FRACÀS DEL SEXENNI:
RADICALITZACIÓ OBRERA: CANTONALISME, INSURRECCIÓ CARLINA, INSURRECCIÓ CUBANA,
CRISI DEL MODEL POLÍTIC CENTRALISTA, REACCIÓ DE LA DRETA RECALCITRANT, CENTRALSTA
I AUTORITÀRIA
LA RESTAURACIÓ.
PRIMERA ETAPA 1874-1898
Protagonitzada per ALFONS XII, i la Regent M.Cristina
a partir de 1885 fins al 1902.
ISABEL II HAVIA ABDICAT AL 1870 EN EL SEU FILL
des de l’exili
Sota el control del
líder del “partit
Monàrquic Alfonsí”:
CANOVAS, brillant intel·lectual
Iniciat a la política
amb la Unión
Liberal de O’ Donell
ES REIMPOSA:
ORDRE, AUTORITAT, REPRESSIÓ,
INTRANSIGÈNCIA,CENTRALISME
CATOLICISME IGNORÀNCIA I CACIQUISME
Durant l’exili d’Isabel, Alfons
SERÀ EDUCAT, PRIMER A París, després a
Viena i finalment a SANDHURST: L’acadèmia
Militar britànica. Des d’allà
enviarà:
que
admira i vol
imitar el model britànic
Per tal :d’estabilitzar el Parlamentarisme
Espanyol evitant els Pronunciaments:
-Convertirà Alfons XII en un rei- soldat
respectat per l'exèrcit
-Establirà un torn de partits que donarà
possibilitat d’engegar diferents objectius
politics i evitarà canvis forçats i cada
cop més” popularitzats “desmadrats”
Per tal de facilitar governs forts:
Establirà el BIPARTIDISME, entre el
Partit Conservador, que presidirà ell ,i el
Partit Liberal que oferirà a Sagasta ,
antic líder del P. Progressista.
1-12-1874 MANIFEST DE SANDHURST
Alfons es compromet a retornar per ser
un monarca conciliador i liberal. El Manifest,
escrit per Cànovas, s’editarà als diaris
espanyol. Cánovas volia que Alfons tornés
aclamat popularment, però un militar,
Martínez Campos (per pressió d’Isabel),
se li va avançar:
29-12-1874: Proclama a Alfons, rei d’Espanya
a Sagunt . La resta de guarnicions el seguirà.
El Govern Rcà de Serrano dimitirà i Cànoves
presidirà el primer govern monàrquic.
Alfons entra a Espanya per BCN el 9.01.1874.
Entre febrer i març les potències europees
reconeixeran el nou règim i parlal.lèlament
s’organitzarà el nou sistema polític:
repressiu,catòlic, conservador: “
TRETS POLÍTICS BÀSICS
CONSTITUCIÓ 1876
AMPLIA DECLARACIÓ DE DRETS
però “Subjectes a llei”: llibertat d’associació,
Llibertat religió..., però Estat confessional.
SOBERANIA COMPARTIDA
BICAMERALITAT:
Congrés: 1 diputat/50.000 hab
sufragi censatari fins 1890 ; a BCN
Passen de votar ½ milió a 70.000 al 1876
Senat: Vitalici (elements de les corporacions
Culturals i econòmiques,anomenats pel rei
REI:ARBITRE POLÍTIC: RESPECTAT:
(inclús per l’exèrcit : CONVOCA
I TANCA CORTS
Nomena ministres .
BIPARTIDISME:estabilitat governamental. Són partits
de notables que obeeixen a un líder, que promocionen a
través de la retòrica parlamentària i que viuen d’esquenes
al poble que representen i al que minusvaloren o menyspreen
PARTIT CONSERVADOR (unió de
Moderats, catòlics i unionistes),
recolzats
per classes dirigents del sud
i Meseta
I algunes classes mitges del nord.
Líders: Cànovas, Silvela, Maura,
Dato,
Partidaris
-de la repressió i, la centralització
-de les restriccions en les llibertats
individualsI col·lectives :
,-no libertat d'expressió,
-no Sufragi universal
No llibertat de càtedrà
Circular Orobio”: Pèrdua
de càtedra universitària
a aquell que no
respecti la monarquia ni
la religió catòlica.
Per això es funda al 1876
la “Institución
Libre de Enseñanza”,
laica, científica iProgressita.
PARTIT LIBERAL ( unionistes
d’esquerra, progressistes;
recolzats per Demòcrates, Rcans de
Castelar professionals urbans...
Líder: Sagasta, Moret, Canalejas
En els períodes que van governar
-van aprovar el sufragi universal
(1890),
- jurat Popular, llibertat de càtedra i
d’associació (1887),
Abolició de l’esclavitud a Cuba
però no autonomia.
Establiment de comissions
per estudiar els problemes obrers
TORN DE PARTITS s’eviten els
Pronunciaments i d'intrusisme militar.
