VELAZQUEZ
Etapa Sevillana
(tenebrismo)
VIAXE A ITALIA
A fragua de Vulcano
VELAZQUEZ
Etapa Sevillana
(tenebrismo)
PINTOR DE CORTE
1ª etapa madrileña
-retratos do rei e persoas da Corte.
-O triunfo de Baco (os borrachos)
VIAXE A ITALIA
A fragua de Vulcano
SEGUNDA E. MADRILEÑA
•Retratos da familia real.
•Decoración no Palacio do Bon
Retiro.
•“As lanzas”.
•“Retrato do Conde Duque”.
SEGUNDA VIAXE A ITALIA
•Búsqueda de cadros-colec.real.
•“A Venus do espello”.
ETAPA FINAL
•Pintura de tons rosados e marfil.
•Vaporosidade
•“As meninas”.
•“As fiandeiras”.
Descargar

Diapositiva 1