
karşılık olarak Genel Ağ'ı önermiştir
İNTERNET NEDİR?
İnternet, çok protokollü bir ağ olup birbirine bağlı
bilgisayar ağlarının tümü olarak da tanımlanabilir.
Binlerce akademik, ticari, devlet, ve serbest
bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla
oluşmuştur. Bilgisayarlar arasında bilgi çeşitli
protokollere göre paketler halinde transfer edilir.
İnternet üzerinde elektronik posta ve birbirine bağlı
sayfalar gibi çok çeşitli bilgiler ve hizmetler vardır.
İnternet üzerinden oyunlar da oynanabilir.
İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR?
Kişi bilgisayarı ile İnternet'e bağlanabilmek için genellikle
bir telefon hattına ihtiyacı vardır. Bunun yanında uydu,
[kablo]ve [Wi-Fi] diye adlandırılan radyo yayınlarla da
ağların ağına bağlanılabilir. En yaygın olanı ise bir analog
modem ile belli hızda bir İnternet servisi veren bir
şirketin hizmetinden yararlanmaktır. Modemin ayarları
şirketin verdiği servis telefon numarası ve özelliklerine
göre ayarlanıp, bağlan komutu verilir. Analog modem
bilgisayarın dijital verileri (bits) çeşitli ses frekanslarına
çevirip telefon hattından internet servisine ulaştırmakta
olup tersine aynı yöntemle verileri almaktadır.
İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR?
Her görüntülenen sitenin bir adresi numarası vardır
Bu, 4 yuvadan oluşan ve her yuvanın 0 ile 255 arası
değeri olan bir adresdir. Böylece tüketilemez bir
adres sıralama özelliği oluşmaktadır. Fakat kullanıcı
bu yalın sayı değerini her çağıracağı site için aklında
tutamayacağı için bu adresleri web sayfasına eş değer
tutan DNS bilgisayarları vardır. Bunların görevi ise
görüntülenecek her site ismine eş değer IP adresini
hazır tutmak ve bilgi taşıma protokolünün
paketlerini (TCP/IP) bu adrese yönlendirmektir.
Böylece az uğraşla İnternet gezgincisinin çağırdığı
sitedeki bilgilere ulaşılabilinir.
İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR?
Günümüzde, analog modemlerin yerini daha hızlı ve
daha az hatalı olan dijital ( ADSL) modemler
almaktadır. Bunların kullanım ücretleri, çoğul
katılımın artması sayesinde makul ödenebilir düzeye
inmektedir. ADSL bir analog modemden 10x - 1500x
kez hıza sahip olup, canlı videolu sohbet imkânı
yanında bir sinema filmini kısa bir zaman dilimi
içinde yükleme imkânı vermektedir.
TCP/IP NEDİR?
 İnternet'i çağın haberleşme ortamı yapan ise TCP/IP
dosya iletişim protokolüdür. Açılımı; Transmission
Control Protocol/Internet Protocol'dur (Aktarım
Denetim Kuralı/İnternet Kuralı).
 TCP/IP, özde makinelerin konuşmasını sağlayan,
işletim sisteminden veya uygulama yazılımlarından
bağımsız bir kuralıdır. Bu özelliği sayesinde, cep
telefonu, kişisel bilgisayar veya bir saat dahi
İnternet'e bağlı diğer cihazlarla konuşabilir.
TCP/IP NEDİR?
TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin
kurallarını koyar. Bu protokollere örnek olarak, dosya
alma/gönderme protokolü (FTP, File Transfer Protocol),
Elektronik posta iletişim protokolü (SMTP Simple Mail
Transfer Protocol), TELNET protokolü (Internet
üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için
geliştirilen *login* protokolü) verilebilir. Adını sıkça
duyduğumuz WWW ortamında birbirine link objelerin
iletilmesini sağlayan protokol ise Hyper Text Transfer
Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır. TCP/IP
protokolü aynı zamanda, diğer iletişim ağlarında da
kullanilabilir. Özellikle pek çok farklı tipte bilgisayarı
veya iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda
(LAN) kullanımı yaygındır.
ADRES İŞARETİ NEDİR?
İnternet'te en meşhur olan işaretlerden birisi @'dir. Eposta adreslerinde kullanıcı ismi ile gönderilen hedef
alanını ayırır. Birçok kişi tarafından, İngilizce
okunuşu ile, yani "et" olarak telaffuz edilmekle
birlikte, Türkçesi, "adres işareti" dir.
WWW NEDİR?
 Dünya Çapında Web (İngilizce: World Wide Web,
kısaca WWW veya web), örümcek ağları gibi birbiriyle
bağlantılı sayfalardan, İnternet üzerinde çalışan ve
"www" ile başlayan adreslerdeki sayfaların
görüntülenmesini sağlayan servistir.
 İnternet ve web terimleri aynı olguyu tanımlamaz. Zira
web sadece internet üzerinde çalışan bir servistir. Web
kavramı, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim
Berners-Lee'nin HTML adlı bilgisayar dilini bulup
geliştirmesiyle oluşmuştur. Bugün de kendisinin başkanı
olduğu W3C (World Wide Web Consortium) tarafından
idare edilmektedir. WWW, 1994 yılından beri hızla
büyümekte, kullananların yaş aralığı genişlemektedir.
HTML NEDİR?
 Zengin Metin İşaret Dili (İngilizce Hyper Text Markup
Language, ks. HTML) günümüzde İnternet üzerinde veri
paylaşımı için kullanılan en yaygın metin tabanlı dildir.