Es CORRUPTE.
APARAULAT PER CANOVAS
I SAGASTA FINS AL 1890.
I CONTROLAT AMB EL CACIQUISME
A PARTIT DE L’ESTABLIMENT
DEL SUFRAGI UNIVERSAL: TUPINADA
*ENCASILLADO” abans d’una elecció
el mte de governació confecciona la
llista de diputats que “ha de guanyar”
deixant una petita representació a la
oposició. El “encasillado” es lliurava
als governadors civils perquè l'imposessin
als ajuntaments a través del CACIC
LOCAL, i la manipulació de censos.
Al món rural endarrerit funciona, mentre
que a la ciutat no (aquí, l’abstenció arriba
al 80%)
FEDERALISTES
DE Pi i Margall, tenen
resó a litoral valencià
a cert ambient urbà de
Catalunya
CENTRALISTES
de Salmeron. Funda
el “Partit centralista”
al 1891( resó en certa
intel·lectualitat
Mesetera
RADICALS
de Ruiz Zorrilla, funda el
” P. Rcà Progressista”.
Són partidaris de la lluita
armada i els pronunciaments , que fracassen.
OPOSICIÓ El sistema excloïa a Republicans, carlins,
socialistes i regionalistes, no podien aconseguir
Representació parlamentària. La corrupció
Institucional ho impedirà durant molts anys.
REPUBLICANS
POSSIBILISTES
de Castelar,minoritaris
i conservadors,
acaben intengrant-se
en el P. Liberal.
SOCIALISTA:
PSOE fundat clandestinament al 1879 i legalitzat
al 1888. Al 1910 Pablo Iglesias:diputat.
(L’anarquisme és una força sindical i revolucionària
però no política)
CARLINS en guerra oberta fins al 1876.
Després defensant postures polítiques
molt reaccionàries i lligades a Navarra
INTEGRISTES
de Nocedal,
ultra catòlicsi
Desitjosos de
canvi dinàstic
TRADICIONALISTES
de Vázquez de Mella,
evolucionen cap al
regionalisme
REGIONALISTES
Apareixen ara,
Primer a Catalunya i
Més tard a Euskadi
PNB.1895
catòlic, xenòfob i
sobiranista. Molt
Influenciat pel
Carlisme.
CATALANISTES (descentralització),
Manifestacions culturals,
no participen en la política
de cap manera. Líder:
Valentí Almirall (progressista)
fins al 1898. Després dominaran els conservadors
VALORACIÓ DEL PERÍODE 1874-1898
POLÍTICA MILITAR: ÉXIT
FI DELS CONFLICTES HEREDATS
DEL SEXENNI
POLÍTICA SOCIAL especialment
repressiva amb els conservadors, més
permissiva amb els liberal. Les condicions obreres, però, continuen
pèssimes. L’Èxode rural continua cap
a Amèrica sobre tot des del Nord, i
cap a BCN des de Catalunya, Aragó
i més tard Múrcia (1910-1935)
POLÍTICA COLONIAL Es manté el domini
colonial amb repressió (conservadora)
i més concessions (liberals). Car en diners i
homes: 200.000 morts per la causa.
CUBA:
CARLI 1876
Són vençuts i castigats
Són eliminats els furs i
les duanes interiors,
Pau de Zanjon.1878:
(Martínez Campos)
Amnistia, abolició
de l'esclavitud al 1886,
però no es cumplirà:promesa
de representació
parlamentària de la illa.
La tensió es mantindria
larvada amb la” guerra
Chiquita” durant els 80.
Al 1893 El Mte d’ultramar,
el conservador Maura, proposà
l’autonomia com a solució.
Hauria de dimitir.!!!
Al 1895 començaria
la batalla final amn el “GRito
de Bayré” amb José martí.
ÀFRICA: (pressió liberal)
Marroc s’amplia
i Golf de Guinea
es mantindrà al s. XX
La presència espanyola
està determinada per la
seva actuació de coixí
entre les rivalitats de les
metròpolis europees a
Àfrica. I per la seva
Presència històrica a la
zona.: Ceuta, Melilla.
activisme polític del PSOE
amb pressió sindical.
activisme sindical de la
FRTE, que inicia la lluita directa
Mano Negra a Andalusia (als 80)
i els atemptats catalans als 90:
Mtez Campos (93), les bombes
del Liceu i el Corpus.
La brutal repressió que seguiria
(Processos de Montjuic: 4000
detinguts, 5 executats) provocaria
una nova escalada terrorista que
culminaria amb l’assassinat del
Primer Ministre: Canovas al 1897
POLÍTICA ECONÒMICA
proteccionista oligàrquica i amb intervenció
estrangera.
Agricultura mesetera /cerealística: baixa
productivitat I treballada primitivament.
El proteccionisme de 1885
el protegirà de la competència americana.
