Departamento Interfacultativo de Lenguas Modernas
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
TASC y TIP
SÓLO PARA ALUMNOS DE 3º DE LICENCIATURA y DIPLOMATURA
18 de JUNIO de 2009
• TASC:
Julián Romea, 23 – Aula Magna
• TIP:
Julián Romea, 23 – Salón de Grados
• Hora:
10.00 h.
Información: Laboratorio Interfacultativo de Idiomas
e-mail: idiomas@ceu.es
Departamento Interfacultativo de Lenguas Modernas
Paseo Juan XXIII, 6 – 28040 Madrid
Tel: 91 456 42 00 - e-mail: idiomas@ceu.es
Descargar

Diapositiva 1