INS ELS TRES TURONS
CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ
GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Per què estudiar un cicle
formatiu de FP?
Nombre i nivell d’estudis dels demandants d’ocupació a Catalunya, el
mes de març de 2014.
49
.3
21
60.000
50.000
40.000
10.000
14
.1
90
8.
29
1
20.000
9.
40
1
30.000
0
primaris
Font: Estadística INEM
CFGM
ESO i
Batx
Superiors
Per què estudiar un cicle de
grau mitjà?
Percentatge d’ocupació dels joves de 25 a 29
anys:
CFGM GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
•Durada dels estudis: 2.000 hores
1.650 hores en el centre educatiu
350 hores en centres de treball
•2 cursos acadèmics.
•Horari lectiu 1r curs: 8:00 a 14:30 hores
2n curs: 8:00 a 12:30 hores
•Titulació: Tècnic en gestió administrativa
Què estudiaràs?
•Comunicació empresarial i atenció al client
•Operacions administratives de compravenda
•Operacions administratives de recursos humans
•Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
•Tècnica comptable
•Tractament de la documentació comptable
•Tractament informàtic de la informació
•Operacions administratives de suport
•Anglès
•Empresa i administració
•Empresa a l'aula
•Formació i orientació laboral
•Formació en centres de treball
De què treballaràs?
• Auxiliar administratiu/iva
• Ajudant d’oficina
• Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments
• Administratiu/iva comercial
• Auxiliar administratiu/iva de gestió de personal
• Auxiliar administratiu/iva de les administracions
públiques
• Recepcionista
• Empleat/ada d’atenció al client
• Empleat/ada de tresoreria
• Empleat/ada en mitjans de pagament
On treballaràs?
En grans, mitjanes i petites empreses, en
qualsevol sector d’activitat, però particularment
en el sector dels serveis, i en administracions
públiques, oferint suport administratiu en les
tasques d’administració i gestió d’empreses i
institucions i atenent a clients i clientes i a la
ciutadania.
Empreses col·laboradores amb
la FCT (pràctiques en empresa)





Assessories jurídiques i fiscals
PYMES
Entitats de crèdit
Organismes públics
Multinacionals
Sortides acadèmiques
 Accés a altres cicles formatius de
grau mitjà
 Accés al batxillerat
 Accés a un cicle formatiu de grau
superior de la mateixa família
professional o un altre, un cop
superada la prova d’accés
Requisits d’accés al cicle
formatiu

Amb el graduat en ESO
 Amb el títol de l’FP1 o equivalent
 Títol de tècnic de qualsevol altre cicle formatiu de
grau mitjà
 Superació dels dos primers cursos de BUP
(màxim 2 assignatures pendents)
 Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà
 Qualsevol altra titulació superior
Descargar

ins els tres turons cicle formatiu de grau mig gestó administrativa