Fort desenvolupament del regadiu al Llevant i del
vi a Catalunya(la filoxera mata els ceps francesos)
A partir de 1890 seran afectats per la filloxera.
La curació dels ceps, arribarà a finals del s. XIX,
però començarà una lluita entre els arrendataris
(Rabassaires) i els propietaris de les terres. Per uns
el cep és viu, i per tant, els termes del contracte
d’arrendament no canvien, pels últim el cep és
mort i s’ha de renovar el contracte de forma
més avantatjosa per ells (és clar).El conflicte
serà latent al camp català fins a la II República.
INDUSTRIA
al tèxtil tradicional s’ha d ‘afegir
la siderúrgia basca ($ mixt)
molt competitiva
fins al 1891 (el proteccionisme del
carbó asturià farà fugir el $ anglès,)
El ferro deixarà de ser competitiu
I exportable (només mercat internestatal
Apareix la química a Catalunya
amb $ mixt. Lligada al tèxtil
-farmacèutica
Cap al 1890 la oligarquia cerealista castellana pressionarà
per tal que el govern aprovi mesures proteccionistes
Que evitin l’entrada de cereal barat americà. Aquesta
demanda animarà a la oligarquia minera asturiana a demanar
El mateix, cosa que perjudicarà als teixidors catalans i als
Siderúrgics bascos (compraven carbó anglès més barat).
La siderúrgia basca, l’única indústria nacional competitiva,
deixarà de ser’ho, i al final exigirà els mateixos aranzels
de la majoria de la resta de produccions nacionals.
Donada la manca d’un gran mercat interior l’ESTAT es
Convertirà en el gran comprador. En comptes d’una
Economia de Mercat, Espanya era un “Estat com a mercat”
Mineria dominada pel $ estranger
(tret Astúries i País Basc), destinada
a un petit consum intern i sobre tot
a l’exportació. El coure de Rio tinto
electrificaarà Europa, mentre Espanya
S'il·lumina amb “espelmes”!!!
Modernització lenta de les ciutats:
-Illuminació pública: gasògen 1842: BCN
Electricitat 1852-1929)
-transports: metro (exterior): BCN: de Sarrià 1863
Soterrat: 1920-29)
Tramvies: 1880.1906
Edificis: mercats, BORN:1884, Est França; Tibidabo: 1908,
JORBA: 1924, Liceu (1842); Expos 1888,1929 a BCN
Noves energies:
elèctrica ,
1870-1915: enllumenat
urbà (parcial)
1915-1930: a la indústria
també.
Petroli: cotxe a partitr
de 1914.
Hispano-.suiza a BCN.
CRISI DEL 1898
El desencadenant serà la guerra de Cuba, però no només serà una crisi bèl·lica, sinó MORAL.
d’una nació adornada de falses glòries, incapaç de modernitzar-se i ser europea, incapaç de crear
un sistema de convivència política i de renovar i valorar la enorme riquesa que suposa l’existència
de diferents llengues, cultures i sentiments identitaris diferents a l’oficial: castellà i ranci.
Guerra final a Cuba:1895-98
Martí, llença el “Grito de Bayré.”
S’ha d’entendre :
-en un context internacional
nascut de la competència colonial de G.B., França,
Alemanya i USA. A Àfrica i al Pacífic
-en un context nacional “quijotesco “. On els
polítics corruptes i cecs es deixaran arrossegar
per una premsa groga patriotera i la confiança
soterradaque la Gran Bretanya aturaria
els peus als USA, veritables sostenidors de
la guerra d’independència cubana.
També USA recolzaria la insurrecció a Filipines.
Costos humans de la guerra:
40.000 morts per epidèmia, 13.000 per
febre groga
704 ferides i 1134 en combat
( només 2 generals morts
en combat i per ferides).
1895. Comença la guerra.
Sagasta envia a Martínez Campos,que
certifica que la situació és molt dolenta.Sagasta cau i puja Cànovas, que
envia al duríssim general Wailer, que
no aconsegueix aturar la insurrecció
A la mort de Canovas, al 1897, els
liberals al poder de nou, envien
al dialogant G. Blanco que promet
autonomia i amnistia. Es massa tard
USA intervé!! , primer intenta comprar la illa,
i al 1898 acusa a Espanya d’enfonsar el creuer “Maine”.
La declaració de guerra va ser acceptada per un
govern arrossegat per la premsa groga i temerós d’un
moviment revolucionari patriòtic.
L’Armada USA destrossaria les flotilles espanyoles
a Cuba i Filipines.
Espanya demanaria la mediació francesa. i al 10
de desembre de 1898, se signaria la Pau de París
LA CRISI DEL 98 GENERARIA UNA CRISI MORAL INMEDIATA (visible en
la intel·lectualitat de la generació del 98)
UNA NECESSITAT DE RENOVACIÓ FUTURA.
PAU DE PARIS Espanya, estupefacta i
humiliada acceptaria perdre les seves
colònies dins un marc d’equilibri mundial.