 HTML, Bir programlama dili olarak tabir edilemez. Zira
HTML kodlarıyla, kendi başına çalışan bir program yazılamaz.
Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla
çalışabilen programlar yazılabilir. Programlama dili
denilememesinin nedeni tam olarak budur. Temel gereği yazı,
görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları
birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu
sayfaların internet tarayıcı yazılımlar tarafından düzgün
olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir.
W3C tarafından standartlaştırılmaktadır.
HTTP NEDİR?
HTTP (İngilizce Hypertext Transfer Protocol, Türkçe
Hipermetin Aktarma İletişim Kuralı) bir kaynaktan
dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiperortam
bilgi sistemleri için uygulama seviyesinde bir iletişim
kuralıdır.
İNTERNET ADRESLERİNDE GÖRÜLEN KISALTMALAR NE ANLAMA
GELİR?
Internet'e bağlı kuruluşlar değişik gruplara ayrılabilir
ve bir kuruluşun domain adresi, o kuruluş hangi
gruba dahilse ilgili kısaltmayı bazı istisnalar dışında
mutlaka içerir. Ayrıca, ülkelerin 2 harfli tanitim
kodları da (Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada
çıkışlı adreslerin çoğu ve geniş bir kitleye servis
sunan bazı birimler dışında) adresin sonuna eklenir.
Internet adresi, eğer özel amaçlı bir servise (ftp,
gopher, www gibi) aitse, genellikle, bu durum,
adresin başında kullanılan bir kısaltmayla verilir.
İNTERNET ADRESLERİNDE GÖRÜLEN KISALTMALAR
NE ANLAMA GELİR?
Aşağıdaki liste, adreslerde kullanılan bazı kısaltmaları ve
ne anlama geldiklerini göstermektedir:
gov : Hükümet kuruluşları
edu : Eğitim kurumları (üniversiteler gibi)
org : Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar
com : Ticari kuruluşlar
mil : Askeri kuruluşlar
net : Servis Sunucuları (Internet Servis Sağlayıcıları gibi)
ac : Akademik kuruluşlar (bazı ülkelerde edu yerine
kullanılmaktadır)
int : uluslararası organizasyonlar, kuruluşlar
ftp : FTP Arşiv Sitesi (ön ek)
k12: Özel Eğitim Kurumları ve Kolejler
www : World Wide Web Sitesi (bazen web de kullanılır)
INTRANET NEDİR?
 Intranet, sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel
ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan,
çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağdır. Yani, küçük Internet!,
Internet'in daha özel bir hali. Intranet'ler gateway'ler ile diğer
networklere bağlanabilir. Temel oluşturulma amaçları, kuruluş
bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktır.
Intranet'ler, şirket(ler) içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı
birimlerdeki kişilerin biraraya gelebildiği iş gruplarının
oluşturulmasında da kullanılırlar.
 Intranet'ler üzerinden HTTP, FTP vb gibi pek çok protokol
uygulamaları çalıştırılabilir. Günümüzde, Intranet'ler içinde, Web
erişimi ile kaynakların kullanımı oldukça yaygındır.
 Bazı şirketlerdeki intranet'lerden, "Firewall" sistemleri üzerinden
(bazı emniyet tedbirleri ile), Internet çıkışı da yapılmaktadır. Bu
sayede, her iki yönde de ileti trafiği kontrol edilebilmekte ve
güvenlik sağlanmaktadır.
FIREWALL (GÜVENLİK SİSTEMİ) NEDİR?
 Firewall (Internet Güvenlik Sistemi), internet üzerinden
bağlanan kişilerin, bir sisteme girişini
kısıtlayan/yasaklayan ve genellikle bir internet gateway
servisi (ana internet bağlantısını sağlayan servis) olarak
çalışan bir bilgisayar ve üzerindeki yazılıma verilen genel
addır.
 Firewall sistemleri, bu engelleme işini, sadece daha
önceden kendisinde tanımlanmış bazı domainlere erişim
yetkisi (telnet,ftp, http vb) vererek yaparlar. Günümüzde,
Internet Servisi veren makinalar oldukça sofistike
Firewall sistemleri ile donanmıştırlar.
İNTERNETTE HIZ
 Ülkemiz içerisinde barındırılan siteleri dolaşırken hız sorunu




yaşamayan internet kullanıcıları, yurt dışındaki bir siteden veri
almaya kalktığında büyük sıkıntılarla karşılaşıyor. Bunun nedeni,
ülkemizi yurtdışına bağlayan hatlarda yaşanan problem.
Fiber optik kablolarla yüksek miktarda veri trafiği sağlayan bu
hatlarda yaşanan fiziksel sorunlar, tüm ülkedeki internet
kullanıcılarını derinden etkileyebiliyor. Örneğin, hız limitiniz kadar
size indirme hızı sunan ücretli dosya paylaşım sitesi Rapidshare
bile, an itibarı ile çok düşük hızlarda hizmet verebiliyor.
Ülkemizde çok popüler olan ve bu yavaşlamadan nasibini alan diğer
siteler arasında; Facebook, YouTube ve Google’ın bazı sunucuları
bulunuyor.
Sorumlusu kim?
Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki veri iletişimi, şu an için Türk
Telekom’un önderliğinde kullanıcılara sunuluyor.
Descargar

İNTERNET