ASI É O CICLO DE ...
TÉCNICO SUPERIOR EN
ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES
FÍSICAS E DEPORTIVAS
IES CRUCEIRO BALEARES
DURACIÓN DO CICLO


2000 HORAS
REPARTIDAS EN DOUS CURSOS
–
–
1º CURSO: 3 TRIMESTRES (OUTUBRO-XUÑO)
2º CURSO: 2 TRIMESTRES (OUTUBRO-MARZO)

PRACTICAS EN CENTRO DE TRABALLO (ABRIL-XUÑO)
HORARIO

36 SESIÓNS SEMANAIS DE 50’ CADA UNHA
–
1º CURSO
HORA
LUNS
DIDACTICA
8:30 a 9:20
MARTES
MERCORES
ANIMACIÓN
DIDACTICA
23
DIDACTICA
9:20 a 10:10
AUL.
Sr. Yáñez
Sr. Areoso
11:20 a 12:10
Sr. Areoso
12:30 a 13:20
Sr. Areoso
13:20 a 14:10
Sr. Areoso
DIDACTICA
Sr. Yáñez
XOGOS
FUNDAMENTOS
XOGOS
FUNDAMENTOS
Sr. Rodríguez
IMPLEMENTOS
FUNDAMENTOS
Sr. Rodríguez
FUNDAMENTOS
Sr. Ruiz
INDIVIDUAIS
Sr. Ruiz
INDIVIDUAIS
18:15 a 19:05
AUL.
ANIMACIÓN
AUL.
INDIVIDUAIS
23
AUL.
Sr. Ruiz
INDIVIDUAIS
23
AUL.
Sr. Yáñez
INDIVIDUAIS
AUL.
Sr. Ruiz
INDIVIDUAIS
Sr. Ruiz
Sr. Ruiz
XOGOS
Sr. Pereira
XOGOS
Sr. Pereira
Sr. Ruiz
FUNDAMENTOS
Sr. Rodríguez
FUNDAMENTOS
Sr. Rodríguez
FUNDAMENTOS
Sr. Rodríguez
IMPLEMENTOS
Sr. Areoso
IMPLEMENTOS
Sr. Areoso
TUTOR CICLO:
INDIVIDUAIS
17:10 a 18:00
INDIVIDUAIS
Sr. Yáñez
23
Sr. Rodríguez
15:30 a 16:20
16:20 a 17:10
VENRES
23
Sr. Rodríguez
Sr. Pereira
IMPLEMENTOS
XOVES
ANIMACIÓN
23
Sr. Pereira
IMPLEMENTOS
AUL.
23
ANIMACIÓN
23
IMPLEMENTOS
10:30 a 11:20
AUL.
Sr. Ruiz
IMPLEMENTOS
Sr. Areoso
IMPLEMENTOS
Sr. Areoso
IMPLEMENTOS
Sr. Areoso
AULA:23
AUL.
23
AUL.
23
AUL.
23
HORARIO

36 SESIÓNS SEMANAIS DE 50’ CADA UNHA
–
2º CURSO
HORA
8:30 a 9:20
LUNS
MARTES
EQUIPO
PROXECTO
Sr. Yañez
EQUIPO
9:20 a 10:10
Sr. Yañez
EQUIPO
10:30 a 11:20
Sr. Yañez
EQUIPO
11:20 a 12:10
Sr. Yañez
DISCAPACITADOS
12:30 a 13:20
Sr. Pereira
DISCAPACITADOS
13:20 a 14:10
Sr. Pereira
Sr. Ruiz
PROXECTO
Sr. Ruiz
AUL.
22
AUL.
22
SOS
MERCORES
XOVES
EQUIPO
PROXECTO
Sr. Yañez
Sr. Ruiz
EQUIPO
PROXECTO
Sr. Yañez
Sr. Ruiz
EQUIPO
EQUIPO
Sr. Yañez
Sr. Areoso
SOS
Sr. Yañez
EQUIPO
EQUIPO
Sr. Yañez
Sr. Areoso
SOS
SOS
Sr. Yañez
SOS
AUL.
22
OXE
Sr. Carballal
OXE
Sr. Carballal
OXE
Sr. Carballal
EQUIPO
Sr. Yañez
EQUIPO
Sr. Yañez
Sr. Areoso
DISCAPACITADOS
Sr. Areoso
22
Sr. Yañez
EQUIPO
Sr. Areoso
VENRES
AUL.
SOS
Sr. Pereira
EQUIPO
Sr. Yañez
Sr. Areoso
15:30 a 16:20
OXE
16:20 a 17:10
Sr. Carballal
OXE
17:10 a 18:00
Sr. Carballal
OXE
AUL.
22
AUL.
22
AUL.
F.O.L
Sra. Bernardez
F.O.L
Sra. Bernardez
F.O.L
AUL.
TUTOR:
22
AUL.
22
AUL.
AULA:22
AUL.
22
AUL.
22
AUL.
22
MÓDULOS