Cuba seria independent i Filipines també!!!, pe
pressió britànica,(per evitar que fossin conquerides per Alemanya, .(els representants
espanyols no s’ho creien...)
Les fortes despeses econòmiques farien
que pocs mesos després, Espanya, vengués
les Carolinas i las Palaos a Alemanya
Tras hondas
y dolorosos
ensayos,
Tras
hondasperturbaciones
perturbaciones
y dolorosos
ensayos,
que más
pusieron
en inminente
riesgoriesgo
la
que
másde
deuna
unavezvez
pusieron
en inminente
la
unidad sagrada
y los
másmás
altosaltos
intereses
sociales,
unidad
sagradadedelalapatria
patria
y los
intereses
sociales,
y precedida de un breve período de reorganización del Ejército
y precedida de un breve período de reorganización del Ejército
y laudables esfuerzos para reconstruir el orden social y material,
y laudables
parala reconstruir
el orden
y material,
apareció alesfuerzos
fin, traída por
fuerza irresistible
de lossocial
sucesos
al fin, latraída
por latradicional
fuerza irresistible
de en
losdon
sucesos
y por el amorapareció
de los pueblos,
monarquía
representada
Alfonso XII.
y por el Distinguíase
amor de losdepueblos,
monarquíapor
tradicional
representada
en don Alfonso XII.
otras estalarestauración
una circunstancia
esencialísima:
la de que la
restaurada,
lejos de por
simbolizar
el Antiguo Régimen
Distinguíase
dedinastía
otras esta
restauración
una circunstancia
esencialísima:
absolutismo
y sus privilegios,
la encarnación
la de quecon
la su
dinastía
restaurada,
lejos de era
simbolizar
el Antiguo Régimen
histórica del derecho
común,
de
las
libertades
públicas
y
del
sistema
parlamentario.
con su absolutismo y sus privilegios, era la encarnación
Dos necesidades apremiantes había que satisfacer: la de hacer la guerra sin
histórica
del derecho común, de las libertades públicas y del sistema parlamentario.
descanso hasta devolver a esta nación el bien estimable de la paz
Dos necesidades
apremiantes
había yque
satisfacer:
hacer la guerra sin
(guerra carlista
y guerra colonial),
la de
entenderselay de
concertarse
descanso
hasta
devolver
a estay nación
el bien
estimablesus
de la paz
los hombres
de recta
conciencia
sano corazón
deponiendo
(guerraodios
carlista
y guerra
de entenderse
y rencillas
antecolonial),
el altar de ylalapatria,
para llegar aly concertarse
establecimiento
una legalidad
común
que corazón
haga posible
el juego sus
los
hombres dederecta
conciencia
y sano
deponiendo
regular de odios
las instituciones
libreelejercicio
prerrogativas
del monarca.
y rencillasy elante
altar dedelalaspatria,
para llegar
al
El poder
real necesita, para
cumplir
sus altos
fines, ser
secundado,
establecimiento
de una
legalidad
común
queeficazmente
haga posible
el juego
por partidos bien organizados, que sepan esperar [su turno] y no cambien
regular de las instituciones y el libre ejercicio de las prerrogativas del monarca.
de criterio cuando han de ejercer la autoridad. [...]
El poder real necesita,
para cumplir
sus los
altos
fines,alternen
ser eficazmente secundado,
ha de menester
para que
partidos
por partidos bien organizados,
queen
sepan
esperar [su turno] y no cambien
pacíficamente
el mando.”
de criterio cuando han de ejercer la autoridad. [...]
NOTABLES.
de Enero
de 1876 alternen
ha DE
de LOS
menester
para9que
los partidos
pacíficamente en el mando.”
MANIFIESTO DE LOS NOTABLES. 9 de Enero de 1876
El liberalisme és pecat, ja se’l consideri en l’ordre de les doctrines, ja en
l’ordre dels fets. En l’ordre de les doctrines és pecat greu contra la fe,
perquè el conjunt de les seves doctrines és heretgia(...) Procedim
per part a la demostració. El liberalisme nega els dogmes de la fe cristiana
quan afirma o suposa la independència absoluta de la raó individual en l’individu,
i de la raó social o criteri públic, en la societat.(...) Nega la jurisdicció absoluta
de Déu sobre els individus o les societats, i en conseqüència la jurisdicció
delegada que sobre tots i cadascun dels fidels va rebre de Déu el cap visible de
L’Església.
En l’ordre dels fets (...) el liberalisme és tot immoralitat perquè en el seu procés
històric ha comès i sancionat com a lícita la infracció de tots el manaments,
des del que mana el culte a un sol Déu, fins al que prescriu el pagament dels
Drets temporals a l’Església(...) !!!!!! .....Què fort (Isabel)
Sardà Salvany, Fv El liberalismo es pecado
Constitución de la Monarquía Española 1876
[…]
Artículo 4.
