PROJECTE D’ANGLÈS EXTRAESCOLAR:
PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA
Centre Autoritzat ES 353
Col·laboració entre centres
OBJECTIUS:
• Complementar el projecte de l’Escola El Cim reforçant el seu
caràcter europeu a l’hora de potenciar l’ús dels idiomes.
• Promoure una actitud positiva envers la llengua i la cultura anglesa,
així com conèixer els seus costums i tradicions.
• Organitzar cursos amb els professors i la metodologia participativa
d’International House a les instal·lacions de l’Escola El Cim.
• Garantir unes condicions econòmiques preferencials.
• Oferir als alumnes la possibilitat de presentar-se als exàmens
elaborats per Cambridge English Language Assessment .
• Preparar l’alumnat per assolir el nivell B1 abans de graduar-se.
Col·laboració entre centres
Des del curs 2012-2013
• Cursos d’anglès al migdia per a nens de PRIMÀRIA
STARTERS – MOVERS – FLYERS
• Cursos d’anglès als dimecres a la tarda per a SECUNDÀRIA
KET (Key English Test) – PET (Preliminary English Test)
• Proves de nivell organitzades a l’Escola El Cim per als exàmens
KEY (A2) i PRELIMINARY (B1)
• Cursos de formació en anglès per al professorat de l’Escola El Cim
• Participació de l’alumnat en el Concurs d’Anglès FONIX
• Descomptes al centre d’IH Terrassa per als alumnes
• Convocatòries a l’Escola El Cim dels exàmens de Cambridge English
KEY (A2) - PRELIMINARY (B1) - FIRST (B2) - ADVANCED (C1)
Young Learners’ Exams: STARTERS, MOVERS i FLYERS (A2)
Col·laboració entre centres
El nostre professorat
• Nadiu i qualificat en l’ensenyament d’anglès com a llengua
estrangera
• Experimentat en classes per a nens i joves
• Sota la direcció de la cap d’estudis, Val Weston
• Un equip de professors al Cim amb la seva coordinadora,
Tamara
• Cares conegudes que donen continuïtat a l’equip
• Molts d’ells també exerceixen com a examinadors per a les
proves orals dels exàmens i estan formats per Cambridge
English
• Bona comunicació amb el personal administratiu i docent
• Estreta col·laboració entre la direcció de tots dos centres
Col·laboració entre centres
Les nostres classes
• Dinàmiques i actives on s’exigeix la participació dels nens,
aprofitant la seva energia i creativitat
• Promouen la fluïdesa mitjançant activitats que augmenten
la confiança en l’expressió oral
• Responen a les distintes necessitats de l’alumne:
reforçant i consolidant el currículum escolar
presentant nous reptes per avançar més ràpidament
• Proves de nivell que permeten assessorar sobre quin curs
serà el més adient
• Pràctiques de la tècnica dels exàmens integrades a les
classes normals
PRIMÀRIA
Early Learners 6 i 7 anys
J Base
Col·laboració entre centres
International House
organitzant exàmens de
Cambridge English per a
escoles i centres d’idiomes
des del 2008
Escola El Cim
des del 2011 els exàmens
escrits en dissabte s’han fet a
les seves instal·lacions amb el
suport administratiu i tècnic
del centre
PRIMÀRIA
Starters – Movers – Flyers
Per què interessar-se per un certificat de Cambridge?
• tots els nens reben un certificat
• indica el progrés assolit en l'aprenentatge de l’anglès.
• demostra a l’alumne i als seus pares el que sap fer en
anglès
• és de Cambridge English i reconegut arreu del món
• les proves reflecteixen les activitats fetes a les classes
• el nen s’examina al seu propi centre amb companys i
cares conegudes
Cambridge
Young Learners’
Exams
A1 a A2
PRIMÀRIA
Starters – Movers – Flyers
Qui té un certificat?
Cambridge
Young Learners’
Exams
A1 a A2
SECUNDÀRIA
KEY i PRELIMINARY
Per què interessar-se per un certificat de Cambridge?
• per alguns joves és el següent pas després de les
proves YLE.
• les classes preparen als alumnes amb les tècniques de
l’examen
• indica el nivell assolit en cada part de l’examen.
• és de Cambridge English i reconegut arreu del món
• els joves s’examinen al seu propi centre amb companys
i cares conegudes
Cambridge English
• permet iniciar la etapa següent ben encaminada cap al
Key (A2)
B2
Preliminary (B1)
Les Convocatòries
Quins nivells representen els exàmens de Cambridge English?
*Nivells comuns de referència per a les llengües del Consell d’Europa
Young Learners (Starters, Movers A1* i Flyers A2*)
per a nens de 7 a 12 anys.
KEY - A2*: nivell bàsic
L’estudiant pot utilitzar l'anglès per comunicar-se en
situacions simples.
PRELIMINARY - B1*: nivell intermedi.
L’estudiant és capaç d'utilitzar els seus coneixements
per treballar, estudiar i viatjar.
FIRST - B2*: nivell intermedi alt.
L’estudiant pot fer servir l’anglès parlat i escrit de cada
dia en l’entorn del treball o de l’estudi.
Les Convocatòries
Quan es pot presentar a un examen de Cambridge English ?
• els alumnes es van familiaritzant amb les tècniques de
l’examen mitjançant les activitats a classe
• es fan simulacres de les proves
• els pares reben informació sobre les dates de les
proves al segon trimestre
• s’organitzen els exàmens en dissabte a l’Escola el Cim al
mes d’abril o maig
• el centre d’International House es fa càrrec de la gestió
de la inscripció i tota la documentació
....... com a centre OBERT de Cambridge
• s'hi poden presentar per lliure totes les persones que
creguin que poden acreditar el nivell.
Descargar

Document