Elke morgen
herbegint het leven…
altijd is het in beweging…
Het wordt herboren, het groeit…
het verandert.
Elke morgen...
bloeit het leven op…
reikt het naar de hemel…
Elke morgen...
openbaart het leven zich...
zoekt het zijn gelijke…
wordt het ontvangen…
wordt het gegeven...
verschijnt het...
onder vele vormen.
Het heeft miljoenen verschijningen.
Zo verschillend en betoverend…
Het eeuwige mirakel…
van herbeginnen…
van een nieuwe dag.
God geeft maar drie antwoorden op ons gebed:
1. ‘ja’
2. ‘nog niet’
3. ’Ik heb iets beters voor jou’
Misschien maakt ge juist een moeilijke periode door
dan zegent God u, op een manier die gij niet kent.
Ik heb vier personen uitgezocht, naar wie ik
deze mail stuurde, en aan God gevraagd
dat Hij hen zou zegenen.
Zoek op uw beurt vier personen waarover ge Gods
zegen wilt afsmeken.
.
Laten we voor elkaar dit gebed bidden:
Vader, ik vraag U mijn vrienden te zegenen,
mijn familie en bekenden.
Openbaar hen uw liefde en uw grootheid.
Hemelse Vader,
deze morgen
was het in mijn bed
zo lekker warm
dat ik niet graag opstond.
Ik wilde erin blijven en onbekommerd verder slapen.
Maar toen dacht ik dat het niet eerlijk was…
miljoenen mensen zouden wensen
in mijn plaats te zijn
en zouden graag opstaan zoals ik.
Maar ze hebben niets te eten,
niets om zich te kleden,
geen deken om zich te bedekken.
Ik dank U, Vader,
voor de goede nachtrust
die ik heb gehad
en de dekens
die me warm houden.
Ik dank U voor het voedsel
dat ik zomaar krijg.
Voor de nieuwe werkdag
en bovenal voor
de nieuwe dag
dat ik mag leven.
Zegen mijn vrienden en mijn vijanden,
want ook voor hen draagt Gij zorg.
Zegen mijn vriend die deze boodschap leest.
Zegen ook degene die mij deze boodschap stuurde. Amen.
Descargar

doy gracias