Todo detenido Toda detención se dejará sin efecto ó elevará á prisión, dentro de las setenta y dos horas de haber
sido entregado el detenido al Juez competente. Nadie podrá entrar en el domicilio de un español, ó
extranjero residente en España, in su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstas en las leyes.
Artículo 11 La Religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La Nación se obliga á mantener el culto y sus ministros.
Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas,
ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido á la moral cristiana.
No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la Religión del Estado.
Artículo 13 Todo español tiene derecho:
De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito,
valiéndose de la imprenta ó de otro procedimiento semejante, sin sujeción á la censura previa.
De reunirse pacíficamente i de asociarse para los fines de la vida humana.
Artículo 18 La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Artículo 19 Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados.
Artículo 20 El Senado se compone: De Senadores por derecho propio.
Segundo. De Senadores vitalicios nombrados por la Corona.
Tercero. De Senadores elegidos por las Corporaciones del Estado y mayores contribuyentes en la forma que determine la ley.
El número de los Senadores por derecho propio y vitalicios no podrá exceder de ciento ochenta.
Artículo 21 Son Senadores por derecho propio:
Los hijos del Rey y del sucesor inmediato de la Corona, que hayan llegado á la mayor edad.
Los Grandes de España que lo fueron por sí, que no sean súbditos de otra Potencia y acrediten tener la renta anual de 70000 pts,
procedente de bienes propios inmuebles, ó de derechos que gocen la misma consideración legal.
Los Capitanes Generales del Ejército y el Almirante de la Armada., El Patriarca de las Indias y los Arzobispos.
El Presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal Supremo, el del Tribunal de Cuentas del Reino,
el del Consejo Supremo de la Guerra, y el de la Armada, después de dos años de ejercicio.
Artículo 27 El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las juntas electorales,
en la forma que determine la ley. Se nombrará un diputado, a lo menos, por cada cincuenta mil almas de población
Artículo 41 El Rey y cada uno de los Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes.
Artículo 52 Tiene el mando supremo del Ejército y Armada, y dispone de las fuerzas de mar y tierra.
Art. 15. Tendrá derecho a ser inscrito como elector, en las listas del
censo electoral de la sección de su respectivo domicilio, todo español
que tenga 25 años cumplidos y que sea contribuyente dentro o fuera
del mismo distrito, por la cuota mínima para el Tesorode 25 pesetas anuales
por contribución territorial o de 50 por subsidio industrial [...].
Art. 19. También tendrán derecho a ser inscritos en las listos como electores,
siempre que hayan cumplido 25 años […]:
-Los individuos de los capítulos eclesiásticos y los curas de parroquia y
sus tenientes o coadjutores.
-Los empleados activos de todas las ramas de la Administración pública (…)
que perciban como mínimo 2.000 pesetas anuales de sueldo [….];
-Los pintores o los escultores que hayan obtenido un premio de primera o segunda
clase en las exposiciones nacionales o internacionales.
-Los profesores y los maestros de cualquier enseñanza subvencionada
con fondos públicos.
-Los maestros de primera y segunda enseñanza que tengan título.”
Ley electoral de Cánovas, 1878
Art 1 los deberes que la Constitución política ha impuesto siempre a todos
los españoles de ponerlos al servicio de las armas cuando la ley los reclama
y de contribuir en la proporción de sus haberes a los gastos del Estado,
se extenderán, como los derechos constitucionales se extienden, a los habitantes
de las provincias de Vizcaya, Guipuzcoa y Alaba, de la misma manera que
A las otras de la Nación
Art 2. Por virtud de lo expuesto en el artículo anterior, las tres provincias referidas
quedan obligadas desde la publicación de esta ley a presentar , en los casos de
quintas o reemplazos ordinarios y extraordinarios del ejército, el contingente
de hombres que les corresponda de acuerdo con la ley.
Art.3 Quedan igualmente obligadas des de la publicación de esta ley las provincias
de Alaba, Guipuzcoa y Vizcaya a pagar en la proporción que les corresponda
y con destinación a los gastos públicos, las contribuciones, rentas e impuestos
ordinarios y extraordinarios que se consignen a los presupuestos generales del
Estado
Decrets de l’Abolició dels Furs Bascos 21 juliol 1876
“Hemos entrado en un nuevo período político.
El Ministerio presidido por Cánovas había prestado
Sagasta... ha colgado la Ley de Imprenta en el Museo
Arqueológico de las leyes inútiles; ha abierto la Universidad
a todas las ideas y a todas las escuelas; ha dejado un amplio
derecho de reunión... y ha entrado en un período tal de
libertades prácticas y tangibles que no podemos envidiar cosa
alguna a los pueblos más liberales de la tierra. Nosotros,
si sabemos mantener la paz pública y el orden regular en las
calles y en los campos, nada, pero absolutamente nada
podemos temer ya por nuestras libertades. Bien es verdad
que para todo esto era necesario cambiar la complexión
revolucionaria de la democracia española en complexión
pacífica y legal. A esta obra me he consagrado desde 1874.”
