Filippense 2:5-11
Filippense 2:5-11
Filippense 2:5-11
Filippense 2:5-11
God nooi ons uit en ons kom
tot rus
God praat met ons en ons
luister
Familie-oomblik
Teks
Filippense 2:5-11
Inleiding
Verstommende selfgerigtheid
Kan ons verander?
Onthou Jesus
Ontlediging en verhoging
Kenosis
Sò is God!
Ook in ons...
Gaan doen!
God stuur ons om te leef
Volgende erediens:
Goeie Vrydag
Johannes 18:1-19:42
Descargar

Document