Οικοδόμηση Καριέρας και
Σύνταξη του Βιογραφικού
Ο Σημερινός Δυναμικός
Εργασιακός Χώρος
Σταθερότητα Καριέρας
Μόνιμη Απασχόληση
‘Άπό Δουλειά σε Δουλειά’
Μικρές Επιχειρήσεις
Ανεξάρτητοι Εργολάβοι
Πώς Βλέπουν οι Εργοδότες
την Αγορά Εργασίας
Οικονομικοί
Συμβιβασμοί
Προσωρινοί
Εργάτες
Ανεξάρτητοι
Εργολάβοι
Οικονομική
Αβεβαιότητα
Φθηνότερη
Αγορά
Εργασίας
Παγκόσμιες
Προσλήψεις
Τι Απαιτούν οι
Σημερινοί Εργοδότες
Ευελιξία
Δια Βίου Κατάρτιση
Ικανότητα για
Ομαδική Συνεργασία
Δυνατό
Ιστορικό Εργασίας
Τι Απαιτούν οι
Σημερινοί Εργοδότες
Ηγετικές Ικανότητες
Πολυποίκιλα Προσόντα
Ευρεία Εμπειρία
Πολυπολιτισμική
Αντίληψη
Προσαρμογή στην Αγορά
Τι Θέλετε
Τι Μπορείτε
να Προσφέρετε
Τι Αξίζετε στον
Εργασιακό Χώρο
Τι Θέλετε;
Είδος
Εργασίας
Φύση της
Εργασίας
Συγκεκριμένη
Αμοιβή
Γενικοί Στόχοι
Σχετικά με την
Καριέρα Σας
Μέγεθος της
Εταιρίας
Είδος
Λειτουργίας
Τοποθεσία
Εγκαταστάσεις
Εταιρική
Πολιτική
Τι Μπορείτε να
Προσφέρετε;
• Προσωπικά επιτεύγματα
• Εκπαιδευτική προετοιμασία
• Εργασιακή εμπειρία
• Δραστηριότητες εκτός
εργασίας
• Προσωπικά χαρακτηριστικά
Αύξηση τις Αξίας Σας
Χαρτοφυλάκιο
Απασχόλησης
Προσωρινές Αναθέσεις
Ικανότητες στον
Εργασιακό Χώρο
Δια Βίου Κατάρτιση
Η Αναζήτηση
για Απασχόληση
1
2
Οικοδόμηση
Καριέρας
4
Προετοιμασία για
τη Συνέντευξη
3
Κατανόηση της
Διαδικασίας
Συνέντευξης
6
Επανεξέταση
και Αποδοχή
Προσφοράς
Προετοιμασία
Βιογραφικού
5
Διεξαγωγή
της Συνέντευξης
Η Προσέγγιση του Εργοδότη
για τη Διαδικασία Πρόσληψης
Πιο
Επιθυμητή
Ματιά Μέσα
στην Εταιρία
Λιγότερο
Επιθυμητή
Πρακτορείο
Δικτύωση και Απασχόλησης
Προσωπικές
ή Εταιρία
Συστάσεις
Εύρεσης
Εργασίας
Αυτόκλητα
Βιογραφικά
Αγγελίες
Ζήτησης
σε
Εφημερίδες
Οργάνωση της
Προσέγγισής Σας
Εύρεση Επιχειρηματικών
Ειδήσεων
Παρακολούθηση
Συγκεκριμένων Εταιριών
Οικοδόμηση Δικτύου
Αναζήτηση Συμβούλων
Διαδιασία Ανάπτυξης του
Βιογραφικού σε Τρία Βήματα
Βήμα 1
Σχεδιασμός
Βήμα 2
Ανάπτυξη
Βήμα 3
Ολοκλήρωση
Ανάλυση
Κατάστασης
Ανάλυση του
Ακροατηρίου
Αναθεώρηση
Συγκέντρωση
Πληροφοριών
Προσαρμογή στο
Ακροατήριο
Παραγωγή
Επιλογή του Μέσου
Έλεγχος του Ύφους
Τελικός Έλεγχος
Οργάνωση
Πρόχειρη Συγγραφή
του Μηνύματος
Διανομή
Σχεδιασμός του
Βιογραφικού Σας
Ανάλυση του Ακροατηρίου
και του Σκοπού
Συγκέντρωση Πληροφοριών
Επιλογή του Καλύτερου