Emilio Castelar; discursos parlamentarios, 1881
“No es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario,
viciado por corruptelas y abusos, según es uso entender,
sino, al contrario, ES un régimen oligárquico, servido, que no moderado,
por instituciones aparentemente parlamentarias.
O, dicho de otro modo, no es el régimen parlamentario la regla,
y excepción de ella los vicios y las corruptelas denunciadas
en la prensa y en el Parlamento mismo durante sesenta años;
al revés, eso que llamamos desviaciones y
corruptelas constituyen el régimen, son las misma regla...
Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos denominar clase
directora o gobernante, distribuida o encasillada en "partidos".
Pero aunque se lo llamemos, no lo es; si lo fuese, formaría parte
integrante de la Nación, sería orgánica representación de ella, y
no es sino un cuerpo extraño, como pudiera serlo una facción de
extranjeros apoderados por la fuerza de los Ministerios,
Capitanías, telégrafos, ferrocarriles, baterías y fortalezas para imponer tributos y cobrarlos.
Contener el movimiento de retroceso y africanización absoluta y relativa que nos
arrastra cada vez más lejos, fuera de la órbita en que gira y se desenvuelve
la civilización europea; llevar a cabo una total refundición del Estado español
sobre el patrón europeo, que nos ha dado la historia
y a cuyo empuje hemos sucumbido... o, dicho de otro modo,
fundar improvisadamente en la Península una España nueva,
es decir, una España rica y que coma,
una España culta y que piense, una España libre y que gobierne...”
Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo, 1901
“El caciquismo sólo es posible en un país de gran propiedad agraria.
El cacique es el ricacho del pueblo, él mismo es terrateniente o representante
del terrateniente de alcurnia que reside en la Corte; de él depende que
Los obreros agrícolas trabajen o se mueran de hambre, que los colonos
sean expulsados de las tierras o que las puedan cultivar, que el campesino
medio pueda obtener un crédito.
La Guardia Civil del pueblo está en connivencia
con él, el maestro (...) debe someterse a él, el párroco prefiere por lo común
colaborar con él; en una palabra, es el nuevo SEÑOR feudal. (...).
El caciquismo, como el feudalismo, tiene estructura piramidal
partiendo del burgo o aldea; a la altura provincial
hay cacique o caciques, que suelen colaborar con el “señor gobernador”.
Manuel Tuñon de Lara
“Si no fuera por las grandes desgracias que causan al país,
nuestras elecciones serían uno de los espectáculos
más divertidos que podrían verse en Europa.
Realmente solo tenemos una mala parodia de elecciones.
Listas de electores, urnas, escrutinios, todo está falsificado (…).
Entre nosotros reina la farsa en toda su desnudez, una farsa completa,
especial y exclusiva de las elecciones españolas;
tanto si el sufragio es universal como si es restringido nunca
hay más que un solo y único elector: el ministro de Gobernación.
Este con sus gobernadores de provincia y el innumerable ejército de
empleados de todas clases, sin excluir a los altos dignatarios de l
a magistratura y el profesorado, prepara, ejecuta y consuma las elecciones (…).
Se confeccionan las listas de electores poniendo algunos nombres
reales entre una serie de nombres imaginarios,
y sobre todo nombres de difuntos que en el acto de votación
están representados por empleados subalternos vestidos con trajes civiles para ir a votar.
El autor de estas rayas ha visto muchas veces cómo su padre,
muerto ya hace algunos años, iba a depositar su voto en la urna bajo la figura de un basurero de la ciudad
o de un individuo de policía, vestido con ropa de otro [...]
[...]. Apresurémonos a decir que lo más frecuente
es que no se entretengan en estos simulacros de respeto humano y que
aumente pura y simplemente el número de votos hasta asegurar la elección
del candidato que desean ver nombrado.
En este terreno se suelen sobrepasar los límites de lo grotesco y de lo absurdo.
Para que los lectores extranjeros puedan hacerse una idea de lo que ocurre,
citaremos un caso de un general de brigada, que obtuvo más de un millón y medio de votos, a pesar
de que distrito solo contaba con solo varios miles de habitantes.
Valentí Almirall , París 1.886 (España tal como es)
“Fui yo carlista hasta los diecisiete años, porque carlista había sido mi padre,
aunque un carlista que sólo trabajo por el lema Religión y Fueros..
.Pero el año ochenta ydos mi hermano ya era bizcaíno nacionalista;
yo defendía mi carlismo pero accidentes...
tantas pruebas históricas y políticas me presentó él para convencerme
de que Bizkaya no era España... que... concluí prometiéndole estudiar
con ánimo sereno la historia de Bizkaya y adherirme firmemente a la verdad...
