OXISALES: SALES EN –ITO -ATO
HIDRÓXIDO: NOME E
FORMULA
Sosa
OXOÁCIDO: NOME E
FORMULA
CATIÓN procedente do
Hidróxido
ANIÓN, procedente do
oxoácido
Acido carbónico
OXISAL: FÓRMULA E
NOME TRADICIONAL
Bicarbonato sódico
ZnClO4
Ni(OH)3
HNO3
ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO
fosfato cálcico
NITRATO AMONICO
(Nitramón)
HIDRÓXIDO AMONICO
NH4(OH)
Hidróxido sódico
AgOH
ÁCIDO ACÉTICO
Na(CH3COO)
Ácido sufluroso
CATIÓN CÁLCICO
Potasa
ANIÓN CARBONATO
CARBONATO CÁLCIO
ANION Nitrato
CATION FERROSO
ANIÓN SULFITO
CLORATO POTÁSICO
KCLO3
SOSA
ÁCIDO HIPOCLOROSO
HIPOCLORITO SÓDICO
(LIXIVIA)
Descargar

OXISALES: SALES EN –ITO -ATO