“ASIGNATURAS” DO CICLO.
HORAS TOTAIS
DENOMINACIÓN DOS MÓDULOS
1º, 2º e 3º trimestres
110
210
160
185
110
110
4º, 5º e 6º trimestres
255
110
110
55
75
55
Xogos e Actividades Físicas
Recreativas para a Animación

AQUÍ
APRENDERÁS
A
CLASIFICAR
EUTILIZAR OS DISTINTOS TIPOS DE XOGOS
DENTRO DO ÁMBITO DA ANIMACIÓN
DEPORTIVA.
Actividades Fisicas e Deportivas
Individuais

AQUÍ APRENDERÁS DEPORTES COMO:
–
–
–
Actividades ximnásticas.
Atletismo.
Natación
Actividades Fisicas e Deportivas con
Implementos

AQUÍ APRENDERÁS DEPORTES COMO:
–
–
–
–
–
–
–
Tenis
Xoquei patíns
Xoquei sala
Bádminton
Tenis de mesa
Padel
Beisbol
Fundamentos Biolóxicos e Bases do
Acondicionamento Físico

AQUÍ APRENDERÁS:
–
–
–
ANATOMÍA
FISIOLOXÍA
ADESTRAMENTO DEPORTIVO
Animación e Dinámica de Grupos

AQUÍ
APRENDERÁS
CRITERIOS
PLANIFICACIÓN E ORGANIZACIÓN
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN.
DE
DE
Metodoloxía Didáctica das
Actividades Físicas e Deportivas

AQUÍ APRENDERÁS TÉCNICAS DE ENSINOAPRENDIZAXE DOS DISTINTOS TIPOS DE
TAREFAS.
Actividades Fisicas e Deportivas de
Equipo

AQUÍ APRENDERÁS DEPORTES COMO:
–
–
–
–
Fútbol.
Baloncesto.
Voleibol
Balonmán
Organización e Xestión dunha pequena
Empresa de Actividades de Tempo Libre e
Socioeducativas

AQUÍ APRENDERÁS O FUNDAMENTAL PARA
PODER CONSTITUIR DISTINTOS TIPOS DE
EMPRESAS.
Primeiros Auxilios e Socorrismo
Acuático

AQUÍ
APRENDERÁS
CONCEPTOS
TEÓRICOS E PRÁCTICOS DE SOCORRISMO
E SALVAMENTO ACUÁTICO.
Actividades Físicas para Personas
con Discapacidades

AQUÍ APRENDERÁS OS DISTINTOS TIPOS
DE DEFICIENCIAS FÍSICAS E PSÍQUICAS E
AS ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA
CADA UNHA.
Proxecto Integrado

AQUÍ
POÑERÁS
EN
PRÁCTICA
O
APRENDIDO E DESEÑARÁS O TEU PROPIO
PROXECTO EMPRESARIAL.
Formación e Orientación Laboral

AQUÍ APRENDERÁS O BÁSICO PARA PODER
COMPRENDER O FUNCIONAMENTO DO
MUNDO LABORAL E EMPRESARIAL:
Formación en Centros de Traballo



FORMACIÓN PRÁCTICA NUNHA EMPRESA
SUPERVISADA POR O TITOR DO CICLO E
UN TITOR DA PROPIA EMPRESA.
NECESITAS TER SUPERADOS TODOS OS
MÓDULOS PARA ACCEDER A ESTE.
A REALIZAR NO ÚLTIMO TRIMESTRE DO
SEGUNDO CURSO.
Descargar

PARA LOS AMANTES DE