Tres trabajos se presentaron desde el primer día ante mis ojos: estudiar la lengua
de mi patria..., su historia y sus leyes; y en segundo lugar, proporcionar a los
compatriotas que no poseyeran el Euskera el medio de aprenderlo...
y como síntesis de todo estos trabajos, la extirpación del extranjerismo
e implantación del patriotismo...
Vuestra raza, singular por sus bellas cualidades, pero más singular
aún por no tener ningún punto de contacto o fraternidad ni con la raza
española ni con la francesa, que son sus vecinas, ni con raza alguna
del mundo, era la que constituía a vuestra Patria Bizkaya, y vosotros,
sin pizca de dignidad y sin respeto a vuestros padres, habéis mezclado
vuestra sangre con la española o maketa, os habéis hermanado o confundido
con la raza más vil y despreciable de Europa. Poseíais una lengua más antigua
que cualquiera de las conocidas... y hoy vosotros la despreciáis sin vergüenza y
aceptáis en su lugar el idioma de unas gentes groseras y
degradadas, el idioma del mismo opresor de vuestra patria.”
Sabino Arana. Obras completas, Ed. Sabindiar-Batza.
“P.- ¿Cuál es el deber político fundamental?
R.- Amar a la patria.
P.- ¿Cuál es la patria de los catalanes?
R.- Cataluña.
P.- ¿Tiene algún fundamento la distinción entre patria pequeña y patria grande?
R.- Ninguno; el hombre tiene una sola patria,
Lo que generalmente se llama patria grande no es sino el Estado
compuesto de varias agrupaciones sociales que tienen la condición de verdaderas patrias.
P.- España, ¿no es, pues, la patria de los catalanes?
R.- No es más que el Estado o agrupación política a la cual pertenecen.
P.- ¿Qué diferencia hay entre el Estado y la Patria?
R.- El Estado es una entidad política, artificial, voluntaria;
la Patria es una comunidad histórica, natural, necesaria.
El primero es obra de los hombres; la segunda es fruto de las leyes a las
que Dios ha sujetado la vida de las generaciones humanas.
P.- ¿Qué ejemplo de la historia contemporánea hace palpables estas diferencias?
R.- El caso de Polonia. El Estado polaco desapareció cuando los ejércitos de
Rusia, Austria y Prusia lo dividieron; pero Polonia continuó y
continúa siendo la única patria de los desgraciados polacos.
PRAT DE LA RIBA, E. y MONTANYOLA, P.:
Compendi de la Doctrina Catalanista. Sabadell, “La Renaixensa”, 1894.
PROGRAMA DEL PSOE. 1888
“Considerando, que esta sociedad es injusta porque divide
a sus miembros en dos clases iguales y antagónicas;
una la burguesía, que, poseyendo los instrumentos de trabajo,
es la clase dominante; otra, el proletariado, que, no poseyendo más que su fuerza vital,
es la clase dominada. Que la sujeción económica del proletariado es la
causa primera de la esclavitud en todas sus formas: la miseria social,
en envilecimiento intelectual y la dependencia política.
Que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político,
del cual se vale para dominar al proletariado...
el partido socialista obrero español declara que tiene por aspiración:
1º La posesión del poder político por la clase trabajadora.
2º.- La transformación de la propiedad individual o corporativa de
los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común.
Entendemos por instrumentos de trabajo:
la tierra, las minas, los transportes, las fábricas, las máquina, capital-moneda, etc.
En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa
emancipación de la clase trabajadora; es decir, la abolición de todas las clases sociales
y su conversión en una sola de trabajadores, dueños del fruto
de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes.
Y como medios inmediatos para la realización de este ideal, los siguientes:
Libertades políticas. Derecho de asociación y legalidad de las huelgas.
Reducción de las horas. Prohibición del trabajo de los niños menores
de nueve años y de todo trabajo poco higiénico o contrario a las buenas
costumbres para las mujeres... Creación de escuelas gratuitas...
Servicio de armas obligatorio y universal y milicia popular...”
“La rebelión ha de existir, sí; pero contra los burgueses, contra los capitalistas,
que son los que escriben leyes.
Eliminando el reptil, se acaba con el veneno. Y esta rebelión ha de ser constantes,
diaria, intensa, y el mejor armamento es la asociación.
Cada nuevo socio es un nuevo soldado en el ejército sindicalista.
Cada nueva asociación es una nueva trinchera defensora de nuestros derechos.
Cada nueva federación, un nuevo baluarte donde se forman luchadores...
Haced, pues, Sociedades, federaciones y confederaciones y esperad la lucha;
en ella habrá caídos pero no os paréis a recogerlos, seguid adelante...
Tened en cuenta que hemos de prepararnos, no para una lucha de intereses.
El siglo XX es el predestinado a abolir la esclavitud moderna.”