Μέσου
Οργάνωση του
Περιεχομένου
‘Κόκκινο Πανί’ για τους
Εργοδότες
 Συχνές αλλαγές εργασίας
 Κενά στο ιστορικό εργασίας
 Επίπεδο εμπειρίας
 Μακροχρόνια σχέση με μία εταιρία
 Τερματισμός εργασίας για
συγκεκριμένη αιτία
 Ποινικό μητρώο ή συλλήψεις
Οργάνωση του
Βιογραφικού Σας
Ιστορικό Εργασίας
Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Χρονολογική
Ικανότητες και
Επιτεύγματα
Συνδυασμός
Προσωπικό
Ιστορικό
Προσωπικοί
Στόχοι
Λειτουργική
Ανάπτυξη του
Βιογραφικού Σας
Σεβαστείτε το
Βιογραφικό
Μη Βιαστείτε
Αναθεωρήστε Καλά
Πρότυπα Βιογραφικά
Ελαχιστοποιήστε την
Απογοήτευση
Διατηρήστε το
Βιογραφικό Σας Έντιμο
Συστάσεις
Εργασιακού Χώρου
Έλεγχοι του Ιστορικού
Ιστορικό Πιστώσεων
Προσαρμογή στο
Ακροατήριο
• Λάβετε υπόψη την άποψη του εργοδότη
• Οικοδομήστε πάνω σε παλιότερα επιτεύγματα
• Τονίστε τις μελλοντικές σας δυνατότητες
• Ερμηνεύστε τις ικανότητες και την εμπειρία
• Ξεκαθαρίστε τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα
Σύνταξη του
Βιογραφικού Σας
Όνομα και
Διεύθυνση
Ιστορικό
Απασχόλησης
Στόχος
Απασχόλησης
ή Περίληψη
Ακαδημαϊκά
Διαπιστευτήρια
Δραστηριότητες
και Επιτεύγματα
Σχετικά
Προσωπικά
Στοιχεία
Ολοκλήρωση του
Βιογραφικού Σας
Αναθεώρηση
Παραγωγή
Τελικός Έλεγχος
Συνηθισμένα Προβλήματα
με το Βιογραφικό
• Πολύ μεγάλο
• Ερασιτεχνικό
• Πολύ μικρό
• Κακοφτιαγμένο
• Δυσανάγνωστο
• Κομπαστικό
• Πολύ φλύαρο
• Πολλά τεχνάσματα
• Πολύ “πνεύμα”
• Απρόσεχτη σύνταξη
Παραγωγή του
Βιογραφικού Σας
Παραδοσιακό
Τυπωμένο
Βιογραφικό
Τυπωμένο
Βιογραφικό που
Μπορεί να
Σαρωθεί
Ηλεκτρονικό
Αρχείο
Απλού Κειμένου
Αρχείο
MS Word
Μορφή
HTML
Αρχείο
Adobe PDF
Εκτύπωση του
Βιογραφικού Σας
Ποιότητα
Χαρτιού
Συνολικό
Μέγεθος
Ζητήματα
Μορφοποίησης
Στόχοι και
Βασικές Λέξεις
Ψηφιακές Μορφές
του Βιογραφικού Σας
Αρχείο
Απλού Κειμένου
Αρχείο
MS Word
Μορφή
Ιστοσελίδας
Τελικός Έλεγχος του
Βιογραφικού Σας
Επικεφαλίδες και λίστες
Γραμματική και στίξη
Ορθογραφία και
επιλογή λέξεων
Σύγκριση ψηφιακής μορφής
και εκτύπωσης
Διανομή του
Βιογραφικού Σας
Ταχυδρομείο
Φαξ
E-Mail
Διανομή του
Βιογραφικού σας
στο Διαδίκτυο
Προσωπικές
Ιστοσελίδες
Προσωπικές
Πληροφορίες
Συστάσεις
Υπηρεσίες
Ευρετηρίου
Πληροφορίες
Απασχόλησης
Μορφή
ASCII
Descargar

Building Careers and Writing Resumes