Carta del dirigente anarquista A. Bueno al Congreso fundacional de la CNT, 1911
“Esta guerra no puede llamarse tal; es una caza en un clima mortífero para nosotros,
que nos es igual al desierto. [...1 Es cuestión de tiempo,
y no puedo calcular cuánto tardaré
en reducirlos; y mientras estén en armas, no hay que hacerse ilusiones,
el peligro existe aún en la parte pacificada; podrá no venir, pero amenaza;
se creía antes que el carácter de estos habitantes no era propio para la guerra;
tanto el blanco como el negro nos han demostrado lo contrario.
Las promesas nunca cumplidas, los abusos de todos géneros,
el no haber dedicado nada al ramo de fomento, la exclusión de los naturales de todos l
os ramos de la administración, y otra porción de faltas, dieron origen a la insurrección.
El creer los Gobiernos que aquí no había más medio que el terror, y ser cuestión de
dignidad no plantear las reformas hasta que no sonase un tiro (con lo cual creo
que hago una censura de esa idea), la han continuado: por ese camino nunca
hubiéramos concluido, aunque se cuaje la isla de soldados:
es necesario, si no queremos arruinar a España, entrar francamente
en el terreno de las libertades.
Yo creo que si Cuba es poco para independiente, es más que lo bastante para provincia
española, y que no venga esa serie de malos empleados todos de la península,
que se dé participación a los hijos del país, que los destinos sean estables. [...]
Yo soy menos liberal que ustedes, y deploro ciertas libertades; pero la época las exige
; la fuerza no constituye nada estable; la razón y la justicia se abren paso tarde [...].”
Carta del General Martínez Campos a Cánovas del Castillo,
presidente del Consejo de Ministros, (Cuba, 19 de marzo de 1878)
Comercio cubano al inicio de la guerra de 1895
Exportaciones cubanas
Destino
Precio en dólares
Estados Unidos
58.557.64182,
España
8.121.814
América Británica (Canadá)
995.890
Francia
733.851
Alemania
657.068
Gran Bretaña
394.616
%
93
11,50
1,41
1,03
0,93
0,55
Considerando que el aborrecible estado de cosas que ha existido en
Cuba durante los tres últimos años, en isla tan próxima a nuestro territorio,
ha herido el sentido moral del pueblo de los Estado Unidos, ha sido un desdora
para la civilización cristiana y ha llegado a su periodo crítico con la destrucción
de un barco de guerra norteamericano y con la muerte de 266 de entre sus oficiales
y tripulantes, cuando el buque visitaba amistosamente el puerto de la Habana;
el Senado y la Cámara de Representantes, reunidos en Congreso, acuerdan:
1º.- Que el pueblo de Cuba es y debe ser libre e independiente.
2º.- Que es deber de los Estados Unidos exigir que el gobierno español renuncie
inmediatamente a su autoridad y gobierno en la isla
de Cuba y retire sus fuerzas de las tierras y mares de la isla.
3º.- Que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos, y se le encarga y
ordena, que utilice todas las fuerzas militares
de los Estados Unidos para llevar a efecto estos acuerdos.
4º.- Que los Estados Unidos, por la presente, niegan que tengan ningún deseo ni
intención de ejercer jurisdicción ni soberanía, ni intervenir en el gobierno de Cuba,
si no es para su pacificación, y afirman su propósito de dejar el dominio y gobierno
de la isla al pueblo de esta, una vez realizada dicha pacificación.”
Ultimátum del congreso de los EE.UU. a España. 20 de abril de 1898
La opinión pública española ante la guerra con EE UU (1898).
“A España le está encomendado un destino providencial en la historia.
El pueblo español es el campeón
del cristianismo y su historia es la del soldado de la civilización cristiana.
Hoy nos atacan bárbaros que no vienen desnudos
ni envueltos en pieles de pantera [. ..]
sino montados en grandes máquinas de vapor,
armados con electricidad y disfrazados de europeos.
Pero, como todas las tribus bárbaras,
no tienen más ideal que la codicia ni más código que los
desenfrenos de su voluntad.
Quieren destronar a Dios y colocar en sus altares al dólar como ídolo universal.”
Fragmento de un sermón del sacerdote Calpena en Madrid
Art. 1º. España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba.
En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España,
va a ser ocupada por los Estados Unidos, éstos, mientras dure su ocupación,
tomarán sobre si y cumplirán 1as obligaciones que, por el hecho de ocuparla,
les impuso el derecho internacional [...].
Art. 2º. España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están
ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales,
y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones.
Art. 3º. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las
islas Filipinas [...]. Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones
de dólares (20.000.000) dentro de tres meses después del canje de ratificación
del presente Tratado.
Art. 5º. Los Estados Unidos, al ser firmado el presente tratado,
transportarán a España, a su costa, a los soldados españoles que hicieron
prisioneros de guerra las fuerzas americanas al ser capturada Manila.”
Tratado de París entre España y los Estados Unidos (10-XII-1898)
Descargar

Diapositiva 1